yüzme dersi 1 / Gordion SK Yüzme Takımları ve Yüzme Okulları

Yüzme Dersi 1

yüzme dersi 1

Yüzme Kursu

Yurdumuzun dörtte üçü denizlerle çevrilidir. Ayrıca 35 milyona yakın genç nüfusumuz vardır.  Bu yüzden ülkemizde de bu tür düzenlemeler yapılmalıdır. Her sene ülkemizde birçok insan hâlâ yüzme bilmediği için yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle bütün kız ve erkek çocuklara erken yaşta yüzme öğretilmelidir.
      Yüzme, fizik tedavi, boş zaman değerlendirme, güç kazandırma ve bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla uygulanmaktadır.Yüzme, vücut kaslarının simetrik ve dengeli bir biçimde gelişimini sağlar, çalışmayan kas grubu kalmaz. İnsana güven ve disiplinduygusunu aşılar ve dimağı dinlendirir. Su içerisinde bilgi ve teknik becerilerin nasıl kullanılacağını bilen bir insan bunu hareketlerine yansıtabildiğinde iyi bir yüzücü olabilir.
Yüzme öğretimini iyi yapabilmek ve yüzmeye yeni başlayanların yüzmeyi kolay öğrenebilmesini sağlamak için yüzme havuzlarının yanma çırpınma havuzları yapılmalı; denizlerdeki sığ yerler şamandıra ve kulvar ipleriyle çevrilmelidir. Derin yerlerde yüzme öğretmek tehlike doğurur. Ayrıca derin olmayan yerlerde yetişkinlerin ve çocukların ayakları yere değeceğinden kendilerini güvende hissederler; bu güven de yüzmeyi öğrenmelerini kolaylaştırır.
olabilir.

İlk Eğitim
1-Suya alışma çalışmaları
2-Ayak vuruşları
3-Nefes alma çalışmaları
4-Suda kayma çalışmaları (akış çizgisine biçim verme)
5-Kol çalışmaları
6-Yandan nefes alma çalışmaları
7-Çıkış basamaklaması

1. Suya Alışma Çalışmaları
Yüzmeye yeni başlayan çocuklara derinliği 60 cm'yi geçmeyen havuzlarda yüzme öğretmek hem eğitim hem de öğrenciler için birçok kolaylık sağlar. Böylece çocuklar havuz içerisinde kendilerini daha rahat ve güvende hissedeceklerdir.
Çocuklar önce havuz kenarına oturtturulur; elleri ile yüzlerine su atarlar, omuzlarını yıkarlar,hocaları gözetiminde suya girerek top sürme, tırmanma, bacak aralarından geçme, havuz dibine atılan maddeleri almaya çalışırlar.
2. Ayak Vuruşları
Bacakların vuruş hareketi kalçadan başlar. Üst baldır kalçayla beraber aşağı doğru
hareket eder. Üst baldır, suyun direnci karşısında üst bacak ve alt bacak safhasında bir bükme meydana getirir. Bacak dönme noktasına doğru uzatılırken aşağı doğru hareketin yukarı doğru harekete geçmesinin en derin noktasındadır. Ayak parmak uçları hafifçe içe dönüktür, ayaklar gevşek tutulacaktır; bacağın Yüzücüler çırpınma havuzları veya derin havuzlarda yarımşar metre aralıklar ile havuz kenarına oturtturulur. Öğretmen tarafından, öncelikle bacak vuruşları havuz kenarında bir platform üzerinde sıralanmış bütün çocukların görebileceği şekilde gösterilmelidir.Küçük yüzücülere hareketin nasıl olacağıkonusunda açıklama yapılmalıdır; daha sonra  Yüzücüler çırpınma havuzları veya derin havuzlarda yarımşar metre aralıklar ile havuz kenarına oturtturulur.
Öğretmen tarafından, öncelikle bacak vuruşları havuz kenarında bir platform üzerinde sıralanmış bütün çocukların görebileceği şekilde gösterilmelidir. Küçük yüzücülere hareketin nasıl olacağı konusunda açıklama yapılmalıdır; daha sonra küçük yüzücüler ayaklarını suya sokarlar, suda dizler ya hafifçe bükülerek ya da düz tutularak aşağı yukarı ayak vuruş hareketlerini yaparlar. Eğer yapamayan yüzücüler var ise öğretmen havuza girerek hareketin nasıl yapılacağını ayaklarından tutarak yaptırmaya çalışır.
Daha sonra bu hareketleri çocuklar havuz kenarında sırt üstü yatarak tekrar yaparlar; sonra yüz üstü yatarak, baş, kollar arasında olacak şekilde birleşerek tutulur ve yine ayak vuruşu yapılır. Havuz platformunun dışında yapılan alıştırmalar tam anlamı ile bütün küçük yüzücülere öğretildi ise öğretmen çocukları teker teker yüzme havuzuna alır.
Çocukları, ihtiyaç anında havuz kenarını kolaylıkla tutabilecekleri kısa mesafe ve dar alanlarda havuz içerisine almalı ve ayak vuruşları öyle yaptırılmalıdır. Yapamayan çocuk olursa karın altlarından destek vererek yavaş yavaş ayak çırpmaları sağlanmalıdır veya ayaklarından tutarak aşağı yukarı hareketi yaptırılmalıdır. Doğru ve düzgün ayak vuruşu yapana kadar alıştırmaya devam edilmelidir. Daha sonra çocuğu havuz dışına çıkararak diğer çocuklara sırasıyla aynı uygulama yaptırılır. Hepsinin doğru yaptığına emin olduktan sonra grup çalışmasına geçilir. Çocukların kendilerini güvende hissetmesi açısından, öğretmenin muhakkak suda olması gerekir çünkü bu uygulamalar bazen de derin havuzda yapılır.

3. Nefes Alma Çalışmaları
Çocuklar suda ayak vuruşuna alıştıktan sonra ilk olarak nefes almasını öğretmek  gerekmektedir.
Yüzmede başarı sırlarının en önemlisi oksijen temini, yani nefes alıp vermektir.Küçük yüzücülere öncelikle bu anlatılmalı ve nefes alma şekli defalarca gösterilmelidir. Bu çalışmalar oyunlar ile takviye edilerek ders süresinin neşeli ve eğlendirici olması yoluna gidilerek çocukların sıkılmadan çalışması sağlanmalıdır.
Nefesin, suyun dışında ağızdan alınıp suyun içine ağız ve burundan düzenli bir
şekilde verilmesi sağlanmalıdır. Bazı çocuklar nefesi burundan alarak gözlerini sıkı sıkı kaparlar. Burundan nefes alındığı takdirde genze su kaçar, bu yüzden de tehlikeli
durumlar meydana gelir. Bu tehlikeler çocuklara anlatılarak ağızdan nefes almaları
sağlanmalı, çalışma eğitsel bir oyun şeklinde sürdürülmelidir. İkişerli veya daha
kalabalık gruplar halinde daire olan çocuklar, bir pinpon topunu veya suda yüzen bir
cismi ağızdan üfleyerek arkadaşlarına gönderir. Bu halde karşılıklı olarak devam
edilirken çocuk farkında olmadan ağzını az da olsa suyun içine sokacaktır. Hareket,
bütünü ile su içinde olduğu için çocuk başını sokmaz. Hareketi ilerletmek için plâstik bir çember veya bisiklet lâstiği etrafında daire olan çocuklar, suyun dışında ağızdan aldıkları nefesi başlarını bu çemberle birlikte suya sokarak ağızdan ve burundan düzenli olarak nefes vermeli ve bu hareket sırayla devam ettirilmelidir. Bu çalışmalar devam ederken küçük yüzücüler gözlerini suyun içerisinde kapalı tutabilirler. Gözlerini açmalarını kolaylaştırmak için suyun içinde nefes verirken meydana getirdikleri hava kabarcıklarını görmeleri istenmelidir. Nefes alma çalışmalarına devam edilmeli ve bütün çocuklar suyun içerisinde nefes alıp vermeye, gözlerini açık tutmaya alıştırılmalıdır. Çocukların,hareketleri rahatlıkla yapıp yapmadıkları eğlenceli bir oyun ile anlaşılabilir: Öğretmen,
küçük yüzücüleri havuz kenarına dizerek elindeki cisimleri suyun içerisinde tanımalarını
ister; böylece çocuklar yüzlerini suya sokarak su içinde gözlerim açıp açmadıklarını
rahatlıkla anlamış olur.
Havuz Kenarında Nefes Alma
Bu hareketler sırasında öğretmenin suda çocuklarla beraber olması gerekir. Çocuklar,
havuz kenarını tutarak dışarıda aldıkları nefesi ağız-burun yoluyla çok yavaş ve rahat bir şekilde 1 saniyede aldıkları nefesi suyun içerisinde ağız ve burun yolu ile 3 saniyede vermelidir. Bu çalışmalar devamlı yaptırılmalı, hatta çocukların gözlerinin ele açık olması sağlanmalıdır. Bunun için öğretmen suyun içerisinde birtakım rakamlar gösterir; çocuk kafasını dışarı çıkardığında rakamın kaç olduğunu söyleyebiliyorsa, çocuğun suyun içinde gözünü açıp açmadığı anlaşılmış olur.

                                         4. Suda Kayma Çalışmaları
Burada amaç, küçük yüzücülerin su içinde mesafe kat etmelerini temin etmektir.
öncelikle, hareketin ilk safhasında, yüzücüler havuz içerisinde bir el önde diğeri duvarda,öndeki el gidilecek yönü gösterir şekilde gergin ve başın tepe noktası ileriyi
göstermelidir. Yanak suda, ayak topukları suyun 30 cm altında birbirine yakın kalça
duvara ve topuklara yakın, dizler havuz tabanını gösterecek şekilde olmalıdır, öğrenci
komut duyduğunda kendini ileriye doğru iter.
Duvardaki el öndeki elin yanına getirilir. Baş, iki kol arasındadır. Alıştırmaya, küçük
kaymaların nasıl yapılacağı gösterilerek başlanmalıdır ve küçük yüzücülerin ihtiyaç
anında havuz kenarını kolaylıkla tutabileceği dar bir alanda yaptırılmalıdır. Kayma
hareketi temel yüzme alıştırmalarının en önemlisidir. Gerektiğinde öğretmen, küçük
yüzücüyü karnının altından tutarak destek vermelidir.
Akış Çizgisi-Biçim Verme
Bir el diğerinin üzerinde olmalıdıfunduszeue.info, vücut biçimi ve akış çizgisi kapalı olmalıdır.
Kollar başı sıkıştırır durumda olmalıdıfunduszeue.infomans için, vücut en az cephe direnci gösterecek durumda, omuz başları kulakların yanına gelecek şekilde, kollar başın önünde birleşir.
Suda kayma çalışmalarının havuz duvarından kuvvetli bir itişle takviye edilmesi,
kaymanın uzun süreli ve daha düzenli olması açısından çok yararlıdır. Uygulama,
vücudun su içindeki her iki pozisyonunda da yaptırılmalıdır, Küçük yüzücüler bilhassa
sırt üstü kayma çalışmalarında önlerini görmedikleri için tedirgin olurlar, öğretmen
tarafından telkinlerle bunun önlenmesi gereklidir. Küçük yüzücülerin su üstündeki
kayma çalışmalarını öğrenmelerinden sonra su altında kayma çalışmalarına geçilmelidir.
Burada su altında kayma çalışmalarını neşeli bir hale getirmek ve küçük yüzücülerin istekli olarak hareketleri tekrar etmeleri için çalışmalar oyunlarla takviye edilmelidir,unutulmamalıdır ki en iyi öğretim oyunla elde edilir. Küçük yüzücülerden biri suda bacaklarını açarak ayakta durur, diğer çocuklar su altında kayar ve açık bacak altından geçerek su yüzüne çıkarlar. Bu tek tünel kayma çalışmaları, su altında gitmenin başlangıcıdır. Daha sonra antrenörün çocuklardan daha uzakta su içinde elinde tuttuğu çemberden geçmelerini istemesi, su altında uzun mesafe kat etmeleri ve su altında kalmaktan korkmamalarını temin etmek için gerekli bir çalışmadır.
Küçük yüzücüler havuz duvarından kuvvetli bir itişle hız kazanarak çemberin içinden
geçmeye çalışırlar. Kayma hareketleri düzenli yüzme hareketlerinin başlangıcım ve
yüzme olayının en önemli safhasını teşkil eder. İyi bir kayma ancak şu şekilde elde
edilir: Baş suyun içinde, gözler açık ve ileri bakmalı, eller suyun içinde ileri doğru
uzatılarak vücudun yassı bir düzlem halinde uzanmasına yardımcı olmalı; kalça yüksekt tutulup ayakların suyun fazla batması önlenerek vücudun suda mükemmel bir paralellik kazanması sağlanmalıdır. Küçük yüzücüler, havuz içerisinde yedi metrelik mesafeyi kayarak geride bıraktıklarında kayma hareketini iyice öğrenmişler demektir.
Kayma çalışmaları öğrenildikten sonra çocuklar su üstünde kalmayı başaracaklardır,ki bu safhada serbest yüzmenin kol hareketleri öğretilerek vücudun su içinde hareket etmesine yardımcı olunmalıdır.

5. Kol Çalışmaları
Harekete, ilk olarak hareketin nasıl yapılacağımı havuz kenarında göstermekle
başlanmalıdır. Burada, hareketin tarifinin mümkün olduğu kadar basit ve küçük
yüzücülerin anlayabileceği şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Öğretim kolaylığı
açısından serbest stil kol çekmelerin gösterilmesi yararlıdır. İstenildiği takdirde diğer
stillerin kol çekmelerinin de öğretilmesinde fayda vardır.
Serbest yüzmede, değişen kol çekme ve bacak vuruşları ilerlemeyi sağlar. Buradan da anlaşılacağı gibi bütün yük kollara binmektedir. Kolların su dışında toparlanma
esnasında hareketlerinin yumuşak ve serbest olmasına dikkat edilmelidir. Eğer bu
sağlanamaz ise adalelere aşırı yük bineceğinden kollar çabuk yorulur.
Öğretim esnasında bütün bu öğelere dikkat edilmeli ve ilk öğretme hareketlerinin genellikle doğruya yakın bir şekilde uygulanılmasına çaba gösterilmelidir. Kolların çekiş hareketleri daha önce öğretmen tarafından tarif edildiği gibi, ayrıca havuz kenarında gösterilerek uygulama safhasına geçilmelidir. Bu safhada küçük yüzücüler öğretmen tarafından gösterilen, kolların çekme, basma ve devir hareketlerini uygulamaya başlamalıdır. Havuz kenarında yapılan bu hareketlerin üst bedeni bükerek vücut terazi durumunda iken yaptırılması yararlıdır. Bu hareket defalarca tekrar ettirilerek küçük yüzücülerin kollarını düzenli olarak hareket ettirmeleri sağlanmalıdır. Kolların su içindeki hareketi basit olarak tarif edilecek olursa; bir kol suyu yakalayıp baskı yaptığında diğer kol sudan çıkar ve bu hareket nöbetleşe devam eder.
Artık küçük yüzücüler havuz kenarında öğrendikleri kol çekişlerini su içinde uygulamaya başlamalıdırlar. Bu uygulamalar kalça yüksekliğindeki suda yaptırılmalıdır.
Çalışmalara havuz kenarında vücut terazi durumunda iken yaptırılan kol çekişleri suda aynen tatbik ettirilerek başlanmalıdır. Küçük yüzücüler sığ suda ayakta dururken üst bedeni bükerek vücudu terazilenmiş durumda tutar, bu esnada düzenli ve ahenkli bir şekilde daireler yaparlar. Bu hareket esnasında küçük yüzücülerden suyu hissederek çekmeleri istenmelidir. Normal olarak suda ayakta durarak yapılan kol çekmelere yavaş yavaş su içinde yürüyerek devam edilmeli, bu esnada havuz tabanını iterek kayma ve bu kayma ile birlikte kol çekmeler yaptırılmalıdır. Bu durum, su içinde eğlenceli bir oyun halinde devam eder. Küçük yüzücülere bir yüzme tahtası verilerek hareketi düzgün ve doğru olarak uygulama çalışmalarına geçilir. Küçük yüzücüler bir elleri ile bu tahtayı tutarken, diğer kol ile kol çekişleri yapar. Bu kol hareketi çalışmalarında, baş parmak vücut hizasında üst bacaktan koltuk altına kadar çekilecek, kol öne doğru uzanırken daima suyun içinde olacak. Hareket yalnız tek kol ile uygulanacak, diğer kol ileri doğru uzatılarak yüzücü tahtasından destek alınacaktır; baş önde, yüz su içinde olmalıdır.

 

Örnek: Sol kol ile üç defa çekme yap, sağ kolunu destek için kullan, vücut sol tarafa
döndüğünde yüzünü sudan çıkararak nefes al. Bu hareket uygulaması sağ taraf için de aynı olmalıdır. Bu harekete sağ ve sol kolların hareketini bitirmesi ile tekrar başlanmalı hareket ve defalarca tekrar edilmelidir. Bu esnada kol hareketleri yavaş olacağından, hareket hızlı bacak vuruşları ile desteklenmeli ve çalışmanın düzeninin bozulmamasına dikkat funduszeue.info altındaki çekme safhasına gelene kadar eli üst bacağa, kalçaya ve omuzadeğdirerek suyun içinde ileri doğru uzatmalı ve su altında çekme yapılmalıdır. Bu çalışmada da çekme yönleri değiştirilerek uygulamaya devam edilmelidir.
Kollar hamle safhasında suya, baş ile omuz arasında ve vücudun önünde girmeli; dirsek kırılarak alt kol vücudun altına getirilip çekme safhasına geçilmeli; çekme safhasının sonunda dirsek kırılarak alt kol vücudun altına getirilip çekme safhasına geçilmeli; çekme safhasının sonunda dirsek düzelerek suyu geri doğru basarak el, mayonun kalça kısmına temas ettikten sonra ileri alınıp hamle safhasına geçilmelidir. En uygun su direnci, parmak uçlarının su altı safhasında havuz dibini gösterdiği pozisyondur.Bükülmüş kol çekme, su altı safhasında ayak vuruşları hareket gücüne yardımcı olur.
Böylece su üstünde kalabilen küçük yüzücüler, kazandıkları yeni teknik ile havuz
duvarları arasında gidip gelebilecek duruma gelmişlerdir.
Küçük yüzücüler bir elleri ile havuz duvarına, diğer elleri ile vücutlarını dengede
tutup başlarını sağa ve sola çevirir. Bu, çocuklara en kolay gelen taraf olmalıdır. Bu
nedenle, seçimin genellikle küçük yüzücülere çevirerek nefes alır ve düzenli olarak ağız ve burun yoluyla suya verir. Bu çalışmanın sonunda hareketi kısmen öğrenmiş olacaklarından harekete kol çekişi ilave edilerek devam edilir. Bir el ile yüzme tahtası tutulup, diğer kol ile çekiş yapılırken vücut normal olarak çekiş yapılan tarafa doğru dönecektir, bu esnada kafa o istikamete hafifçe döndürülerek nefes alınmalıdır.
Örnek
Sağ eliyle yüzme tahtasını tutarak vücuduna destek sağlayan küçük yüzücü, sol kolu
ile çekiş yapar; bu esnada sol kol sudan çıkarken vücut hafif olarak sola doğru
dönmüştür; sol kol ve dirsek en yüksek noktaya ulaştığında baş sola doğru hafifçe
döndürülerek koltuk altından nefes alınmalıdır.
Bu uygulama ile normal olarak kendisine kolay gelen taraftan nefes almasını öğrenen
küçük yüzücüler, aynı uygulama ile diğer taraftan da nefes almaya çalışmalıdırlar. Bu, taktik açıdan çok önemlidir. îlerki çalışmalarda bir kolda bir ya da üç kolda bir nefes alındığında, bir sağdan bir soldan nefes alınması gerekecektir; bu nedenle uygulamada her iki taraftan da nefes almayı öğrenmek şarttır.
Normal olarak yandan nefes almasını öğrenen küçük yüzücülere, kısa mesafe
yüzmelerde hep aynı taraftan nefes aldırarak harekete alışmaları temin edilmeli, daha sonra her iki taraftan nefes alınarak tam koordinasyon yapılmalıdır.
Daha önce öğrendiği gibi, her kol devrinde altışar ayak vuruşu ve her kolda bir veya
iki kolda bir nefes almaya "hem sağdan, hem soldan" alma ilave edilerek teknikte
gelişme sağlanmalıdır.

6. Yandan Nefes Alma Çalışması
Şimdiye kadar olan çalışmalarda nefesin normal olarak ihtiyaca göre alınmasına
müsaade edilmiştir, fakat serbest yüzmede nefes daima yandan alınır. Küçük yüzücüler daha önceki nefes alma çalışmalarında kazandıkları, ağızdan nefes alıp suya ağızdan ve burundan düzenli olarak nefes verme becerileri sayesinde bu alıştırmada fazla güçlük çekmeyeceklerdir. Normalde, yüz suyun içinde iken başı sağa veya sola çevirerek suda nefes almaya çalışmak kişiye zor gelebilir, fakat daha sonraki çalışmalarda bu hareketin sanıldığı kadar zor değil, hatta basit olduğu görülecektir.
Bu yöntemle kabaca serbest stil yüzme öğrenen küçük yüzücülere, teknik kazandırmave stil geliştirme antrenmanları uygulanır. Bu çalışmalar teknik kazanma ve stilin düzelmesi için uzun süreli sabır ve ciddiyet isteyen çalışmalardır. Düzgün bir stil ancak bu çalışmalarla kazanılabilir.
Küçük yüzücüler başlangıçtaki sürekli çalışmalara, yeni öğrenilen hareketlere
yabancılık duyacaklar ve uygulamada güçlük çekeceklerdir. Fakat uzun süreli ve
devamlı antrenmanlar sayesinde yeni teknik kazanmaları, onları daha bir istekli
çalışmaya yöneltecek ve bu sorunları ortadan kaldıracaktır. İyi bir teknik ve stil ancak
böyle kazanılabilir.

7. Çıkış Basamaklaması
Çıkış çalışmaları, bloktan hızlı bir ayrılış, havada mükemmel bir süzülüş, yumuşak bir
giriş, düzgün akış çizgisi pozisyonu, suyun altında hızlı bir mesafe alış ve ardından
ileriye doğru gidiş ile olur. Özellikle kısa mesafe yarışlarında iyi yapılan çıkışlar,
sonuçta anlamlı bir etki yaratabilir. Yapılan bir araştırmada, iyi çıkış yapan bir
yüzücünün 0,10 fayda sağladığı saptanmıştır.
Bu beceriler şunlara odaklanır:
Bacak gücü ve kuvveti geliştirme
Depar taşından çıkma anındaki denge noktasını geliştirme
Düzgün bir akış çizgisi pozisyonuna ulaşma ve suya giriş derinliğini kontrol edebilme
Çıkış antrenmanı her bir saatlik çalışmada son 15 dakika, 1,5 saatlik çalışmalarda ise
dakika olmalıdır. Bu, yüzücülerin daha kuvvetli ve hızlı çıkışlar yapmalarına
yardımcı olur. Eğlencelidir ve yüzücülerin hoşuna gider. Kim daha hızlı ve daha uzağa
gidecek gibi yarışma ve oyun şeklinde de çalışmalar yapılabilir.
İlk Çalışmalar
1. Yüzücü havuz kenarına oturur ve iki kol başın önünde birleşerek çene dizlere doğru gelecek pozisyonda bekler. Önce eller, daha sonra baş suya girer. Bu sıkça
tekrarlanmalıdır ve suya doğru giriş pozisyonu sağlanmalıdır. Suya girdikten sonra akış çizgisi biçimi korunarak kayma yapılmalı ve kendi branşına göre ayak vuruşu yapılarak yüzeye çıkılmalıdır.
2.Havuz kenarında bacaklar dizden bükülerek bir bacak önde, diğer bacak arkada
pozisyon alınır. Kollar kulak hizasında, baş, kollar arasında olmalıdır. Bu hareket
yapılırken gözler ileri bakar. Öndeki bacaktan kuvvet alarak çıkış yapılır. Bu çıkışlar en
az kez tekrarlanmalıdır. Suya girildiğinde kollar ve dirsekler gergin olmalı ve
suyun çok fazla dibine inmemeye dikkat edilmelidir. Bu çalışmada, ağırlık merkezini
öne vermek önemlidir.
3. Durarak atlamanın birinci basamağıdır. Ayaklar omuz genişliğinde açık; ayak
parmak uçları platformu kavrayacak şekilde; baş iki kol arasında, kulak hizasında ve
kalçadan aşağıda olacak şekilde pozisyon alınır. Ağırlık merkezi öne verilerek çıkış
yapılır; akış çizgisi biçimi pozisyonu bozulmadan kayma yapılır.
4. Havuz kenarında bir ayak önde, bir ayak arkada, baş iki kol arasında kulakları
kavrayacak şekilde; ağırlık merkezi öne verilerek ve öndeki ayaktan kuvvet alınarak
çıkış yapılır.
5.Bacaklar omuz genişliğinde açılarak ayak parmak uçları platformu kavrayacak
şekilde, baş kalçadan aşağıda ve eller kulvar taşının altından tutularak kuvvet alınır. Baş,
iki kol arasında; gözler önce aşağı, çıkış yapılırken ileriye doğru bakar, suya girişte
tekrar baş aşağı bakacak şekilde suya girer. Akış çizgisi pozisyonu bozulmaz, branşa
göre ayak vuruşu yapılarak su yüzeyine çıkılır. Bu çalışma, öncelikle kulvar taşından
aşağıda yapılır; ancak gelişim sağlandıktan sonra kulvar taşma çıkılır.

Çocuklara Yüzme Eğitimi

Yaz aylarının gelmesiyle ve pandeminin yavaş yavaş etkisinin azalmasıyla birlikte aileler kendilerini yazlık bölgelere atmaya başladı. Peki, tatile gittiğinizde henüz yüzmeyi öğrenmemiş çocuklarınıza yüzmeyi nasıl öğretebilirsiniz? Çocuklarınızın yüzmeyi öğrenmesi neden önemli? Yüzmenin ne gibi faydaları var? Bu yazımızda sizlere farklı yüzme kurslarından öğrendiğimiz yüzme öğretme taktiklerini paylaşacağız.

Çocuklar Neden Yüzmeli?

Yüzmenin faydalarıYüzmenin çocuklar için faydaları

 

Prof. Dr. Mehmet Binnet yüzmenin çocuklar için hem ruhsal hem fiziksel açıdan geliştirici ve önemli bir spor olduğunu açıkladı. Yüzmenin tüm kasları çalıştırıyor oluşu bedensel gelişime ve güçlenmeye katkı sağlıyor. Binnet aynı zamanda bedensel sağlığın zihin sağlığına etki ettiğini, ek olarak da çocuğun özgüvenini arttırdığını açıkladı. Yüzmek;

 • Zihnin gelişmesine ve güçlü kalmasına yardımcı oluyor.
 • Kalp hastalıkları riskini azaltıyor.
 • Kas ve kemik gelişimini güçlendiriyor ve hızlandırıyor.
 • Sağlıklı bir vücut sağlıyor, obeziteyi önlüyor.
 • Denge sağlamasını öğreterek motor becerilerini güçlendiriyor.

 

Yüzmek için hangi malzemelere ihtiyaç vardır?

yüzmek için gerekli malzemeler

 

Yaşı ne olursa olsun, kendi imkanlarıyla da öğrense, bir kursa da gitse çocukların yüzmek için belirli nesnelere ihtiyacı vardır. Bu nesneleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Yüzebilmesi için mayo bikini veya şort.
 • Özellikle havuzda yüzüyorsa çoğunlukla bone zorunluluğu vardır.
 • Terlik ve kurulanabilmesi için havlu.
 • Yüzücü gözlüğü, gözlerinin acımaması ve suyun altında rahatlıkla açabilmesi için gereklidir.
 • Kulak tıkacı, özellikle kulakları hassas olan çocuklar için su kaçmasını engellemek adına önemlidir.
 • Yüzücü tahtası, el paleti gibi yeni öğrenirken suyun üstünde durmasını sağlayacak nesneler. Eğer ki bir kurs ile anlaşıldıysa, bu malzemeleri onlar temin edecektir.

Kick board nedir?

yüzme tahtası (kick board)

Kick board, Türkçe tabiriyle yüzme tahtası yüzmeyi yeni öğrenen kişilere yardımcı olmak adına tasarlanmış bir malzemedir. Suyun üstünde kalmayı öğrenmek için öncelikli olarak yüzme tahtasına tutunarak pratik yaptırılır.

 

Yüzmeye en erken kaç yaşında başlanır?

Bu sorunun cevabı değişiklik gösterse de birçok uzman 3 ve 4 yaşındaki çocukların güvenli bir şekilde havuzda eğitim almasında bir sakınca görmemektedir. 3 yaşından küçük bebekler içinde yüzme kursları mevcuttur fakat en verimli yaş 3 ve 4 yaş olarak belirlenmiştir.

 

Yüzme eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler

yüzme eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler

 • Öncelikle çocuğunuzun suya karşı bir korkusu olup olmadığını anlamalısınız. Eğer varsa, onu daha da korkutup kaçırmamak adına anlayışlı bir şekilde ona güven vermelisiniz.
 • Çocuğunuzun temel becerileri öğrenebildiğinden emin olun, her çocuğun öğrenme ve gelişme yaşı farklı olabilir.
 • İlk olarak köpekleme yüzme yöntemi ile suyun üstünde kalmayı öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem onun için hem eğlenceli hem de güvenli olacaktır.
 • Yüzme tahtası veya havuz kenarlarını kullanarak ayaklarını nasıl çırpası gerektiğini öğretip, pratik yapmasını sağlayabilirsiniz.
 • Doğru nefes alıp verme taktiklerini iyi öğrendiğinden emin olamaya çalışın. Suyun altında panikle nefes almaya çalışmaması gerektiğini anladığından emin olun.
 • Suyun üzerinde durmayı, doğru nefes alıp vermeyi öğrendiğinden emin olduğunuzda kulaç atmayı öğretebilirsiniz. Bunun için yüzme tahtasından yardım almanız size de kolaylık sağlayacaktır.
 • Eğer şartlarınız uygunsa, çocuğunuzun stilli yüzmeyi öğrenebilmesi için bir profesyonel ile kurslar aracılığıyla çalışabilirsiniz.

 

Çocuklara yüzme eğitimi nasıl verilir?

çocuk için yüzme eğitimi

Yüzme kursları çoğunlukla yeni başlayan çocuklara yüzme eğitimini üç farklı aşamaya yayarak verirler.

 1. Seviye eğitim
  • Bu seviyede öncelikle çocuğunuzun su ile arasındaki ilişki gözlenir.
  • Tamamen yeni başlayan çocuklar bir arada bulunur.
  • Havuz kenarında ayak çırpma pratikleri yapılır.
  • Nefes egzersizleri ile çocuğun yüzmeye adaptasyonu geliştirilir.
  • Yüzme tahtaları ile havuzun içinde ayak çırpma yoluyla dolaşmaları sağlanır.
  • Seviye eğitim
 2. Seviye eğitim
  • Bu seviyede birinci seviyede öğrenilen ve temeli atılan beceriler geliştirilerek, çocuğun yüzme egzersizleri arttırılır.
  • Yüzme tahtaları ile yapılan egzersizler geliştirilir ve temposu yüzme temposuymuş gibi ilerletilir.
  • Yine yüzme tahtaları kullanılarak fakat bu sefer tek kol ile kulaç tek kol ile tahtaya tutunma şeklinde çalışmalar yaptırılır.
  • Suya doğru atlama, doğru giriş yöntemleri çocuklara gösterilir.
  • Sırt üstü yüzme öğretilir ve sırt üstü yüzerken el ayakların nasıl kullanılacağı gösterilir.
  • Serbest yüzme temelleri atılır.
 3. Seviye eğitim
  • Bu seviyede artık çocuklar yüzmeyi öğrenmiş olurlar, yalnızca serbest yüzme ve sırt üzeri yüzme teknikleri üzerinde durularak doğrusu öğretilir.
  • Suya farklı şekillerde atlama teknikleri çocuklara öğretilir.
  • Serbest ve sırt üstü yüzmenin üstüne kurbağalama veya kelebek gibi farklı yüzme teknikleri bu aşamada çocuklara öğretilmektedir.

Yeni doğan bebekler yüzme bilir mi?

bebekler yüzebilir mi

Yeni doğan bebeklerin yüzme bilip bilmediği çok tartışmalı bir konudur. Uzmanlara göre yeni doğan bebekler anne karnında geçirdikleri 9 ayın ardından suyun altında nefes tutma, doğru nefes alıp verme, yüzme becerilerine içgüdüsel olarak sahiptirler.

Yüzme öğrenmenin yaşı var mı?

Eğer ki çocuğunuz 4 yaşından büyükse endişe etmeyin. Yüzme öğrenmenin yaşı yoktur. Hatta eğer ki henüz sizde yüzme bilmiyorsanız yetişkinlere özel yüzme kurslarına giderek kendinize yeni bir beceri edinebilirsiniz. Lütfen unutmayın ki yüzmenin hem bedene hem de zihne büyük katkıları var!

 

/tarafından ÇocukluDünya Editörleri

Sıkça Sorulan Sorular

Üye Olmadan Havuza Girebilir Miyim ?

Günlük veya Tek Seferlik Giriş Mümkün mü?

-Üye olmayan kişileri sağlık ve güvenlik kuralları gereği ; yüzme havuzuna kabul etmiyoruz.
-Ancak Üyeliği sonlanmış ve bir kez daha üye olmak istemeyen ( Tarafımızda kayıtlı bilgileri olan) kullanıcılar misafir ücreti karşılığında ( 30 ₺ / 1 seans ) kullanabilirler.

Üye Olunca Hangi Birimlerden , Ne Kadar Süre Faydalanabilirim ?

-Üyelik süresi 1 yıldır. Üye olduğunuz gün başlar, bir sonraki yılın aynı günü sonlanır. Üyelik kartınızdaki bakiyeniz üyeliğinizi yenilediğiniz sürece sıfırlanmaz. Kullandıkça ödemiş olursunuz.

OMÜ Mensubu     : 35,00&#; dk. Kullanım için =₺ 9,00
Diğer Kullanıcılar  : ₺ 85,00 &#; dk. Kullanım için =₺ 10,00

-Fazla kullanımdan doğan her +15 dk için bakiyenizden otomatik olarak düşüm yapılır. Bir sonraki seansa sarktığı için 1 seans ücreti ödemezsiniz. Yine kullandığınız ek süre kadar ödemiş olursunuz.
 Bknz :Fiyat Listesi &#; Süre Aşım Tablosu

Dersler Kaç Saat Sürüyor, Haftada Kaç Gün,

Hangi Günler ve Saatler ?

-Fiyatlarımız haftada 2 seans ayda toplam 8 seans üzerinden belirlenmiştir.
-Her seans 1 saat sürmektedir.

 Ücretleri Ne Kadar, Aylık Ödeme mi Yapıyorum ?

Üniversite Öğrencisi veya Personeli mi Olmam Gerekiyor ?

YETİŞKİNLER (13 yaş ve üzeri) 
OMÜ Mensubu üyelerimiz için; 1 Yıllık Üyelik Ücreti         : ₺ 35,00
Kurs 1 Aylık Ücreti :,00

Diğer üyelerimiz için; 1 Yıllık Üyelik Ücreti : ₺ 85,00
Kurs 1 Aylık Ücreti   : ,00

OMÜ Öğrencilerimiz Üyelik yaptırmadan ,00 ücret karşılığında 8 ders alabilirler.

ÖZEL DERS
OMÜ Mensubu üyelerimiz için; 1 Yıllık Üyelik Ücreti : ₺ 35,00
Diğer üyelerimiz için; 1 Yıllık Üyelik Ücreti             : 85,00

8 seanstan oluşan birebir özel ders paketi  :
2 kişi özel ders paketi ( Kişi Başı ):  ₺ 600,00 
3 kişi özel ders paketi ( Kişi Başı ): ₺ ,00
&#;. 

ÇOCUKLAR ( yaş)

5 kişiden oluşan grup dersleri 
Personel Çocuğu 1 Aylık Paket  Ücreti     : ,00
Diğer Çocuklar 1 Aylık Paket  Ücreti        : ₺ ,00

 Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Ödemeler Nereye Yapılıyor ? Derslerin Telafisi Var mı ?

Velimizin, kayıt olacak çocuklarının kimlikleri ile bizzat OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu resepsiyon birimine başvurması gerekmektedir.

Belirtilen 1 aylık kurs ücretinin kurs başlangıç tarihinden en az 1 hafta öncesinde ödenmesi gerekmektedir.

 Derslerin Telafisi Var mı ?

Gelinmeyen derslerin telafisi yoktur.
Resmi tatil günlerine denk gelen ders saatlerinin telafisini havuz idaresi tarafınıza bildirecektir. Bildirimler önce arama sonra sms olarak yapılır.
Tarafımıza beyan edilen telefon numarası ile iletişime geçilir.

 Gruplar Kaç Kişiden Oluşuyor ?  Kursta Neler Öğretiliyor ? 

Yüzme öğrenmek için grup derslerine katılmak isteyen kursiyerler 1 grupta en fazla kişi olabilirler.
Özel derslerde belirlenen kişi sayısı haricinde kursiyer kabul edilemez.

Kursiyerlerin &#;suyla tanışması&#; amaçlanmaktadır. Su duygusunu geliştirerek, korkusu olan üyelerin &#;suyla barışmaları&#; sağlanmaktadır.
Eğitim kalitesini üst seviyede tutabilmek için gruplara en fazla, kişi kabul edilir.
Temel Seviyede olan kursiyerlerimize, antrenörlerimiz tarafından adaptasyon ve özgüven aşılaması yapılır.

1- Isınma ve Esneme, Açma Germe (Stretching)
2- Havuz Kenarına Oturarak Suya Alıştırma ve Ayak Vuruş Tekniği ,
3- Nefes Alıp Verme Tekniği (Suya Üfleme-Tulumba-Baloncuk Çıkartma) ,
4- Tahtalı Ayak Vuruşu ,
5- Duvardan İtme &#; Kayma , şeklinde devam etmektedir&#;

HİÇ BİR YÜZME ANTRENÖRÜ, HİÇ BİR KURSİYERİ SUYA İTMEZ,

ŞAKA YAPMAZ VEYA SUYA BATIRMAZ !    LÜTFEN KORKMAYIN !

 Günlük veya Saatlik Ders Alabilir miyim ? 

Saatlik veya günlük ders verilmemektedir . Yüzme devamlılık gerektiren bir spordur.
Kimse bir derste yüzme öğrenemez/öğretemez . Bu tip yanıltıcı söylemlere itibar etmeyiniz.
Araştırmalarımız ve gözlemlemelerimiz sonucunda kursiyerlerin en az ders almaları gerektiği kanıtlanmıştır. ( 5 Kişilik 1 grupta yüzme bilmeyen kişiler için belirlenmiş, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre değişkenlik gösterebilir. )

 Ne Kadar Sürede Yüzme Öğrenebilirim? 

Tüm bireysel sporlar gibi yüzme de gen transferinin ön plana çıktığı bir spordur.
Yani öğrenme süreci kişinin ebeveyninden aldığı genetik beceri ile doğru orantılıdır.
Bu sebeple kimin ne kadar zamanda su ile barışacağı önceden bilinemez ancak tecrübeyle söylenebilir ki; ortalama 8 ders kişinin su duygusunun gelişip, kendi can güvenliğini sağlamaya yetecek kadar yüzebilmesi için yeterlidir.
Biz buna &#;tay tay yüzme&#; diyoruz. Teknik geliştirmek için ise; kişinin geçmiş yaşlarında yaptığı aktivitelerden tutun da fizik performansı, çevre koşulları, eğiticinin deneyimine kadar değişen birçok etken yüzünden çok daha uzun zamana ihtiyaç olduğunun kabul edilmesi gerekir.

 Garanti Veriliyor mu ? 

Evet , Size Yüzme Öğreteceğiz !

Herkes yüzme öğrenebilir , yüzme sonradan öğrenilen ve unutulmayan bir aktivitedir. Yüzme eğitimi , bisiklet sürmeyi öğrenme , araba sürmeyi öğrenme vb. aktiviteler gibidir.

İstekli ve azimli olursanız , yılmadan usanmadan derslerimize katılırsanız . Bizleri iyi dinleyip, izleyip gösterilenleri uygularsanız.

Yüzme Öğrenmeniz için  GARANTİ VERİYORUZ !

Ancak süreci sizin korku şiddetiniz, spor geçmişiniz ve yeteneğiniz belirleyecektir. Süreç konusunda kimse önceden tahminde bulunamaz zira eğitim bireyseldir. Temel eğitim sürecinde dersleri aksatmanızı önermiyoruz. Katılmadığınız derslerin telafisi yapılamamaktadır. ( Özel dersler hariç )

 Ne Zaman Başlayabilirim ? 

Eğitim programları, yılın her ayı ve dilediğiniz zaman başlayabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir.
Kursa kabul edilen kişi sayısı sınırlı olduğundan, kontenjan dolduğunda kayıtların durdurulması hakkı OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi yönetimine aittir.

 Gerekli Malzemeler Nedir ? 

Bone, Mayo/Bikini/Şort, Terlik, Havlu, İsteğe bağlı olarak Klor gözlüğü.

 Servis Hizmeti Var mı ? 

Servis hizmeti verilmemektedir. Tüm yaş gruplarında ulaşım üyelere aittir.

 Kimler Özel Ders Almalı ? 

Çok kısıtlı zamanı veya acelesi olanlar, çalışma saatleri esnek olanlar, ciddi su korkusu olanlar, daha önce boğulma tehlikesi atlatmış veya boğulma vakasına şahit olmuş olanlar, yakında evlenecek olanlar vb.

 Eğitmenlerin Kariyerleri ? 

Antrenör kadromuz, branşında uzman Spor Bilimleri Fakültesi mezunu kişilerden oluşur.
Tesis içerisindeki tüm eğitim organizasyonlarında, antrenörlük belgesi olmayan hiç kimse görev yapamaz.

 6 Yaşın Altındaki Çocuklar Yüzme Eğitimi Alabilir Mi ? 

Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği gereği çırpınma havuzu (50 cm.) olmayan tesislerde 6 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

 Ödemeler Nasıl Yapılır. Kredi Kartı Geçerli Mi ? 

Kredi kartı POS cihazımız bulunmaktadır.

Yıllık Üyelik Ücreti ve Bakiye Yüklemeleri, üyelik sırasında nakit veya karttan tek çekim olarak tahsil edilir. Taksitli satışımız bulunmamaktadır.

Kurs ödemeleri aylık olarak yapılmakta olup, kayıt sırasında nakit veya karttan tek çekim olarak tahsil edilir.
Kurslara devam etmek isteyen kursiyerler isterlerse; yeni ay girmeden erken ödeme yaparak kurs ücretini ödemek şartı ile kayıtlarını yenilemiş sayılırlar. Bu konudaki sorumluluk veli/kursiyere ait olup, önceden bilgi verilmediği sürece kursu sonlandırma hakkı idaremizce saklıdır.

 Eğitim ve Danışmanlık ? 

Uzman eğitmenlerimiz çalışmalar sırasında çocuklarımızı yakından takip ederek, çocukların grup kurallarına uyma, yönergeleri takip etme, akranlarıyla sosyal ilişki kurma ve sürdürme gibi konularda ilerleyebilmeleri için velilerimiz ie işbirliği kurmaktadır. İhtiyaç olması durumunda, çocuklarla iletişim, çocukların problem davranışlarıyla baş etme gibi konularda aileleri bilgilendirmekte ve yönlendirmektedirler.
Çocuklarımızın özel durumlarını ders saatinden en az 30 dk. önce antrenörlerimizle görüşmeyi unutmayınız. ( Eğitimler esnasında hiç bir antrenör sizinle konuşmaz, diyaloğa girmez. Çocuğunuzla iletişim kurmanızı istemez ! ) Çocuklarımızın bilimsel eğitim alabilmeleri için lütfen bu konuda bizlere yardımcı olunuz.

1 ayda yüzme öğrenmek istermisiniz ? Hemen birlikte derslere başlayalım ve bu sene sizde dilediğiniz gibi plajların tadını çıkarın :)

Dersle ilgili bilgiler

Dersin işlenebildiği tüm diller :

Yüzme öğretirken en önemli nokta kişinin korkusunu yenmesini sağlamaktır bu aynı zamanda en zor noktadır. Ben ilk olarak öğrencim ile sıcak bir ilişki kurar ve onun güvenini kazanmaya çalışırım, ondan sonra suyun kaldırma kuvvetine bizzat şahit olmaları için çeşitli teknikler uygulayarak kendilerinin de nasıl suyun üzerinde rahatça batmadan kaldıklarına şahit olmalarına izin veririm. Bu noktadan sonra yüzme stillerinin temel adımlamalarına geçerek derslere devam ederim.

Referanslar

Referanslar öğretmenin yakınları ve tanıdıklarından gelir

 • TC Rana

  4 yaşındaki kızımıza 1 haftada yüzme öğreten süper güç

  TC Rana

  4 yaşındaki kızımıza 1 haftada yüzme öğreten süper güç

Ücretler

Paket fiyatları

 • 5 saat: ₺50
 • 10 saat: ₺

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası