varlıkların özelliklerini belirten kelimeler 1 sınıf / 1. Sınıf Türkçe Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler Sunusu

Varlıkların Özelliklerini Belirten Kelimeler 1 Sınıf

varlıkların özelliklerini belirten kelimeler 1 sınıf

Varlıkların Özelliklerini Belirten Kelimeler (Sıfat-Ön Ad) 3.Sınıf Türkçe

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN SÖZCÜKLER (SIFAT – ÖN AD)

İsimlerin önüne gelerek biçimini, rengini, sayısını, durumunu ve yerlerini belirten sözcüklere ön ad (sıfat) denir.

Bir ismin önünde birden fazla ön ad bulunabilir.

   hasta çocuk (durumunu bildiriyor)

yeşil yaprak (rengini bildiriyor)

üç çiçek (sayısını bildiriyor)

kare masa (biçimini bildiriyor)

”çocuk, yaprak, çiçek ve masa” sözcükleri varlıkların adını belirtir.

”hasta, yeşil, üç ve kare” sözcükleri ise varlıkların çeşitli özelliklerini belirtir.

Çözümlü Örnek: “Yeşil otobüsün tekerleği patlamış.” cümlesinde hangi sözcük kendinden sonra gelen ismin bir özelliğini belirtir?

Cümlede geçen “yeşil” sözcüğü otobüsün rengini belirttiği için ön addır.

Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde ön ad olan sözcüğün altını çizelim.

  • Karşıdan karşıya geçerken yaslı kadına yardım ettim.
  • Eksi meyveleri çok severim.
  • Daldaki kus. kediyi görünce kaçtı.
  • Öğretmen “Kitabın yirminci sayfasını açın.“ dedi.

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük vardır?

A) Padişah, oğullarını Hanına çağırmış.
B) Üç beyaz güvercin başının üstünde dönüp duruyordu.
C) Kitapları bana getirir misin?


“Mavikazağım artık bana küçük geldiği için giyemiyorum.“

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kendinden sonra gelen sözcüğün bir özelliğini belirtmiştir?

A) mavi B) kazağım C) küçük


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın biçimini bildiren sözcük kullanılmıştır?

A) Üç kız arkadaş konsere gitmiş.
B) Yuvarlak maşa, salonun ortasında duruyor.
C) Şu adam nereye bakıyor?

3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Sözcükler Sıfatlar konu anlatımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2020 01:50

LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi

3. Sınıf ilkokul grubunda en yoğun konuların ve derslerin olduğu sınıflardan biridir. Özellikle Türkçe dersi ilkokul ve ortaokul grubunda sarmal eğitim sistemine göre işlenen derslerden biridir. Bu sebeple birçok konunun başlangıcı 2. Sınıf olarak başlayarak 8. Sınıf kadar devam etmektedir. 3. Sınıfta verilen sıfatlar konusu da oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü bu sınıf düzeyinde öğrenciler konuları daha yeni yeni kavramaya öğrenmeye başlar bu sebeple 3. Sınıfta bu konular oldukça önemlidir. 3. Sınıf sıfatlar konusu ile ilgili detaylara yer verdik.

Haberin Devamı

Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. Bu sebeple öğrenciler 3. Sınıfta sıfatlar konusunu iyi öğrenerek varlıkların nitelenme durumunu kavrayabilir. İsmi niteleyen sözcükler olan sıfatlar ismin önüne gelmektedir. Böylece ismi; renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak nitelemektedir. Yani ismin özelliğini bildirmektedir. Böylece her isim daha anlamlı ve belirgin hale gelmektedir.

Ön Ad Sıfat Nedir?

Sıfat cümlede isimlerden önce gelir. İsimleri renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak belirten sözcüklerdir. Böylece ismi niteliğini ortaya çıkaran sıfatlar anlamın gelişmesini sağlar. Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmin önüne gelerek farklı anlamlara gelmesini sağlar. İsmin niteleme ve belirtme görevlerinde kullanılmasını sağlar. 

 Sıfatlar ismi daha anlamlı hale getirerek ismin farklı yönlerden belirtilmesini ve nitelenmesini sağlar. Böylece isimler daha anlamlı hale gelir. 3. Sınıf konularından olan sıfatlar diğer adıyla ön adlar konusu öğrencilerin kelimeleri daha iyi anlamasını sağlama konusunda oldukça etkilidir. Böylece diğer konuları öğrenmek için önadları öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede diğer konuların öğrenilmesi kolaylaşacaktır. 

Haberin Devamı

Sıfatların Özellikleri

 - Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmi farklı şekillerde niteler ya da belirtir.

 - Sıfatlar sözcük ya da ismin önüne gelir ve ismi belirtirse sıfat özelliği alır.

 - Sıfatlar çekim eki almaz.

 - Bir ismi birden fazla sıfat belirtebilir ya da niteleyebilir sıfatların çeşitleri vardır. 

 Sıfatlar 2'ye ayrılır:

 Sıfatlar ismin önüne gelerek isme özellik katar sıfatlar daha kolay incelenebilmesi için 2’ye ayrılır. Bunlar: Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır.

Niteleme Sıfatları:

 İsmin önüne gelerek; varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildiren sıfatlardır. Varlığa nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatlarının cevabı bulunur. Böylece birçok isim daha da anlamlı hale gelmektedir. Niteleme sıfatlarında renk, biçim, durum ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 Örnek:

 Sarı kalem

 yuvarlak masa

 altın bilezik

 Karanlık oda

 Mavi gökyüzü

 Geniş salon

 uzun elbise

 büyük bina

Haberin Devamı

 gibi birçok şekilde varlıkların nitelenmesini sağlayarak isimleri daha anlamlı hale getirir.

Belirtme Sıfatları

 Belirtme sıfatları; varlıkları işaret, sayı, belirsizlik, soru özellikleri ile belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları dörde ayrılır. Böylece sıfatların incelenmesi daha kolaydır.

 İşaret sıfatları: varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki.

 Örnek:

 Şu çocuk

 bu defter

 o kalem

 Öteki ev

 Beriki kadın

 2- sayı sıfatları

 Varlıkları sayı yönüyle belirten sıfatlardır. Farklı sayılar ismin önüne gelebilir. İsimlere sıra, sayı, üleştirme anlamı katar.

 Örnek:

 5 defter

 3 elma

 100 yıl

 Üçer kilo erik

 Beşer kişi

 Sekizer daire

 Çeyrek ekmek

 Yarım elma

 Tam porsiyon

 Üçüncü ev

 Beşinci kadın

 Birinci sporcu

 Belgesiz sıfat

Haberin Devamı

 Varlıkları belirsizlik yönüyle belirten sıfatlardır. Her, bazı, kimi, hiç gibi kelimelerle isimleri belirsizlik yolu ile belirten sözcüklerdir.

 Örnek

 Bazı günler

 Kimi insanlar

 Her gün

 3-5 çocuk

 Hiç kimse

 hiç bir hafta

 Her bir ev

 4- soru sıfatları:

 Varlıkları soru yönüyle belirten sıfatlardır. İsimlere getirilen sorularla isimlerin soru yönünde belirtilmesini sağlar.

 Örnek:

 Kaç kişi

 kaçıncı gün

 hangi ev

 nasıl tişört

3. Sınıf Varlıkların Özelliklerini Belirten Kelimeler

3.-sınıf-Varlıkların-Özelliklerini-Belirten-Sözcüklerİndir

3. sınıf varlıkların özelliklerini belirten kelimeler, sıfatlar konu anlatımı, etkinlikleri, varlıkların özelilklerini belirten sözcükler çalışma kağıtları, test. Sayfamıza hoş geldiniz. Yoğun emek harcayarak hazırladığımız özgün etkinliklerimizi beğeneceğinizi umuyoruz. Varkılların özelliklerini belirtikten kelimeler sıfat olarak da bilinir.Sıfat Türkçe Dil Bilgisi konularından birisidir. Sıfat varlıkları daha iyi anlatmaya ve tanıtmaya yarayan sözcük ve sözcük gruplarıdır. Sıfat olan sözcükler isimlerin önüne gelmektedir. İsimlerin durumunu, rengini, şeklini, boyutunu ve sayısını belirtmektedirler. Bu nedenle de nesnelerin en doğru şekilde anlatılmasında oldukça etkili olmaktadırlar. İsimlerin önüne gelmekte ve isimlerin nitelikleri hakkında bilgi veren sözcükler sıfat (ön ad ) olarak değerlendirilmektedir. Sıfatlar isimleri şekil, durum, renk, sayı ve ölçü/boyut olarak nitelendirmektedir. Önüne geldikleri varlıkların; şeklini, durumunu, rengini ve özelliklerini bildirmektedirler. Niteleme sıfatları isime sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap vermektedir.

3. Sınıf Sıfatlar Etkinlikleri

3. sınıf varlıkların özelliklerini belirten kelimeler sıfatlar zengin içerikli etkinliklerden oluşmaktadır. Aşağıdaki görselleri verilen varlıkları inceleyelim. Bu varlıkların özelliklerini belirten ön adları örnekteki gibi yazma etkinlikleri. Aşağıdaki isimlere uygun ön adları boş alanlara yazma çalışma kağıtları. Aşağıdaki tabloda verilen adların istenilen özelliklerine uygun ön adları örnekteki gibi yazma etkinlikleri. Aşağıdaki tabloda varlıkların hangi özelliklerini belirttiğini örnekteki gibi işaretleme çalışmaları

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası