uzman çavuşluktan ayrılanlara iş imkanı / Uzman Çavuşluktan Gardiyanlığa Nasıl Geçiş Yapılır - KızlarBiliyor

Uzman Çavuşluktan Ayrılanlara Iş Imkanı

uzman çavuşluktan ayrılanlara iş imkanı

Uzman Çavuşluktan Gardiyanlığa Nasıl Geçiş Yapılır

Uzman Erbaşlık görevinden ayrılanlara Devlet Memuru olma hakkı bulunmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan 676 sayılı kanun kapsamında konu açıklanmaktadır. Uzman Çavuşluktan Gardiyanlığa Nasıl Geçiş Yapılır sorusunun cevabının sizlerle paylaşmak istiyorum. Askerlik görevini Uzman olarak yapanlar bu görevden ayrılmaları sonucunda iş aramak zorunda kalmayacak. Gardiyan olmak isteyen uzman erbaşların taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Uzman Erbaşlara Devlet Memuru Olma İmkanı

Geçtiğimiz yıllarda da yapılan bu uygulama ihtiyaç duyulması halinde her yıl yapılabilir. Uzman çavuş olarak görev yapan ve 35 yaşından büyük olmayanlar bu imkandan yararlanmak adına başvuruda bulunabilirler. Askerlik hizmetinden sonra Devlet Kadrosunda görev almak isteyen ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilirler. Uzman Çavuşluktan Gardiyanlığa Nasıl Geçiş Yapılır sorusu için ilk öncelikli olarak kişinin halen Uzman Erbaş görevinde bulunmaması şartı dikkat çekmektedir.

Alımı yapılacak olan İnfaz ve Koruma Memurluğu (Gardiyan) başvurusuna bulunacak olanların öncelikle hazır görevde bulunmuyor olması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonrada yapılacak olan alımlarda başvuru tarihinden önce bu görevden ayrılmış olmanız gerekmektedir. Görevden ne zaman ayrılması gerektiği ise açıklanacak olan alım tarihi ve başvuru tarihi listesinde açık olarak belirtilmektedir. Sizde bu imkandan yararlanmak istiyorsanız yayınlanacak olan alımların tarihlerine dikkat etmelisiniz.

Uzman Erbaşlıktan Gardiyanlığa Geçmek

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) ihtiyacının karşılanması. Uzmanlıktan ayrılan kişilerin Devlet kadrosunda görev almaları adına 676 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunun 7. maddesinde belirtildiği üzere Devlet kadrosunda İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev almak isteyen eski uzman erbaşlar merkezi sınav uygulamasından muaf tutulacağı belirtilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen veya bu kanunun tam metnini okumak isteyenler 676 sayılı kanuna buradan ulaşabilirler.

Tabi ki gardiyan olmak isteyen uzman erbaşların taşıması gereken tek şart bu değildir. Bunun yanında bu mesleği icra etmek için aranan kriterleri de taşıması gerekmektedir. Bu neden ile bu göreve başvuruda bulunmak isteyenlerin taşıması gereken şartların neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlattığımız İnfaz ve Koruma Memurluğu Nasıl Olunurbaşlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Uzman Erbaşlar Nasıl İnfaz Koruma Olur

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Uzman Çavuşluktan Gardiyanlığa Nasıl Geçiş Yapılır sorusuna verilecek ilk cevap hali hazırda bu görevde bulunmamak olacaktır. Bunun ile birlikti 35 yaşını geçmemek ve bu görev işin aranan şartları taşımak gerekmektedir. Bu kapsamda bu kadroda görev almak adına başvuru yapmayı düşünenler için şartları sıralamak gerekirse;

Uzman Erbaşlar Nasıl İnfaz Koruma Olur

 • Uzman Erbaşlık görevinden kendi isteği ile ayrılmış olmak
 • 35 yaşından büyük olmamak
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Uzmanlık görevinde en az 2 yıl hizmet etmiş olmak
 • 170 cm den kısa olmamak
 • Boy kilo endeksinin 13 den fazla 17 den az olmaması

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılır

Uzman Çavuşluktan Gardiyanlığa Nasıl Geçiş Yapılır diye araştırma yapanların yukarıda belirttiğimiz şartları taşıması gerekmektedir. Bunun ile birlikte alımı yapılacak olan bu kadro için alım ilanının yayınlanmış olması gerekir. Alımlar için kesin bir tarih belirtilmemek ile birlikte yıl içerisinde herhangi bir dönem yapılabilir. Başvuru yapmak isteyenlerin alım kararından sonra alımı yapacak olan Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına giderek şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

Post Views:1.793

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VEYA YENİLENMEMESİ SEBEBİYLE AÇILACAK İPTAL DAVASI

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HALLERİ NELERDİR?

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda uzman erbaşların; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlayacağı ve sağlık niteliklerini taşıyanların, müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabileceği belirtilmiştir. Uzman erbaşlara ilişkin sözleşme fesih işlemleri, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve bu Kanun uyarınca 20/9/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu bu mevzuatta göre sözleşmeyi uzman erbaşlar kendi isteği sona erdirebilecekleri gibi, idare tarafından da sözleşmenin feshedebileceği haller bulunmaktadır. Belirtilmiş olan haller dışında sözleşmenin feshedilmesi imkânı bulunmamaktadır.

UZMAN ERBAŞLARIN İSTEĞİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ NELERDİR?

Ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yapan uzman erbaşlar, uzman erbaşların istifa hakkı olup olmadığını merak etmektedir. Söz konusu mevzuatta uzman erbaşların kendi isteği ile sözleşmelerini feshedebilmeleri sadece açıklanan birkaç durum halinde mümkündür. Aşağıda sayılan durumlar haricinde sözleşmesi devam eden uzman erbaşların istifa hakları bulunmamaktadır.

İlgili mevzuata göre, uzman erbaşların kendi istekleriyle sözleşmeyi sona erdirebildikleri durumlar şunlardan ibarettir;

1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde ayrılma

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde ayrılmak isteyenlerin sözleşmelerinin feshedileceğine dair hüküm Uzman Erbaş Kanunu 12’nci ve Uzman Erbaş Yönetmeliği 13/1’nci maddelerinde bulunmaktadır. İlgili hükümlere göre, sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde ayrılmak isteyen Uzman Erbaşların sözleşmelerinin feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesileceği, peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmının geri alınacağı belirlenmiştir.

2) Sözleşme süresinin tamamlanması

Uzman Erbaşın sözleşme süresini bitirip kendi isteği ile sözleşme yenilememe hakkı da bulunmaktadır. Bu hakka ilişkin hükümler Uzman Erbaş Kanunu’nun 16/2 ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 12’nci maddelerinde yer almaktadır.

Uzman Erbaş Kanunu’nun 5’nci maddesinde, uzman erbaşların istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabileceği belirtilmiştir. Belirtilen bu sözleşme süresi bitiminde, uzman erbaş yeni bir sözleşme yapmak istemiyorsa sözleşme bitim tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiği kesilir ve Uzman Erbaş Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre belirlenen tazminatı kendisine ödenir.

3) İstihdam edildiği kadronun kaldırılması

Uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması gibi durumlar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda uzman erbaşlar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Böyle durumdaki uzman erbaşların ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir.

Bu gerekçeyle; atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tâbi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilirler. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara Uzman Erbaş Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre belirlenen ikramiyeleri ödenir. (Uzman Erbaş Kanunu Madde 16/4, Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 19/5)

4) Astsubaylığa geçiş sınavında başarısızlık hali

Uzman Erbaş Kanunu’nun 15/3’ncü ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24/ç.3’ncü maddeleri gereğince, uzman erbaş iken astsubaylığa geçiş sınavını kazananlardan Astsubay Meslek Yüksek Okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar ile kendi isteği ile astsubaylık öğreniminden ayrılanlardan, istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak hizmete devam ettirilirler.

Yukarda yazılı paragrafın aksi yorumundan, astsubaylık öğreniminde başarısızlık veya temel eğitimde başarısızlık durumunda uzman erbaş olarak hizmete devam etmek istemeyenlerin de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiklerinin kesileceği öngörülmüştür.

Belirtilen 4 durum haricinde, uzman erbaşlar kendi istekleriyle, tek taraflı olarak sözleşmelerini feshedemezler. Öyle ki; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) bir kararında, emeklilik hakkını elde etmiş ancak sözleşme süresi henüz tamamlanmadığı için emeklilik istemi kabul edilmeyen bir uzman erbaş hakkında, davalı idarece emeklilik isteminin kabul edilmemesine yönelik olarak tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varmıştır (AYİM Birinci Daire, 22.02.2005 gün ve Esas: 2004/1066, Karar: 2005/125). Yine benzer şekilde, AYİM başka bir kararında, bir kamu kurumunun sınavını kazanması ve o kamu kurumuna girmek istemesi nedeniyle, sözleşme süresi henüz dolmadığı halde kendi isteği üzerine istifa etmek isteyen uzman erbaşın bu isteminin idarece kabul edilmemesine yönelik olarak tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varmıştır (AYİM Birinci Daire, 04.12.2007 gün ve Esas: 2007/796, Karar: 2007/1173).

İDARE TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLME HALLERİ NELERDİR?

İdare tarafından sözleşmenin sona erdirilme durumları mevzuatta şu şekilde belirtilmiştir:

1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenlerin,

2) Görevde başarısız olanların,

3) Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olanların,

4) Atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması sonucunda kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların,

5) Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenlerin,

6) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların,

7) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,

8) Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alanların,

9) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin,

10) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların,

11) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,

12) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,

13) Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

14) Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi; Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,

15) Bir yıl İçinde üç aydan fazla İstirahat veya hava değişimi alanların,

16) Sağlık yeteneklerini taşımayanların,

Sözleşmeleri idare tarafından feshedilmek suretiyle ile ilişikleri kesilir.

GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİ NEYİ İFADE ETMEKTEDİR?

Kanun koyucu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12.maddesi’nde, sözleşmenin feshi sebeplerini sayarken, “Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan” şeklinde bir gerekçe de öngörmüştür. Söz konusu sebebin ayrıntılı hali Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 13.maddesi’nde düzenlenmiştir. İlgili hüküm şu şekildedir:

“Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler)anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar yedekte er kaynağına alınır.”

Görüldüğü üzere hükümde istifade edilememe halleri sınırlı sayıda başka bir ifadeyle tahdidi olarak sayılmıştır. Şekil şartı olarak da idarece personelin ikaz edilmesinin gerektiği açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Bu sayılan hususların dışında bir halin, idare tarafından bu maddenin kapsamına sokularak sözleşmesinin fesih edilmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir. Örneğin, görevden uzaklaştırılan bir uzman erbaşın kendisinden istifade edilememe gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesi işlemi, görevden uzaklaştırma halinin ilgili maddede sayılmamasından dolayı idare mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ayrıca Disiplin Kanunu’nda meslekten çıkarma cezasından daha hafif cezayı gerektiren disiplinsizliklerde dahi bu maddenin uygulanması da idarenin hukuka aykırı olarak yapılan hatalı işlemlerine örnek gösterilebilir.

İdareye bu hususta tanınan takdir yetkisi, uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda idarenin keyfi davranması anlamına gelmemektedir. İdare bu takdir yetkisini kullanırken, mevzuatın koyduğu sınırlara bağlı kalmalı ve anayasal hakları ihlal etmemelidir. Başka bir ifadeyle idare, takdir yetkisini yasanın öngördüğü amaçtan farklı bir amaç için kullanmamalı; hakkaniyet gözetmelidir.

Kendisinden istifade edilememesi sebebiyle sözleşme fesihlerine birçok örnek verilebilir. Bu örneklerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

-Alkol kullanımına bağlı yoğun bir disiplinsizlik içinde bulunulması,

-Verilen disiplin cezalarına ve uyarılara rağmen askerlik mesleğinin değerlerini sergilemede istenilen düzeye ulaşılamadığı,

-Disiplinsiz tutum ve davranışların sürekli hale gelmesi,

-Eşiyle ilgili sorunlar ve boşanma sürecinde yaşanılan olaylar,

-Lojmanda tavana doğru bir el ateş edilmesi,

-Atama dilekçesinde eşiyle ilgili sorunları yazarak aleni hale getirdiği ve böylece eşinin ahlaki durumu hakkında çevresi ve birliğinde olumsuz kanaat oluşturması,

-Belgeler ile aşırı derece borçlanıldığının tespit edilmesi,

-Sağlık sorunları nedeniyle sürekli rapor aldığından spor, eğitim, görev ve operasyon gibi bütün aktivitelere katılan diğer personel üzerinde olumsuz etki yaratıp tim içinde huzursuzluğa neden olunması,

-Evli olduğu halde gayri meşru ilişkiye girerek bu ilişkiden bir çocuğu olması ve amirlerine karşı dürüst davranmaması,

-Yüz kızartıcı bir suçtan hakkında kamu davası açılması ve bu suç nedeniyle yaklaşık 2,5 ay tutuklu kalınması,

-Yargılaması tutuklu olarak devam etmesi neticesinde kendisine tevdi edilen görevdeki devamlılığı sağlayamadığı,

-Kadro görev yerinin boş kaldığı ve yerine başka bir personel atamasının yapılamaması,

-Görev yapılan bölükte askerlik hizmetini yapmakta olan ve astı konumundaki erlerden makam, rütbe ve nüfuzunu kullanarak çeşitli gerekçelerle borç para alınması,

-İffetsiz bir kadınla düşüp kalkma,

-Kazaen silahla kendini veya başkasını yaralama gibi durumlar örnek gösterilebilir.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNİN 3 AY ÖNCESİNDE YENİLEME DİLEKÇESİ VERMEZSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİNİR Mİ?

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 489 KHK. ile değişik 5 nci maddesinde; “Uzman erbaşlar 2 yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlarlar ve TC. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan, istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşlar ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, 1 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir” hükmü yer almaktadır.

3269 Sayılı Kanunun 19ncu maddesine dayanılarak çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 4.2.1994 tarih ve 21839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilen “Sözleşmenin Uzatılmasında Uygulanacak Esaslar” başlıklı 12nci maddesinde; “…Uzman Erbaşlar Sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşe süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlar altında kabul edilir.

1) Taahhüt ettiği sürenin bitimine üç ay kala hizmet süresini uzatmak istediğine dair bir dilekçe ile müracaat etmiş olmak

2) Almış olduğu son sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısında olmak

3) Fiili kadroda münhal bulunmak

4) İstihdam edildikleri /edilecekleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık niteliklerine sahip olmak.

Bu suretle işlemleri tamamlanan uzman erbaşların sözleşmelerinin uzatılması, istihdam edildikleri bağımsız tugay, tümen (deniz ve havada eşidi) komutanlıklarınca veya eşidi kurum amirlerince ordu ve kolordu (deniz ve havada eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirlikleri için Kurmay Başkanlarınca ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı doğrudan bağlı birlikleri izin Personel Başkanlıklarınca tasdik edilir ve ilgili Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu şekilde sözleşmelerinin uzatılması takdir edilenler, yeni bir taahhütname imzalayarak göreve devam ederler. Uzatma suretiyle uzman çavuş ve uzman onbaşılar en fazla 45 yaşına kadar hizmete devam ettirilebilirler…” denmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Yönergesi (KKY.51-3) de paralel hükümleri içermektedir.

Bu husus daha evvel yargıya taşınmış ve ilgili emsal kararda ” …Noter taahhütnamesinde sözleşme süresi 2 ve 5 yıl olarak belirtilmiş olup buna yönelikte düzeltme yapılmadığından; davalı idarece sözleşmenin 2 yıl kabul edilerek bu sürenin bitiminin 3 ay öncesinde yenileme dilekçesi verilmemesi nedeniyle sözleşme feshinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır…” şeklinde karar verilmiştir. İlgili emsal karar metni detaylıca incelendiğinde:

“…Davacı ile davalı idare arasında mevcut olan ‘uzman erbaş sözleşmesi’, 18.03.1986 tarih ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış bir idari sözleşmedir. Davacıda bu sözleşmeyi imzalamakla daha önce kanun ve yönetmelikle saptanmış olan bir hukuksal duruma girmiş bulunmaktadır.

Anılan idari sözleşmenin tarafların iradelerinin örtüştüğü anda hüküm tesis edeceği şüphesizdir. Sorunun çözümü, tarafların iradesinin dermeyanın zamanı ve buna bağlı olarak iradelerin örtüştüğü ana göre sözleşmesinin ne zaman kurulduğunun tespiti noktasındadır. Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, idare, 6.1.2003 tarihinden 3 ay önce yeni bir sözleşme dönemi için taraf sıfatıyla davacıya uzatma iradesinin mevcut olup olmadığını ve anılan hükme göre; yeni bir sözleşme dönemi içinde yasada ve yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesini sağlamak için gerekli ön görüşmelerde bulunmasını temin etmiş ve buna göre de davacı, 3 ay önce “sözleşmeyi uzatma iradesini” verdiği dilekçe ile ortaya koymuştur. Ardından sağlık şartlarını tamamlamış ve sözleşmenin bir “tarafı” olarak “asıl” iradesini ve çalışma taahhütünü noterden idareye sunulan 3.12.2002 tarihli“taahhütname” ile beyan etmiştir. Anılan taahhütnamede hem 2 yıl, hem de 5 yıl sözleşmenin uzatılacağına dair, ibare yer almaktadır. Basiretli bir İdarenin, bu taahhütnamenin kendisine ulaşması üzerine gerekli dikkat ve özeni göstererek 5 yıl değil 2 yıl daha çalıştırmak istediğine dair iradesini ortaya koyucu şekilde taahhütname getirmesi konusunda sözleşmenin diğer tarafı olan davacıya ihtarda bulunarak “taahhütname” deki çelişkiyi düzelttirmesi gerekirken ajanları aracılığıyla, tam aksi hareketle davacının 6.1.2005 tarihine dek (2 yıl) sözleşmesini uzatmasına değilde, 6.1.2008 tarihine dek (5 yıl) sözleşmesinin geçerliliğini teyit edici işlemlerde bulunması, davacıyı yeni bir sözleşme dönemi içerisinde çalıştırmaya devam etmesi nedeniyle kendi iradesinin de davacı iradesi ile örtüştüğünü, diğer ifadeyle sözleşmenin 2 yıl değil de 5 yıl uzatıldığını kabul ettiği sonucuna varılmaktadır. Esasen anılan taahhütnamede çelişkili ibarelerin mevcut olması bir gerçek ise de yukarıda belirtildiği üzere sözleşmenin kurulduğu an olan taahhütnamenin idareye ulaştığı ve idarenin bunu kabul ederek davacıyı istihdama devam ettirdiği gerçeği karşısında; davacıda 3 ay önce dilekçe vermemesinden bahisle sözleşmesini uzatmama iradesinden bahsetmek mümkün görülmemektedir. Zira taraflar arasında sözleşmenin hak ve nesafet kuralıda dikkate alınarak 6.1.2003 tarihinden itibaren 5 yıl için yapıldığı,hukuki sonucuna varmak gerekmektedir. Diğer yandan olayımızda davacı lehine 5 yıl kurulduğu anlaşılan sözleşme süresinin ayrık durum yarattığı da bir gerçektir. Ancak anılan ayrık durumun giderilmesinin istisnai olarak davalı idarenin sözleşmenin niteliğinin “idari sözleşme” olmasını ve T.C.Anayasasının 128 nci maddesinde zikredilen “kamu çalışanlarının teminatı” ilkesini gözeterek, davalı idarenin ve davacı tarafın iradeleri uyuştuğu takdirde ayrık durumu giderici mahiyette olan ve ilk sözleşme tarihinden itibaren geçerliliği bulunan yeni bir taahhütnamenin verilmesi suretiyle sözleşme dönemi üzerinde değişikliğe gidebileceği ve ayrık durumu bu şekilde giderebileceğini de belirtmekte fayda görülmektedir. Aksinin mevcut olduğu dava konusu olayda, iyiniyetli olan davacı lehine sözleşmenin 5 yıl için tesis edildiğini kabul etmek gerektiği şüphesizdir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, sözleşme bitim tarihinden üç ay önce sırf dilekçe vermemesi nedeniyle, davacının sözleşmenin fesh edilmesiişleminin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırılıkta sakatlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin, tesis edildiği andan itibaren hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldıracağı kabulü karşısında, davacıya statü dışında geçirdiği süreye ilişkin aylıklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır…” şeklinde hukuki olarak gerekçelendirildiği görülmektedir.

SÖZLEŞMESİ HUKUKSUZCA FESHEDİLEN VEYA YENİLENMEYEN UZMAN ERBAŞ BU SÖZLEŞME FESHİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇABİLİR Mİ?

Sözleşmesi feshedilen Uzman Erbaşların, vazifelerine geri dönebilmeleri için sözleşme fesih işleminin iptali için idari yargıda idari işlemin iptali davası açmaları gerekmektedir. Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlara terhis belgesi tebliğ edilmektedir. Bu terhis belgesinde sözleşmenin feshedildiği tarih ile birlikte sözleşmesinin hangi gerekçe ile feshedildiği yazmaktadır. Uzman erbaş, bu gerekçe ile ilişiğinin kesildiğini öğrendiği günden itibaren 60 gün içinde idari işlemin iptali için dava açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir, süresi içerisinde başvurulmadığı takdirde hak kaybı yaşanacaktır. Açılan bu davada, sözleşmenin feshedilme gerekçesinin hukuka aykırı olduğu ispat edilmelidir. Davanın kazanılması sonucunda sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların görevlerine geri dönüşü sağlanacak; davanın kazanılmasından sonraki 30 gün içinde atandıkları yerlere katılış yapacaklardır.

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar idari davayı kazanmaları durumunda dava süresince mahrum kaldığı tüm parasal ve özlük haklarını alacaktır. Misal vermek gerekirse, dava 12 ay sonunda sonuçlanmışsa, 12 aylık maaş, SGK, rütbe gibi tüm hakları, uzman erbaş çalışıyor gibi hak kazanacaktır. Bu nedenle söz konusun davaların, bu alanda uzman idare hukuku avukatı ile yürütülmesi oldukça önemlidir.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ NE YAPMALIDIR?

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaş, idarece işlemin tesis edilip kendisine tebliğ edildiği andan itibaren 60 gün içerisindeyürütme durdurma istemiyle idari yargıda iptal davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir, süresi içerisinde başvurulmadığı takdirde hak kaybı yaşanacaktır.

İptal davaları takibi zor, sürelerin önem arz ettiği dava türüdür. Bu nedenle askeri mevzuatlarda ve idare hukukunda uzman iyi bir avukattan hukuki destek alarak bu süreci yürütmeniz gerekmektedir.

SÖZLEŞMESİ HUKUKSUZCA FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ?

Kendi kusurları olmaksızın, hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılan uzman erbaşlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaş tutarlarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçen uzman erbaşlara ise, beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilave edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının 20 katını geçemez. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez.

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir ve bunlara ikramiye ödenmez.

Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığının veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, on iki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.

Vefat eden uzman erbaşların dul ve yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanamaması durumunda, yukarıda belirttiğimiz şekilde hesaplanacak tazminat kanuni mirasçılarına aynen ödenir. Uzman erbaş sözleşme feshi işlemi uzman erbaşa yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebliğ belgesinin örneği dava açarken İdare Mahkemesi’ne eklenmesi gerekir.

Avukat Gökhan Sarı Hukuk Bürosu

Hukuki sorunlarınıza dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı sitemiz üzerinde bulunan Whatsapp iletişim butonunu kullanarak bize yöneltebilirsiniz.

Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçiş

Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş belli şartların olması halinde mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan uzman erbaşlar, belirli şartları karşılamak kaydıyla KPSS şartı aranmaksızın memur olabiliyorlar. 3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilenlerin naklen veya açıktan atama prosedürüyle memur kadrolarına geçebilir. 657 sayılı DMK’nin 92. maddesi kimlerin uzman erbaşlık görevini bırakıp, memurluğa atanabileceği açık bir şekilde düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu 92;

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları;
 • İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
 • 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
 • Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Bir uzman çavuşun belirli koşulları sağlaması halinde memuriyete geçiş yapabilmesi mümkündür. Üstelik bu şartlar arasında KPSS Şartı da bulunmamaktadır. Konuya ilişkin hazırlanan kanuna göre bir uzman çavuş kendi isteği ile görevinden çekilmesi koşuluyla düz memur olarak açık kadrolarda görev alabilir. Burada dikkat edilmesi gereken 2 husus vardır. İlki uzman erbaş veya uzman çavuş fark etmeksizin bu madde kapsamında memur olabilir. İkinci husus ise kendi istekleri ile ayrılmış olmaları gerekir. Askeriyeden atılmaları durumunda memur olarak atanmaları mümkün değildir.

uzman cavusluktan memurluga gecis nasil yapilir

Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçiş Şartları

Uzman erbaşların maddi, özlük hakları, uzman çavuşluğa giriş koşulları, şartları ve tabi olduğu çalışma şartları gibi durumlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre makalemizin konusu olan uzman çavuşluktan memurluğa geçiş 2016 yılında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca uzman çavuşluk kadrosunda 7 yıl hizmet vermiş olanlar hakkında geçeceği kadronun da uygun olması durumunda uygulanmaktadır. 2016 öncesinde uzman çavuşluk kadrosunda 2 yıl hizmet veren uzman çavuşların diğer devlet kadrolarına geçebilmeleri mümkün iken 2016 yılı değişikliği sonrası bu süre 7 yıla çıkarılmıştır.

 1. 3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilen uzman çavuş, uzman er ve erbaşların naklen veya açıktan atama şekliyle memur kadrolarına geçebilirler. Uzman çavuşlar, devlet memurluğu kadrolarına KPSS sınavına girmeden atanabilmektedirler. Bunun için atanacağı kurumun atama şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu duruma ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tebliğ yayınlamıştır. Uzman çavuş ve uzman erlerin devlet kadrolarına devlet memuru olarak nasıl geçebileceği. 1999 yılında Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda yapılır. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş bu doğrultuda yapılır.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92. maddesinin 3. fıkrasında uyarınca; “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler” amir hükmü bulunmaktadır. Bu madde kapsamında diğer memur kadrolarına tabi olanlar, kendi istekleri ile çekilmiş olmaları şartıyla, açıktan atama prosedürü çerçevesinde memur kadrolarına atanabilirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92. madde bu hakkı tanımıştır.
 3. Uzman çavuşları ve uzman erbaşların başvurduğu devlet kurumuna, memur olarak atanmaları bir zorunluluk değildir. Kamu kurumları ihtiyaç durumuna göre alınabileceğini düzenlemiştir. Öncelikle uzman çavuşluktan kendi istekleri ile çekilmiş olmaları gereklidir. Askeriyeden atılanlar bu madde kapsamında atanma talep edemezler. Yine kurumların uzman çavuşlar için uygun olan koruma, güvenlik veya kendi yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri kadrolara atanabilirler.
 4. İlk olarak atanacağı kurum açıktan atama için ilgili kurumdan izin almalıdırAçıktan atama izinleri kurumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu hususa ilişkin düzenleme kanunda yapılmıştır. Açıktan atama izinlerini; Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kurumların bir veya bir kaçından izin alınarak gerçekleştirmektedir.Bu izinler ilgili kurumlardan alındıktan sonra, uzman çavuş ve uzman erbaşlar, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara KPSS sınavına girmeden atanabilirler. Son olarak bu haktan yararlanabilmek için en az yedi yıl uzman çavuş veya uzman erbaş olarak çalışmak gerekmektedir. Tarafımıza sıkça uzman çavuşluktan polisliğe geçiş mümkün mü? Sorusu yöneltiliyor. Açıktan şeklinde polisliğe geçiş mümkün değildir. Polislik sınavlarına girerek ancak atabilirler. Uzman çavuşluktan polisliğe geçiş 2023 yılında çok sınırlı şekilde yapılmıştır. Çünkü polislik sınavları zordur. Fakat uzman çavuşluktan gardiyanlığa geçiş 2023 yılında açıktan atama şeklinde mümkündür.
 5. Son olarak İdare Mahkemesine açılan davada; “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile görevlerinden ayrılan ve daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrolarına açıktan atanan personelin, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yok sayılarak en düşük derecede işe başlatılmış. Yerel mahkeme idari işlemi hukuka uygun bulsa da Bölge İdare Mahkemesi işlemi iptal ederek, uzman çavuşu olarak çalıştığı dönemde kademe ve derecesinin memurluktan sayılmasına” karar vermiştir. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş hakkını kullananların derece ve kademesi memurluğa eklenir.
 6. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş için başvuru yapıp reddedilen veya başvurusu kabul edilmiş olup kademe ve derecesi sayılmayan uzman çavuşların, kendilerine yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde, idare mahkemesine, yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir.

Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçiş Yasal Düzenlemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları 92. maddesinde; “…657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler…” hükmü ile

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “…Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Başka memurluktan naklen geçiş başlıklı 16. maddesinde; “(1) Belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.” hükmü ile,

21.06.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin Başka memurluktan naklen geçiş başlıklı 18 inci maddesinde; “(1) Belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e) ve (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Konu incelendiğinde; 7 yıl çalışmış, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre Uzman Erbaş olarak görev yaptığı ve kendi isteği ile istifa ederek görevinden ayrılan uzman çavuşun yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 3269 sayılı Kanun kapsamında yedi yıldan fazla hizmeti bulunan, boş bulunan memur kadrolarına; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlara, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve diğer mevzuata uyulmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 92.maddesine göre atanmasının Belediyenin takdirinde olduğu, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına ise; memur kadrolarına atanmasının akabinde Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ile Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması ve yapılacak sınavda başarılı olması halinde atanabilir. Dolayısıyla doğrudan zabıta memuru kadrosuna atanmasının mümkün değildir.

Uzman Çavuşluktan Polisliğe Geçiş

Uzman çavuşluktan ayrılan askerler; infaz koruma memurluğu, katip, belediye personeli, güvenlik personeli, koruma personeli, zabıta, polis vb. pek çok benzer mesleğe ve kuruma memur olarak atanmaları mümkündür. Bunun için alım yapacak kurumda ilgili alanda alım ilanı açılmasıdır.  KPSS şartı aranmadan yapılan memur alımlarından yararlanmak için bu alım ilanları takip edilmelidir. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş için özel ilanlar yayınlanmaktadır. Kurumlar , öncelikle istifa etmiş uzman çavuşlar arasından personel alımı için izin alır ve iznin çıkması sonrası açıktan ilan yayımlanır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş ve uzman er olarak görev yapmakta olan askerler, belirli şartları taşımaları durumunda polis olarak atanabilirler. PMYO veya POMEM şartlarını sağlamaları gereklidir. Bu şartları sağladıktan sonra polisliği kazanırsanız Kazanırsanız fesih işlemleri ve eğitime çağrılırsınız. Eğitimi başarılı şekilde tamamlarsanız polis memuru olarak atanırsınız.

Uzman Çavuşluktan Memurlar Geçiş Emsal Karar

                   T.C. 

                 İZMİR

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO       : 2018/…

KARAR NO    : 2018/…

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

(DAVACI)         : …

VEKİLİ             : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ             : AV. CANAN YILMAZ

Vehbi Bey Mah. Gazinolar Cad. No:1 Ayvalık/BALIKESİR

İSTEMİN ÖZETİ         :3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek Ayvalık Belediye Başkanlığında memur olarak göreve başlayan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca yapılan intibak işleminin düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ../../2017 tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada;  davacının lise mezunu olduğu ve lise mezunu olarak görev yapan bir devlet memurunun memuriyete başlangıç derece ve kademesi  13. derecenin 3. kademesi olması gerektiğinden, askeri personel olarak geçirilen hizmet süresi, askerlik hizmet süresi, memuriyet süresi (15 yıl, 5 ay, 11 gün) karşılığı her üç yıl için bir derece ve

kanun gereği verilen 1 derece birlikte hesap edildiğinde, davacının kazanılmış hak aylığının 7. derecenin 2. kademesi olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerinde, uzman erbaş olarak geçirilen hizmet süresinin Devlet memurluğuna açıktan atamada dikkate alınacağı düzenlenmiş ise de, uzman erbaş olarak en son kazanılan derece ve kademenin kazanılmış hak olarak korunması gerektiği yönünde bir düzenlemeye aynı Yönetmelikte veya başka bir mevzuatta yer verilmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin ../../2018 gün ve E:2017/…, K:2018/… sayılı kararının; işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ      : Savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek Ayvalık Belediye Başkanlığında memur olarak göreve başlayan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca yapılan intibak işleminin düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ../../2017 tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71. maddesinde; “Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez. ” hükmüne yer verilmiş ve 74. maddesinin, son fıkrasında ise; 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların, ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine, bu dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edileceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 10.12.2002 tarihinde, lise mezunu olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde 11. derecenin 2. kademesinde uzman çavuş olarak göreve başladığı,  5. derecenin 2. kademesinde görev yapmakta iken, 31/12/2014 tarihinde sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle görevinden ayrıldığı ve 15.05.2015 tarihinde Ayvalık Belediye Başkanlığında 5. derecenin 2. kademesi ile memur olarak göreve başladığı,  15/11/2015 tarihinde intibakının düzeltilerek 7. derecenin 2. kademesine çekildiği, derece ve kademesinin düzeltilmesi istemiyle yaptığı ../../2017 tarihli başvurunun reddine ilişkin ../../2017 tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“Olayda,  lise mezunu olan davacının uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 3269 sayılı Yasa’ya tabi olarak 11. derecenin 2. kademesinden ilk ataması yapılarak göreve başladığı, sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine  kazanılmış hak aylık derecesi ile Ayvalık Belediyesine memur olarak atandığı, söz konusu göreve 5. derecenin 2. kademesinden  başlatıldığı, 657 sayılı Yasanın 71. maddesinin son fıkrası ile farklı sınıflar arasında başlangıç derecesi bakımından farklılıkların, sınıf değişikliği durumunda aynı hizmet sınıfında görev alan ve aynı eğitim durumuna sahip personel arasında  meydana getireceği eşitsizliği önlemeye yönelik olduğu, buna göre memuriyette iken sınıf değiştirenlerin ya da 657 sayılı Yasa kapsamındaki bir göreve, başka kanunlara tabi bir görevden atananların, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinde belirlenen giriş derecesinden daha yüksek bir dereceyle göreve başlamış olmaları halinde, iki giriş derecesi arasındaki farka tekabül eden süre kadar terfisinin bekletilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığından,  dava konusu işlemde hukuka uyarlık, öğrenim durumuna göre yeni kurumundaki memuriyete giriş derece ve kademisi üzerinden intibakının yapılması gerektiğinden bahisle davanın reddine dair başvuruya konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Balıkesir 1. İdare Mahkemesince verilen 15/03/2018 gün ve E:2017/563, K:2018/427 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen ve davacı tarafından karşılanan 191,85-TL ilk derece dava yargılama gideri ile istinaf safhasında karşılanan 171,10-TL tutar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.090,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak, davacıya verilmesine, artan posta ücretinin HMK’nun 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, 18/10/2018 tarihinde, kesin olarak, oy birliğiyle  karar verildi.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası