ukrayna nüfusu kadın erkek oranı 2021 / Ukrayna Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler | funduszeue.info

Ukrayna Nüfusu Kadın Erkek Oranı 2021

ukrayna nüfusu kadın erkek oranı 2021

funduszeue.info

TÜİK: Türkiye nüfusu 84 milyon bin kişi oldu

TÜİK: Türkiye nüfusu 84 milyon bin kişi oldu

TÜİK, Türkiye nüfusunun yılında 84 milyon bin kişiye ulaştığını, erkek nüfusun 42 milyon bin kişi, kadın nüfusun 42 milyon bin , Sputnik Türkiye

T+

T+

T+

yaşam

türkiye istatistik kurumu (tüik)

işsizlik

bebek

isim

göç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

funduszeue.info

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon bin kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek yılında 84 milyon bin kişiye ulaştı.Cumhuriyetin ilk yıllarında, önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus, erkek nüfustan fazla sayılırken, yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı'de 6 milyon bin kişi olan erkek nüfus, yılında 42 milyon bin kişi oldu. Kadın nüfus ise 'de 7 milyon 84 bin kişiyken, yılında 42 milyon bin kişi oldu. Nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, yılında binde olan yıllık nüfus artış hızı yılında binde funduszeue.infoşlı nüfus arttıTürkiye'nin , , ve yılı nüfus piramitleri incelendiğinde; sağlık alanında kaydedilen gelişmelere, yaşam standardının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. yılında yüzde olan ortanca yaş, yılında yüzde oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde 'te erkeklerde yüzde olan ortanca yaş 'de yüzde 'e, kadınlarda ise 'te yüzde ’ken 'de yüzde 'e yükseldi.Çalışma çağındaki nüfus oranı artı yılında yüzde olan çalışma çağı olarak tanımlanan yaş grubundaki nüfusun oranı, yıllar içinde artarak yılında yüzde 'a ulaştı. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan yaş grubundaki nüfusun oranı 'te yüzde iken yıllar içinde azalma eğilimi göstererek yılında yüzde 'e düştü. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 'te yüzde iken yılında yüzde 'ye yükseldi.Yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde; erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlara göre daha yüksek oldu. Kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranı, erkeklerden daha fazla oldu. Evlilerin oranı, yıllara göre her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda funduszeue.info yazma bilmeyenlerin oranı yüzde yılında yüzde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek yılında yüzde oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 'te yüzde ’den 'de yüzde 'e, kadınlarda ise 'te yüzde ’den 'de yüzde 'ye geriledi. yılında yüzde olan ilkokul mezunu oranı, ’de yüzde oldu. İlkokul, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 'te yüzde iken 'de yüzde 25'e yükseldi. Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 'te yüzde iken 'de yüzde oldu. Diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların oranı 'te yüzde 1 iken 'de yüzde 'ya ulaştı.Türkiye'de bitirilen eğitim durumu yıllara ve cinsiyete göre incelendiğinde; yılında erkeklerde yüzde , kadınlarda yüzde ile ilkokul mezunlarının oranı daha fazla olurken; yılında erkeklerde yüzde ile ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranının daha yüksek olduğu görülürken kadınlarda ise yüzde ile ilkokul mezunlarının oranının daha fazla olduğu görüldü. Yıllara ve cinsiyete göre yükseköğretim mezunlarının dağılımına bakıldığında, yılında erkeklerde yüzde olan yükseköğretim mezunları oranının kadınlarda yüzde olduğu görüldü. yılında yükseköğretim mezunlarının oranı her iki cinsiyette de artış göstererek erkeklerde yüzde , kadınlarda ise yüzde oldu'de 2 milyon bin kişi iller arası göç etti döneminde yüzde olan iller arası göç eden nüfus oranı, yılında yüzde oldu. Türkiye'de yılında 2 milyon bin kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 'ini erkekler, yüzde 'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden 84 milyon bin kişinin yüzde 'unun doğum yerinin Türkiye, yüzde 'sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise yüzde oldu. Diğer yandan ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde iken ikamet ettikleri ilden farklı bir ilde doğanların oranı yüzde oldu. Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon bin kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla yüzde ile Almanya, yüzde ile Irak, yüzde ile Suriye, yüzde ile Afganistan doğumlular izledi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, yılında 1 milyon bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 'sini erkekler, yüzde 'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde ile Afganistan, yüzde ile İran ve yüzde ile Türkmenistan vatandaşları takip funduszeue.info popüler bebek isimleri: Yusuf ve ZeynepTürkiye'de yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde; erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu göfunduszeue.info halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında; yüzde 'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 'sının kiracı olan, yüzde 'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 'unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü ve daha yukarı yaştaki nüfusta işgücüne katılma oranı yüzde oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde , kadınlarda ise yüzde 34 oldu. İstihdam oranına bakıldığında, toplamda yüzde , erkeklerde yüzde ve kadınlarda ise yüzde funduszeue.infoğer yandan işsizlik oranı toplamda yüzde , erkeklerde yüzde kadınlarda ise yüzde oldu.

funduszeue.info

bebek

Sputnik Türkiye

[email protected]

+

MIA „Rosiya Segodnya“

Sputnik Türkiye

[email protected]

+

MIA „Rosiya Segodnya“

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye

[email protected]

+

MIA „Rosiya Segodnya“

funduszeue.info

Sputnik Türkiye

[email protected]

+

MIA „Rosiya Segodnya“

Sputnik Türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, bebek, isim, göç

türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, bebek, isim, göç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon bin kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek yılında 84 milyon bin kişiye ulaştı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus, erkek nüfustan fazla sayılırken, yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı.

'de 6 milyon bin kişi olan erkek nüfus, yılında 42 milyon bin kişi oldu. Kadın nüfus ise 'de 7 milyon 84 bin kişiyken, yılında 42 milyon bin kişi oldu. Nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, yılında binde olan yıllık nüfus artış hızı yılında binde oldu.

Yaşlı nüfus arttı

Türkiye'nin , , ve yılı nüfus piramitleri incelendiğinde; sağlık alanında kaydedilen gelişmelere, yaşam standardının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. yılında yüzde olan ortanca yaş, yılında yüzde oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde 'te erkeklerde yüzde olan ortanca yaş 'de yüzde 'e, kadınlarda ise 'te yüzde ’ken 'de yüzde 'e yükseldi.

Çalışma çağındaki nüfus oranı artı

yılında yüzde olan çalışma çağı olarak tanımlanan yaş grubundaki nüfusun oranı, yıllar içinde artarak yılında yüzde 'a ulaştı. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan yaş grubundaki nüfusun oranı 'te yüzde iken yıllar içinde azalma eğilimi göstererek yılında yüzde 'e düştü. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 'te yüzde iken yılında yüzde 'ye yükseldi.

Yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde; erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlara göre daha yüksek oldu. Kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranı, erkeklerden daha fazla oldu. Evlilerin oranı, yıllara göre her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda oldu.

Okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde

yılında yüzde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek yılında yüzde oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 'te yüzde ’den 'de yüzde 'e, kadınlarda ise 'te yüzde ’den 'de yüzde 'ye geriledi. yılında yüzde olan ilkokul mezunu oranı, ’de yüzde oldu. İlkokul, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 'te yüzde iken 'de yüzde 25'e yükseldi. Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 'te yüzde iken 'de yüzde oldu. Diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların oranı 'te yüzde 1 iken 'de yüzde 'ya ulaştı.

Türkiye'de bitirilen eğitim durumu yıllara ve cinsiyete göre incelendiğinde; yılında erkeklerde yüzde , kadınlarda yüzde ile ilkokul mezunlarının oranı daha fazla olurken; yılında erkeklerde yüzde ile ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranının daha yüksek olduğu görülürken kadınlarda ise yüzde ile ilkokul mezunlarının oranının daha fazla olduğu görüldü. Yıllara ve cinsiyete göre yükseköğretim mezunlarının dağılımına bakıldığında, yılında erkeklerde yüzde olan yükseköğretim mezunları oranının kadınlarda yüzde olduğu görüldü. yılında yükseköğretim mezunlarının oranı her iki cinsiyette de artış göstererek erkeklerde yüzde , kadınlarda ise yüzde oldu.

'de 2 milyon bin kişi iller arası göç etti

döneminde yüzde olan iller arası göç eden nüfus oranı, yılında yüzde oldu. Türkiye'de yılında 2 milyon bin kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 'ini erkekler, yüzde 'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden 84 milyon bin kişinin yüzde 'unun doğum yerinin Türkiye, yüzde 'sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise yüzde oldu. Diğer yandan ikamet ettiği ilde doğanların oranı yüzde iken ikamet ettikleri ilden farklı bir ilde doğanların oranı yüzde oldu. Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon bin kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla yüzde ile Almanya, yüzde ile Irak, yüzde ile Suriye, yüzde ile Afganistan doğumlular izledi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, yılında 1 milyon bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 'sini erkekler, yüzde 'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde ile Afganistan, yüzde ile İran ve yüzde ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

En popüler bebek isimleri: Yusuf ve Zeynep

Türkiye'de yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde; erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında; yüzde 'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 'sının kiracı olan, yüzde 'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 'unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü.

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işgücüne katılma oranı yüzde oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde , kadınlarda ise yüzde 34 oldu. İstihdam oranına bakıldığında, toplamda yüzde , erkeklerde yüzde ve kadınlarda ise yüzde oldu.

Diğer yandan işsizlik oranı toplamda yüzde , erkeklerde yüzde kadınlarda ise yüzde oldu.

Ukraynalı mültecilerle Almanya’nın nüfusunda rekor artış yaşandı

Almanya İstatistik Kurumu, ülkeye Ukrayna’dan gelen mültecilerin artışıyla nüfusun 84 milyonu geçtiğini duyurdu.

Haziran sonu itibarıyla ülkenin nüfusu geçen yıl yine aynı döneme oranla yüzde 1 yükselişle bin artış gösterdi.

yılının tamamında, ülke nüfusu yüzde 0,1 ile 82 bin artmıştı. 

Alman yetkililere göre, Rusya’nın işgalinin ardından Almanya’ya bu yılın ilk altı ayında yaklaşık bin kişi geldi.

Yine aynı verilere göre, haziran ayı sonu itibarıyla, geçen yıl aynı döneme oranla ülkede yaşayan Ukraynalı kadın sayısı  bin kişi arttı.

Almanya'ya gelen Ukraynalı erkek ve oğlan çocuğu sayısında ise bin kişilik artış görüldü.

Almanya’da buna benzer nüfus artışları yine göç dalgasıyla bağlantılı olarak ve yıllarında yaşandı.

Komünizmin çöküşü ve Almanya’nın birleşmesinin ardından ülke yılında Balkanlar ve doğu Avrupa’dan bine yakın göç almıştı.

Almanya, yılında ise iç savaşların yaşandığı Afganistan, Suriye ve Irak’tan gelen 1 milyona yakın mülteciye kapılarını açtı.

Ek kaynaklar • AP

Almanya&#;da Nüfus Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 27 Eylül&#;de güncel nüfus verilerini açıkladı. Açıklamada, Ukraynalı mültecilerin Almanya&#;ya akın etmesinin ülke nüfusunu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 84 milyonun üzerine çıkardığı belirtildi.

ve Arasındaki Nüfus Artış Farkı

Haziran ayı sonu itibarıyla ülke nüfusu yılı sonuna kıyasla bin kişi yani yüzde 1 oranında arttı. yılının tamamında ise ülke nüfusu sadece 82 bin kişi yani yüzde 0,1 oranında artmıştı.

Almanya&#;da yaşayan kadın ve kız çocuklarının sayısı &#;nin ilk yarısında bin (yüzde 1,2) arttı. Erkek ve erkek çocuklarının sayısı ise önceki yıla göre bin (yüzde 0,8) kişi arttı. Cinsiyetler arasındaki bini aşan bu farkın, Ukrayna&#;daki savaştan kaçan mültecilerle oluştuğu ifade edildi.

yılının ilk yarısında Rus işgalinden kaçmak isteyen yaklaşık bin Ukraynalı mülteci Almanya&#;ya geldi. Mültecilerin çoğunun kadın olduğunu bildiren Destatis, haziran ayı sonu itibariyle yılı sonuna kıyasla bin daha fazla Ukraynalı kadın ve kız çocuğunun Almanya&#;da yaşadığını, Ukraynalı erkek ve erkek çocuk sayısının ise önceki yıla kıyasla bin arttığını söyledi.

Doğum-Ölüm Sayıları ve Eyaletlere Göre Nüfus Artışı

&#;in ilk 6 ayında net göçle ülke nüfusu, yaklaşık 1 milyon arttı. &#;in ilk 6 ayında nüfus artışı sadece binle sınırlı kalmıştı. Göçe ek olarak; ülkedeki ölümlerin doğumlardan fazla olması nüfus artışını azaltıcı bir etki yarattı: &#;nin ilk yarısında Almanya&#;da hayatını kaybedenlerin sayısı, dünyaya gelenlerin sayısından bin daha fazla.

Açıklamada ülkedeki tüm eyaletlerde nüfusun arttığı belirtilirken bölgesel farklılıklara da dikkat çekildi. En fazla nüfus artışı yüzde 1,3 oranıyla Berlin&#;de gerçekleşti. Bu oranı Bavyera ve Hessen eyaletleri yüzde 1,2 oranıyla takip etti. Bremen (yüzde 0,5), Thüringen (yüzde 0,6) ve Saarland (yüzde 0,7) eyaletleri ise nüfus artışının en az olduğu eyaletler olarak yer aldı.

ve &#;te Kitlesel Göçler

Almanya benzer büyüklükte bir nüfus artışını daha önce ve yıllarında yaşamıştı. Her iki nufüs artışı da kitlesel göç nedeniyle gerçekleşmişti.

yılında; SSCB&#;nin çöküşünden ve Almanya&#;nın yeniden birleşmesinden kısa bir süre sonra, Yugoslavya&#;daki savaştan kaçan ve sınırların açılmasının ardından başta Bosna Hersek&#;ten olmak üzere Doğu Avrupa&#;dan gelen yaklaşık bin kişi Almanya&#;ya ulaşmıştı.

yılında ise Suriye, Irak ve Afganistan gibi savaştan harap olmuş ülkelerden gelen yaklaşık 1 milyon insan, Almanya&#;ya sığınmacı olarak göç etmişti. (P)

Galatasaray Üniversitesi&#;nde Sosyoloji programından mezun olan Burak Gücin, sonrasında Heidelberg Üniversitesi&#;nde Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ağırlıklı olarak ideoloji, kültür ve göç üzerine çalışan Gücin, Perspektif redaksiyon ekibinin üyesidir.

Yazarın diğer yazıları

Ukrayna’dan göç: Almanya nüfusu 84 milyonu geçti

Almanya'nın nüfusu, tarihinde ilk kez 84 milyonun üstüne çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre 'nin ilk yarısında nüfus, sonuna oranla yüzde 1 arttı, nüfusa bin kişi eklenmiş oldu. yılında nüfus artışı 82 bin kişiyle sadece yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, bu belirgin artışta etkili oldu. 30 Haziran itibarıyla Almanya'da yaşayan Ukraynalıların sayısı bin kişi arttı. Almanya'ya bu yıl içinde gelen Ukraynalılardan binini kadın ve kız çocukları, binini erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

İstatistik Dairesi, benzer nüfus artışlarına şimdiye kadar sadece ve yıllarında rastlandığına işaret etti. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Doğu Avrupa ülkelerinde sınırların açılması ve Yugoslavya Savaşı nedeniyle 'de bin kişi Almanya'ya gelmişti. yılında da başta Suriye olmak üzere Irak ve Afganistan'dan toplam bin kişi Almanya'ya kaçtı.

Afgan ve Ukraynalı sığınmacılar farklı muamele mi görüyor?

DW/BK,BÖ

Bize yazın

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası