tuz dişleri beyazlatır mı / Diş beyazlatmak için kolay ve oldukça etkili 3 doğal yol

Tuz Dişleri Beyazlatır Mı

tuz dişleri beyazlatır mı

Evde Diş Beyazlatmak İçin 6 Pratik Öneri

Evde Diş Beyazlatmak İçin 6 Pratik Öneri

KENDİNE BAK

Sağlıkla parıldayan beyaz dişlerle ağız bakımına önem vermek, çekici ve özgüveni yüksek bir gülümsemeye sahip olmanı da sağlar. Herkesin doğuştan gelen bir diş rengi olsa da, dişleri birkaç ton daha beyazlaştırmak mümkün. İşte evde diş beyazlatmak için faydalanabileceğin pratik kürler!

Kabartma Tozu ve Limon


Evde diş beyazlatmak dendiğinde akla ilk gelen ve en çok bilinen yöntem budur. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve yemek kaşığı limon suyunu kabın içerisinde iyice köpürene kadar karıştır. Dişlerini diş fırçası ve bu karışımı kullanarak 2 dakika fırçaladıktan sonra ağzını çalkalayabilirsin.

İpucu:Asidik bir karışım olduğu için haftada 1, en fazla 2 kere kullanmalısın.


Nane, Tarçın ve Karbonat


Hem dişlerini tüm bakterilerden arındıracak hem de beyazlamasına yardım edecek bu kür için; 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı havanda dövülerek öğütülmüş nane ve 1 çay kaşığı tarçını karıştır. Haftada 2 kez bu karışımla dişlerini düzenli fırçaladığında beyazladığını rahatlıkla görebilirsin.

Elma Sirkesi ve Tuz


Tuz ve sirkenin de temizleyici ve beyazlatıcı özelliği bilinir. 1 çay kaşığı tuz (mümkünse himalaya), 1 tatlı kaşığı elma sirkesini tuz eriyinceye kadar karıştır. Dilersen içine az miktar karbonat da ekleyebilirsin. Dişlerini bu karışımla her gün fırçaladığında bir hafta sonra renginin açılmaya başladığını görebilirsin.

Adaçayının antiseptik özelliği, portakalın C vitaminiyle birleşerek mikropları temizleyip dişleri beyazlatır. İnce döverek toz hâline getirdiğin kuru adaçayı yapraklarını portakal kabuğu rendesiyle karıştır. İçine birkaç damla portakal sık. Bu karışımla dişlerini fırçalayabilirsin.

Muz Kabuğu


Potasyum ve magnezyum zengini muzun kabuğunun diş beyazlatmadaki gücü gerçekten şaşırtıcı. Dişlerini önce normal diş macunu ile fırçala. Sonra muz kabuğuyla dişlerini dakika ovala. Ardından temiz diş fırçasıyla tekrar fırçalayıp kalıntılardan arındır.


Çilek
Asitli içeriği ve lifli yapısıyla plak oluşumunun önüne geçerek dişleri beyazlatan çilek, evde kullanabileceğin en kolay yöntemlerden. Çatal yardımıyla güzelce ezdiğin çileği diş fırçasıyla dişlerine uygula. 2 dakika kadar fırçaladıktan sonra çalkalayabilirsin. Yine bu kürü de asitli içeriğinden dolayı haftada 2’den fazla uygulamaman yerinde olur.

Pırıl pırıl dişler ve aydınlık bir gülüşe sahip olmak için evde uygulayabileceğin bu yöntemlerin yanında, günde 2 kez beyazlatma etkili bir diş macunu ve çalkalama suyuyla ağız ve diş sağlığını koruduğundan emin olmayı unutma. İhtiyacın olan her ürünü Gratis’te bulabilirsin.

Sa&#;l&#;kl&#; Gülü&#;ler &#;çin Di&#; Beyazlatma Yöntemleri

Di&#;lerin en d&#;&#;&#;nda bulunan k&#;sma di&#; minesi ad&#; verilir. Di&#; mineleri, belirli bir zamandan sonra yenilen yemeklerin ve içilen içeceklerin etkisi ile bir tabaka ile kaplan&#;r. Bu tabakalar di&#;in lekelenmesine sebep olmaktad&#;r. Gerekli di&#; bak&#;m&#; yap&#;lmad&#;&#;&#; durumunda bu lekeler, di&#; minesine yerle&#;ir ve kal&#;c&#; &#;ekilde hissedilen di&#; rahats&#;zl&#;klar&#;na neden olur. Bu sebeple di&#; bak&#;m&#; ki&#;inin günlük ya&#;am&#;nda çok özen göstermesi gereken bir görev olmal&#;d&#;r.

Evde Di&#; Beyazlatma Yöntemleri

 • Karbonat
 • 3 Malzemeli Di&#; Beyazlatma Kürü
 • Çilek
 • Muz Kabu&#;u
 • Gliserin
 • Portakal Kabu&#;u
 • Adaçay&#;
 • Havuç
evde di&#; beyazlatma yöntemleri

A&#;&#;z ve di&#; sa&#;l&#;&#;&#; için di&#; beyazlatma tedavisi uygulan&#;r. Bu tedavide di&#; minesinde yer alan tabakalar geçici bir süre ile temizlenir. Böylece di&#;ler daha temiz ve parlak görünür. Zaman zaman di&#;lerin bir uzman taraf&#;ndan di&#; beyazlatma cihazlar&#; temizlenmesi gerekmektedir. E&#;er di&#; hekimine gitmeye bir türlü f&#;rsat bulam&#;yorsan&#;z sizlere di&#; beyazlatma do&#;al çözümler yaz&#;m&#;zla yard&#;m edebiliriz.

Di&#; beyazlatma fiyatlar&#; klini&#;e göre de&#;i&#;mekle birlikte di&#; beyazlatma devlet hastanelerinde yap&#;lan di&#; temizleme i&#;lemi ile de bir miktar gerçekle&#;tirilebilmektedir. Di&#; beyazlatma ac&#;t&#;r m&#; diye endi&#;elenmenize de gerek yoktur. Bu uygulamalar sadece hassas di&#; ve di&#; etlerine sahip olanlarda hafif s&#;zlamalara neden olabilmektedir.

Sa&#;l&#;kl&#; gülü&#;ler ile kendinizi daha iyi hissetmek için; arad&#;&#;&#;n&#;z di&#; beyazlatma yöntemleri burada!

Evde Kolay Di&#; Beyazlatma Yöntemleri

Di&#;lerinizin daha beyaz görünmesi için evinizde de pratik &#;ekilde çözüm bulabilirsiniz. Daha özgür ve rahat gülmenin s&#;rr&#; i&#;te burada! Gülü&#;lerinizi saklamamak ve daha beyaz di&#;lere sahip olman&#;n do&#;al yöntemleri:

1) Karbonat

 • Karbonat ile di&#; beyazlatma geleneksel fakat çok etkili sonuçlar veren bir yöntemdir.
 • Hatta bu yöntem için di&#; beyazlatma çe&#;itleri aras&#;nda en güçlü etkiye sahip olan&#;d&#;r, diyebiliriz.
 • Yapman&#;z gereken di&#; f&#;rçan&#;z&#; &#;slat&#;n ve biraz karbonata bat&#;r&#;n.
 • Daha sonra di&#;lerinizi f&#;rçalay&#;n.
 • Bu uygulamay&#; al&#;&#;kanl&#;k haline getirdi&#;inizde di&#;lerinizin beyazlad&#;&#;&#;n&#; an&#;nda fark edeceksiniz.

Karbonatla Di&#; Beyazlatma, Çok Basit 4 Yöntemle Beyaz Gülü&#;ler

karbonat

2) 3 Malzemeli Di&#; Beyazlatma Kürü

 • Di&#;lerinizin beyazlamas&#;n&#; sa&#;layan karbonat, sirke ve tuz ile haz&#;rlad&#;&#;&#;n&#;z kür, sizlere ilaç gibi gelecek.
 • Üç malzemeyi kar&#;&#;t&#;r&#;n ve f&#;rçan&#;z&#; bu küre bat&#;r&#;p di&#;lerinizi f&#;rçalay&#;n.
 • Sonuç sizi çok sevindirecek  ve di&#; beyazlatma evde de mümkünmü&#; diyeceksiniz!

Sirkeli Suyun 10 Faydas&#;, Zay&#;flat&#;r M&#;?

elma sirkesi

3) Çilek

 • Çile&#;in içeri&#;inde malik asit bulunmaktad&#;r.
 • Bu asit di&#;ler üzerinde olu&#;an tabakalar&#; yok etmede etkilidir.
 • Tabakalar yok edildi&#;inde di&#;leriniz beyazl&#;k kazanacakt&#;r.
 • Di&#;lerinizi do&#;al çözümlerle beyazlatmak istedi&#;inizde püre haline gelen çilek ile di&#;lerinizi f&#;rçalayabilirsiniz.

Çile&#;in Faydalar&#; Daha Önce Duymad&#;&#;&#;n&#;z Mucize Etkileri

çilek

4) Muz Kabu&#;u

 • Potasyum aç&#;s&#;ndan zengin bir meyve olan muzu, di&#;lerinizi f&#;rçalad&#;ktan sonra beyazlatmak için kullanabilirsiniz.
 • Ufak bir muz kabu&#;unu al&#;n ve di&#;lerinize masaj yaparak uygulay&#;n.
 • Tartarlar&#; temizleyerek di&#;inizi beyaz bir görünüme kavu&#;turacakt&#;r.

Muz Kabu&#;unun 7 Önemli Faydas&#;, Kullan&#;m&#;

muz kabu&#;u

5) Gliserin

 • Antibakteriyel yap&#;s&#;ndan dolay&#; pek çok alanda kullan&#;lan gliserin, di&#;lerinizde olu&#;an kirleri ve tabakay&#; temizlemek için de tercihiniz olacakt&#;r.
 • Haftada bir olacak &#;ekilde di&#;lerinizi gliserin ile f&#;rçalayabilirsiniz.

Gliserin Nedir? Faydalar&#; Nelerdir? Nas&#;l, Nerelerde Kullan&#;l&#;r?

gliserin

6) Portakal Kabu&#;u

 • Portakal&#;n di&#;lerinizi beyazlatmadaki etkisini duyunca çok &#;a&#;&#;racaks&#;n&#;z.
 • Kuru defne yapraklar&#; ile rendelenen portakal kabuklar&#;n&#; kar&#;&#;t&#;r&#;n ve di&#;lerinizi bu kar&#;&#;&#;mla f&#;rçalay&#;n.
 • Her hafta düzenli uygulamada sonuç harika!

Portakal Kabu&#;unun 10 &#;a&#;&#;rt&#;c&#; Faydas&#;

portakal kabu&#;u

7) Adaçay&#;

 • Di&#; beyazlatma bitkisel çözümleri aras&#;nda adaçay&#;n&#; da sayabiliriz.
 • Düzenli olarak adaçay&#; tüketimi, di&#;lerin her zaman beyaz kalmas&#;n&#; sa&#;layacakt&#;r.
 • Dilerseniz 1 çay ka&#;&#;&#;&#; karbonat&#;, tarç&#;n&#; ve demlenmi&#; adaçay&#;n&#; kar&#;&#;t&#;r&#;n.
 • Bu kar&#;&#;&#;m ile di&#;lerinizi düzenli ve aksatmadan f&#;rçalay&#;n.
 • Zamanla di&#;lerinizin beyazl&#;k kazand&#;&#;&#;n&#; göreceksiniz.

Adaçay&#;n&#;n Faydalar&#;: Hiç Duymad&#;&#;&#;n&#;z Bilgiler, Uzman Görü&#;ler

adaçay&#;

8) Havuç

 • Havuç içeri&#;inde bulundurdu&#;u asit sayesinde di&#;lerinizde olu&#;an tabakay&#; temizleyecektir.
 • Bu nedenle havuç dilimi ile di&#;lerinize masaj yapabilirsiniz.
 • Veya bir miktar havuç rendeleyin ve macun k&#;vam&#;na getirin.
 • Daha sonra di&#;lerinizi bu macun ile f&#;rçalay&#;n.
 • Bu maddelere ek olarak günlük di&#; f&#;rçalama al&#;&#;kanl&#;&#;&#; kazanmal&#;s&#;n&#;z.

Havucun Faydalar&#; Nelerdir?

havuç

Di&#; Beyazlatma Yöntemleri: Di&#;er Çözümler

 • &#;çecekleri pipet yard&#;m&#; ile içerseniz, di&#;leriniz daha az zarar görür ve beyazl&#;&#;&#;n&#; kolay kolay kaybetmez.
 • F&#;rçalama i&#;lemini h&#;zl&#; de&#;il de yava&#; yava&#; yapmaya çal&#;&#;&#;n.
 • Di&#; aralar&#;nda kalan tabakalar&#;n di&#;lerinizi sar&#; hale getirmemesi için di&#; ipini tercih edin.
 • Di&#;lerinizin daha beyaz olmas&#;n&#; istiyorsan&#;z önemli olan deneyece&#;iniz yöntemin sa&#;l&#;kl&#; oldu&#;una emin olman&#;zd&#;r çünkü a&#;&#;z içi çok hassas bir bölgedir.
 • Di&#; beyazlatma çama&#;&#;r suyu ile olabilir mi gibi tehlikeli yollar&#; kesinlikle denememelisiniz.
 • Ayr&#;ca di&#; beyazlatma çay kahve tüketimi çok olursa ve sigara içiyorsan&#;z bir süre sonra etkisini yitirebilmektedir.
 • Beyaz di&#;lerle uzun süre gülümsemek için bu olumsuz etkenlere de dikkat etmek gerekmektedir.
 • Di&#;lerin sar&#; renk almas&#; kimi durumda genetik faktörlerden kaynaklan&#;r.
 • Baz&#; durumlarda da çay, kahve ve sigara tüketiminin yo&#;un oldu&#;u ki&#;ilerde görülmektedir.
 • En temel sebebi di&#; bak&#;m&#;na yap&#;lan ihmallerdir.
 • Di&#;lerinizin daha temiz ve sa&#;l&#;kl&#; görünmesi için çe&#;itli di&#; beyazlatma yöntemleri bulunmaktad&#;r.
 • Kullan&#;lan opsiyon ne olursa olsun genelde di&#; beyazlatma an&#;nda sonuç veren bir i&#;lemdir.

Bu etkili yöntemleri inceleyecek olursak &#;u &#;ekilde kar&#;&#;m&#;za ç&#;kacaklard&#;r:

 • Lazer: Bu yöntem di&#; hekimleri taraf&#;ndan kliniklerde di&#; beyazlatma lazeri ile yap&#;lmaktad&#;r. Lazer &#;&#;&#;&#;&#; di&#;lerin üzerinde belirlenen sürede bekletilir. Daha sonra di&#; durumuna uygun di&#; beyazlatma jeli sürülür. Lazer &#;&#;&#;&#;&#;n&#;n etkisi, kullan&#;lacak di&#; beyazlatma jelinin daha verimli olmas&#; içindir. Uygulama sonras&#;nda da sonuç veren lazer yöntemi di&#; yap&#;s&#;na ve rahats&#;zl&#;k durumuna göre birkaç seans ile devam edebilir. Bu yöntem di&#; bak&#;m&#; alan&#;nda power blaeching olarak bilinmektedir.
 • Di&#; Macunu: M.Ö y&#;llar&#;nda a&#;&#;z bak&#;m&#; için üretilen kremler, günümüzde di&#; macunu olarak yer almaktad&#;r. Di&#; macunlar&#; di&#; beyazlatma yöntemleri aras&#;nda en çok kullan&#;lan ve pratik olan&#;d&#;r. Her di&#; yap&#;s&#;na ve ya&#;a uygun olarak üretilen di&#; beyazlatma macunu düzenli kullan&#;mda etkisini göstermektedir. Hekimlerin tavsiye ettikleri kullan&#;m miktar&#; günde sabah ve ak&#;am olmak üzere 2 defad&#;r. Ki&#;i gerekli gördü&#;ü durumlarda ikiden fazla di&#;lerini f&#;rçalayabilir. Piyasada aromal&#; ve her marka taraf&#;ndan üretilen farkl&#; fiyatlarda di&#; macunlar&#; bulunmaktad&#;r. Sa&#;l&#;kl&#; di&#;lerinizin olmas&#; için di&#; f&#;rçalamaya özen göstermeniz tavsiye edilir.
 • Kal&#;pla Beyazlatma: Di&#; beyazlatma ürünleri aras&#;nda oldukça ad&#; duyulan di&#; kal&#;b&#; di&#; hekimi taraf&#;ndan uygulanmaktad&#;r. Bu kal&#;plar&#;n ölçüsü doktorunuz taraf&#;ndan al&#;n&#;r. Hastan&#;n kendi kendine de rahatça kullanaca&#;&#; kal&#;plar&#;n içine di&#; beyazlatma ilac&#; sürülür. Genellikle uyku durumunda kullan&#;lan kal&#;plar&#;n di&#; üzerinde en az 6 saat kalmas&#; gerekmektedir. Yakla&#;&#;k 1 ay boyunca uygulanmaya devam eder. Hasta istedi&#;i sonucu alana kadar di&#; hekimi kontrolünde bu kal&#;b&#; uygular. Bu yönteme ise home blaeching ad&#; verilmektedir.
 • Beyazlatma Kalemi: Son günlerde hemen hemen herkesin çantas&#;nda yer alan kurtar&#;c&#; di&#; beyazlatma kalemi de di&#;er ürünler gibi ilgi görmekte. Kozmetik ma&#;azalar&#;nda ve eczanelerde sat&#;lan bu kalemler, di&#;in üzerine sürülen bir jele sahip. Di&#;in beyazlat&#;lmak istenildi&#;i durumlarda di&#; minesine temas etmeyecek &#;ekilde kalem uygulan&#;r. Kurumas&#; için 3 dakika beklenir. 3 dakika sonunda di&#;lerin beyazlad&#;&#;&#; fark edilir. Sadece do&#;al di&#;ler için uygundur. Çocuklarda ve gebelik döneminde kullan&#;lmas&#; uygun de&#;ildir.
 • Beyazlat&#;c&#; Di&#; Bantlar&#;: Di&#; beyazlatma konusunda oldukça pratik olan di&#; beyazlatma band&#; günümüzde her eczanede bulunuyor. Di&#;lerinize bak&#;m yapaca&#;&#;n&#;z dönemlerde di&#; band&#;n&#; üst ve alt di&#;lerinize yap&#;&#;t&#;rmal&#;s&#;n&#;z. Yakla&#;&#;k 30 dakika bekledikten sonra di&#;lerinizi f&#;rçalayarak daha temiz ve beyaz görünmesini sa&#;layabilirsiniz. Di&#; beyazlatan bantlar paketler halinde sat&#;lmaktad&#;r.
 • Beyazlat&#;c&#; Etkisi Olan Di&#; Tozu: Uzun y&#;llar öncesinde de kullan&#;lan di&#; beyazlatma tozu, günümüzde zaman zaman tercih edilmektedir. Genellikle bitkisel içeri&#;e sahiptirler. Di&#; macunu üzerine bir miktar eklenerek di&#;ler f&#;rçalan&#;r ve düzenli kullan&#;mda di&#;ler beyazl&#;k kazan&#;r.

Di&#; Beyazlatma Fiyatlar&#;

 • Alan&#;nda uzman bir di&#; hekimi taraf&#;ndan uygulanacak di&#; beyazlatma lazeri ücreti her doktorda ayn&#; rakamda olmayabilir. Fakat akl&#;n&#;zda bir rakam &#;ekillenmesi için sizlere TL ile TL aras&#;nda de&#;i&#;ti&#;ini söyleyebiliriz.
 • Kozmetik firmalar&#; herkes evinde di&#;lerini kolayca beyazlats&#;n amac&#; ile di&#; beyazlatma cihazlar&#; üretmektedir. Bu cihazlar piyasada TL civar&#;ndad&#;r. Daha kolay ve ekonomik olan di&#; beyazlatma kalemi fiyat&#; ise yakla&#;&#;k 50 TL’dir. Gün içinde diledi&#;iniz zaman uygulayabilece&#;iniz di&#; beyazlatma macunu ise en uygunu 5 TL’den sat&#;lmaktad&#;r. Bu rakam markalara göre 40 TL’ye kadar ula&#;abilir.
 • Çantan&#;zda kolayca ta&#;&#;yabilece&#;iniz di&#; beyazlatma band&#; ise bir paket içinde çoklu &#;ekilde yakla&#;&#;k 25 TL’den sat&#;lmaktad&#;r.
di&#; beyazlatma

Di&#; Eti &#;i&#;mesine &#;yi Gelen 11 Do&#;al Tedavi

Evde Di&#; Ta&#;&#; Temizli&#;i, 5 Do&#;al Kesin Çözüm

Di&#; Apsesine Ne &#;yi Gelir? Evde 7 Do&#;al Çözüm

Di&#; A&#;r&#;s&#;na Zeytin &#;yi Gelir Mi? Nas&#;l Kullan&#;l&#;r?

Di&#; A&#;r&#;s&#;na Ne &#;yi Gelir? Evde Çözüm Önerileri, Doktor Tavsiyeleri

Diş beyazlatmak i&#;in kolay ve olduk&#;a etkili 3 doğal yol

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Haziran 16,

LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi

Diş beyazlatma ürünleri söz konusu olduğunda seçebileceğiniz çok çeşitli seçenekler var. Ancak bununla birlikte, çoğu beyazlatma ürünü etkili olmuyor.

1/6Diş beyazlatmak için kolay ve oldukça etkili 5 doğal yol
2/6Diş beyazlatmak için kolay ve oldukça etkili 3 doğal yol
3/6Dişlerin sararmasının nedenleri
4/6Karbonat ve limon suyu
5/6Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal
6/6Çilek, tuz ve karbonat

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası