tıbbi görüntüleme mi anestezi mi / Anestezi Programı Sık Sorulan Sorular | Fenerbahçe Üniversitesi

Tıbbi Görüntüleme Mi Anestezi Mi

tıbbi görüntüleme mi anestezi mi

Kuruluş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olan “Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu” Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmış, 17 Mart tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin sayılı Kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bölümümüz 35 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Ön lisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü ‘’ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında’’ bölümünde yer alan ‘’Öğrenci Kabulü’’ başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır
 
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve üzerinden en az ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili
Öğretim programı, çağdaş Tıbbi Labaratuar teknikerliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl derslerimiz zorunlu dersler ağırlıklı olmak üzere farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi düzeyine getirmek için başlıca anatomi, fizyoloji, biyokimya, tıbbi terminoloji derslerini içerir. Programın amacı hastane öncesi sağlık hizmetlerini tanımlayan yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde verebilecek, hasta ve yaralıların hastanede esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek profesyonel düzeyde sağlık elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıbbi Labaratuar Teknikeri unvanı almış olan mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Labaratuar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların labaratuar hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar dikey geçiş sınavıyla tabloda belirtilen  programlara geçiş yapabilirler.
Tablo İçin Tıklayınız.

Tamamlanabilecek Lisans Programları
tarihinden önce mezun olanlar tabloda belirtilen programlara başvurabilirler.
Tablo İçin Tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir.

<Detaylı Tanıtım-Bilgi Paketi>
<Dersler ve İçerikleri>

YÖK - ATLAS Bilgi Sayfası
<TYYÇ-PY Matris Tablosu>
<AY-PY Matris Tablosu>

TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
PY: Program Yeterlilikleri
AY: Alan Yeterlilikleri (Yükseköğretim Sağlık Alanı-Önlisans)

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Öğrenci kontenjanı 70+2, Puan Türü YGS-1'dir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının temel amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeken; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayan ve uygulayan, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda ve başta uzman radyoloji hekimi olmak üzere tüm sağlık personeli ile koordineli çalışabilen, ülke ve dünya koşullarına uygun, bilgili, becerikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (Staj süresi dâhil.) Dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.  Mezuniyeti için 4 yarıyıl sonrası müfredatındaki tüm dersleri başarıp AKTS kredi toplamını sağlaması ve ikinci  sınıfın sonunda yapılan staj ve değerlendirme sınavından Geçer not alması gerekir. 

 

Yıllar itibariyle Ders Müfredat Planları

Hazırlık Programı ve İkinci Öğretimi Yoktur

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Ne Yapar?

Tıbbi görüntüleme teknikeri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt film, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet veren sağlık teknikeridir.

Uzman doktorun gözetiminde çalışan tıbbi görüntüleme teknikeri, kullanacağı cihazı ve hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir. Manyetik rezonans ve Angiografi görüntüleme yapar. Radyoterapi tedavi planını uygular. Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden sorumludur. Tetkik filmlerinin hazırlanmasından ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasından sorumludur.

Nasıl Olunur?

Tıbbi görüntüleme teknikeri olabilmek için meslek yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak gereklidir.

Çalışma Alanları/Ortamı

Tıbbi görüntüleme teknikerleri, kamu ve özel hastanelerin radyoloji servislerinde veya özel görüntüleme merkezlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Bazı bölümlerdeki cihazların ses düzeyinin yüksek olduğu, iyonizan radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı bir alanda çalışılmaktadır. Mesai zamanları, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine göre esnektir.

Kimler Yapabilir?

Kapalı alanlarda uzun süre durabilen, Biyoloji, fizik, kimya alanlarına ilgili, ayrıntılara dikkat eden, sorumlu ve tedbirli, hızlı düşünüp, hızlı karar verebilen, zor şartlarda iş organizasyonu yapabilen, soğukkanlı, kişisel hijyene özellikle dikkat eden, sabırlı kişiler.

Geleceği

Türkiye genelinde son on yılda tıbbi görüntüleme cihaz sayılarında büyük bir artış meydana gelmiş, yılından bugüne MR sayısı on iki, Bilgisayarlı Tomografi sayısı ise üç kat artmıştır. AB standartlarına gelme sürecinde ise ülkemizde bulunan görüntüleme cihazı sayısının daha da artacağı ve tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan ihtiyacın da buna paralel olarak uzun yıllar devam edeceği görülmektedir.

 

DİĞER MESLEKLER

Kabin Memuru

Kabin Memuru

Ne Yapar? Kabin memuru, yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygula

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Uçak Bakım Teknisyeni

Uçak Bakım Teknisyeni

Ne Yapar? Uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer)

Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer)

Ne Yapar? Uçuş harekât uzmanı (uçuş dispeçeri), uçuş harekâtını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve kontrol eden, so

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Yolcu Hizmetleri Memuru

Yolcu Hizmetleri Memuru

Ne Yapar? Yolcu hizmetleri memuru, yolcuların terminale girişinden uçağa binişine kadar uluslararası kurallar ve hava

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Mimari Restorasyon Teknikeri

Mimari Restorasyon Teknikeri

Ne yapar? Mimari restorasyon teknikeri, kültürel anlamda korunmaya değer olarak görülen mimari eserlerin bilimsel yön

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ne Yapar? Ağız ve diş sağlığı teknikeri hasta muayenesinde diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlan

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Ameliyathane Teknikeri

Ameliyathane Teknikeri

Ne Yapar? Ameliyathane teknikeri; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, ce

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Anestezi Teknikeri

Anestezi Teknikeri

Ne Yapar? Anestezi teknikeri; ağrı duyusunun çeşitli ilaçlar ve tıbbi gazlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemi

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Diş Protez Teknikeri

Diş Protez Teknikeri

Ne Yapar? Diş protez teknikeri, diş hekimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, diş ve çene protezlerinin üretimine i

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Ne Yapar? Diyaliz teknikeri, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Ne Yapar? Elektronörofizyoloji teknikeri; merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla oluşan hastalıkların teşhisinde kulla

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Fizyoterapi (Fizik Tedavi) Teknikeri

Fizyoterapi (Fizik Tedavi) Teknikeri

Ne Yapar? Fizyoterapi teknikeri, ortopedik rahatsızlık, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynak

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)

Ne Yapar? İlk ve acil yardım teknikeri (paramedik), acil tıbbi yardım ve bakım alanlarında müdahale yetkisi bulunan v

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Odyometri Teknikeri (Odyometrist)

Odyometri Teknikeri (Odyometrist)

Ne Yapar? Odyometri teknikeri; işitme bozukluğu belirlenmiş hastalara ilgili ekipman eşliğinde gerekli testleri uygul

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Optisyen

Optisyen

Ne Yapar? Optisyenler, göz doktoru tarafından görme kusuru tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme kusurları

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Ne Yapar? Patoloji laboratuvar teknikeri, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale gelmesine kadar

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Ne Yapar? Tıbbi görüntüleme teknikeri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt film, Bilgisayarlı Tomografi, Mag

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Ne Yapar? Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında görev alan ve

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Grup Sorumlusu (Çocuk Gelişimi)

Grup Sorumlusu (Çocuk Gelişimi)

Ne Yapar? Grup sorumlusu (çocuk gelişimi meslek elemanı), yaş dönemindeki çocukların zihinsel, dil, psiko-motor,

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

İnfaz ve Koruma Memuru

İnfaz ve Koruma Memuru

Ne Yapar? İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlüle

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

At Antrenörü

At Antrenörü

Ne Yapar? At antrenörü, yarış atlarının idman, bakım, beslenme, hijyen ve resmi kayıtlarından sorumlu olan antrenör l

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Aşçı

Aşçı

Ne Yapar? Aşçı, belirli bir plana bağlı kalarak günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, bilgi ve becerisini k

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Turist Rehberi

Turist Rehberi

Ne Yapar? Turist rehberi, Türkiye'nin kültürel, tarihi, doğal, sosyal ve benzeri değerleri hakkında geniş ve detaylı

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Bizimle Sosyal Medyadan İletişime Geçin


İletişim

Kapadokya Yerleşkesi: Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir - T: () pbx - F: () - E-posta: [email protected] Sabiha Gökçen Yerleşkesi: Sabiha Gökçen Havalimanı C – Blok, Pendik / İstanbul - T: () pbx - F: ()

ANESTEZİ

 

Eğitim Planı Ders İçerikleri


Koordinatör:
Doç. Dr. Nezih SERTÖZ
[email protected]

Danışman:
Öğr.Gör. Dr. Bektaş SARI
[email protected]

 

Anestezi Programı yılında kurulmuştur. Programının amacı, hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, reanimasyon kliniğinde hasta tedavisinde uzman hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. Öğrenciler 'Anestezi Teknikeri' olarak mezun olmaktadır.

 

Program Profili:
• Temel Sağlık Dersleri
• Anestezi Cihazı ve Ekipmanları
• Anestezik Farmakoloji
• Anestezi Uygulama ve Mesleki Uygulama
• Klinik Anestezi
• Reanimasyon
• Sistem Hastalıkları

Eğitim Uygulama Alanları ve Program Olanakları Program teorik dersleri yüksekokula ait dersliklerde verilmekte olup, uygulama, pratik ve stajlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlar kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:
YÖK'ün ilgili mevzuatına göre Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programına, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapılabilmektedir.

 

Aday Öğrencilere Yönelik Bilgiler

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

  • Anestezi programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

  • Anestezi programında tüm yarıyıllarda dönem için staj yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 20 iş günü zorunlu yaz stajı uygulamasını tamamlaması gerekmektedir.
  • Program teorik dersleri, yüksekokula ait dersliklerde verilmekte olup, uygulama, pratik ve stajlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.
  • Yaz stajı uygulamaları yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilmektedir

c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

  • Ameliyathane içerisinde üniforma, maske ve bone kullanılması gerekmektedir. Ayrıca uygulamalarda anestezi cihazı, solunum cihazı (ventilatör), defibrilatör, EKG Monitörü, BIS Monitörü gibi bazı özellikli cihazların kullanılması öğrenilmektedir.

d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

  • Ders  uygulamalarında  kullanılacak  sarf  malzeme,  araç  ve  gereç  gideri  sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı herhangi bir gider bulunmamaktadır.

e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin bilgiler

  • Program içeriği; Temel Sağlık Dersleri, Anestezi Cihazı ve Ekipmanları, Anestezik Farmakoloji, Anestezi Uygulama ve Mesleki Uygulama, Klinik Anestezi, Reanimasyon ve Sistem Hastalıkları alanlarından oluşmaktadır.
  • Anestezi programı, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bornova yerleşkesinde yer almaktadır.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası