suwen hisse / SUWEN HİSSE FİYATLARI | SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLA HİSSE SENEDİ - HTEKONOMİ

Suwen Hisse

suwen hisse

MÜŞTERİLERE VE POTANSİYEL MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (“Ata Yatırım”) tarafından, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat gereğince ilgili kişi olarak müşteri ve potansiyel müşterilerimizi işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

a. Potansiyel Müşteri Olarak İşlenen Kişisel Verileriniz

Ata Yatırım’a funduszeue.info veya funduszeue.info adreslerinde bulunan hesap açma talep formlarını doldurduğunuzda, bu formlarda Ata Yatırım’a iletmiş olduğunuz aşağıda sayılan kişisel verileriniz Ata Yatırım tarafından sizinle hesap açılması için iletişime geçilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları ve hukuki sebebine ilişkin detaylı bilgiye 2 numaralı başlıktan ulaşabilirsiniz.

KimlikAd-soyad, baba adı, doğum yılı, TC kimlik no/pasaport no/yabancı kimlik no.
İletişimE-posta adresi, cep telefonu numarası.
Müşteri İşlemMüşteri temsilcisi ile yapılan görüşmeye ait ses kayıtları.

b. Müşteri Olarak İşlenen Kişisel Verileriniz

Müşteri temsilcisi ile yaptığınız görüşme sonrasında belirttiğiniz adresinize müşteri sözleşmesi gönderilmesinden itibaren ise müşteri olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Müşteri olduğuzunda aşağıda belirtilen verileriniz, Ata Yatırım hizmetlerinin sunulması ve Ata Yatırım’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması ve Ata Yatırım’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki dayanakları ile Ata Yatırım tarafından kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları ve hukuki sebebine ilişkin detaylı bilgiye 2 numaralı başlıktan ulaşabilirsiniz.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:

KimlikAd-soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no, pasaport bilgileri.
PazarlamaAnketlere verilen yanıtlar, websitesi ve mobil uygulama çerez kayıtları.
İşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, internet sitesi/mobil uygulama giriş-çıkış ve işlem bilgileri, şifre ve parola bilgileri.
Müşteri İşlemMüşteri temsilcisi ile yapılan görüşmelere ait ses kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, işlem talepleriniz, hesap bilgileriniz.
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf (kimlik belgesi fotokopisi dolayısıyla)
FinansKredi notu, yatırımcı risk değerlendirmesi, malvarlığı bilgileri, yatırım portföy bilgileri.

c. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz

Müşteri hesap talep formunu doldurduğunuzda eğer Ata Yatırım’dan ticari elektronik ileti almayı tercih ettiğinizi bize iletirseniz, yukarıda belirtilen müşteri/potansiyel müşteri kişisel verileriniz aynı zamanda tarafınıza tercih ettiğiniz kanallardan bülten gönderilmesi yoluyla reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla da Ata Yatırım tarafından işlenecek ve aynı amacın gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimize aktarılacaktır. Ticari elektronik ileti kapsamında tarafınıza gönderilen (Ata Yatırım’ın tabi olduğu mevzuatta zorunlu bildirim addedilmeyen) iletilerden her zaman vazgeçebilirsiniz. Ticari elektronik ileti almak istemediğinizi bize iletmeniz halinde bu talebinizin Ata Yatırım tarafından işleme konulmasından itibaren kişisel verileriniz artık bu amaçla işlenmeyecektir.

d. Uzaktan Görüntülü Hesap Açımı Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz

Ata Yatırım, mobil uygulama üzürinden müşteri olma ve müşteri işlemlerini yürütme imkanını tanımaktadır. Ata Yatırım bu süreçlerde müşteri kimliğinin tespiti amacıyla ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek için “Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ”ine uygun olarak, tarafınıza ait kimlik bilgilerini, işlem güvenliği bilgilerini, görüntülü görüşme görüntü ve ses kayıtlarını otomatik ve kısmen otomatik yollarla işler. Bu veriler veri işleme faaliyetinin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki dayanakları ile işlenecektir. Ayrıca mevzuatça belirlenmiş şartlara uygun olarak, kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla tarafınıza ait biyometrik veriler de bu konuda verdiğiniz açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Görüntülü görüşme kapsamında elde edilen ve işlenen verileriniz, bu hizmetin sunulabilmesi amacıyla hizmet aldığımız altyapı sağlayıcılarımıza ve kanuni talep ve yükümlülüklere istinaden yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Uzaktan görüntülü hesap açımı kapsamında işlenen verilerinize ilişkin tablo şu şekildedir:

KimlikKimlik Bilgileri
İşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, internet sitesi/mobil uygulama giriş-çıkış ve işlem bilgileri, şifre ve parola bilgileri.
Müşteri İşlemMüşteri temsilcisi ile yapılan görüşmelere ait ses-görüntü kayıtları, işlem talepleriniz, hesap bilgileriniz.
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf, görüntü ve ses kaydı
Biyometrik VeriBiyometrik Veriler

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Ata Yatırım tarafından işlenen kişisel veriler, funduszeue.info ve funduszeue.info websiteleri üzerindeki kayıt formlarından bize ilettiğiniz veriler ile hesap açılması ve hesabınızda müşteri temsilciniz yoluyla veya websitemiz ve/veya mobil uygulamamız üzerinden kendiniz yaptığınız işlemler kapsamında tamamen ve kısmen otomatik yollarla oluşturulan verilerden ve kredi notu gibi bu konuda mevzuat ile yetkilendirilmiş kuruluşlardan elde ettiğimiz verilerden oluşmaktadır.

Kişisel verileriniz, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak açık rızanızın alınarak veya Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasınında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanarak işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yalnız bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, Ata Holding grup şirketleri, tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

Müşterilerimize ait herhangi bir kişisel verinin bilginiz ve açık rızanız olmaksızın yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşımı söz konusu değildir. Kişisel verilerinizin yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşımı ancak işleme amaçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla ve açık rızanız alınarak yapılabilir. Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istediğinizde yurtdışına aktarılan verilerinizle ilgili detaylı bilgilendirme ayrıca yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, Ata Yatırım’a doğrudan ilettiğiniz tercihinize göre, ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz, Ata Portföy Yönetimi A.Ş.’ye (“Ata Portföy”) bu yöndeki açık rızanıza istinaden müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Ata Yatırım tarafından aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında Ata Portföy bünyesinde yatırımcı hesabınızın açılması ve yatırım süreçlerinizin yürütülmesi işlemleri ile ilgili Ata Portföy tarafından aranabilir veya Ata Portföy’den ileti alabilirsiniz. Aktarım sonrasında bu süreçle ilgili olarak Ata Yatırım’ın veri sorumluluğu sona ermektedir. Bu süreçle ilgili olarak ilgili kişi haklarınızı Ata Portföy nezdinde kullanmanız gereklidir.

4. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde internet sitemizde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak Ata Yatırım’a iletebilirsiniz.

SUWEN

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

SUWEN TEKSTIL (SUWEN)

Gün içiHafta1Ay6Ay1Yıl3YılYTD

SUWEN TEKSTIL Hisse Genel Bilgileri

Alış57,20
Satış57,35
Net Değişim2,70
Taban51,50
Tavan62,90
funduszeue.infofunduszeue.info
Son57,2057,20
Yüksek57,7557,75
Düşük54,6554,65
Ağırlıklı Ortalama56,3756,37

SUWEN TEKSTIL Teknik Analiz

Hareketli Ortalama (10)56,33
Stochastic Oscilator (5)35,78
CCI (14),29
RSI (14)42,88

SUWEN TEKSTIL Temel Veriler

Beta0,00
Halka Açıklık Oranı41,07
BIST'deki Ağırlğı0,00
F/K Oranı17,76
Piyasa Değ. / Defter Değ9,30
Dibe Uzaklık (*),35%
* Yıllık
Piyasa Değeri (USD)
Piyasa Değeri (TL)
Özsermaye (TL)(**)
Sermaye (TL)
Net Kar (TL)
** Bilanço dönemi için
57,
Değişim:  4,95%  

57,20

Son: 23 Haziran

2,70 / 4,95 %

Günlük Değişim

,15İşlem Hacmi

SUWEN TEKSTIL - SUWEN

 • Hissenin ilk işlem tarihi
 • Son İşlem Fiyatı
 • Alış
 • Satış
 • Günlük Değişim
 • Günlük Değişim (%)
 • Günlük Hacim (Lot),00
 • Günlük Hacim (TL),15
 • Günlük Ortalama
 • Gün İçi En Düşük
 • Gün İçi En Yüksek
 • Açılış Fiyatı55
 • Fiyat Adımı
 • Önceki Kapanış Fiyatı
 • Alt Marj Fiyatı
 • Üst Marj Fiyatı
 • 20 Günlük Ortalama
 • 52 Günlük Ortalama
 • Haftalık En Düşük
 • Haftalık En Yüksek
 • Aylık En Düşük
 • Aylık En Yüksek
 • Yıllık En Düşük
 • Yıllık En Yüksek75
 • Baz Fiyatı

Teknik AnalizŞirket BilgileriBilançoKâr ZararSermaye Artırımları - Temettü ÖdemeleriTarihsel Veriler

Mynet Finans Mobil Uygulaması

SUWEN TEKSTIL Teknik Analiz ve SUWEN TEKSTIL Ait Hisse Fiyatlarına 15 dk bilgiler ile Mynet Finans servisinden ücretsiz erişebilirsiniz. İşte öne çıkan önemli bilgiler.

 • SUWEN Son Değer
 • SUWEN Günlük Değişim
 • SUWEN Hacim,15
 • SUWEN Aylık En Düşük
 • SUWEN Aylık En Yüksek
 • SUWEN Günlük Ortalama

SUWEN Hisse Fiyatı Ne kadar?

SUWEN hisse fiyatları 23 Haziran tarihinde liradan işlem görmektedir.

SUWEN Hisseleri Yılı İçerisinde En Yüksek Ne Kadar Oldu?

SUWEN Hisseleri yılı içerisinde en yüksek 75 TL, en düşük ise TL'den işlem görmüştür.

SUWEN Faaliyet Alanı Nedir?

SUWEN Faaliyet alanı olarak gözükmektedir.

SUWEN Kime ait?

SUWEN, %16,29 oranında ALİ BOLLUK %20,59 oranında BİROL SÜMER %3,57 oranında ÇİĞDEM FERDA SÜMER %42,86 oranında DİĞER %16,69 oranında INTİLUX SARL iştiraklerine aittir. SUWEN genel müdürlük görevini ise ALİ BOLLUK üstlenmektedir.

SUWEN Hisseleri Şirket Halka Açılma tarihi ve ilk işlem tarihi ne zamandır?

SUWEN hisseleri tarihinde halka açılmıştır.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.