sigorta tahkimde ıslah / Виды доверенностей | Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Sigorta Tahkimde Islah

sigorta tahkimde ıslah

Падатьdüşmek, yağmak, çökmek, dökülmek, bulunmak, zayıflamak, bozulmak, kırılmakПахать(çift) sürmekПеребиватьsözünü / lafını kesmek, kesmekПереводитьgeçirmek, nakletmek; nakil ve tayin etmek, aktarmak, kaydırmak, çevirmek; tercümanlık yapmak, çıkartmak, geçirmekПереезжатьgeçmek, taşınmak, göç etmek, geçmek, çiğnemekПересекатьgeçmek, katetmekПетьsöylemek, okumak, ses sanatçısı olmak, şarkıcı olmak, ötmek; şakımak, terennüm etmekПечататьbastırmak, yayınlamak, daktilo etmekПечьpişirmek, yakmak, soba; fırın, ateşlikПинатьtekmelemek, tekme atmakПисать(yazı) yazmak, yazı yazmak, yazarlığı olmak; kaleme almak, resim yapmak,Питьiçmek; almak, (içki) içmekПлаватьgitmek, yüzmek, …lık yapmakПлакатьağlamak, ağlaşmakПланироватьplanlamak, planlaştırmak; plana almak; tasarlamak, süzülmek; süzülerek bir yere inmekПлатитьödemek; (para) vermek, karşılık vermekПлытьyüzmek; yürümek, süzülmekПобеждатьyenmek; mağlup etmekПовреждатьzedelemek; hasara uğratmak; sakatlamak; bozmakПовторятьtekrar etmek, tekrarlamak, yinelemek, kopyasını yapmakПогружатьdaldırmak, yüklemek; bindirmek, batırmakПодделыватьtaklit etmek, sahtesini yapmak, sahtekarlık etmekПоддерживатьtutmak, birinin elinden tutmak, arkalamak, desteklemek, sürdürme; ayakta tutmak, tutmak, taşımakПодкреплятьdesteklemek; kuvvetlendirmek, takviye etmek, pekiştirmek, karnını doyurmak, berkitmekПодниматьkaldırmak, artırmak, yükseltmek, almak, çıkarmakПодозреватьşüphelenmek; kuşkulanmakПодписыватьimzalamak, eklemek, abone kaydını yaptırmakПодсказывать(başkasına duyurmadan) fısıldamak; kopya vermek, buldurmak, akıl öğretmek / vermekПодтверждатьdoğrulamak, teyit etmek, gerçeklemek, tasdik etmek; yenilemek; belgelemekПодходитьyaklaşmak; yanaşmak; (yanına) gelmek / sokulmak / varmak, gelmek, yaklaşmak, yaklaşım yapmak, yakın olmak, gelmek; olmak, uymak, elvermek; işine gelmek, (işine) yaramak; uygun düşmek; yakışmakПодчёркиватьaltını çizmek, altına bir çizgi çekmek, vurgulamak, artırmakПодчинятьtabi kılmak; sokmak, emrine vermekПодъезжатьgelmek, varmak; yaklaşmakПозволятьmüsaade etmek, izin vermek, olanaklı / mümkün kılmak; …mak olanağını / imkanını vermek, fırsat vermek; elvermek; müsaade etmekПоздравлятьkutlamak, tebrik etmekПознаватьkavramak, bilgi edinmek, öğrenmek; tanımak, tatmakПоказыватьgöstermek, sergilemek, gözler önüne sermek, ortaya koymak, derece yapmak, ifade vermek; tanıklık etmekПокидатьbırakmak, terk etmek, ayrılmakПокупатьalmak, satın almakПолучатьalmak; elde etmek; kavuşmak, edinmek, görmek, bulmak, yemek, tutulmak, olmak, kazanmakПользоватьсяfaydalanmak, istifade etmek, kullanmak, yararlanmak, görmekПомнитьhatırlamak, hatırda / akılda tutmak; unutmamakПомогатьyardım etmek / göstermek; yardımcı olmak, iyi gelmek; kâr etmekПониматьanlamak; kavramak; bilincinde olmakПоправлятьdüzeltmek, onarmak, tamir etmekПортитьbozmak, sakatlamak, kaçırmak, ahlakını bozmak; (yüz verip) şımartmak, çirkinleştirmekПорыватьkesmekПосвящатьaçmak, adamak; ayırmakПоселятьyerleşmek, yerleştirmek, iskan etmekПосещатьziyaret etmek; görmeye gitmek / gelmek, yoklamak, devam etmekПоступатьyapmak, davranmak, hareket etmek, girmek, yazılmak; kaydolmak, gelmekПосылатьgöndermek, yollamak, sevk etmekПотетьterlemek, buğulanmakПотреблятьtüketmek, harcamakПоявлятьсяçıkmak, görünmek, gözükmek, belirmek; çıkagelmek, sökün etmek, sökmek, ortaya çıkmak; belirmek; baş göstermek; türemekПраздноватьkutlamakПревращатьdönüştürmek, haline getirmek; çevirmek; yapmakПредаватьihanet etmek, ele vermek, vermekПредлагатьönermek, teklif etmek; ikram etmek, çıkarmak; sunmak, öne sürmek, istemek; emretmekПредостерегатьuyarmak, uyarıda / ikazda bulunmak,Предпочитатьyeğlemek, yeğ tutmak, seçmek, tercih etmekПредупреждатьvermek, haberdar etmek, ihbar etmek; uyarmak, uyarıda bulunmak, önlemek, önüne geçmek, önce davranmakПрекращатьkesmek; bırakmak; durdurmak; tatil etmek; (bir) son vermekПреодолеватьaşmak; yenmek, alt etmek, üstesinden gelmek, gidermekПрерыватьkesmek; yanda bırakmak, ara vermek, tatil etmekПреуспеватьbaşarı kazanmak; başarı ile gelişmekПрибавлятьeklemek; katmak; daha da koymak, artırmak, ilave etmekПриближатьсяyaklaşmak; yakınlaşmaПрибыватьgelmek, varmak, artmak; çoğalmakПривлекатьçekmek, katılmasını sağlamakПривыкатьalışmak; kanıksamakПриглашатьçağırmak, davet etmekПридумыватьicat etmek, uydurmak; bulmak; akıl etmekПризнаватьtanımak, itiraf etmek, ikrar etmek; kabul etmek, kabullenmek; teslim etmek, saymak; görmekПризыватьçağırmakПриказыватьemretmek, emir vermekПрикалыватьiğnelemek, (toplu) iğne ile tutturmak, tutturmakПрикасатьсяdeğmek, dokunmak; el sürmek, ellemekПрименятьuygulamak; kullanmak, tatbik etmekПримерятьprova yapmak / etmek, giymekПриниматьkabul etmek, teslim almak, karşılamak; almak, usuldendir, adettirПриноситьgetirmek, götürmek, vermek, doğurmakПриобретатьedinmek; kazanmak; almak, elde etmekПрисваиватьkendine mal etmek, el koymak; üstüne oturmak, kabullenmek; gasp etmek, sahip çıkmak, benimsemek, vermekПрисоединятьkatmak, eklemek, dahil etmek, bağlamak, birleştirmekПрисылатьgöndermek, yollamakПриходитьgelmek; varmakПрицеливатьсяnişan almak, nişanlamakПричёсыватьtaramak, saç yapmakПричинятьneden olmak; vermekПробоватьdenemek, sınamak, tatmak, tadına bakmakПроверятьkontrol etmek, denetlemek, muayene etmek; yoklamak; teftiş etmek, denemek, sınamakПроводитьgeçirmek, gezdirmek; dolaştırmak, çizmek, yapmak, kurmak, döşemek, çekmek, geçirmek; çıkarmak; kabul ettirmek, düzenlemek; uygulamak, iletmek, aldatmak, yutturmakПровожатьuğurlamak; götürmekПродаватьsatmakПродвигатьilerletmek; ileri sürmek, terfi ettirmek, yükseltmekПродолжатьsürdürmek, devam etmek, uzatmakПроезжатьgeçmek, yapmak, (yol) almakПроектироватьproje hazırlamak / yapmak, projelendirmek, tasarlamak, iz düşürmek, beyaz perdeye yansıtmakПроигрыватьkaybetmek; yenilmek, çalmakПроизводитьüretmek, imal etmek, istihsal etmek, yapmak, yaratmak, uyandırmakПроизноситьtelaffuz etmek, söylemekПроклинатьlanetlemek, lanet okumak / etmek, beddua etmek, ilenmekПромокатьıslanmak, su içinde kalmak, su geçirmek; su almak, kurutmaçla / kurutma kağıdıyla kurutmakПропадатьkaybolmak, yitmek; sır olmak, (göze) görünmemek, görünmez olmak, gözden kaybolmak, mahvolmak; hapı yutmak; yanmak; gitmek, kesilmek, boşa gitmek, ziyan olmak, heder olmakПропускатьgeçirmek; kaçırmak, sızdırmak, kapasite, hizmet sağlamak; bakmak, (çekilerek) yol vermek, içeri bırakmak, içeri sokmak, müsaade etmek, yaptırmak, kaçırmak, atlamak; geçmek, gelmemek, bulunmamak, atmak, yuvarlamakПроситьistemek, biri için şefaatte bulunmak, davet etmek, çağırmak, dilenmekПросыпатьсяuyanmak, dökülmekПроходитьgeçmek, (yol) almak; yapmak, geçmek, arkada bırakmakПрощатьbağışlamak, affetmek; mazur görmek, helal etmekПрощатьсяAllahaısmarladık demek, veda etmek; vedalaşmak, veda etmek; elveda demekПроявлятьgöstermek, ortaya koymak, belli etmek, develope etmekПрыгатьatlamak; sıçramak, zıplamak, hoplamak; sekmekПрятатьgizlemek, gömmek, saklamak, örtmek, kapamakПубликоватьyayınlamak, yayımlamak; tefrika etmekПугатьkorkutmak, ürkütmek; göz(ünü) korkutmakПускатьbırakmak; salıvermek, salmak, koyuvermek, (içeri) sokmak, çalıştırmak, işletmek; atmak, fırlatmak, yürütmek, çıkarmak, ortaya atmak,Путешествоватьseyahat etmek, gezi yapmakПытатьсяkalkmak, kalkışmak; denemekПьянетьsarhoş olmak, mest olmak, sarhoş olmak,

TÜRK DÜNYASINA PARLAMENTER BAKIŞ DERGİSİ / KAZAKİSTAN ÖZEL SAYISI


TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ ТЮРКСКОГО МИРА

TÜRK DÜNYASINDAN

PARLAMENTER BAKIŞ

Парламентский Взгляд

Тюркского Мира

SAYI : 2

OCAK-ŞUBAT-MART 2019

ВЫПУСК : 2

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-MAPT 2019


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Мустафа Кемаль Ататюрк - основатель государства Турецкой Республики


CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Президент Реджеп Тайип Эрдоган


TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP

Председатель Великого Национального Собрания Турции

Почетный президент Союза турецких парламентариев мира


NURSULTAN NAZARBAYEV KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI

ННурсултан НАЗАРБАЕВ Президент Республики Казахстан


KAZAKİSTAN MECLİS BAŞKANI NURLAN NİGMATULİN

Председатель Ассамблеи Казахстана Нурлан Нигматулин


TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ

TÜRK DÜNYASINDAN PARLAMENTER BAKIŞ DERGİSİ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ ТЮРКСКОГО МИРА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЗГЛЯД ТЮРКСКОГО МИРА

Sayı: 2

Ocak-Şubat-Mart 2019

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği

Adına Sahibi

Nail ÇELEBİ

Genel Yayın Yönetmeni

Nevin BALTA

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU

Anargul KYDYROVA

Nazmi ÖLMEZYİĞİT

Nail TAN

Yayın Türü

Dergi

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği

tarafından üç ayda bir yayımlanır.

Yönetim Yeri

Cumhuriyet Caddesi Atatürk Bulvarı

Bulvar İş Merkezi, No: 71/23, Kat: 5

Çankaya/ANKARA

Tel : 0-312-433 61 60

Belgegeçer : 0-312-433 80 60

Genel Ağ Sayfası : www.tdpb.org.tr

E-posta : [email protected]

Выпуск: 2

Январь-Февраль -Mapt 2019

Генеральный Директор Парламенского

Союза Тюркского мира

Наиль Челеби

Главный редактор

Невин Балта

Консультативный Совет по Публикации

Проф. др. Орхан Кавунджу

Анаргуль Кыдырова

Назми Олмезйигит

Наиль Тан

Перевод с турецкого на русский язык

Камилла Щетинина

Тир публикации

Со стороны Парламентского Союза

Тюркского Мира

Публикуется раз в 3 месяца

Адрес Журнала

Ул. Джумхурийет,

Бульвар Ататюрка

Номер 71/23, Этаж: 5

ТУРЦИЯ.АНКАРА

Teл : 0-312-433 61 60

Факс : 0-312-433 80 60

Официальный сайт : www.tdpb.org.tr

Э-почта : [email protected]


İÇİNDEKİLER

BAKIŞ

Содержание

HAKKIMIZDA

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ 14-17

BİZDEN SİZE

TÜRK DÜNYASINDAN PARLAMENTER BAKIŞ’IN

KAZAKİSTAN SAYISI 18-19

SÖYLEŞİ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

ABZAL SAPARBEKULI İLE RÖPORTAJ 20-29

DOSYA / BARIŞ, İSTİKRAR VE KALKINMA

Nursultan NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhurbaşkanı

“BÜYÜK BOZKIR”IN YEDİ ÖZELLİĞİ 30-45

Nail ÇELEBİ

TDPB Genel Başkanı

KAZAKİSTAN NEREYE GİDİYOR ? 46-51

FEYZULLAH BUDAK

KAZAKİSTAN’IN BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA

KATKILARI 52-65

DOSYA / GELECEĞE BAKIŞ-MANEVİ UYANIŞ

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU

TÜRK DÜNYASI’NIN AKSAKALI : NAZARBAYEV

66-69

PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU

AKADEMİSYEN / YAZAR

TARİHLE ŞEKİLLENEN, GELECEKLE BÜTÜNLEŞEN BİR

ÜLKE TASAVVURU 70-74

DOSYA / TÜRKİYE-KAZAKİSTAN ASKERÎ İLİŞKİLERİ

Serdar YILMAZ

Dr. Öğretim Üyesi

KAZAKİSTAN’IN SAVUNMA GÜCÜ VE KAZAKİSTAN-

TÜRKİYE ASKERÎ İLİŞKİLERİ 75-85

О НАС

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ ТЮРКСКОГО МИРА 14-17

ОТ НАС ВАМ

КАЗАХСТАНСКИЙ ВЫПУСК ПАРЛАМЕНТАРНОГО

ВЗГЛЯДА ИЗ ТЮРКСКОГО МИРА 18-19

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНВ

АНКАРЕ АБЗАЛ САПАРБЕКУЛИ 20-29

ДОСЬЕ / МИР, ПРОЦВЕТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Президент Республики Казахстан

СЕМЬ ОСОБЕННОСТЕЙ «БОЛЬШОЙ СТЕПИ» 30-45

Наиль ЧЕЛЕБИ

Председатель ПАТМ

КУДА ШАГАЕТ КАЗАХСТАН ? 46-51

ФЕЙЗУЛЛАХ БУДАК

ВКЛАДЫ КАЗАХСТАНА В МИР В РЕГИОНЕ И

МИРЕ 52-65

ДОСЬЕ / ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ – НРАВСТВЕННОЕ

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ПРОФ. ДР. ОРХАН КАВУНДЖУ

АКСАКАЛ ТЮРКСКОГО МИРА: НАЗАРБАЕВ

66-69

ПРОФ. ДОК. КУРШАД ЗОРЛУ

АКАДЕМИК / ПИСАТЕЛЬ

ОБРАЗ СТРАНЫ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ

ИСТОРИЕЙ, В ЕДИНСТВЕ С БУДУЩИМ 70-74

ДОСЬЕ / ВОЕННЫЕ СВЯЗИ ТУРЦИЯ-КАЗАХСТАНЕ

Сердар Йылмаз

Др, член -академик

ОБОРОННАЯ МОЩЬ КАЗАХСТАНА И ВОЕННЫЕ

СВЯЗИ ТУРЦИЯ - КАЗАХСТАН 75-85


İÇİNDEKİLER

BAKIŞ

Содержание

DOSYA / EĞİTİM

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNİN

MİSYONU 86-89

DOSYA / EKONOMİ

KAZAKİSTAN’A YATIRIM YAPMAK İÇİN

12 NEDEN 90-95

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN’IN TİCARET VE YATIRIM

İLİŞKİLERİ 96-103

DOSYA / TARIM

Doç. Dr. Mehmet Salih KARAÇALTI

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA TARIMSAL İŞ

BİRLİĞİ İMKÂNLARI 104-119

Mustafa Serdar KÖKSAL

TÜRK DÜNYASI VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ

DEVRİMİ 120-125

DOSYA / TURİZM

Hülya ÖZKOYUNCU

UDTF Genel Sekreteri

TDPB KKTC Genel Koordinatörü

KAZAKİSTAN SEYAHAT NOTLARI 126-133

KOMEKOVA MÖLDİR

Turan Üniversitesi Öğretim Üyesi (Okutman)

Kazakistan - Almatı

ALMATI - ASTANA 134-145

DOSYA / KÜLTÜR-SANAT

KOMEKOVA MÖLDİR

Turan Üniversitesi Öğretim Üyesi (Okutman)

Kazakistan - Almatı

KÜLTÜREL BİR SİMGE ÖRNEĞİ OLAN

DAİRESEL DANSLAR 146-157

ДОСЬЕ / ОБРАЗОВАНИЕ

Проф. Др. Муса ЙЫЛДЫЗ

Университет Ахмеда Ясави

Председатель совета попечителей

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА АХМЕДА ЯСАВИ 86-89

ДОСЬЕ / ЭКОНОМИКА

12 ПРИЧИН ДЛЯ ВКЛАДА ИНВЕСТИЦИЙ В

КАЗАХСТАН 90-95

ТОРГОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СВЯЗИ ТУРЦИИ

И КАЗАХСТАНА 96-103

ДОСЬЕ / СЕЛЬСКОЕ

Доц. Др. Мехмет Салих КАРАЧАЛТЫ

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ

КАЗАХСТАНОМ И ТУРЦИЕЙВ ОБЛАСТИ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 104-119

Мустафа Сердар КОКСАЛ

ТЮРКСКИЙ МИР И ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕНЯЯ

РЕВОЛЮЦИЯ 120-125

ДОСЬЕ / ТУРИЗМ

Хулья Озкоюнчу

Генеральный секретарь УДТФ

Старший координатор Турецкой Республики

Северного Кипра ОПТМ

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВИЙ КАЗАХСТАНА 126-133

КОМЕКОВА МОЛДИР

Преподаватель Университета Туран (либерал)

Казахстан – АлмаАты

АЛМАТЫ - АСТАНА 134-145

ДОСЬЕ / КУЛЬТУРА - ИСКУССТВО

КОМЕКОВА МОЛДИР

Преподаватель Университета Туран (либерал)

Казахстан – АлмаАты

КРУГЛОВАТЫЕ ТАНЦЫ – СИМВОЛЫ

КУЛЬТУРЫ 146-157


İÇİNDEKİLER

Содержание

YESHMANOVA GÜLMİ K.

Abai Kazak Uluslararası Pedagoji Üniversitesi

Sanat, Kültür ve Spor Enstitüsü Tasarım Bölümü

KAZAK HALKININ MÜCEVHER SANAT

DÜNYASI 158-165

FIRAT PURTAŞ

TURAN ELİNDEKİ ULU DAĞ JEZKEYİK ŞÖLENİ’NİN

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 166-171

GÜNDEM

KAZAKİSTAN’IN “TÜRKİSTAN” İSMİNİN TARİHÎ

ÖNEMİ KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ KARARNAMESİ

172-175

36. DÖNEM TÜRKSOY DAİMİ KONSEY TOPLANTISI

176-177

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN İKİLİ TİCARET HACMİ

BÜYÜYOR 178-180

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA DÜNYA

TİCARET MERKEZİ BİNASI İNŞA EDİLECEK

180-181

KAZAKİSTAN’IN İHRACATI 307 BİN TONA ULAŞTI

181

HABERLER

AZERBAYCAN’DA VE TÜRK DÜNYASINDA “20 OCAK

(YANVAR) HÜZÜN GÜNÜ” 183-184

KAZAK ADIRNA FOLKLOR VE ETNOGRAFYA MÜZİK

TOPLULUĞU’NUN KAZAKİSTAN’IN

BAĞIMSIZLIĞININ 27. YIL DÖNÜMÜ

ANKARA KONSERİ 184-185

KAZAKİSTANLI ŞAİR VE YAZAR KURAL KÖMEK

ANILDI

M. Erol EKENLEROĞLU 186-189

ЕСМАНОВА ГЮЛМИ K.

Казахстанский Международный

Педагогический Университет Абая Институт

Искусства, Культуры и Спорта Отделение

Дизайна

МИР ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА КАЗАХСКОГО

НАРОДА 158-165

ФЫРАТ ПУРТАШ

ВЕЛИКАЯ ГОРА В СТРАНЕ ТУРАН РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЖЕЗКЕЙИК ШОЛЕН 166-171

ПОВЕСТКА ДНЯ

УКАЗ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ИМЕНИ

“TУРКИСТАН” КАЗАХСТАНА 172-175

36-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА

TÜRKSOY 176-177

ПОВЫШАЕТСЯ ОБЪЕМ ДВУХСТОРОННЕГО

ТОРГОВОГО ОБОРОТА МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И

КАЗАХСТАНОМ 178-180

В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА АСТАНЕ БУДЕТ

ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ МИРОВОГО ТОРГОВОГО

ЦЕНТРА 180-181

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА ДОСТИГ 307 ТЫСЯЧ ТОНН

181

НОВОСТИ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ТУРКСКОМ МИРЕ “20

ЯНВАРЯ ДЕНЬ ТРАУРА” 183-184

КОНЦЕРТ КАЗ АХСКОГО АНСАМБЛЯ ФО

ЛЬКЛОРНОЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

АДЫРНА В АНКАРЕ ПО СЛУ ЧАЮ 27-ЛЕТИЯ НЕЗ

АВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 184-185

ПОМЯНУТ ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ КАЗАХСТАНА

КУРАЛ КЁМЕК

M. ЭРОЛ ЭКЕНЛЕРОГЛУ 186-189


İÇİNDEKİLER

BAKIŞ

Содержание

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ’NDEN

TBMM TÜRKİYEKAZAKİSTAN DOSTLUK GRUBU

BAŞKANI AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ

MEHMET ALİ CEVHERİ’YE NEZAKET ZİYARETİ 190

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ

TÜRKMENİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

İŞANKULİ AMANLYEV’İ ZİYARET ETTİ 191

KİTAPLIK

TÜRK DİL KURUMU YAYINLARINDAN KAZAK

DESTANLARI 193

KAZAK DESTANLARI I

KÖROĞLU’NUN KAZAK ANLATMALARI 194-195

KAZAK DESTANLARI II 195

KAZAK DESTANLARI III 195-196

KAZAK DESTANLARI IV: KIRIM’IN KIRK BATIRI

196-197

KAZAK DESTANLARI V ŞORA BATIR 197

KAZAK DESTANLARI VI 197-198

KAZAK DESTANLARI VII 198-199

KAZAK DESTANLARI XIII

ALPAMIS VE KAMBAR BATIR 199

KAZAK DESTANLARI IX

DÜRLİGÜV - KARAŞAŞ KIZ - MAKPAL-SEGİZ

DESTANI 199-200

KAZAK DESTANLARI X 200

ДНОГО ДЕПУТАТА ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ИИРАЗВИТИЯ ШАНЛЫУРФА,ГЛАВЫ ДРУЖЕСКОЙ

ГРУППЫ ТУРЦИЯ-КАЗАХСТАН ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПАРЛАМЕНТОВ ТЮРКСКОГО МИРА ТВММ

МЕХМЕТА АЛИ ДЖЕВРЕ 190

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРЛАМЕНТОВ ТЮРКСКОГО МИРА

ПОСЕТИЛО ПОСЛА ТУРКМЕНИСТАНА В АНКАРЕ

ИШАНКУЛИАМАНЛЫЕВА 191

ЛИТЕРАТУРА

КАХАХСКИЕ САГИ ИЗ ИЗДАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 193

КАЗАХСКИЕ САГИ I

КАЗАХСКИЕ РАССКАЗЫ КЁРОГЛУ 194-195

КАЗАХСКИЕ САГИ II 195

КАЗАХСКИЕ САГИ III 195-196

КАЗАХСКИЕ САГИ IV: СОРОК БАТЫРОВ КРЫМА

196-197

КАЗАХСКИЕ САГИ V ШОРА БАТЫР 197

КАЗАХСКИЕ САГИ VI 197-198

КАЗАХСКИЕ САГИ VII 198-199

КАЗАХСКИЕ САГИ XIII

АЛПАМЫС И ГАМБАР БАТЫР 199

КАЗАХСКИЕ САГИ IX.

САГА ДЮРЛИГИВ – КАРАСАШ КЫЗ – MАКПАЛ-

СЕГИЗ 199-200

КАЗАХСКИЕ САГИ X 200HAKKIMIZDA

О НАС

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER BİRLİĞİ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ ТЮРКСКОГО МИРА

Наша Ассамблея состоит из членов

Великого Национального Собрания Турции,

избранных членов из Парламентов,

составляющих Тюркский Мир и международных

правовых организаций, учрежденных этими

членами.

Парламентская Ассамблея Тюркского

Мира (ПАТМ) учреждена с целью:

Birliğimiz, TBMM Üyeleri ve Türk Dünyasını

oluşturan Parlamentoların Seçilmiş Üyeleri ile bu

üyelerin kurmuş oldukları uluslararası tüzel kişilikli

kuruluşlardan oluşmaktadır.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB);

TBMM’de ve Yasama Meclisinde üye olarak görev

yapmış ve yapmakta olan Parlamenterler ile

Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklarının

yaşadıkları ülkelerde, Parlamenter olma hakkını

kazanmış olan kişiler üzerinden;

* Ülkelerimiz arasında dostluk köprüsü kurmak dil,

edebiyat, tarih, etnografya ve folklor alanlarında

manevi bağları güçlendirmek,

* Diplomasi, ekonomi, turizm ve ticaretin geliştirip,

arttırılması çalışmaları içinde yer almak,

* Üyelerin bilgi, beceri ve deneyimlerinden

toplumları yararlandırmak,

* Sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel konularda

ortak tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik

* Создания моста дружбы между нашими

странами, усиления духовных связей в сфере

языка, литературы, истории, этнографии и

фольклора;

* Участия в делах по направлению

формирования и развития дипломатии,

экономики, туризма и торговли;

* использвоания знаний, навыков и опыта

членов сообщества;

* Углубления дружеских и братских отношений,

исходящих из нашей общей истории по

социальным, культурным, художественным и

научным темам;

* Оказания содействия пропаганде культурного

богатства, поддержки деятельности

солидарности;

* Без какой-либо дискриминации в отношении

прав и свобод человека;

продвижения и развития человеческих

ценностей через общественные права и

благосостояние между народами;

* Осуществления совместной деятельности

в деле развития процессов возобновляемой

энергии с экологическими и природными

знаниями и разработки новых проектов;

14


HAKKIMIZDA

О НАС

bağlarını derinleştirmek,

* Kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına

katkı sağlamak, dayanışmayla ilgili faaliyetleri

desteklemek;

* İnsan hakları ve özgürlükleri konusunda hiçbir

ayrım gözetmeksizin; halklar arası sosyal hak ve

güvenceler ile insani değerleri her yerde koruyup

geliştirmek,

* Çevre ve doğa bilinci ile Yenilenebilir Enerji

süreçlerini geliştirmede birlikte çalışmak ve yeni

projeler üretmek,

Türk Birliğinin ve Türk İslam Birliğinin

sağlanmasına katkıda bulunmak hedef ve amacıyla

kurulmuştur.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği

(TDPB) ayrıca; Türk Dünyası ve Akraba

Topluluklarının yararına, Türk Dünyası ve Akraba

Topluluklarındaki Milletvekillerinin arasındaki

iletişimi güçlendirmek, Vekillerimizin birbirlerini

daha da yakından tanımalarına fırsatlar sunmak,

Ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik

işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden gelen

dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek,

kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına katkıda

bulunmak ve ortak değerlerimizin etrafında

birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk

ve dayanışma duygularını geliştirmek gibi vizyona

sahip, Türk Dünyasındaki tüm Parlamenterlerin

üye olabileceği tek birliktir.

Hedef koyduğumuz manevi değerler

yolunda tek vücut olmuş tecrübeli, bilgili, güvenilir

ve güçlü kadromuzla, birlik ve beraberlik içinde

inançla yürürken Ülkemizde ki ve tüm Türk

Dünyasında ki Parlamenterlerimizi de yanımızda

görmek, bu erdemli çalışmada birlikte hareket

etmek istiyoruz.

Bu faaliyetlerin yanı sıra Dünya Devletleri

Parlamentolarına ait Parlamenterleri ile siyasi,

sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda birlikte

akademik araştırmalar yapmak, gelişim, değişim,

dönüşüm, bilgi ve kültür transferi gibi her türlü

bilimsel çalışmalarda, özel ve tüzel girişimcilerin iş

geliştirme projelerine katkı sağlamak tek amacımız

* Содействия созданию Тюркского

Единства и Тюркского Исламского Единства

посредством народных избранников ВНСТ

и Законодательного Меджлиса, бывших и

ныне действующих, а также лиц, завоевавших

право быть народным избранником в странах,

где проживают родственные Тюркскими

государствами общины.

Парламентская Ассамблея Тюркского

Мира (ПАТМ) также является единственным

содружеством, способным укреплять связи

между народными депутатами из Тюркского

Мира и Родственных Общин в пользу

Тюркского Мира и Родственных Общин куда

могут войти все парламентарии из Тюркского

мира, обеспечивать для наших депутатов

возможность поближе узнать друг друга,

повышать политическое и экономическое

сотрудничество между нашими странами,

укрепляя дружеские и братские узы,

исходящие из нашей общей истории, внести

свой вклад в дело пропаганды культурных

богатств и иметь мировозрение, направленное

на усиление единства, равенства, любви,

уважения, братства, дружбы и единомыслия

вокруг наших общих ценностей,

На пути к моральным ценностям,

стоящим перед нами, мы, шагая вперед в

единстве и равенстве с нашим опытным,

грамотным, надежным и сильным

персоналом, ставшим одним целым, хотели

бы видеть шагающими рядом с нами наших

народных избранников из нашей страны и

всего Тюркского мира и действовать в таком

почетном деле совместно.

Наряду с указанной деятельностью, нашей

общей целью будет проведение совместных

академических исследований в политической,

социальной, научной и культурной сфере

вместе с парламентариями Парламентов

стран Мира, оказание содействия

проектам развития бизнеса физических и

юридических предпринимателей в любых

научных исследованиях, таких как развитие,

15


HAKKIMIZDA

О НАС

olacaktır.

E-Dergi’mizin kültürler arası aranan bir

değer, beklenen ve eksikliği hissedilen bir yayın

olması için büyük bir gayretin içinde olduğumuzun

bilinmesini isteriz. Yeni sayılarımızda daha zengin

içeriklerle sizlerle buluşmak dileğindeyiz. Değerli

okuyucularımız ve takipçilerimiz eksiklerimiz

konusunda bizi uyarırlarsa müteşekkir kalırız.

İlk sayımızdaki eksiklerimizi giderme

gayretimiz, her sayıda giderek artacaktır. Büyük

bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz.

Dergimizin her sayısında bilgi ve belge

havuzumuzu genişletmeye özen göstereceğiz.

Bu çerçevede okuyucularımız ve destek görevini

kabullenen ve titizlikle makaleleri inceleyen

değerli meslektaşlarımıza ve yayın kurulumuza

teşekkür ediyoruz.

Dergimizi yazıları ile zenginleştiren çok

kıymetli bilim adamlarına teşekkür ediyoruz.

Değerli katkıları ile bundan sonraki yazı yelpazemizi

daha da genişleteceğimizi umuyoruz.

Yöneticilerimiz E-Dergimizin en az hata ile

çıkması için her türlü desteği verdiler. Kendilerine

teşekkür ediyoruz. Özellikle dergi çıkarmadaki

hazırlık, yapılanma, formatlama, derleme, yazılım,

ilkeli yayın, yazı ve yayın düzeni, metinler, dipnotlar,

mizanpaj ve redüksiyon işlerinin yürütülmesinde

görev alan ve özveri ile çalışan arkadaşlarımıza da

minnettarız.

Değerli okuyucularımız ve takipçilerimiz

eksiklerimiz konusunda bizi uyarırlarsa müteşekkir

kalırız. Zahmetlerinize olan minnettarlığımızı

şimdiden kabul ediniz.

Değerli okuyucularımız ve takipçilerimiz

TÜRK DÜNYASINA PARLAMENTER BAKIŞ Dergimiz

üç ayda bir online olarak yayınlanmak üzere, internet

üzerinden 12.Ocak.2019 tarihi itibari ile yayın

hayatına başlamıştır. İlk sayımızda ÖZBEKİSTAN’ a

yer verdik, takip eden sayılarımızda sırası ile Tüm

Türk Cumhuriyetleri ile Akraba topluluklarına yer

vereceğiz.

преобразование, реформы, информационные

и культурные обмены.

Хотим заявить ,что мы прилагаем

большие усилия для того, чтобы наш

Е-журнал стал искомой межкультурной

ценностью, издание превратилось в

ожидаемое с нетерпением и отсутствие

его будет чувствоваться. В последующих

номерах журнала мы хотим прийти к вам на

встречу с более насыщенным содержанием.

Уважаемые читатели и зрители, мы были бы

очень признательны вам, укажи вы на наши

недостатки.

Усилия, прилагаемые для устранения

недостатков, допушенных в первых номерах,

в каждом последующем номере будут

возрастать. Мы знаем ,что несем огромную

ответственность. В каждом номере журнала

мы постараемся расширить сферу информаций

и документов. В связи с этим мы выражаем

глубокую признательность нашим читателям и

всем, кто нас поддерживает, нашим коллегам,

внимательно рассматривающим наши статьи,

и Издательскому Персоналу.

Благодарим людей от науки, так

насыщающих наш журнал своими статьями.

Надеемся ,что вы и дальше своими ценными

вкладами еще более расширите сферу наших

статей.

Руководство представило всякую

поддержку, чтобы довести до минимума

объем ошибок в нашем Е-журнале, поэтому мы

признательны им. Мы особо благодарим наших

друзей, самоотверженно выполняющих в

процесе выпуска журнала работу по подготовке,

перестройке, форматированию, составлению,

при выполнении работ по программному

обеспечению, организации принципиального

издания, статей и публикаций, текстов, рамок,

оформлении страниц и сокращений.

Уважаемые читатели и наши зрители,

если известите нас о наших недостатках,

16


HAKKIMIZDA

О НАС

будем очень признательны. Заранее хотели бы

выразить Вам благодарность за ваши усилия.

Уважаемые читатели и зрители,

наш журнал «Парламентарный взгляд на

Тюркский Мир», который будет издаваться

раз в три месяца, уже начал печататься онлайн

через интернет страницу с 12 января

2019 года. В первом выпуске нашего журнала

мы предоставили место Узбекистану, в

последующих выпусках по очереди будет

предоставляться место всем тюркским

государствам и родственных с нами общинам.

Перейдя через линк https://www.tdpb.org.tr/edergi,

можете бесплатно обратиться к нашему

журналу.

Наш журнал можете также прочитать на

нашей веб-странице с использованием

нижеуказанных линков в формате Е-журнала и

PDF.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ОДИН

НОМЕР 1 И 2 НАШЕГО ЖУРНАЛА

Dergimize https://www.tdpb.org.tr/edergi

adresi üzerinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Dergimizi birliğimiz WEB sayfasından ve

aşağıda vereceğimiz linklerden E-Dergi ve PDF

formatlarında inceleyebilirsiniz.

DERGİMİZİN 1 ve 2 SAYISINI ONLİNE OKUMAK

İÇİN YAZIYA TIKLAYINIZ

17


BİZDEN SİZE

ВAM OT HAC

TÜRK DÜNYASINDAN

PARLAMENTER BAKIŞ’IN

KAZAKİSTAN SAYISI

КАЗАХСТАНСКИЙ ВЫПУСК

ПАРЛАМЕНТАРНОГО ВЗГЛЯДА

ИЗ ТЮРКСКОГО МИРА

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel

Başkanı

21. Dönem Trabzon Milletvekili

Nail Çelebi

Генеральный Директор Парламенского

Союза Тюркского мира

Экс-Депутат г. Трабзона

Наиль Челеби

Sizlerle, Kazakistan ve Türk Dünyasının

diplomasi, kültür, sanat, tarım, sanayi, teknoloji,

ticaret, v.d. faaliyet alanlarındaki gelişmeleri paylaşmak,

tanıtmak, duyurmak ve talepler doğrultusunda

yeni köprüler kurmak, karşılıklı ilişkileri

sürdürmek amacıyla, yeni bir dergi çıkarmanın heyecanını

paylaşmaktayız.

İlk sayısını çıkardığımız “Türk Dünyasına

Parlamenter BAKIŞ” E-Dergimizi siz değerli okurlarımıza

sunuyoruz. Günlük hayattan, edebiyata,

sanattan kültüre aradığınız her şeyi bu dergide bulabileceksiniz

Ülkelerimizde hemen her gün yüzlerce kitap

yayımlanıyor. Yazılı, görsel ve işitsel medya da

yoğun bilgi akışı yaşanıyor. Tüm bilgileri yakinen

takip etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu

nedenle siz değerli site takipçilerimiz için E-Dergimizde

“Haftalık Özetler” başlığı altında yeni bir

Мы разделяем с Вами волнение

разделения, распространения, объявления

новшеств дипломатии, культуры, искусства,

сельского хозяйства, промышленности,

технологий, торговли и других сфер Казахстана

и Тюркского Мира, выпуска нового журнала,

соответствующего для создания новых мостов

и продолжения взаимных отношений.

Вам, нашим ценным читателям,

представляем наш электронный журнал

«Парламентарный из Тюркского Мира»,

первый номер которого уже издан.Здесь вы

найдете всё, начиная от повседневной жизни,

литературы, мира искусства до культуры.

В наших странах, можно сказать , ежедневно

издаются сотни книг. Существует поток

интенсивной информации в письменной,

визуальной и аудио медиа. Просматривать

всю информацию с каждым днем все сложнее.

Поэтому, дорогие читатели, для вас в нашем

электронном журнале мы создали новый

раздел под заголовком «Еженедельные

резюме». Уже посредством нашего сайта вы

можете спокойно просматривать новости

и информации в большом количестве и

воспользоваться ими в любое время. Будем

очень рады помочь Вам.

18


BİZDEN SİZE

ВAM OT HAC

bölüm oluşturduk. Artık çok rahat bir şekilde sizler

de sitemiz aracılığıyla birçok haberi ve bilgiyi

özetinden inceleme şansına sahip olacak, istediğinizde

istifade edebileceksiniz. Sizlere yardımcı

olmaktan mutluluk duyacağız.

Kurulduğumuz günden bu güne kadar

elde ettiğimiz birikimle, nitelikli, çağdaş, sürekli

kendini yenileyebilen, donanımlı ve seçilmiş yönetici

kadromuzla çalışmalarımızı hızlandırdık.

Amacımız, dostluk ve kardeşlik üzerine

TDPB olarak; Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarının

gerçek bilgiye doğru zamanda ulaşmalarına,

rehberlik etmektir.

İşimizi asla ödün vermeden, ilk günkü heyecan,

inanç ve sevgiyle sürdürmekte kararlıyız.

Halen yürütmekte olduğumuz diğer projelerimizi

de, sizlerin fikirlerine sunarak, yapacağınız

çok değerli öneriler doğrultusunda değiştirip,

geliştirmeyi de çok arzuluyoruz.

Bu günden sonra Türk Dünyası Parlamentoları,

Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları

arasında bilgi alışverişinde bulunmak, bu konuda

yaptığımız akademik çalışmalarımızı, proje ve uygulamalarımızı

sizlere tanıtmak ve geleceğe birlikte

yürümek istiyoruz.

Dergimizin ilk sayısından itibaren, tüm

parlamenterlerimizin ve yönetici kadrolarımızın

gelecekle ilgili bilimsel çalışmalarına, hazırlayacakları

projelere ve geleceğe yön verecek görüşlerine

de yer vereceğiz.

Geçmişteki kararlı ve ilkeli adımlarımız,

bugünkü nitelikli ve güvenilir çalışmalarımızın temelini

oluşturmaktadır.

Türk Dünyasına Parlamenter BAKIŞ E-Dergimizin

ortaya çıkmasında emeği geçen herkese

katkılarından dolayı teşekkür eder, Dergimizin ilk

ve gelecek sayılarında buluşmak dileğiyle, sevgi ve

saygılarımı sunarım.

Начиная со дня своего основания,

мы, приобретенным нами опытом, вместе

с специализированным, современным,

регулярно обновляемым, оснащенным и

избранным правлением ускорили свою работу.

Будучи ПАТМ, созданной для дружбы и

братства, нашей целью является осуществление

руководства за своевременным получением

Тюркским Миров и Родственными Общинами

достоверных информаций.

Мы решительны продолжать свою работу без

каких -либо уступок, с волнением, которое

пережили в первый день, верой и любовью.

Также в соответствии с вашими

ценными предложениями, мы намерены

изменить и развивать и другие проекты,

которые продолжаем осуществлять.

Начиная с сегодняшнего дня, хотим

осуществить обмен информациями между

Парламентами Тюркского Мира и Родственных

Общин, ознакомить вас с академическими

исследованиями, проектами и применениями

в этом направлении и вместе с вами шагнуть в

будущее.

Начиная с первого номера нашего журнала,

в будущем мы таке включим в наш

журнал научные исследования всех наших

парламентариев и правлений, связанные с

будущим, разработанные ими проекты и их

видения относительно направления будущего.

Решительные и принципиальные

шаги в прошлом составляют основу

квалифицированного и надежного дела

сегодня.

Благодарю всех и каждого, кто оказал

помощь в создании электронного журнала

«Парламентарный Взгляд на Тюркский

Мир», выражаю свою и любовь и уважение,

с желанием встретиться с Вами в первом и

последующих номерах нашего журнала.

19


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

ABZAL SAPARBEKULI İLE RÖPORTAJ

ИНТЕРВЬЮ С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В АНКАРЕ

АБЗАЛ САПАРБЕКУЛИ

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı

Посол Республики Казахстан в Анкаре Абзал Сапарбекули

16 Aralık’ta Kazakistan’ın “Bağımsızlık

Günü” kutlandı. Bağımsızlığının 27. yıl

dönümünün kutlandığı bugünlerde bölgesinin

en istikrarlı ve gelişmiş ülkesi hâline gelen

Kazakistan’ın Türkiye ile stratejik ortaklığını nasıl

değerlendiriyorsunuz?

Kazak ve Türk halkları kadim tarihi

olan Türk ulusunun aynı mensuplarıdır. Siz

Anadolu Türkleri, biz Kazak Türkleriyiz. Türkiye,

Kazakistan’ın bağımsızlığını 30 dakika sonra tanıdı.

Turgut Özal aradı ve uluslararası arenada Kazak

Devletini tanıdıklarını söyledi. Bağımsızlığımızı

kazandığımızdan beri kalkınma projelerinden

eğitime, siyasi ilişkilerden kültürel iş birliğine kadar

16 декабря отмечали день независимости

Казахстана. В эти дни, когда отмечается 27-летие

Независимости, как вы оцениваете стратегическое

сотрудничество Казахстана, ставшего самым

спокойным и развивающимся государством

региона и Турции?

Казахский и турецкий народы - это одни

и те же представители древнетюркского народа.

Вы турки Анатолии, мы казахские турки. Турция

признала независимость Казахстана за 30 минут.

Тургут Озал связался и сообщил, что признает

Казахское Государство на международной арене. С

момента обретения нами независимости мы видим

поддержку братской Турции от проектов развития

20


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

tüm alanlarda kardeş Türkiye’nin desteklerini

görmekteyiz. Ülkelerimizin işbirliği potansiyelinin

hepsini kullanamıyorsak ta iki ülkenin ilişkileri

stratejik vizyon çerçevesinde sürmekte.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan

Nazarbayev’in 2009 Ekim ayında Türkiye’ye

gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülke arasındaki

ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması

amacıyla “Stratejik Ortaklık Anlaşması” imzaladı.

“Stratejik Ortaklık Anlaşması” ile ilişkilerimiz

yeni bir boyuta taşınmıştır. Recep Tayyip

Erdoğan’ın Başbakan sıfatıyla Mayıs 2012’de

Kazakistan’a yaptığı resmi ziyarette Yüksek Düzeyli

Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmuş ve

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Ekim 2012’de

Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında

YDSK’nın ilk toplantısı düzenlenmiştir.

YDSK mekanizmasıyla birlikte iki ülke

arasındaki ilişkiler stratejik düzeye yükselmiş,

kurumsal bir çerçeveye oturtulmuştur. YDSK 3.

Toplantısı 13 Eylül 2018’de Sayın Nazarbayev’in

Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında

gerçekleştirilmiştir. Birçok Bakan ve yetkiliden

oluşan kalabalık Kazak Heyetiyle düzenlenen

ziyaret esnasında Kazakistan ve Türkiye toplam

değeri 1,7 milyar dolar olan yatırım ve ticaret

anlaşmalarına imza atmıştır.

Özetle, bugün Devlet Başkanlarımız

karşılıklı ziyaretler, farklı uluslararası zirveler

ve diğer vesilelerle yılda birkaç defa bir araya

gelmektedirler. Bu örnek tek başına ikili

ilişkilerimizin stratejik düzeyde olduğunu

göstermeye yeterlidir.

Kazakistan-Türkiye dostluğu ve ikili ticari

ilişkileri konusunda neler söylemek istersiniz?

Kazakistan ve Türkiye dünyaya yön vermiş

şanlı bir medeniyetin mirasçılarıdır. Bugün de

bölgemizin ve dünyanın barış, adalet, eşitlik,

hakkaniyetli refah dağılımı ve insani değerler

esasında yapılandırılması g e r e k t i ğ i n e

inanmaktadırlar.

Bu yüzden, ortak geçmişleri asırlara

до образования, политических отношений и

культурного сотрудничества. Несмотря на то, что мы

не можем в полной мере использовать потенциал

сотрудничества двух наших стран, отношения между

двумя странами подвергаются стратегическому

пересмотру.

Во время визита президента Казахстана

Нурсултана Назарбаева в Турцию в октябре 2009

года было подписано «Соглашение о стратегическом

партнерстве» с целью выведения отношений

между двумя странами на уровень стратегического

партнерства. Наши отношения с Соглашением о

стратегическом партнерстве поднялись на новый

уровень. Во время его официального визита в

Казахстан в мае 2012 года в качестве премьерминистра

Реджепа Тайипа Эрдогана был создан

Совет стратегического сотрудничества высокого

уровня (YDSK), а первое заседание Совета

стратегического сотрудничества высокого уровня

состоялось в ходе официального визита президента

Назарбаева в Турцию в октябре 2012 года.

Совместно с Советом стратегического

сотрудничества высокого уровня отношения между

двумя странами вышли на стратегический уровень

и были институционализированы. Третье заседание

Совета стратегического сотрудничества высокого

уровня (YDSK) состоялось в рамках официального

визита Назарбаева в Турцию 13 сентября 2018 года.

Казахстан и Турция подписали инвестиционные

и торговые соглашения на сумму 1,7 миллиарда

долларов США во время визита группы казахских

министров и полномочных лиц.

Одним словом, мы можем сказать, что

сегодня наши президенты встречаются несколько

раз в год для взаимных визитов, различных

международных саммитов и других целей. Только

этого примера достаточно, чтобы показать, что

наши двусторонние отношения находятся на

стратегическом уровне.

Что Вы можете сказать на тему

дружбы Казахстан-Турция и двухсторонних

торговых связей?

21


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

dayanan, ilke ve çıkarları bu kadar örtüşen

halklarımızın ve devletlerimizin arasındaki bağların

artarak güçlenmeye devam edeceği şüphesizdir.

İşbirliğimizin ekonomik boyutuna gelecek olursak,

1992’de 30 milyon dolarla başlayan ikili ticaretimiz

günümüzde 2 milyar dolar seviyesine ulaşmış, 4

milyar doları yakalamıştır. Bu arada ortak hedefimiz

yıllık ikili ticaret hacmimizin önce 5, sonra 10 milyar

dolara yükseltilmesidir.

İhracat ve ithalat konularında birbirimizi

tamlayabiliriz. Kazakistan dünyanın ilk beş tarım

ülkesinden biridir. Türkiye organik ve kaliteli

tarım ürünlerini Kazakistan’dan alabilir. Türkiye

Kazakistan’a tarım makineleri ihraç edebilir, hatta

yerinde gidip üretim yapabilir. Kazakistan’ın 17 bin

traktörünü yenilemesi gerekli. 15 seneyi doldurmuş

traktör vb. tarım makinelerinin Türkiye’den

alabilmemiz mümkün. Kazakistan hammadde,

doğalgaz, petrol ihraç ediyor. Tarım, ham madde,

doğalgaz ve petrol alanları dahil tüm alanlarda 10

milyar dolar ticaret hacmine ulaşabiliriz.

Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle

gıda sektörü, ilaç-kimya sanayi, inşaat, otelcilik ve

imalat alanlarında öne çıktığı görülmektedir.

Hâlihazırda Kazakistan’da faaliyet gösteren

Türkiye menşeli şirket sayısı 1600’den fazladır.

Kazakistan’da otelcilik, inşaat gibi alanlarda Türkiye

2. sırada ve 2 bin kişi Kazakistan ekonomisinde

faaliyet gösteriyor. Enerji, doğalgaz ve petrol

sektöründe ilk sırada Türkler var. Bunların başında

Eczacıbaşı, Yıldız Holding, Çalık Holding, Alarko

Holding, YDA, Aselsan, Yıldırım Holding, Abdi

İbrahim, Anadolu Grubu, Yıldızlar SSS Holding ve

diğerleri gelmektedir.

Ülkelerimiz arasındaki işbirliği eğitim,

kültür, sanat gibi alanlarda da gelişmektedir. Zaten

tarih ve dil ortaklığı bunun en sağlam temelini

oluşturur. 1991’den beri binlerce Kazak genci

Türkiye’de, binlerce Türk genci de Kazakistan’da

eğitim gördü. Şu anda da Türkiye Kazak öğrenciler

için her yıl yaklaşık 200 burs tahsis etmektedir.

Türkiye’den gelen öğrenciler de başta Hoca

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Al Farabi Kazak

Millî Üniversitesi olmak üzere, Kazakistan’ın

Казахстан и Турция являются преемниками

славной цивилизации, которая управляет миром.

И сегодня они верят, что регион и мир должны

основываться на равном распределении мира,

справедливости, равенства, благосостояния и

гуманных ценностей.

Поэтому нет сомнений в том, что отношения

между нашими народами и государствами,

основанные на многовековой истории и чьи

принципы и интересы схожи друг с другом, будут

еще более укрепляться. Двусторонняя торговля,

начавшаяся в 1992 году с 30 млн. долл. США, сегодня

выросла до 2 млрд. долл. И достигла 4 млрд. долл.

США. Однако следует отметить, что нашей общей

целью является увеличение годовой двусторонней

торговли до 5 долларов в год вначале, а потом и до

10 миллиардов долларов в год.

Мы можем дополнить друг друга по

вопросам экспорта и импорта. Казахстан входит

в пятерку ведущих аграрных стран мира. Турция

может покупать натуральную и высококачественную

сельскохозяйственную продукцию из

Казахстана. Турция может экспортировать

сельскохозяйственную технику в Казахстан, даже

пойти и произвести ее. Казахстан должен обновить

свой парк из 17 000 тракторов, которые завершили

свой 15-летний срок эксплуатации и т.д. Мы можем

купить сельскохозяйственную технику из Турции.

Казахстан экспортирует сырую нефть, природный

газ и нефть. Мы можем достичь объема торговли

в 10 миллиардов долларов во всех областях,

включая сельское хозяйство, сырье, природный газ

и нефтяные месторождения.

В Казахстане видно, что турецкие

предприниматели выделяются в пищевой

промышленности, особенно в химической,

строительной, гостиничной и перерабатывающей

промышленности. В настоящее время число

турецких компаний, работающих в Казахстане,

превышает 1600. Турция находится на 2-м месте

по туризму и строительству гостиниц в Казахстане,

и в экономике Казахстана работают 2000 человек.

Турки являются одними из первых в энергетическом,

газовом и нефтяном секторах. Ранее Eczacıbaşı, Yıldız

22


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

yükseköğretim kurumlarında eğitim görmektedir.

Bu kişiler ülkelerimiz arasındaki ilişkileri

güçlendiren gönüllü elçiler vazifesini üstlenmiş

durumdalar.

Kazakistan ile Türkiye’nin bölgesel ve

uluslararası plandaki işbirliği de hızla gelişmektedir.

Ülkelerimizin Avrasya coğrafyasında barış ve

istikrarın tesisi yönünde sürdürdükleri faaliyetlerin

somut bir sonucu iki devlet öncülüğünde

Türk Konseyi’nin kurumsallaşması olmuştur.

Bugün ülkelerimiz arasındaki diyalog ve

münasebetler o kadar kapsamlı ki, her yönünü

kısa bir konuşmada ihata etmek mümkün

değildir. Önemli olan ise bu işbirliğinin dostluk ve

kardeşlik ruhu içinde seyrettiğini vurgulamaktır.

Türkiye ve Kazakistan tarihi İpek Yolu

için önemli konuma sahiptir. Bu konuda neler

düşünüyorsunuz?

Kazakistan 2.724.000 kilometre karelik

yüzölçümüyle büyüklük bakımından dünyanın

dokuzuncu, İslam Âlemi ve Türk Dünyasının

birinci devletidir. Petrol, doğalgaz, uranyum,

kömür, altın, demir vs. gibi madenleriyle ve

tarım ve hayvancılığa elverişli topraklarıyla doğal

kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkeleri

arasındadır.

Kazakistan Avrasya’nın kalbinde, Avrupa,

Çin, Rusya ve İslam Âlemi arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla, doğudan batıya ve kuzeyden

güneye doğru ana geçiş koridorları için doğal

bir kavşak hâline gelmiştir. Türkiye de jeopolitik

ve jeoekonomik açılardan oldukça stratejik bir

konuma sahiptir. Son dönemde gerçekleştirilen

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Avrasya

Tüneli, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi

projeler Türkiye’nin stratejik önemini daha da

güçlendirmiştir.

Buradaki en önemli husus ise Avrasya’daki

yeni ulaştırma yapılanması konusunda

Kazakistan’ın ve Türkiye’nin ulusal

çıkarlarının çok büyük ölçüde örtüşmesidir.

Holding, Чалык Холдинг, Alarko Holding, YDA, Aselsan,

Yıldırım Holding, Абди Ибрагим, Anadolu Group, Yıldızlar

SSS Holding и другие.

Сотрудничество между нашими странами

также развивается в сфере образования, культуры

и искусства. Уже сейчас история и языковое

партнерство являются для него самой прочной

основой. С 1991 года тысячи молодых казахов

обучаются в Турции и тысячи молодых турок в

Казахстане. В настоящее время в Турции ежегодно

выделяется около 200 государственных стипендий

для казахстанских студентов. Студенты из Турции

также учатся в университетах Казахстана, в том числе

в университете Ходжа Ахмеда Йесеви и в Казахском

национальном университете им. Аль-Фараби. Они

играют роль добровольного посла для укрепления

связей между нашими странами.

Сотрудничество между Казахстаном и

Турцией на региональной и международной арене

также активно развивается. Конкретным итогом

деятельности наших стран по установлению мира

и стабильности в евразийской географии стало

создание Совета Турции под руководством двух

государств.

Сегодня диалог и контакты между нашими

странами настолько обширны, что невозможно

кратко объяснить все вопросы. Важно подчеркнуть,

что это сотрудничество в рамках дружбы и братства.

Турции и Казахстан имеют важную

стратегическую позицию по историческому

Шелковому Пути.Что Вы думаете по этому поводу?

Казахстан является девятым в

исламским миром и первым государством

турецкого мира по размерам с площадью

поверхности 2 724 000 квадратных километров..

Казахстан является девятым по величине страной

в мире с размером 2724 квадратных километров

и первым в мусульманском и Тюркском мире

по нефти, природному газу, урану, углю, золоту,

железу и так далее, шахтам и плодородным

землям, пригодным для сельского хозяйства и

животноводству, а также среди самых богатых

23


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

Tarihî İpek Yolu’nu koruma ve işletme konusunda

atalarımızın büyük rol oynadıkları bilinmektedir.

Bugün ise bu tarihi mirasın devamı olarak,

Kazakistan ve Türkiye yeniden örülmekte

olan İpek Yolu’nda iki temel ülke hâline gelmiş

durumdalar. Bilindiği gibi, Kazakistan’ın açık

denizlere sınırı bulunmamaktadır. Bu yüzden dış

politikamızın temel önceliklerinden biri

Kazakistan’ı mümkün olduğu kadar farklı

istikametlerdeki hatlarla dünyaya bağlamaktır.

Bunlara kara ve demir yolları, petrol ve doğal gaz

boru hatları, deniz limanları, kuru limanlar ve

diğer lojistik altyapı unsurları dahildir.

Bu arada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in

Kuşak ve Yol projesini ilk olarak 2013 yılında

Astana’daki Nursultan Nazarbayev Üniversitesinde

yaptığı bir konuşmada ilan ettiğini hatırlamak

lazım. Hâlihazırda Çin sınırındaki Khorgos kuru

limanı; Hazar denizindeki Aktau ve Kurık limanları;

Orta Asya ülkelerini İran’ın g ü n e y i n d e k i

Bender-Abbas limanı ve Basra Körfezi’ne bağlayan

Kazakistan- Türkmenistan- İran demiryolu

koridoru; Lianyungang’tan (Çin) St. Petersburg’a

(Rusya) yük taşımacılığı süresini 10 güne kadar

düşüren Batı Çin-Batı Avrupa transit koridoru

vb. gibi bir dizi altyapı projeleri uygulanmaktadır.

Batı Çin-Batı Avrupa arası 8 bim km.lik yolun

3 bin km.si Kazakistan’dan geçiyor. Bu koridor

rekabet güzergâhına dönüşebilir. Türkiye coğrafi

konumu itibarıyla Çin ürünlerini Hazar üzerinden

Avrupa’ya ulaştırabilir.

Kazakistan, Çin ve Avrupa arasındaki

kıtalararası bağlantıda kilit bir öneme sahiptir.

Kazakistan için tıpkı Türkiye için olduğu gibi

Kuşak ve Yol projesi büyük önem arz etmektedir.

Örneğin, Hollandalı nakliye ve lojistik şirketlerinin

yük trenleri sadece 14-15 günde yaklaşık 11.000

kilometre yol katediyor. Bu güzergâhın yaklaşık

3.000 kilometresi Kazakistan topraklarından

geçmektedir. Bunun yanı sıra, 2020 yılına

gelindiğinde, Avrupa Birliği’nden Çin’e giden yük

arabalarının sayısı yılda 5.000’e ulaşacaktır. Son

10 yılda 30 milyon tona, 2020’de 8.4 milyon tona

yükselecektir.

стран мира с точки зрения природных ресурсов.

Казахстан находится в самом сердце Евразии,

между Европой, Китаем, Россией и исламским

миром. Другими словами, он стал естественным

соединением с основными переходными

коридорами с востока на запад и с севера на

юг. Турция, с точки зрения геополитической и

геологической экономики имеет стратегическую

позицию. Недавний нефтепровод Баку-Тбилиси-

Джейхан, Евразийский тоннель, TANAP, железная

дорога Баку-Тбилиси-Карс еще более усилили

стратегическое значение Турции.

Важнейшей особенностью здесь

является очень высокая степень национальных

интересов Казахстана и Турции в организации

новых перевозок в Евразии. Хорошо известно,

что наши предки играли важную роль в защите

и эксплуатации исторического Шелкового пути.

Сегодня, как продолжение этого исторического

наследия, Казахстан и Турция стали двумя

главными странами в возобновлении Шелкового

пути. Как известно, у Казахстана нет границ

для выхода в открытое море. Поэтому один из

главных приоритетов нашей внешней политики -

максимально связать Казахстан с миром в разных

направлениях. К ним относятся наземные и

железные дороги, нефте- и газопроводы, морские

порты, сухие порты и другая логистическая

инфраструктура.

Напомним, что президент Китая Ши

Цзиньпин объявил о запуске трубопровода

и дорожного проекта впервые в Астане в

2013 году в Университете имени Назарбаева

в Астане. В настоящее время китайский порт

Хоргос; Порты Актау и Курик в Каспийском

море; Железнодорожный коридор Казахстан-

Туркменистан-Иран, соединяющий страны

Центральной Азии с портом Бендеры-Аббас и

южной частью Персидского залива; Транзитный

коридор Западный Китай-Западная Европа,

который сократил время доставки в Ляньюньган

(Китай) для Санкт-Петербурга (Россия) на 10

дней,реализуется ряд инфраструктурных проектов.

Около 3 тыс. км дороги из 8 тысяч километров,

соединяющей Западный Китай и Западную Европу,

24


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

Kazakistan Yeni İpek Yolunu inşa etme

çerçevesinde ulusal projelerini de gerçekleştiriyor.

Nurlu Yol adlı ulusal program kapsamında toplam

maliyeti 9 milyar dolar olan yol, demiryolu, limanlar,

IT altyapısı, kamu hizmetlerini geliştirmeye yönelik

projeler hayata geçmektedir.

Yeni İpek Yolu ve Avrasya Ekonomik

Birliği gibi projeler sayesinde hâlihazırda ana

transit güzergâhları, yollar, demir yolları, petrol

ve doğal gaz boru hatları Kazakistan üzerinden

geçmektedir. Örneğin, şu anda Kazakistan’da

2.500 kilometreden fazla yeni demir yolu ve 4.000

kilometreden fazla yeni yol yapılmıştır veya inşa

edilmektedir. Buna Batı Çin – Batı Avrupa yolu da

dahildir.

Neticesinde Asya-Pasifik’ten Avrupa’ya

mal nakliyatının süresi iki haftaya düşmüş

durumda. Teknolojilerin gelişmesiyle önümüzdeki

yıllarda bu süre daha da kısalacaktır.

Kazakistan, ulaştırma, lojistik alanda 30 milyar

dolar yatırım yaptı, yollar ve lojistik merkezler

kuruldu. Yük taşımacılığı için gerekli lojistik

altyapının geliştirilmesiyle birlikte sadece 2011 ve

2016 yılları arasında Kazakistan vasıtasıyla Çin’e ve

Avrupa’ya doğru giden konteyner trafiği 100 kat

arttı.

Bu bağlamda Kazakistan Hazar Denizi

üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna da

bağlanmış durumdadır ve bu koridorun aktif bir

şekilde kullanılmasını teşvik etmektedir.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Aktau’da 20

yıl süren bir çalışmadan sonra Hazar’ın statüsünü

belirleyen anlaşmanın imzalanmasının bölgedeki

ekonomik işbirliğini hızlandıracağını umuyoruz.

Kazakistan Cumhuriyeti, topraklarındaki

Semipalatinsk’teki (Semey) nükleer poligonu

kapattı, Mayıs 1992’de Stratejik Saldırı Silahların

Azaltılması Antlaşması’nı ve buna ek olarak

Lizbon Protokolü’nü imzaladı. Nursultan

Nazarbayev’in nükleer silahların yayılmasını

önleme uluslararası girişimleri, terör ve

проходит через территорию Казахстана. Этот

коридор может стать конкурентным маршрутом.

Согласно географическому положению Турции,

китайские товары могут быть доставлены из

Каспийского моря в Европу.

Казахстан играет решающую роль в

трансконтинентальных отношениях между

Китаем и Европой. Для Казахстана, как и для

Турции, проект «Мост и дорога» имеет большое

значение. Например, грузовые поезда от

голландских транспортных и логистических

компаний проходят всего около 11 000 километров

в течение 14-15 дней. Примерно 3000 км этого

маршрута проходит через Казахстан. Кроме этого,

к 2020 году количество грузовых автомобилей

из Европейского Союза в Китай достигнет 5000 в

год. За последние 10 лет он увеличится до 30 млн

тонн, а в 2020 году этот показатель увеличится до

8,4 млн тонн.

Казахстан также осуществляет

местные проекты в рамках нового Шелкового

пути. В рамках национальной программы

«Нурлу йол» реализуются новые проекты по

улучшению автодорог, железных дорог, портов,

инфраструктуры информационных технологий и

коммунального обслуживания на общую сумму 9

миллиардов долларов.

Благодаря таким проектам, как Новый

Шелковый Путь и Евразийский экономический

союз, в настоящее время через Казахстан проходят

основные транзитные пути, автомобильные

и железные дороги, нефте- и газопроводы.

Например, в настоящее время в Казахстане

строится или построено более 2500 км новых

железных дорог и более 4000 км новых дорог. Это

включает в себя Западный Китай - Западная Европа.

В результате время доставки из Азии в

Тихий океан было сокращено до двух недель. С

появлением технологий этот период еще больше

сократится в ближайшие годы.

Казахстан вложил 30 миллиардов долларов

в транспорт и логистику, созданы дорожные и

25


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

aşırılıklarla mücadele alanındaki “Dünya 21.

Yüzyıl” manifestosu hakkındaki düşüncelerinizi

öğrenebilir miyiz?

Bilindiği gibi Sovyetler ilk ve en

önemli nükleer deneme alanını Kazakistan’da

kurmuşlardır. 1949-1989 yılları arasında Semey

Nükleer Test Alanında 456 nükleer deneme

yapıldı. Denemelerin yerel halka ve çevreye olan

korkunç etkileri toplumdan gizlenerek ancak

1991’de açıkça ortaya çıkarılmaya başlandı.

1991’de Kazakistan henüz bağımsızlığını

ilan etmeden Sayın Nazarbayev Semey Nükleer

Test Alanı’nı kapattırmıştır. Daha sonra ise

bağımsız Kazakistan barışçıl gelişim yolunu tercih

ederek gücü bakımından dünyada dördüncü olan

nükleer silahlarından gönüllü olarak vazgeçmiştir.

Dolayısıyla, bugün ülkemiz nükleer

silahsızlanmaya yönelik uluslararası çabalara

haklı olarak öncülük etmektedir. Bu bağlamda

2016’da ABD başkenti Washington’da düzenlenen

4. Nükleer Güvenlik Zirvesi sırasında ele alınan

Cumhurbaşkanımızın “Dünya 21. Yüzyıl”

manifestosu büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu manifestoda Sayın Nazarbayev

dünya liderlerinin gelecek nesiller karşısındaki

sorumluluklarını vurgulamış, nükleer silahlar başta

olmak üzere, kitle imha silahlarını kademeli olarak

azaltma, askerî bloklaşmaların önüne geçme

ve savaşsız bir dünya inşa etme gibi konuları ele

almıştır.

Özetle, bugün Kazakistan’ın uluslararası

arenada sözü dinlenen bir ülke hâline gelmesi

ve ekonomik bakımdan kalkınmasına etki eden

faktörlerden biri ülkemizin zamanında nükleer

silahlardan vazgeçmesi ve bu sayede uluslararası

kamuoyunun güvenini kazanması olmuştur.

Kazakistan’ın 2018 yılında BM Güvenlik

Konseyi Dönem Başkanlığı süresince “uluslararası

güvenlik, kitle imha silahlarının yayılmaması,

arabuluculuk, çatışma sonrası barışın inşası”

konularında Kazakistan Cumhurbaşkanı

Nursultan Nazarbayev’in yüksek öngörüsü ve

логистические центры. Контейнерные перевозки в

Китай и Европу через Казахстан, через логистическую

инфраструктуру, необходимую для перевозки грузов,

увеличились в 100 раз в период с 2011 по 2016 год.

С этой точки зрения Казахстан

присоединяется к железной дороге Баку-Тбилиси-

Карс через Каспийское море, что ведет к активному

использованию этого коридора.

После 20 лет работы в Актау в августе прошлого

года подписание соглашения, определяющего статус

Каспия, ускорит экономическое сотрудничество в

регионе.

Республика Казахстан закрыла ядерный

полигон на территории Семипалатинска (Семей)

и в мае месяце 1992 года подписала договор

о сокращении стратегических наступательных

вооружений и Лиссабонский протокол.Вы не

могли бы поделиться с нами своими мыслями

относительно международных инициатив

Нурсултана Назарбаева по пути предотвращения

распространения ядерного оружия, о «Манифесте

XXI века» в сфере борьбы против терроризма?

Как известно, СССР построил свое первое

и самое важное место для ядерных испытаний в

Казахстане. В 1949-1989 гг. на Семейском Ядерном

полигоне были проведены 456 ядерных испытаний.

Ужасные последствия, оказываемые испытаниями на

местный народ и окружающую среду, скрывались от

народа и только в 1991 году стали известны.

Перед объявлением независимости в 1991

году Назарбаев закрыл Семипалатинский ядерный

полигон. Впоследствии независимый Казахстан

добровольно отказался от четвертого ядерного

оружия, выбрав путь мира.

Поэтому сегодня наша страна по праву

возглавляет международные усилия против ядерного

разоружения. В этом контексте большое значение

имеет заявление нашего Президента, озвученное

на четвертом Саммите по ядерной безопасности в

Вашингтоне, в 2016 г., относительно обсуждаемой

темы «XXI век»

26


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

vizyonu sayesinde neler yapıldı?

Kazakistan’ın 2017-2018 dönemi için

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi

olmayan üyeliğine seçilmesi Kazak diplomasisinin

bir başka başarısı olarak değerlendirilmektedir.

Ocak 2018’de ise Kazakistan bir ay süreyle BMGK

Başkanlığı görevini ifa etmek suretiyle söz konusu

başarının zirvesine ulaşmıştır.

Her şeyden önce, Kazakistan BMGK’de

sadece kendini değil, tüm Orta Asya’yı

temsil etmeye gayret göstermiştir. Nitekim,

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 1

Ocak 2017’de BMGK’de daimi olmayan üyeliğin

başlaması dolayısıyla yayımladığı bildiride şu

ifadeler geçmektedir: “Kazakistan BMGK’ye

seçilen ilk Orta Asya devletidir. Biz üyeliğimizi

hepimizin çıkarlarını geliştirmek için kullanmak

istiyoruz. Bölgemizde yer alan ülkelerin istikrarı

ve güvenliğini sağlamak, bölgesel zorluklara

ve tehditlere etkin bir şekilde cevap vermek

ve işbirliğini güçlendirmekle birlikte kalkınma

ve gelişmeyi teşvik etmek amacıyla bu üyeliği

kullanmak istiyoruz.”

Kazakistan’ın inisiyatifi ile BMGK çatısında

bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir. Örneğin,

18 Ocak 2018’de gerçekleştirilen “Kitle İmha

Silahlarının Yayılmasını Önleme: Güven Arttırma

Tedbirleri” temalı brifingin sonucunda BMGK

Başakanı’nın S/PRST/2018/1 Nolu bildirisi kabul

edilmiştir.

19 Ocak 2018’de ise Kazakistan’ın

inisiyatifi ile BMGK, “Afganistan ve Orta Asya’da

Bölgesel İşbirliğinin İnşası” konulu Dışişleri

Bakanları müzakerelerini gerçekleştirmiştir.

Müzakerelere bir dizi ülkenin Dışişleri Bakanlarının

yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de

iştirak etmiştir. Sonucunda BMGK Başkanı’nın “S/

PRST/2018/2” nolu bildirisi kabul edilmiştir

Kazakistan’ın BMGK çerçevesinde

ortaya koyduğu en önemli inisiyatiflerinden

biri de “Terörden Arındırılmış Bir Dünya İçin

Davranış Kodeksi”nin hazırlanması olmuştur.

В этом заявлении президент Назарбаев подчеркнул

ответственность мировых лидеров в будущих

поколениях, обсуждая пути сокращения оружия

массового уничтожения, предотвращения военных

блоков и построения мира без войны.

Короче говоря, сегодня это один из факторов,

который способствовал тому, что Казахстан стал

выдающейся страной на международной арене

и своевременно отказался от ядерного оружия, и

таким образом завоевал доверие международной

общественности.

Чего удалось достичь, благодаря высокой

дальновидности и стратегическому взгляду

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

в теме «Международной безопасности,

нераспространения оружий массового поражения,

посредничеству, восстановлению мира после

противостояния» за время, когда Казахстан в 2018

году был временным председателем в Совете

Безопасности ООН?

Избрание Казахстана непостоянным

членом Совета Безопасности ООН на период

2017-2018 годов рассматривается как еще один

шаг в казахстанской дипломатии. В январе 2018

года Казахстан выполнил свою задачу в качестве

председателя ООН на месяц и достиг пика своего

успеха.

Прежде всего, Казахстан пытался

представлять весь Центрально-Азиатский регион

не только в Совете Безопасности ООН. В результате

непоколебимого членства Президента Нурсултана

Назарбаева в Совете Безопасности ООН, 1 января

2017 года были сделаны следующие заявления:

«Казахстан является первым государством в

Центральной Азии, которое будет избрано в

Совет Безопасности ООН, и мы используем его

для улучшения интересов всех нас.Мы хотим

использовать это членство для содействия

стабильности и безопасности в нашем регионе,

для эффективного реагирования на региональные

вызовы и угрозы и для укрепления сотрудничества,

для содействия развитию и развитию ».

По инициативе Казахстана в Совете Безопасности

27


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

N. Nazarbayev’in teklifi üzerine hazırlanan söz

konusu belge Eylül 2018’de gerçekleşen BM Genel

Kurul çalışmaları sırasında kabul edildi.

Sadece Kazakistan’ın değil, Orta Asya’nın

ve tüm Türk Dünyası’nın istikrarı ve güçlü geleceği

için büyük gayretler sarf eden Sayın Nazarbayev,

bölge barışı için Türkiye-Rusya uçak krizinde

ve Suriye krizinin çözümüne yönelik “Astana

Süreci”nde ne tür adımlar atmıştır?

Sayın Nazarbayev başından beri inşa ettiği

Kazak dış politikasının en önemli boyutlarından

biri olarak Türk bütünleşmesini tespit etmiştir.

Nazarbayev kardeş ülkelere ve bir bütün olarak

Türk Dünyası’na büyük ehemmiyet atfeden bir

lider.

Nitekim, 2015 uçak krizinden sonra

bozulan Türk-Rus ilişkilerinin düzeltilmesi için

Nazarbayev’in arabuluculuk yapması bunun

göstergelerinden biridir. Nursultan Nazarbayev

daha önce de Azerbaycan ve Ermenistan

arasındaki Karabağ meselesinin çözümü için çaba

sarf etmiş, Kırgızistan’daki devrimler sırasında da

arabuluculuk rolünü üstlenmiştir.

Çok boyutlu bir dış politikanın

uygulanması Astana’nın kriz yaşayan taraflar

arasında arabulucu ya da en azından diplomatik

kanal rolü üstlenmesini sağlamaktadır. Özellikle,

2015 Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında

Sayın Nazarbayev Türkiye ve Rusya arasında

diyalog mekanizmasının tekrar kurulması için çaba

göstermiş, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların

giderilmesi için tarihi arabulucu rolünü

üstlenmiştir. Bu süreç içinde 2016 Ağustos ayında

Nursultan Nazarbayev Türkiye’ye resmi bir ziyaret

gerçekleştirmiş, bu ziyaret çerçevesinde hem

Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirilmiş, hem de

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ile

ilgili görüşmeler yapılmıştır. Böylece, Nursultan

Nazarbayev Türkiye’yi 15 Temmuz’dan sonra

ziyaret eden ilk yabancı Devlet Başkanı olmuştur.

Sayın Nazarbayev arabuluculuk rolünü

Ortadoğu’da yaşanmakta olan insanlık dramını

ООН был принят ряд мер. Например, доклад Совета

Безопасности ООН S / PRST / 2018/1 был принят

во время брифинга «Предупреждение оружия

массового уничтожения: меры безопасности» 18

января 2018 года.

А 19 января 2018-го года по инициативе

Казахстана Совет Безопасности Организации

Объединенных Наций реализовал обсуждения

Министерства Иностранных дел по теме »Построение

регионального сотрудничества в Афганистане и

Центральной Азии» .В обсуждениях приняли участие

Министры Иностранных Дел ряда стран и также

Генеральный Секретарь ООН Антонио Гуттерес. В

результате было принято заявление Президента

Совета Безопасности Организации Объединенных

Наций №S / PRST / 2018/2.

Самой важной инициативой , выдвинутой

Казахстаном в рамках СБ ООН стала подготовка

“Кодекса Поведения для очищеного от терроризма

мира». Эта мысль, подготовленная по предолжению

Н. Назарбаева, была принята на Генеральной

Ассамблее ООН в сентябре 2018-го года.

Какие шаги в вопросах урегулирования

кризиса между Турцией и Россией из- за сбитого

самолета и «Астанинского вопроса», направленного

на разрешение сирийского кризиса, предпринял

господин Назарбаев, который старается не только

для Казахстана, но и стабильности и будущей силы

Центральной Азии и всего Тюркского Мира?

Г-н Назарбаев назвал интеграцию Турции

одним из важнейших аспектов внешней политики

Казахстана. Назарбаев - великий лидер, который

придает большое значение братским странам и

тюркскому миру в целом.

Фактически, посредничество Назарбаева

в коррекции турецко-российских отношений,

разразившихся после авиакатастрофы в 2015 году,

является хорошим примером. Ранее Нурсултан

Назарбаев пытался урегулировать Нагорно-

Карабахский конфликт между Азербайджаном

и Арменией и выступал посредником во время

революции в Кыргызстане.

28


SÖYLEŞİ

ИНТЕРВЬЮ

sona erdirmek amacıyla da devreye sokmuştur.

Neticesinde, Suriye meselesinin çözümü

bağlamındaki en başarılı girişim olan “Astana

Süreci ortaya çıkmıştır. En önemlisi, bugün “Astana

Süreci” Suriye’deki kanlı savaşın büyük ölçüde

sonlanmasına vesile olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın

bir operasyon düzenleyerek Suriye’den 30’u

çocuk 47 Kazakistan vatandaşını tahliye etmesi

Nazarbayev’in birkaç yıldır Suriye özelinde

sürdürdüğü diplomasi çabalarının etkili bir

neticesidir.

Tüm bu girişim ve inisiyatifler

göstermektedir ki, Sayın Nursultan Nazarbayev’in

çabalarının hem Avrasya bölgesindeki istikrara

hem de küresel güvenliğe büyük katkısı olmaktadır.

Bu nedenledir ki, Kazak Cumhurbaşkanı

çoktandır Türk Dünyasının Bilge Kağan’ı

ve Aksakalı unvanını kazanmış durumda.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ. Aliyev, Kırgızistan

Cumhurbaşkanı S. Jeenbekov, Özbekistan

Cumhurbaşkanı Ş. Mirziyayev ve diğer liderlerin

Nursultan Nazarbayev’den “Aksakalımız” diye

bahsetmeleri Kazakistan Devlet Başkanı’nın Türk

bütünleşmesi için verdiği büyük emeklere olan

saygının tezahürdür.

Реализация

многосторонней

внешней политики позволяет Астане принять

посреднический или хотя бы дипломатический путь

между кризисными людьми. В частности, после

авиакатастрофы в ноябре 2015 года г-н Назарбаев

предпринял попытку восстановить диалог между

Турцией и Россией и сыграл историческую роль в

качестве исторического посредника для устранения

споров между двумя странами. В этот период

Нурсултан Назарбаев совершил официальный

визит в Турцию в августе 2016 года, в ходе которого

были оценены турецко-российские отношения и

проведены переговоры о попытке государственного

переворота 15 июля в Турции. Таким образом,

Нурсултан Назарбаев стал первым иностранным

президентом, который посетил Турцию после 15

июля.

Г-н Назарбаев стал посредником в

прекращении трагической человеческой трагедии

на Ближнем Востоке. В результате «Астанинский

процесс» стал самой успешной инициативой с

точки зрения решения сирийского вопроса. Самое

главное, что процесс «Астана» сыграл важную роль

в существенном исходе кровавой войны в Сирии.

Тот факт, что в последние дни Казахстан

эвакуировал более 47 граждан Казахстана, в том

числе 30 детей из Сирии, продемонстрировал

эффективность дипломатических усилий Назарбаева

в Сирии в течение нескольких лет.

Все эти инициативы и усилия показывают, что усилия

г-на Назарбаева способствовали стабильности как в

Евразии, так и в глобальной безопасности.

По этой причине казахстанский президент

издавна известен как Билгке Каган и Акасакал

Тюркского мира. Сегодняшние обращения

Президента Турции Р.Т. Эрдогана, Президента

Азербайджанской Республики И.Алиева,

Президента Кыргызской Республики С.Джинбекова,

Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзияева

и других лидеров Нурсултану Назарбаеву как

«Аксакалу», является проявлением уважения трудов

Президента Казахстана в деле интеграции Тюркского

Мира.

29


DOSYA

BARIŞ, İSTİKRAR VE KALKINMA

МИР, ПРОЦВЕТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ДОСЬЕ

“BÜYÜK BOZKIR”IN YEDİ ÖZELLİĞİ

СЕМЬ ОСОБЕННОСТЕЙ «БОЛЬШОЙ СТЕПИ»

Nursultan NAZARBAYEV Kazakistan Cumhurbaşkanı

Нурсултан НАЗАРБАЕВ Президент Республики Казахстан

Kazakistan

3.11.2018

Mekân her şeyin, zaman tüm olayların

ölçüsüdür. Mekân ile zamanın kesiştiği yerde

millî tarih başlar. Bu, sıradan bir özdeyiş

değildir. Almanların, İtalyanların ya da

Hindistanlıların geçmişini incelediğimizde,

haklı olarak onların binlerce yılı kapsayan

tarihlerindeki büyük başarıları ile yaşadıkları

topraklar arasındaki bağlantıyla ilgili

soruların meydana gelmesi doğaldır. Tabii

ki, Eski Roma günümüzdeki İtalya değildir,

ancak İtalyanlar kendilerinin tarihî kökleriyle

övünürler. Eski Gotlar ile günümüzdeki

Almanlar da bir değildir, ancak onlar da

Казахстан

3.11.2018

Пространство - мера всех вещей, время

- мера всех событий. Когда смыкаются горизонты

пространства и времени, начинается национальная

история. И это не просто красивый афоризм.

В самом деле, если задуматься об истории

немецкого, итальянского или индийского народов,

то вполне справедливо возникает вопрос о

соотношении территории и великих достижений

этих народов в ходе тысячелетней истории. Конечно,

Древний Рим и современная Италия - это не одно

и то же, но итальянцы заслуженно гордятся своими

корнями. Древние готы и современные немцы также

30


DOSYA

BARIŞ, İSTİKRAR VE KALKINMA

МИР, ПРОЦВЕТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ДОСЬЕ

Almanya’nın tarihî mirasının bir parçasıdır.

Çok etnik zengin kültüre sahip Eski Hindistan

ile günümüzdeki Hintlileri tarihin kesintisiz

akışında gelişimini sürdürmekte olan özgün

bir uygarlık olarak incelemek mümkündür.

Bu, tarihe karşı sergilenen doğru yaklaşım

olmakla birlikte köklerimizi tanımaya, millî

tarihimizi derinden inceleyerek çözülmemiş

düğümlerini aydınlatmaya imkân sağlar.

Kazakistan tarihi de ayrı ayrı parçalar

halinde değil, çağdaş bilimin yöntemleriyle

bütün olarak anlaşılmalıdır. Bunun için net

delillerimiz de mevcuttur.

Birinci olarak katkılarından daha sonra

söz edilecek Protodevlet Birliklerinin büyük

bir kısmı bugünkü Kazakistan topraklarında

kurulup Kazak milletinin etnik kökeninin

temel unsurlarını oluşturmuştur.

İkinci olarak sözünü edeceğimiz

önemli kültürel başarılar bozkırlara dışarıdan

gelmedi, aksine, büyük bir kısmı bizim

topraklarımızda icat edildi ve daha sonra Batı

ile Doğuya, Güney ile Kuzeye yayıldı.

Üçüncü olarak son yıllarda

bulunan tarihî abideler atalarımızın kendi

dönemlerindeki en ileri ve en iyi teknolojik

yeniliklerle doğrudan bağlantılı olduğunu

göstermektedir. Bu abideler dünya

tarihindeki Büyük Bozkırın önemine farklı

bakmamızı sağlamaktadır.

Kazaklar arasındaki bazı boy isimleri

“Kazak” etnoniminden çok daha önce ortaya

çıkmıştır. Bütün bunlar millî tarihimizin

bugüne kadar söylenegelen dönemden çok

öncelere dayandığına işaret eder. Avrupa

merkezli bakış açısı, Sakalar ile Hunların ve Eski

Türk boylarının milletimizin tarihî kökeninin

ayrılmaz bir parçası olduğu olgusunu

görmemizi engellemiştir. Bununla birlikte

burada üzerinde duracağamız konu uzun

не являются одним и тем же народом, но все они -

часть огромного исторического наследия Германии.

Древняя Индия с ее богатой полиэтничной культурой

и современный индийский народ заслуженно

рассматриваются как одна уникальная цивилизация,

продолжающая свое развитие в непрерывном

потоке истории.

И это правильный подход, позволяющий

понять свои истоки, да и всю национальную историю

во всей глубине и сложности.

История Казахстана также должна быть

понята с высоты современной науки, а не по

ее отдельным фрагментам. И для этого есть

убедительные аргументы.

Во-первых,

большинство

протогосударственных объединений, о вкладе

которых пойдет ниже речь, образовались на

территории Казахстана, став одним из элементов

этногенеза казахской нации.

Во-вторых, те выдающиеся культурные

достижения, о которых пойдет разговор, не были

привнесены в степь, а в большинстве случаев

родились именно на нашей земле и лишь затем

распространились на Запад и Восток, Север и Юг.

В-третьих,исторические находки последних

десятилетий отчетливо подтверждают неразрывную

связь наших предков с самыми передовыми

технологическими новациями своего времени и

позволяют по-новому взглянуть на место Великой

степи в глобальной истории.

Наконец, названия некоторых казахских племен и

родов на многие сотни лет старше этнонима«қазах»,

что, бесспорно, свидетельствует о совершенно

ином горизонте национальной истории, нежели

предполагалось ранее. Европоцентристская точка

зрения не позволяла увидеть того реального факта,

что саки, гунны, прототюркские этнические группы

были частью этногенеза нашей нации.

К тому же принципиально важно отметить,

31


DOSYA

BARIŞ, İSTİKRAR VE KALKINMA

МИР, ПРОЦВЕТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ДОСЬЕ

zamandan beri yaşamlarını topraklarımızda

sürdüren etnik gruplar için ortak olan

Kazakistan tarihidir. Bu tarih, farklı etnik grup

temsilcilerinin katkıda bulundukları ortak

bir tarihtir. Bugün tarihimiz olumlu bakış

açısına ihtiyaç duymaktadır. Ancak herhangi

bir tarihî olay seçmeli ve konjonktör bakış

açısıyla aydınlatılmamalıdır. Beyaz ile siyah

birbirinden ayrı düşünülemez. İkisi birlikte

hem bireyin, hem bütün bir halkın hayatına özel

bir renk katar. Tarihimizde kaygı dolu sayfalar

ile trajediler, şiddetli savaşlar ve çatışmalar,

tehlikeli deneyler ile siyasi sürgünler yaşandı.

Bunu unutamayız, unutmamalıyız. Çok yönlü

ve hacimli tarihimizi doğru algılayıp kabul

etmemiz gerek. Niyetimiz diğer halkların

rolünü küçümsemek suretiyle kendimizi

yüceltmek değildir. En önemlisi net bilimsel

olgu ve verilere dayanarak küresel tarihteki

rolümüzü soğukkanlı ve objektif bir biçimde

algılamaktır. Büyük Bozkırın yedi özelliği

nedir?

І. MİLLÎ TARİHTEKİ MEKÂN VE ZAMAN

Topraklarımızın maddi kültüre ait

birçok eşyanın meydana geldiği bir yer

olduğunu söylersek abartmış olmayız.

Günümüzdeki modern toplum hayatının

ayrılmaz parçası hâline gelen birçok eşya,

o dönemde bizim topraklarda üretilmiştir.

Büyük bozkırda yaşayan insanlar gelişimi

sırasında birçok teknik keşifler yaparak daha

önce kullanılmayan yeni aletler üretmişlerdir.

İnsanoğlu bunları dünyanın dört bir yanında

hâlen kullanmaktadır. Eski vakayinameler

bugünkü Kazakların atalarının uçsuz bucaksız

Avrasya kıtasındaki siyasi ve ekonomik

tarihin yönünü defalarca değiştirdiğini

kaydetmektedir.

1. Аta Binme Kültürü

Tarihten bilindiği gibi ata binme

kültürü ile at yetiştiriciliği bütün dünyaya

что речь идет об истории Казахстана, которая

является общей для многих этносов, проживающих

на нашей территории длительное время. Это

наша общая история, вклад в которую внесли

многие выдающиеся деятели разной этнической

принадлежности.

Сегодня нам необходим позитивный взгляд

на собственную историю. Однако он не должен

сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному

освещению того или иного исторического события.

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.U.K. Genel Tebliğleri gereğince, Elektronik Tebligata ilişkin şifre talebinde bulunmaya, interaktif vergi dairesi şifre talebinde bulunmaya, bu talepler ile ilgili dilekçe ve formları düzenlemeye ve imzalamaya, dilekçe veya formları ilgili Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne teslim etmeye, Elektronik tebligat ve interaktif vergi dairesi şifrelerini teslim almaya, resmi kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemleri yapmaya, ilgili vergi dairelerinde mal müdürlüklerinde uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya girmeye, yazar kasa veya yazar kasalı P.O.S. cihazı izin ve ruhsatlarını almaya, onaylattırmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylattırmaya, ilgili vergi daireleri, mal müdürlükleri ve  S.G.K.’na müracaatla işyeri açılış ve işyeri kapanış işlemlerimi yapmaya, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarını imzaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

RESMİ DAİRELERDE İŞLEM: ve yine T.C hudutları dahilinde faaliyet gösteren bilumum S.G.K , Bağ-kur , Vergi daireleri , İcra daireleri , Belediyeler , Emniyet , Esnaf ve Ticaret Odaları ,Sular İdareleri, Elektrik İdareleri, PTT, ASAT, Nüfus Daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde yapmam gereken bilumum iş ve işlemleri, başvuruları benim adıma yapmaya, elden evrak alıp vermeye, bu işlerimle ilgili olarak istenecek taahhütname ve muvafakatnameleri tanzim ve imzalamaya, harç ve vergilerini yatırmaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Antalya Barosu Avukatlarından 30802000496 TC.Kimlik numaralı ve Üçkapılar Vergi Dairesi 434 014 5617 vergi numaralı Av.Umut GÜNEŞ’i vekil tayin ettim.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası