saanen keçisi yıllık süt verimi / Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Saanen Keçisi Yıllık Süt Verimi

saanen keçisi yıllık süt verimi

Saanen Keçisi Yetiştiriciliği

Saanen keçileri, İsviçre kökenli süt ve döl verimi yüksek hayvanlardır. Bu keçinin en önemli özelliklerinden birisi; farklı iklim ve çevre koşullarına uyabilmesidir. İşte bu özelliğinden dolayı gerek Avrupa ülkelerinde, gerekse diğer bir çok ülkede yerli keçiler ile melezlenerek yüksek verimli yerli keçi tipleri elde edilmiştir.

Saanen Keçisinin Melezlemesi:

Elimizdeki yerli keçileri bir anda elden çıkarıp, yerine saanen gibi yüksek verimli kültür ırkı hayvanları koymak ekonomik olmayacağından ülkemizde süt keçiciliğini geliştirmenin esası melezleme çalışmalarına dayanmaktadır. Ancak melezleme çalışmalarının da başarısı için ana-babaların seçiminde titiz davranmak yani sağlıklı ve yüksek verimli hayvanları damızlık olarak seçmek gereklidir.

İsviçre Saaneni Verim Özellikleri:

Canlı ağırlık : kg (ergin) 

Döl verimi : % 

Laktasyon süresi : gün 

Laktasyon verimi : kg 

Sütte yağ : % 

Günde Ort.Süt Verimi : kg   

Yerli Kıl Keçileri Verim Özellikleri:

Canlı ağırlık : kg (ergin)

Döl verimi : %80

Laktasyon süresi : gün

Laktasyon verimi : 40 kg

Sütte yağ : %

Günde Ort.Süt Verimi : kg

Saanen X Yerli Kıl (Melez) Verim Özellikleri:

Canlı ağırlık : kg

Döl verimi : %

Laktasyon süresi : gün

Laktasyon verimi : kg

Sütte yağ : %

Günde ort. süt verimi : kg

Keçilerin Beslenmesi ve Önemli Yetiştirme İşleri

Ağılda besleme durumunda ergin bir keçi ( aylık):  Süt verme durumuna göre günde kg kaliteli kuru ot, gr kesif yem verilmelidir. kg kuru ot yerine 1 kg silaj yemi vermek daha uygundur. Silaj yemi sağımdan hemen sonra verilmelidir. Böylelikle silajın tadı ve kokusu süte geçmemiş olur. 50 kg canlı ağırlığında günde kg süt veren keçiye aşağıdaki yem reçeteleri verilebilir.

a) 1 kg kuru yonca

b)  kg kuru ot

c)  kg yeşil çayırotu

d) kg saman

e) kg kepek

f) kg kesif yem karması

g) kg arpa kırması

h) kg yeşil ot

ı) kg kepek

i) 2 kg hayvan pancarı

Ek yemlerde katılacak tuz oranı hayvanların durumuna göre değişmektedir. Tuz miktarı keçilerin su bulmak için yürüyebildiği mesafeye göre değişmektedir. Örneğin; yemlikle su kaynağı arası km ise kesif yem karışımlarına katılacak tuz oranı yaklaşık olmalıdır. Kullanılan karışım çoğunlukla;1 kısım tuz, 1 kısım pamuk tohumu küspesi unu 3 kısım dane yem olmalıdır,

Keçiler için en uygun saman yulaf samanıdır. Patates süt salgısını arttırır. Lahana, bezelye, yulaf, arpa, mısır en uygun yemlerdir. Yeşil yemler mutlaka soldurularak yemlenmelidir.

Oğlakların Beslenmesi:

Oğlak büyütme, damızlık yetiştirmek veya kullanmak ve bakmak olmak üzere 2 nedenden yapılır. Oğlaklar doğal ve sun’i yolla emzirme yapılır.

Doğal Emzirme: Anayı emdirilerek yapılır.

Sun’i Emzirme : Anayı gün emdirilerek, ağız sütü alınarak yapılır. gün sonrası elde süt varsa emdirme yapılmalıdır. gün sonrası kaliteli kuru ot veya kesif yem verilmelidir. Süt verme dönemi oğlakların gelişmelerine göre haftadır. Oğlakların Rumenleri gelişene kadar silajla beslenmelidir. Aksi halde sindirim bozuklukları yapar.

Tekelerin Beslenmesi:

Dişilere nazaran daha kuvvetli beslemek gerekir. İyi kaliteli kuru ot, yulaf, arpa kırması, veya kesif yem verilmelidir. Normal zamanlarda 0, kg , aşım zamanında ,5 kg kesif yem verilmelidir. Aşım dönemlerinde yemlerin içine yumurta sarısı karıştırılabilir. Ayrıca karmalara vitamin, kireç ve tuz konmalıdır. Ergin bir hayvan günde 10 lt. su içfunduszeue.infoeden yarım saat önce ve sonra su verilmelidir. Tekeler aşım zamanında zayıf veya şişman olmamalıdır.Boynuzsuz ana ile boynuzsuz baba kesinlikle çiftleştirilmemelidir. (Boynuzsuzluk dominanttır.) Bunlardan olan dişiler infertildir.

Damızlık Seçimi ve Damızlıkta Kullanma Yaşı

Tekelerde: Vücut yapısı sağlam ve kuvvetli olmalıdır. Duruşu düzgün yumurtalıkları büyük, yuvarlak ve düzgün olması gerekir. aylıkken damızlıkta kullanılabilir. Başlangıçta az aşım yaptırılmalıdır. Damızlıkta kullanma yaşı yaş kabul edilir.

Keçilerde: Vücudu uzun, başı dar ve dişilik karakteri göstermesi istenir. Memenin şeklinin yuvarlak, karın altına giren memenin damarlarının şişkin olması istenir. Damızlık seçiminde yalnız dişilerin süt ve yağ verimleri değil, damızlığa ayrılacak tekelerin ana ve yakın akrabaların süt verimleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Dişiler aylıkken tekeye gösterilebilir. Geç gelişen ırklarda aylıkken tekeye verilmelidir. Damızlıkta kullanma yaşı keçiler için yaştır.

Süt keçiciliği geliştirmenin esası melezleme çalışmalarına dayanmaktadıfunduszeue.info melezleme çalışmalarının da başarısı için ana babaların seçiminde titiz davranmak yani sağlıklı ve yüksek verim veren hayvanları damızlık olarak seçmek gerekir.

Keçilere Teke Katma İşlemleri

Serbest katım: Teke katım mevsimine göre keçiye bir ergin teke, teke genç ise 15 keçiye bir genç teke hesabı ile yapılır.

Elde katım: Hangi dişinin hangi tekeye verileceği bilinir. Arama tekesi ile kızgın keçiler saptanır. Böylece tekeler fazla yorulmayacağı için bir mevsimde keçiyi aşabilir. Bu yöntemle kayıt tutma yolu ile iyi özellikteki hayvanların belirlenerek seçilmesi ve sürünün devamlı verimce iyileştirilmesi mümkündür.

Teke katımı: Mevsime ve bölgeye göre değişmekle beraber bizim bölgemizde Ağustos- Eylül ayıdır. Aşım mevsimi öncesi keçilerin ve tekelerin Flusking dediğimiz özel yemlerle beslenmesi gerekir. Bu ek yemleme ile kısırlığın azalmasına, kızgınlık belirtilerinin kolayca ortaya çıkmasına ve çoğul doğumların artmasına yardımcı olunur.

Aşım sonrası 2 aylık dönem hayvanların en az besin maddesine ihtiyaç duydukları dönemdir. Keçilerin gebelik süresi gündür. Gebeliğin son ,5 ayında anaya çok iyi bakım besleme uygulamak gerekir. Çünkü bu devrede yavrunun gelişimi çok hızlı olacaktır.

Doğuma yakın ana ayrı bölüme alınmalıdır. Tabana bol altlık serilmelidir. Doğumdan sonra yavru gün mutlaka ağız sütünü almalıdır. Genelde oğlaklar anaları ilk iki ay funduszeue.info süt varsa sağılmalı, sağımda meme bakımı ve temizliğine önem verilmelidir.

Keçi Ağılları

Keçi ağılı yapımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

1. Ağıl kış aylarında sıcak, yazın serin olmalıdır.

2. Yapı içinde ani sıcaklık değişimleri önlenmelidir.

3. Yapıyı oluşturan çatı, duvar gibi yapı alanlarında nem yoğuşmasının önüne geçilmelidir.

4. İç ortamda oransal nem, belirli limitlerde tutulmalı, fazla nem ve amonyak havalandırma sistemi yardımı ile barınak içinden dışarı atılmalıdır.

5. Havalandırma sırasında hayvanlar üzerinde oluşabilecek zararlı hava akımları önlenmelidir.

6. Yapı içinde üretim için optimum olan sıcaklık değerleri korunmalı,yeterli ışık ve havalandırma ile bol oksijenli hava sağlanabilmelidir. Barınak iç ortamı ile dış ortam sıcaklıkları arasındaki fark 0C den az olmamalıdır.

Hava bacalarının düzenlenmesinde aşağıdaki koşullara uyulmalıdır;

1.  Havalandırma bacaları kesitleri  en az 40x40 cm olmalıdır.

2.  Ağıl taban alanının her m2 si için bir havalandırma bacası düşünülmelidir.

3.  Baca etkili yüksekliği en az 4 m, bacanın çatı mahyasından yüksekliği ise en az m olmalıdır.

Birden fazla baca gereksinimi olan ağıllarda, baca kesit ve yüksekliklerinin aynı olması sağlanmalıdır.

Keçilerin alan gereksinimleri: Ağıllarda keçiler için ayrılacak alan hayvanların yaş ve yetiştirme şekline göre değişfunduszeue.info bir keçi için kapalı alanda 0, m2 yer yeterlidir. Oğlaklı keçiler için gereksinim duyulan alan 1,,50 m2 dir. Tekeler aynı bölümlerde barındırılmalıdır. Tekelerin alan ihtiyacı m2 dir. Doğum yapacak hayvanlara 1,5 m2alan düşünülmelidir. Ağıl için hesaplanan alanın yaklaşık olarak iki katı kadar bir alan gezinti alanı olarak ayrılmalıdır.

Yukarıda verilen alanlar servis yolu, yemliklerin kapladığı alanı içermemektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan toplam alanlar belirlenirken servis yolu yemlikler ve gerekli diğer bölmeler için ayrılacak alanlar göz önüne alınmalıdır.

Yemlik ve yem gereksinimleri: Yemleme yerinde her bir ergin hayvan için 40 cm, oğlaklar için 30 cm uzunluğunda yemlik ayrılmalıdır. Yemlik taban genişliği cm olabilir. İki yönden yemleme yapılacak yemliklerde yemlik genişliği 75 cm olmalıdır. Yem deposu hacmini belirlemede mer’adan yararlanma göz önünde funduszeue.info yem deposu hacmini hesaplamada yıllık gereksinim kg olduğu varsayılabilir. Kesif yem gereksiniminin kg/yıl olduğu düşünülebilir. Keçilerin yıllık yataklık gereksinimi 50 kg/yıl alınabilir. Kuru ot deposu ağıl kapalı alanı içinde düşünülebilir. Bu tip bir planlamanın yangın tehlikesini arttırdığı unutulmamalıdır.

Ot yemliklerinin çıtaları hayvanların kafalarını sokmadan ot yiyebileceği düşünülürse cm aralıklı olmalıdır. Hayvanların ot bulunan yemlik bölmesine başlarını sokmaları durumunda, baş sıkışmalarını önlemek için çıta aralıkları cm olmalıdır.

Ağılda yeterli su bulunmalıdır. Ergin hayvanlar için günlük su gereksinim miktarı 10 litredir. Sulamalar mümkün olduğu oranlarda gezinti alanlarında yapılmalı, suluklar dondan korunmalı çevrede yeterli drenaj sağlanmalıdır.

Süt Verimi Yılda Bin Litreyi Bulan Saanen Keçiler, Yetiştiricinin Gözdesi 19 Ağustos

Çanakkale'nin meşhur Ezine peyniri yapımında kullanıldığı için büyük talep gören keçi sütü, bölgede keçi yetiştiriciliğinin de artmasını sağladı. Bir kıl keçisi yılda litre arasında süt verirken, Saanen ırkı keçiden ile litre arasında süt sağılıyor. Bölgedeki yetiştiriciler de, yüksek süt verimi nedeniyle sürülerini, yüzde 75 oranında Saanen ırkına çevirdi.

Çanakkale'de  yılı sonu itibariyle;  bin keçi varlığı bulunurken, yıllık süt verimi 41 bin ton olarak gerçekleşti. Özellikle Çanakkale'nin meşhur Ezine peynirinin yapımında keçi sütüne çok fazla ihtiyaç duyulduğundan, keçi yetiştiriciliği de yöre halkının önemli gelir kaynağı haline geldi. Yörede 'li yıllara kıl keçi ile yetiştiricilik yapanlar ise süt verimi yüzde daha fazla olan ve üreme oranı da yine daha çok olan Saanen ırkına geçiş yaptı. Yetiştiriciler, yılda 10 ay sağım yaptıkları bir Saanen ırkı keçiden litre ile litre arasında süt alarak, litresini 4 liradan mandıracılara satıyor.

'IRKI BU BÖLGEDE YAYMAYA ÇALIŞTIK'

Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, yüksek süt verimi ile ön plana çıkan Saanen ırkı keçilerin, 'lı yıllarda Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyündeki ziraat okulunda üretildiğini söyledi. Bu okulun bulunduğu yere, yılında kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin taşındığını anlatan Savran, "Ziraat okulundaki hayvanların bir kısmı burada bırakıldı. Bu da Ziraat Fakültesi’nin Zootekni bölümü için nüve bir çalışma ortamı sağladı ve onunla birlikte devam etti. Irkı bu bölgede yaymaya çalıştık. Tabi eskiden kıl keçi vardı, maltız keçileri vardı. Saanen ırkı keçilerin süt verimleri oldukça yüksek. Bir kıl keçisinden yılda litre süt verimi alınırken, Saanen keçiden  litre ila  litreye kadar süt sağılıyor" dedi.

'DOĞRU YÖNTEM DE BUDUR'

Çanakkale’nin önemli bir marka değeri olan Ezine peynirinin yapılabilmesi için muhakkak keçi sütüne ihtiyaç olduğunu anlatan Doç. Dr. Ferhan Savran, "Zaten mandıracılarımızın da son dönemde, özellikle küçükbaş sütü için müthiş bir talebi oluyor. Saanen keçi yetiştiriciliğine başladıktan sonra ’lı yılların ortalarında özellikle Çanakkale’de bir marka değeri oluşturdu. Biz buradan Türkiye’nin her yerine bu keçi ırkını gönderdik. Dünyanın en fazla adaptasyonu yüksek olan hayvanı bu hayvan. Çünkü dünya literatürüne bakarsanız, her ülkenin kendine ait bir Saaneni vardır. Alman Saaneni, Avustralya Saaneni gibi örneklendirebiliriz. Bu hayvanın hem adaptasyonu, hem süt verimliliği hem de canlı hayvan yavrulama oranı çok yüksek. Bizim bu bölgede üreme Saanen keçilerinde , kıl keçilerin de ise  oranında. Hatta daha da düşük olabiliyor. O açıdan da üreticiler için oldukça faydalı. Çanakkale’de, kıl keçiden Saanene geçiş yüzde 75’in üstündedir. Saanen ırkı oldukça yaygınlaştı. Mandıracılar da keçi sütüne olan talebi artırınca, bir de birim maliyeti ve karlılığı bu hayvanlarda yüksek olunca herkes Saanene dönmeye başladı. Doğru yöntem de budur. Çünkü önemli olan bir hayvandan en yüksek verimi almaktır" diye konuştu.

'BAYRAMİÇ SÜTÜ OLMADAN, EZİNE PEYNİRİ OLMAZ'

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise ilçede keçi yetiştiriciliğinin ve Saanen ırkı keçilerin çok fazla olduğunu söyledi. Oksijen deposu Kaz Dağları’nın eteklerinde yetişen keçilerin  çeşit bitki örtüsüyle beslendiğine dikkat çeken Pehlivan, "Saanen ırkı keçilerin en büyük özelliği süt veriminin fazla olması ve keçiciliğin Bayramiç’te çok yüksek seviyeye çıkmasıdır. Bayramiç sütü olmadan, Ezine peyniri olmaz. Bayramiç tarımsal bir markadır. Tarım anlamında marka bir şehirdir. Bu markaya Bayramiç beyazını, elmasını, çileğini, zeytinyağını ekledikten sonra süt ırkında keçiciliği ve koyunculuğu ekleyebiliriz" dedi.

'TÜRKMENLİ KÖYÜNE SAANEN IRKINI GETİREN BENİM'

Türkmenli köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Suat Serim, "Bu işe biz yıllarında babadan başladık. yılında Üvecik'teki Ziraat Fakültesi'nden iki tane Saanen teke getirdim. Bizim kendi kara keçilerimize onlardan aşım yaptırdık. Sürüyü 4- 5 senede Saanene çevirdik. Bu zamana kadar da bu işi devam ettiriyoruz. Bayramiç Türkmenli köyüne Saanen ırkını getiren benimdir. Saanen keçide süt verimi yüksektir. Tabi ki bu verim de hayvanın bakımına bağlıdır. Biz hayvanları yılın 12 ayı yemliyoruz. Kuru yem ve yonca ile besliyoruz. Doğumları ikiz ve üçüzdür. Tek oğlak doğuran hayvan azdır. Saanenin süt verimi yüksek. Kara keçi litre arasında süt verimi yapar. Saanen keçiler ise  ile litre arasında süt verimi sağlıyor. Şu anda keçi sütünün litresini 4 liraya veriyoruz. Fiyatlar biraz daha yüksek olsa iyi olacak" diye konuştu.

ÖncekiSonraki

SAANEN KEÇİSİ

TÜRK SAANEN KEÇİSİ
Sağlıklı, yüksek verimli, doğal ürünler sunuyoruz. Saanen keçilerinin en belirgin özelliği sağım döneminin geniş bir zamana yayılması… Bu kara keçiler de bu 3 ay, 4 ayda biter. Yani şubatta doğuran keçi ağustosta defteri kapatır. Saanenler öyle değil, saanenler 10 ay sağılabiliyor.
İkiz ve üçüz doğum oranı yüksek olan Saanen cinsi keçiler, yıllık ile kilo arasında süt verimi ile adeta fabrika gibi çalışıyor.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi keçi ünitesinde yetiştirilen İsviçre kökenli Saanen cinsi keçiler adeta fabrika gibi çalışıyor. Dünyada da en çok rağbet gören ırk olarak bilinen keçiler ikiz ve üçüz doğumun yanında, bereketli süt verimi ile de dikkat çekiyor. Sütleri adeta altın değerinde olan keçiler, her sene sürüyü ikiye katlıyor.
Anne sütüne en yakın olduğu için bebeklerin beslenmesi başta olmak üzere dondurma sektöründe de en çok tercih edilen keçi sütü, son yıllarda üniversiteler başta olmak üzere özel sektörde kârlı tarımsal üretimler arasına girdi.
UÜ Veteriner Fakültesi keçi ünitesinde yetiştirilen İsviçre kökenli Saanen cinsi keçiler özellikle doğum sayısı ve süt verimi sayesinde altın değerinde. Dünyada da en çok rağbet gören ırkların başında gelen keçilerden alabilmek için talepte bulunanlar bir keçi alabilmek için sıraya giriyor. Bir doğumda ikiz veya üçüz doğurma oranı yüksek olan keçilerin süt verimi de aynen inekler gibi oldukça bereketli KEÇİDEN OĞLAK
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Kennerman, yaklaşık 10 yıldan bu yana fakülte olarak keçi üretimine devam ettiklerini belirterek “Şunu gururla söyleyebiliriz ki; şu anda arkamızda gördüğümüz bu keçi sürümüz Türkiye’nin süt verimi en yüksek sürüleri arasında. Yaklaşık şu anda 78 adet keçimiz doğum yaptı. 6 tane de doğum yapması beklenen keçimiz var. Bu doğan keçilerden tane yavru elde ettik. Bu da demek oluyor ki bu hayvanlarda ikiz ve üçüz oğlak alma durumumuz oldukça yüksek.” dedi.
Ünitede genelde anaç olarak yüz keçi bulundurmaya çalıştıklarını anlatan Kennerman, bu sayının üzerinde olanları ise satışa sunduklarını belirtiyor. Şu anda ünitede 84 tane anaç keçi olduğunu bildiren Engin Kennerman, “’ün üzerinde ki doğacaklarla birlikte ’e ulaşacak oğlağımız var. Bu keçilerin en büyük özelliği süt verimi ve doğum oranı. Elimizde ki kayıtlara göre ilk doğum yapan keçilerin yıllık süt verimi kilodan başlayıp kiloya kadar çıkan keçilerimiz mevcut. Diğer normal keçilere göre doğur oranı ve süt verimi oldukça yüksek. Çünkü 78 keçiden yaklaşık tane oğlağımız var, bu da çok iyi bir oran. Fazla olanları ise yıl içinde talep topluyoruz ve oldukça ilgi yüksek. Dışarıdan vatandaş çok fazla talep ediyor. Gelen talepleri sıraya alıp, sıra ile satıyoruz. Dişilerimizin fiyatı şu anda adedi 2 bin lira.” şeklinde konuştu.
Saanen ırkı keçilerin çok fazla bir bakım farkı olmamasına rağmen doğumdan sonra biraz ilgi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Engin Kennerman, şu uyarılarda bulunuyor: “Ancak çok fazla ikizlik ve üçüzlük özelliği yüksek olduğu için doğumdan sonra biraz daha fazla özen gösterilmeli. Özellikle ilk günde özellikle yavruların emzirilmesi ve keçilerin sağlığı için biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Tek yavru olsa bira daha kolay ama bunda birden fazla yavru oluyor.”
İsviçre kökenli Saanen keçileri Türkiye’de daha önce alınan sürülerden alarak genetik seleksiyona tabi tuttuklarını anlatan UÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Kennerman, “Şu anda Türkiye’de gen düzeyleri ve verim oranı en yüksek sürüyü oluşturduk. Son zamanlarda Saanen ırkı keçilere oldukça ilgi var. Süt verimi yüksek olduğundan dolayı bayağı ilgi var. Çünkü keçi sütü anne sütüne en yakın olan süt. Dolayısı ile keçi sütüne talep oldukça fazla.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: CİHAN
Uludağ Üniversitesi, Engin Kennerman

Mobirise

Made with Mobirise - Go now

Saanen keçisi yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı devlet teşviki var mı? Saanen nasıl yetiştirilir?

Küçükba&#; hayvan yeti&#;tiricili&#;ini süt geliri üzerine kurmak isteyenler için Saanen buna uygun bir cins olarak öne ç&#;k&#;yor. &#;sviçre'nin Saanen Vadisi'nden dünyaya gönderilen bu hayvan&#;n ülkemizde saf ya da melez olarak bulundu&#;unu, yüksek süt veriminden dolay&#; tercih edildi&#;ini görüyoruz. Bulundu&#;u iklime kolayca uyum sa&#;layan Saanen, etinden ziyade sütünün de&#;erlendirilmesiyle yüksek kazanç olana&#;&#; sa&#;l&#;yor. Di&#;er keçi cinslerine göre daha fazla süt vermesi, yap&#;lan yat&#;r&#;m&#;n geri dönü&#;ü aç&#;s&#;ndan da büyük avantaj. Peki Saanen keçisi yeti&#;tiricili&#;i nas&#;l yap&#;l&#;r, karl&#; m&#;d&#;r?

Saanen Keçisi Nas&#;l Beslenmeli?

Saanen keçisi beslenmesi hususunda baz&#; kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Do&#;ru rasyonu belirlemek beslenme için en önemli faktör; bunun için uzman bir veterinerden görü&#; almal&#;s&#;n&#;z. Yüksek verim için do&#;ru besleme ve bak&#;m, bu i&#;in en önemli kural&#;d&#;r. Beslenme cinsiyete ve ya&#;a göre de&#;i&#;iklik gösterir.

 • Çiftle&#;me dönemi: Sa&#;l&#;kl&#; bir çiftle&#;me olmas&#; için teke kat&#;m zaman&#;nda hem erkek hem di&#;i için beslenme önemli. hafta süren bu dönemde süt keçisi için ,5 kg kuru ot, gram arpa &#;eklinde bir karma yem verilir.
 • Gebelik dönemi: Gebelikte son ay yavrunun ana karn&#;nda en h&#;zl&#; geli&#;ti&#;i zamand&#;r. Bu dönemde do&#;ru ve yeterli bir rasyon, iri yavrular elde edilmesini sa&#;lar. Annenin güçlü olmas&#; ikiz do&#;urma ihtimalini yükseltir. Bu dönemde canl&#; a&#;&#;rl&#;&#;a göre gramdan ba&#;layan kesif yem miktar&#; grama kadar yükseltilebilir. Ayr&#;ca gr aras&#;nda kaliteli kuru ot önerilir.
 • Laktasyon dönemi: Süt veriminde en yüksek dönem do&#;umdan sonraki haftal&#;k süreçtir. Süt verimi 10 aya kadar devam edebilir. Beslenme de buna göre de&#;i&#;iklik gösterir. Protein aç&#;s&#;ndan % seviyesi ve kcal enerji içeren karma yem verilir. Bir litre süt için gramk karma yem &#;eklinde hesaplan&#;r.
 • O&#;laklar&#;n beslenmesi: Do&#;umdan sonraki ilk gün a&#;&#;z sütü verilen o&#;laklar, sonras&#;nda anas&#;ndan do&#;al emzirme ya da biberon-kova yöntemi ile beslenir. 12 hafta boyunca 0,5 litreden ba&#;layarak 2 litreye kadar giderek artan bir &#;ekilde ana sütü verilir. Bunu yan&#; s&#;ra do&#;umdan birkaç gün sonra kaliteli kuru ot ve kesif yem de beslenmeye eklenir. 15 günden sonra yalama ta&#;&#; konmal&#;, ye&#;il ot yemesi için meraya ç&#;kar&#;lmal&#;d&#;r.
 • Tekelerin beslenmesi: &#;yi bir döl için tekeler özellikle çiftle&#;me döneminde kuvvetli beslenmelidir. Bu dönemden öncesinden ba&#;layarak yem miktar&#;n&#;n % artt&#;r&#;lmas&#; önerilir. Kuru ota ek olarak gram tah&#;l ilavesi faydal&#; olur. Ayr&#;ca genç tekelere günde 1 yumurta ve kuru üzüm verilmesi de yayg&#;nd&#;r.

Saanen Keçisi Yeti&#;tiricili&#;inde Hastal&#;klara Kar&#;&#; Koruma ve A&#;&#;lama

Hastal&#;klar&#; ortaya ç&#;kmadan önlemek yerinde bir yakla&#;&#;md&#;r. Bunun için a&#;&#;llar&#; temiz tutmak ve dezenfeksiyon kurallar&#;na dikkat etmek keçi yeti&#;tiricili&#;inde son derece önemlidir. Zeminin kuru kalmas&#; ve gübrenin olabildi&#;ince çabuk a&#;&#;ldan aktar&#;lmas&#; bakteri ve virüsleri uzak tutar. Do&#;ru havaland&#;rma ve her bir keçi için yeterli alan olmas&#; da sa&#;l&#;kl&#; bir a&#;&#;l için önceliklidir.

Keçi salg&#;n hastal&#;klar&#; &#;öyle s&#;ralanabilir:

 • Çiçek hastal&#;&#;&#;
 • &#;ap hastal&#;&#;&#;
 • Kuduz
 • Ektima

Bakteri kökenli hastal&#;klar:

 • Yumu&#;ak böbrek hastal&#;&#;&#;
 • Yavru atma
 • &#;arbon
 • Yalanc&#; verem
 • Keçi ci&#;er hastal&#;&#;&#;

Sürünün sa&#;l&#;&#;&#; ve devaml&#;l&#;&#;&#; aç&#;s&#;ndan en do&#;ru önlem a&#;&#;lamad&#;r. A&#;&#;lar&#;n mutlaka zaman&#;nda ve uzman bir veteriner hekim taraf&#;ndan yap&#;lmas&#; gerekir. Ayr&#;ca iç-d&#;&#; parazit bak&#;m&#;na da önem verilmelidir. A&#;&#;lama takvimi ve söz konusu olabilecek ba&#;ka hastal&#;klar&#;n önlenmesi için veteriner hekim dan&#;&#;manl&#;&#;&#; &#;artt&#;r.

Saanen Keçisi Yeti&#;tiricili&#;i Kârl&#; m&#;d&#;r?

Bilinçli bir &#;ekilde üretim yap&#;lmas&#; halinde keçi sütü para kazand&#;rabilir. Ba&#;lang&#;ç için yem temini ve sütün de&#;erlendirilmesi konular&#;nda ara&#;t&#;rma yapmak yerinde olur. Maliyet hesab&#;n&#; bulundu&#;unuz bölgenin avantaj ve dezavantajlar&#;na göre yapmal&#;s&#;n&#;z. Göz önünde bulunduraca&#;&#;n&#;z temel noktalar &#;öyle:

 • Yem haz&#;r m&#; al&#;nacak, üretecek arazi var m&#;?
 • Sütün de&#;erlendirilece&#;i tesis mesafesi
 • Veteriner hizmetlerine ula&#;&#;m mesafesi
 • Personel çal&#;&#;t&#;r&#;lacak m&#;?

Süt tesislerinin yo&#;un oldu&#;u Çanakkale, Bal&#;kesir gibi bölgelerde de&#;ilseniz sütü kendiniz de&#;erlendirme yoluna gitmelisiniz. Peynir ya da dondurma yap&#;m&#;n&#; ö&#;renmeniz yetmeyecektir, bunlara pazar da bulmal&#;s&#;n&#;z. Keçi sütü, inek sütüne göre hem daha faydal&#; hem de daha pahal&#;d&#;r. Bu da yüksek gelir ihtimalini artt&#;r&#;r. Saanen keçisinin süt verimi hayvandan hayvana de&#;i&#;iklik gösterir. &#;lerleyen süreçte sürüde seçim yapma yoluna gidip en verimlileri ay&#;rarak az keçiyle çok süt elde edebilirsiniz. Böylece bak&#;m ve yem maliyetleri büyük oranda dü&#;er.

Saanen Keçisi Özellikleri ve Fiyatlar&#;

Görünüm olarak keçiler beyaz renkli ve k&#;sa tüylüdür. Di&#;iler kabak, yani boynuzsuz, erkekler boynuzludur. Canl&#; a&#;&#;rl&#;k erkeklerde 70 kg, di&#;ilerde 50 kg civar&#;ndad&#;r. Laktasyon, yani süt verme dönemi 10 aya kadar ç&#;kabilen hayvan&#;n günlük süt verimi 2, litre olsa da bu, iyi bak&#;m ve beslenmeye ba&#;l&#;d&#;r. Saanen keçisi yavru verimi aç&#;s&#;ndan bereketlidir. &#;kiz hatta üçüz do&#;umlar görülebilir.

Saanen keçisinin fiyatlar&#; ya&#;&#;na ve cinsine göre de&#;i&#;iklik gösteriyor. Bu i&#;e giri&#;ecekseniz hayvan&#;n hangi dönemde nas&#;l adland&#;r&#;l&#;&#;&#;n&#; ö&#;renmenizde fayda var: O&#;lak, çepiç, teke vb.

E&#;er haz&#;r yeriniz varsa ve ilk a&#;amada örne&#;in 10 keçi ile ba&#;lamay&#; dü&#;ünürseniz bunun maliyeti güncel fiyatlara göre bin TL aras&#;nda de&#;i&#;ir. Saanen keçisi yavrusu fiyatlar&#; da de&#;i&#;kenlik gösteriyor. &#;nternette bunlar&#; takip edece&#;iniz, kar&#;&#;la&#;t&#;raca&#;&#;n&#;z siteler mevcut.

Saanen Keçisi Yeti&#;tiricili&#;i Devlet Deste&#;i

Küçükba&#; hayvanc&#;l&#;k, devletin te&#;vik etti&#;i alanlardan biri. Her y&#;l dam&#;zl&#;k, çi&#; süt gibi ba&#;l&#;klar alt&#;nda destekleme duyurular&#; aç&#;klan&#;yor. Desteklerden faydalanabilmeniz için bölgenizdeki dam&#;zl&#;k koyun keçi yeti&#;tiricileri birli&#;ine üye olman&#;z gerekiyor. Ayr&#;ca hayvanlar&#;n&#;z&#;n TÜRKVET (Hayvan kay&#;t sitemi) kayd&#;n&#;n olmas&#; &#;art.

Saanen keçisi yeti&#;tiricili&#;i projesi haz&#;rlamak ve hayata geçirmek istiyorsan&#;z bunu kredi ya da destekler yoluyla yapabilirsiniz.

 • Ziraat Bankas&#;, &#;&#;letme Kredisi ve Yat&#;r&#;m Kredisi ba&#;l&#;klar&#; alt&#;nda a&#;&#;l yap&#;m&#;, küçükba&#; hayvan al&#;m&#;, ilaç, yem, yak&#;t vb. giderler için uygun faizle kredi veriyor.
 • Tar&#;m ve Orman Bakanl&#;&#;&#;, tarih ve / say&#;l&#; karar&#; ile teke al&#;m&#;, dam&#;zl&#;k küçükba&#; hayvan yat&#;r&#;m&#; konular&#;nda y&#;llar&#; aras&#;nda yap&#;lacak yat&#;r&#;mlar&#; destekleyecektir.
 • Bu alanda yat&#;r&#;m yapmak istiyorsan&#;z TKDK (Tar&#;msal ve K&#;rsal Kalk&#;nmay&#; Destekleme Kurumu) duyurular&#;n&#; takip etmenizde yarar var. Bu kurum, uluslararas&#; kurulu&#;lar ve Avrupa Birli&#;i'nden sa&#;lanan kaynaklar&#; k&#;rsal kalk&#;nmaya aktarmay&#; hedefliyor ve giri&#;imci projelerini destekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası