ram bilgisi öğrenme / RAM Hızını ve Tipini Öğrenme | Siberoloji Blog

Ram Bilgisi Öğrenme

ram bilgisi öğrenme

Bilgisayar RAM modeli öğrenme işlemi adımları: RAM bellek marka ve modeli nasıl öğrenilir?

Kulland&#;&#;&#;n&#;z bilgisayar&#;n RAM gücü ne kadar fazla ise bilgisayar&#;n&#;z da bir o kadar h&#;zl&#;d&#;r. K&#;sacas&#; sahip oldu&#;unuz h&#;z&#;n, kulland&#;&#;&#;n&#;z RAM'in h&#;z&#; ile do&#;ru orant&#;l&#; oldu&#;u söylenebilir. Bu nedenler do&#;rultusunda al&#;nacak olan bilgisayarlar&#;n RAM bilgilerini ö&#;renme i&#;lemine önem verilmelidir. Mobil cihazlar&#;n da önemli bir parças&#; olarak kullan&#;lan RAM, her cihaz&#;n ihtiyac&#;na uygun olacak &#;ekilde seçilir. Yani bilgisayar&#;n&#;zda ve telefonunuzda kullan&#;lan RAM çe&#;itleri birbirinden farkl&#;d&#;r.

Ram Modeli Ö&#;renme

Teknolojinin h&#;zl&#; geli&#;imi ile piyasada pek çok çe&#;ide sahip RAM'ler bulunmaktad&#;r. Her çe&#;it, bir öncekinin belli bak&#;mlardan geli&#;tirilmi&#; versiyonudur. Bu çe&#;itler; dinamik, statik, e&#; zamanl&#; dinamik, çift veri h&#;zl&#; e&#; zamanl&#; dinamik ve çizimsel çift veri h&#;zl&#; e&#; zamanl&#; dinamik olmak üzere pek çok &#;ekilde s&#;ralanabilir.

 • Dinamik RAM, DRAM, ço&#;unlukla oyun konsollar&#;nda ve a&#; donan&#;mlar&#;nda kullan&#;lan bir türdür. Yüksek oranda güç tüketir ve maliyeti dü&#;üktür.
 • Statik RAM, SRAM, dinamik olanlara k&#;yasla daha yüksek maliyetlidir ancak kapasitesi daha küçüktür. Yaz&#;c&#; ve kameralarda kullan&#;l&#;rlar.
 • E&#; zamanl&#; dinamik RAM, SDRAM, veri transfer h&#;zlar&#;n&#; dengeler ve cihaz&#;n&#;z&#;n performans&#;n&#; art&#;r&#;r. Oyun konsollar&#;n&#;n yan&#;nda bilgisayar belleklerinde de s&#;kl&#;kla tercih edilir.
 • Çift veri h&#;zl&#; e&#; zamanl&#; dinamik RAM, DDR SDRAM, bilgisayar belleklerinin vazgeçilmez parçalar&#;ndand&#;r.
 • Çizimsel çift veri h&#;zl&#; e&#; zamanl&#; dinamik RAM, GDDR SDRAM, yüksek performans gerektiren oyunlar&#;n cihazlarda çal&#;&#;t&#;r&#;lmas&#; için zorunluluk derecesinde önemli olan bir çe&#;ittir. Yap&#;lan i&#;lem say&#;s&#; en fazla olan RAM çe&#;itlerindendir.

RAM h&#;z&#;n&#; ö&#;renme i&#;lemi, kullanc&#;&#;&#;n&#;z cihazlar&#;n h&#;zlar&#;na yard&#;mc&#; olan bir i&#;lemdir.

Bilgisayar&#;ma Tak&#;l&#; Ram Kaç GB?

Bilgisayarlarda bulunan RAM'lerin boyutlar&#;n&#; ö&#;renmenin farkl&#; yollar&#; bulunur.

 • Ram boyutunu ö&#;renme yöntemlerinin bir tanesi farenizi 'bilgisayar&#;m' simgesinin üstüne getirip sa&#; t&#;k yaparak ba&#;lar.
 • Sa&#; t&#;k yapt&#;ktan sonra kar&#;&#;n&#;za ç&#;kan 'özellikler' bölümüne gelmeniz gerekir.
 • Belirtilen i&#;lemleri gerçekle&#;tirmenizin ard&#;ndan kapasitenizi 'yüklü RAM kapasitesi' alan&#;nda görebilirsiniz.

 • &#;kinci yöntemi gerçekle&#;tirmeniz için 'sistem bilgileri' penceresine eri&#;im sa&#;lamal&#;s&#;n&#;z.
 • 'Win+R' tu&#; kombinasyonu sayesinde aç&#;lacak olan ekranda 'Msinfo32' komutunu girip istedi&#;iniz bilgilere eri&#;im sa&#;layabilirsiniz.

RAM Markas&#; Nas&#;l Ö&#;renilir?

RAM markas&#; ö&#;renme yöntemleri, RAM boyutu ö&#;renme gibi farkl&#;la&#;abilir. Ram markas&#; nas&#;l ö&#;renili?

 • Sahip oldu&#;unuz cihazda RAM markas&#; ö&#;renme i&#;lemini gerçekle&#;tirmek için uygulayabilece&#;iniz yöntemlerden birincisi, bilgisayar&#;n&#;z&#;n kapa&#;&#;n&#;n alt&#;nda bulunan RAM'e bizzat bakmakt&#;r. Ancak bu yöntem zor oldu&#;undan ve yanl&#;&#;l&#;kla hassas parçalara zarar verilebilece&#;inden pek tercih edilmez.
 • Daha s&#;k kullan&#;lan bir yöntem ise CPU-Z uygulamas&#;ndan yard&#;m almakt&#;r. Böylece RAM markas&#; gibi pek çok bilgiye ula&#;abilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Sunucuda CMD (Komut istemi) ile Ram Mhz Değeri Öğrenme - MarkaHost

Sunucuda CMD ile Ram Mhz Değeri Nasıl Öğrenilir?

Ram MHz kullanılan belleklerin hızını ve hangi frekansta olduğunu ifade eder. Bu yüzden MHz hızı ne kadar yüksekse o kadar iyi performans sergiler. Ram MHz değerlerini öğrenerek sistemizin nasıl bir performans sergilediğini öğrenirsiniz. Ram Mhz değerini öğrenmek için yapmamız gerekenler ise;

Sunucuda CMD (Komut istemi) ile Ram Mhz Değeri Öğrenme;

1. Sol alt köşeden Windows’a tıklayıp arama kısmına CMD (Komut İstemi) yazıyoruz.
2. Açılan Komut İstemi’ne “wmic memorychip get speed” yazıp arıyoruz.
3. Karşımıza çıkan sayfada Ram Mhz değerlerini görebilirsiniz.
Bu işlemleri yaparak Sunucuda CMD ile Ram MHz değerlerini kolay bir şekilde öğrenebiliriniz.
Ram MHz anlık değerlerini öğrenmek için ise Görev Yöneticisi’ne bakıyoruz.

Ram MHz değerlerini Görev Yöneticisi İle Öğrenme;

1. Sol alt köşede Windows’a tıklayıp arama kısmına Görev Yöneticisi yazıyoruz.
2. Görev Yöneticisi’ne giriş yaptıktan sonra Performans’ı seçiyoruz.
3. Performans kısmından Bellek bölümü seçiyoruz.
4. Bellek bölümde açılan sayfada  MHz yazan kısım sizin Ram Mhz göstermektedir.

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.

Faydalı Buldunuz mu?

Bildiriminiz için Teşekkür Ederiz.

Bunun için üzgünüz :( Daha iyisi için çalışacağız.

Daha önce oylama yaptınız.

( defa görüntülendi. / 8 kişi faydalı buldu.)

Bilgisayar Ram Bellek bilgilerini öğrenme

Merhabalar, bu konumuzda bilgisayar donanım birimlerinden geçici bellek ram boyutunu öğrenme konusunda bu işe yeni başlayan pc kullanıcıları için bilgiler vermeye çalışacağız.

Bilgisayarın ram boyutu öğrenme konusunda başlamadan ilk önce ram nedir? Bu konuda bilgi vermeye çalışacağız.

RAM NEDÄ°R?

random access memory harflerinin kısaltılmasıdır. Türkçe karşılığı ise rastgele erişim belleği adı verilmektedir. Bilgisayar açıldığında programları, dosyaları geçici olarak bu bellekte tutulur bilgisayar kapandığında bu bellek silinir. Geçici bellek olarak anılan bu donanım parçasında hafıza kapasitesi ne kadar yüksek ve MHz yüksek olursa bilgisayarın performansını da dolaylı yoldan etkileyecektir.

Anakart ile Ram bellek uyumlu olarak çalışmak zorundadır eğer uyumsuz donanım olursa darboğaz yaşanabilir ve performans düşüklüğü yaşanabilmektedir.

RAM ÇEŞİTLERİ

Bilgisayarlarda en çok kullanılan ve artık kullanılmayan ram çeşitleri olarak aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

 • DRAM
 • SRAM
 • SDRAM
 • DDR
 • DRD RAM
 • PSRAM
 • RLDRAM
 • SGRAM

Bu ram modellerinin yanında artık yaygın olarak kullanılan ram türleri DDR2, DDR3, DDR4 boyutları vardır. Bu ram hız ölçüsü olarak MHZ olarak belirtilmektedir.

Bilgisayarın işletim sistemi yapısı 64 bit veya 32 bit yapısına göre desteklediği ram boyutu farklılık göstermektedir.

Eğer bilgisayar 32 bit destekliyorsa 4 GB kadara kadar destekler buna sistemde 3,86 GB olarak gösterecektir. Sistem 64 bit destekliyorsa 4 GB üstünü desteklemektedir. Bu şu oluyor ki eğer işletim sisteminizde ram boyutunu yükseltmek isterseniz işletim sisteminin desteklediği bit yapısını da değiştirmeniz gerekecektir.

 BİLGİSAYAR BELLEK BOYUTUNU ÖĞRENME

Bilgisayarın olmazsa olmazlarından ve performansı doğrudan etkileyen, oyuncuların, grafikçilerin oldukça önem verdiği bu donanım parçası olan ram kapasiteni öğrenme için sizlere farklı yöntemlerle nasıl öğrenilir aşağıdaki konularımız da vereceğiz.

1- YÖNTEM

Bilgisayarın kullandığı ram boyutunu bulmak için aşağıda adımları takip ediniz.

 • Bilgisayarım
 • Fare ile üzerine gelerek saÄŸ tuÅŸ ile “özellikler” bölümüne giriniz.

Bilgisayarda yüklü bellek boyutunu öğrenmek için bu adımları takip ederek özellikler kısmına girdiğiniz de “YÜKLÜ RAM KAPASİTESİ” bu alanda yazmaktadır.

Yukarıda sistem yapısına baktığınız da sistem türü 64 bit ve ram boyutu 8 GB olarak görünmektedir. Konu içinde anlattığımız şekliyle. Bu şekilde bilgisayarda takılı ram boyutu görüntüleyebilirsiniz.

2-YÖNTEM

Bilgisayarın tüm sistem yapısını görüntülemek suretiyle ram bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bunun için çalıştırma kodu ile “SİSTEM BİLGİLERİ” pencerelerini açabilirsiniz.

 • Win + R tuÅŸlarına bastığınız da “çalıştır” penceresi açılacaktır.
 • Msinfo32 komutunu bu pencereye yazınız.

Bilgisayarda yüklü fiziksel bellek boyutu bu alanda “sistem özeti” kısmından görüntüleyebilirsiniz. PC’nin ram kapasitesini öğrenmek için diğer yöntemlere devam ediyoruz.

3- YÖNTEM

Diğer yöntem yine bir dos komutu ile bilgisayarın tüm sistem bilgilerini size listeleyecek bir komut ile ram boyutunu bulmak için kullanacağız.

 • Win + R tuÅŸlarına basınız.
 • Çalıştır penceresine “funduszeue.info” komutunu yazın
 • Açılacak dos penceresine “systeminfo” komutunu yazınız.

Sistem bilgilerinin listelendiği bu alanda “TOTAL PHYSİCAL MEMORY” kısmında ram bellek boyutunu, kapasiteni öğrenebilirsiniz.

4- YÖNTEM

Diğer bir yöntemde bellek boyutu, kanal ve hızı gösteren ram dos komutudur. Yine dos ile öğrenebileceğiniz bellek kapasite alanı öğrenmek için

 • Win + R çalıştır penceresine
 • Cmd komutunu yazın
 • Dos penceresi açılacaktır
 • Burada “wmic MEMORYCHIP get BankLabel,DeviceLocator,Capacity,Speed” tırnak iÅŸareti olmadan bu komutu yazınız.

Yukarıda yöntem ile de bellek hızını, kullandığı kanal ve kapasitesini görebileceğiniz farklı bir yöntemle bilgisayarda takılı ram boyutunu öğrenmek mümkün olacaktır.

Peki bilgisayar ram modeli öğrenme konusunda be yapabiliriz. Bunun için ram kapasitesini programsız olarak anlatmaya çalıştık. Birde program kullanarak ram kapasitesini öğrenmek için hani yazılımı kullanabiliriz.

Önceki konularımızdaram montajı nasıl yapılır? Bunu sizlere diğer konularımızda anlatmaya çalışmıştık. Ram montaj etmek aslında oldukça basittir. Bununla alakalı olarak konumuzu ayrıca okuyabilirsiniz.

Ram montajı sırasında ram üzerinde etikette üretici firma ismi ve ram türü, bilgileri yazmaktadır. Kasa içini açarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilgisayar çalışır halde sakın ramı sökmeyiniz.

5- YÖNTEM

Bilgisayara portable ya da kurulum yaparak program yüklemek suretiyle ram bilgilerine sahip olabilirsiniz.

ram bilgilerini öğrenme programı için cpu-z bu iş için biçilmiş kaftan programdır. Bu programla “memory” kısmından her türlü bilgiye sahip olabilirsiniz.

Bilgisayarda takılı olan ram ve diğer donanım bilgilerine sahip olmak için önceden yazdığımız bilgisayar özelliklerini öğrenme konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Diğer ilgili konularımızda sizin için seçerek ilgilini seçebilecek konular olarak bu bilgilere sahip olabilirsiniz.

RAM ÖN BELLEK TEMİZLEME

RAM DEĞİŞİMİ

32 BİT KAÇ GB RAM DESTEKLER

RAM MARKA VE MODELİNİ ÖĞRENME

Yukarıda şimdiye kadar anlattığımız konumuzda ram kapasitesi nasıl öğrenilir konusunda birden fazla yöntem olduğunu bu konuda araştırma yapan bilgisayar kursu öğrencileri, bilgisayar hakkında meraklı olan kullanıcılar için bilgiler vermeye çalıştık.

Bu konuyla alakalı olarak sorularınız için sayfamızın hemen altında yorumlar kısmından veya diğer tüm sorularınız için soru & cevap sayfamızı kullanabilirsiniz.

nasılramram bellek boyuturam bilgisiram kapasitesi

Bilgisayar RAM öğrenme komutu “wmic memphysical get maxcapacity” şeklindedir ancak bu kod sadece bellek kapasitesini göstermektedir. Detaylı RAM öğrenme rehberimizi atlamadan okursanız, RAM öğrenme hakkında ki tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.

. Hem masaüstü hem de laptop cihazlar için donanım parçaları arasında en çok sevilen parçalardan bir tanesi RAM, Türkçe ismiyle de bellektir. Kullanıcılar tarafından belleklerin bu kadar sevilmesinin en büyük sebebi de tüm cihazlarda çıkarılabilir olması ve yenisinin takılma şansı olmasıdır, bu durum çoğu iç donanım parçası için geçerli değildir ancak belleklerde böyle bir fırsat bulunabiliyor, bu yüzden yöntemi çok önemli bir yöntemdir.

RAM Çeşitleri Nelerdir?⚪️

Sizlere belleğinize ait tüm bilgileri nasıl öğreneceğinizi göstermeden önce RAM çeşitleri yani bellek çeşitlerini göstermek istiyoruz çünkü bilgisayarınızda hangi RAM çeşidini kullandığınız bilmek çok önemlidir, her bilgisayarın kendi RAM çeşidi bulunmaktadır ve sizde kendi bilgisayarınızın ram çeşidini öğrenmelisiniz.

RAM çeşitleri ise şu şekildedir;

 • DDR
 • DDR 1
 • DDR 2
 • DDR 3
 • DDR 4
 • DDR 5
 • DRAM
 • SRAM
 • SDRAM
 • DRD RAM
 • PSRAM
 • RLDRAM
 • SGRAM

şeklindedir. Genel olarak masaüstü ve bilgisayarlarda eğer çok eski değil ise DDR 5 ve DDR 4 bellekler kullanılmaktadır.

Bilgisayarımıza yeni bir RAM eklememiz performans açısından fayda sağlayabilir ancak elbette doğru RAM seçimi önemlidir, her bilgisayara, her bellek ne yazık ki olmuyor ve her bilgisayarla uyumlu belleği bulmakta size düşüyor diyebiliriz. Bu yüzden sizlere Bilgisayar RAM öğrenme yöntemlerimizde ilk olarak yöntemini göstereceğiz.

Bilgisayar RAM Öğrenme Yöntemi🟢

rehberimizde sizlere sadece iki adım göstereceğiz. Sadece iki adımı uygulayarak bilgisayarınızdaki bellekler hakkında istediğiniz bilgiyi öğrenebilirsiniz. Bu sayede de belleklerle ilgili konulara daha hakim hale gelmiş olacaksınız.

1)PC RAM Öğrenme🟡

, Windows7, Windows 11 dahil olmak üzere tüm Windows işletim sistemlerinde geçerlidir. yöntemimizin ilk adımında sizlere adımını göstereceğiz. Bu adımda ilk önce Başlat menüsündenÇalıştırkısmına girmeniz gerekmektedir.( WİNDOWS+Rkısayol tuşuyla da direkt gidebilirsiniz.) çalıştır kısmına cmd yazın ve çıkan komut istemi‘ni yönetici olarak çalıştırın.

Komut istemini yönetici olarak çalıştırdığınızda, bilgisayarınızda açılacaktır ve karşınıza sadece küçük bir ekranda siyah bir kısım çıkacaktır.

2)RAM Özelliklerini Öğrenme🔵

rehberimizin ikinci adımında da ram özellikleri öğrenme adımını göstereceğiz. Bu adımda da, ilk adımda açmış olduğunuz komut istemine aşağıdaki komutu hata yapmadan düzgün bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

wmic memphysical get maxcapacity

Yukarıdaki kodu yazdıktan sonra “Enter” tuşuna tıkladığınızda karşınıza cihazınızda yer alan tüm belleklerin toplam boyutu çıkacaktır. Bu sayede de bilgisayarınızdaki belleklerin ne kadar boyuta sahip olduğunu öğrenmiş olacaksınız.

Komut istemine bu seferde aşağıdaki kodu yazdığınızda da kullanmış olduğunuz cihazda en fazla kaç ram slotu olduğunu sizlere gösterecektir.

wmic memphysical get maxcapacity, MemoryDevices

Son olarak ta cihazınızda kullandığınız RAM’lerin hızlarını yani teknik ismiyle ram frekanslarını öğrenmek içinde aşağıdaki kodu komut istemine yazıp yine “Enter” tuşuna tıklamanız yeterli olacaktır.

wmic MEMORYCHIP get BankLabel,DeviceLocator,Capacity,Speed

Bilgisayar RAM Modeli Öğrenme

Bilgisayar RAM modeli öğrenme yöntemi sayesinde bilgisayarınızda takılı olan RAM donanımlarının modellerini ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızda arama butonu kısmına “CMD” yazın ve “Komut İstemi” aracını yönetici olarak açın.

Açılan Komut İstemi aracına aşağıdaki kodu yazdığınızda sizlere bilgisayarınızda takılı olan RAM’ler hakkında tüm bilgileri verecektir, böylece yöntemini de sorunsuz bir şekilde uygulamış olacaksınız.

wmic MemoryChip get MemoryType, Name, Capacity, Configuredclockspeed, DeviceLocator, FormFactor, Manufacturer, Serialnumber, Speed

Bu yöntem sayesinde “” , “” , “” ve “” konularını da öğrenmiş oldunuz.

Şimdi de sizlere RAM öğrenme programı kullanılarak bilgisayarınızdaki RAM ile alakalı tüm bilgilere nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğiz, böylece kullanmak isteyen kullanıcılar içinde ayrıca bilgi vermiş olacağız.

RAM Öğrenme Programı

RAM öğrenme programı konumuzda sizlere RAM bilgilerinizi detaylı bir şekilde öğrenebileceğiniz program veya programlardan bahsedeceğiz, böylece program kullanarak RAM bilgilerini öğrenmek isteyen kullanıcılar içinde gerekli bilgilere yer vermek istedik.

RAM öğrenme programı olarak piyasada en fazla kullanılan program “CPU-Z” programıdır. Programı resmi sitesinden indirip, kurduktan sonra açın. Ardından da “Memory” sekmesine tıklayın.

Memory sekmesine tıkladığınızda bilgisayardaki RAM donanımları ile alakalı bir çok farklı bilgiye ulaşmış olacaksınız.

Böylece sizlere detaylı bir şekilde yöntemlerini göstermiş olduk. Sadece 3 farklı kodu kullanarak cihazınıza ait tüm RAM bilgilerini gösterdik ayrıca da RAM öğrenme programı ile alakalı da tüm detaylı bilgileri vermiş olduk.

Bilgisayar RAM öğrenme rehberimizde sizlere hakkında tüm kodları da paylaştık diyebiliriz.

Makalemizin altında yer alan yorumlar kısmından da görüşlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz ayrıca aşağıdaki içeriklerimize de göz atabilirsiniz;

Bilgisayar Ram Öğrenme ile Alakalı Sık Sorulan Sorular

Bilgisayarın RAM’i Nereden Öğrenilir?

RAM modelinizi öğrenmek için ilk olarak bilgisayarınızı açmanız gerekiyor. Ardından da arama kısmına “Görev Yöneticisi” yazın ve Görev Yöneticisi aracını açın. Açılan pencerede “Performans” sekmesine tıklayın. Performans sekmesindeki Bellek kısmına tıkladığınızda bilgisayarınızdaki RAM ile alakalı tüm bilgilere ulaşmış olacaksınız.

Bilgisayar RAM Öğrenme adlı makalemize benzer içerikleri Yazılım bağlantısından inceleyebilirsiniz.

Kategoriler Yazılım

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası