ırakta iç savaş / Clash Report – Telegram

Irakta Iç Savaş

ırakta iç savaş

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: " yılı Mayıs ayına göre turizm gelirlerinde, turizm istatistiklerinde yüzde 16'lık bir artış söz konusudur. 'nin ilk beş ayında artış yüzde 5,5 idi" 

Bakan Kurtulmuş: "Büyük hedefler vizyonumuzun bir parçası olarak 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye inşallah yılında bu önemli hedefini gerçekleştirebilirse bu, Türkiye ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır" 

Bakan Kurtulmuş: "Çin'e, Hindistan'a, Uzak Doğu Asya'ya açılacak bir turist çekme seferberliği atağı, Türkiye'nin aynı zamanda önemli bir tanıtım atağı şeklinde olacaktır" 

Bakan Kurtulmuş: "Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, Antalya, Konya, Van, İstanbul ne kadar turistik yerimiz varsa, bu şehirlerimizin her birisi en az Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şehirlerdir"

Bakan Kurtulmuş: "Kültür ve turizm alanındaki gücümüzü artırarak, bunu da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sorunları çözmek, uluslararası gerginlikleri azaltmak için bir imkan olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz"


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya’da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 

Bakan Kurtulmuş, Antalya’da Turizm Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı.  Toplantıda sektörün sorunları ve turizmi geliştirmye yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. 

Toplantının ardından ardından basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, burada ele alınan konular ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, toplantının faydalı geçtiğini, sektördeki sorunların konuşulduğunu, bunların çözülmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye ve bölgenin çok önemli bir süreçten geçtiğini, turizm başta olmak üzere ülke ekonomisini ve siyasetini derinden etkileyen olaylarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikli olarak küresel ölçekte bir ekonomik mücadelenin sürdüğü, bir siyasi itiş kakışın yaşandığı dönemden geçiyoruz. Soğuk savaş sonrasındaki iki kutuplu dünyadan sonra oluşmaya başlayan ama bir türlü yerine oturmayan güç dengelerinin, her alanda ortaya çıkarmış olduğu türbülanslarla karşı karşıyayız. Bu çekişmelerin, mücadelelerin özellikle bölgemizde çok derin etkilerinin, bazen yıkıcı etkilerinin olduğunu görüyoruz. Örneğin Suriye ve Irak'ta yaşanan iç çatışmaların, vekalet savaşlarının son derece yıkıcı etkilerinin olduğu hepimizin malumudur. Ayrıca bu bölgedeki gelişmeler çerçevesinde terörün bir büyük küresel güç haline geldiği artık hepimizin malumudur. Bu bölgeden güç alan ama sonuç olarak dünyanın her tarafına etki yapma kapasitesine ulaşan bir küresel terör tehdidiyle karşı karşıyayız. Türkiye, bu küresel tehdidin en ağır şekilde etkilerini yaşayan ülkelerden birisi olarak, bir taraftan DEAŞ'ın bir taraftan PKK ile bağlantılı PYD, SDG gibi örgütlerin bir taraftan da DHKP-C gibi aşırı örgütlerin ve 15 Temmuz darbe girişiminde bütün kirli yüzünü ortaya çıkaran hain FETÖ çetesinin eş zamanlı saldırıları altındadır."

Kültür Ve Turizm Bakanlığından Barış Projesi

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'deki turizm sektörünün de bu çerçevede bu tür durumlardan ve bölge dışındaki gelişmelerden etkilendiğini belirtti.

Kurtulmuş, son zamanlarda Avrupa'daki bazı siyaset çevrelerini etkisinde bırakan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı ve bunun indirgenmiş şekli olan Erdoğan düşmanlığının birtakım negatif algıların Batı'da oluşmasına yol açtığını söyledi.

Amaçlarının bundan sonraki süreçte Türkiye'nin özellikle kültür ve turizm alanındaki gücünü bu türbülansların, gerginliklerin ortadan kaldırılması için bir manivela olarak kullanabilme becerisini sağlamak olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, kültür ve turizm alanını gerginliklerin ve çatışmaların bir şekilde sulh içinde çözülebileceği önemli bir imkan olarak gördüklerinin altını çizerek, "Kültür ve turizm alanındaki gücümüzü artırarak, bunu da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sorunları çözmek, uluslararası gerginlikleri azaltmak için bir imkan olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz. Hükümet, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve turizm alanını gerginliklerin azaltılması için barış projesi olarak kullanabilme becerisini ortaya koyabilmektir." diye konuştu.

Turizmde Yüzde 16'lık Artış

Kurtulmuş, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 12'sini ve istihdamının yüzde 8,2'sini karşılayan kültür ve turizm sektörünün büyük bir güce ve potansiyele ulaştığını vurguladı.

döneminde yaşanan sıkıntılar, Rusya ile Türkiye arasında uçak kriziyle başlayan süreç ile küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin Türkiye üzerinde yansımaları olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan problemlerin Türkiye turizmini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Kurtulmuş, yılında yılına göre 11 milyon turist sayında ve 12 milyar dolar turizm gelirinde azalmalar olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu kriz dönemini yaşamış olmamıza rağmen, Türkiye'deki turizm sektörü dayanıklılığını ortaya koymuştur. Bu süreçte gerçekten çok sıkı bir mücadele vererek önemli mesafeler alınmıştır. yılı Mayıs ayına göre turizm gelirlerinde, turizm istatistiklerinde yüzde 16'lık bir artış söz konusudur. 'nin ilk beş ayında artış yüzde 5,5 idi. Antalya bölgesi için de ilk 7 ayda yüzde 60 civarında bir artış söz konusu olmuş. Sadece geçen yılın temmuz ayına göre Antalya'daki artış yüzde 76 civarında. Ocak-mayıs döneminde Rus turistler bakımından istatistikte yüzde gibi son derece önemli bir gelişmeyi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla turizm sektörü de etkinlendi ama bunu sektörün dayanıklılığı dolayısıyla süratle aşıyoruz. İnşallah bütün alanlarda aşmaya devam edeceğiz."

Türkiye'den Tanıtım Atağı


Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan coğrafi güzelliklere sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bunun ötesinde bu toprakların büyük bir özelliği var. Hem doğulu hem batılı, hem Avrupa hem Asya ülkesi, hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesi. Bütün bu farklı özellikleriyle dünyanın bütün ülkelerindeki turistlere açılabilecek, kültür olarak da dünya ülkelerinin kültürel ilişkilerini zenginleştirebilecek bir potansiyele sahibiz. Onun için diyoruz ki Türkiye, turizm açısından da büyük hedefler ortaya koymak mecburiyetindedir. Bu imkanlarını, bu güzelliklerini, bu değerlerini dünyanın birçok tarafından gelecek turistlere açmak, tanıtım atağıyla bunu bir şekilde Türkiye'nin lehine çevirmek zorundayız."

Özellikle FETÖ ve onunla irtibatlı, iltisaklı olan Türkiye düşmanı bütün çevrelerin uluslararası alanda ülke ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalıştığına değinen Kurtulmuş, bunun için turizm sektörünün önüne hedefler koyarak büyük ataklar gerçekleştireceklerini söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu büyük hedefler vizyonumuzun bir parçası olarak 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye inşallah yılında bu önemli hedefini gerçekleştirebilirse bu, Türkiye ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır. Yine sektörle ilgili önemli hususlardan birisi de sektörün hem pazar hem ürün bakımından bir çeşitlenmeye gitme mecburiyetidir.

Biz sadece belli ülkelerden gelen, sadece Almanların, sadece Avrupa'dan, Rusya'dan gelen turistleri değil yeni pazarlara açılacak atakları da ortaya koyacağız. Örneğin Çin'e, Hindistan'a, Uzak Doğu Asya'ya açılacak bir turist çekme seferberliği Türkiye'nin aynı zamanda önemli bir tanıtım atağı şeklinde olacaktır." 

"Turistlerin Güvenliği İçin Seferber Olduk"

Kurtulmuş, Türkiye'nin coğrafi özellikleri, güzellikleri bakımından sadece deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra farklı turizm alanlarında da potansiyeli olduğunu, Erzurum, Erzincan, Kars'ta kış olimpiyatlarının gündeme geldiğini ve kış turizminin Türkiye'de yeteri şekilde desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İnanç, yayla ve kaplıcalar üzerinden sağlık turizminin mutlaka çok daha ileri noktalara çıkartılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

 "Bazı çevreler biraz da kendi iç siyasi hesaplaşmalarının sonucu olarak ve belki onların etkisinde kalarak Türkiye'nin turizm bakımından güvenli olmadığını ifade eden sözlerle özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek turistleri etkilemeye çalışıyorlar. Bunların realiteyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar tamamen, özellikle bazı ülkelerde yaklaşan seçimler dolayısıyla iç politikaların gerekleri olarak dile getirilmiş olan sözlerdir ve gerçeği yansıtmamaktadır. 

Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, Antalya, Konya, Van, İstanbul ne kadar turistik yerimiz varsa, bu şehirlerimizin her birisi en az Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şehirlerdir. Bu anlamda da gelecek olan turistlerin güvenliğini sağlamak bakımından da bütün imkanlarımızla seferber olmuş ve bu güvenliği sağlamaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de bir güvenlik yoktur meselesini de bir negatif algının parçası olarak görüyoruz. Bunların siyasetçiler bakımından dile getirilmesini ise tamamen Avrupa'daki bazı ülkelerin yaklaşan seçimlerini esir almış olan Neonazi, yabancı ve özellikle Türkiye düşmanı söylemin etkisinde kalan sözler olarak görüyoruz."

Toplantıya, Bakan Kurtulmuş ve Bakanlık yetkililerinin yanı sıra Vali Vekili Hüseyin Ece, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,  TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, TÜROB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müberra  Eresin, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Tonbul, Kerim Çavuşoğlu,  TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Apalı, TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Korucu, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet İşler, Sururi Çorabatır, Mehmet Haluk Beceren, TÜROFED üyeleri Birol Akman, Gülçin Güner, Ahmet Tok, Burhanettin Sili, Erkan Yağcı, DTBD Yönetim Kurulu Başkanı Necip Boz, Erkan Özatağ, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Bektaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Güreli, Kaan Kavaloğlu, Zafer Ali Yavan katıldı. Министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш заявил : “По сравнению с маем года в доходах от туризма, в туристической статистике фиксируется рост на 16 процентов. За первые пять месяцев года рост составил 5,5 процента ” 

Господин Куртулмуш провел свою первую после назначения на должность Министра культуры и туризма встречу с представителями туристической отрасли в Анталье.

“Встреча по оценке состояния туристической отрасли” проходила в одном из отелей города и продолжалась три часа, на организованной после ее завершения пресс-конференции господин Куртулмуш рассказал о поднимавшихся на встрече вопросах и актуальных событиях. 

Господин Куртулмуш отметил, что встреча прошла с большой пользой, на ней обсуждались проблемы отрасли, а также подчеркнул, что будет продолжена совместная работа над решением этих проблем. 

Господин Куртулмуш отметил, что Турция и весь регион в данный момент переживают очень важный процесс и сталкиваются с событиями, оказывающими сильное влияние на политику и экономику страны, в первую очередь на туризм, а также заявил следующее :

"Прежде всего, мы проходим через период, когда на глобальном уровне происходит экономическая борьба и политическое противостояние. Мы сталкиваемся с турбулентностью во всех областях, возникающей по причине того, что баланс сил, который начал складываться после холодной войны и существования двухполюсного мира, не установился окончательно . Мы видим, что эти конфликты и борьба оказывают очень глубокое, иногда разрушительное  влияние на наш регион. Например, всем известно о крайне разрушительном воздействии внутренних конфликтов опосредованных войн в Сирии и Ираке. Кроме того, всем известно, что в результате событий в этом регионе терроризм превратился в мощную глобальную силу. Мы столкнулись с глобальной террористической угрозой, изначально получавшей подпитку из этого региона, однако в результате получившей возможность воздействовать на все регионы мира. Турция, являющаяся одной из стран, которые столкнулись с самыми тяжелыми последствиями этой глобальной угрозы, подвергается одновременным атакам ИГИЛ с одной стороны, организаций типа “Демократический союз” (PYD) и “Демократические силы Сирии” (SDG), связанных с “Курдской рабочей партией” (PKK) с другой стороны, с третьей стороны - экстремистских организаций типа “Революционной народно-освободительной партии-фронта” (DHKP-C), а также группировки ФЕТО, продемонстрировавшей свою грязную сущность во время попытки переворота 15 июля."

- Мирный проект Министерства культуры и туризма


Министр Куртулмуш отметил, что туристическая отрасль Турции подвергается воздействию этих обстоятельств, а также событий, происходящих за пределами региона. 

Господин Куртулмуш заявил, что распространившиеся в последнее время в некоторых европейских политических кругах ксенофобия, расизм, антиисламизм, антитурецкие и являющиеся их ослабленной формой анти-Эрдогановские настроения привели к возникновению на Западе негативного восприятия. 

Господин Куртулмуш отметил, что целью является обеспечение возможности использовать в дальнейшем культурно-туристический потенциал Турции в качестве рычага для устранения нестабильности и напряженности. 

Господин Куртулмуш подчеркнул, что рассматривает сферу культуры и туризма как важную возможность для мирного разрешения напряженности и конфликтов, также заявил следующее  :  "Мы будем увеличивать наш потенциал в области культуры и туризма, мы рассматриваем его как возможность решения политических и экономических проблем Турции и снижения международной напряженности. Правительство, Министерство культуры и туризма ставят целью возможность использования  сферы культуры и туризма в качестве мирного проекта для снижения напряженности." 

- Рост на 16 процентов в туристической отрасли

Господин Куртулмуш подчеркнул, что отрасль культуры и туризма, обеспечивающая 12 процентов валового национального продукта и 8,2 процента обеспечения трудоустройства Турции, обладает огромным потенциалом. 

Господин Куртулмуш напомнил, что на Турцию повлияли проблемные ситуации в период годов, процесс, начавшийся между Турцией и Россией после кризиса со сбитым самолетом, а также глобальные политические и экономические события, и отметил, что на туристическую отрасль Турции серьезное влияние оказали проблемы с некоторыми европейскими странами. 

Господин Куртулмуш отметил, что в году, по сравнению с годом, был зафиксирован спад на 11 миллионов в количестве иностранных туристов и на 12 миллиардов долларов в доходах о туризма, а также заявил следующее : 

"Несмотря на то, что мы пережили кризисный период, туристическая отрасль в Турции продемонстрировала свою устойчивость. В этот период мы вели напряженную борьбу и достигли определенных результатов. По сравнению с маем года зафиксирован рост на 16 процентов в доходах от туризма, в туристической статистике. За первые пять месяцев года рост составил 5,5 процентов. По региону Антальи за первые 7 месяцев зафиксирован рост в районе 60 процентов. Только по сравнению с июлем месяцем прошлого года рост по региону Антальи составил около 76 процентов. За период январь-май мы отмечаем очень значительный рост количества туристов из России на уровне процент. Таким образом, туристическая область подверглась сильному воздействию, однако благодаря устойчивости отрасли мы преодолеваем последствия. Надеюсь, мы продолжим преодоление последствий во всех областях."

- Информационный прорыв Турции

Министр Куртулмуш отметил, что Турция обладает особенностями, которых нет больше ни у одной страны мира, и заявил следующее :

"Кроме того, у этой страны есть одна важная особенность. Это одновременно западная и восточная, европейская и азиатская, средиземноморская и черноморская страна. Благодаря всем эти особенностям мы имеем потенциал для раскрытия туристам из всех стран мира, для обогащения культурных связей между всеми странами. Поэтому мы утверждаем, что Турция обязана ставить перед собой большие цели в области туризма. Мы обязаны раскрыть эти возможности, эту красоту и эти ценности для туристов, прибывающих со всех уголков мира, с помощью информационного прорыва обратить этот потенциал на пользу Турции."

Господин Куртулмуш коснулся вопроса о том, что организация ФЕТО, а также связанные и действующие совместно с ней анти-турецкие круги, пытаются создать негативный имидж страны на международном уровне, и отметил, что в связи с этим перед туристической отраслью будут поставлены новые задачи и будут осуществляться информационные прорывы.  Господин Куртулмуш заявил следующее :

"Я хотел бы отметить, что эти цели включают в себя 50 миллионов туристов и 50 миллиардов долларов доходов от туризма как часть нашего видения развития отрасли. Если, как мы надеемся, Турция  в году реализует эти масштабные цели, это придаст серьезный толчок экономике Турции. Также важным вопросом, связанным с отраслью, является то, что отрасль должна идти по пути диверсификации как с точки зрения рынков, так и с точки зрения продукта. 

Мы ставим целью прорыв на новые рынки, а не только привлечение туристов из определенных стран, только из Германии, только из Европы или только из России. Например, мобилизация усилий для привлечения туристов из Китая, Индии, азиатских стран Дальнего востока, одновременно будет значительным информационным прорывом."

- "Мы мобилизовали все силы ради безопасности туристов"

Господин Куртулмуш отметил, что учитывая географические особенности и природную красоту Турции, она имеет большой потенциал не только в сфере классического туризма типа “море-солнце-пляж”, но и в других сферах, что на повестке дня стоит вопрос проведения зимних олимпиад в Эрзуруме, Эрзинджане, Карсе, и что необходима достаточная поддержка зимнего туризма в Турции. 

Господин Куртулмуш подчеркнул необходимость дальнейшего развития медицинского туризма, термального, горного и религиозного туризма,  а также заявил следующее :

 "Некоторые круги, в определенной мере в результате и под влиянием внутренних политических конфликтов, пытаются повлиять на приезжающих из Европы в Турцию туристов заявлениями о  том, что в Турции не обеспечивается безопасность в сфере туризма. У этих заявлений нет ничего общего с реальностью. Эти заявления являются внутриполитическими, обусловленными приближением выборов в некоторых странах, и не отражают действительности.

Я хотел бы очень четко заявить, что Анталья, Конья, Ван, Стамбул и другие наши туристические города являются  по крайней мере настолько же безопасными, как и Берлин, Париж, Рим. В этом плане мы мобилизовали все наши возможности для обеспечения безопасности приезжающих туристов и прилагаем для этого все усилия. Исходя из этого, заявления типа “в Турции не обеспечивается безопасность” мы рассматриваем часть создания негативного образа. Такие заявления политиков мы рассматриваем как сделанные под влиянием неонацистского, ксенофобского и антитурецкого дискурса, заложником которого стали приближающиеся выборы в некоторых странах Европы."

Во встрече приняли участие заместитель Губернатора Хюсейн Эдже, мер города Мендерес Тюрель, заместитель Министра культуры и туризма Хюсейн Яйман, Советник Министерства Омер Арысой, Начальник главного управления инвестиций и предприятий Кудрет Ашкын и представители туристической отрасли. 
قال وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان قورتولموش، "هناك زيادة بنسبة 16 في المئة في عائدات السياحة حسب إحصاءات السياحة مقارنة بشهر أيار من عام وقد كانت الزيادة في المائة في الأشهر الخمسة الأولى لعام "
بعد توليه منصب وزارة الثقافة والسياحة قام قورتولموش بعقد اجتماعه الأول في أنطاليا مع ممثلي قطاع السياحة.
عقب "اجتماع تقييم قطاع السياحة" الذي عقد في إحدى فنادق المدينة الذي استمر لمدة ثلاث ساعات تم تنظيم مؤتمر صحفي حيث أدلى فيه قورتولموش بتصريحات حول المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع وبشأن التطورات في جدول الأعمال.
وأكد قورتولموش بأن الاجتماع كان مفيداً حيث تم فيه مناقشة المشاكل المتعلقة بالقطاع وأنهم سيستمرون في العمل يداً بيد لحل تلك المشاكل.
وقد أعرب قورتولموش بأن تركيا والمنطقة تمر من مرحلة مهمة جداً وبأنه يتم مواجهة أحداث تؤثر بشدة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وفي مقدمتها قطاع السياحة، وأدلي بما يلي:
"بدايةً، إننا نمر من مرحلة تعاني من صراع اقتصادي وشجار سياسي على نطاق عالمي. إننا نواجه اضطرابات في جميع المجالات ناجمة عن عدم توازن القوى العالمية الثنائية الأقطاب والتي بدأت تتشكل بعد الحرب الباردة. ونرى بأن هذه الخلافات والصراعات لها تأثير عميق في منطقتنا وفي بعض الأحيان تكون آثارها مدمرة. على سبيل المثال، جميعنا نعلم التأثيرات المدمرة الناجمة عن الصراعات الداخلية والحروب بالوكالة التي تحصل في العراق وسوريا. والآن وفي إطار التطورات الحاصلة في المنطقة نعلم جميعاً بأن الإرهاب قد أصبح قوة عالمية كبرى. إننا نواجه خطراً إرهابياً عالمياً استمد قوته من هذه المنطقة وأصبح قوة قادرة على التأثير في جميع أنحاء العالم. فإن تركيا، باعتبارها واحدة من البلدان التي تعاني بشدة من آثار هذا التهديد العالمي، تحت هجمات متزامنة من داعش و من منظمات مرتبطة مع حزب العمال الكردستاني (PKK) مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والقوى الديمقراطية السورية (SDG) ومن جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري (DHKP-C) وعصابة "منظمة فتح الله الإرهابية" أو "فيتو" الخائنة التي كشفت عن وجهها القذر في محاولة الانقلاب في 15 تموز"

- مشروع السلام من وزارة الثقافة والسياحة
أشار الوزير قورتولموش بأن قطاع السياحة في تركيا يتأثر أيضاً من مثل هذه الحالات ومن التطورات التي تحدث خارج المنطقة.
وقال قورتولموش، إن كراهية الأجانب والعنصرية والرُهاب الإسلامي والعداء تجاه تركيا والعداء ضد أردوغان التي تأثرت بها بعض الأوساط السياسية في أوروبا أدت إلى ظهور بعض التصورات السلبية في الغرب.
وأشار إلى أن هدفهم في المرحلة المقبلة هو توفير مهارة استخدام قوة تركيا وخصوصاً في مجال الثقافة والسياحة كأداة للقضاء على هذا الاضطراب والتوتر.
أكد قورتولموش بأن مجال الثقافة والسياحة يعتبر فرصة هامة لحل التوترات والصراعات في جو من السلام حيث أفاد قائلاً "نسعى لزيادة قوتنا في مجال الثقافة والسياحة لأننا نرى ذلك كفرصة لحل المشاكل السياسية والاقتصادية في تركيا وللحد من التوترات الدولية. فإن الحكومة ومن خلال وزارة الثقافة والسياحة قادرة على الكشف عن مهارتها في استخدام مجال الثقافة والسياحة كمشروع سلام للحد من التوترات".

- زيادة بنسبة 16 في المئة في مجال السياحة
أكد قورتولموش على أن قطاع الثقافة والسياحة الذي يلبي 12 في المئة من إجمالي الناتج القومي لتركيا و في المائة من العمالة قد أصبح قوة كبيرة ذات إمكانيات هائلة.
وتطرق قورتولموش على المشاكل التي حصلت خلال والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية التي بدأت مع أزمة الطائرة بين روسيا وتركيا وعلى انعكاسات هذه التطورات على تركيا وأفاد بأن المشاكل التي حصلت مع بعض الدول الأوروبية أثرت بشدة على السياحة التركية.

وقال قورتولموش بأنه في عام ومقارنة مع عام انخفض عدد السياح حوالي 11 مليون سائح وانخفضت الإيرادات السياحية حوالي 12 مليار دولار وأفاد ما يلي:
"إن قطاع السياحة في تركيا أثبت متانته على الرغم من أننا واجهنا هذه الأزمة. خلال هذه المرحلة، تم اتخاذ خطوات مهمة من خلال الكفاح بشكل صارم جداً. هناك زيادة بنسبة 16 في المئة في عائدات السياحة حسب إحصاءات السياحة مقارنة بشهر أيار من عام وقد كانت الزيادة في المائة في الأشهر الخمسة الأولى لعام أما بالنسبة لمنطقة أنطاليا نلاحظ وجود زيادة 60 في المئة في الأشهر السبعة الأولى. مقارنة بشهر تموز من العام الماضي فإن نسبة الزيادة حوالي 76 في المئة في أنطاليا. وتكشف الإحصائيات عن تطور مهم للغاية من حيث السياح الروس في الفترة من كانون الثاني إلى أيار حيث تم تحقيق في المئة. ولذلك فإن قطاع السياحة تأثر أيضاً من الأزمة لكننا نتفوق عليها بسرعة بفضل متانة القطاع. إن شاء الله سوف نستمر في تجاوز المصاعب في جميع المجالات."

- حملة ترويجية من تركيا
أشار الوزير قورتولموش بأن تركيا تتمتع بجمال جغرافي لا مثيل له في أي بلد في العالم وتابع قائلاً :
"إلى جانب ذلك، هذا البلد يتمتع بميزات هامة. حيث أنه بلد غربي وشرقي وأوربي وآسيوي ومتصل بالبحر المتوسط وبالبحر الأسود في آن واحد. جميع هذه الميزات المختلفة تمكننا من الانفتاح للسياح من جميع بلدان العالم كما أننا نتمتع بمقومات ثقافية غنية تمكننا من إثراء العلاقات الثقافية لبلدان العالم. ولذلك نقول بأنه يجب على تركيا وضع أهداف كبيرة من الناحية السياحية أيضاً. يجب علينا الاستفادة من هذه الإمكانيات والجمال والقيم وتقديمها للسياح القادمين من شتى أنحاء العالم وتوظيفها لمصلحة تركيا من خلال الحملات الترويجية."

وأشار قورتولموش إلى أن فيتو وجميع الأوساط المرتبطة معها والمعادية لتركيا تحاول خلق تصورات سلبية عن البلد في الساحة الدولية وقال بأنهم لهذا السبب سوف يحققون خطوات هامة من خلال وضع الأهداف أمام قطاع السياحة. وأضاف قورتولموش قائلاً:

"وكجزء من رؤيتنا المتعلقة بهذه الأهداف الكبيرة أود أن أقول بأن هدفنا هو تحقيق 50 مليون سائح و 50 مليار دورلار. في حال تحقيق هذا الهدف المهم في عام ، ونأمل أن يتم تحقيق ذلك، فإنه سوف يمنح دفعة قوية للاقتصاد التركي. وإحدى المسائل الهامة المتعلقة بالقطاع هي مسألة ضرورة تنويع القطاع من حيث السوق ومن حيث المنتج.

إننا سوف لن نكتفي فقط بالسياح القادمين من بلدان معينة مثل ألمانيا ومن أوروبا وروسيا بل إننا سنكشف عن خطوات تمكننا من الانفتاح لأسواق جديدة. على سبيل المثال سيم إطلاق حملة لجذب السياح من الصين والهند و الشرق الأقصى وآسيا بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك حملة ترويجية هامة في تركيا."

- "حشدنا الهمم من أجل سلامة السياح"
أفاد قورتولموش بأن هناك مقومات سياحية أخرى في تركيا إلى جانب المعالم الجغرافية والجمال الطبيعي والبحر والرمال والشمس حيث يمكن إقامة الألعاب الأولمبية الشتوية في أرضروم وأرزينجان وكارس وأنه يجب أن يتم دعم السياحة الشتوية في تركيا بشكل كاف.

وأكد قورتولموش على ضرورة الاهتمام بالسياحة الدينية والسياحة الصحية وسياحة والينابيع والمنتجعات والهضاب وتابع قائلاً:
 "هناك بعض الجهات التي ربما بسبب تأثرها من النزاعات السياسية الداخلية تقوم بتصريحات تفيد بأن تركيا ليست آمنة من حيث السياحة في محاولة للتأثير على السياح القادمين إلى تركيا وخاصة أولئك السياح القادمون من أوروبا. وهذا الأمر لا علاقة له بالواقع أبداً. هذه التصريحات هي عبارة عن تصريحات تم الإدلاء بها في بعض البلدان لاستخدامها كأداة في السياسة الداخلية بسبب اقتراب الانتخابات وهي لا تعكس الحقيقة.
أود أن أعبر بوضوح عن أن جميع مدننا أنطاليا وقونيا و فان واسطنبول وجميع الأماكن السياحية الأخرى هي مدن آمنة بما لا يقل عن أمان برلين وباريس وروما. وحيث إننا نقوم بحشد وتعبئة كافة إمكانياتنا لضمان سلامة السياح القادمين ونسعى جاهدين لتوفير الأمان. وفي هذا السياق ننظر إلى مسألة عدم وجود أمان في تركيا باعتبارها مجرد جزء من تصور سلبي. أما تصريحات السياسيين المتعلقة بهذه المسألة فإننا نراها مجرد تصريحات نازية معادية للأجانب وخاصة لتركيا تم الإدلاء بها تحت تأثير الانتخابات القادمة في بعض الدول الأوروبية."
حضر الإجتماع نائب المحافظ حسين إيجه ورئيس البلدية المركزية مندريس توريل ونائب وزير الثقافة والسياحة حسين يايمان والمستشار عمر أريصوي والمدير العام للاستثمار والشركات قُدرت آشكين وممثلي قطاع السياحة.

"There is 16 percent increase in tourism receipts and tourism statistics when compared to the May Increase was percent during the first five months of the " said Numan Kurtulmuş, Minister of Culture and Tourism.

Kurtulmuş made his first meeting with representatives of the tourism sector in Antalya after being appointed to the Ministry of Culture and Tourism.

During the press conference that is held after the three-hour "Tourism Sector Evaluation Meeting" made in a hotel in the city, Kurtulmuş made a statement regarding the matters at hand that are discussed during the meeting and recent developments.

Kurtulmuş emphasized that the meeting was beneficial, problems in the sector have been discussed and they will continue to pull together in order to solve these problems.

Kurtulmuş expressed that Turkey and region have been going through a very important process and they have been facing incidents that influence country economy and policy deeply and expressed the following evaluations:

"First of all, we have been passing through a period in which a global economic struggle and political rough-and-tumble exist. We have been facing turbulences that are generated by the balances of power that started to occur after collapse of bipolar world of cold war and that have not been fall into place since then. We see that these conflicts and struggles have very strong, sometimes destructive, effects on our region. For instance, we all know that the internal conflicts and proxy wars that have been happening in Syria and Iraq have extremity destructive effects. Besides, we all know that terror has become a great global power as a consequence of the developments of this region. We have been facing a global terror thread that gets strength from this region and however bearing capacity to influence all around the world eventually. Turkey, as one of the countries that have been facing the effects of this global thread extremely, has been under simultaneous attacks of ISIL, organizations such as PYD and SGD that are associated with PKK, extremist organizations such as DHKP-C and traitor FETÖ gang whose dirty face has come into sight after July 15th coup attempt.

- Peace project by Ministry of Culture and Tourism

Minister Kurtulmuş has expressed that tourism sector in Turkey has being affected by these kinds of situations and exterritorial developments when taking these facts into consideration.

Recent xenophobia, racism, anti-Islamism, Turkey hostility and Erdoğan hostility which is reduced form of this that has influenced some politic environments in Europe, have lead creation of certain negative perceptions in the West said Kurtulmuş.

He expressed that their purpose is to ensure the ability of using power of Turkey especially in culture and tourism field as a lever during subsequent period in order to eliminate these turbulences and tensions.

Kurtulmuş underlined that they consider culture and tourism field as a great opportunity in which tensions and conflicts can be resolved in peace and added that "We would like to enhance our power in culture and tourism field and we express that we consider this as an opportunity to solve political and economical problems of Turkey and to defuse international tensions. As the Government and Ministry of Culture and Tourism, we aim to exhibit the ability of using culture and tourism field as a peace project in order to defuse tensions".

- 16 percent increase in tourism

Kurtulmuş emphasized that culture and tourism sector that corresponds 12 percent of the Turkey's Gross National Product and percent of the employment has reached a great power and potential.

Kurtulmuş reminded that the problems encountered in period are reflections of the process that began after the jet crises in between Russia and Turkey and global political and economical developments and added that problems that were confronted with some European countries have affected tourism of Turkey significantly.

Kurtulmuş mentioned that during , reductions on 11 million tourists and 12 billion dollars of tourism revenue of have occurred and expressed the following:

"Although we have passed through this crises period, tourism sector of Turkey has revealed its enduringness. During this period, significant progress has been exhibited through putting a great fight. There is 16 percent increase in tourism receipts and tourism statistics when compared to the May Increase was percent during the first five months of the Approximately 60 percent increase has taken place in Antalya region during the first 7 months. Increase in Antalya is about 76 percent when compared to the July of the previous year. With regards to statistics of Russian tourists in between January and May, we have exhibited a great increase as percent. Although tourism sector has been affected however we are overcoming this rapidly by reason of the fact that the strength of the sector. I hope we will continue to overcome this in all fields."

- Promotion attack by Turkey

Minister Kurtulmuş mentioned that Turkey has unique geographical beauties and expressed the following:

"Further to that this territories has a great characteristic. This country is both eastern and western, both Europe and Asia, both Mediterranean and Black sea. With all these varied characteristics, we have a potential that may enable us to open to the tourists in all countries of the world and with regards to culture, we have a potential that may enable us to enrich the cultural relations of world countries. Therefore we express that Turkey is obliged to set great targets with regards to tourism. We have to open these opportunities, beauties and values to the tourists that will come from the various parts of the world and in some way, we have to prejudice this in favor of Turkey via the promotion attack."

Kurtulmuş mentioned that all Turkey-hostile circles that are in connection and coherence especially with FETÖ have been trying to create negative perceptions with regards to Turkey and added that they will execute great attacks via setting targets for the tourism sector. Kurtulmuş continued as follows:

"As a part of our vision of huge targets, I would like to share out our 50 million tourists and 50 billion dollars target. If Turkey will be able achieve this important target in , this will bring great acceleration to the Turkish economy. As one of the most important factors related to the sector, the sector is obliged to diversify with regards to both market and product.

We will not only execute attacks for tourists that come from some specific countries such as only Germans, Europe and Russia, but also will execute attacks that will get into the new markets. A tourist attraction mobilization that will get into for instance China, India and Far East Asia will also be conducted in a manner to be Turkey's significant promotion attack."

- "We have been mobilized for safety of the tourists"

Kurtulmuş expressed that Turkey has potential in various tourism fields along with the sea, sand and sun tourism taking geographical characteristics and beauties into consideration, winter Olympics in Erzurum, Erzincan and Kars have been added to the agenda and winter tourism of Turkey has to be supported adequately.

Kurtulmuş underlined that health tourism has to be boosted through belief, tableland and hot springs and said the following:

"Some circles have been trying to influence the European tourists that will come to Turkey via the words that express Turkey is not safe with regards to tourism partially as a result of their domestic political revenges and maybe drifting with the tide of them. These do not have anything to do with the reality. These are completely the words that have been spoken out as requirements of domestic policies as a result of forthcoming elections especially in some countries and do not reflect the reality.

I would like to express this clearly that our touristic facilities in Antalya, Konya, Van and Istanbul and those cities are at least as safe as Berlin, Paris and Rome. In this sense, we have been using every means available for mobilization in order to ensure safety of the tourists that will come to our country and we strive to ensure this safety. In this context, we also consider the safety matter regarding the Turkey as a part of a negative perception. We completely consider these to be expressed by politicians as the words that have been expressed under the influence of the Neo-Nazi, xenophobic and Turkey-hostile discourse that has captured forthcoming elections in some European countries."

Lieutenant governor Hüseyin Ece, Metropolitan Municipality Mayor Menderes Türel, Ministry of Culture and Tourism Deputy Minister Hüseyin Yayman, Undersecretary Ömer Arısoy, General Director of Investments and Establishments Kudret Arslan and representatives of tourism sector have participated to the meeting.Kultur- und Tourismusminister Numan Kurtulmuş, "Im Vergleich zum Mai sind die Tourismuseinnahmen, die statistischen Zahlen um 16 Prozent gestiegen. Dieser Zuwachs lag in den ersten fünf Monaten des Jahres bei 5,5".

Kurtulmuş kam in seiner ersten Versammlung nach seiner Ernennung zum Kultur- und Tourismusminister mit Vertretern der Tourismusbranche in Antalya zusammen.

Nach dieser drei stündigen " Versammlung zur Beurteilung der Tourismusbranche " in einem Hotel in der Stadt veranstaltete Kurtulmuş eine Presseversammlung und gab Erklärungen über die hier behandelten und aktuellen Themen ab.

Kurtulmuş gab an, die Versammlung sei sehr ergiebig verlaufen, in der Gespräche über die Probleme der Branche geführt und beschlossen wurde, weiterhin gemeinsam an der Lösung dieser Probleme zusammenzuarbeiten.

Die Türkei und die Region würden eine sehr wichtige Phase durchlaufen. Sie würden mit Vorfällen konfrontiert werden, die insbesondere die Tourismusbranche wie auch die Wirtschaft und Politik des Landes beeinflusse, so Kurtulmuş, der weiter ausführte:

"Wir durchlaufen eine Phase, in der ein wirtschaftlicher Kampf und ein politisches Handgemenge in globalen Ausmaßen hervortreten. Wir stehen Turbulenzen gegenüber, die daraus resultieren, dass das Kräftegleichgewicht nach dem kalten Krieg mit zwei Polen sich bislang hat nicht einstellen können. Wir sehen, dass diese Konflikte, diese Kämpfe gerade in unserer Region sehr tiefe, manchmal verheerende Wirkungen zeigen. Als Beispiel ist die vernichtende Wirkung von inneren Kämpfen, von Stellvertreterkriegen in Syrien und dem Irak allen bekannt. Auch ist uns allen bekannt, dass im Rahmen der Entwicklungen in dieser Region der Terror zu einer globalen Macht ausgeartet ist. Wir stehen einer globalen Terrorgefahr gegenüber, die sich aus dieser Region ernährt, letztendlich aber eine Kapazität erreicht hat, überall auf der Welt ihre Wirkung entfalten zu können. Die Türkei ist eines der Länder, die am meisten die Auswirkungen dieser globalen Gefährdung durchleben. Sie ist auf der einen Seite den Angriffen von Terrororganisationen wie DAESH sowie von PKK-Verbündeten wie PYD, SDG, auf der anderen Seite extremen Organisationen wie DHKP-C und der verräterischen FETÖ-Bande zeitgleich ausgesetzt, die gerade mit dem Putschversuch vom Juli ihr hässliches Gesicht zum Vorschein trug. 

- Friedensprojekt des Ministeriums für Kultur und Tourismus

Minister Kurtulmuş betonte, dass in diesem Rahmen die Tourismusbranche der Türkei wegen diesen Vorfällen und überregionalen Entwicklungen in Mitleidenschaft gezogen werde.

Kurtulmuş meinte, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Anti-Islamische-Haltung, Türkeifeindlichkeit und deren abgewandelte Form der Erdogan-Feindlichkeit, die in letzter Zeit in Europa einige politische Kreise in ihren Bann ziehen, führe im Westen zur Entstehung einer negativen Haltung.

Beabsichtigt sei, eine Kompetenz zu vermitteln, die befähigen soll, insbesondere die Leistungskapazität der Türkei im Bereich Tourismus und Kultur als ein Hebelarm einzusetzen, um diese Turbulenzen, Spannungen zu beseitigen.

Kurtulmuş hob hervor, dass sie in Kultur und Tourismus eine wichtige Möglichkeit zur gütlichen Beilegung von Spannungen und Konflikten sehen, "Wir sehen in der Steigerung unserer Kompetenz in Kultur und Tourismus ein wichtiges Werkzeug zur Lösung von wirtschaftlichen und politischen Problemen der Türkei wie auch zum Abbau von internationalen Spannungen. Die Regierung, das Ministerium für Kultur und Tourismus muss in der Lage sein, Kultur und Tourismus als ein Friedensprojekt zum Abbau von Spannungen einzusetzen."

- 16% Zuwachs im Tourismus 

Kurtulmuş verdeutlichte, die Branchen Kultur und Tourismus würden über eine enorme Leistung und Potential verfügen, 12% des türkischen Bruttosozialproduktes ausmachen und 8,2% des Arbeitsmarktes darstellen. 

Kurtulmuş rief die Probleme aus in Erinnerung und wies darauf hin, die Flugzeugkrise zwischen Russland und der Türkei sowie die globalen politischen wie auch die wirtschaftlichen Entwicklungen würden sich in der Türkei bemerkbar machen, wobei die Probleme mit einigen europäischen Ländern das türkische Tourismus ebenfalls ernsthaft beeinflussen.

Im Vergleich zu habe sich die Anzahl der Türkeireisenden im Jahre um 11 Millionen und die Einnahmen aus dem Tourismus um 12 Milliarden Dollar verringert, so Kurtulmuş, der weiter erläutert:

"Obwohl wir solch eine Krise durchgemacht haben, konnte die türkische Tourismusbranche ihre Widerstandskraft unter Beweis stellen. In dieser Phase konnte durch strenge Steuerung wichtige Fortschritte erzielt werden. Im Vergleich zum Mai sind die Tourismuseinnahmen, die statistischen Zahlen um 16 Prozent gestiegen. Dieser Zuwachs lag in den ersten fünf Monaten des Jahres bei 5,5. In der Region Antalya lag diese Steigerung in den ersten 7 Monaten bei ca. 60%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug die Steigerung in Antalya im Juli ca. 76%. In der Periode Januar-Mai haben wir in Bezug auf die russischen Touristen einen enormen statistischen Zuwachs von ca. % zu verzeichnen. Ja, die Tourismusbranche wurde ebenfalls beeinflusst, aber durch die Widerstandskraft der Branche setzen wir uns sehr schnell darüber hinweg. Wir werden auch Probleme in anderen Bereichen weiter bewältigen."

- Werbekampagnen der Türkei

Minister Kurtulmuş wies darauf hin, dass die Türkei über unvergleichliche geographische Schönheiten verfüge, wie kein anderes Land, und führte weiter aus:

"Daneben verfügt dieses Land über eine sehr große Eigenschaft. Es ist orientalisch wie auch westlich, sowohl ein europäisches als auch ein asiatisches Land, ein Land sowohl am Mittelmeer wie auch am Schwarzen Meer. Mit all diesen Eigenschaften verfügen wir über ein Potential, uns Reisenden aus aller Welt zu öffnen und auch kulturell die kulturellen Beziehungen der Länder zu bereichern. Daher vertreten wir die Meinung, dass die Türkei sich auch in Tourismus große Ziele setzen muss. Wir müssen unsere Möglichkeiten, unsere Schönheiten und Werte den Touristen aus allen Ländern eröffnen und durch Werbekampagnen zu unserem Gunsten einsetzen."

Kurtulmuş erwähnte, dass insbesondere FETÖ und alle ihm verbundenen und angeschlossenen Kreise mit türkeifeindlicher Haltung würden internationale versuchen, die Türkei zu diffamieren, weshalb er der Tourismusbranche große Zielen setzen und große Initiativen ergreifen werde. Kurtulmuş weiter:

"Einen Teil unserer großen Visionen mit einer Zielsetzung von 50 Millionen Touristen und 50 Milliarden Dollar möchte ich hier mitteilen. Sollte die Türkei, so Allah will, diese wichtigen Ziele bis zum Jahre realisiert haben, würde dies der türkischen Wirtschaft einen großen Schwung verleihen. Eine weitere wichtige Sache ist, dass die Branche sowohl marktmäßig als auch produktmäßig sich diversifizieren muss.

Wir werden uns nicht nur an Touristen aus bestimmten Ländern, nicht nur an Touristen aus Deutschland, aus Europa, aus Russland orientieren, sondern werden neue Märkte erschließen. Eine Mobilisierung zum Anziehen von Touristen in China, Indien und Fernostasien wird zugleich eine wichtige Werbekampagne der Türkei darstellen.

- Wir haben uns für die Sicherheit der Touristen Mobilisiert"

Die Türkei verfüge neben den geographischen Eigenschaften und Schönheiten wie Meer, Sand und Sonne auch in anderen touristischen Bereichen über Potentiale, so waren zum Beispiel die olympischen Winterspiele in Erzurum, Erzincan, Kars ein Thema, sodass gerade der Wintertourismus in der Türkei gebührend unterstützt werden müsse, so Kurtulmuş.

Weiter hebt Kurtulmuş hervor, dass Glaubens-, Hochlands- und Thermaltourismus wie auch Gesundheitstourismus unbedingt weiterentwickelt werden müssen, und führt weiter aus:

 "Einige Kreise versuchen als Ergebnis ihrer innerpolitischen Auseinandersetzung und vielleicht auch unter der Einwirkung dieser Auseinandersetzungen mit Aussagen gegen die Türkei insbesondere Touristen aus Europa zu beeinflussen, die Türkei sei kein sicheres Reiseland. Das hat mit der Realität absolut nichts zu tun. Hierbei handelt es sich um innerpolitisch bedingte Aussagen aus einigen Ländern, in denen Wahlen bevorstehen, die nicht die Wahrheit wiedergeben.

Ich möchte hier klar hervorheben, Antalya, Konya, Van, Istanbul, alle unseren touristischen Orte sind jeweils mindesten so sicher wie Berlin, Paris, Rom. In diesem Sinne haben wir auch alle unsere Kräfte mobilisiert und geben uns Mühe den Touristen die Sicherheit zu gewährleisten. In diesem Rahmen bewerten wir die Aussage, die Türkei sei nicht sicher, als ein Teil einer negativen Meinungsbildung. Das solche Aussagen von Politikern getroffen werden, bringen wir mit den bevorstehenden Wahlen in einigen europäischen Ländern in Zusammenhang, die unter dem Einfluss von Neonazis, fremden- und türkeifeindlichen Kreisen ausgesprochen werden. 

An dieser Versammlung nahmen unter anderem der Stellvertretende Gouverneur Hüseyin Ece, Oberbürgermeister Menderes Türel, der Stellvertretende Minister der Stellvertretende Minister Kultur und Tourismus Hüseyin Yayman, Staatssekretär Ömer Arısoy, Generaldirektor für Investitionen und Betriebe Kudret Aşkın sowie Vertreter der Tourismusbranche teil.

()

 


 

 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası