pömen / Bianet :: HDP, DBP, İHD ve SES Üyesi Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Pömen

pömen

Aykut Erdoğdu

Haziran ’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçildi.

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde İşçi bir babanın 4 çocuğundan en küçüğü olarak doğmuştur. Annesinin adı Seher, babasının adı Asım’dır. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. yılında Ankara’da, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Stajyer Hazine Kontrolörü olarak göreve başladı. yılında The Institute of Chartered Accountants of Scotland’da Uluslararası Denetim ve Muhasebe Standartları ve iş başı tecrübesiyle denetçi eğitimleri gördü. Hazine Müsteşarlığı’nda görev yaparken dünyanın saygın üniversitelerinden ABD de Carnegie Mellon’dan yılında Kamu Politikaları ve Yönetimi üzerine yüksek lisans derecesi aldı.

Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında iç denetim, Avrupa Birliği düzenlemeleri, risk yönetimi, Katılım Öncesi Mali Yardımların Denetimi, bağımsız denetim, proje yönetimi, uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar (EU, IMF, UN ve Dünya Bankası) ve diğer mesleki konularda eğitimlere katıldı.

yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü’nden Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor) unvanı aldı.

Uluslararası muhasebe ve denetim standartları, mali analiz, bilgisayarlı modelleme, finansal modelleme, nicel çözümleme konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’ndaki görevi sırasında IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı.

Haziran ’de Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden dönem İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da CHP Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü. 6 Eylül 'te CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. 23 Ekim tarihinde Parti Meclisi'nden istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 17 Aralık soruşturmasından sonra oluşturulan CHP Kriz Masası’nın Başkanlığı’na getirildi.

İngilizce ve Almanca bilen Aykut Erdoğdu'nun ilk eşi Özge Pömen'den bir çocuğu vardır. Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile 12 Haziran tarihinde evlendi.

Aykut Erdoğdu, 7 Haziran ve 1 Kasım tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden CHP'den İstanbul 2. Bölge milletvekili seçildi.

Aykut Erdoğdu, 29 Haziran 'de eşi Tuba Torun ile birlikte CHP'den istifa etti.

Kitapları :
- Yağma Yılları

Kaynak:funduszeue.info

Katalog

Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp OkuyabilirÜye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorumSayfayı Satın Almak İstiyorum

1&#; HAZt&AM Anadolu liseleri Ibasamak sınav sonucları belli oldu k n t , B*ftk i M D t , DOtfc TV&#;, O&#;oC&#; rroebacd, Haoer Şakst. 11J5&#; Esra Kır, Ahmet Z&#;7&#; C u n , Doğan G&#;ne*, ina Aydm, Beng&#; EUf Kilıp, ITadlr Betmanau, Mehmet Ai. KamQ&#; FUran Tok, Ş&#;le Dotap&#;ıoghı. Zeynep A&#;r, Cenk Ers&#;a. K. Zumr&#;t Hasbek. Akif Akfort, Ttakan Yftzgen&#;, Nurrer &#;refc H, Mehmet Kutsl Akaarsy, Akm Ayta&#;, M. Ali Rusa Durhan, DU&#;* Eger, Vedat Fldan, KaB S Od&#;lU, Mefamet K&#;statareli ofchı, Deniz Krnltan. &#;mer Erhan Tavuk&#;uogtu, Hasan Kılı&#;kaym, H&#;seVm Erden. G&#;knur &#;Tbara, Buket Eser, Sfbel Demird, Şetmetn &#;ZJCMI, Aysun KSma, Fuat Torgut. BtUent V tes, Mehmet Koray Gen&#;alp, İttan Ertetetn, Sersp Elhan, Ayşe &#;aen Geyhan, &#;brahim Yddm, Ye&#;im Kandemir, Ays&#;nur K&#;l&#;inoğlu, tbrahlm Bayır, Yeetm Rad, Ahmet Karatay, R a U Serdsr Oevberofctu, Uğur Yal&#;m, AH &#;ır&#;rk, Fasilet Cansu, B. Mttstaf&#; G&#;nay, Torray Şahlnbaa, Ragıp Ayan. tikay Klre&#;&#;t, E m b &#; Bah. Aysel Bulgurcu, Tayyar Y&#;ma*. Erkan Gtines. Altug Alper Sara&#;lar, Ayşegffl GOrel, Halit Erbas, Mahmet Tlglı, Alper O&#;&#;er, Mlthat &#;scan, Serdal &#;evik, Ayia Turcan, Muatafa &#;EtUrk, Melifchan Kayra, D&#;ak S&#;nrne&#;, Dfdern Doğangttn, JBsen &#;ermen, BUlent Tuncay. Ayş# Dudu Ballı. &#;lker G&#;nnydın, Zekly&#; Yelda &#;* *&#;n O&#;rol Darcan, Hasibe M. &#;nal, AH Ercoşkun, Ramas&n &#;z&#;l, Mehmet Ersoy Geren, Se da Demirtas, Ebru Keskin, Orhan Ataoğlu, Tunus &#;ser, AbduUah Bektasoglu, Btrol Zor, G. BUge S&#;lUk&#;tt, Halil &#; s . Pınar Bayburt, Mehmet Oahga, Zeynep Orman, Ahmet Coşkuner, &#;lker Aktalay. Fatms G&#;rer, EST&#; Elglı &#;dtan. TaUne Kudalazten, Aynur Aksoy, O m Aksoy, Plgen Ay&#;e &#;styn, Nermin Ko&#;nirk. Fatma Plgen &#;sshuy, Sabahat Ebru Aybıyık, Burcu O&#;ven&#;. GU&#;ln &#;Bdemlr, &#;&#;ttn G&#;agCr, Sedat Akar, Bıdvaa &#;&#;t&#;rk, Erdogan Sahtaoğiu, Cttneyt Akdogan. Eyttp Turgtrt, Nazeli Tui&#;cer, M. Mutiu Eken, Gttkhan Erden, Şetmem Yılmazerll. Daaem Aklan, Demet Eren, Gflkhan Toker, Abdullah &#;ne&#;, Gttasel Ar, Fllcrl Beyram, Ahmet &#;&#;argan, Nehlr Ds#, Halll Taşkm. Ftlsun Ind. M&#;ge GOray, Elif Yalttm. &#;elem Kutsal, Taylan Sarp. Dllek O dataesı, Kemal Murat &#;olak, AIT> Cenk Birtncl, Cem Aygen, Murat Ahmet &#;ova&#;, Harun Akın, Omrr Aydas. Htlseyln Erdognn. Ahmet Sem&#;ı Klre<>tepe, Omlt Tavasaoı. Tansu Ert&#;yt&#;n. Murat Bufcra Yıldı&#;, Kehahat Polat, Selhn Vural. HaHt Yartlım, Nlhan Ulusoy, Btırak Ito&#;er, TıınraT Akkus, Nll &#;rrcr. I&#;ıl Balcıoflu. 8elahatttn Işık, &#;iğdem Orhan, Deryai Pala, &#;m&#;ı Palana, Pelin Demlrta^. Şetmem Unganer, Nuıcan H. Canatan, Ayşan Aplaa, Taıner Sara&#;yakupoğlu, Aykut Altınay, Şenol K&#;ksal, Nesrtn Dindar, Mehmet Başıım, Yasemin Bener, Didem Kmran, tlknur Soyhan, Erdal Dabanlı, Bilgtn Kunac. G&#;rkan Adalı. Şelık Gebi&#;, Paruk Murat Tirya&#;doğlu, Ugur Demirkaya. Nazlı Canku&#;. &#;nder K&#;ı&#;, Nursen Taşkaya, T&#;ltn Karasuiu, Nadya Kumru, Naime Bilgln, Cenk Coskım, Hale ts&#;i, Zeynep Ceren Afcnlı, Nil&#;fer Hacıbeldroghl, Kutsal YagU, Patma Balan G&#;lseren, 25eynep P'mar Kalkavan, Murat Atmaca, Aydın Acar, H&#;lya Yavuzbilge, Bahar Karag&#;lle, JaJe Tftlin TUrkmen. Atilla Tini&#;. Atiye Erogul, Bertan Kuıncu, ZeM K&#;sbeoSlu. G&#;lrnır &#;zer, Sayun &#;atalkay&#;, Mahmut Cem Altınay, Mehmet S&#;t&#;&#;, Rıdvan Ertu&rul, Mehmet Talat Brrensay, Arru S&#;m, All Havdar Tiryak. Hakan Yıldıa, &#;zrrnr Kancıoğlu, Onur S&#;nmez. 1T4V) Clhsn K&#;kalp, Ragıp A&aoğlu. Zerrin Demlr, Nermin Boynudelik, Burak &#;ster, ft> Tan Demırel, Muret Gencer, Mursr &#;s&#;n, Cem Balta, tlker Eti, Gszan&#;er Ayg&#;l, Mustafa K. \'arolson, Tayfjn Le&#;ik, Serhat &#;z*ayfun, Esra Ceylan, Hakan &#;zyai&#;ın, Aliye Dellktaş, Kubilay Maraş, Yeşim Ka&#;aranlıoSlu, Patih Ekmci, Osman Bilal Kajalar, G&#;khan Serimli. Erhan" Enşkan, Murat Uğur, Mehmpt Cem Hak&#;ıl. &#;zge BoZ3cıoğ!u, Murat Aladaf, All BaRS Sevlndjk, Ahmet Nazım &#;zsor S&#;ms Tandogan, Erdal &#;ner. Armagan Tanır, Nail Burak G&#;rses, Nilg&#;n &#;ank&#;ı, Ebru &#;clak. Cevdet Bozftrat, Emel Sen, Sedef Dayı. Natık funduszeue.infoğlu, S&#;reyya Alış, Sal&#;h Y&#;ksel. Levent Fırat, H. Levr.?t Abacı. G&#;khsvn Kabatas. Kakan Karaca, Nazife Pınar O?;kıım. Tezim Dolunay Cakan, &#;::sm K&#;k. P&#;sun G&#;ven, Pikret KaramanH. Volkan Elıtok, GUrdai Tayyar, Aylin Boyalı, Ali Yorguncu, Berkhan Parlak, S&#;kriye Kiraz, Elif Bozkurt, Hakan Ulutaşlı, Hilmi Kor&#;>l Oben, Melek K&#;&#;&#;koghı. Burca Kurtbeyoglu, Cengiz Tumalar, Elif Makbule &#;eMcl, Nurl Ovlan, Ekrem Altmtaş. Onur Lpvent &#;ztepe, Fatma Eoe Sadıklar. Mehmet Patih G&#;&#;l&#;, Epma Peker, Mustafa Semerci, Mehmet Tamer Kut:al. Cihen Cahşkan. &#;lkay Polat, Melda S&#;np&#;l, trfsn Tohumcu, Ender Damgarı, Lerean Funda Utg&#;n, USur Oktay &#;alışkan. Necdet Sov. Nermin Sahin, Elif Ero:, Bilge Tetik, Haluk S&#;ylemezoğlu, Tarkan Hasan funduszeue.info Hiirmilz Tuba Durdu, Ebru Fera" Mustafa Berk^ta. Hakan G<* tpn&#;iz. &#;7İem ftztiirk. &#;Sur M") dırpa, Turkun Ar7u ftzcan, Su Bıilent Ttmu&#;ir, Karaca lc&#;l!l. &#;mm&#;han A. Atalay, Mete TunKurtanr, Mlne Bu&#;ak. &#;alem I&#;tk, Osajan &#;skan, H&#;lya EaTuk, Okar, D&#;, Tarkan Kabakoftlu, Kaan Seagta, Ergun Ozsoy, Vlcdar Yelekll, Kadlr Birincl. Hak&n Aykul, Song&#;l Ertaruk. Ceck Karvel, Slbei Barlaa, Pa&#;h Mehmet Yavu&#;, Ufuk Akarsu, Ş&#;kran Kara, Ayc* Denlı Ayb a n , G&#;lran Ouney, Emel GUler, Akm AJT&#;. Yavuz Aykut, Plyer &#;va&t, Aslı Akaltım, Aler Hatice Bey&z, &#;ziem K&#;ı&#;. Alpar GUlerer, Zlyafettln T&#;paloSuDan, All Kaekin, Enrine YeşUora, Turhan Sent&#;rk, MfHh YetJda, Ttaşfil Sezer, Dilek San&#;ajr, Hayrlye &#; . &#;zakı, Ha•an KıliO, Zeynep Orhon, Şaban G&#;khan S&#;g&#;t, Erhan Barttartır, Sernat Savdal, Asıtn Caner Kaisycı, &#;ller Akyılmaı, &#;ağlayan &#;&#;er, A Sami tlhan, M Zerrin Karamık, Ceyda Balcıo^lu, Cem Hatom Ayla. Vel! Aydm, JaJe Oktay, Murat Klre&#;&#;iyan, Erdal G&#;in&#;ell. 17*00 M. Denis Ko&#;ak, Blma Alyama&#;, Nur&#;ln &#;zd&#;TB. Mustafa Yavua, G&#;khan Kurj, Mutlu &#;small&#;ebi, Pedr Onfan, Aydm ET, Damla Gflkdel. MOalahattm Parlak, Taıner GUn(&#;&#;r, Tarkan O&#;ndite, fiknur Y&#;n&#;az, Devrtm Tuba &#;&#;alan, Mlthat Kavsktan, Murat Tank &#;B&#;ellk, Yaaeınm &#;elik, Sevtsp Dagalp Anu &#;stemen, Sema Kotan. Eara &#;ner, Didem E^ man. Sedat Kamal, Meltem &#;Bksya, Hatice Kutsal, Mehmet &#;skay&#;, GOkhan Mncer, Emlne Bayraktar, &#; ı l e m Tulumbacı, Meltem Onat&#;a, Nthat &#;oşar, Kerlm G&#;ney, Demet Karsu. Murat Yenglner, All &#;ıanat, Mustafa G&#;r, B&#;rci^ ACc&#;. ETsan &#;UrOkl&#;, Mehmet Ergln Karakılı&#;, Ay?eg&#;l Karaca, Avsa &#;a&#;&#;a GUrol, Nesllhan El&#;ln, &#;&#;den GU&#;ler, H&#;aeyin Aydın, A!l Enırfn tTlusal. Dldem Kızılkaya, Tibet Memi?, Bafl Altmkeser, Fllla Derebaşı, Pınar Avuncan. Pigen &#;Eatean, Denlı &#;olakoglu, Nurhan Meydan, BUlent OksUs, Seda S&#;nmez, Ayhan G&#;kbag, Temel Metln Blng&#;!, Mustafa Yıldıa. BUlent Top&#;u, Arzu Ko&#;oglu, Sabri Brner, Elvan Din&#;sl, Elif Bilyuk yağcı, Sa&#; Alkan, &#;igdem T&#;rtta, RUveyda Eren. Zefnep Yag&#;cı, Gaye &#;ağlayan, Ay&#;ln &#;k&#;um, Aslı Elitez, Nurdan K&#;se, Aalı Akm. Fatine &#;raoy, Ya&#;ar Levent Bulut, C&#;nevt Kosova, Ayşe &#;rem Erkan, Filiz Ayktltersoy, Mustafa Ayhan Silzer, Meral Tınaı, Koray GUrdal, Sibel Seyhun, Canan NaBan KUrt, Soner Sayılır, Ekrem Savaşd. Peray Yaygm, Raşit Leyent Mermer, Rukive GUvenmes, Kerem M. DaCal&#;, Mehmet Ştfa Serbest, Mehmet &#;stael, Emine Kank, Eser Tasoglu, Hakan Dursun, Sibel P&#;r&#;Uklli, Ahmet Yancı, Ersin Bozkurt, Asuda S&#;sr, Hakan Kaptan, TJfuk Sıgman, Yasar Boztepe. H. &#;Bİem Pere, Oktay Rodoslu, Ender Cici, MUJgan Işık, G&#;kşin Alkaş, &#;zlem Toktaş, Akyay TJygur, &#;brahim Orhan, tlknur Gartız&#; Ersiren, Erdal Y&#;dınm, &#;lhan &#;&#;kmez, Erdogan Dem&#;, Tuna Erdem, Tufan Onal, Nesrln &#;zkan, Muammer &#;zt&#;rk, Yonca Kaya, Ebru Soyt&#;rk, Yesim Ko &#;er, Emine Elif Pamır, Sallm G&#;noğlu, Htiseyin Burcu, B&#;lent Şa&#;man, S. Saltukhan Danı?, Taner &#;z&#;&#;n, E. Ece &#;reğil, Erdoğan Yliksei. Mahmut G&#;r, Per&#;n Ece^t, Denia Er&#;in, &#;mit G&#;rsoy, Neşe Yavuı, HalU Sait G&#;ler, EJder &#;alışkan, tdtis Uzun, Hasan H&#;seyin &#;avus, Taraer Kurt, Bur&#;in Cerlt, Refik Erare &#;Udn, Piliz S&#;r&#;c&#;. Binnaı Kamah. Suat Oru&#;, Egemen G&#;nen, Melek Bay. Aysu &#;ztekln, Seval Kaya, Marin &#;nder, Z&#;mr&#;t To1a!, Cem Erdoğan &#;ziem Ko&#; il. Aptullah Kahraman, Alp DenlzU, &#; . M&#;n&#;p G&#;ner, Sedefhan Soylu, Serhat Erte Akınan, Mlne Canan ETrincan, Volkan Doman, Murat Avcı, Cenk &#;zt&#;rk, Meral Sipahi, Tuba Tannkut, Lale Baştuğ, Dikran Hecinoğlu, Bahar C&#;mert, Ha'&#;'va D&#;rt&#;k, M&#;rvet Denir Şenel, Necati Tugra Tuncel, &#;mm&#;han Oy&#; &#;zg&#;r, &#;nder Kavadar, Sinan Aksu, Mehmet F. Kısa, Nil&#;fer Onay, Hilal Kolabas. Murat 03, Serdar Kocaoğlu, Ahmet Turan Yal&#;ıner, Dilek Kılı&#;, Lebriı Eracar, Selman Ozaltın, Rebia Berberoğiu, Can Arslan, Ferhan TJz, Halit Beh&#;et &#;&#;al, Nuray Maleri, Baiim tlknur Ayaşlı, Enma Ferah Y&#;cei, M&#;ntre Didem &#;zkan, t. Metin Aras, Mah mut Nedim &#;zkara. Nadir Onp&#;ren, Ayhan Ay, Kadir Akar, Atay Şenses. Ayşeg&#;l An, Hasan Y&#;Jct. KaJtal Kılın&#;, Jale S&#;lm&#;ş, Ferhat Et&#;i, Murat İkiz. Ahraet Sapmaz. &#;smail L. &#;elik, Muharem All Yılmaz, Ayşe Okur, Yavuz, &#;nce, Cem Gen&#;ler, Mehmet Derya Kuşak, Mehmet G&#;rsoy, Denizhan Atesaip, Murat Saroğlu, &#;smail Evrin, TUlay Budak, llker Ali Şenbecerir, Ahmet Burak Sade, Alper Atacan, Hanife C. Sağmda, Mustafa Kara Kasapoğlu, Alpaslan Y&#;rekli, Haluk Şahin, Murat S&#;nmezocak, Sejni Kahveciojlu, Saml Harani, Gonca Savran, Serap G&#;ven&#;, Sedat Erden, Emel &#;nal, Halil Aydın Şimşek, &#;ziem &#;ner, Tamer G&#;kmen, Ali Osman Tekin, Salih Atalay, &#;ağdaş Asan, Eurcu Aka, Kaan S&#;zer, Metin Odaba>ı, Deria Hazer, B&#;lent Nalan Y&#;cel, Suad Ağaoğiu, Yeşil Kalkan, Muzaffer &#;elik, Oya &#;amlıbel, Teoman D&#;nmez, Şehalı Aksoy, Arzu Kargal. Selim &#;etta, Doğan Ateşdaglı, Ahmet Baras. Nilay Ge &#;ıoglu, Kezban Mlne Tarhan, &#;iğdem G&#;nd&#;z, Kerira AvdiE, Tamer G&#;rokur, Esra Dombek&#;l, H a n a &#;ettodojan, 9&#;ban KssiksTm, UahmM Oicay Hephis. Ayl&#; YtJava&#;, Mfch znot S. 7. Ozharat, A&#;la &#;&t ı , Erkan &#;ns&#;, Burcu Akpın&r, Kamai Eren, O&#;k&#;ec, Yıi m&zturk, Duygu GUv&#;nir, M. Şafak &#;abukust&#;, Ali Rıza Ak taş, C e a YudulmM, &#;zlenı Atak, Rua Devrim G&#;cun, Perina &#;zdikicicglu, Bektaa, Ditek&#;l. Btri&#; Aydaalp, &#;elen &#; ı e l GUndoJdu, Kemal Şenyun, Ize; Maya, Erdin&#; Demlral, Racep Y&#;oel, Coşkun T. G&#;lbay, &#;mer Kanat Tjtvaşoglu. Coş kun V&#;rjjt, Cem &#;aiif, Cem ETe, Eruuı YIITTIM. Nurcac &#;asoy, Fuly&#; Yaru* Bema BabaUk, Vas&#; CUneyd Oktay, &#;slarn Zerıgin, Ahmet Akinı&#;ıı. BUl&#;&t K&ramanlıaglu, Derya Knfnrlar MUT&#;t Plllla, Tjjur Acar, Makbuie Apajtlin, Mar&I Ne^en&#;, Murat Aydogan, M&#;rtl vet a . T. Karattıftn, 2a&#;mt Ko&#;e, Alp Otuzhas D a n o , &#;mar Fers&#; Smrp, Sarcan Y&#;dıa, Damla Onay, TBOSU KateUoğlu. H&#;lym Onaran, Pınır Kaya, Aylin Toruoerg&#;, Sesgin Eatıt!y&#;T, Mihnban Artuner, S&#;v gi GOİay &#;ınkı, Sibel HartUliı, Muatafa A. U&#;ar, Ertu^ru] Ko&#;, Pınar &#;sbirsen, Banu KJ z&#;taa, All Kerem Mergen, Bu ruk A. Kctduk, Nejat Murat Serdaroglu, N&#;&#;fer Oaai, Alp Akg&#;n, Neş&#; G&#;nes, Esrm Er g&#;n, Selma Ardı&#;, Serhan T o kfltlı. Melek Ozer, Becep Hakan T&#;rer, Kadir Tokıo, Kudret Yakn, UusUfa Şon, Oılem &#;zan, Şener Demirkol, GUlbsn &#;zış&#;c, tsma&#; Payct, Mustafa EUyuknalbant, Sebaem H. Ak yam, Murat Baykır, H&#;lya Turan, Gtiker G&#;rkaa, Zeynep Dilek MogıOko&#;, Gamsa Kaptan, Nezlh Doğan, Meryem Aybaş, Yusuf Meng&#;&#;, Song&#;l Durgut, Nuraa Aky&#;ı, Ebru Onabaş, Sellm T&#;rkeri, tbrahinı Akyo!, S&#;mr&#; Şule Safsoy, Erdem &#;akmak, Aykut Yıldınm, Funda Bal, Cemil Yigit, Cenk Efe, Y&#;cel Yıi maa, Esin &#;zk&#;yl&#;, Pigen A^ a , H&#;meyra, Bektaf, Ercan Hmaj, Haiis S&#;nmez, Nesıme N. Dal, K&mer Seyir, Atalay ts&#;ao Yeiia &#;zar, L. Bema B&#; gi Alp Ahmet Bayraktar, Seyit Bulak, Tolga tlze, Ahmet Taskeser. B&#;lent &#;&#;er, Olcay Ayvaz, Hakan &#;şgin, &#;mer B&#;gi, Umut Demlrcl, Serta&#; Yalım, Arzu Herg&#;ner, Burak aydın &#;abuk>&#;ksel, Esın Berberoglu, Mustafa T. Aktas, Mus tafa V. Alpsar, &#;nder Aydogan, G&#;lşen Aksy, Candan Atan G&#;rsoy, Raıle G&#;rden Okumu$, Arzu Zengin, Alp Aydın, Cem Aka&#;lı, Şehmus Murat Manas, Gamz&#; Berber, Serkan G&#;l, Yusuf Ziya Kıray, Harjn Reşit &#;ift&#;l, Demir Tayhun Ert&#;rk, Nermin Erdik, Narin Ok tay, Ozan Aydın, Tuncay Celik, Binnur Bodur, Rıfkı Taskafa, Necdet Koparan, llker Tak&#;, Nuray Semerci, Ahrnet Adaiı, Sinan Ezln, Nur Polat, Aiımet Ozdere, Deniz Cansu, Cel&#; Serdar ETS&#;Z, Can Giannl Reggio. Sibel &#;zel, Gam ze Şanalan, Ahmet S&#;re, Haşım Can, Binnur Songun, Nermin Maraslıoflu, Miirvet Mor, Ekrem Tanrıseven, F&#;sun &#;&tıkas, Sehime Benll, Mustafa G&#;ler, F. &#;m&#;r Akdeniz, I f c rat Allut, Abdullah Demirhan, G&#;luur Aydıner, G&#;ler &#;izme11, Nall Seymen, E&#;f Berna Aydın, &#;gur Neşet Evirgen, Levent Karag&#;Ue, Selda Tokat, Yaırua Aksek&#;i, Murat Dedeoğ lu, Şerife Yılmaa, Ali Kaynak, Emir Berberoğlu, Pulya İlker, Saliha Gezgin, Funda &#;zsel Mehraet Karsıcı, H&#;aeyin C. Bulut, Hatice G&#;Sebakan, Ayşe Ozlem Kul&#;uoğlu, Demet Kıyıcı, Murat Sang&#;l, Aykut Bay han, Nezihe Ferah Tavşan, Seİ ma Turanlıgil, Bilek Zortu, 1> met Tercanlı, Semih Zahit S&#;&#;on, tbrahlm &#;zdemir, H. Han de Bulut&#;u, Saml Tayfur, Burcu Y&#;ceioğlu, Şehriban &#;&#;r&#;k, llker G&#;ltekinin, Almula K&#;k&#;al, Blrol G&#;lten, Ismail M. Karamanlı, Hakan Kargm, Nuri Karaca, Kaan Talay, Aytekir^ As&#;, Yusuf Karoglu, &#;zlem Ka ya, G&#;in&#;r Akaya, Punda G&#;z de Karaduman, A. Murat Hizer, Turgay Bulkalar, Tua&#; Tun cer, Ajda &#;f&#;t&#;enler, Şu&#;e Ertekin, Uğur Bahadır &#;ukurlu, Murat F&#;i2, Yelda Zencir, l&#;ker Erim, İrfan G&#;ney, &#;agia Aky&#;rek, M&#;ge Kulak, T&#;lin KaybaJd, Yasar Doğruer, Murat Sakallı, &#;zcan Ko&#;, Cafer Oğuz&#;lgen, Murat Z&#;lflk&#;r, D:iek Kılı&#;, Kemal Ekmek&#;l, Ay&#;er Yıldırun, Yarua Selim Sormen, Ctineyt Solatcan, Muhittin &#;rekici, Makbuie Şeng&#;k, &#;ifdem Y&#;cel, Kadir Tolgs Gok&#;e, H&#;aeyin Ert&#;rk, Zey nep O. T&#;rkkan, Murat Oraş. Abdullah Cant&s, Seyran Dagdelen, N&#;&#;fer &#;etln, K. Korhan Eklncl, Tamer &#;elik T&#;nay Kılı&#;, Ender Yılma&#;, G&#; ven Ozlil, Ferhat Y&#;ksel, Meh met N. Onat, Ogua Nuyan, Fev zi All Karslı, G&#;l &#;iner, Ahmet Yavuzcan, Murat Turhar: Murat S. Ey&#;potlu, Hakan Yai &#;ın, Atiye Yetisenel, Şule Ar ca, Berat Geyik, Dogan Yenii funduszeue.info, Fatma G&#;nes, &#;igdenı Ekinci, Bur&#;in &#;ztekin, LUtfi ye Elif &#;zver, tlknur &#;oban oglu, An G&#;kbaş, Ail &#;zek mek&#;l, Serdar Tas&#;t, Ihsan Balkış, G&#;rkan G&#;rb&#;z, Murat Yal&#;ıri, H&#;seyin Turgut, Hakar, Can, B&#;lent Acar, &#;gur T&#;rk men, Ayşeg&#;l Şahin, Sema Gokşen İnal, Ertugrul Alacacı, Oya T&#;rkakar, Omit Yasaı Ayg&#;l, &#;ziem Sarıcam, Ersın Kaynn, Osman G&#;ndoğdu. Cem Turhan, Tahsin &#;oruh, Ercan Akpınar, &#;ziem Denizmen, Nesim Amıra, Erhan &#;zekmekn, Raman All Avta, Yasemi 1 Orahir &#;obac, Ctnel TCandfta, Elif Ertem, Necmettln Yavuzlar, lmam Bakır Kanlı, Dilek Koseler, Ece Oz&o. Cahlt &#;zcan, llker Yurttaduran, Patma T&#;mer, Pelin Yıiraaa, HalU Edıacl&#;er, S&#;aan Durmaz, Fllla Tural, Krsan Erdogac. Paılı Faruk Y&#;oe, &#;znur Bing&#;l &#;zcan &#;zt&#;rk,, M&#;g&#; Hedly&#; Kakıa, D &#; e i As&#;ı, Hami İM Denis Somuncu, Suzan Do^ukan, Sevda Tantan, Cen^ Osay, Talısın H&#;seyic Demaei, Elif G&#;ney, Murat San. Murat Şim^ek, Oben Ma&#;i&#; Cii beyUoglu, lietm Egio, Marlll d* Ebru Apak, &#;zl&#;m Tabar, Bur&#;ak Varol. Mehınet Ebiller, Flgenı G&#;ner, Fa&#;b G&#;k&#;eoogiu. B e m n &#;zoelik, Saiih SUer, Ayş&#; Goraa, G&#;ltekin Erb&#;ir. Aybaa Bahanan. Meryem Serda Altmt&f, 0İUMİ Cofkun. Di lek Hocaoglu, Serap UJurei, Okan Başkaya, Nurğ&#;l Mermarcl, Tujrul Alp Delikara, Sev tX &#;nal, H. Serkan Demlrcioglu, Cafer Sıd&r, ITKL Erdaş, Adll* Erbay, Yeşm. &#;arkogiu, Cemil AlbayTak, S. Melıem Koı luca, Mehtap Ayalp, S&#;heyU Srol Şen., Tarkan DUzler, Can Asan, Hira Dogrul, M. Hesut Kocapınar, Hakan &#;ren, VeyMl &#;elik, Yusuf Karaca, Ferhan Kar&#;han, Ahmet S&#;nmez, Ufuk A&ar, Ahmet Can &#;jt&#;t, Elif Şen, &#;zmır &#;elebt, Bet&#;l &#;&#;o4ui, Perhat Bahzni Zorşahin, L, Sait G&#;lbahar, &#;han Yaylım, lahak Koceu, Ahmet Sa&#;ak, Gguzhan Okan, Hava O^ao, Bıial Remn u&#;aa, Ay fer A. &#;alışkur, Ahmet Serdaı Gevrek&#;l, GUİcac DemirJaran, Dldem Tuncdenılr, Petek Keleşoglu, G&#;ntuJ Y&#;maa, Ahmet Şen, Ali Kıza S&#;sl&#;, Hasan Aydogan, Fatma Melika Şalogiu, M J&#;lıde Atay, Han dan Tatbcı, Serpil H. Koca, Aliy&#; FUgen Basar, Ayşe Arsu Vural, Nurcan Eeykus, M. MUj dat Uzel, Seyit Fırat Bar&#;, Şfunduszeue.info Erdık, Sibel Seyitoglu, Erhaa Yaacı, Baki B&#;ient Evcan, Funda Aktas, Filiz &#;zgur, Okan Doğan, SeYtm Hıalı, Peyıan KTımrh, Aslı Buy&#;kersen, Enhar &#;evik, GUrs&#; Okur, Tan Karaak, Haill Meral, Tuncay &#;ift&#;i, B&#;lent Gunp, Alev G&#; ler, Ebru Durmuş, Yeşim &#;ebi, H&#;sn&#; &#;zdamar. Nergiz C&#;mertoğlu, Nalan latepe, Habıbe E. Incidelen, G&#;ibahar Karakaya, Nazmiye Gtfng&#;r, Erkut DoyTan, Zekeriya Usta, Arzu Soylemez, Ebru Akı, &#;agla Yurteri, Dursua Oktay Ozdemir, Eehzat C. Serdogan. Emek Dın&#;, Alper Demlroglu, Cemal S. Acar, D&#;ek Yeş&#;, Şule &#;elebi, llknur &#;zuner, Asiıhan Yılmaz, Arzu G&#;rg&#;r, Dı dem Inceler, Şelale Ko&#;, Metin K&#;k&#;ınar, Mehmet Kalbantoğlu, C&#;neyx Tomaroğlu, Aşkın Abay, Bekır Kıra&#;, Kerem &#;Jur, Beg&#;rn Şeng&#;len, Ayhan GUnhan Turang&#;&#;, Mukattes &#;zbengl, Murat Usta, Seda Şaral, Cem De mirkol, Fatına Gul&#;in G&#;venli, &#;ziem Klre&#;, Omit Akseki, Nihaı Cancı, llker Ko&#;, Ahmet &#;elebi, Dilek G&#;ven, Yalcın Aksoy, Meltem Karaman, Ender Sağoas, Yasemin Cıkla, Cengia Tuna, Burak İmer, Nurdoğan &#;zen, Neslihan Yıldız, Hidayet Karlı, Ersar Evren Ko&#;, G&#;lşen K&#;t&#;k&#;&#;, Fer ruh Fanos&#;u, Seaıra Yakan, Fatma &#;zen, Asuman Kırmızı, Gckhan Onar, &#;zg&#;l Feygan Akbal, Ercument A. Akbay Tar kan Bekiroglu, Taner Akkaya, Nalan Dilaver, Mlne &#;zkaya, Didem G&#;ler, Filiı Y&#;cel Yol&#;aş, G&#;ldem Sevm&#;, All Yal&#;ın Candır, Kerim A. Akbulut, Ahmet Turhan, Muamer M. Se &#;arU, llker Omurbekll, Hakan Atilla, Tuncer Psıbe, Neşte Yıldız, Can Tankut Sansoy, B&#;lent Cebeci, Muhittin Im&#;, Akif Emre lldogu, Ayşe Ulut, Yurder Yıldız, Ahmet Sel, Pun da Tekdurma&#;, Fatma &#;ahk, Ahmet Hakan Disli, G&#;lşen Te mur&#;in, Mustafa Mert Paksu, Sev&#; &#;elik, G&#;lay Sağlam&#;z, Kazım Murat Ateş, &#;ziem Min netoğlu, Fatih Mehmet Şenli, Hakan Fmdıkoğlu, Nil&#;fer Aydm, Didem Ozkan, Fikrl Akbal, D&#;ek Barlas, Kerem Akyazı, Mustafa Dabış, Esıl Muratoğlu, Fidan Kıngu", Murat Saymer, Fuat Serdar Aydm, Musrafa Ufuk Zeren, Kemal Duran, Yakan Yavuz Erim, Sel ma G&#;rm&#;ş. Fatih K&#;&#;&#;koba, Y. Levent G&#;l&#;nay, Sabrt Can Sannav, &#;ziem Mutlu, Ayşe Ekşioğlu, Toıga Cavcav, Emre Nail, &#;rem Akseki, Aşkın &#;elikos Murat Kahyalar, Atıl&#;a Aksan, Emis Işık Yazıoıoglu, Z&#;heyla G. Utku, Sanem Yazicıoglu, thsan Eruturan. Levent Kavalcı, Ahmet Ceylan Mustafa Kasap, Mazhar M&#;fit &#;nal, Aykut Cihat KiHmd, Ocur Keskin, Metin C&#;ce, Ebru Yai&#;ın, Necmi Murat Kaieli, Canan &#;e lJt Şule Hepgezer, Melıha Kızılağa&#;, Mehmet &#;ınar, Murat Paşa Erken, Emine G&#;l&#;ş, Ş&#;h ret Arzu Dogu, Meral Salaz, Cansun G&#;ndoğdu, All Emin G&#;ney, Ahmet Erhan G&#;funduszeue.info Ebru Tonrul, Esra &#;zsoj, Meltem Isıkg&#;z, M. A. B a n s Beş11, Cenk Akg&#;z, G&#;rler C. Kork maz, G&#;khan G. Kocaoğlu, Mus tafa Doğar, Yeşim &#;ner, Kad riye O Aydm, Petek Yeğen, Mu rat Kedici, Mustafa &#;yu&#;. Vedat Aktop, Nilhan Kayahan, Song&#;l Şen, Candan G&#;lay Aytıan, Yeşim Bilgen, Savaş Yıldınm, B&#;lur Sapmazer, C. As m G&#;neysu, Ahmet Kocak, Denla S&#;t&#;&#;, Mehmet Emin Ku&#;&#;kg&#;rb&#;z, Faruk Ak&#;ay, Nursel Ko&#;ak, S&#;eyda Baluo gan, Mahmut Nedim Ku&#;&#;kay dın, Serhat Iş&#;ek, Cem İp&#;: Armağan Nil Elraas, İsmail Arkan, Temeı Eekar, K. İlhan Korkmaz, ^; Hakan &#;ulha, llehmet Ali Tu na, Engin Goksel, Velı Alpagu Yavuz, Nur Sağlam, C&#;ney &#;nder. Meiımet A<soy, Gt&#;s?; Semiz, Kıvan&#; &#;etln Baruon&#;, E m n C&#;mfirt, B*n&#;y Kuftu Bay aal, Sabrt Serkao AkılH. Na&#; Parlak. Keriman K. Kavrar, 1b rahim H. Din&#;, Mutlu MıaırU, Ahmat Pasalıoglu, Sebnem Tsnı&#;, Abd&#;lkadır Karaca. G&#;khan Akar, Mehmet Karasu, Ley la H&#;rgezer, t n d Tırtıl, Halil San, Bekir Kılyar, All G&#;rb^, Muazzez Hatır, Tarkau G&#;r&#;l, Cengi&#; &#;naal, Ard* B&#;t&#;a, Meh met &#;mtirtak, Tiılay &#;a&#;mli, Patma Semra K&#;se, Naciya Aysin Şahlıoğlu. K. Esra Timur, Arife Bengi Nuransor, Metln Yanarates. &#;Btem Ulas, G&#;lgUn Balcı, Mlna Bagdas, Tuncay Parlak, S&#;reyya &#;zel, &#;atem Onnan, Metm İnal, Sultaa Sibel Cam, M^ımat Nadir, Ertuğrul M. Teka, tbramm Demirtae. Ergın Oral Damirel, Orh*n Gen&#;, &#;brahira K. Ap* Adnan T&#;rkar, w&#;v&#;n Basoi. Oksan M&#;ry&#;ojlu, G&#;l A$s, Reoep Aytas Berk, Berna UJurgel, T&#;lay Karademlr, Ersun Kar&#;g&#;l Zeyneb Şul* D&#;s&#;ntlr, &#;rnit M. Kaya, Yasemin Akın, tmoafl &#;zmeo, &#;agiar Ay, Abdullah Akm, Ayşa Canan &#; &#; bek, Alper Hlkmet Yılmaz, Mutlu G&#;van&#;, İrfan &#;zk&#;k, Fatih &#;zg&#;r Esac, Coekus D o lanbay, Sıdık Erhan Karataş, Kemal Akdamir, Zerrin Tavuk ogiu, M&#;cablt &#;tl&#;kcan, Punda Zeytlncl, Neslihan Ottner, SLmıen G&#;lec. Dilek Arslan, Koray Yaman, B&#;lent &#;Etuna, Tarkan &#;zenbaş, Ertugnıl G&#;r •vin, Arzu Aİ.&#;İİ, Mutlu Şentuna, Serap Dog&ndemir, Okan G&#;rsa&#;, Ertan Tosun, Osman Akpmar, Bur&#;ak Paylı, G&#;rkem Saylam, Şebcem Arslan, Plll&#; G&#;n, Yasemin Şahin, Elmer 8ağpazaryan, H&san Demir Obuı, Mehtap Erg&#;n, Ebru Toks&#;&#;, Mus tafa Alg&#;l, Kemal G&#;rsel G&#; nes, Seyyit Bilal Aydın, Tufan GUrman, Ahmet GUla&#;tı, Cem Demir, Fırat Hizal, Zeynep &#;zkocaer, F&#;sun D&#;ren, Murat Yasar, Alper Ata, Saliha Kahraman, Aytun&#; Oştlmezoglu, Cenk Erdogan, Ziya Alp &#;lusoy, Ufuk Y&#;ksel, HUseyln Karadas, H&#;mide Can &#;elik, Taner Işık, Ercan Pekcaa, Ayaun Ates, &#;mit Mlthat &#; ı e c &#; , Haldun Alagaş, Mehmet &#;zsaTran, Merlh Hatipcflu, GUlcan Dolma, Alper Şahar, All Demirel, Serkan C&#;&#;etin, Aysel Taş, tbrahlm Doganay, Ali Akyavaa, Lalehan Yenenler, Leyla G&#;l, Demirozman, Volkan Demirtas, Yasemin Akbaş, &#;mer Kamas&k, Zekiye H. Haskatar, Ey&#;p Ateş, Zenin Akyurt, Cihan &#;zkal, Turgut M. Dai, Eıza Serhan Boran, Ayseg&#;l C. Ersin, M&#;rvet Sokrnan, Melih Başkol, Yasar Tugba Heper, G&#;ksel Yagmur, Hava Akmcı. Nevin Erdem. Abduilah &#;zkan, All Yaacı, HalU &#;. Demir, Ayse Funda Durukan, Bema Onur, B&#;lent Demirci, Fatma Kayrak&#;ı, Mustafa Kanan, Hasan Suzan, llay Uyguner, Elif &#;stoprak, Aydın Kurt, Korhan Altınok, Murat G&#;n&#;ltaş, Nese &#;alışkan, Zevnep Funria T&#;rkay, Bediha Tun&#;, Seda Korkmaz, Hilml Izci, Evrim Elman, Saliha T&#;rk, Burak Abadac, Aylin Karademlr, Ufuk 1leri, Murat Avar, All Uzunkaya, Mehmet &#;zkurt, Idil Alaku&#;. Haluk Te&#;men, Ayhan &#;zy&#;rek, Banu Baykara, Hakan Se&#;ken, Oğı&#; Ozan Bilen, Ş&#;kr&#; Kavuncu, Ahmet Hamdl Vural, Sırma Kasal, Mehtap Ş&hin, Kamran &#;zcan, Ahmet Bilal Tanm, Seda Aydogan, G&#;n Alev, Fatma Tuba &#;tıkur, Ender Canayakm, Pınar Boyuer, Bahadır Iklzcell, Ay*un Atmah, G&#;Kdo Kanrcıoglu, Alev &#;ztok. Nalan Aydın, EST&#; Denla L&#;tf&#; Amao Bezen, Hakan Korkut G&#;ns&#;r, FİU&#; TUylta, Yeşim B&#;y&#;kSBra&#;, Yelda Demirkay&#;, Zennur&#; Altan, Berka Ergun, Nesrtn Arslan, Murat G&#;ng&#;r, Erkan ZUmr&#;t, P. Ebru Sertfo, Mutlu &#;zdoğan, G&#;l&#;to Sankaya, Mustafa Tatar, Pahriye Kal, Metta G&#;ler, Erdto&#; Şaİ&#;n. Haluk Volkangi!, Ali Aydm, Sinan Ctvdvoglu, K&#;tay Ugur, Faik Hek&#;noglu. İlhan Yigit, Bugra Karahan, C&#;neyt Diivenci, Elif Avuz, Suat &#;&#;bakıs, A. Murat Gen&#;tttrk. Yeter &#;zcan, Mazec Atalnuş. Saniye İspir, Sevtap Aydm, Erdal Ak&#;a, Isma&#; &#;eMl, Mehmet Soy&#;i&#;ek, Tamer &#;zanhmen, Murat Dolunay, Pınar Durmaz, Birol Kırmaz, EminbaşU Seviş, Elmas Mine Demirtas, H. Faik Ozdogan, Erdem Benni, Ahmet Sara&#;lar, &#;iğdem Bulgurcu, H. G&#;rkan Başkan, Funda Sa yanlar, Arzu Kabasatolog&#;u. Halll 1. Y&#;ksel, Diİek Ozarpacı. T. Ziya Akkaş, Murat Ka&#;ıra, Nazlre Oylum &#;ainroglu, Sennur Teld, Gaye Altmışık, Rıaa Can &#;zhan, Ser van Karahan, Aliye G&#;ktaa, Cem Kesiktaş, Pulya Ayberkin, Fa&#;h Mehmet Tan, Zuhal Kurtulan, Ali Murat Tarhan, G&#;ls&#;m Gen&#;, Burak Per&#;inler, Kadriye B. Yolacan, Ali Şen, Akif Şahin, Emine Ebru YUcesoy, Ercument Doğancı, Btrsen Doğruer, Hakan Sankaya, Pul ya &#;skay, Elif Devam, Kemal Erdogan, M. Turan &#;zbulut. Suat S&#;nmes, N&&#;ae Kesrik&#; oflu, G&#;ray S ^ &#; t , &#;fuk Kızıltan, Ender Aral, Hakan Kara, 81bel S&#;nmez, Nazmlye Metin, Onz&#;&#; Kocabıyık, Seher Altmsoy, Selda Bodur, HUseyln G. Mollaahmetoğhı, Mehmet M Demirci, Reoep Şengil, G&#;ksel. Şimşek, Erol Imir, Seyda Kulansı, Can Gencer, Yavua Yi Sıtler, B&#;ksan Tuncel, Selim Akg&#;n, Mehmet Aİ. Didem Ge&#;im, Onur Dın&#;t&#;rk. Selahattin M. Togus "J. Murat Yıldız, A. Nazan Ka ı3han, Seyda Mari ^^a^gosya^ Tayfun &#;ztoygan, Nurcan A? cakışla, S. Umut, Ca\ruş, Talm<! Bakır, Aykut Akdemir, Ova* Aydm, Vildan Durmaz, Mahrrnr S. İnal, Dilek Caydan. ErturrCibiık&#;u, Dilek Yerilmez. En der &#;elenk, Ayhan Nazlı, Artur Avedis Mesropyan. Arzu Tıtaoı Okay Takkali. Vlustafa Uygutalp, Nasibe Arzu B&#;lme, Mustafa Akar, Sibel Kartaoprak, F&#;ls Coşar, Mehmet Tekin, Atil 1* Ersoy, Mustafa Kumbur, Ahmet YUcel &#;omu, Mustafa Mut lubas, Hakan Pamuk&#;u, Mehmet Semerci, Kakan Kartal, &#;mer Levent Paylar, Tayfun Tetaar, Ergun &#;zel, Cnn &#;ag layan. Y. Serdar Onl&#;er, &#;zlem Gerglng&#;ı, S. Mehmet Esgta, Isma&#; Boyacı, Mehmet S. Ka&#;sk, Ersin Berberoğlu, MUge Elbesan. Yakup Ser&#;, Besim Boskurt. Pe&#;n Ka&#;ar, K4m&#; Arslan taş. Yılma&#; Naoniy&#;, Ha&#;m Haki, Mahmut Fatih Canbu, Ramazan Pars Şahbas, Srvan Bekanoglu, Ahmet &#;ırak oglu, Kemal SlrgeU, Şirln Ak ir&#;n, Selim &#;K&#;eJll, M. OSU&#;han Meydan, Mefanst Murat İnal, 9uzsn Ifil Yanıker, Oben San, Ergun Akbena, Murat Sog&#;t, Hale Mert. Metin Malaz, Neveser Gergtn&#;k, &#;ziem Kurban. D&#;ek Ataer. Mustafa Balulyu, Denia K&#;ı&#;. Ersin Kara, Elif &#;ğurhı, Dilek Kaya. Mus&#; Şener &#;ncel, Ertun&#; Akdogan, Kamll Cebeci, Ayse BenirU D&#;nmeı, Selma Apaydm. GU1 Elif GOT, Ş&#;kr&#; Barut&#;u. Faruk Kelek&#;i, Volkan Duran, N&#;ket Yagmur, Beril G&#;ng&#;rd&#;, Murat Işık, Erkan Temtekan, Afşar Arda, Emr&#; G&#;lal, Sedef Ottnl&#;, Evren Albaş, Ay&#;&#;l &#;smen, Murat Atay, Sebiha Sekerli, Fatroa TUlay K&#;t&#;k, Er gin Allşan, Ekrem G&#;naydın, GUican Bektas. 1SIS0 Ertan •tfuranel, Dev r&#;n Kırlangı&#;, Dilek Inan, llkrmr Iri, Yıldı&#; Oklap, Fatma &#;ilingir, Murat MUmtaa Yardıma , Esrs &#;zman, Mtıfide G&#;rsoy, Meltem Meri&#;, Engin Karacan, H&#;lya &#;eliktaş, Nasuh Hakan KepengU, Figen &#;zperk. &#;nsal Şıpka, AU Ulusoy, &#;afia Ath, Z. A>şeg&#;l Sargın, MU ge &#;rer, Atacan D&#;men, Mehmet Yavuz Kalkan, G&#;khan Şehirli, Orhan PatkRvak, Berkant Başbahcıvan, Dilek Akg&#;n. &#;ziem Tuna, Idll Ebiri. Ahmet Kunltugc*, Akkuş H&#;nk&r, Ayşeg&#;! Eruş, Yonca Eracar, Yeşim Tamerkan, Patma Ekld, Farms Devran Bildırcm, Deniz Sivri, Sevtap Doruk. Kahraman Aksoy. Kemal E. Toker, Meltem Fatma Mercan, H. Sevgi &#;ztUrk, Nejat Kara, H&#;sn&#; Safa &#;zcan, Haldun Mescl, Ah met Bektaş, Mehmet All Demlrkdk, Abdullah Mutlu, Erdin&#; &#;zt&#;rk, Osman Goktaş, H&#;seyin Can Kaym, Ali Rıza KU1. " Alvin Merdivenoglu. torahim Balkan. S. Orkun Balaban, &#;smail &#;zg&#;r Aydın, Yaruz Mireli, Fatma Yelda &#;iker, Figen Gamsız, Sar&#;mış A&#;ıkg&#;z, Hulya Birim, Taner Ko&#;, llknur Barut, Hande &#;apaner, NU&#;&#;er Erkin, Başak Ka ravelioglu, Fatma Deger G&#;ksu, S&#;leyman Cam, funduszeue.info Bekdemir, G&#;khan G&#;rkan, Ersin &#;akmaklı, Osman Oguz, Sibel Arabacı, Emre Murat San. Uğur Sel&#;uk Şener, G&#;zin Yetkin, Nursel &#;an, Gi&#;can Ulukuş, Şebnem Ersoy, Seracettin GUrsoy, Ayşeg&#;l Te!U, Nurdan G&#;ler, G&#;l Tekg&#;z, Candan G&#;k bayrak, &#;zden &#;zt&#;rk. Bet&#;l Canan, H&#;seyin K. Vural, Erdem ETTen G&#;r, Sema Yaraiıoglu. Munise Serap K&#;ın&#;. &#;brahim K&#;&#;&#;k, Ulug &#;am, Sema Y&#;ce, Mustafa Yavaşoğlu, Ahmet &#;olak, Kadir Ertan Sevpi, Okan Aslan, Bahar Kader t"yssl, Resit Aydoğan, Sultan Yelen, Şule Akrol, GUls&#;m Mercan. D B &#; Ayş&#; Alagfiı, 8etna Nur Ag, B&#;lent Belen, Mehmet C. G&#;rk&#;k. Perit H&#;riyet. Nuzhet Ankogiu, Yeşim Gen&#;al, All Sabn Sayar, Den!&#; &#;iğdem Kalaycı. G&#;lener Emre, HUsn&#; Sinan Baler, Ayşe Arru Yılmaı, As&#;ıhan Yılma&#;, Rıdvan Celik, Tarkan Polat, Cengu Bagran, &#;smail Kocattirk, Tan ju Demircan, Kerim Mafcrumioğlu, Esra Ozsenoğlu. Ayşe Leyla lYldınm. &#;zden Ayhan, Murat Ergun, Vahdimurat Kaya. Yaprak Ulugaskun, Hande Be&#;ge. N e d p Sel&#;uk, Sernm G&#;rateş, Yasemin Y&#;nbakan, Engin Oktay Gen&#;, K. Levert &#;zfidar., Sema Kardeşler, Bema Berk, Zekiye Bi&#;ici, Meaut Uğur &#;alışır, Levent Berkar., Mehmet Ektem, K&#;rşad Bakırel, Gonca Pakoı, llke Baykurt, Tun&#; lagin, H&#;lya Bekar, Tevfik F. Bağctvan, Nuray Gerdeme, Şeflka Kara, Ahmet Ar. Yeter Deliismail, Fuat Mlzanoğhı, Hatic&#; Figen Onal, Ozlem Belgin. Kaan Y&#;rcaı, Sevtn&#; ZUnb&#;ldera, Kenan Bilsel, Ayşa Tolga Şimşek, Mehmet Hakan İnal, Adnan Kaynak, Fikret Erbağcı, Zehra Esra Yal&#;mer, O&#;kben Aslan, Hayriye B. Altıntepe, Taner H. &#;nal, Durmuş All Karaga&#;, Okan Ali Aipay, Tolga Kızmaz, llhami Akfcaş, Ertan G&#;zer, Saat Hayri Ankan, Kemal Izsd Bor, Melahat &#;akal, ZeM Gencel, SUha Ko&#;, Kaan Alkan, Derya Marangoı, Dilek Temiz, Murat Avcı. Eara Şener, Ahmet Atalay, HUseyin Cenk Demircan, Deme* Ya&#;&#;m, Serp&#; &#;ysal, Pmar Yaşar, Fatma FUsun &#;enell, &#;nder G&#;kalp, Şevki D. G&#;&#;men All Puat Tencan, Ayş&#; Sevg&#;l Biriciker, Nesteren Ak&#;ay. H&#;l ya Bağ, Vildan P&#;men, Cansın Dk, AU Iza Kafalı, Halll &#;zbas, Bet&#;l Efeoğlu, &#;m&#;r nlcesara&#;, M&#;nevver Y. Boy, Faruk Bayrak&#;ı, T&#;lay Dokumacı. Hocaoğlu Bema, Nazlı Pınar G&#;nen, Sevgin Aky&#;z. Batur, Muammer G&#;nHlg&#;r, Osman Sahan, Dilek Acar, Nuray G&#;r&#;, Tezden Serdar, Ertan Baltalıoğlu, Beşim D&#;nmez, Handan Karabnlut, H&#;lya &#;z l<&#;m Coşkun, Sennur Aldemir. Hakan Karaman, 1. Aykut K&#;k. Engtn Oktay, Serhat Ok&#;ırsr, G&#;nes Sertkay&#;, Emine Handan Gencer, Dilek &#;zer, Enia &#;ler, &#;iğdPtn Yılmas, &#;agiar Birsel, tsmail Konya, Ercan Keaer. T&#;lin G&#;rer. Billur &#;zkaya, Murat Sevilmis, Denis Erg&#;ney, Bahar Ceren G&#;ncavdı, Ugur Cetin, Y&#;mas Acar. Oktay Erdoğdu, Nedim A&#;tfkan Hakkı &#;ktem. M&#;nlr Yakışır, Mehmet TUys&#;a, &#;rem Ayşe Ssner. Oguzhan Inca, Metin K&#;s&#;, Bema Odabas. Serpil Yılmas. Mehmet Şertf &#;Bttflr, &#;aglı Sayın, Şevket Sever?e. &#;lker Akbay. G&#;lnihal &#;nder, Yeşim Altia, Serdal G&#;ng&#;r, Birol Dogan. Nuket Karadogan, Kenan Kurtuluş, Mustafa Bayri. &#;zer Oral, Enjfin &#;zdemir, İnal A&#;Ua GUneş, Serap Top&#;uoglu, Murat Bilgin. GUnay Teker, Aslı AOigan, Gonca Konuklar, Cem Akdag, Yal&#;*JI Kaya, Kemal Serencloglu. Funda &#;zkan, H&#;meyra G&#;reen, Hakan &#;etlnkaya, Ufuk &#;zkul, Cenk Ş&#;len, Ugur Sairoğlu, HUlya Karakaş, G&#;khan G&#;r, Fethl Altuğ Bayrak, Hatice N. Bozh&#;y&#;k, Hakan &#;ankaya. &#;z&#;m Gemicloglu, Arru Ys&#; mur. Oktay Karar, Murat Mıstafa Uzun&#;akmak, T&#;nUdal Batum, Serkan Tatha, Canan OT&#;un, Rukiye Şebnem Turgut. Ertan Ku&#;&#;kkapıh. Basar G&#;fcay Bilba &#;ar, Murat Birtrd, Galip Batur, Nahlr Ceylan, Mehmet Kıh&#;, Sehnaz Susal, Mustafa Akar na, Aliye Hande Topa&#;lıoglu. Baş &#;smail. Niyazi Kısmet, G&#;lin Ot, Ahmet Toker, &#;mer Faruk G&#;&#;l&#;. Arpine Aslın YernaosoŞlu, Mehmet G&#;nerg&#;n. Gatnze Baysal, G&#;khan Kasmıho&#;lu, Yakup &#;ks&#;z&#;mer, Figen EiToldaş, Işık Tnky&#;rek. Yeşim &#;jau, K. G&#;kfcan Ko&#;er, Nihal KMap&#;opur, Ayşe G&#;z, Aykut &#;E, Ay&#;a Akın, Cansen &#;ztan, Ekrem Yıidinm, Hayriye M. &#;zcanlı, Kadir Akglin d&#;z, Isma&#; Terzi, Serap &#;elik, Arda Erden, Mehmet A. Ayt&#;re, Barbaros Karaca, Ceyhun Sunsay, Aygen Babacan, Murat Erol, Isma'.l Bayram, Ayşeg&#;l Bilgi&#;, Metin Y&#;ksel, Yasemin Pehlivan, S. Seyhan Suvari, G&#;rsel Uslu, Y. Celal G&#;lay, Ali Fuat Kola&#;an, Ufuk K&#;&#;&#;kprtl, Rasir Kayah, Murat I. &#;gr&#;, Ahmet Ko&#;. Pitnat Ebnı Levent, Esra Alpak. Arlin Sofi NeTnız. G&#;khan G&#;neş, Yusuf Uzunofilu, Nakl Doğan, Aysun Sony&#;rek, Ebru Topcan, Mehmet Aktel, Erkan TUmbek, Canan &#;zbek, Murat Kuruoğlu, Baha T&#;l&#; Tanju. Selami Tiryakl, &#;igdem Erd&#;nmez, Harun U I J . Murat Erensoy, Hamit Temız. K&#;mil Berkan Yurtsevsı, Atilla Suat Subaşı, Osman Inter, Ece Saka. F. Mehmet Seyman. llknur Togan, Erhan Demir. Mehtap &#;ağlayan, Murat Celiker, M&#;idat Kayserli, Eda Erk. Orhan Seyhan, B&#;lent Dogan. Hidayet Karakulak, Oguzhan Alkdooğlu, Ferit Nadir Yantur. Nesrtn Akbaş, All Ulaş, Ahmet Urel. Ayşeg&#;l TUrkmen, Gamze Ar&#;ak, Etain Hacısabanoğlu. Yılmsz Metin, Ender Aksangur, Arif Burak &#;eriner, Orhan Veli Turac, G&#;khan Danacı. Şener Dather, Sibel Celtkel, Hilml Erttlz&#;n, Yeşil &#;ztekin, Seyhan Avşen &#;st&#;n. &#;zg&#;l Demir, Ekrem Sener, Nuri Barut&#;uoglu, Ayşe &#;pek, &#;iğdem Perdah&#;ı, Vildan &#;zkurt, Murat Nacaroğlu., &#;mit Acıoğlu. Ercan Yerli, F. Olcay Glgin, Tula Bal&#;iK, Mehmet Altıng&#;l, Mahmut Altuntaş, M&#;ret Y&#;nak. Ahmet Orhan, Fi&#;z Ekin cl, Ayfer Bayram, Oya Sergen, S&#;heyla Şenyurt, Murat &#;etintaş, Metln Kırdağlı, Muharretr. T. B&#;y&#;koglu, D&#;ne Yenlşen, Ahmet Kaya, Tayip K&#;rcan, Nedim Tiryaki, Zehra Elvan Dumlu, B&#;lent Cengiz, Atakan Ererı. Bur&#;in Ertemin, M. G&#;ktuS San&#;z, Kayahan &#;etin, B&#;ker &#;zkan. Fatih Cansız, Melek Esin Karaduman, Adnan &#;zdemir. Ebru &#;etinkaya, Aykut Cem &#;ks&#;&#;, Bekir Barlas A'.sancak, &#;mer Topaloğlu, Htiseyin Hayit, M. Yai&#;ın Hi&#;yılmaz, Ekrem Hakan &#;zt&#;rk. Hamdi Kıyı, Mustafa Alper, Nihat Sara&#;oglu, T&#;rker Yılmaz, Tayftın Turgut, Alkım &#;ndoğan, Sevgi Tongal. Işılay &#;onkır. Levent Ak&#;a, Alper Nabi Erkan. Mahmut Baran, &#;lker Yemez. Feray Oskay, Yasar funduszeue.info Erkan M&#;tiş, Murat Yeşil, Hayriye Yılmaz, Didem Ersoy, Egemen Erdin&#;, Dide Nigar Kahyaoğlu, Ufur Sabit S&#;rat, Ayse Yasemin Akman, Hasan Y&#;r&#;t&#;c&#;. Fuat Sinan Kuran, Kenan G&#;kalp, G&#;ker Yıldız, KPma! &#;a&lar Kıyıra, Ayşen Yıldınm, A. Kemal Subaşı, &#;mer &#;zcan. Zeliha Sever, M. Seyhan Muratoğlu. Esra Cetin, Muzaffer Birol. Şenem Yeşilkaya. S&#;mer Dogan. Sibel Buyurgan Zuhal Natır, Berna T&#;glı, Ercan Ayas, &#;nay Turum, Cenk &#;evik. 1. tbrahim Akkuş. Hasan Yai&#;ın, Arif Kılı&#;, G&#;khan Demiray, Alpay &#;zer, Aysun Selimoğlu, Ali C&#;nyet S&#;zen, H&#;seyin Uslu. Yesim G&#;rmen, Murat Ziya Tanar. Banu &#;nder, Veli Dogan, Savaş Yaşar. Tayfun T&#;rkaslan, Kemal Fidan. Seyd&#; Sever, &#;mer Melahat Hande Bu&#;ektn, Burak Erkut, Ahrcet &#;ıtak, Gamze &#;r^firk. Fatma Atilgan, G&#;n&#;l Elveren. Perr.b&#; Karatere, Alper &#;nsl, Bahar Mors': 1, E. Levent &#;zg&#;k&#;eler, Hs'ın &#;Br gatay, Cumhur Duman. Tuncay G&#;zeloğiu, k&#;ur&t Csngte, Turgay Yılmaa, Sema T?ymur, Fikret Şenelı Meryem Kı&#;K, &#;rem Erg&#;rı, GSkhen Alpnn, Dıdem Şerifa Akkor, Em&#;l BOE cu, Arzu Sarvkahvn, Kustaf3 Y&#;ksel. Seyda KUalay, Fi sun KaynAk, Elif Tumruk&#;ai &#;smail Teker, Korey &#;nirT. Taskm Dural, O. Tol&#;a Acar. Hatice Didem &#;ng&#;n, Ahmet T. &#;elik, Eilal G&#;k, A. Ertflment &#;gurbalaban, Kafan &#;sba&#;n, Nalan Salva, Huly&#; Kutlu, Mu& tafa Ert&#;rk, Mehmat Uyan, Ahmet Elbas, Ercan Demtr, Allyp Kumae, Bab&#;r Taner, Izzet Argun, Mehmet Alper Saraşer, Sedat &#;zt&#;rk. Ayş* Eli&#; Sert. Gamze Demirbsş, N&#;&#; Balir!, Osman Etan, Srtkı Murat Dem'.rci. Ertan &#;zmutlu, ArtEUn Demlroglu. Ayte&#;dn Kaya, Şenay GUl tekin, Ayşe Na&#; Epflrel, Hasan Ermaa Bayraktar, Mehmet All G&#;ltekir). A. Dtn&#;&#;r &#;obanoğlu, Mohlttln Y&#;maa, &#;smail S. Baslit&#;&#;, &#;smail Yesilbaş, Adnan Baş, &#;zg&#;r Araslı, Alev Gevrek, Htllya Okutan, Berrtn Karaman. Erkan Karlak. G&#;l Vanş, Sabahat TMnmho&#;lu, Gillşah &#;zkanlı, Setim &#;zkol. Aynur &#;ardak. Nilg&#;n Anafarta. Koray Kafkas, M. Nuran S&#;nmea, Ayla Perveroglu, Erkan Husbfl, M. Murst Demtr. G&#;&#;s&#;u Ata&#;er, Ali RıfHt &#;ağlayan. Caaer &#;ler, Ero! &#;zvanlıgil. Fehtme Se\gi &#;zdemir, S&#;kr&#; &#;kt&#;, &#;lkay Yenilmez, funduszeue.info Esra Oa&#;iğit, Yavuz Tarun. Mehraet Fatik Uncu, Tuna Dogarogtu, Mustafa Yangel, Obran Gebes, Mehmet Ali Demlr, Selim Bevin&#;, Hale Adak&#;y. OUl&#;em AV tınok, E. AyUn Kayaaltı, Nevla Bakan, Turan Karabayjr, Cankat Bartı, Ercan G'JneT, Adile Dirik, G&#;rny Ozbtlen. Ha&#;c&#; Soyvural, E. Ersin ETg&#;veo, Arzu GUrbak, Cemal Mllam, Ahşen Demirgıran, Serhat L&#;vent Avuka, OznuT Tun&#;, Burak Tahral!. Nahit Hnkan Tokay, Erhan Senay, Anıl Neray, E. Alp Altınay, Bet&#;l Din&#;er, Meral Alsan, Bilgehan G&#;lcan, A. Volkan &#;&#;, Bahadır Cem &#;B demir, Beg&#;m SİTAn, Susan Ergun, Ertan Kuran. Deniz Kasnnogliı, Reyhan G&#;ren, D&#;nd&#; Başaran, Hakan Şener, Zeynep Yelda Kaban, Levent Ayan, Ayse Ayaş, Hav&#; Kaya, Aynur Ata, Ihya Eivan Kfiksal. A. Anu Kısacık, Esra Demir, K. Cenk &#;ludoftan, Fehmi BOjren. Osman &#;zg&#;l, Ahmet &#;elebi G&#;n&#;ltaş, Yeşim Ahl. Aysel Boakurt. Cem Topus&#;a, Hilal Cemiloflu, Serap &#;zbav, Buket Alruner, Ceyhun Erdoğan. Taner Bozdağ, Murat Ikizler, Beh&#;et S&#;zc&#;, Faruk Ateş. A. Nesrin Naksap, Ayse G&#;lyar S&#;renk&#;k, Ibrahim 1. Canver, .\hrnet Erhan Turhan. Birg&#;l Deniz, Emine Talay. Mustafa Polat, Kutlu Taskın, Aykut Balkaya, Sevin&#; Kant. Saiiha Akıncı. &#;zler Farm;&#; Filtz. Sinan Akpmar, Kayhan Colake&#;, Nurhan Tıırgut, G&#;khan Saym, Hakan D&#;lkadir, Dilek Akunal, Da'.ut Ufuk Demirel, Muzaffer &#;. Erhan, Halil Erkan, Dilek Avcı, Ayşe GUl Kaieli. Elif Eleman, Deniz Kılı&#;, &#;brahim GUze, Nurg&#;l &#;ığırgil, Ayşe Ebru Acart&#;rk, Ahmet Budun, Emrah Katkat, Meltem Satır, Cemal Aky&#;z, Kahya Erol, Nazan Selvi, Telat Bek. Şenol Ko&#;aman, Vedat Karabekiroğlu, Yamac Ert&#;rk, Nurdan Turan, Şule İrt&#;rk, Ova Kanyılmaz. Ibrahim G. G&#;rsoy, Ayhan Aydm, Nuriye Yanbul, Nazire Mine Başartr, &#;ziem &#;elikko!. Mehmet Eray Elbasan, Murat &#;zt&#;rk, Muhammed Ata, Handan Kısacık, Mustafa Kaan Gen&#;. Tolga Tasgan, &#;. Alparslan &#;nal. Mehmet Te&#;can, Murat Kılın&#;. İbrahim Kabaağa&#;, G&#;lnur Vural, G&#;lbin Yeşil, thsan Tufan Obuz, Ebru &#;elikok, Işm Yavuz, Sadettin &#;il, Zehra Ebru &#;ney. Mehmet Can Arkan. &#;mer Dişbudak, Orkun Aitan, &#;smail Noyan Doğu, &#;ağatay A&#;ıkgftz, Mehmet &#;nal, Ayşeg&#;l Kara&#;ocuk, Sadık Aslan, Ayşin Bujur, Ebru Namal. Şerife Kapcan, A. Knan&#; &#;ın'lsn, Mu&#;u Tingur, Ebru Akzeren, A. Tansu &#;igern.&#;lu, Murat Kakmak&#;ı. Ercan Dinamit, ArmaŞan Bozkurt, Nfehmet Menekşe, Fisen Mertol, &#;zlem &#;elik, Esma B&#;lb&#;l, Gi&#;g&#;n Afa&#;nal. Zevnep Pınar Sagmen. Hakan &#;elikko!, Şebnem Boyac&#;(?r. Bar.u Hasırcıoğlu, Didem Ogı;z. &#;zlem Metin, G&#;rkan Diken, Ahmet &#;zTnen Miisl&#;m Kaya. Feryal Varanoğullan, Serap Cuh3dar, Kenan funduszeue.info Ebnı G&#;rer, Kayhan &#;zar, G&#;khan Aksu'. Atilla Ulusoy, Fatih San. Filiz Sahin, Didem Altan, Figen Kırmızıg&#;l. Cansu G&#;cl&#;er, Sedef Dalakpmar, Ayse Nisa Tanyola&#;, H&#;seyin Cem K&#;lemenoŞlu. Zekiye &#;zkan. Uhı&#; Tekeli M&#;ge Hizal, Dilek Hrbab, Seda ^kar, Abdullah G&#;nal. Hilal Din&#;el, &#;zkan G&#;z&#;bek. &#;lkay Usen, &#;zlem Da&#;ga. Ercan Ko&#;al Nurettin Taşkaya, Sedat Can. Arzu Bann. Yal&#;m inan&#; Serin. Osman K&#;l. &#;lk&#; G&#;zen, İkb?.l Kıranartligil, Z&#;leyha &#;zkurt, Oktay Yeter, M&#;jgan &#;zdingis, Murat Knrkut, G&#;khan Ant, Nurran &#;zler, &#;iğdem Hark, Tavfun Yazaroğlu. Belgto Gedikli, Ayhan Al, Zafer Ersin, Nazlı Narin, Serkan Enispl. Zeynep Karabağlı, &#; m u r İrtem. Nur Yeş&#;g&#;lden. Mehmet Bora &#;zsoy, Ali Osrnan Bdremit, Stma Durak, Mehmet Zeki Atesok, Ali &#;gur, &#;smail Kaya, Bah a dır Altun, Taner G&#;nbay, Ha kime Emel Aktepe, Alper Yıi maz, &#;mm&#;g&#;ls&#;n Enuğrul, S e b v G0k&#;r, Tamar Barkarıft, Abdullah Katırcı. G&#;ray Kıli&#;, Hakan Onur, Hasan Kuruldak. Bora P&#;sat&#;ı. Murat Volkan Akkurt, Vikı Erdogan. Demet Avdmoğlu, OsKrespi, Sedat Adak. C. Orbey man Kandara, Serta&#; Murat Denizoğlu. Selen Nokay, Mura* Yurdaer, Nurptnar Tente, Sel;<anat, Sennur Sontorikoğlu, ma Değirmenci, G&#;khan YılMakbule Naz&#;ı Onal. Didem Elif rtınm. Tun&#; Ersoy. Aral Me*. r&#;atı:m, Serap Kirkıt, Dilara Y&#; vem AltuS. llknur Karaca, Nur~esoy. Selda Tunca, Elif Alhan Demirkol, Levla Kelesoğlu. kan. Ali Poyraz, Şeyma G&#;lteBurak &#;l&#;an, K&#;mil Alp Evren, kin, Sait Uğur Bilginer, Hanife Tol^a Trrjo.n Mustafa Erol, S t Kaymu, Ayşeg&#;l &#;ıtak, B&#;nu bel &#;l&#;al, Ramazan Yıldmm,

Katalog

Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp OkuyabilirÜye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorumSayfayı Satın Almak İstiyorum

Son 20 yıldır ulkenın katakullı- ye getınlmesının baş sorumlusu- nu tutabılene aşk olsun1 Turgut &#;zal'ın ANAP'ı grttı gıder ANAPta- kı depremı, mtlletvekılı adayı Kan- dıllı Rasathanesı Muduru Ahmet Mete Işıkara bıle onleyemez Ya, hazırANAPsılınırken "&#;zal- cılığın dervışlığıne" soyunan "sol" etıketlı partılere ne demelı? IŞIK KANSU Se&#;im &#;ncesi genel g&#;r&#;n&#;mCumhurıyet'ın Ankara burosunda yorgun se&#;ım gunu sabahlarına varmadan, &#;ıkacak tabloyu yılların deneyımıyle &#;ızer Prof Dr Erhan Karaesmen Dedıklerı de bır bır &#;ıkar Karaesmen'e se&#;ıme 2 ay kala sorduk "Hocam ne olur^ Sanıldığı gıbı AKP alır başını gıder mfi" Erhan hocanın dıle getırdıklerınden anladığımız kadanyla "l-ıh1 " AKP'nın, hatta barajı aşacak dığer partılenn tek başına ıktıdara gelmesı bır tatlı "duş " se&#;ım sonu&#;lan temel alınacak olursa, yuzde 20'ye yakın oy değerlendırmeye gırmemış, baraja takılmıştı Bu kez ANAP gıbı, DSP gıbı, SP, HADEP ve YTP gıbı buyuk lokmaların da barajın altında kalma olasılığı var Sonu&#;9 Değerlendırmeye gırmeyen yuzde 20, yuzde 30'a &#;ıkacak Bugunku duruma gore, barajı aşması beklenenler de gerı kalan yuzde 7O'ı paylaşacaklar Hangılen? Buyuk olasıhkla CHR AKP, DYR MHP Yuzde 70'ın buyuk payı olan yuzde 45'ı, yuzde 20'ye yakın oranlarla en şanslı gorunen ıkı partı yanı CHP ve AKP uleşseler dahı tek başına ıktıdara gelemıyorlar se&#;ımlennde yuzde 42 ıle bıle CHP'yı ıktıdann kapısına getınp ı&#;en sokmayan se&#;ım sıstemının, d'Hont'un azızlığı ışte Yuzde 20, taş &#;atlasa mılletvekılı edıyor AKP ya da CHP'nın "alıp başını gıtmesı" tek koşula bağlı Barajı aşabılecek dığer tum partılenn go&#;mesı Bu da &#;ok zor Baraj altında durum ne? Turkıye'de 1 mılyon "kızgınlık ve alkış oyları" barajda etkıh oluyor CHP'nın 'da başına gelenler bu yuzden Kızgınlık oylan bu kez DSP'yı vurabılır SP'yı ıse AKP erıtıyor, ANAP'ın vazıyetı kotu, HADEP'ın oyu belh, YTP, DSP'den koptuğuyla kalacak gıbı Matematık ortada Ama, se&#;ıme daha 2 ay var Tablo değışır mı? Mesleğim gereği bağh olduğum sosyal g&#;venlik kurumu Bağ-Kur'dur. Eşim ise yabana uy- rukhıdur. Sorulanm, yabana uyruklu olan ve T&#;rk uy- nığuna da ge&#;meyen kadın eşlerin sosyal g&#;venlik ku- rumlan karşısındaki konumlanyla Ug&#;idir. Yabancı uyruklular: A) Bir kamu kurumunda memur ya da &#;ğretim g&#;rev- Ksi olarak &#;anşırsa, sosyal g&#;venliğini EmekH Sandığı sağlayacakmı? B) Kamuda ya da &#;zel sekt&#;rde ve iş&#;i stat&#;s&#;nde &#;a- bştığmda, bağlanacağı sosyal g&#;venlik kurumu hangi- sidir? C) Benim gibi kendine ait bir işyeri a&#;arak cahstiğın- da, Bağ-Kur kapsamına g&#;mesi gerekecek mi? (Bildi- ğim kadanyla yabana uyruklular Bağ-Kur'a ahnnn- yorlar.) D) Bu kez, hi&#;bir işte &#;ahşmaz \e yaşanum 'e\ kadını' olarak surdururse, sosj al g&#;venliğini sağlayan bir sos- yal g&#;venlik kurumu var mıdır? (F.Ş.) YANIT: A) sayılı TC Emeklı Sandığı'na bağlı bır ışte &#;ahşabılmek ı&#;ın, oncelıkle "T&#;rk uyruğundaohnakve 18ya- şmı bitirmiş bulunmak" gerekmektedır sayılı Turk Vatandaşlığı Yasası'nın 5 maddesı uyann- ca. u BirT&#;rkleevlenenyabanakadmT&#;rk\'atandaşhğniage&#;- mek istediğnu", yasanın 42 maddesı gereğınce, "evlendirme- ye yetk&#;i T&#;rk makamlan &#;nunde" bıldırımde bulunmak du- rumundadır Bu bıldınmde bulunan yabancı uyruklu kadın eşler. " Bahane Solla yakından uzaktan ılgısı ol- mayanlan, "galıba so/"culan mıl- letvekılı yapmış onlar da sırası gelınce onu arkadan vurmuşlar Ulus deprem acısı ıle kıvranır- ken ulusal yargıyı hı&#;e sayan "uluslararası tahkım"\ &#;ıkarmış, IMFıstemışTutunYasası'nı, Şe- ker Yasası'nı &#;ıkarmış, &#;ıft&#;ıyı, yoksul koyluyu perışan etmış Dunya Bankası memurunu Ha- zıne'nın başına getırmış Bunla- n da "&#;ok onemlı, tanhı reform- lar" dıye nıtelemış Yumurta ka- pıyagelmış, "ulusal sol"&#;ağrısı yapıyor DSP'lılere "Ge&#;mış ne olacak, ge&#;mtş?" dıye soracak olduk Se&#;mene soylenecek ba- hane bellıymış "Huk&#;metbıror- taklıktı, koalısyondu Ge&#;mışte yapılan yanlışlar ve hatalar, uz- laşma kulturunun sonu&#;lanydı DSP tek başına ıktıdara gelsey- dı, bu yanlışlar yapılmazdı" AKP-CHP Turk-lş Genel Başkanı Bay- ram Meral'ın bugun CHP'den aday olması beklenıyor Meral aday olunca Turk-lş'te- kı gorevı askıya alınacak, yenne Turk-lş Genel Sekreten H&#;seyin Karako&#; vek&#;let edecek Bay- ram Meral, 4 Kasım'da mıllet- vekılı se&#;ılırse de mazbatasını aldığı gun Turk-lştekı gorevı so- na erecek, yenne bınncı yedek, AKP yanlısı Demıryol-lş Sendı- kası Başkanı ErgunAtalay Turk- lş yonetımıne gırecek, AKP'lı ıle CHP'lıhalefselefolacaklar Da- ha şımdıden ağızlarda dolaştın- lan, ıstenen AKP-CHP koalıs- yonu değıl mı zaten"? HAYVANLAR ISMA&#;L G&#;LGE&#; gulgec2(a funduszeue.info KİM KİME DUM DUMA BEHI&#; AK [email&#;protected] funduszeue.info HARBl SEMİH POROY semihporoy(S funduszeue.info TARİHTE BUG&#;N ML MTAZARIKAN 2Eyl&#;l SON BUDIN VALİSI 'DA gUG&#;A/, BUD/U BEYLE/eSEYI ABP&#;&SAHMAM ABPt Qt&#;eN 7O MŞlNPA &#;EHırOLOU S&#; ZAMAHPA &#;SMAAJULAe'n SO/V GUUUYO&#;. 1SZ6'C&#;A OSA4AA/U M&#;UOINE MTfLM/f OLAU Buptu, tso y/L soAjeA,Ai/usrv)syA'AtffJ oesur- LEPIĞ/ HA&#;LI OepuSUA/UM ELINE <S&#;&#;tyO&#;PU VE2ıG GUTEESfUDEKI ASPU&SAHMAM ABPt &#; SOAI8A HAKA8EVE P&#;MEN <ALSrr &#;BUISASI BABAMI2/KI MAUKANESl PEĞlL tCJ TS&tE&e- LlM* PtYe&EK SOA/&#;A/A PESlN SAI/UfJMU&#;TV. 1S8O'ttyıllarda, Budapeşfe eJ&#;ı/<&#;>m<z.m g, ıle kale ı&#;ıfunduszeue.infoşarun sembotık. mezan / h (S&#;d) menUğnn Son Bud* vatısi AUuıralman Abdı Amanıt Paşa ylulayımn g&#;nu makhıl d&#;ff&#;. DUPEDUZ YUZSUZDUR O, TEK GOZLU SANMA, KİTAP KORSANINA SAKIN ALDANMA, KANMA Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) Turkıye Gazetecıler Cemıyetı nın yayınladığı gunluk Bizim Gazete Ulke somnlanna ılışkın raporianyla araştırmalanyla, koşe yazılanyia tarafsız habertenyle sıvıl toplumlann gazetesı Dnzenlı okumak ı&#;&#;i abone olun. Tel: 75 Cumhunyet Mahallesı 1 Kısım'da m2 ruhsatlı satılık arsa Tel: 12 13 65 50 TEMA &#;ELENK HATTI Sevdiklerinizi fidanla yaşatın Tel: () 80 00 Faks:() 80 09 SAGNAK NİLG&#;N CERRAHOĞLU Venedik'te 'Din Skandalı' beyaz &#;ı&#;eklı bır ağa&#; D&#;zeltme ve &#;z&#;r: Cumhunyet Dergı'nın Armağanlı Bulmaca- srndayukandanaşağıya20 soru yazılmamıştır Bu soru şoyle olacaktır Bır ılımız Kendınde mıknatıs ozellıklen bulunan Duzeltır ozur dılenz

POMEM m&#;lakat sonu&#;ları a&#;ıklandı mı? D&#;nem POMEM s&#;zl&#; sınav sonu&#;ları i&#;in g&#;zler EGM'de!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31,

LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi

POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Dönem POMEM alımında ön başvuru, sınav ve fiziki parkur aşamalarından başarı ile geçen adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. 6 bin 'ü lisans (5 bin erkek ve kadın), 'ü ön lisans ( erkek ve kadın) mezunu öğrenci alımı Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları e Devlet şifresi ile sorgulanacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Dönem POMEM sözlü sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için gözler EGMde
2/5POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
3/5POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için gözler EGMde
4/5POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için gözler EGMde

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası