pedagog olmak için gereken özellikler / ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI

Pedagog Olmak Için Gereken Özellikler

pedagog olmak için gereken özellikler

Çocukların ruhsal gelişimleri için destek alınan Pedagoglar ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda rehberlik ederler. Pedagog olmak isteyenlerde Pedagog Nasıl Olunur? sorusuna cevap aramaktalar. Pedagog Olmak İçin Hangi Bölüm Okunur? araştırması yapanlar aynı zamanda Pedagog Maaşları Ne Kadar? merak etmekteler. Gelin birlikte Kimler Pedagog Olabilir? Pedagog Olmak İçin Kaç Net Gerekir? sorularının cevaplarını ve tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim&#;

Pedagog Nasıl Olunur?

Öncelikle kısaca Pedagog Nedir? sorusunu cevaplayalım. yaş çocukların gelişimi ile ilgili olarak duygusal, zihinsel  değerlendirmesini ve takibini yapan uzmanlara Pedagog denir. Pedagoglar, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerini takip ederek oluşabilecek problemlere karşı danışmanlık hizmeti verip çözüm odaklı çalışırlar. Aynı zamanda çocukların ebeveynlerine de fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirilmesi için danışmanlık hizmeti vererek ebeveynlere rehberlik ederler. Anne babaların çocuklarını yetiştirirken çocukların ruhsal gelişimleri için düzenli olarak bir pedagog ile görüşmeleri çocuklar açısından çok sağlıklı olacaktır.

Türkiye’de yılında çıkarılmış olan bir yasa kapsamında artık pedagoji bölümlerine öğrenci alımları durdurulmuştur. Bu bölümü okumak isteyenler artık Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü ile pedagog unvanı adı altında atanmaya başlamışlardır. Bu bölümü okuyup mezun olanlar çocuklara eğitim verebilir ve aileler ile çocuk eğitimi konularında görüşerek gerektiğinde onlara da eğitim danışmanlığı yapabilir.

Pedagog olmak için üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmak şart. Mezun olduktan sonra da pedagoji alanında gelişim gerekiyor. Bunun için bu eğitimi veren kurslara giderek çocuk gelişimi ve eğitimiyle alakalı bilginizi artırmanız lazım.

Pedagog olmak için

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmak
 • Çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olmak
 • Çocuk psikolojisine ilişkin bilgili olmak gerekir&#;

Adliyede Pedagog Nasıl Olunur?

Adliyede pedagog olarak çalışmak isteyen kişilerin sayısı da hiç de az değil. Çünkü her adliyede boşanma ve çocuk davaları nedeniyle pedagog olmak zorunda. Adliyede pedagog olmak için KPSS sınavına girmek şart.

Adliyede Pedagog Olmanın Şartları

 • PDR diploması sahibi olmak,
  Çocuk gelişimi ve eğiminde sertifikalara sahip olmak,
  Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu hazırlamak,
  Eksiksiz doldurulan forma, fotoğraf yapıştırıp imza atmak,
  KPSS 3 sınavından en az 70 puan almak.

Adliyede Pedagog Olmak İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

👉 Adli Psikolog Nasıl Olunur? Kimler Adli Psikolog Olabilir?


Pedagog Olmak için Hangi Bölüm Okunur?

İyi bir pedagog olmak için üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü okunmalı ve çocuk gelişimi alanında düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmalıdır. Çocuk gelişimi alanında yüksek lisans eğitimi alan kişiler daha avantajlıdır.

Pedagog Kaç Yıl Okur?

Pedagog olmak için 4 yıl lisans eğitimi alınır. Lisansta Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü okuyan kişiler çocuk gelişimi üzerine yüksek lisans yaptıklarında pedagogluk mesleğinde daha avantajlı hale gelirler.


Kimler Pedagog Olabilir?

Pedagog olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Çocuklarla çalışmayı sevmek
 • Sabırlı olmak
 • Etkili iletişim kurabilmek
 • Güçlü gözlem kabiliyetine sahip olmak
 • Empati kurabilmek
 • Çözüm odaklı olmak
 • Çatışma çözme becerilerine sahip olmak
 • Aktif dinleme kabiliyetine sahip olmak
 • Kimler Pedagog Olamaz?
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmayanlar
 • Çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olmayanlar
 • Çocuk psikolojisine ilişkin bilgili olmayanlar

Pedagog Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Pedagog olmak için ortaöğretim başarı puanının YKS EA puanına etkisi 57 olan bir öğrencinin iyi bir üniversitede psikoloji bölümünü kazanabilmesi için ham puan alması gerekiyor. Bunun için, ortalama 36 net Türkçe, 35 net Matematik, 8 net Fen Bilimleri, 17 net Sosyal Bilimler neti yapması gerekir. AYT&#; de ise 35 net Matematik-Geometri ve 20 net Türk Dili ve Edebiyatı, 5 net Coğrafya yapması gerekir.


Pedagogun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kreş, anaokulu, aile ve çocuk mahkemesi, cezaevi ve çocuk yuvası gibi çeşitli kurumlarda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren pedagogun sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır.

 •  Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık verir,
 • Hastanelerin çeşitli tedavi ve bakım bölümlerinde çocuğa duygusal destek verir,
 • Öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, aile hekimi ve çocuğun hayatında yer alan diğer profesyoneller ile koordinasyon sağlar,
 • Hastanelerin ilgili servislerinde çocukların gelişimlerini takip eder,
 • Çocuk yayın ve televizyon programlarının hazırlanma aşamasında uzman görüşü sunar,
 • Kreş ve anasınıflarında çalışan öğretmen, yardımcı öğretmen ve yardımcı personele hizmet içi eğitim düzenler,
 • Çocuğun kişilik gelişimini etkileyen toplumsal farklılıklar, iletişim araçları, kültürel farklılıklar konularında aileye rehberlik hizmeti verir,
 • Dil ve konuşma sorunu olan bebek ve çocuklar için durum değerlendirmesi yapar,
 • Bebeklerin bakım, beslenme, uyku ve egzersizleri konularında aileye danışmanlık yapar
 • Çocukların cinsel gelişim dönemlerinde, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında aileleri bilgilendirme işini üstlenir,
 • Anne baba ilişkilerinin çocuğun ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ebeveynleri bilgilendirir,
 • Aile ve çocuk mahkemelerinde aile sorunları ve ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yaparak, velayet veya evlat edinme ve diğer adli vakalarda bilirkişi raporu hazırlar,
 • İcra yolu ile anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde bulunur.

Pedagoglar Nerelerde Çalışır?

Pedagoglar, MEB’e bağlı bulunan okullarda psikolojik danışman veya rehber olarak çalışabilir, aynı görevle yine tüm özel okullarda danışmanlık hizmeti verebilirler, üniversitelerin akademik personel kadrolarında çalışabilirler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler, sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev alabilirler. Görüldüğü gibi birden çok seçenek vardır ve pedagogluk, psikolojik danışmanlık her zaman ihtiyaç duyulacak bir sektör olarak, geleceğimizin mimarı çocuklarımızın sağlık ve gelişiminde önemli rol oynayacak bir meslek koludur.

Pedagog Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Pedagoglar ortalama ay staj yapar ve TL ile TL arasında maaş alır. Pedagog stajyeri çalıştığı alana göre değişmekle birlikte genel olarak rehberlik faaliyetleri ile ilgili görev yapar.


Pedagogun Taşıması Gereken Nitelikler Nelerdir?

⇒ Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak,
⇒ Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
⇒ İkna becerisi yüksek olmak,
⇒ Mesleki gelişime açık olmak,
⇒ Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği sahip olmak,
⇒ Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,
⇒ Çocukların yetenek, ihtiyaç ve sorunlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisine sahip olmak


Pedagog Emeklilik Şartları Nelerdir?

Pedagogların emeklilik şartları, kamu ve özel sektöre göre değişmekle birlikte işe giriş tarihi, cinsiyet ve yaş kriterine göre de farklılık gösterir. Örneğin kamuda pedagogluk yapmaya başlayan kadınlar 8 Eylül &#;dan sonra işe girmişse 20 sene prim öder. Prim süresi erkeklerde 25 sene olarak belirlenmiştir. Yaş koşulu ise bu kişilerin emekli olması için önemli değildir. Kamuda pedagogluk yapmaya başlayan kişiler ise 1 Mayıs ’den sonra işe girmişse gün prim öder. Her iki cinsiyette de prim süresi aynıdır. Ayrıca yaş koşuluna bakılır. Kadınların emeklilik yaşı 58, erkeklerin ise 60’tır.

Aynı emeklilik yaşı kriteri, özel sektörde 8 Eylül &#;dan sonra işe girmiş olan kişiler için de geçerlidir. Fakat bu kişilerin değil gün prim ödemesi gerekir. Ayrıca sigortalılık süreleri de değerlendirmeye alınmaz. Özel sektörde 1 Mayıs ’den sonra işe başlamış olan pedagoglar ise gün prim öder. Emeklilik yaşı koşulu yine geçerlidir. Erkekler yaş arasında ve kadınlar 58 yaşında emekli olur.


Devlette Pedagog Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette pedagog olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmak
 • Çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olmak
 • Çocuk psikolojisine ilişkin bilgili olmak
 • KPSS’den yeterli puan almak
 • Kasten işlenen suçlar nedeniyle 1 sene veya üzeri kadar ceza almamış olmak
 • Devlette Pedagog Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette pedagog olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Kamu çalışanı olmak daha güvencelidir.
 • Maaşları genelde özelden daha yüksektir.
 • Sürekli ek mesai yapılmaz, düzenli çalışılır.

Özelde Pedagog Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde pedagog olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmak
 • Çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olmak
 • Çocuk psikolojisine ilişkin bilgili olmak

Özelde Pedagog Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde pedagog olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Özel sektörün sunduğu iş olanakları daha fazladır.
 • Özel sektörde çalışmak için KPSS puanına gerek duyulmaz.
 • Özel sektöre bağlı kurumlarda işe başlamak için gereken süre daha azdır çünkü KPSS koşulu yoktur.

Yurt Dışında Pedagog Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında pedagog olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmak
 • Çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olmak
 • Yurt dışında geçerli sertifika ve diplomaya sahip olmak
 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • Yabancı dil bilmek

Yurt Dışında Pedagog Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında pedagog olmanın avantajları şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak daha prestijlidir.
 • Yurt dışındaki çalışma koşulları genelde yerelden daha iyidir.
 • İş ağını büyütmeyi sağlar.

Pedagog Maaşları Ne Kadar?

Pedagog maaşları  TL ile TL arasında değişiyor. Kamuda görev yapan pedagogların maaşları  TL civarındayken, özel sektörde çalışanların maaşları ise ortalama TL’dir. İş yoğunluğu, görev yeri, medeni hal ve benzeri unsurlara göre alınan maaşları değişiyor.

Pedagoglar, farklı devlet kurumlarında görev yapabiliyor. Görev yapılan devlet kurumuna göre maaşlarda küçük değişiklikler olabiliyor. Devlet hastanesinde, Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan pedagoglar ortalama TL maaş alıyor. Yeni başlayan bir pedagog devlet kurumunda TL maaş alırken, yüksek hizmet yılına sahip pedagoglar ise TL üzerinde maaş alabiliyor.

Özel sektörde ise maaşlar nispeten daha düşüktür. Yeni başlayanlara özel sektörde asgari ücret seviyesinde veya bunun biraz üzerinde maaş veriliyor. Deneyimli olanlar ise daha yüksek rakamlar alır. Öyle ki; alanında başarılı olan bir pedagog TL’ye kadara varan maaşlar alabilir. Ancak ortalama maaşlar TL’dir.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

PEDAGOG NEDİR, PEDAGOJİNİN UZMANLIK ALANLARI NELERDİR?

PEDAGOJİ NEDİR?

İnceleme alanı çocuklar olan; çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimleri için araştırma yapan bilim dalına pedagoji denir. Pedagoji alanında uzmanlaşmış kişilere ise pedagog denir. Pedagogların tam olarak ne iş yaptığını, ne demek olduğunu ise bir alt başlıkta daha detaylı inceleyelim.

PEDAGOG NEDİR?

Pedagog, çocukların özellikle zihinsel gelişimini ve psikolojisini takip eden, olası problemlere karşı danışmanlık yaparak çözüm üreten uzmanlara denir.

BUNUNLA BİRLİKTE;

sadece psikolojik problemler karşısında değil; fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan doğru çocuk yetiştirme adına da rehberlik yaparlar.

Çocuğum İçin Hangi Durumlarda Pedagog Desteği Almalıyım?

 • Çocuğun yalan söylemesi
 • Çocuğun paylaşmayı bir türlü öğrenemiyor olması
 • Kardeşleriyle kavga etmesi
 • Oyun veya teknoloji bağımlılığı
 • Çocukta inatçılık
 • Beslenme alışkanlıkları
 • Çocuğun eğitimsel problemleri
 • Uyku alışkanlığı kazanamama
 • Yemek yememe
 • Uyum problemleri (uyumsuzluk)
 • Bağlanma problemi
 • Tuvalet eğitimi ve benzeri durumlarda pedagog desteğine başvurabilirsiniz.

Yukarıdaki maddeler, çocuk gelişimi konusunda işin uzmanı bir pedagogdan alabileceğiniz desteklerden sadece bir kısmıdır.

Herhangi bir aksaklık karşısında pedagog yardımı almayı tercih ettiğimiz gibi ortada hiçbir aksaklık yokken de pedagog danışmanlığı almayı tercih edebiliriz. Yani, -ileride bir gün- çocuk psikoloğu veya çocuk psikiyatristine ihtiyaç duymamak için, ailemize ve çocuğumuza danışmanlık yapacak uzman pedagoglardan destek almak istememiz de oldukça normaldir.

UNUTMAYIN: Pedagoglar, ebeveynlerin göremediği (ya da normal karşıladığı) detayları görerek çocukta bir problem olabileceğini önceden fark edebilir; bununla ilgili çeşitli testler de yapabilirler. Örneğin, çocuklarda dikkat problemleri genellikle okula başladıklarında açığa çıkar. Eğer bir pedagogdan danışmanlık/rehberlik hizmeti alıyorsanız dikkat problemleri gibi çocuklarda sıklıkla görülebilen problemlerin erken teşhis edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu da pedagogların önemini bir kez daha hatırlatan önemli bir ayrıntıdır.

Hatta bu konuda Uzman Pedagog Doktor ve Yazar, Adem Güneş’in onlarca kitabı mevcuttur. Pedagog Dr. Adem Güneş, kitaplarında ailelere çok önemli bilgiler vermekte, çocuk psikolojisi ve çocuk sağlığı hakkında anne, baba, eğitmenlerin bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Aynı şekilde, Pedagojik Danışman Özge Selçuk Bozkurt, blog sayfasında oldukça faydalı tavsiyelere yer vermektedir. Pedagog tavsiyesi olarak yine bu isimlerden gönül rahatlığı ile bahsedebiliriz.

Herhangi bir pedagog tavsiyesi ihtiyacınız yoksa; pedagog desteği almayı düşünmüyorsanız bile çocuk gelişimi konusunda uzman pedagogların sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederiz. Çok önemli ve pratik ipuçları paylaşıyorlar ;)

Pedagoglar bu gibi konularda danışman rolündedirler. Ruhsal problemleri tıbbi yöntemlerle tedavi etme sorumluluğu çocuk psikiyatristlerinde;terapi yöntemiyle tedavi etme sorumluluğu ise çocuk psikologlarındadır. Dolayısıyla, tavsiye ve yönlendirmelerin yetersiz olacağı düşünüldüğünde pedagoglar ile psikiyatristler –veya psikologlar- birlikte çalışmalıdır.

Pedagoglar Tam Olarak Hangi Alanlarda Hizmet Verirler?

1- Eğitim: Okullarda eğitim süreçlerinin daha verimli olması için çalışmalar yürütürler. Eğitim konularında, materyallerinde veya genel olarak süreçte bir hata varsa düzeltilmesini önerirler. Bunlarla birlikte çocukların okulla ilgili problemlerine (uyumsuzluk, başarısızlık, isteksizlik, disiplin suçları) çözüm arayıp, rehberlik yaparlar.

2- Zeka seviyelerinden kaynaklı uyum:Üstün zeka veya zeka geriliği gibi az rastlanır durumlarda çocukların uyum problemlerini inceler, araştırır, çözüm üretmeye çalışırlar.

3- Öğrenme problemleri: Çocuklarda dikkat eksikliği gibi öğrenmeye engel oluşturabilecek problemlerin üstesinden gelmek için çalışmalar yürütürler.

Uzman pedagogların desteğiyle geliştirilen ve R.S.D tarafından pedagojik ürün olarak sertifikalandırılan, üstelik çocuklar için de oldukça eğlenceli olan MentalUP Eğitici Zeka Oyunu uygulamasını mutlaka inceleyin.

4- Aile danışmanlığı: Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde rehberlik yaparlar.

5- Terbiye ve eğitim: Çocukları olumlu davranışlara sevk etme, hayata hazırlama ve olumsuz davranışlardan uzaklaştırma gibi sorumlulukları vardır.

6- Bilirkişi: Resmi kurumlarda alınan kararlara etki etme, rapor hazırlama gibi sorumlulukları vardır.

Pedagojik Nedir, Hangi Ürünlere Pedagojik Ürün Denir?

Çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlayan, çocuk eğitimi ve çocuk psikolojisi için hazırlanmış ürünlere pedagojik ürün denir. Bu alanda yapılan tüm çalışmalara pedagojik çalışma; tüm araçlara da pedagojik araçlar denir. Pedagojik ürünlere örnek olarak MentalUP Eğitsel Oyunlar uygulamasını gösterebiliriz.

MentalUP, çocukların dikkat, hafıza ve konsantrasyon becerilerini geliştirici pedagojik oyunlar içerir. Bu oyunları oynayan çocuklar aynı zamanda görsel zeka, sözel zeka ve matematiksel zeka gelişimini desteklemiş olurlar. Pedagojik oyunlar, çocukların analitik düşünme becerilerini de geliştirir. Tüm bu özellikleri gözlemlenerek MentalUP’a PEDAGOJİK ÜRÜN SERTİFİKASI verilmiştir. Diğer eğitici ve pedagojik ürünlerle karşılaştırıldığında fiyatı oldukça ekonomik olan MentalUP'ı ÜCRETSİZ olarak deneyebilirsiniz.

MentalUP Pedagojik Zeka Oyunları'nı Şimdi Deneyin:

MentalUP'ı Aç

Pedagojik ürün sertifikası, R.S.D (Ruh Sağlığı Derneği) tarafından verilir.

Pedagojinin Alt Dalları, Uzmanlık Alanları

Konu çocuklar olunca pedagojik çalışmalar da spesifik uzmanlıklar gerektiriyor. Nasıl ki doktorların uzmanlık alanları (nöroloji, üroloji, kadın doğum vs.) varsa, pedagogların da uzmanlaşabileceği özel alanları vardır.

Bunlar;

 1. Eğitim pedagojisi: Ülkemizde pedagoglara en sık ihtiyaç duyulan alandır. Eğitimde doğru yöntem ve süreçler için çalışma yapar.
 2. Transkültürel Pedagoji: Kültür faktörünün çocuk üzerindeki etkilerini inceler.
 3. Orthopedagoji: Psikolojik sorunları olan, doğuştan veya sonradan problemlerle karşılaşan (kısaca: problemli) çocuklarla ilgilenir.
 4. Antropedagoji: Tarihte pedagoji adına atılmış önemli adımları, ünlü pedagogları ve onların pedagojik çalışmalarını inceleyip günümüz ile karşılaştırır, çıkarımlar elde eder.

Pedagog Olmak İçin Hangi Okuldan/Üniversiteden Mezun Olmak Gerekir?

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümü

Türkiye’de pedagog unvanına doğrudan sahip olunabilecek Lisans düzeyinde eğitim bölümü yoktur. Sayılı Yükseköğretim Kanunu sonrasında (), bu unvanın ülkemizde alınabilmesi için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Çocuk Gelişimi gibi ilgili bölümlerden mezun olmalı, akabinde psikoloji alanında Lisans veya Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almalıdırlar.

Devlet tarafından pedagog olarak atanmanız için KPSS sınavına girmek şart. Özel sektör çalışanları için ise böyle bir zorunluluk yoktur.

ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI

Dergi PDR
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 1
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 2
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 3
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 4
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 5
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 6
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 7
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 8
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 9
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 10
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 11
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 12
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 13
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 14
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 15
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 16
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 17
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 18
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 19
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 20
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 21
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 22
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 23
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 24
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 25
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 26
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 27
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 28
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 29
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 30
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 31
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 32
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 33
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 34
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 35
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 36
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 37
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 38
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 39
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 40
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 41
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 42
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 43
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 44
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 45
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 46
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 47
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 48
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 49
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 50
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 51
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 52
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 53
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 54
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 55
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 56
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 57
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 58
ADLİYEDE PEDAGOG OLARAK ÇALIŞMANIN DETAYLARI 59
Dergi PDR

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası