parktek borç / Samsun'da Parkomat borcu olanlarэn akэbeti belli oldu!

Parktek Borç

parktek borç

Kurumsal Bilgiler

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt-Madenköy işletmesi dekapaj işi ihalesi sonuçlanmıştır.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Siirt ili Şirvan ilçesinde bulunan ve açık ocak yöntemi ile işletilecek olan Madenköy A ve B bakır sahaları için yapılan ihaleye gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda;

&#; A bakır sahası ile ilgili olarak, Özak İnşaat Taahhüt funduszeue.infokıt funduszeue.info Tic. Ltd.Şfunduszeue.infoı ile 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak m3&#;lük dekapaj işi için TL tutarında ve 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak m3&#;lük dekapaj işi için  TL tutarında ,

&#; B bakır sahası ile ilgili olarak da Final Yapı-Tarlak Petrol Adi Ortaklığı ile 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak m3&#;lük dekapaj işi için TL tutarında  ve 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak m3&#;lük dekapaj işi için  TL tutarında
sözleşme imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

VERİLEN İPOTEĞİN KALDIRILMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla 25 Ağustos tarihinde Grup Şirketlerimizden Park Holding Anonim Şirketi lehine USD (Otuzbeşmilyon Amerikan Doları) verilmiş bulunan ipotek, ilgili bankanın tarihli NT sayılı yazısı ile kaldırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
İhale Kazanılması

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

&#;

Özet Bilgi

:

funduszeue.info maden ruhsat sahası ihalesinin kazanılması

İhale Konusu

:

funduszeue.info maden ruhsat sahası

İhaleyi Açan Taraf

:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü

İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

:

tarih 25 sayılı karar

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar

:

&#;

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı

:

&#;

İhaleye Teklif Verme Tarihi

:

İhalenin Kazanıldığı Tarih

:

İhale Bedeli

:

TL

İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım

:

&#;

Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)

:

1,8

EK AÇIKLAMALAR:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Erişim numaralı Siirt ilindeki ,65 ha IV. Grup maden ruhsat sahası ile ilgili bugün ( ) yapılan ihaleyi TL bedelle Şirketimiz kazanmıştır. Hak kazanılan ruhsat, arama ruhsatı niteliğindedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

&#;

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurulun yapılmasına ilişkin Yön. Kurulu karar almıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Diğer

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

Tarihi

:

Saati

:

Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İstanbul

GÜNDEM:
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ&#;NİN
30 MAYIS TARİHİNDE YAPILACAK
YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu&#;nun şirket çıkarılmış sermayesinin %67,17&#;sine tekabül eden TL tutarında brüt temettünün nakden dağıtılması ile ilgili teklifinin görüşülerek Genel Kurulca karara bağlanması,
7. Şirket Ana Sözleşmesi&#;nin 5, 6, 7, 8. maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesine maddenin eklenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca, 30 Aralık tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No ve 11 Şubat tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No funduszeue.info tebliğlere istinaden hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarih BSPK sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü&#;nün tarih BİTG/ sayılı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı&#;nın tarih ve BEPD sayılı yazıları ile izinleri alınmış tadil tasarısının Genel Kurul&#;un onayına sunulması,
8. Şirketin &#;bilgilendirme politikası&#;nın Genel Kurul&#;da pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
9. Şirket &#;etik ilke ve kuralları&#;nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
Şirketin &#;bağış ve yardım politikası&#;nın Genel Kurul&#;un onayına sunulması,
yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun 09/09/ tarih ve 28/ sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul&#;a bilgi verilmesi,
Şirketin ilişkili tarafları ile yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları  hakkında bilgi sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması,
Yeni denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca yılı için DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.&#;nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları&#;nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun ncü ve nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususun genel kurulun onayına sunulması,
Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında,

Şirketin yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, açıklanan gündemle 30 Mayıs Çarşamba günü saat &#; de,Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, ayrıca aynı gün ve yerde saat &#;te A Grubu Hissedarlar ve saat &#;da da B Grubu hissedarlar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Ortaklarımıza yaptığımız davet metnini içeren Gazete ilanlarımız tarihli HaberTürk gazetesi ve tarihli funduszeue.infot Sicil gazetesinde yayınlanacaktır.

Şirketimizin yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi, Vekaletname ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde ve funduszeue.info <funduszeue.info> adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

&#;

Özet Bilgi

:

yılı kar dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi

:

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)

:

0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)

:

0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

Borsa&#;da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:

Brüt (TL)

:

0,

Net (TL)

:

,

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi

:

31 Mayıs

EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Şirketimizin, yılına ait dönem karından, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan TL üzerinden %67,17 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0, TL, net 0, TL olmak üzere TL tutarındaki nakit kar payının 31 Mayıs tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul&#;un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 78

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 78

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

Finansal tablo dipnot düzeltmesi

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi

:

Mart dönemi

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar

:

23 funduszeue.info dipnot

Değişikliğin Nedeni

:

Sehven amortisman toplamının yanlış yazılması

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)

:

Yok

EK AÇIKLAMALAR:

tarih saat ,42 de gönderilen finansal tabloların dipnot 23 de yeralan amortisman giderlerine ilişkin tabloda toplam rakam sehven yanlış yazılmış olup bu nedenle finansal tablo ve dipnotları tekrar gönderilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /3 Aylık []
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ:4 Mayıs
KARAR SAYISI

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No  &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 4 Mayıs tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile  faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi                  Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /3 Aylık []
Faaliyet Raporu

01/01/ &#; 31/03/ döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No: 41 Üsküdar/ İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt- Madenköy işletmesi dekapaj işi ihalesi için teklifler alınmıştır.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Siirt Madenköy konsantre bakır üretimi işletmemizle ilgili olarak ;her biri m3 lük A ve B sahaları için Dekapaj işi ihalesi 27/04/ tarihi itibarıyla yapılmıştır.
İhale sonucu, toplanan tekliflerin  şirketmiz ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonrasında açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SAHASINDAKİ DEKAPAJ İHALESİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şırnak İli Silopi İlçesindeki İR Ruhsat numaralı Asfaltit sahasındaki H1 panosunda , asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki m3  lük dekapaj işi ile ilgili olarak en uygun teklifi veren Mirhan İnşaat funduszeue.info Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti dekapaj sözleşmesi için gereken teminat mektubunu süresi içinde tarafımıza sunamadığından, sözkonusu iş aynı şartlarla (4,50 TL/m3 birim fiyatla) en iyi ikinci teklifi veren Tellioğlu Petrol Nakliyat  İnşaat  Turizm Otomotiv funduszeue.infoŞti. ile 26/04/ günü imzalanmıştır. Sözleşmenin bedeli KDV hariç (ondört milyonyüzyetmişbeşbin) TL. Süresi (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SAHASINDAKİ DEKAPAJ İHALESİNİN SONUÇLANMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 11 Nisan Çarşamba günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Şırnak İli Silopi İlçesindeki İR Ruhsat numaralı Asfaltit sahasındaki H1 panosunda , asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki m3  lük dekapaj işi ile ilgili olarak en uygun teklifi veren Mirhan İnşaat funduszeue.info Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti ile ,TL (Ondörtmilyonyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) bedel üzerinden sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SAHASINDAKİ DEKAPAJ İHALESİ HAKKINDA

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
&#;Şirketimizin Şırnak İli Silopi İlçesindeki İR Ruhsat numaralı Asfaltit sahasındaki H1 panosunda ; asfaltit yatağının üzerindeki veya kontağındaki m3 &#; lük dekapaj işinin madencilik projelerine uygun olarak yapılacak ihalesi için  teklifler bu gün itibariyle şirketimiz ihale komisyonuna ulaşmış olup teklif değerlendirme sonuçları bilahere açıklanacaktır.&#;

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt Madenköy şubesi Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlanmıştır.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Siirt /Madenköy adresindeki işyerine ilişkin Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmıştıfunduszeue.info iş sözleşmesi dönemini kapsamakta olup bu sözleşmeye göre sendika üyesi personelin tarihli yevmiyelerinde  yapılan düzenleme neticesinde oluşmuş yevmiyelerine tarihinden geçerli olmak üzere % 8 oranında zam yapılmış olup, 2. Yıl funduszeue.infoı ay zammı  tarihindeki yevmiyelerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 5 oranında, 2.yıl funduszeue.infoı ay zammı tarihindeki yevmiyelerine , tarihinden geçerli olmak üzere % 4 oranında  yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı

Görevi

Telefon No

E-Posta Adresi

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Nalan ERKARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

24 00

[email protected]

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Bağımsız Denetim Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı-Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Süleyman UYAN

Yönetim Kurulu Üyesi

24 00

[email protected]

&#;

Tacigül ERDEM

Genel Müdür Vekili

25 57

[email protected]

&#;

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

NALAN ERKARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Başkanı-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

Ciner Grubu-Sermaye Piyasaları Grup Başkanı

&#;

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi -Üye

ALİ COŞKUN DUYAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Makine Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

&#;

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

SÜLEYMAN UYAN

Yönetim Kurulu Murahhas Üye -Denetim Komitesi Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu-Denetim Komitesi Üyeliği

&#;

&#;

B Grubu

Bağımsız Üye Değil

Denetim Komitesi-Üye

ORHAN YÜKSEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

&#;

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

DOĞAN PENÇE

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ciner Grubu-Finans Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği

&#;

A Grubu

Bağımsız Üye Değil

YAKUP KAYGUSUZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Maden Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

&#;

B Grubu

Bağımsız Üye Değil

CEVDET ÖZÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Elektrik Mühendisi

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

&#;

B Grubu

Bağımsız Üye Değil

FERZAN ÇİTİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı

Hukukcu

Yönetim Kurulu-Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliği

&#;

&#;

Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi-Başkan

SÜREYYA TURGUT

Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı

Maliyeci

Yönetim Kurulu-Denetim Komitesi Üyeliği

&#;

&#;

Bağımsız Üye

Denetim Komitesi-Başkan

HAKKI GÜLTEKİN

Denetim Kurulu Üyeliği

Yeminli Mali Müşavir

Denetim Kurulu Üyeliği-Yeminli Mali Müşavir

Denetim Kurulu Üyeliği-Yeminli Mali Müşavir

&#;

&#;

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Pay Senetleri

TÜRKİYE

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

ULUSAL PAZAR

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /Yıllık []
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ Mart
KARAR SAYISI

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No  &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 16 Mart tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /Yıllık []
Faaliyet Raporu

01/01/ &#; 31/12/ döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
ŞGBF-Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

PARK HOLDİNG A.Ş.

61,24

TURGAY CİNER

6,76

DİĞER

32

TOPLAM

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00/ 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00/ 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİK

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket ortaklarımızdan Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. , T.T.K ve K.V. K gereğince tüm aktif ve pasifiyle yine ortağımız Park Holding A.Ş. ile infisahsız olarak birleşmiştir. Birleşme nedeniyle Park Holding A.Ş. nin şirketimiz  sermayesindeki payı %39,65 den % 61,24 &#;e yükselmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

Geçici Vergi Beyannamesi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin yılı 4.Dönem Geçici vergi beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.Söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

RUHSAT TEMDİT İŞLEMİ

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü&#;nce hukuku uhdemizde bulunan Siirt ili Şirvan İlçesi Madenköy Köyü sınırlarındaki numaralı (İR) ruhsat temdit edilerek süresi tarihine kadar uzatılmış ve işletme izni alanı ,13 hektardan hektara genişletilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt/Madenköy işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanması hakkında

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Siirt /Madenköy adresindeki işyerine ilişkin Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 6 Şubat tarihinde başlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /9 Aylık []
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ Ekim
KARAR SAYISI

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No  &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenmiş, ve 28 Ekim tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 1 Ocak Eylül dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /9 Aylık []
Faaliyet Raporu

01/07/ &#; 30/09/ döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI funduszeue.info ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Siirt/Madenköy Bakır yatağı rezerv tespiti

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Siirt Madenköy&#;deki konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili olarak; talebimiz doğrultusunda, Micromine Consulting Services (&#;MCS&#;, a division of Micromine Proprietary Limited) tarafından uluslararası rezerv tespit yöntemi olan JORC&#;a uygun olarak hazırlanan rezerv tahmin raporuna göre;

Madenköy Bakır Yatağı bakır tenörü bazında 3 farklı cevher yatağı olarak tanımlanmış ve üçü birlikte değerlendirildiğinde ton kesin (measured)  olmak üzere toplam ton rezerv tespit edilmiştir. Bu rezervin ortalama tenörü ise % olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar sözkonusu toplam rezerv miktarının yaklaşık ton&#;u üretilmiştir.

Artan rezerv rakamı ile bağlantılı olarak cevherin işlendiği konsantrasyon tesisi kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında kapasite ton/yıl&#;dan ton/yıla çıkarılmış, hedeflenen ton/yıl&#;a çıkarılması çalışmaları ise sürdürülmektedir. Konsantrasyon tesisi kapasite artışı ile ilgili olarak Ekim &#;e kadar yapılan yatırım tutarı yaklaşık Euro dur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Caddesi No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

GRUP ŞİRKETİ İPOTEK VERİLMESİ

AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu 25 Ağustos Perşembe günü şirket merkezinde yaptığı toplantısında;
Grup Şirketlerimizden Park Holding Anonim Şirketi lehine USD (Otuzbeşmilyon Amerikan Doları) ipotek verilmesine karar verilmiştir.Şirket&#;in grup şirketlerinin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ&#;lerin kamuya açıkladığımız son bilançodaki aktif toplamına oranı %15&#;tir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []

Maddi Duran Varlık Alımı

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Yok

Özet Bilgi

:

Bina satınalınmasına ilişkin karar

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

:

funduszeue.info tarihi bina statüsündeki iş merkezi binası

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

:

Beyoğlu Şişhane Meydanı / İSTANBUL m2 brüt

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

Toplam Alım Bedeli

:

USD

Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

:

36

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:

13

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

:

89

Alım Koşulları

:

Peşin

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

:

Tamamlanacağı tarih

Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri

:

Yatırım amaçlı

Karşı Taraf

:

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

:

Grup Dışı Şirket

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

Piyasa (Emsal) Yaklaşımı

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

:

Düzenlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

:

Düzenlendi

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

:

TL

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:

Gerçekleştirildi

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.&#;ne ait İstanbul Beyoğlu Şişhane meydanında yer alan 2. Derece tarihi eser statüsündeki iş merkezi binasının (otuzmilyonbeşyüzbin) Amerikan Doları&#;na alınmasına karar verilmiştir. Satın alma tutarı nakden ve peşinen ödenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /6 Aylık []
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ Ağustos
KARAR SAYISI

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Bağımsız Denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No  &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenmiş, ve 11 Ağustos tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 1 Ocak Haziran dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

a)  . /  . /  . dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu

b)

c)

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /6 Aylık []
Faaliyet Raporu

01/01/ &#; 30/06/ döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Caddesi No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

SIIRT MADENKOY ISYERINDE KAMULASTIRMA KARARI ALINMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu&#;nun sicil numarasında &#;Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi&#; unvanı ile kayıtlı bulunan Şirketimizin Yönetim Kurulu günü Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karara bağlamışlardır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü&#;nden tarihinde alınan ve hukuku uhdemizde bulunan, Siirt İli Şirvan İlçesi Madenköy Köyü sınırlarındaki Ruhsat numaralı (İR) bakır madeni işletme sahasındaki bakır cevherinin üretilmesi ve flotasyonu ile ilgili kurulması planlanan ilave tesislerin ve müştemilatının yerleşimi için gerekli  olup da, Şirketimiz tarafından malikleriyle, kıymet takdir raporunda yer alan birim fiyatlar dikkate alınarak yapılan görüşmelerle satın alınamayan arazilerin,  ülke ekonomisi üzerindeki  katma değerin artırılması amacıyla ve sayılı Maden Kanunu&#;nun Maddesi ile sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kamulaştırması için İlgili Bakanlığa başvurulmasına ve bununla ilgili diğer gerekli işlemlerin ifasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Paşalimanı Cad. No Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,67 olarak güncellenmiştir.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Türkiye&#;de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,67 olarak güncellenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun verildiği tarihden sonra geçen on iki aylık süreç dikkate alınarak revize edilen notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmiştir.

ANA BAŞLIK NOTLARI

Pay Sahipleri                                        86,80
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık             94,69
Menfaat Sahipleri                                  89,86
Yönetim Kurulu                                     73,35

Toplam                                               86,66
Kurumsal yönetim derecelendirilmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.&#;nin hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin kurumsal web sitesi &#; funduszeue.info <funduszeue.info> &#; adresinde de yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Şırnak Silopi de bulunan ve rödovans usulü ile işlettiği ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş tarafından ana yakıt olarak kullanılan asfaltit madeni satış sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yeni sözleşme imzalanmıştıfunduszeue.info sözleşme çerçevesinde;
Silopi Elektrik Üretim A.Ş tarafından işletilmekte olan 1. ünitenin yıllık asfaltit ihtiyacı geçmiş yılda olduğu gibi ton/yıl(+/- %10)olup,yatırımına başladığı 2. ve 3. ünitelerin devreye girmesiyle 3 katına çıkması öngörülen  asfaltit ihtiyacı da Şirketimiz tarafından karşılanacaktır.
Satışı yapılacak asfaltitin birim fiyatı ,birim maliyet tutarına %15 kar ilavesiyle  Silopi Termik Santralinin üretim faaliyetinin devam edeceği süre boyunca uygulanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /3 Aylık []
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ Nisan
KARAR SAYISI : 15

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No  &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 28 Nisan tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /3 Aylık []
Faaliyet Raporu

01/01/ &#; 31/03/ döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

Özet Bilgi

:

YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

Genel Kurul Tarihi

:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
&#;Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi&#; unvanlı şirketin yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 11 Nisan Pazartesi günü saat &#;da Paşalimanı Caddesi No Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü&#;nün tarih sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY&#;in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıda TL (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırküç Türk Lirası) şirket sermayesine tekabül eden adet paydan adedinin asaleten adedinin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 17 Mart tarih ve sayılı Haberturk Gazetesi ve 17 Mart tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi&#;nde yayımlandığının, ayrıca A ve B Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 16 Mart tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiğinin tespiti üzerine toplantının kanunen açılabileceği anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1-Divan Başkanlığına Nalan Erkarakaş&#;ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman Uyan&#;ın, Katipliğe ise Tuğçe Karadağ Çiftçi&#;nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Şirketimizin &#; hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uyan tarafından ve Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ise Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
4-Şirketin &#; yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulunun yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. &#;T.T.K.&#;nun maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmaksızın&#; kanunen oylamaya katılan diğer hissedarların kabul oyu ve oybirliği ile ayrı ayrı oylanmak suretiyle ibra edildiler.
Şirket denetçisi yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildi.
&#; hesap dönemine ilişkin kardan vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
7-Şirketin yılında muhtelif kamu kurumlarına ve derneklere yapmış olduğu TL tutarında bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul&#;a bilgi verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcileri olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
8-Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarih ve 28/ sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul&#;a bilgi verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcileri olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
9-Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Altunizade Mahallesi, Atıf Bey Sok. No/B Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Hakkı Gültekin&#;in seçilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. Hakkı Gültekin&#;in toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesine adet çekimser oya karşılık adet kabul oyu ile oyçokluğuyla Genel Kurulca karar verildi.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca yılı için seçilen &#;DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.&#;nin seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunularak yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları&#;nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul&#;un bilgisine sunuldu. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcileri Bengi Dinçel ve Berna Yazkan bu hususun temsilcileri olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep ettiler.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri&#;ne T.T.K.&#;nun ve maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin gerekli yetki ve iznin verilmesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcisi olarak katılınan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendisinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
Dilekler maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından MGI Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.&#;nin 1 Ocak &#; 31 Aralık dönemi için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Değerleme Raporu ile yılı için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Raporu ile Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ve Etik Kurallar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI funduszeue.info ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

ASFALTİT ÜRETİMİNE İLİŞKİN DEKAPAJ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL İMZALANMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin asfaltit üretim faaliyeti ile ilgili olarak Şırnak İli Silopi İlçesi IR sayılı Ruhsat Sahasında dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işi için Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat Turizm Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile tarihinde imzalanıp komuoyuna duyurulan sözleşmeye ilave olarak; (+/- %20 ) m3 dekapaj yapılarak, ton asfaltit üretilmesi işi için 12 (oniki) ay süreli ek protokol düzenlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

&#;

Özet Bilgi

:

GENEL KURULUN 11 NİSAN TARİHİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

Tarihi

:

Saati

:

11

Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR / İSTANBUL

GÜNDEM:
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ&#;NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu&#;nun hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun 09/09/ tarih ve 28/ sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul&#;a bilgi verilmesi,
9. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca yılı için DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.&#;nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları&#;nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul&#;un bilgisine  sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerine TTK&#;nın ve maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin iznin verilmesi konusunda Genel Kurulca karar alınması,
Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI&#;NDAN 11 NİSAN TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL&#;A DAVET

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan Pazartesi günü saat &#;da ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Paşalimanı Caddesi No Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu en geç 8 Nisan Cuma günü saat &#;ye kadar Şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj listesine kayıt ettirmeyen ve Şirketimizden giriş kartı almayan pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun, Merkezi Kayıt Kuruluşu&#;ndan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurul&#;a katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu&#;ndan alınan Blokaj listesi esastır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun vekalet formunu toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

MKK&#;nın no&#;lu Genel Mektubu&#;nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu&#;nun Geçici 6&#;ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde &#;Genel Kurul blokaj mektubunu&#; ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul&#;a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.&#;ne müracaat etmeleri rica olunur.

Şirketimizin yılına ait Faaliyet Raporu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce Paşalimanı Caddesi No: 41 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde ve funduszeue.info <funduszeue.info> adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu&#;nun hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun 09/09/ tarih ve 28/ sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul&#;a bilgi verilmesi,
9. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca yılı için DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.&#;nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları&#;nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerine TTK&#;nın ve maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin iznin verilmesi konusunda Genel Kurulca karar alınması,
Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ&#;NİN 11 Nisan  Pazartesi günü saat &#;da Paşalimanı Caddesi No Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında (veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantılarda) aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  &#;&#;  &#;i vekil tayin ediyorum.

A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
c- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d- Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılı.)

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a-  Nominal değeri   : A Grubu  TL, B Grubu   funduszeue.info
b-  Numarası    : Ekli Liste
c-  Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d-  Tertip ve serisi   :
e-  Hamiline-Nama yazılı olduğu :             &#;
Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı : &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;
Adresi    : &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;..
: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;
: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;
NOT
1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

İmza

İMZA BEYANNAMESİ

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi&#;nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan ya da Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi ve vekil marifeti ve temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri IV No. VIII sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. &#;&#;/&#;&#;../

BEYAN EDENİN
Adı Soyadı          :
Adresi                 :
Telefon               :

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info

:

24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

&#;

Özet Bilgi

:

YILI KAR DAĞTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi

:

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)

:

0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)

:

0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

0

Borsa&#;da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:

Brüt (TL)

:

0

Net (TL)

:

0

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi

:

&#;

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 15 Mart tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
&#; Şirketimizin yılı karı üzerinden vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasına ve bu hususun  Genel Kurul&#;un onayına sunulmasına  karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /Yıllık [] Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ Mart
KARAR SAYISI

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No  &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 10 Mart tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN                       Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME, /Yıllık []
Faaliyet Raporu

01/01/ &#; 31/12/ döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME []

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

EK AÇIKLAMALAR:
Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizce rödavans karşılığı işletilmekte olan Şırnak ili Silopi ilçesi dahilinde bulunan İR ruhsat nolu sahada, 31 Ocak tarihinde yapılan özel açıklamayla o tarih itibariyle ton olarak duyurulan asfaltit rezervinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu&#; nun 12 Ocak tarih BTKİ sayılı yazısıyla,yapılan ilave rezerv tespit çalışmaları sonucunda  yılı sonu itibariyle  ton olarak olarak hesaplandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin 9 Aralık tarih ve /50 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile fizibıl olamadığı için terketme kararı aldığı Siirt İli, Ruhsat No: AR, Erişim: funduszeue.info Maden Ruhsat sahası şirket yönetimince yeniden değerlendirilmiş; şirketimiz uhdesinde bulunan 4. Grup Bakır sahasında ihtiyaç duyulan yol malzemesi (mıcır) olarak kullanmak için ruhsatın terk edilmemesine ve Bu nedenle, sayılı kanun ile değişik sayılı Maden Kanunu&#;nun Geçici Madde 18&#;e göre 2-a grubu ruhsat almak için işletme projesi hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü&#;ne verilmesine karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 9 Aralık tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
yılı Nisan ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü&#;nden almış olduğumuz funduszeue.info Maden (Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt vs.) arama ruhsatına konu olan  maden sahasında yapılan jeolojik etüd ve incelemelerin olumlu sonuç vermediği için bu sahanın işletilmesinin fizibil olmadığının  tespitiyle söz konusu Siirt İli, Ruhsat No: AR, Erişim: funduszeue.info Maden Ruhsat sahasının terk edilmesine karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 8 Aralık tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ;Adana ili Ceyhan ilçesinde kurulması planlanan MWm/ MWe toplam kurulu gücündeki Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santralı projesi  için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu&#;na 49 yıl süreyle Üretim Lisansı alınması talebiyle müracaatda bulunulmasına karar verilmiştir.

Park Elektrik yılına ait 9 aylık mali tablolarını açıkladı.

Faaliyet raporu
Finansal tablo ve dipnotlar
Beyan

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 6 Eylül tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Siirt İli, Şirvan İlçesi, Madenköy mevkiinde bulunan işletmemizde 15 Mayıs tarihinde geçici olarak durdurulan üretimin, işyeri güvenliğinin sağlanması sonucu tesislerimizde üretim yapılabilir duruma gelindiği anlaşıldığından,15 Eylül tarihinden itibaren başlatılmasına; Bununla ilgili olarak yapılması gereken her türlü işlemlerin ifasına karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 2 Eylül tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Siirt İli, Şirvan İlçesi, Madenköy mevkiinde bulunan Yeraltı Bakır İşletmemizin Müdürü Cemal Kumru&#;nun görevinin fabrika müdürü olarak değiştirilmesine, İşletme Müdürlüğü&#;ne İsmail Hakkı İçyüz&#;ün atanmasına karar verilmiştir.

Park Elektrik yılı 6 aylık mali tablo ve dipnotlarını açıkladı

PDF dökümanını görüntülemek için tıklayınız.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ SONUCU

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Türkiye&#;de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda genel ortalama olarak 8,65 notu ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK&#;nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Alt Kategoriler     Ağırlık %     Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri     25     8,68
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık     35     9,44
Menfaat Sahipleri     15     8,99
Yönetim Kurulu     25     7,29
Toplam          8,65

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.&#;nin vermiş olduğu 8,65&#;lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir.

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA A.Ş.&#;nin hazırlamış olduğu ekte yer alan detaylı rapor Şirketimizin kurumsal web sitesi funduszeue.info adresinde de yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE []
Özel Durum Açıklaması (Genel)

SAYILI YASANIN MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN GREV OYLAMASI

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Siirt /Madenköy&#;deki bakır işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı konusunda , sayılı yasanın maddesi gereğince ; sendika tarafından kişinin katıldığı toplantıda yapılan grev oylamasında kişinin greve hayır oyu verdiğine ilişkin tutanak sendika tarafından şirketimize ulaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamu oyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimize ait Şirvan İlçesi Madenköy&#;de bulunan işyerimizde T. Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu tarafından alınan tarih sayılı Grev Kararı Şirketimize tarihinde tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimize ait Şirvan İlçesi Madenköy&#;de bulunan Yer altı Bakır Cevheri Ocağı, Bakır Proses Tesisleri ve yardımcı tesislerin bulunduğu işyerlerimizde sayılı yasanın maddesi uyarınca Lokavt Kararı alınmasına,

2. sayılı yasanın maddesi uyarınca Lokavt Kararının uygulamaya konulacağı tarihin bilahare Yönetim Kurulunca tespit edilmesine,

karar verilmiştir.


***PRKTE***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi:
PAŞALİMANI CAD. NO ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.:
24 00 / 25 71

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks funduszeue.info:
24 00 / 25 71

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:
Hayır

Özet Bilgi:
TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Siirt Madenköy Işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile devam eden toplu iş görüşmeleri çerçevesinde, ilgili sendika tarafından grev kararının alınarak ilan edildiği öğrenilmiştir.Şirketimize karşı noter kanalıyla tebliğ edilmesi halinde hüküm doğuracak kararın Şirketimizce tebellüğünü takip eden yasal süre içerisinde konuyla ilgili değerlendirme yapılacak ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri: VIII, No sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

IMKB

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 18 Mayıs tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, aralarında görev bölümü yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığı&#;na Nalan Erkarakaş&#;ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği&#;ne Ali Coşkun Duyak&#;ın ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süreyya Turgut&#;un, Orhan Yüksel&#;in, Doğan Pençe&#;nin, Yakup Kaygusuz&#;un, Süleyman Uyan&#;ın, Cevdet Özçevik&#;in ve Ferzan Çitici&#;nin getirilmesine,

2) Süleyman Uyan&#;ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin devamına,

3) Şirketimiz Denetim Komitesi&#;ne Süreyya Turgut ve Süleyman Uyan&#;ın seçilmelerine, Süreyya Turgut&#;un Denetim Komitesi Başkanlığına, Süleyman Uyan&#;ın Denetim Komitesi Üyeliğine getirilmelerine,

4) Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi&#;ne Nalan Erkarakaş, Ferzan Çitici ve Selim Erdoğan&#;ın seçilmelerine, Ferzan Çitici&#;nin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığına, Nalan Erkarakaş ve Selim Erdoğan&#;ın Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliğine getirilmelerine,

5) Kemal Gürsel Özyar&#;ın İthalat Müdürü olarak atanmasına,

6) Şirketin temsil ve ilzam konusu ele alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Coşkun Duyak, Yönetim Kurulu Üyeleri Süreyya Turgut, Orhan Yüksel, Doğan Pençe, Yakup Kaygusuz, Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik ve Ferzan Çitici&#;ye (A) grubu, Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem&#;e ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar&#;a (B) grubu, Muhasebe Şefi Murat Çolak&#;a (C) grubu imza yetkisi verilmesine,

karar verilmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin Siirt Madenköy Işletmesiyle ilgili olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile devam eden toplu iş görüşmeleri çerçevesinde, ilgili sendika tarafından grev kararının alınarak ilan edildiği öğrenilmiştir. Şirketimize karşı noter kanalıyla tebliğ edilmesi halinde hüküm doğuracak kararın Şirketimizce tebellüğünü takip eden yasal süre içerisinde konuyla ilgili değerlendirme yapılacak ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. /
Özel Durum Açıklaması (Genel)

14 Mayıs tarihinde Siirt Madenköy&#;deki işyerimizde işçiler arasında çıkan çatışmalar sonucunda işyeri güvenliği, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 15 Mayıs tarihinden itibaren geçici süre ile üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. Gelişmelerle iligili olarak kamuoyuna bilgi verilecektir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. /
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin tarihinde yapılan yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 20 Nisan tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

&#; Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs Pazartesi günü saat &#;da ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Paşalimanı Caddesi No Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, toplantı yerinin,gündemin ve diğer hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

&#; Şirketimizin yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul&#;un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca ibrası,
6. Yönetim Kurulu&#;nun hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun 09/09/ tarih ve 28/ sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul&#;a bilgi verilmesi,
9. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin tespiti,
Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.&#;nin seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları&#;nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul&#;un bilgisine sunulması,
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK&#;nın ve maddelerinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin iznin verilmesi konusunda Genel Kurulca karar alınması,
Dilekler ve kapanış.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin Şırnak ili Silopi ilçesindeki asfaltit sahasına ilişkin tarih ve sayılı yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmıştır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin asfaltit üretim faaliyeti ile ilgili olarak Şırnak İli Silopi İlçesi IR sayılı Ruhsat Sahasında dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işi için Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat Turizm Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile tarihinde imzalanıp komuoyuna duyurulan sözleşmeye ait olan (+/- %20 ) m3 dekapaj ve cevher kazı nakli işinden geriye kalan toplam m3 dekapaj yapılarak ton asfaltit üretilmesi işinin bitirilmesi için 15 (onbeş) ay süreli ek protokol düzenlenmiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE , /Yıllık
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU&#;NUN
KARAR TARİHİ Mart
KARAR SAYISI :7

SERMAYE PİYASASI KURULU&#;NUN SERİ:XI, NO SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu&#;nun Seri XI, No &#;Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği&#; hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 11 Mart tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Süleyman UYAN     Tacigül ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi     Genel Müdür V.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKTE

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi :     
Mali Tablonun Verildiği Otorite :     BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni :     GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi :     

Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Şirketimizin dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

Park Elektrik &#; Şirket Haberleri

Ceytaş &#; Şirket Haberleri

UYARI: Şirketimiz yaptığı özel durum açıklamalarında, tarafına ulaşan konuyla ilgili bilgileri yansıtmaktadır ve bu bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları göstermektedir. Sitemizde yer alan şirket haberleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#;nın web sitesinden direk olarak temin edilmektedir. Şirketimiz, kendi kontrolü dışında, bu siteden kaynaklanabilecek olan teknik aksamalardan veya haberlerin içeriğinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Samsun’da yol üzeri ücretli otopark uygulaması dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ adet parkomat makinesi, daire başkanlığı ekiplerimiz tarafından sökülecek. 1 Şubat itibariyle uygulama kalkmıştır” dedi.

Samsun’da Parktek Otopark İşletmeciliği tarafından işletilen parkomat uygulaması sona erdi. İhaleyi alan firma ile yapılan 10 yıllık sözleşme süreci tamamlandı. Sözleşmenin 1 Şubat itibariyle sona ermesiyle birlikte uygulama kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ yılında trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme projeleri hazırlanarak, il genelinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulvar ve caddelerdeki yol üzeri park yerlerinin tespiti ve ücretli parklanmanın işletilmesini kapsayan sözleşme sona erdi. Sözleşme süresinin tamamlanmasıyla uygulama il genelinde kaldırıldı” dedi.

Parkomat cihazlarının Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı zimmetine geçtiğine değinen Başkan Demir, “ adet parkomat makinesi, daire başkanlığı ekiplerimiz tarafından sökülecek. 1 Şubat itibariyle uygulama kalkmıştır. Dolayısıyla ücretli parkomatla ilgili herhangi bir ücret talep edilemez. Bu noktada ücret talep edenlere karşı dikkatli olunmasını istiyoruz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde para talep eden kişiler polise ihbar edilmeli” ifadelerini kullandı.

Haber Görselleri

Bu Kategorideki Diğer Haberler

 • Bayram temizliği Büyükşehir’den

  22/06/

 • Mavi bayraklı plajlar sezona hazır

  22/06/

 • Büyükşehir'den 'Haydi Spor'a çağrısı

  21/06/

 • Büyükşehir destekliyor, kadın girişimciler üretiyor

  21/06/

 • Büyükşehir hayalini gerçekleştirdi

  21/06/

 • Büyükşehirden mahalle yoluna hızlı müdahale

  20/06/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in Babalar Günü özel mesajı

  18/06/

 • Afetzede gençler Samsun’u keşfetti

  18/06/

 • İlkadım’da otopark sorununa neşter

  18/06/

 • Başkan Demir, projeleri tek tek açıkladı

  16/06/

 • Büyükşehir ekipleri tüm gücüyle sahada

  15/06/

 • Büyükşehir’den milli maç için büyük hazırlık

  14/06/

 • Selin yaraları sarılıyor

  14/06/

 • Büyükşehir, milli maç için hazırlıyor

  14/06/

 • Büyükşehir’den hızlı müdahale

  13/06/

 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimine destek sürüyor

  12/06/

 • 1 yıllık emeklerini sergilediler

  12/06/

 • ‘Bilim Samsun’a muhteşem açılış

  08/06/

 • Büyükşehir selin yaralarını sarıyor

  08/06/

 • Büyükşehir tüm gücüyle sahada

  07/06/

 • Başkan Demir: Samsun ‘sıfır karbon’ hedefinde örnek gösteriliyor

  07/06/

 • Büyükşehir teyakkuzda

  06/06/

 • Başkan Demir: Etkin ve güçlü müdahalede bulunduk

  06/06/

 • Büyükşehir’den anında müdahale

  05/06/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 5 Haziran Dünya Çevre Günü özel mesajı

  04/06/

 • Büyükşehir’in ‘sıfır karbon’ hedefi

  04/06/

 • Gençler Samsun’u keşfediyor

  04/06/

 • ‘Bilim Samsun‘a hayran kaldılar

  02/06/

 • Büyükşehir’den psikososyal destek

  01/06/

 • Bafra OSB’ye değer kattı

  31/05/

 • Başkan Demir: Samsun’un altyapı sıkıntısı kalmayacak

  31/05/

 • ‘Gençlik ve Kültür Kampları’ başvuruları başladı

  31/05/

 • Elektrikli Otobüs Projesi’ne ödül

  31/05/

 • Türkiye Çevre Haftası Etkinliği

  30/05/

 • Büyükşehir'den 6 milyon Dolarlık çevre yatırımı

  29/05/

 • Restorasyon başladı

  29/05/

 • Önce altyapı sonra sıcak asfalt

  28/05/

 • 30 kadın üreticiye bin kaz palazı

  28/05/

 • Büyükşehir’den Tekkeköy’e 2 yeni köprü

  25/05/

 • Samsun’a bir ‘yeşil alan’ daha

  25/05/

 • Büyükşehir'den ‘Ata tohumu’ hamlesi

  25/05/

 • Karadeniz'in en büyüğü Samsun'da olacak

  25/05/

 • Bakan Özer ve Bakan Muş’tan Büyükşehir’e ziyaret

  25/05/

 • Büyükşehir, Adli Tıp’a hazır hale getirecek

  25/05/

 • Karadeniz’de ilk olacak

  22/05/

 • Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 94’e ulaştı

  22/05/

 • Tramvaylar 4 ayda 7 milyon bin yolcu taşıdı

  22/05/

 • Samsun’a değer katacak

  22/05/

 • Samsun ile Nablus ‘kardeş şehir’ oldu

  22/05/

 • Konforlu ulaşıma kavuştular

  19/05/

 • Afetzede çocukların resimleri sergilendi

  19/05/

 • Duygulandıran program

  19/05/

 • Başkan Demir'e şampiyonluk kupasıyla ziyaret

  18/05/

 • Kardeş şehirden ‘19 Mayıs’ ziyareti

  18/05/

 • Başkanımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel mesajı

  18/05/

 • Bandırma Müze Gemisi’ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor

  18/05/

 • Yıkım çalışmalarında sona gelindi

  17/05/

 • 1 milyon kişiye sıcak yemek dağıtıldı

  17/05/

 • Başkan Demir tarih vererek açıkladı

  16/05/

 • Engelli bireyleri empati yaparak anlamaya çalıştılar

  16/05/

 • Samsun’da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşanacak

  16/05/

 • Tesisat sizden kombi Büyükşehir’den

  15/05/

 • Büyükşehir engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor

  15/05/

 • Konforlu ulaşım mutlu etti

  14/05/

 • Samsun’un marka değeri olacak

  14/05/

 • Büyükşehir'den muharip gazilere yeni hizmet binası

  12/05/

 • Samsun’un yeni yüzü

  12/05/

 • Büyükşehir’den çiftçilere gübre desteği

  12/05/

 • Başkan Demir: Yakakent’te kurulacak OSB’nin tapusu alındı

  10/05/

 • ‘Kardeş Kart’ uygulaması sürüyor

  10/05/

 • SASKİ’den rekor yatırım

  09/05/

 • Yeni Azerbaycan Partisi heyetinden Büyükşehir’e ziyaret

  09/05/

 • Başkan Demir: Samsun örnek şehir

  08/05/

 • Büyükşehir'den kaz üreticisi kadınlara eğitim desteği

  08/05/

 • Büyükşehir’de hedef ‘Sıfır Atık’

  08/05/

 • Tarım Dergisi'nin 6. sayısı yayında

  08/05/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in Hıdırellez mesajı

  05/05/

 • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

  04/05/

 • Çökekli’de yüzler güldü

  04/05/

 • Alt ve üst yapıya köklü çözüm

  03/05/

 • Otopark sorunu tarih oluyor

  03/05/

 • TEKNOFEST’te Büyükşehir’e ödül

  02/05/

 • Belediye hizmet binasının yıkımı başladı

  02/05/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel mesajı

  30/04/

 • Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım

  30/04/

 • Büyükşehir bin kişilik sıcak yemek dağıttı

  30/04/

 • Büyükşehir hayran bıraktı

  28/04/

 • OKAF’ta Büyükşehir’e ilgi

  28/04/

 • TEKNOFEST heyecanı başladı Büyükşehir yerini aldı

  27/04/

 • Büyükşehir gururlandırdı

  27/04/

 • Deprem bölgesine tarımsal destek

  27/04/

 • Bu hizmetler takdire şayan

  26/04/

 • Saathane’nin dönüşümü devam ediyor

  26/04/

 • Biz sizin için varız

  25/04/

 • Samsun’a nefes aldıracak proje

  25/04/

 • Başkan Demir’den yeni serbest bölge müjdesi

  24/04/

 • Başkan Demir: Şampiyonluk kente ivme kazandıracak

  24/04/

 • Mahallelerin yol sorunu tek tek çözülüyor

  24/04/

 • Samsunluların yeni buluşma noktası olacak

  24/04/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel mesajı

  20/04/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in Ramazan Bayramı özel mesajı

  20/04/

 • Toplu ulaşım bayramda ücretsiz

  19/04/

 • Afetzedeler için Ramazan pidesi yaptı

  19/04/

 • Öncü ve örnek belediyecilik

  19/04/

 • Her şey ‘Güvenli ulaşım’ için

  18/04/

 • Bin afetzedeye helva ikramı

  18/04/

 • Kamyon şoförlerine özel eğitim

  17/04/

 • Duygulandıran iftar

  17/04/

 • Kardeşlik destanı yazıyorlar

  17/04/

 • Çamaşırlarını Büyükşehir yıkıyor

  17/04/

 • Çiftçilere büyük destek

  17/04/

 • SASKİ her yerde

  12/04/

 • Başkan Demir: “Yaralar sarılana kadar oradayız”

  12/04/

 • Cumhuriyet Meydanı değişecek

  11/04/

 • 7 ayda bin yolcu

  11/04/

 • Samsun lalelerle renklendi

  11/04/

 • SASKİ Atakum’u yeniliyor

  10/04/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 'Polis Haftası' özel mesajı

  10/04/

 • Evde özel hizmet

  10/04/

 • Gün sayıyor

  10/04/

 • Personele ‘Onur Belgesi’

  10/04/

 • Büyükşehir’den kardeşlik iftarı

  07/04/

 • Büyükşehir hayatı kolaylaştırıyor

  06/04/

 • Büyükşehir trafiği çözüyor

  06/04/

 • Onlar gülüyorsa mutluyuz

  05/04/

 • Havza OSB’ye prestij kattı

  05/04/

 • Ulaşım çilesi sona erdi

  03/04/

 • Çözüm Merkezi afetzedeler için devrede

  03/04/

 • Ramazan yufkaları afetzedelere

  03/04/

 • Siz de bu harekete katılın

  30/03/

 • Hem öğrenip, hem kazanıyorlar

  29/03/

 • GES’ te adım adım

  29/03/

 • Akaryakıtta yüzde 5 indirim

  29/03/

 • Onların iftar sofrası

  28/03/

 • Ulaşımda bir düğüm daha çözülüyor

  28/03/

 • 9 ilçede muhtara eğitim verildi

  28/03/

 • İlkadım’a dev spor yatırımı

  27/03/

 • Zabıta göz açtırmadı

  27/03/

 • Öğrencilere eğitim verildi

  27/03/

 • Beton yol ile nefes aldılar

  27/03/

 • İlkadım’a büyük yatırım

  27/03/

 • Onların hep yanındayız

  27/03/

 • Zabıtadan fırınlara denetim

  23/03/

 • Çiftçilere ‘Sürdürülebilir Arıcılık’ eğitimi

  23/03/

 • Filenin şampiyonu Özel Kalem

  23/03/

 • Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

  22/03/

 • Büyükşehirden yaşlılar için özel program

  22/03/

 • Büyükşehir’den özel etkinlik

  21/03/

 • Dünyadaki örneklerinin en iyisi

  21/03/

 • Zabıta ekipleri bilgilendirdi

  21/03/

 • Down sendromlu çocuklar Kuş Cenneti’ni gezdi

  21/03/

 • Heyelana fore kazıklı önlem

  20/03/

 • Büyükşehir sel bölgesinde

  20/03/

 • Muhtarlara özel eğitim hızlandı

  20/03/

 • Büyükşehir yol çilesini bitirdi

  20/03/

 • Başkan Demir: Bu model dünyaya örnek olacak

  20/03/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin ’inci yıl dönümü mesajı

  17/03/

 • Rekor yolcuya ulaşıldı

  16/03/

 • Bu konak Samsun'a renk katacak

  16/03/

 • Bin öğrencinin sınav heyecanı

  16/03/

 • 18 Mart’a özel 30 bin çiçek

  15/03/

 • MUBİS muhtarlara anlatıldı

  15/03/

 • bin lavanta toprakla buluşacak

  15/03/

 • ‘Bilinçli Tüketici’ eğitimi

  14/03/

 • Başkan Demir: Her zaman yanınızdayız

  14/03/

 • Samsun çiçek bahçesine dönüşecek

  13/03/

 • Büyükşehir Zabıta deprem bölgesinde

  13/03/

 • Şehrin en güzel hamamı

  13/03/

 • Kaçak yapılaşmaya geçit yok

  08/03/

 • Yeni bulvar yolu trafik yükünü azaltacak

  08/03/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

  08/03/

 • Her şey onlar için

  07/03/

 • İlkadım’a nefes aldıracak

  07/03/

 • Üretim yatırımı tetikledi

  07/03/

 • Büyükşehir’den 3 bin yardımcı kitap

  07/03/

 • TEKNOFEST’in kalıcı izi

  02/03/

 • SASKİ Elbistan'ın alt yapısını yeniden inşa ediyor

  02/03/

 • Başkan Demir: ‘Yeşil Yol’u ilk bitiren il olmaya yakınız

  02/03/

 • Bilim Samsun’un ilk öğrencileri

  28/02/

 • Elbistan’da ‘Samsun’ sevgisi

  28/02/

 • Mutfağımız onlar için açık

  28/02/

 • SASKİ banyo ve tuvalet sorununu da çözdü

  27/02/

 • Büyükşehir yanlarında

  27/02/

 • Gümüş kız Nisanur

  27/02/

 • Afetzedeler taleplerini Çözüm Merkezi’ne bildirecek

  27/02/

 • Başkan Demir, kahraman itfaiyecilerle bir araya geldi

  27/02/

 • Tasarruf üretimle artıyor

  27/02/

 • Dualarla gittiler

  23/02/

 • Onları yalnız bırakmadık

  23/02/

 • Başkan Demir: Yaraları birlikte saracağız

  21/02/

 • Afet bölgesine yakıt desteği

  21/02/

 • Duygulandıran notlar

  21/02/

 • SASKİ’den afetzedelere ücretsiz abonelik

  21/02/

 • Geri dönüşüm seferberliği

  21/02/

 • Büyükşehir, Elbistan’da bina enkazını kaldıracak

  16/02/

 • Kendisi küçük yüreği kocaman

  16/02/

 • En zor görevden döndüler

  16/02/

 • Büyükşehir tüm gücüyle afet bölgesinde

  14/02/

 • Başkan Demir: Zaman, birlik ve dayanışma zamanıdır

  14/02/

 • 5 yaşındaki yardım gönüllüsü

  14/02/

 • 5 yaşındaki yardım gönüllüsü

  14/02/

 • Yıkıntılar arasından gelen kediye kucak açtı

  14/02/

 • SASKİ Elbistan'da su sorununu çözüyor

  13/02/

 • Samsun İtfaiyesi 19 kişiyi kurtardı

  13/02/

 • Acıları sarmak için kenetlendik

  13/02/

 • Kar etkisini artırdı

  13/02/

 • Afet bölgesine alt yapı desteği

  10/02/

 • Rüzgar sahili vurdu Büyükşehir temizledi

  10/02/

 • Büyükşehir personelinin acı kaybı

  10/02/

 • Deprem yardım kolisinden çıkan 'not' duygulandırdı

  09/02/

 • Gün birlik günü

  09/02/

 • 8 saat süren çalışma mucize getirdi

  09/02/

 • Samsunlular yardım için koştu

  07/02/

 • Büyük çaba, mucize kurtuluş

  07/02/

 • Büyükşehirden aralıksız yardım

  07/02/

 • milyon tasarruf yatırıma dönüştü

  05/02/

 • Personele Sıfır Atık Eğitimi

  05/02/

 • Bu projelere övgü

  05/02/

 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Büyükşehir’in hizmetlerine övgü

  02/02/

 • Yöresel ürünler Büyükşehir ile markalaşıyor

  02/02/

 • Kar yağdı, ekipler alarma geçti

  02/02/

 • Beklenen kar Akdağ’ı şenlendirdi

  01/02/

 • Muhtarlara özel MUBİS eğitimi

  01/02/

 • İlkadım’ın yeni hamamı

  31/01/

 • Başkan Demir: Geleceğin şehrini gençlerimiz için inşa ediyoruz

  31/01/

 • Geleceğin şehrine adım adım

  31/01/

 • Samsun Türkiye'ye örnek oldu

  26/01/

 • Samsunlular Büyükşehir’le iletişimden memnun

  26/01/

 • Öğrenciler spor projelerini sevdi

  26/01/

 • Samsun’da su seviyesi yükseliyor

  25/01/

 • Büyükşehir onları unutmadı

  25/01/

 • Havza Mekanik Otoparkı gün sayıyor

  24/01/

 • Hedef dünya standardı

  24/01/

 • Kent Belleği Söyleşileri’ ne devam

  23/01/

 • Büyükşehir ciroyu 4’e katladı

  23/01/

 • Akdağ hazır, sezonu bekliyor

  22/01/

 • Büyükşehirden çiftçi eğitim seferberliği

  22/01/

 • Kadıköy’ün trafiğini rahatlatacak

  22/01/

 • Muhtarlardan Başkan Demir’e teşekkür

  20/01/

 • Başkanımız Mustafa Demir’in 20 Ocak mesajı

  19/01/

 • Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılık eğitimi

  19/01/

 • Başkan Demir : Alt ve üst yapı yatırımları sürüyor

  18/01/

 • Can dostlarının sitesi

  18/01/

 • TOKİ’de kura heyecanı

  17/01/

 • Anakent İş Merkezi’nde yıkım tamamlanıyor

  17/01/

 • Heyelan tehlikesi önlenecek

  16/01/

 • Büyükşehir seri üretime başladı

  15/01/

 • Evde sağlık hizmeti ile neşeleri yerinde

  15/01/

 • Büyükşehir'den manda üreticisine destek

  15/01/

 • Başkan Demir: Borcu en az olan belediyelerden biriyiz

  13/01/

 • Öğrenciler talep etti, Başkan Demir sera kurdu

  12/01/

 • Dev spor kompleksinde çalışmalar hızlandı

  12/01/

 • Otopark için ilk kazma vuruldu

  11/01/

 • Belediye hamamı yükseliyor

  11/01/

 • Tekkeköylü muhtarlara eğitim

  10/01/

 • ‘Engelsiz Araç’ ile 4 bin ulaşım hizmeti

  10/01/

 • Büyükşehir'den örnek çalışma

  10/01/

 • Kent Müzesi’ni ’de 32 bin kişi ziyaret etti

  09/01/

 • Başkan Demir: Samsun ekonomisi güçlenecek

  09/01/

 • 50 bin kişi bisiklet sürdü

  08/01/

 • Gönüllere dokunup dualarını alıyorlar

  08/01/

 • Yeni kent vizyonu Saathane

  08/01/

 • Tüm sorunlar tek tek çözülüyor

  05/01/

 • Büyükşehir'den arıcılara ekipman desteği

  05/01/

 • Başkan Demir: Samsun yılına damga vuracak

  04/01/

 • MUBİS ile muhtarların işi kolaylaşacak

  04/01/

 • Tek araçla mutluluk

  03/01/

 • Samsun’a Karma OSB müjdesi

  02/01/

 • Başkan Demir net konuştu: Samsun Türkiye’ye örnek olacak

  01/01/

 • Büyükşehirden FIFA standartlı tribünlü saha

  01/01/

 • Büyükşehir kömür denetimlerini sıklaştırdı

  01/01/

 • Rögar kapakları sorun olmaktan çıkıyor

  01/01/

 • Milletvekilleri cevap verdi

  29/12/

 • İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

  29/12/

 • Samsun’da engelsiz sinema keyfi

  29/12/

 • Film Okumaları’nda The Truman Show konuşuldu

  28/12/

 • Beklenen gün geldi

  27/12/

 • Büyükşehir zabıtası görev başında

  27/12/

 • 19 Mayıs’ta şebeke sorunu çözülüyor

  27/12/

 • Üretimle tasarrufu artırdı

  26/12/

 • Başkan Demir: Samsun'u geleceğe hazırlıyoruz

  26/12/

 • Büyükşehir üreticiye nefes oldu

  25/12/

 • Şehrin artan yemekleri can dostlara 'mama' oluyor

  25/12/

 • Büyükşehir, Atakum’u yeniledi

  25/12/

 • Büyükşehir’den eğitime destek

  23/12/

 • MUBİS eğitiminin ikincisi Terme’de düzenlendi

  23/12/

 • Başkan Demir : Her noktaya hizmet ulaştırıyoruz

  22/12/

 • Atlar engelli çocuklara terapi oluyor

  22/12/

 • Büyükşehir ihtiyaç sahiplerinin yanında

  21/12/

 • Büyükşehir’den muhtarlara eğitim çalışması

  21/12/

 • Başkan Demir : Taş üstüne taş koyanın yanındayız

  20/12/

 • SASKİ’den bir yılda rekor hizmet

  20/12/

 • Karadeniz’in ilk bilim merkezinde sona doğru

  20/12/

 • Rasathane’ye Kitap Kafe

  19/12/

 • Büyükşehir, kadınların yanında

  19/12/

 • Kızılırmak Deltası’na ziyaretçi akını

  18/12/

 • Terme'ye tam donanımlı itfaiye istasyonu

  18/12/

 • Deneme üretimi başladı

  18/12/

 • Hem kalite artacak hem de maliyet 5 kat düşecek

  16/12/

 • Büyükşehir'den amatöre büyük destek

  15/12/

 • Büyükşehir bakıma aldı, yeniledi

  15/12/

 • Güçlü itfaiye, daha güvenli Samsun

  15/12/

 • Bu merkezlere girebilmek için 4 bin öğrenci birbirleriyle yarışıyor

  14/12/

 • Büyükşehir’den araç filosuna takviye

  14/12/

 • Büyükşehir’den giyecek yardımı

  14/12/

 • Samsun’un kalbi olacak

  13/12/

 • Büyükşehir kimsesizlerin kimsesi

  13/12/

 • Başkan Demir : Hedef kaliteli bir altyapı

  12/12/

 • Büyükşehir’den Şeb-i Arus konseri

  12/12/

 • Can dostlara 5 yıldızlı yeni yuva

  11/12/

 • Başkan Demir’den Samsunlulara teşekkür

  11/12/

 • Bu yıl içerisinde 9 bin sokak hayvanı tedavi edildi

  09/12/

 • Büyükşehir tarih yazıyor

  09/12/

 • Başkan Demir’den Samsunlulara davet

  08/12/

 • Güzeldere SASKİ ile yenileniyor

  08/12/

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası