papatya evde nasıl bakılır / Автор последних обновлений - Анастасия Горохова (Assyat, на turkey.ru - Ajse) | PDF

Papatya Evde Nasıl Bakılır

papatya evde nasıl bakılır

Bir İstihdam Politikası Olarak Girişimcilik

Bu çalışmada girişimci, girişimcilik ve kişilik kavramlarına değinilmiş olup, girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında kişilik özellikleri bağlamında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada, Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne yönelik geliştirdiği ve 45 maddeden oluşan “Temel Kişilik Özellikleri” ölçeğinden yararlanılarak bir anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu, 1 Kasım-15 Aralık 2016 tarihleri arasında, Çanakkale il merkezinde yer alan 450 girişimci ve maaşlı çalışana yüz yüze görüşme yöntemi aracılığıyla uygulanmıştır. Girişimciler ile maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar, T-testi ve Anova testleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda girişimci – maaşlı çalışanların kişilik özellikleri bakımından yaş, medeni durum, gelir seviyesi ve iş durumuna göre, “Dışadönüklük”, “Sorumluluk”, “Uyumluluk”, “Duygusal Tutarsızlık”, “Gelişime Açıklık” ve “Olumsuz Değerlik” boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Girişimciler ile maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ise, “Sorumluluk” ve “Uyumluluk” boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu; kadınların erkeklere göre daha fazla sorumluk sahibi ve uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Girişimciler ile maaşlı çalışanların kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar eğitim değişkenine göre incelendiğinde ise, “Duygusal Tutarsızlık” boyutunda ilköğretim–lise ve lise–ilköğretim eğitim seviyeleri arasında farklılık olduğu; lise eğitim seviyesine sahip girişimci ve maaşlı çalışanların, eğitim seviyesi ilköğretim olanlara göre daha fazla duygusal tutarsızlığa sahip oldukları görülmüştür. Türk kültürüne yönelik olarak geliştirilen “Temel Kişilik Özellikleri” ölçeğinden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçlarının literatüre katkı sağlayacağı ve ileride konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir. In this study, the concepts of entrepreneur, entrepreneurship and personality are mentioned and also it has been examined whether there is a difference between entrepreneurs and salaried employees in terms of their personality traits. A questionnaire form was prepared by using the "Basic Personality Features" scale developed by Gençöz and Öncül (2012) for Turkish culture and consisting of 45 items for the study. The prepared questionnaire was applied between 1 November and 15 December 2016 through 450 entrepreneurs and salaried employees, faceto-face interviewing methods in Canakkale province center. Differences between personality traits of entrepreneurs and salaried employees were analyzed through the t-test and Anova tests. As a result of the study, it is determined that there is no difference between the dimensions of "Outwardness", "Responsibility", "Compatibility", "Emotional Inconsistency", "Developmental Clarity" and "Negative Validity" according to age, marital status, income level and employment status of entrepreneurs and salaried employees. When the differences between personality traits of entrepreneurs and salaried employees are examined according to gender variable, it is seen that there is a meaningful difference between "Responsibility" and "Compatibility" dimensions. According to this difference, women are more responsible and accountable than men. When the differences between personality traits of entrepreneurs and salaried employees are examined according to educational variables, it is found that there is a difference between primary and high school and primary school education levels in the dimension of "Emotional inconsistency". Entrepreneurs and salaried employees with a high school education level are found to have more emotional inconsistency than those with an education level of primary education. It is considered that the results of this study, which is realized by using the "Basic Personality Traits" scale developed for the Turkish culture, will contribute to the literature and will be a guide for the future studies about this subject.

Ev arazilerinin sahipleri, sağlıklı ve kaliteli bir ürün elde etmek için kendi başlarına sebze yetiştirmeyi tercih ediyor. Doğru çeşitte havuç seçerken, Tushon adında çok genç bir Rus seçim ürününe dikkat etmelisiniz. Yetiştiriciliğinin özellikleri makalede tartışılacaktır.

İnişin kökeni ve bölgesi

Bu çeşitliliğin havuçları 2006 yılında devlet testlerini geçmiştir ve üç yıl sonra Rusya Federasyonu’nun seçim başarılarının kaydına dahil edilmiştir - bu nedenle, piyasada sadece 10 yıldır var olmuştur.

Biliyor musunYazarlar, çeşitliliğin adının nasıl ortaya çıktığını bildirmediler, ancak Özbekçe'deki “tushon” kelimesi “hayal” anlamına geliyor.Kök bitkilerinin mükemmel özelliklerinin, yetiştiriciler tarafından takdir edilen, onlara gerçekten uyanık bir rüya gibi görünmesi mümkündür.

Bu çeşitliliğin ortaya çıkması, çiftçilerin, özellikle Devlet Siciline göre bütün bir grup bilim insanının çabalarına borçlu olduklarını, Tushon'un başlatıcıları şunlardır: birkaç yüz yeni çeşit ve melez yarattığı bilinen "Search" (Moskova bölgesi) tarım şirketi, Federal Eyalet Bütçe Bilim Kurumu "Federal Sebze Üretimi için Bilimsel Bilim Merkezi" (Moskova bölgesi) ve Stavropol Bölgesi'nden bireysel bir girişimcinin yanı sıra, köylü (çiftlik) ekonomisinin başı Irina Timofeevna Karakai.

Tushon, Moskova, Tula, Ryazan, Bryansk, Smolensk, İvanovo, Vladimir ve Kaluga dahil olmak üzere Rusya'nın sekiz bölgesini içeren üçüncü (Merkez) bölgede imar edilmiştir. Rusya'ya komşu olan ülkeler arasında Ukrayna ve Moldova'da kök salmış durumda.

Meyve açıklaması

Tushon, Amsterdam havuç çeşitliliğinin klasik bir örneğidir. Kök ekininde aşağıdaki dış özellikler vardır:

şekilKünt ucu ile neredeyse sağ ince silindir
uzunluk150-220 mm (ortalamanın üstünde)
çap20–25 mm
ağırlık95–170 g
soymakParlak turuncu, narin, ince, düz ve pürüzsüz, küçük gözler. Kök bitkilerine ön temizlik yapılmadan izin verilir.
Hamuru renkDoymuş turuncu, boyunca üniforma
Hamuru yapısıÇok sulu, sert değil

Tushon'un lezzet özellikleri çok yüksek : Havuç eti tatlı, gevrek, çocuklar gerçekten hoşuna gidiyor. Çeşitlilik, 9 mg'den yüksek olmayan havuç ortalamaları ve maksimum 18.2 mg ile karşılaştırıldığında, 100 g başına 17.8 mg'a kadar yüksek bir beta-karoten içeriği ile karakterize edilir. Ancak şeker içeriği (% 5.4–8.2) ve katılar (% 9.6–18.4) açısından Tushon bu sebzenin diğer çeşitlerinden çok farklı değildir.

Kök bitkilerinin kullanım yönü evrenseldir : erken ilkbaharda ekim yaparken, Tushon’un hızlı olgunlaşan ekinleri hemen taze olarak tüketilir (“paket ekimi” olarak adlandırılır), ancak havuçlar sıkılmış meyve suları sıkmak, patates püresi ve diğer bebek maması yapmak için de uygundur.

Biliyor musunGuinness Rekorlar Kitabı'ndaki en büyük havuç 10 kg 180 g.Temik kök mahsulü Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota'da Christopher Qually adlı bir çiftçinin bahçesinde büyüdü.

Tushon yaprakları çok uzun değildir, orta veya derin bir diseksiyona ve doygun yeşil bir renge sahiptir, kök sapına uzun yaprak saplarıyla tutturulur. Çalı, yarı yayılan bir rozet şeklindedir.

özellik

Büyümek için seçilen çeşitli sebzelerin dış özelliklerine ve lezzet özelliklerine ek olarak, herhangi bir bahçıvan da konunun pratik yönüyle ilgilenmektedir - verim göstergeleri, olgunlaşma tarihleri, olumsuz çevresel faktörlere direnç ve yetiştiriciliğin tarımsal teknik özellikleri aşağıda açıklanmaktadır.

Olgunlaşma zaman

Amsterdam çeşidinin diğer temsilcileri gibi Tushon da 70-90 günde olgunlaşıyor, bu nedenle erken bir havuç olarak kabul edilmek için her türlü nedene sahip olmasına rağmen, Rusya Federasyonu'ndaki Üreme Başarıları Devlet Kayıtlarında, çeşitlilik beşinci gruba vade sonunda sınıflandırılıyor, yani sezonun ortası olarak kabul ediliyor.

verimlilik

Tushon çeşidi, bahçe yetiştiriciliğinden ziyade ticari olarak önerilen bir havuç olarak kabul edilir, bu nedenle verim göstergeleri de endüstriyel bir ölçeğe getirilir. Bu nedenle, resmi verilere göre, bir hektardan 29.6'dan 41.6 tonluk kök mahsulü çıkarılabilir.

Erken havuç çeşitleri ayrıca şunları içerir:

Bu konuyla ilgili makaleleri de okuyun:

Amsterdam çeşitliliğinin büyüyen havuçlarının ayrıntılı özellikleri ve tarımsal teknolojisi Erken havuç çeşitleri

Kuroda havuç yetiştiriciliği için detaylı özellikler ve tarım teknikleri Erken havuç çeşitleri

Büyüyen ve havuç bakımının özellikleri Cascade Erken dönem havuç çeşitleri

F1 Havuç Napoli F1 - Erken Havuç Çeşitlerinin Büyüme ve Bakım Özellikleri

Büyüyen Tushon havuçlarının özellikleri ve Erken dönem havuç çeşitleri

Bakım ve büyüyen havuçların özellikleri Laguna F1 Havuçun erken çeşitleri Tüm makaleler

Kendi arazilerinde Tushon'u yetiştiren kişisel çiftlik çiftliği sahiplerinin deneyimine dönersek, bir metrekarede (hava koşullarına ve bakım kalitesine bağlı olarak) 4 ila 6 kg arasında bir havuç yetiştirileceğini söyleyebiliriz.

Çeşitliliğin artıları ve eksileri

 • Çeşitliliğin avantajları:
 • erken olgunlaşma;
 • mükemmel lezzet özellikleri;
 • kök bitkilerin doğru şekli ve güzel görünümü;
 • Kök bitkilerini önceden işlem yapmadan tüketme yeteneği;
 • çok yüksek verimlilik;
 • iddiasızlık, büyümekte güçlük çekmemek;
 • altta yatan hastalıklara karşı iyi direnç;
 • çatlama ve sarkma eğilimi eksikliği;
 • Büyüme ve hasat sürecinde küçük mal kayıpları (% 7-12'den yüksek değil).
 • Tushon Eksileri:
 • Tüm olgunlaşmış sebzeler gibi, bu havuç da uzun süreli saklama için uygun değildir;
 • uzun şekli, ince kabuklu ve narin hamurundan dolayı, kök ürünün taşınabilirliği oldukça düşüktür - yalnızca birbirlerine çarptıklarında zarar görmezler, aynı zamanda çok sık kırılırlar.

Yetiştirme tarım

Tarımsal ekim teknolojisi açısından bakıldığında, Tushon temelde diğer havuç çeşitlerinden farklı değildir, ancak gerçekten yüksek verim elde etmek için bahçıvan için bazı önemli kurallar bilinmeli ve dikkate alınmalıdır.

Çeşitliliği oldukça iddiasız, bu yüzden deneyimi olmayan bir bahçıvan bile sorunsuz büyüyebilir.

Aydınlatma ve konum

Havuç yetiştirirken ilk kural yoğun ışıklandırma, ikincisi açık alandır (yatak iyi havalandırılmalıdır).

Ek olarak, bir ova veya yüzeye yakın yeraltı suyu akışı olan bir bölge bu kültür için uygun değildir. Ancak, bu durumda, iyi bir çıkış yolu yüksek bir bahçe olabilir.

Biliyor musunBeta-karoten - göz ve cilt sağlığı için gerekli olan A vitaminin bir öncüsü olan mor-kırmızı bir pigment, ilk olarak bu maddenin özellikle bol olduğu havuçlardan izole edildi ve ismini aldığı için: Latincede, havuç “carota” olarak adlandırıldı., bu nedenle İngilizce "havuç".

Toprakta nem ve besin maddelerinin eşit dağılması için, yatakların yerleştirileceği yer aynı hizada olmalıdır - varsa doğal önyargılar en aza indirilmelidir.

Ayrıca, havuçlar için bir yer seçerken, mahsulün dönme kurallarını takip etmek önemlidir. Sonradan bu kültürün ekilmemesi gereken bitkiler vardır, çünkü onlar topraktan aynı maddeleri havuç gibi çıkarırlar ve onunla ortak zararlıları vardır, aksine Tushon için mükemmel bir selefi olanlar. Tabloda bunun hakkında daha fazlası:

Kötü öncekiler:İyi öncekiler:
havuçdomates
maydanozpatlıcan
kuzukulağıTatlı biber
kişnişAcı biber
kerevizpatates
dereotusalatalık
kimyonlahana
rezenesoğan
yaban havucuYeşil gübre
kabakbezelye

Toprak tipi

Tushon toprağın bileşimi için çok yüksek taleplerde bulunuyor. Olması gereken:

 • verimli (en az% 4'lük humus içeriği);
 • gevşek;
 • hafif (bir santimetrekare ağırlığı - 0.65 g);
 • iyi süzülmüş;
 • reaksiyonla - nötr veya hafif asidik (pH 5.6-7.0 aralığında).

Tushon'un ideal şekli ve yapısı, tırabzan veya kumtaşı üzerinde yetiştirilerek elde edilebilir. Yoğun killi toprakta, havuç çarpık ve sığ büyür.

Toprağın havuç sevdiğini ve ekime nasıl hazırlanacağını okumanızı öneririz.

İnişe ne zaman başlanır?

Tohum ekim için en uygun zamanı belirlerken, iki önemli kural arasında bir orta yol aramanız gerekir:

 • ekim ile acele ederseniz, soğuk yerde donmuş tohumlar daha sonra uzun bir süre çimlenmeyebilir veya tersine yumurtadan çıktıktan sonra geri dönüş donları nedeniyle ölme riski vardır;
 • Çok geç ekim, toprağın erimeden sonra güneşlenme aktivitesinin artmasıyla birlikte genç sürgünlerin gelişmesini engelleyen kar erimesinden sonra kuruması için zamana sahip olmasına neden olur (ek olarak, erken olgun sebzelerin temel değeri tam olarak mahsulü mümkün olduğu kadar çabuk elde etmekte, ) izler.

Tushon, ilkbaharda ekmeye yönelik çeşitleri ifade eder.

Havuç çekirdeği + 3 ... + 4 ° C sıcaklıkta filizlenmeye başlar, ancak 3-4 cm derinliğindeki toprak en az + 7 ° C'ye kadar ılıtıldığında ve hava sıcaklığı öğleden sonra + 12 ... + 15 ° C'ye ulaştığında biraz daha sonra ekim yapmak daha iyidir. S. Orta bölgede, bu süre nisan ayının başlarında veya ortasında olabilir.

Biliyor musunAtalarımız, havuç ekim zamanının, menekşe ve titrek çiçeklenme başlangıcında tespit etmek için en kolay olduğuna inanıyordu.

Tohum nasıl hazırlanır

Tushon tohumlarının daha hızlı çimlenmesi ve daha kolay filizler vermesi için ekimden önce hazırlanmaları gerekir. Bu süreç, altı aşamaya kadar içerebilir, yani:

 1. Sırılsıklam . Tohum materyali gazlı bez veya yumuşak bir torbaya konulur ve 24–36 saat ılık suya konur. Bu süre zarfında, tohumların fermantasyon işlemlerinin gelişmesini önlemek için ılık suyla 3-4 kez yıkanması gerekir.

 2. Dezenfeksiyon Önceden ıslatılmış (hiçbir durumda kuru değildir) tohumlar 10-15 dakika boyunca zayıf bir potasyum permanganat, borik asit veya hidrojen peroksit çözeltisine konur. Bu önlem tohumların üzerinde bulunan mantarların zararlı sporlarını öldürmenize izin verir.

 3. Sertleştirme Islatılmış ve şişmiş, ancak henüz filizlenmemiş tohumları, nemli bir torbadan çıkarmadan, 7 güne kadar buzdolabına (alt rafa) yerleştirilir. Tohumların soğuğa ve sıcaklığa dönüşümlü olarak yerleştirilmesi daha da iyi bir etki sağlar - örneğin, geceleri tohumlar buzdolabında kalır ve gün boyunca oda sıcaklığında tutulur.

 4. Çimlenme . Islatılmış tohumları bir film ile kaplı nemli bir yüzeyde bırakmak ve periyodik olarak püskürtmek gerekir. İlk köklerin ortaya çıkmasından sonra, biraz kurulayın ve hemen bitki.

 5. Biyostimülasyon . Suya özel büyüme uyarıcıları, örneğin Epin veya sodyum humat ekleyerek ıslatma ile birleştirilebilir.

 6. Kabarcıklanma . Prosedür tohumların oksijenle doymasını içerir. Bir kavanoz suya yerleştirilen akvaryum için bir kompresör kullanılarak gerçekleştirilir, tohumlar burada önceden serilir. İşlem 18 ila 24 saat arasında sürer, bu sırada su 1-2 kez değiştirilir.

Tüm bu prosedürleri tohumlarla yapmak gerekli değildir, ancak deneyimli bahçıvanlar en az ilk ikisini tamamlamanızı şiddetle tavsiye eder.

En iyi havuç çeşitlerinin tohumlarını okumanızı tavsiye ederiz.

Bitki nasıl

Tushon'u, aralarında en az 30 cm olması gereken mesafelere yerleştirmek en iyisidir.

Gelecekteki yataktaki toprağı gevşetip, üzerine gereken sayıda sırayı işaretledikten sonra, bir sap veya başka bir uygun alet yardımıyla, 2 cm'den daha fazla olmayan derinliklerde oyuklar kazın ve üzerine bol su dökün.

Su emildiğinde, tohumları birbirine yaymaya çalışmamaya, tohumlarını yaymaya başlayabilirsiniz, aksi takdirde sonraki inceltme sırasında tohum malzemesinin önemli bir kısmı kaybolur. Ek olarak, komşu bitkiler köklerle dolanmaya başlayabilir ve toprağa kalanlar fazladan numunelerin alınması sürecinde acı çekecektir. Tohumların toprağa birbirinden 1-2 cm mesafeyle yayılması en uygunudur.

1 yüz parçadan havuç veriminin nasıl alınacağını okumanızı öneririz.

Havuç ekim prosedürünü basitleştirmenin bir yolu , tohumları demlenmiş nişasta macunu ile yağlanan tuvalet kağıdı bantlarına önceden yapıştırmaktır. Kağıt daha sonra tohumlar yukarı ve üstü kaplanacak şekilde oluklara yerleştirilir: yumuşak organik materyal köklerin çimlenmesine engel olmaz ve çabucak ayrışır.

Küçük havuç tohumlarının ekilmesini kolaylaştırmak için bir başka yöntem , 2: 1 oranında kum ile karıştırılmasını içerir. Bu durumda, toprağa sermek için her tohumun seçilmesine gerek yoktur, ayrıca kum, toprak için ilave bir kabartma tozudur.

Yivleri kazdıklarında çıkarılan bahçe toprağı ile bezemelerin yardımı ile doldurabilirsiniz, ancak bu amaç için humus veya kompost kullanmak daha iyidir.

Mandallarla doldurulmuş ve mandallarla işaretlenmiş sıralar tekrar sulanmalı ve gerekirse film veya agroteknik elyaf ile çimlenme sürecini hızlandırmak için kapatılmalıdır.

Ayrıca havuçların bahçede neden çekileceğini ve bunun nasıl önlenebileceğini de öğrenin.

Daha fazla dikim bakımı

Kesin olarak doğru bir ekim yapılsa bile, Tushon'un fideleri sadece 15-20 gün sonra açıkça görünmeye başlar (ancak eğer tohumlar çimlenme ve serpme işleminden geçmişse, bu süre yarıya inebilir).

Ortaya çıktıktan sonra, sığınak kaldırılmalı, daha sonra yaklaşık 2 hafta sonra, ilk inceltme işlemini yapmalıdır. Bu işlem sonucunda, fidanlar arasında en az 30-40 mm'lik bir mesafe bırakılmalıdır. Birkaç hafta sonra, bahçeyi ikinci kez incelterek, kök bitkileri arasındaki mesafeyi 8 cm'ye çıkarmanız önerilir.

Önemli!İnceltilmemiş havuçlaryavaşbüyür, düşük kaliteli kök mahsulleri oluşturur, bu nedenle fazladan sürgünleri çıkarmakta pişman olmamalısınız veya bu prosedürle geciktirmelisiniz.

Daha fazla dikim bakımı, sulamayı, üst giyinmeyi ve gerekirse hastalıkları veya zararlıları tedavi etmeyi içerir.

Kök bitkilerinin tam gelişim için yeterli alana sahip olması için, havuç bitkileri inceltilmelidir.

Gübre ve sulama

Sulama rejimine uygunluk, iyi bir Tushon ekin yetiştirmenizi sağlayan ana koşullardan biridir. Yatağın nemlendirilmesi, suyun zemine en az 20 cm girmesi için yeterince düzenli ve düzenli olmalıdır.

Havuç her zaman sulanmaya ihtiyaç duyar, ancak iki dönem en kritik öneme sahiptir - büyüme mevsiminin başlangıcı, zayıf ve gelişmeyen kök sistemi sürgünlerinin en hafif kuraklıktan bile kolayca ölmesi ve çalının anten kısmı zaten durduğunda kök bitkisinin olgunlaşmasının son aşamasıdır. Bununla birlikte, hasattan birkaç gün önce, yatakların sulanması tamamen durdurulmalıdır - bu havuçların lezzetini iyileştirir ve raf ömrünü biraz uzatır.

Önemli!Kök mahsulünün çok buruna nemlenmesine izin vermeyen sık, ancak kıt sulama, alanın her tarafında bol miktarda tüyle kaplanmasına neden olur.Ek olarak, bu gibi durumlarda, kök bitkileri genellikle düzensiz, çirkin bir şekilde büyür.

Üst pansuman gelince, eğer Tushon'un ekildiği yataktaki toprak başlangıçta oldukça verimliyse, erken olgun kök bitkileri ilave gübreler olmadan yetiştirilebilir.

Dahası, havuç kök bitkilerinde nitratları çok kuvvetli bir şekilde biriktirebilen bir sebzedir, dolayısıyla bu azot mahsulü fazla azotlu gübreler (gübre dahil) için tamamen gereksizdir . Bununla birlikte, toprakta yeterli azot bulunmuyorsa, kök bitkileri küçük ve sakar halinde oluşur, bu nedenle tam olarak ekim sırasında dengeli bir toprak bileşimi sağlamak önemlidir (yatağı sonbaharda hazırlamak ve gübrelemek en iyisidir).

Büyüme mevsimi boyunca verimi artırmak için Tushon, karmaşık potasyum-fosforlu gübre (AVA, Sonbahar, kemik unu, potasyum monofosfat) ile 1-2 kez veya bu iki elementi içeren (örneğin süperfosfat ve potasyum tuzu) müstahzarlarla ayrı ayrı beslenebilir.

Biliyor musunDünyanın en uzun havuçları, Leicestershire, İngiltere'de ikamet eden Simon Smith tarafından yetiştirildi.Bu kök mahsulün büyüklüğü 1 m 20 cm idi.

Organik tarım hayranları, organik üst sos gibi bir konsepte dikkat etmelidir. Havuç büyümesini, odun külü (doğal bir potasyum kaynağı) ve ayrıca papatya, ısırgan otu ve dulavratotu infüzyonları veya dekompiyonları yardımıyla uyarmak mümkündür.

Kök bitkisinin oluşumu sırasında, bitki topraktaki potasyum içeriği konusunda en fazla talepte bulunur: odun külü kaynağı olabilir

Bahçede Zararlı ve Hastalık Kontrolü

Çeşitli zararlılar tatlı ve sulu Tushon'u çok sever. En yaygın olanları:

 • havuç sineği;

 • havuç yaprağı;

 • bir ayı;

 • safra nematodu;

 • havuç güvesi;

 • tel kurtları;

 • çıplak sümüklü böcek.

En tatsızlık, yukarıda belirtilen parazitlerin birçoğunun (örneğin, wireworm, havuç sineği, kepçe, ayı) bitkinin yaprak kısmında beslenmemesi, ancak köklerinde, bu nedenle yataktaki varlıklarının izlerini görsel olarak tespit etmek çok zordur . Fidelerin genel durumuna odaklanmanız gerekir - genellikle kök ürünler yenildiğinde, solmaya başlar, büyümeyi yavaşlatır, bazen sarıya döner.

Bahçede havuç kemirenleri okumanızı tavsiye ederiz.

Zararlı böcekler çeşitli böcek öldürücülerle kontrol edilebilir ve karasal böcekler için etkili olan preparatlar toprakta yaşayanlara karşı genellikle güçsüzdür. Örneğin, püskürtme yapmak için şunları kullanabilirsiniz:

 • "İnta-destek";
 • "Calypso";
 • "Kinmiks";
 • "Karate";
 • "Aktar";
 • "Arriva";
 • "Eş";
 • "Confidor Maxi."

Toprak zararlılarına karşı, Bezar, Bazudin, Mukhoyed veya Provotoks gibi ajanlar kullanılır (üreticinin özel talimatlarına bağlı olarak, yere serilir veya suyla ıslatılır ve bahçe yatağının üzerine sulanır).

Tushon'u zararlılardan önleyici olarak korumak için, deneyimli bahçıvanlar, büyüme mevsiminin ilk evrelerinde yatakların iki ardışık işlemini gerçekleştirir:

 1. 4-6 yaprak fazında - “ATO BEETLE” hazırlığıyla (kova su başına 3 ml).
 2. 6-9 yaprak fazında - Fas preparasyonu ile (su kovası başına 4 ml).

Bununla birlikte, söz konusu böcek öldürücülerden birincisinin insanlar için toksik olmadığı, ancak ikincisi için arılar için ölümcül olduğu, aksine, insanlara zararsız olduğu, ancak insanlara tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.

Önemli!Yakınlarda soğan veya sarımsak ekilerek, havuçların zararlı böceklerden zarar görmesini önleyebilir veya azaltabilirsiniz.

Havuç etkileyebilecek en yaygın hastalıklar arasında, şöyle yapılmalıdır:

 • kuru çürüklük (fozoz);

 • beyaz çürüklük (sklerotinyoz);

 • gri çürüme (botridiosis);

 • kara çürüklük (alternariosis);

 • ıslak çürüme (bakteriyoz);

 • külleme;

 • бурую пятнистость листьев .

Традиционно грибковые заболевания лечатся или предотвращаются при помощи фунгицидов, однако их использование на раннеспелом Тушоне крайне не желательно: такие препараты практически всегда высокотоксичны . Лучшей профилактикой болезней моркови является правильная агротехника — соблюдение режима полива и подкормок, удаление сорняков и органических остатков с грядки, протравливание семян перед посадкой и т. п.

Если признаки заболевания всё же дали о себе знать, для спасения моркови можно использовать современные биофунгициды, безвредные для экологии и не влияющие на качество урожая. В качестве примеров таких средств можно упомянуть «Фитоспорин-М», «Триходермин», «Микосан», «Глиокладин», «Гуапсин».

Узнайте подробнее о способах лечения болезней моркови.

Hasat ve depolama

Время сбора урожая нужно рассчитывать исходя из присущих сорту сроков созревания — примерно через 80 дней после появления всходов. Передерживать морковь в земле не следует, поскольку это сильно снижает качество корнеплодов, способствует их растрескиванию и поражению грибковыми инфекциями. Ориентироваться нужно на то, что до середины июля урожай Тушона должен быть собран.

О том, что Тушон созрел, можно судить по внешнему виду розетки — кончики листьев у кустика начинают желтеть . Пробный корнеплод, извлечённый из земли, должен иметь мелкие белые корешки у самого носика — это свидетельствует о достижении им биологической зрелости.

Длинные корнеплоды Тушона легко ломаются, поэтому из земли их нужно не выдёргивать, а выкапывать, используя при этом лопату, поскольку вилы увеличивают риск повреждения тонкой кожицы. Со свежей морковки следует сразу же отрезать ботву на высоте около 2 см от основания и очень осторожно стряхнуть землю руками.

Önemli!За 4–5 дней до выкапывания моркови грядку рекомендуется обработать медным купоросом (5% раствор). Эта процедура способствует продвижению питательных веществ из листьев в корнеплод и предохраняет морковь от грибков, которые могут поразить её в результате случайного повреждения при выкапывании.

Употреблять Тушон в пищу или использовать для приготовления различных заготовок лучше сразу же после извлечения из земли — до конца лета урожай должен быть полностью реализован .

Тушон — высокоурожайный раннеспелый сорт моркови с великолепными вкусовыми характеристиками. Высадив на грядке такие семена ранней весной, уже к середине лета можно получить отборные, красивые, сочные и сладкие корнеплоды, как нельзя лучше подходящие для немедленного удовлетворения потребностей организма в витаминах и других полезных веществах. Однако для долгого хранения Тушон не подходит, поэтому выращивать его лучше в небольших количествах и наряду с другими, более поздними сортами.

Ağ kullanıcı yorumları

ДОСТОИНСТВА: богата каротином

DEZAVANTAJLAR: no

Для моркови я отвожу центральную грядку на своём участке. Я делаю её на освещённом солнце участке. Землю для посадки использую лёгкую, заправленную компостом. Каждый год я сею семена моркови сорта Гавриш "Морковь Тушон". Этот сорт средней спелости. Первые корнеплоды я выкапываю уже через 3 месяца с момента посева семян в почву. У моркови этого сорта формируются листья в виде высокой розетки. Созревшая морковь имеет форму цилиндра. Конец у этого сорта тупой. В технической стадии спелости корнеплод приобретает яркий оранжевый цвет. Этот сорт нравится мне своей урожайностью и размером корнеплодов. Самый крупный экземпляр у меня был не менее 22-х сантиметров. Корнеплоды довольно крупные, весом около 170 грамм. Эта морковь нравится мне за сочность, яркость окраски и отменный вкус. Этот корнеплод практически не имеет сердцевины. Морковь я практически не поливаю. Делаю я это только в стадии рассады. Далее её поливает дождь. Корешки сами ищут влагу и проникают глубоко в почву. Морковь этого сорта универсальна. Я ем её в свежем виде, добавляю её при приготовлении блюд, добавляю при изготовлении консервов. К тому же сорт Тушон долго хранится. Я храню корнеплоды в песке. Поэтому весной я ещё ем морковь. Она хорошо сохраняется в песке, остаётся свежей и упругой. tutsa //otzovik.com/review_4590756.html

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası