opel corsa için en iyi lastik / Opel Corsa D Lastik Tavsiyesi /70/r14 | DonanımHaber Forum

Opel Corsa Için En Iyi Lastik

opel corsa için en iyi lastik

75 PS

 • Motor: L, , Benzin
 • Donanım Seviyesi: Edition, Elegance
 • Lastik Jant  Ofset Aralığı mmArka BoşlukmminçLastik AğırlığıkglbLastik Basıncı (ön / arka)barpsi
  OE/65RT6Jx15 ET32 30 - 34

  30
  OE/65RH6Jx15 ET32 30 - 34

  30
  /55RHJx16 ET38 36 - 40

  30
  /45RH7Jx17 ET32 30 - 34

  30
  /45RH7Jx17 ET38 36 - 40

  30

  Opel Corsa F [ .. ] Turbo

  hp
  • Nesil: F [ .. ] [EUDM]
  • Üretim: [ .. ]
  • Satış bölgeleri: Türkiye (Avrupa), Orta Doğu, Güney Afrika
  • Güç: hp

   Riemann' Alıntı:

   Şimdi bu tablodan işin açığı pekte bir sonuç çıkarmak mantıklı değil ki orada teste tabi tutulan lastik /65 R15 ebadında olan bir lastik ve test zamanı , sizin ebada yakın düşecek lastik ise benim gözümde 55 R16 şimdi testlerine bakarsak testlerden çok iyi başarılarla ayrılan bir lastik oluyor , hatta öyle ki kuru zemin yol tutuş ve ıslak zemin frenleme performansında başarısı kayda değer şekilde , karlı zeminlere geçtiğimizde ise ortalama bir kış performansı sunuyor , yani bir çok testi karşılaştırmak ve ideal sonuçlar çıkarmak gerekiyor , gerçekçi yaklaşımda ise Michelin ve Bridgestoneyi karşılaştırmamız gerekirse büyük bir çoğunluğunun sonucunda F/P ye bakmamız gerekiyor :)Tercih sizin biz sadece yorumcuyuz burada :)

   Youtubeden testlere videolara bakabilir hatta kullanıcıların çektikleri videoları da izleyip fikir edinebilirsiniz.
   Benim şahsen görüşüm yineliyorum TL adet başında CC ye vermek yerine TL 2 adet olarak şekilde almak olur ve eklemeden geçmeyeyim normal şartlarda brigestone hater birisiyimdir ve bu ve diğer markalarla hiç bir bağım bağlantım yoktur . :D   @Cenkabi müsaitsen küçük bir yorumda senden alalım mı ? Teşekkür ederim :)

    

   Kişisel Verilerin Korunmas&#x;

   İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

   Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

   a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

   sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No: Üsküdar-İstanbul adresinde mukim Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

   Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

   Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; funduszeue.info internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

   c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde funduszeue.info internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

   ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   d) Kişisel Veri Sahibinin sayılı Kanun’un Maddesinde Sayılan Hakları

   Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   • sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   sayılı Kanun’un maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

   Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi sayılı Kanun’un maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

   Ana KVK Politikası

   Veri Sahibi Başvuru Formu

   Opel CorsaTekerlek donanım kılavuzu Opel Corsa için hangi tekerleklerin ve lastiklerin uygun olduğunu öğrenin

   Lastik ve tekerlek uygulaması donanım verileri için kaynak
   Son Güncelleme: 23 Haziran

   Araç modeli, lastik ebadı veya jantlar için Arama FormuAracınız için donanım verilerini almak veya kriterlerinize uyan araçları bulmak için aşağıdan bir sekme seçin.

   Opel
   Lütfen aşağıdan Opel Corsa araç modifikasyonlarını seçin ve tekerlek boyutu, lastik boyutu, cıvata modeli (PCD), jant ofseti ve diğer tekerlek donanım parametrelerini almak için tabloları kontrol edin. Gerekirse satış dağıtım bölgesine göre filtreleyebilirsiniz.

   Opel Corsa F [ .. ] - Modifikasyonlar

   Opel Corsa F [ .. ]

   74 hp

   © 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.