onaltıgen / KASNAK - определение и синонимы слова kasnak в словаре турецкий языка

Onaltıgen

onaltıgen

Laleli Dergisi Sayı: 150

cevre 1<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


2<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 3<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


4<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 5<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


6<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 7<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


8<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 9<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


10<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 11<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


12<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 13<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


14<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 15<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


16<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 17<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


18<br />

cevre<br />

ozkanshoes.com<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 19<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


20<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 21<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


22<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 23<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


24<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 25<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


26<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 27<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


28<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 29<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


30<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 31<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


32<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 33<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


34<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 35<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


36<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 37<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


38<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 39<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


40<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 41<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


42<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 43<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


44<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 45<br />

Y o u ’ r e t h e c e n t e r o f a t t e n t i o n<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


46<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 47<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


48<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 49<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


50<br />

icidekiler<br />

lalelitemmuz июль<br />

www.lalelidergisi.net<br />

facebook.com/lalelidergisi twitter.com/lalelidergisi vkontakte.ru/lalelimagazine<br />

LASİAD <strong>Laleli</strong> Sanayici ve İşadamları Derneği adına sahibi / Владелец<br />

Giyasettin EYYÜPKOCA<br />

Yayın Kurulu / Печатный орган<br />

Erdem Soylu KARABAĞLI,<br />

Murat ÖZPEHLİVAN,, Nada İSMAİL,<br />

Fatih AKKOÇ<br />

Yayın Koordinatörü<br />

Координатор печати<br />

Zübeyir Arı<br />

[email protected]<br />

Editör / Редактор<br />

Ali YILDIZ<br />

[email protected]<br />

Görsel Sanat Yönetmeni<br />

Художественный руководитель<br />

Fatih AKBULUT<br />

[email protected]<br />

Muhabir / Корреспондент<br />

Ceyda CANDAN<br />

[email protected]<br />

Reklam Direktörü<br />

Рекламный директор<br />

Ahu KUL<br />

[email protected]<br />

Ayşe TOSUN<br />

[email protected]<br />

Özgül TÜTÜN<br />

[email protected]<br />

Rusça Editörü<br />

Редактор русского языка<br />

Reşide HACIOMEROVA<br />

Web Tasarım<br />

Вэб дизайн<br />

Şahin HANÇER<br />

[email protected]<br />

İngilizce Çeviri<br />

Перевод на английский язык<br />

Neslihan Köse<br />

Muhasebe<br />

Бухгалтерия<br />

Bahattin Çakıroğlu<br />

[email protected]<br />

Dağıtım Sorumlusu<br />

Ответственный за<br />

распространение<br />

Kemal Akyıldız<br />

Yayın Türü<br />

Вид публикации<br />

YEREL SÜRELİ<br />

Ayda Bir Yayınlanır<br />

İdare Yeri / Администрация<br />

LASİAD<br />

<strong>Laleli</strong> Cd. No.17 K.6 D. 38 <strong>Laleli</strong> / İstanbul<br />

Tel. 0212 516 90 52 - Faks. 0212 458 12 50<br />

www.lasiad.org.tr<br />

Baskı & Cilt<br />

Печать и переплет<br />

Pelikan Basım<br />

Matbaa Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.<br />

Gümüşsuyu Cad. Odin İş Merk. No: 28 - 1<br />

Topkapı - İstanbul Tel: 0212 613 79 55<br />

Yayım - Basım - Hazırlık<br />

Публикация - Печать - Подготовка<br />

YÖN TANITIM<br />

Mahmut Şevket Paşa Mh. Ersan Sk. No: 22/2<br />

Okmeydanı / Şişli / İstanbul<br />

Tel. 0212 219 22 93 - 219 23 39<br />

Faks.0212 230 21 04<br />

www.yontanitim.com - [email protected]<br />

<strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong> LASİAD adına YÖN TANITIM<br />

tarafından yayınlanmaktadır.<br />

Журнал Лалели публикуется<br />

YÖN TANITIM от имени LASİAD<br />

<strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong> ismi başkaları tarafından kullanılmaz.<br />

Copyright Sahibinden izin alınmaksızın yazı ve<br />

fotoğraflar kullanılamaz. Reklamların sorumluluğu<br />

reklam veren firmaya ait olup, YÖN TANITIM hiçbir<br />

şekilde sorumlu tutulamaz. Dergide yayınlanan<br />

yazılar yazarın düşüncelerini kapsamaktadır.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


icidekiler<br />

51<br />

58<br />

LASIAD<br />

7.Genel Kurulu Sonucunda Oluşan<br />

Yeni Yönetim Kurulu Listesi Ve Görev Dağılımları<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


52<br />

ICINDEKILER<br />

СОДЕРЖАНИЕ<br />

94<br />

98<br />

GUNDEM<br />

<strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong> olarak bizler, 13 yılı bulan bir süreye tekabül eden <strong>150</strong> sayıdır<br />

sizlerle bir aradayız. Dergimiz, <strong>Laleli</strong> piyasasının belkemiği olan tekstil,<br />

hazır giyim, moda ve turizm başta olmak üzere birçok sektörden haber,<br />

araştırma, söyleşi, tanıtım yazılarıyla sizleri ilgililerin dikkatine ve sektörü<br />

sizlerin dikkatine sunuyor.<br />

Журнал <strong>Laleli</strong> вот уже 13 лет вместе с Вами и это наш <strong>150</strong>-ый номер.<br />

Наш журнал предлагает Вашему вниманию новости, исследования,<br />

беседы, ознакомительные статьи по основному сектору Лалели -<br />

текстильному, сектору готовой одежды, моды, туризма, а также по<br />

многим другим отраслям.<br />

HABER<br />

НОВОСТИ<br />

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА<br />

Rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler, uygar ve rahat ticaret anlayışında<br />

yeni bir dönem; Lotos Pazar… Dünya çapında en yüksek talep ve standartlarda<br />

yanıt veren, Moskova’da en umut verici ticaret merkezlerinden biri olarak<br />

kabul edilen Lotos Pazar, 1,5 milyon metrekarelik toplam alana sahip kompleks<br />

olarak alışveriş merkezinde cazip fiyatta kira seçenekleri sunuyor.<br />

Высококачественная продукция по конкурентоспособным ценам, новая<br />

эпоха цивилизованной и комфортной торговли - «Лотос-Сити»…<br />

Масштабы нового московского комплекса общей площадью свыше<br />

1.5 миллиона квадратных метров позволяют поддерживать понастоящему<br />

привлекательные уровни цены аренды в торговом центре,<br />

который на высоком уровне отвечает мировым стандартам.<br />

166<br />

170<br />

Kağıt fatura tarih oluyor. Binlerce vergi mükellefine<br />

elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma<br />

zorunluluğu geliyor. Uygulama kapsamındaki şirketler<br />

31 Aralık 2013’ten sonra artık kurumlar arasında kağıt<br />

fatura kullanamayacak. Başvurular için son tarih ise<br />

01 Eylül 2013. E-Fatura zorunluluğu kimya sektöründe<br />

faaliyet gösteren mineral yağ firmalarını da yakından<br />

ilgilendiriyor. Elektronik fatura; “belirlenen standartlara<br />

uygun e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı<br />

bir biçimde dolaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan<br />

uygulamaların genel adı” olarak tanımlanıyor.<br />

KÜLTÜREL MIRAS<br />

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ<br />

DIKKAT<br />

Fatih Camii’nin mihraba yönelik avlusunda yer alan Nakşidil Valide Sultan<br />

Türbesi, İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore ediliyor. 1 milyon 935 bin<br />

TL bütçe ile yapılacak çalışmaların 2014 yılında tamamlanması planlanıyor.<br />

Barok üslupta, on altıgen planlı bir mimariye sahip olan türbenin rölöve ve<br />

restitüsyon çalışmalarını tamamlayan İl Özel İdaresi, projenin uygulama<br />

sürecine başladı.<br />

Стамбульская областная администрация реставрирует гробницу<br />

Накшидиль Валиде Султан, расположенную во дворе мечети Фатих<br />

Джами в направлении михраба. Завершение работ с бюджетом<br />

в 1 миллион 935 тысяч турецких лир запланировано на 2014 год.<br />

Завершив геодезические и реституционные работы гробницы в<br />

стиле барокко с архитектурным планом в десять гексагоналий,<br />

Стамбульская областная администрация начала процесс реализации<br />

проекта. Завершено строительство защитной крыши и подмосток<br />

гробницы, перешли к скребу купола. Исследования по трафаретной<br />

работе произведения продолжаются.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


HOBI<br />

172 ХОББИ<br />

210<br />

İpek Yolu ile İran’a gelen sanat, burada ‘Abru’ (Su Yüzü) veya ‘Ebri’ (Bulutumsu,<br />

bulut gibi) olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra Türklerle birlikte<br />

Anadolu’ya gelen bu sanatın adı ‘Ebru’ olarak dilimize yerleşmiştir. Şu an<br />

Avrupa’da ‘Marbling’ diye bilinen Ebru 17. yüzyılda Avrupa’ya ‘Türk kağıdı’<br />

adıyla gitmiştir. Ebru Türkiye’de cilt sanatının yanı sıra, hat sanatında<br />

zemin ve pervaz olarak kullanılmıştır. Hat sanatının, sanat atölyelerinde<br />

çoğalmasıyla birlikte, fonda kullanılan bu desenli kağıdın da değeri<br />

artmış, çerçevelenecek kadar önemsenmiştir. Günümüzde, diğer soyut ve<br />

plastik sanatlar gibi değerlendirilmektedir.<br />

Искусство, пришедшее в Иран через Шелковый путь, здесь<br />

стало называться «абру» («поверхность воды») или «эбри»<br />

(«облакообразный, подобный облаку»). Позже пришедшее в<br />

Анатолию вместе с турками искусство закрепилось в турецком<br />

языке словом «эбру». Известное ныне в Европе как «Marbling» эбру<br />

пришло в Европу в 17 веке под названием «турецкая бумага». Эбру<br />

в Турции использовалось в искусстве переплёта, каллиграфическом<br />

искусстве, а также использовалось в качестве наличников. С<br />

распространением каллиграфического искусства в художественных<br />

мастерских увеличилось и значение этой, используемой как фон,<br />

узорной бумаги.<br />

176<br />

MÜZE<br />

МУЗЕЙ<br />

Bir devre adını veren, doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip<br />

olan laleyi İstanbul’a yeniden kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi,<br />

lale kültürünü gelecek kuşaklara ulaştırabilmek amacıyla İstanbul Lale<br />

Vakfı ile Emirgan Korusu’nda Lale Müzesi kurdu. Laleyle ilgili çalışmalar<br />

yürütecek olan İstanbul Lale Vakfı, ilk projesi ‘’Lalezar’’ı akıllı telefon<br />

kullanıcıları için hayata geçirdi. Uygulama sayesinde akıllı telefon kullanıcıları,<br />

Emirgan Korusu’ndaki barkodlu lalelerin bütün özelliklerine<br />

ulaşılabilecek.<br />

Тюльпаны, имеют особое место в восточной культуре и<br />

мифологии и даже назвали в свое время целую историческую эпоху.<br />

Стамбульская городская администрация с целью передачи будущим<br />

поколениям культуры тюльпанов совместно со Стамбульским<br />

фондом тюльпанов построила в лесной зоне Эмирган Музей<br />

Тюльпанов. Начавший работать над тюльпанами Стамбульский<br />

фонд тюльпанов осуществил свой первый проект «Лялезар»<br />

для пользователей смартфонов. Благодаря этому приложению<br />

пользователи смартфонов смогут иметь доступ к особенностям<br />

тюльпанов, имеющим специальный штрих-код в лесной зоне<br />

Эмирган.<br />

236<br />

SINEMA<br />

MEKAN<br />

МЕСТО<br />

53<br />

Gore Verbinski’nin yönettiği ve Johnny Depp, Helena Bonham Carter,<br />

Armie Hammer ile William Fichtner’in oynadığı Maskeli Süvari (The Lone<br />

Ranger), 05 Temmuz 2012’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik<br />

tarafından vizyona çıkarılıyor.<br />

05 июля 2013 года UIP Filmcilik выведет на экраны фильм<br />

режиссёра Гора Вербински «Одинокий рейнджер» («The Lone<br />

Ranger»). В ролях: Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Арми<br />

Хаммер, Уильям Фихтнер. История блюстителя закона Джона<br />

Рейда, который с помощью индейца Тонто стал легендарным<br />

мстителем в маске, стоящим на защите справедливости.<br />

Твласти и могуществе в мире.<br />

МЕСТО<br />

Osmanbey’de konumlanan Lasagrada Hotel, iş ve tatil amaçlı seyahat<br />

edenlere sunduğu özel konaklama seçenekleri ile öne çıkıyor. Lüks ve konforu<br />

bir arada bulabileceğiniz Lasagrada Hotel İstanbul, zarif detaylarını<br />

son teknolojilerle harmanlamayı başarıyor. Şehri adım adım gezmeyi<br />

ve keşfetmeyi sevenlerin yeni cazibe noktası olan otel, yalın çizgisi, özel<br />

dekorasyonu ve İtalyan minimalist mimari tarzı ile dikkat çekiyor. Dekorasyonunda<br />

kullanılan dünyaca ünlü tasarım ürünleri ile konaklama<br />

sektörünün nish markası olmaya aday olan otel, hizmet kalitesiyle fark<br />

yaratıyor.<br />

Расположенный в Османбее Lasagrada Hotel предлагает варианты<br />

номеров для отдыхающих туристов и тех, кто находится в<br />

деловой поездке. В гостинице Lasagrada Hotel вы найдёте люкс<br />

и комфорт, сочетание изящных деталей с самой последней<br />

технологией. Для любящих гулять по городу пешком и открывать<br />

его для себя пошагово отель является новым привлекательным<br />

пунктом с простотой линии, особой декорацией и<br />

архитектурным стилем итальянского минимализма. Отель,<br />

являющийся кандидатом в нишевую марку гостиничного сектора<br />

с использованными в декорации всемирно известными продуктами<br />

дизайна, создаёт контраст качеством предоставляемых услуг.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


54<br />

mesajобращение<br />

Giyasettin EYYÜPKOCA<br />

LASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI<br />

Председатель Совета Правления<br />

Sağduyu ve Aklıselim Çağrısı<br />

Bildiğiniz gibi ciddi travmalar ve zor süreçlerle dolu bir ay geçirdik. Doğa<br />

ve çevre duyarlılığına sahip yurttaşlarımızın başlattığı ve sonrasında ne<br />

yazık ki farklı mecralara sürüklenen olaylar, ülke bazında üzücü ve istenmeyen<br />

durumların oluşmasına sebep oldu. İstikrarlı büyümesi ve gerçekleştirdiği<br />

ekonomik ve demokratik reformlarla son yılların parlayan yıldızı<br />

olan Türkiye’mizin imajı dünya nezdinde tamiri güç yaralar aldı. Son otuz<br />

yılın acılarını sarmayı ümit ettiğimiz ve kardeşçe kucaklaştığımız şu günlerde<br />

keskin ayrışmalara şahit olmak, süreç içerisinde yaşadığımız finansal<br />

kaybın dışında yüreğimizde derin yaralar açmış oldu. Her şeye rağmen<br />

birliğe, barışa, kardeşlik ruhu ve aklıselime olan inancımızı yitirmiyor, bu zor<br />

günlerin geçip mutlu yarınların üzerimize doğacağına kalpten inanıyoruz.<br />

Bizler <strong>Laleli</strong> olarak on yıllardır ülkemizin dış ticaretine katkı sağlarken bir<br />

yandan da sosyal barış ve refahımızın yükselmesine, turizm gücümüzün<br />

artmasına, ülkemizin tanıtımına ve gelişimine fayda sağlamayı kendimize<br />

amaç edindik. Bu temelde hareket ederken, dünya ölçeğinde eriştiğimiz<br />

çıtanın kıymetini sanırım en iyi bizler bilmekte, en iyi bizler idrak etmekteyiz.<br />

Dünyanın gelişmiş ülkeleri girdikleri finansal krizler ve yapısal sorunlarla<br />

boğuşurken bizler rekor büyümelerin gururunu yaşadık. Çevremiz savaş ve<br />

yıkımlarla oradan oraya savrulurken bizler alan değil veren el olduk. Geliştik,<br />

güçlendik, büyüdük, mazlumun ve yoksulun sesi soluğu olduk. Bugün<br />

gelinen noktada artık Türkiye çark ve dinamikleri işleyen, güçlü, istikrarlıve<br />

devamlı büyüyen yapısıyla geleceğe umutla bakan bir ülke olmuştur. Elbette<br />

ki demokratik talep ve beklentiler özgür bir şekilde seslendirilebilmeli,<br />

bu hakkın önünde hiçbir engel bulunmamalıdır. Bu konuda ülkemizin<br />

kahir ekseriyeti sanırım hemfikirdir. Ayrıca doğa, çevre ve yeşil bizler için<br />

en hassas konulardır. Unutmamalıyız ki bizler “Kıyametin koptuğunu görsen<br />

de elindeki fidanı dik” diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bağlamda<br />

bu isteklerin dile getirilmesi esnasındaşahit olduklarımız gerçekten her<br />

anlamda yüreklerimizi burkmuştur. Aşırılığın ve çatışma ortamının ülkemize<br />

tıpkı geçmişte olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmayacağı aşikardır.<br />

Esas olan insanların birbirini dinlemesi, anlamaya çalışması ve farklı fikirlere<br />

saygı göstermesidir. Ne yazık ki yaşananlar ülkemize yakışmamıştır. Kamu<br />

mallarının uğradığı zararlar neticede bizlere yansıyacak, bozulan ülke<br />

imajımız ise turizm ve ticaretimize, dolayısıyla işçi ve işverenlerimize büyük<br />

kayıplar yaşatacaktır. Birbiriyle et-tırnak olmuş 76 milyon artık bu sahneleri<br />

yaşamamalı, bizleri mahzun ve kaygı dolu gözlerle izleyen dünyanın<br />

ücra köşelerindeki mazlumlara bu üzüntüyü yaşatmamalıyız. Zaman acıları<br />

unutma, kucaklaşıp geleceğe yönelme zamanıdır. Zaman dostluk ve<br />

kardeşlik bilinciyle yaraları sarma zamanıdır. Artık Türkiye’nin kaybedecek<br />

tek bir anı bile yoktur. Türkiye kaybederse hepimiz kaybederiz. Ülkemiz<br />

kaybederse umudunu bizlere bağlamış halklar kaybeder. Gelin geçmişe<br />

bir sünger çekelim, kavga yerine anlayış, küskünlük yerine muhabbet, çatışma<br />

yerine demokrasiyi ülkemize hakim kılalım. Bu dileklerle değerli halkımızı<br />

sağduyuya davet ediyor, karanlık senaryoların ülkemizden uzak olması<br />

ümidiyle saygılar sunuyorum.<br />

Как всем известно, мы пережили месяц, полный серьезных травм и сложных<br />

процессов. События, которым положили начало наши соотечественники с<br />

целью охраны окружающей среды, к сожалению, впоследствии перешли совсем<br />

в другое русло и стали причиной образования в стране вовсе неприятных и<br />

нежелательных ситуаций. Имидж нашей страны, которая своим стабильным<br />

ростом и экономическими и демократическими реформами в последние<br />

годы засияла, словно звезда, потерпел серьёзный урон перед мировым<br />

сообществом. В эти, когда мы только надеялись залечить раны прошедших<br />

тридцати лет и жить в полном мире, нам пришлось стать свидетелями резкого<br />

разделения, что помимо финансовых потерь открыло в наших душах глубокие<br />

раны. Но, несмотря ни на что, мы не теряем нашей веры в единство, мир,<br />

братский дух и благоразумие, искренне верим в то, что эти трудные дни минуют<br />

и для нас настанет счастливое завтра.<br />

Лалели уже десятки лет вносит свой вклад во внешнюю торговлю нашей<br />

страны, а также имеет целью вносить свою лепту в развитие и презентацию<br />

нашей страны, увеличение туристической силы, обеспечение социального<br />

мира и повышение благосостояния. Действуя на этом основании, думаю, что<br />

достигнутой в мировом масштабе планкой наиболее дорожим мы, её наиболее<br />

осознаём мы. В то время, как развитые страны мира терпят финансовый<br />

кризис и борются со структурными проблемами, мы гордимся рекордными<br />

показателями своего роста. Между тем, как вокруг нас происходят войны<br />

и разруха, мы являемся не просящей, а протягивающей рукой. Мы развились,<br />

окрепли, выросли, стали дыханием и голосом бедных и угнетённых. На<br />

сегодняшний день Турция является сильной, динамично развивающейся страной<br />

со структурой стабильного и устойчивого роста, страной, смотрящей в<br />

будущее с надеждой. Конечно же, демократические требования и ожидания<br />

должны свободно выражаться и перед этим правом не должно стоять никаких<br />

препятствий. Я думаю, что подавляющее большинство страны единогласно в<br />

этом отношении. Кроме того, природа, окружающая среда и зелень - очень<br />

болезненные темы для нас. Мы не должны забывать о том, что являемся уммой<br />

пророка, сказавшего: «Посади деревце, даже если ты знаешь, что конец света<br />

уже завтра». В этом отношении нас очень огорчило то, свидетелями чего мы<br />

стали при выражении этих требований. Ясно, что экстремизм и напряжённая<br />

обстановка, как это было и в прошлом, впредь также не приведут к добру.<br />

Главным является то, чтобы люди прислушивались друг к другу, пытались понять<br />

друг друга и уважали противоположные мнения. К сожалению, нашей стране не<br />

подобает переживать такое. Ущерб, нанесённый общественному имуществу, в<br />

итоге отразится на нас. Расшатанный имидж страны отрицательно повлияет<br />

на туризм, торговлю, а, следовательно, и на рабочих и работодателей.<br />

Сплоченные воедино 76 миллионов больше не должны переживать такое,<br />

мы не должны заставлять переживать потрясение угнетённым в различных<br />

уголках земли, которые следят за нами с глазами, полными тревоги. Сейчас<br />

время забыть всю боль и, обнявшись, смотреть с надеждой вперёд в будущее.<br />

Сейчас время залечить раны дружеским и братским сознанием. Отныне Турция<br />

не должна терять ни мгновения. Если Турция проиграет, то проиграем мы все.<br />

Если наша страна потеряет, то потеряют народы, которые надеются на нашу<br />

страну. Давайте начнём всё с чистого листа, пусть в нашей стране вместо<br />

борьбы царит взаимопонимание, вместо обид – любовь, вместо конфликтов<br />

– демократия. С этими пожеланиями я призываю наш народ к здравомыслию<br />

и надеюсь, что тёмный сценарий будет далёк от нашей страны. С уважением,<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 55<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


56<br />

editor<br />

editor<br />

Notu<br />

ün<br />

редактор<br />

Ben yaklaşık 2 yıldır bu dergi için çalışıyorum. Daha<br />

önceki deneyimim ekonomi, denizcilik yayıncılığı üzerineyken<br />

tekstil ve hazır giyim eksenli bir lifestyle dergi<br />

için çalışmaya başlamak başlangıçta açıkçası hele de birkaç<br />

yıl önceki sayıları görünce çok heyecan verici gelmişti<br />

bana. Tüm yıllara ait sayıları incelediğimde fark ettim<br />

ki dergimiz, tıpkı temsil ettiği <strong>Laleli</strong> gibi yıllar içinde<br />

hep yenilenmiş, bazen çok ileri bazen durağan dönemler<br />

geçirmiş ama hiç yılmamış. Ve sonuç <strong>150</strong>.sayı.<br />

<strong>150</strong>.sayımızı kutlarken adet olduğu üzere sektörü temsil<br />

eden kurum ve kuruluşlar, lider firmalar, tasarımcılar,<br />

dergimiz sayfaları arasında konuk ettiğimiz ve kimi bizi<br />

bu şekilde tanımaya ve takip etmeye başlamış değerli<br />

isimlere kendimizi sorduk ve açık yüreklilikle değerlendirmelerde<br />

bulunulmasını istedik. Vakit ayırıp görüşlerini<br />

bizlerle paylaşan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.<br />

Son 2 yıldır dergimizin geliştiğine ilişkin verdikleri<br />

kanaatler bizleri çok mutlu etti. Bize bu konuda anlayış<br />

gösteren ve desteklerini esirgemeyen başta Dernek Yönetim<br />

Kurulu ve Yayın Komitesi Üyeleri ile dernek çalışanlarının<br />

bu başarıda payları yadsınamaz. “Niş bir pazarda<br />

bu tür yayıncılığın en başarılı örneği” mealinde bir<br />

değerlendirmede bulundu Sabah Gazetesi ekonomi köşe<br />

yazarı Meliha Okur telefondaki görüşmemizde. Eksik olmasın.<br />

Sektörümüzün öncü bir firmasının yöneticisi ise<br />

tasarımda özgün ve fark yaratan çalışmalar yapmamız<br />

yönünde bize yol gösterdi. Tasarımcılarımızın olumlu,<br />

yapıcı sözlerini ise bize olan sevgilerinin bir yansıması<br />

olarak baş tacı ediyorum. Elimizden geleni yapıyoruz ve<br />

biliyoruz ki daha çok yolumuz, denenecek çok biçimimiz<br />

var. İçeriğimizi sizlerin aradığını daha kolay bulabilmesi<br />

ve ilgi alanlarına rahat ulaşabilmesi adına bölümlüyor ve<br />

çeşitlendiriyoruz. Tasarım ise hem nesnel, kişiden kişiye<br />

beğeni düzeyi değişebilen ve fakat hem de sonu olmayan<br />

bir umman. Bizi ayakta tutan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.<br />

‘<br />

Я работаю в журнале почти 2 года. Мой предыдущий опыт касался<br />

области экономики и мореплавания и, по праву говоря, поначалу<br />

меня очень взволновала работа для lifestyle журнала с ориентацией на<br />

текстиль и моду, особенно, когда я увидел номера журнала нескольких<br />

лет давности. Просмотрев номера за все года, я заметил, что наш<br />

журнал, как и район Лалели, который он представляет, постоянно<br />

обновлялся, иногда переживал бурные периоды, иногда застойные, но<br />

никогда не переставал существовать. И вот итог – <strong>150</strong>-ый номер.<br />

Отмечая выход <strong>150</strong>-го номера журнала, как это заведено, мы решили<br />

узнать мнения о нас у руководителей организаций и учреждений,<br />

ведущих фирм, представляющих сектор, дизайнеров, гостей наших<br />

номеров, некоторые из которых так и начали следить за нами, а также<br />

попросили их откровенно оценить нас. Мы благодарим всех наших<br />

друзей, выделивших время и поделившихся с нами своим взглядом.<br />

Мы были безумно рады услышать, что за последние 2 года журнал<br />

заметно прогрессировал. В этом успехе не вызывает сомнений доля<br />

работников ассоциации во главе с Советом правления и членами<br />

Комитета по публикациям, которые оказывали нам своё понимание и<br />

поддержку. Экономический обозреватель газеты «Сабах» Мелиха Окур<br />

в телефонном разговоре выразила приблизительно следующее мнение о<br />

журнале «Это успешный образец подобного рода издания на нишевом<br />

рынке». Спасибо ей большое. А один из руководителей ведущей фирмы<br />

нашего сектора дал нам рекомендацию по проведению оригинальных<br />

и отличающихся работ. Позитивные, конструктивные слова в наш<br />

адрес от дизайнеров я воспринимаю как выражение их любви к нам и<br />

высоко оцениваю их мнение. Мы делаем все возможное, и мы знаем, что<br />

нам предстоит ещё долгий путь, ещё многое предстоит перепробовать.<br />

Разнообразив содержание журнала мы подразделяем его на разделы<br />

для того, чтобы вы легко находили тему, которую ищете. А дизайн<br />

может быть объективным, уровень его оценки может варьироваться от<br />

человека к человеку, к тому же это бесконечный океан. Мы благодарим<br />

всех, кто поддерживает нас<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 57<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


58<br />

lasiad<br />

7.Genel Kurulu Sonucunda Oluşan<br />

Yeni Yönetim Kurulu Listesi Ve Görev Dağılımları<br />

YÖN.KRL.BŞK.<br />

YÖN.KRL.BŞK.VEKİLİ<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

YÖN.KRL.BŞK.YRD.<br />

SAYMAN<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

YÖN.KRL.ÜYESİ<br />

GİYASETTİN EYYÜPKOCA<br />

MUHAMMED SANCAKTAR<br />

ERCAN HARDAL<br />

İSMAİL DARK<br />

ERCAN ÇELİK<br />

MEHMET YASUBUĞA<br />

TUNCAY SELİM POŞUL<br />

ERDEM SOYLU KARABAĞLI<br />

MEHMET OCAKLI<br />

İBRAHİM MURAT RAMİZOĞLU<br />

BAYRAM KARATAŞ<br />

AHMET TURAN<br />

MURAT ERASLAN<br />

MURAT ÖZPEHLİVAN<br />

İRFAN AKBAŞ<br />

MEHMET ÖZBAYRAK<br />

BENAN ÇALABAKUL<br />

SABRİ AKTEN<br />

MÜNİR DİNLER<br />

İHSAN BIYIKBEYİ<br />

RIFAT OPAN<br />

TARIK NAYMAN<br />

AHMET ER<br />

GIYAS<br />

İNTERSAN<br />

TUGİ<br />

DARKHILL - REPORT<br />

MOMENTO<br />

SÜPER TEKSTİL<br />

TAMKO<br />

SAİT İSKENDER<br />

ZEEP MAYER<br />

LAGOS<br />

ŞANLI<br />

ARYA<br />

DOSSO DOSSİ<br />

EMR FERMUAR<br />

GOLD HOTEL<br />

SEMCO<br />

DIETRICH AB LOJİSTİK<br />

DÜNYA SERTİFİKA MERKEZİ<br />

SANDİ<br />

GÖNEN HOTEL<br />

ALVAN KIDS<br />

JULIANAS<br />

ANTONI ZEEMAN<br />

DEN.KRL.ÜYESİ<br />

DEN.KRL.ÜYESİ<br />

DEN.KRL.ÜYESİ<br />

DEN.KRL.ÜYESİ<br />

DEN.KRL.ÜYESİ<br />

DEN.KRL.ÜYESİ<br />

GAZİ NACİ POLAT<br />

METİN GÖRÜR<br />

BEKİR BİLİCİ<br />

ZÜLFİ KOÇ<br />

ABDURRAHMAN DEMİRCAN<br />

ENVER TÜRKKAN<br />

POLAT MALİ MÜŞAVİRLİK<br />

AFM<br />

GARANTİ BANKASI LALELİ ŞB.<br />

KOPERNİK<br />

NCS JEANS<br />

RODOWICZ<br />

DİS.KRL.ÜYESİ<br />

DİS.KRL.ÜYESİ<br />

DİS.KRL.ÜYESİ<br />

DİS.KRL.ÜYESİ<br />

DİS.KRL.ÜYESİ<br />

DİS.KRL.ÜYESİ<br />

ERDOĞAN AVİT<br />

ÖMER DEMİR<br />

ERCAN GÜL<br />

SAMİ TEKİN<br />

BİLAL VARLIK<br />

KADRİ ATAKUL<br />

AVİT<br />

DMR<br />

ADİL IŞIK<br />

DANIEL LEDER<br />

KİMA<br />

SURPRISE<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


lasiad 59<br />

GİYASETTİN EYYÜPKOCA<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKANI<br />

MUHAMMED SANCAKTAR<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEK.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


60<br />

lasiad<br />

YÖNETİM KURULU<br />

ERCAN HARDAL<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

İSMAİL DARK<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

ERCAN ÇELİK<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

MEHMET YASUBUĞA<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

T.SELİM POŞUL<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

ERDEM S.KARABAĞLI<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

MEHMET OCAKLI<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


lasiad 61<br />

YÖNETİM KURULU<br />

MURAT RAMİZOĞLU<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

BAYRAM KARATAŞ<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

AHMET TURAN<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

MURAT ERASLAN<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

MURAT ÖZPEHLİVAN<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

İRFAN AKBAŞ<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

MEHMET ÖZBAYRAK<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

www.emrfermuar.com [email protected]<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


62<br />

lasiad<br />

YÖNETİM KURULU<br />

BENAN ÇALABAKUL<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

DIETRICH-AB<br />

LOGISTIC<br />

SABRİ AKTEN<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

MÜNİR DİNLER<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

İHSAN BIYIKBEYİ<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

RIFAT OPAN<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

TARIK NAYMAN<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

AHMET ER<br />

YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


lasiad 63<br />

DENETLEME KURULU<br />

GAZİ NACİ POLAT<br />

DENETLEME KURULU ÜYESİ<br />

METİN GÖRÜR<br />

DENETLEME KURULU ÜYESİ<br />

BEKİR BİLİCİ<br />

DENETLEME KURULU ÜYESİ<br />

ZÜLFİ KOÇ<br />

DENETLEME KURULU ÜYESİ<br />

ABDURRAHMAN DEMİRCAN<br />

DENETLEME KURULU ÜYESİ<br />

ENVER TÜRKKAN<br />

DENETLEME KURULU ÜYESİ<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


64<br />

lasiad<br />

DİSİPLİN KURULU<br />

ERDOĞAN AVİT<br />

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ<br />

ÖMER DEMİR<br />

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ<br />

ERCAN GÜL<br />

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ<br />

SAMİ TEKİN<br />

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ<br />

BİLAL VARLIK<br />

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ<br />

KADRİ ATAKUL<br />

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 65<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


66<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 67<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


68<br />

cevre<br />

Antalya’da bu yıl 16.sı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un<br />

gala gecesinde Serdar Ortaç Sahne aldı. Yaklaşık 5000 kişilik turist<br />

grubu eğlendiren ve onlara hep bir ağızdan Türkçe şarkılar söyleten<br />

Serdar Ortaç 40 farklı ülkeden gelen turistleri kendisine hayran bıraktı.<br />

Antalya Expo Center’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’a<br />

LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, LASİAD<br />

Başkan Vekili Muhammed Sancaktar, LASİAD Yönetim Kurulu Başkan<br />

Yardımcıları T. Selim Poşul, Ercan Hardal, Mehmet Yasubuğa, Erdem<br />

Soylu Karabağlı ve LASİAD Yönetim Kurulu Asistanı Nada İsmail<br />

katıldı.<br />

На гала-вечере организованного в 16-ый раз в Анталье DossoDossiFashion<br />

Show на сцене выступил Сердар Ортач. На концерте Сердара Ортача<br />

присутствовала публика, состоящая изпочти 5000 туристов. Они развлекались<br />

и в один голос с певцоми сполняли песни на турецком языке.Сердар Ортач<br />

привёл в восторг гостей из 40 различных стран мира. На организованном в<br />

Экспо-Центре в Анталье Dosso Dossi Fashion Show участвовали глава LASİ-<br />

AD Гиясеттин Эюпкоджа, заместитель главы LASİAD Мухаммед Санджактар,<br />

помощники главы LASİAD Т.Селим Пошул, Эрджан Хардал, Мехмет Ясубуга,<br />

Эрдем Сойлу Карабаглы и ассистентка Совета правления LASİAD Нада<br />

Исмаил.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 69<br />

Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet<br />

Eraslan ve 50 kişilik çalışma ekibi konuklara bir de sürpriz<br />

hazırladı. Hikmet Eraslan ve ekibi koreografisi için günler<br />

öncesinden çalıştıkları şovu PSY’nin Centlmen şarkısı<br />

eşliğinde izleyenlere sundular. Председатель правления Dosso Dossi Fashion Show Хикмет Эраслан и его рабочая<br />

команда, состоящая из 50 человек, подготовили для гостей сюрприз. Шоу,<br />

хореографию которого Хикмет Эраслан и его команда готовили и репетировали<br />

заранее, было представлено зрителям в сопровождении песни PSY’а «Джентльмен».<br />

9 Ocak 2014’te Podyuma Çıkma Sözü Verdi<br />

Los Angeles’de yaşayan Kerr’in geçtiğimiz pazar günü attığı “Prayforturkey”<br />

(Dualarım Türkiye için) yazılı twitter mesajı ile konu hakkındaki hassasiyetini<br />

gösterdiğini belirten Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Hikmet Eraslan, böyle ani bir kararın kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu<br />

söyledi. Miranda Kerr’in yakın bir zamanda olayların durulacağına<br />

inandığını belirten menejerinin üzüntülerini dile getirdiğini söy,leyen Eraslan,<br />

“Miranda Kerr, 8-13 Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlenecek yeni şov<br />

kapsamında 9 Ocak’da Türkiye’ye gelerek podyuma çıkacak. Bunun sözünü<br />

şimdiden verdiler. Sözleşmesi de bu şekilde güncelleniyor” dedi.<br />

Пообещала выйти на подиум 9 января 2014 года<br />

Председатель правления Dosso Dossi Fashion Show Хикмет Эраслан сказал<br />

о том, что сюрпризом для них стало поспешное решение Миранды Керр.<br />

Проживающая в Лос-Анджелесе Керр в прошлое воскресенье скинула твит<br />

«Prayforturkey» («Молюсь за Турцию») и тем самым проявила свою чуткость<br />

по злободневной теме в Турции. Хикмет Эраслан со слов менеджера<br />

Миранды Керр сказал, что она верит в скорейшее прекращение событий.<br />

Супермодель также пообещала выйти на подиум 9 января на новом Dosso<br />

Dossi Fashion Show, проведение которого запланировано на 8-13 января<br />

2014 года. В соотвествии с этим готовится новый контракт.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


70<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 71<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


72<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 73<br />

Pastamızın Çileği Eksik Kaldı<br />

Dosso Dossi Fashion Show’un 5-11 Haziran tarihleri arasında planlanan<br />

şekilde yürüyeceğini, Türk tekstilinin dünyaya açılmasına katkıda<br />

bulunmaya devam edeceklerini ve yurt dışından gelen yaklaşık 5 bin<br />

tekstil alıcısına en iyi şekilde Türkiye’yi anlatacaklarını belirten Eraslan,<br />

“Pastamızın çileği eksik kaldı” diyerek şöyle devam etti; ”30 ülkeden<br />

ve 200 şehirden yaklaşık 5 bin yabancı misafiri ağırlayacağız. Bu<br />

kişilerde bir sorun yok. Mahcubiyetimiz, elimizde olmayan sebeplerden<br />

dolayı sözümüzü tutamamış olmak. Bu tür olaylar olimpiyatlar<br />

dahil, talip olduğumuz bir çok uluslararası organizasyonun Türkiye’ye<br />

gelmesinde olumsuz etki yaratabilir. Umarım ki, olaylar kısa sürede<br />

durulur ve huzur ortamı en uygun şekilde sağlanır.”<br />

Наш торт остался без клубники<br />

Эраслан отметил что, продолжая вносить свой вклад в продвижение турецкого<br />

текстиля на мировом рынке и способствуя лучшему ознакомлению с Турцией<br />

5 тысяч текстильных закупщиков-иностранцев Dosso Dossi Fashion Show, будет<br />

продолжаться запланированным образом с 5 по 11 июня. «Наш торт остался<br />

без клубники», - сказал Хикмет Эраслан и далее продолжил: «Мы встретим около<br />

5 тысяч иностранных гостей из 30 стран и 200 городов мира. Проблема не в<br />

них. Нам стыдно из-за того, что мы по непредвиденным причинам не сдержали<br />

своего слова. События, наподобие последних,могут отрицательно сказаться<br />

на проведении в стране мероприятий международного значения, включая и<br />

Олимпиаду. Я надеюсь, что эти события в скорейшем времени прекратятся и<br />

самым подобающим образом обеспечиться правопорядок и покой».<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


74<br />

cevre<br />

LASİAD’dan Fatih İlçe Emniyet Müdürü’ne Ziyaret<br />

LASİAD посетил начальника Департамента<br />

Безопасности Фатиха<br />

LASİAD, 27 Haziran 2013 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürü<br />

İrfan Bekaroğlulları’nı makamında ziyaret etti. Ziyarete; LASİAD<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, LASİAD Yönetim<br />

Kurulu Başkan Vekili Muhammed Sancaktar, LASİAD Yönetim<br />

Kurulu Başkan Yardımcıları; Ercan Çelik, Erdem Soylu Karabağlı,<br />

T.Selim Poşul ve LASİAD Yönetim Kurulu Özel Kalemi Nada<br />

İsmail katılım gösterdi.<br />

Ziyarette konuşan LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin<br />

Eyyüpkoca, <strong>Laleli</strong>’nin ülke ekonomisine olan katkılarından<br />

bahsederek, “<strong>Laleli</strong> bölgesi 55 ülkeye ihracat yapan bir bölge. Bu<br />

da gösteriyor ki <strong>Laleli</strong> dışarıya açılan bir kapı, bir yüzdür. LASİAD<br />

olarak bizler, gönüllülük esasi ile hareket eden kuruluşlarız.<br />

Günümüzde sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla söz hakkı<br />

tanınıyor. Bu nedenle Hazırlamış olduğumuz raporlar Ankara’da<br />

da onaydan geçebiliyor.” Dedi.<br />

Fatih İlçe Emniyet Müdürü İrfan Bekaroğlulları ise “Nerede sorun<br />

varsa polis gelsin çözsün” mantığı ile hareket edildiğine dikkat<br />

çekerek “LASİAD olarak sizler bu söylemin dışında bir kuruluşsunuz.<br />

Sizler sorunlarınızı bizlere iletirken çözüm önerilerinizi<br />

de bizlere sunuyorsunuz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşunun<br />

önemi de burada ortaya çıkıyor” dedi.<br />

Ziyaretin sonunda LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, Fatih<br />

İlçe Emniyet Müdürü İrfan Bekaroğlulları’nı 10 Temmuz’da gerçekleşecek<br />

olan iftar yemeğine davet etti.<br />

27 июня 2013 года LASİAD посетил начальника Департамента Безопасности<br />

Фатиха Ирфана Бекароглуллары. В визите участвовали председатель LA-<br />

SİAD Гиясеттин Эюпкоджа, заместитель председателя LASİAD Мухаммед<br />

Санджактар, помощники председателя LASİAD Эрджан Челик, Эрдем<br />

Сойлу Карабаглы, Т. Селим Пошул и личный секретарь председателя LASİ-<br />

AD Нада Исмаил.<br />

Выступивший на встрече глава LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа рассказал<br />

о вкладе Лалели в экономику страны: «Район Лалели экспортирует в<br />

55 стран мира. Это значит, что Лалели является лицом страны, дверью,<br />

которая открывается во внешний мир. LASİAD является организацией,<br />

действующей на добровольной основе. В наши дни к общественным<br />

организациям больше прислушиваются. Поэтому подготовленные нами<br />

отчёты утверждаются в Анкаре», - сказал Эюпкоджа.<br />

Начальник Департамента Безопасности Фатиха Ирфан Бекароглуллары<br />

в свою очередь обратил внимание на действия по логике «Там, где есть<br />

проблема, пусть её решает полиция» и сказал следующее: «LASİAD является<br />

исключением из этого.<br />

При обращении к нам с какими-либо проблемами, вы так же<br />

предоставляете нам пути их решения. В этом отношении проявляется<br />

важность общественной организации».<br />

В конце встречи председатель LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа пригласил<br />

начальника Департамента Безопасности Фатиха Ирфана Бекароглуллары<br />

на запланированный на 10 июля традиционный ифтар LASİAD.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 75<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


76<br />

lasiad<br />

LASİAD’dan İTO Başkanı İbrahim Çağlar’a<br />

Hayırlı Olsun Ziyareti<br />

LASİAD, 20 Haziran 2013 tarihinde İTO 19. Dönem Başkanı İbrahim Çağlar’ı<br />

makamında ziyaret etti.<br />

Ziyarete; LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, LASİAD<br />

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Erdem Soylu Karabağlı, Ercan Çelik, İsmail<br />

Dark, Mehmet Yasubuğa, Mehmet Ocaklı, T. Selim Poşul, LASİAD Başkanı<br />

Özel Kalemi Nada İsmail ve LASİAD Proje Sorumlusu Fatih Akkoç katıldı.<br />

LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, <strong>Laleli</strong>’nin ekonomik<br />

bazda önemine dikkat çekerek <strong>Laleli</strong> için LASİAD’ın yaptığı projelerden<br />

bahsetti. <strong>Laleli</strong> Fashion Shopping festival hakkında da bilgi veren Eyyüpkoca,<br />

proje bazında İTO’dan da destek beklediklerine dikkat çekti. İTO Başkanı İbrahim<br />

Çağlar ise <strong>Laleli</strong>’nin bir marka olduğuna vurgu yaparak, “<strong>Laleli</strong> yurtdışındaki<br />

en büyük marka olduğunu vurgulayarak ve bu markanın daha da<br />

kuvvetlenmesi için <strong>Laleli</strong>deki esnafla en üst düzeyde iş birliği yaparak marka<br />

değerini katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti. <strong>Laleli</strong> bizim için çok önemli,<br />

<strong>Laleli</strong> ile ilgili projelerinizi bize sunar bizler de o projelere katkı sağlayarak çok<br />

daha büyük işler yapabiliriz” dedi.<br />

“<br />

<strong>Laleli</strong> bizim için çok önemli,<br />

<strong>Laleli</strong> ile ilgili projelerinizi bize<br />

sunar bizler de o projelere<br />

katkı sağlayarak<br />

çok daha büyük işler<br />

yapabiliriz.<br />

“<br />

Ziyaretin sonunda LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca,<br />

İTO 19. Dönem Başkanı İbrahim Çağlar’ı 10 Temmuz’da gerçekleşecek olan<br />

LASİAD iftarına davet ederek LASİAD logolu tabak takdim etti.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


lasiad 77<br />

Визит от LASİAD к Председателю<br />

İTO Ибрахиму Чаглару.<br />

20 июня 2013 года LASİAD посетил в рабочем кабинете председателя İTO Ибрахима<br />

Чаглара.<br />

В визите участвовали председатель LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа, помощники<br />

председателя LASİAD Эрдем Сойлу Карабаглы, Эрджан Челик, Исмаил Дарк, Мехмет<br />

Ясубуга, Мехмет Оджаклы, Т. Селим Пошул, личный секретарь председателя LA-<br />

SİAD Нада Исмаил и координатор проектов LASİAD Фатих Аккоч. Председатель<br />

LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа привлёк внимание к Лалели в экономическом плане<br />

и рассказал о проектах LASİAD для района. Рассказав также о фестивале Моды и<br />

Шопинга Лалели, Эюпкоджа выразил, что они ожидают поддержки от İTO в этом<br />

проекте.<br />

Председатель İTO Ибрахим Чаглар подчеркнул, что Лалели является самым крупным<br />

турецким брендом за рубежом и, что в целях дальнейшего укрепления этого бренда<br />

он готов сотрудничать с предпринимателями Лалели на высоком уровне. «Лалели<br />

для нас очень важен, вы всегда можете обращаться к нам с проектами, а мы в свою<br />

очередь, обеспечив поддержку по данным проектам, вместе осуществим значимую<br />

работу», - завершил свои слова Чаглар.<br />

“<br />

Лалели для нас очень<br />

важен, вы всегда можете<br />

обращаться к нам<br />

с проектами, а мы в свою<br />

очередь, обеспечив<br />

поддержку по данным<br />

проектам, вместе<br />

осуществим значимую<br />

работу<br />

“<br />

В конце встречи председатель LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа пригласил председателя<br />

İTO 19-го периода Ибрахима Чаглара на запланированный на 10 июля традиционный<br />

ифтар LASİAD и вручил ему сувенирную тарелку<br />

с логотипом LASİAD.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


Tel: +90 212 518 73 97 - 516 13 27 Fax: +90 212 518 66 23<br />

www.sanlicollection.com Skype: sanlitextile e-mail: [email protected]


cevre 79<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


80<br />

cevre<br />

LASİAD’dan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama’ya Ziyaret<br />

LASİAD нанёс визит члену Совета правления İTO Сервету Самсаму<br />

LASİAD, 20 Haziran 2013 tarihinde LASİAD Eski Yönetim Kurulu<br />

Üyesi ve İTO 19.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama’yı makamında<br />

ziyaret etti.<br />

Ziyarete; LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, LA-<br />

SİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Erdem Soylu Karabağlı,<br />

Ercan Çelik, İsmail Dark, Mehmet Yasubuğa, Mehmet Ocaklı, T. Selim<br />

Poşul, LASİAD Başkanı Özel Kalemi Nada İsmail ve LASİAD Proje Sorumlusu<br />

Fatih Akkoç katıldı. Ziyarette konuşan LASİAD Eski Yönetim<br />

Kurulu Üyesi ve İTO 19.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama,<br />

<strong>Laleli</strong>’ye önem verdiklerine dikkat çekerek, “LASİAD ve <strong>Laleli</strong> için<br />

İTO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız, elimizdeki imkanları<br />

kullanırız. <strong>Laleli</strong>’nin çehresini değiştirmeniz gerçekten gurur verici. Her<br />

geçen gün <strong>Laleli</strong>’deki firmaların kurumsallaşma ve marka olma yolundaki<br />

adımları da çok önemli. <strong>Laleli</strong> özel bir pazar. Bu pazar için neler<br />

yapabiliriz noktasında bizzat elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.<br />

LASİAD ve <strong>Laleli</strong> büyük bir aile ve bizler de bu ailenin birer parçasıyız.<br />

“ dedi. LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca ise,<br />

İTO’nun katkıları ile yurt dışında gerçekleşen fuarlara dikkat çekerek,<br />

“İTO’nun fuar takvimini çıkarmalıyız. Bu fuarların potansiyellerini iyi<br />

biliyoruz ve <strong>Laleli</strong> olarak bu fuarlardan da faydalanmak istiyoruz. Bu<br />

fuarlara hazırgiyim sektörününde katılım sağlaması noktasında bizler<br />

bir çalışma yapacağız. İTO olarak sizlerden de bu anlamda destek<br />

bekliyoruz.” dedi. Ziyaretin sonunda LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Giyasettin Eyyüpkoca, LASİAD Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve İTO<br />

19.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama ‘yı 10 Temmuz’da<br />

gerçekleşecek olan LASİAD iftarına davet ederek LASİAD logolu tabak<br />

takdim etti.<br />

20 июня 2013 года LASİAD посетил члена Совета правления İTO 19-го<br />

периода Сервета Самсама.<br />

В визите участвовали председатель LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа,<br />

помощники председателя LASİAD Эрдем Сойлу Карабаглы, Эрджан<br />

Челик, Исмаил Дарк, Мехмет Ясубуга, Мехмет Оджаклы, Т. Селим<br />

Пошул, личный секретарь председателя LASİAD Нада Исмаил и<br />

координатор проектов LASİAD Фатих Аккоч. «Торговая палата<br />

Стамбула готова делать для LASİAD и Лалели всё от неё зависящее.<br />

Мы будем стараться в меру всех своих возможностей. Мы очень<br />

гордимся тем, что вы изменили внешний вид Лалели. Очень важным<br />

является и то, что с каждым днём фирмы Лалели продвигаются<br />

на пути корпоративности и брендинга. Лалели – особый рынок. Я<br />

лично сделаю всё от меня зависящее для развития этого рынка. LA-<br />

SİAD и Лалели – это одна большая семья и мы являемся частью этой<br />

семьи», - сказал во время встречи бывший член Совета правления<br />

LASİAD и член Совета правления İTO 19-го периода Сервет Самсама.<br />

Председатель LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа обратил внимание на<br />

проведённые при поддержке İTO зарубежные выставки. «Необходимо<br />

вывести календарь выставок İTO. Мы хорошо знаем потенциал<br />

этих выставок. Лалели должен воспользоваться этими выставками.<br />

Мы также будем проводить работу для обеспечения участия в этих<br />

выставках сектора готовой одежды. В этом плане мы ждём поддержки<br />

от İTO», - сказал Эюпкоджа. В конце встречи председатель LASİ-<br />

AD Гиясеттин Эюпкоджа пригласил члена Совета правления İTO<br />

19-го периода Сервета Самсаму на запланированный на 10 июля<br />

традиционный ифтар LASİAD и вручил ему сувенирную тарелку с<br />

логотипом LASİAD.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 81<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


82<br />

lasiad<br />

LASİAD’dan İTO 19. Dönem Meclis Başkanı’na Ziyaret<br />

Визит от LASİAD к Председателю парламента İTO 19-го периода.<br />

LASİAD, 17 Haziran 2013 tarihinde İTO 19. Dönem Meclis Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret<br />

etti.<br />

Ziyaret; LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, LASİAD Yönetim Kurulu<br />

Başkan Vekili Muhammed Sancaktar ve LASİAD Başkan Özel Kalemi Nada İsmail<br />

katılım gösterdi. Ziyarette konuşan LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca,<br />

geleneksel hale getirdiklerini ifade ettiği <strong>Laleli</strong> Fashion Shopping Festival’e ilişkin<br />

bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu. Eyyüpkoca; “ Bizler toptan ticaret yapan bir<br />

bölgeyiz. Hedefimiz de toptan alışveriş yapan müşterilere yönelik. Sivil Toplum Kuruluşları<br />

gönüllülük esasına dayalıdır. Şunun farkındayız ki <strong>Laleli</strong> de gücünü net olarak ortaya<br />

koymaya başladı” dedi. LASİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Sancaktar ise<br />

“Bu dönem iç piyasaya ağırlık verdik. Önümüzdeki sene de dış piyasada ciddi reklam alanları<br />

oluşturacağız” dedi.<br />

“Türkiye ekonomisi sizin gibi görünmez kahramanlar sayesinde ayakta duruyor”<br />

İTO 19. Dönem Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de <strong>Laleli</strong> piyasasına ilişkin değerlendirmelerde<br />

bulunarak, “ 2000’li yılların başında bir takım olumsuzluklarla anılan <strong>Laleli</strong>, günümüz<br />

de sorunları çözmüş bir bölgeye dönüştü. Mağaza, ürün, satış standardı gittikçe<br />

yükseliyor. Hepimiz ülkemiz için taşımızın üstüne taş koymaya çalışıyoruz. Bu sebeple<br />

elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülkemizin ekonomisi sizin gibi görünmez kahramanların<br />

ülkeye getirdikleri döviz ile ayakta duruyor” dedi. Ziyaretin sonunda LASİAD Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, İTO 19. Dönem Meclis Başkanı Şekib Avdagiç’e<br />

LASİAD logolu tabak takdim etti.<br />

17 июня 2013 года LASİAD посетил председателя парламента İTO 19-го периода<br />

Шекиба Авдагича.<br />

В визите участвовали председатель LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа, заместитель<br />

председателя LASİAD Мухаммед Санджактар, личный секретарь председателя LA-<br />

SİAD Нада Исмаил. Выступивший на встрече глава LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа<br />

проинформировал о традиционном Фестивале Моды и Шопинга Лалели и сделал<br />

некоторую оценку. «В нашем районе ведётся оптовая торговля. Ориентируемся<br />

мы также на клиентов-оптовиков. Общественные организации работают на<br />

добровольной основе. Мы знаем о том, что Лалели очевидно демонстрирует свою<br />

силу», - сказал Эюпкоджа. «В этом сезоне мы сделали удар на внутренний рынок.<br />

В будущем году планируем образовать серьёзное рекламное пространство на<br />

внешнем рынке», - сказал заместитель председателя LASİAD Мухаммед Санджактар.<br />

«Экономика Турции крепко стоит на ногах благодаря таким невидимым героям,<br />

как вы»<br />

Председатель парламента İTO 19-го периода Шекиб Авдагич также оценил рынок<br />

Лалели: «Упоминавшийся в начале 2000-ых с рядом отрицательных моментов<br />

Лалели на сегодняшний день превратился в район, разрешивший все свои<br />

проблемы. Стандарты продукции, торговли и магазинов постепенно повышаются.<br />

Все мы стараемся строить лучшее будущее для нашей страны. Поэтому готовы<br />

делать всё от нас зависящее. Экономика страны крепко стоит на ногах со входящей в<br />

ней валюте, благодаря таким невидимым героям, как вы», - сказал Авдагич. В конце<br />

встречи председатель Совета правления LASİAD Гиясеттин Эюпкоджа вручил<br />

Председателю парламента İTO 19-го периода Шекибу Авдагичу сувернирную<br />

тарелку с логотипом LASİAD.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 83<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


84<br />

lasiad<br />

Koza’nın Yeni Kelebekleri<br />

Uçmaya Hazır!<br />

Новые бабочки Koza<br />

готовы к полёту!<br />

21. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması 27<br />

Haziran 2013 tarihinde Camialtı Tersanesi’nde gerçekleşti.<br />

27 июня на верфи Джамиалты прошёл 21-й<br />

конкурс молодых модельеров-дизайнеров Koza.<br />

Moda dünyasına genç soluklar kazandırmak amacıyla düzenlenen “Koza<br />

Genç Moda Tasarımcıları Yarışması” bu yıl da sektöre yeni yıldızlar kattı.<br />

İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) tarafından<br />

Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl 21.si düzenlenen yarışmada<br />

finale kalan 10 genç tasarımcı arasından yeni ve özgün çizgileriyle<br />

düzenlenen defilede jüri önüne çıktı. Yarışmanın kazanan isimleri:<br />

1. Serdar Bozok-2. Ayça Pelvanlar-3.Salih Balta. Koza Genç Moda Tasarımcıları<br />

yarışmacılarına, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) desteği ile son<br />

yıllarda sektörün trendlerini yakalamakta liderlik eden genç tasarımcılar<br />

mentorluk etti. MTD başkanı Mehtap Elaidi’nin de dahil olduğu isimler<br />

arasında Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Nejla Güvenç, Özlem Kaya, Simay<br />

Bülbül, Tuvana Büyükçınar, Zeynep Tosun yer aldı. LASİAD Yönetim<br />

Kurulu Üyesi Münir Dinler’in de davetliler arasında olduğu yarışmada<br />

kazananlar para ödülüyle birlikte, Ekonomi Bakanlığı’nın destek ve onaylarıyla,<br />

belirlenecek kontenjan dahilinde yurtdışında 1 yıllık moda eğitimi<br />

hakkı, 1 yıllık İngilizce dil eğitimi, İMA’da (İstanbul Moda Akademisi)<br />

düzenlenen “workshop”lardan içeriği uygun olan 3 tanesine ücretsiz katılım,<br />

İMA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)<br />

işbirliği çerçevesinde yürütülen 6 aylık ‘Moda Yönetimi’ programına ücretsiz katılım, tanınmış bir tasarımcı/markada bir yıl ücretsiz asistanlık imkanı<br />

ile birlikte finale kalan 5 tasarımcı Moda Tasarımcıları Derneği üyelik hakkına sahip olarak, sektörün lider markalarından biri için kapsül koleksiyon<br />

hazırlayıp, sunma imkanına sahip olacak.<br />

Организованный с целью придачи миру моды молодого дыхания «Конкурс молодых<br />

модельеров-дизайнеров Koza» и в этом году привёл в сектор новых звёзд. На конкурсе,<br />

проведённом İHKİB’ом (Стамбульским союзом экспортёров готовой одежды) при поддержке<br />

Министерства Экономики в 21-ый раз в финал вышли 10 молодых дизайнеров, которые<br />

предстали перед жюри в новом и оригинальном дефиле. Победителями конкурса стали:<br />

1. Сердар Бозок - 2. Айча Пельванлар - 3. Салих Балта На конкурсе молодых дизайнеровмодельеров<br />

Koza менторами были молодые дизайнеры, которые при поддержке Ассоциации<br />

дизайнеров-модельеров (MTD) в последние годы лидерствуют в отслеживании трендов<br />

отрасли. Среди известных имён были глава MTD Мехтап Элаиди, Гамзе Сарачоглу, Гуль<br />

Агыш, Нежла Гювенч, Озьлем Кая, Симай Бюльбюль, Тувана Буюкчынар, Зейнеп Тосун.<br />

Среди приглашённых на конкурс был член Совета правления LASİAD Мюнир Динлер.<br />

Победители вместе с денежным призом при поддержке и утверждении Министерства<br />

Экономики в рамках квот, которые будут определены, получат право на образование<br />

модельера за рубежом 1 год, обучение английскому языку 1 год, бесплатное участие<br />

в 3-ёх “workshop”ах с соответствующим содержанием, которые организует Академия<br />

Моды Стамбула (İMA), бесплатное участие в полугодичной программе «Управление<br />

Модой», которая проводится в рамках сотрудничества İMA и Центра непрерывного<br />

образования университета Богазичи (BÜYEM), возможность 1 год бесплатно ассистировать<br />

известному дизайнеру/бренду. 5 дизайнеров финалистов получили право на членство в<br />

MTD и возможность подготовки и представления капсульной коллекции для одного из<br />

лидирующих брендов сектора.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 85<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


86<br />

lasiad<br />

Rusya Federasyonu<br />

Ulusal Günü Resepsiyonu<br />

Приём в честь Дня Российской Федерации<br />

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu,11 Haziran tarihinde<br />

Rusya Ulusal Günü sebebiyle resepsiyon düzenledi.<br />

Resepsiyona; Rusya Başkonsolosu Alexey Erkhov, Konsolos Nickolay<br />

Kuzovenko, İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin, LASİAD Yönetim<br />

Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Soylu Karabağlı, LASİAD Genel<br />

Sekreteri Şerafettin Yüzüak, LASİAD Proje Sorumlusu Fatih Akkoç ve<br />

çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonun açılışı Rusya ve Türkiye’nin<br />

ulusal marşlarının okunması ve saygı duruşunun ardından başladı.<br />

Resepsiyonda LASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem<br />

Soylu Karabağlı, Fenerbahçe’nin Eski Başkanı Ali Şen’le kısa bir<br />

sohbette bulundu. Erdem Solu Karabağlı sohbette, LASİAD’dan ve<br />

<strong>Laleli</strong>’nin ticari potansiyelinden söz ederek, Ali Şen’i <strong>Laleli</strong>’ye davet<br />

etti. Ali Şen de <strong>Laleli</strong>’ye ilgi duyduğunu belirterek en kısa sürede <strong>Laleli</strong><br />

ve LASİAD’ı ziyaret edeceğini söyledi.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 87<br />

11 июня Генеральное консульство Российской<br />

Федерации в Стамбуле организовало Приём в<br />

честь Дня Российской Федерации<br />

На приёме присутствовали Генеральный<br />

консул России Алексей Ерхов, консул Николай<br />

Кузовенко, помощник губерантора Стамбула<br />

Кязым Текин, помощник главы LASİAD Эрдем<br />

Сойлу Карабаглы, генеральный секретарь LASİ-<br />

AD Шерафеттин Юзюак, координатор проектов<br />

LASİAD Рамазан Явуз. Приём был открыт<br />

чтением государственных гимнов России и<br />

Турции и минутой молчания.<br />

На приёме помощник главы LASİAD Эрдем<br />

Сойлу Карабаглы провёл короткую беседу с<br />

бывшим главой клуба «Фенербахче» Али Шеном.<br />

Во время беседы Эрдем Сойлу Карабаглы<br />

рассказал о LASİAD и торговом потенциале<br />

Лалели и пригласил Али Шена в Лалели. Али<br />

Шен в свою очередь отметил, что интересуется<br />

Лалели и намеревается в скором времени<br />

посетить район и LASİAD.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


88<br />

cevre<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 89<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


90<br />

lasiad<br />

TRİSAD Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni<br />

Выпускное торжество девичьего профессионально-технического лицея TRİSAD<br />

TRİSAD Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013 yılı mezuniyet töreni 12 Haziran 2013 tarihinde<br />

okulun spor salonunda gerçekleşti.<br />

Törene; İSO Meclis Üyesi Fikret Tanrıverdi, LASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Münir Dinler<br />

ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan<br />

törenin açılış konuşmasını TRİSAD Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Hasan Gündüz<br />

yaptı. Gündüz’ün ardından konuşma yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tanrıverdi<br />

meslek liselerinin önemine dikkat çekerek mezun olan öğrencilere iş hayatlarında<br />

başarılar diledi.<br />

Konuşmalarından ardından mezuniyet töreni öğrencilerin hazırlayıp sergiledikleri defile<br />

ve gösterilerle devam etti.<br />

12 июня 2013 года в спортивном зале девичьего профессионально-технического<br />

лицея TRİSAD прошло выпускное торжество.<br />

На торжестве присутствовали глава İSO Фикрет Танрыверди, член Совета правления<br />

LASİAD Мюнир Динлер и много приглашенных. На торжестве, начавшемся с<br />

минуты молчания и чтения государственного гимна, со вступительной речью<br />

выступил директор девичьего профессионально-технического лицея TRİSAD<br />

Хасан Гюндюз. Выступивший после Гюндюза глава İSO Фикрет Танрыверди обратил<br />

внимание на значение профессиональных лицеев и пожелал выпускникам успехов<br />

в дальнейшей жизни.<br />

После выступлений церемонию продолжили подготовленные учащимися дефиле и<br />

выступления.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


lasiad 91<br />

Katip Kasım İlkokulu Yıl Sonu Etkinliği<br />

Завершение учебного года в начальной школе Катип Касым<br />

LASİAD, her yıl bakım ve onarımını üstlendiği Katip Kasım İlk Okulu’nun 10 Haziran<br />

2013 tarihinde düzenlediği yıl sonu etkinliğine katıldı.<br />

Etkinliğe; LASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ocaklı, LASİAD Yönetim<br />

Kurulu Üyeleri; Bayram Karataş, Münir Dinler, İhsan Bıyıkbeyi ve LASİAD Genel Sekreteri<br />

Şerafettin Yüzüak katıldı. Etkinlik çerçevesinde öncelikle Katip Kasım İlköğretim Okulu<br />

öğrencilerinin hazırladıkları sergiyi gezen LASİAD Yönetimi daha sonrasında öğrencilerin<br />

yıl boyunca hazırladıkları gösterileri izledi.<br />

Начальная школа Катип Касым, ежегодный ремонт и попечение над которой берёт<br />

на себя LASİAD, завершила учебный год.<br />

На торжественном мероприятии по случаю завершения учебного года побывали<br />

члены Совета правления LASİAD Байрам Караташ, Мехмет Оджаклы, Мюнир<br />

Динлер, Ихсан Быйыкбейи и генеральный секретарь LASİAD Шерафеттин Юзюак.<br />

В рамках мероприятия руководство LASİAD вначале просмотрело выставку работ<br />

учащихся начальной школы Катип Касым, а затем и выступления учеников, которые<br />

они готовили на протяжении всего учебного года.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


cevre 93<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


94<br />

cevre<br />

cevre 94<br />

<strong>150</strong><br />

номеров<br />

sayıdır<br />

<strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong> olarak bizler, 13 yılı bulan bir süreye tekabül eden <strong>150</strong> sayıdır sizlerle bir aradayız.<br />

Dergimiz, <strong>Laleli</strong> piyasasının belkemiği olan tekstil, hazır giyim, moda ve turizm başta<br />

olmak üzere birçok sektörden haber, araştırma, söyleşi, tanıtım yazılarıyla sizleri ilgililerin<br />

dikkatine ve sektörü sizlerin dikkatine sunuyor. Rusça ve Ingilizce bölümleriyle ise sizlerin<br />

nezdinde Türk tekstil, moda, turizm, lojistik sektörlerini ve Türkiye’yi, gerek dağıtım ağıyla<br />

gerek ilgili uluslararası etkinliklere katılarak dünyaya taşıyor. Bizlerle haberlerini paylaşan ve<br />

güvenerek ilanlarını paylaşan siz değerli dostlarımıza teşekkür ederek dergimizin içeriğine<br />

katkıda bulunan sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri, yerel yöneticiler,<br />

tasarımcı ve gazetecilerden aldığımız görüşleri sizlerin dikkatine sunuyoruz. Daha nice <strong>150</strong><br />

sayılarda sizlerle birlikte sektörü bir çıta daha üst seviyelere taşımak dileğiyle...<br />

Журнал <strong>Laleli</strong> вот уже 13 лет вместе с Вами и это наш <strong>150</strong>-ый номер. Наш журнал<br />

предлагает Вашему вниманию новости, исследования, беседы, ознакомительные статьи<br />

по основному сектору Лалели - текстильному, сектору готовой одежды, моды, туризма,<br />

а также по многим другим отраслям. Разделы на русском и английском языках<br />

посредством сети распространения журнала, а также при помощи мероприятий<br />

международного уровня на ваших глазах переносят секторы турецкого текстиля,<br />

моды, туризма и Турцию вообще в мировое сообщество. Мы благодарим наших<br />

дорогих друзей, которые доверяя нам, делятся своими новостями. Мы предлагаем<br />

Вашему вниманию мнения и размышления руководителей ведущих фирм отраслей,<br />

составляющих содержание нашего журнала, а также мнения руководителей органов<br />

местных самоуправлений, дизайнеров и журналистов.<br />

С пожеланиями поднятия уровня сектора на планку выше ещё не одним <strong>150</strong>-ым<br />

выпуском вместе с Вами …<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


gündemактуальная тема 95<br />

TİM Başkanı Mehmet<br />

Büyükekşi- Председатель TİM Мехмет<br />

Бюйюкекши<br />

Kaliteli ürün ve hizmet konusunda dünya ile rekabet eden<br />

Türk tekstil sektörünün en önemli alışveriş merkezlerinden<br />

biri olan <strong>Laleli</strong>’nin gündemini okuyucularına yakından sunan<br />

<strong>Laleli</strong> dergisi, içeriği, tasarımı ve gündemi yakından ilgilendiren<br />

konuları ile oldukça başarılı bir çizgi yakalamıştır. Bunun<br />

yanında yazıların içeriğinin zenginleştirilmesi ile derginin<br />

daha geniş bir kitleye hitap edebileceğine inanıyoruz. Derginin<br />

zengin reklam içeriği paralelinde yerel moda ve alışveriş<br />

fırsatlarını da içeren bilgileri daha yüksek oranda okuyucuya<br />

sunması faydalı olacaktır. Bu kapsamda 2023 yılında<br />

20 milyar dolarlık ihracat hedefi olan tekstil sektörümüz ve 60 milyar dolarlık ihracat hedefi olan<br />

hazır giyim ve konfeksiyon için sektörümüz için <strong>Laleli</strong>’nin ağırlığı oldukça önemlidir. <strong>Laleli</strong> piyasası<br />

nüfusu 1 milyara yaklaşan, aralarında Rusya, Türki Cumhuriyetler, Polonya, Romanya, Bulgaristan,<br />

Tunus, Suriye, İran ve Irak’ın da bulunduğu 45 ülkeye ihracat yapmaktadır. <strong>Laleli</strong>’nin öneminin Türkiye<br />

ihracatının hızla tırmandığı bir dönemde artacağına, tasarım ve markalaşma konusunda öncü<br />

bir rol oynayacağına inanıyoruz. Yürüttüğü çalışmalar ile ihracatçıları başarıyla temsil eden <strong>Laleli</strong><br />

<strong>Dergisi</strong>’nin başarılarını artırarak sürdürmesini diliyoruz.<br />

Журнал <strong>Laleli</strong> освещает читателей с актуальными новостями и событиями Лалели - одного<br />

из важнейших торговых центров турецкого текстиля, который качеством продукции и<br />

предоставлением услуг конкурирует в мировом масштабе. Своим содержанием, дизайном и<br />

актуальностью освещаемых тем журнал имеет весьма успешный профиль. Вместе с этим мы<br />

уверены в том, что обогащение содержания журнала приведёт его к ещё более широкому кругу<br />

читателей. Параллельно с богатейшим рекламным содержанием предоставление читателю ещё<br />

большей информации о местной моде и шопинг кампаниях станет весьма полезным. В этом контексте<br />

для текстильного сектора с экспортной целью к 2023 году в 20 миллиардов и сектора готовой одежды и швейной<br />

промышленности c экспортной целью в 60 миллиардов весомость Лалели значительна. Рынок Лалели экспортирует в 45 стран мира с<br />

общей численностью населения почти 1 миллиард. Среди этих стран Россия, тюркские республики, Польша, Румыния, Болгария, Тунис,<br />

Сирия, Иран и Ирак. Мы уверены в том, что значение Лалели увеличится в период роста экспорта Турции и район будет играть передовую<br />

роль в области брендинга и дизайна. Мы желаем успешно представляющему экспортёров журналу <strong>Laleli</strong> продолжения успешного роста.<br />

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir - Мэр Фатиха Мустафа Демир<br />

Öncelikle, LASİAD’ın yayın organı olan <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’ni <strong>150</strong>. <strong>Sayı</strong>ya ulaştığı için tebrik ediyor; daha nice sayılarla<br />

bizlere ulaşmasını diliyorum. Fatih Belediye Başkanı olarak ben, -daha önce de pek çok kez ifade ettiğim<br />

gibi- LASİAD’ın çok başarılı bir sivil toplum kuruluşu olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla onların el attığı<br />

her işin de çok başarılı olacağını biliyorum. Nitekim LASİAD, bundan on küsur yıl önce böyle bir dergi çıkarmaya<br />

karar verdiğinde, ben derginin hem <strong>Laleli</strong> esnafına güç katacağını hem de esnafın reklamlarıyla dergiyi<br />

yaşatacağını biliyordum. Ve bugün derginin <strong>150</strong>’nci sayısı için düşüncelerimi yazarken, bundan bir kez daha<br />

emin oldum. <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>, tahmin ettiğim üzere çok başarılı oldu. Üstelik sıradan bir dernek dergisi gibi değil,<br />

profesyonel bir ekip tarafından hazırlandığı belli olan, piyasa dergileriyle rekabet edebilecek estetik, içerik ve<br />

kalite ile <strong>150</strong>’nci sayıya ulaştı. Dergi, sadece dostlar alışverişte görsün mantığı ile ilan veren firmaların reklam<br />

ve haberlerinden oluşmuyor, bilakis dünya ile ilgili, günceli takip eden, tekstil sektörü dışında da konulara yer<br />

veren bir dergi görünümünde… Ayrıca Rusça ve İngilizce çevirilerin de olması, derginin etki gücünü, yerelden,<br />

uluslararası boyuta taşıyor. Ben şahsen, <strong>Laleli</strong> Dergimi her ay masamda bulmaktan çok memnunum. Hem<br />

Fatih’in bir parçası olan <strong>Laleli</strong> esnafının çalışmalarından haberdar oluyorum, hem de derginin ilçeme güç kattığını<br />

düşünüyorum. Sonuçta <strong>Laleli</strong>’nin tanıtımı demek, Fatih’in tanıtımı demek. O nedenle, bu istikrar için ben LASİAD’a ve <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’ni yayına<br />

hazırlayan ekibe, teşekkür ediyorum. Fatih Belediye Başkanı olarak, <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’ne yayın hayatında başarılar diliyorum.<br />

Во-первых, я поздравляю печатный орган LASİAD’а – журнал <strong>Laleli</strong> со <strong>150</strong>-ым номером, желаю выпустить ещё немало номеров. Являясь<br />

мэром Фатиха, как я это говорил уже не раз, считаю LASİAD очень успешной общественной организацией и поэтому знаю, что всё, за что<br />

бы они ни взялись, делают очень успешно. Когда LASİAD десять с лишним лет тому назад решил выпускать журнал, я был уверен в том,<br />

что данный журнал придаст сил местным предпринимателям, а предприниматели в свою очередь своей рекламой поддержат его издание.<br />

Сегодня, излагая свои мысли по поводу <strong>150</strong>-го номера, я уверился в этом ещё раз. Журнал <strong>Laleli</strong>, как я предполагал, стал очень успешным.<br />

К тому же, этот не просто обычный печатный орган ассоциации, а готовящийся профессиональной командой, конкурентоспособный с<br />

другими журналами на рынке, эстетичный, содержательный и качественный журнал, уже достиг <strong>150</strong>-го номера. Журнал не состоит из<br />

рекламы и новостей фирм, которые подают объявления для вида, наоборот, его содержание составляют актуальные в мире темы, а также<br />

темы текстильного сектора и других отраслей. Кроме того, наличие перевода на русский и английский языки выносит силу влияния<br />

журнала на международный уровень. Лично мне доставляет большое удовольствие видеть журнал <strong>Laleli</strong> каждый месяц у себя на столе.<br />

Таким образом, я в курсе новостей предпринимателей района Лалели, являющегося частью Фатиха. Также я считаю, что журнал придаёт<br />

сил моему региону. В итоге, презентация Лалели означает презентацию Фатиха. По этой причине я благодарен LASİAD’у и команде,<br />

готовящей к выпуску журнал за эту стабильность. Как мэр Фатиха, я желаю журналу <strong>Laleli</strong> огромных успехов в вещательной жизни.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


96<br />

gündemактуальная тема<br />

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Meliha Okur -<br />

Экономический обозреватель газеты «Сабах»<br />

Мелиха Окур,<br />

Geçenlerde LASİAD Başkanı ile bir araya gelmiştik. Kendisine<br />

LASİAD ve <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’nin <strong>Laleli</strong> gibi niş bir pazarda<br />

etkinliği ve pazara olan katkısının ne kadar büyük olduğunu<br />

anlattım. Bu tür yayıncılık alanında <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’nin özellikle<br />

son 1-1.5 yıldır gerçekleştirdiği atılımla hem bölgeye hem de<br />

ülkeye örnek teşkil ettiğini söyledim. <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’nin daha<br />

nice <strong>150</strong> sayılara ulaşması dileğiyle…<br />

Недавно мы встречались с главой LASİAD. Я поделилась<br />

с ним о том, что влияние LASİAD и журнала <strong>Laleli</strong> на<br />

таком нишевом рынке, как Лалели очень значительно, также значителен их вклад в рынок.<br />

Прорыв, осуществленный за последние 1-1.5 года журналом <strong>Laleli</strong> является образцом в<br />

области подобных изданий как в районе, так и в стране. Я желаю журналу <strong>Laleli</strong> выпустить<br />

ещё немало <strong>150</strong> номеров.<br />

LASİAD Eski Başkanı Orhan Altun-PULL-<br />

TONİC - Бывший глава LASİAD Орхан<br />

Алтун - PULLTONİC<br />

Sivil Toplum Örgütlerinde devamlılık esastır. LASİ-<br />

AD’ın yayın organı olan <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong> ise sektörde<br />

10 seneyi aşkın bir süredir hiç aksamadan, kalitesinden<br />

taviz vermeden, bilgi ve iletişimin son derece önemli<br />

olduğu bir çağda vazifesini hakkı ile yerine getirerek <strong>150</strong>.<br />

<strong>Sayı</strong>ya ulaşmış bulunuyor. Bu durum zaten her şeyi ifade<br />

etmektedir. <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong> çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Bildiğiniz<br />

üzere iş adamları çok faal, çok yoğun insanlardır. Bu nedenle dergimiz bir<br />

oto kontrolü de sağlamış oluyor. Yapılan faaliyetler, sektöre ait çeşitli bilgi ve<br />

haberler gibi birçok konu ve alandaki bilgileri paylaşarak iş adamlarının bilgilenme<br />

noktasındaki ihtiyacını karşılıyor. <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’nin <strong>150</strong>. <strong>Sayı</strong>ya gelene<br />

kadar ki süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>’nin bundan sonra ki yayın hayatında çıtasını daha da<br />

üst seviyelere taşıyarak daha da başarılı olmasını temenni ediyorum.<br />

В общественных организациях преемственность является важнейшим фактором. В эту эпоху, когда информация и коммуникации носят<br />

чрезвычайно важный характер, печатный орган LASİAD’а журнал <strong>Laleli</strong> вот уже на протяжении более чем 10 лет беспрерывно и, не<br />

уступая по качеству, должным образом выполняет свои функции и уже достиг выпуска своего <strong>150</strong>-го номера. Это уже значит многое.<br />

Журнал <strong>Laleli</strong> выполняет очень важную функцию. Как всем известно, предприниматели – это люди с активной деятельностью и плотным<br />

графиком. В этом плане наш журнал также обеспечивает самоконтроль. Делясь новостями, информацией о секторе, о проводимой<br />

деятельности и различными другими темами, журнал отвечает потребностям получения информации бизнесменами. Я благодарен за<br />

труд всем тем, кто довёл журнал <strong>Laleli</strong> до <strong>150</strong>-го номера. Я желаю журналу <strong>Laleli</strong> не останавливаться на достигнутом, процветания в<br />

вещательной жизни и дальнейших успехов.<br />

LASİAD Kurucu Üyesi Fethi Köseliören-FİMKA - Член-учредитель LASİAD<br />

Фетхи Кёселиорен – FİMKA<br />

Sektörün nabzını yıllardır elinde tutan sektörümüzün özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu<br />

ülkelerinde tanıtımın yapılmasına büyük katkıları olan dergimiz, özellikle son 2 yıldır gerek<br />

tasarım gerek içerik gerek etkinlik açısından çok daha göz doldurucu. Gayet başarılı buluyorum,<br />

Herhangi bir önerim ve eleştirim yok. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.<br />

Наш журнал, держащий руку на пульсе сектора уже много лет, вносит большой вклад в<br />

презентацию сектора в России и странах СНГ. Дизайн и содержание за последние два года<br />

заметно изменились в положительном смысле. Я нахожу журнал довольно успешным, какойлибо<br />

критики или рекомендаций с моей стороны нет. Я выражаю благодарность всем, кто<br />

вносит свой вклад.<br />

<strong>Laleli</strong>temmuzиюль


gündemактуальная тема 97<br />

LASİAD Kurucu Üyesi İsmail Kutlu- GIZIA - Членучредитель<br />

LASİAD Исмаиль Кутлу – GIZIA<br />

<strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>, bağlı bulunduğu LASİAD’ın bir sivil toplum kuruluşu<br />

olması nedeniyle önemli bir misyon taşımaktadır. Gerek bölge<br />

ticaretinin geliştirilmesi gerekse LASIAD bünyesinde bulunan ve/<br />

veya <strong>Laleli</strong> bölgesinde ticaret hacmini arttıran faaliyetlerde bulunan<br />

pek çok firma, kurum ve kuruluşun birbirlerinin faaliyet alanlarından<br />

haberdar olması anlamında büyük önem taşıyan <strong>Laleli</strong> <strong>Dergisi</strong>,<br />

<strong>150</strong>. <strong>Sayı</strong>sına gelmiş olduğu şu günlerde büyük bir ivme kazanmıştır.<br />

Son derece özgün içeriklerin özenle temin edilmesiyle oluşturulan<br />

dergiden; <strong>Laleli</strong> bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan biri olarak<br />

ЛЮБИМЫЙ КС

На нашем сайте собраны лучшие КС 2 сервера для каждого игрока.
Это стандартные вариации игры, сервера с дополнительными модификациями и особенными режимами.
А также многое другое. На сайте вы сможете подобрать для себя лучшее решение и начать играть уже сейчас.


Остается только рассмотреть каталог, выбрать сервер, и следовать инструкции по подключению к игре.
При этом наш мониторинг серверов КС 2 отбирает только лучшие предложения. Никаких пустышек и поддельных серверов с вирусными ПО,
скрытыми майнерами и другими возможными подводными камнями. Все они проверяются специалистами и добавляются в список только после проверки.

Потому вы можете быть уверены, что все сервера CS 2 на нашем сайте реальные и рабочие.


Как начать играть на сервере Counter-Strike 2
Чтобы начать играть на сервере CS 2 вам потребуется:

1. Скачать клиент игры.
2. Установить.
3. Выполнить настройку сервера, в соответствии с инструкцией на странице.

Отдельные особенности настройки могут отличаться, в зависимости от конкретного сервера. Также у нас есть отдельная инструкция о том, как правильно выполнять
общую настройку. Для самого подключения к серверу, в зависимости от требований разработчика может подойти как официальная версия CS 2 от Steam,
а также и пиратские репаки. Детали также указаны на страницах.

Kizlyarka - üzüm votkası. İsim, Kizlyar (modern Dağıstan'ın kuzeyi) kentinden geliyor. İçindeki alkol oranı %40 ile %45 arasında değişir. İçecek Kizlyar Konyak Fabrikası'nda yapılır.

"Kizlyarka" nın farklı türleri

Özellikler

Kizlyarka meşe fıçılarda tutulur ve daha sonra sarı bir renk alır[1]. İçeceğin gücü %40-45'dir[2]. Üretim yöntemine göre Kizlyarka, moonshine benzer. Alkol, üzümün damıtılmasıyla, bir buçuk yıl kadar varillerde yaşlanır, bundan sonra şeker şurubu eklenir. Şişeleme işleminden önce su eklenir ve %40'a kadar ayarlanır. Üç çeşit Kizlyarka vardır: 1) «Özgün» — yaşlı içecek değil. Alkol içeriği %40'tır; 2) «Geleneksel» — Bir meşe fıçıda 7 ay kaldı. Alkol içeriği %40'tır; 3) «Olgun» — Bir meşe fıçıda 18 ay kaldı. Alkol içeriği %45'tır[3].

Tarih

Bu içeceğin 1657'den beri Kizlyar'da üretildiğine inanılmaktadır. 1731'den beri, Rusya'da yapılan meyve votkası Kizlyar votka veya kizlyarka olarak anılmaktadır.[4][5][6][7] Üzüm alkolünden votka üretimi için reçete Fransa'dan getirildi.[8] Özel cins üzümleri kullanarak içeceği hazırlamak için.[9]

Kaynakça

  1. ^Нина Волкова (5 Ocak 2017). (Rusça). Strana.ru. 16 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2018.
  2. ^Людмила Викулова (14 Ocak 2018). (Rusça). Аргументы и факты. 11 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2018.
  3. ^. 12. ЛитРес. 2017. 9 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2020.
  4. ^Книга о водке. Ю. Г. Иванов. 1995. ss. 15—16.
  5. ^Романов С. (1998). История русской водки. s. 102.
  6. ^Шапкин И. И. (1995). Отечественное предпринимательство: Очерки истории. s. 80.
  7. ^Калинин В. Д. (1993). Из истории питейного дела в России (XV — начало XX в.). s. 9.
  8. ^Гарунова Нина Нурмагомедовна. (Rusça), 18 (Вопросы южнороссийской истории bas.). 10 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2018.
  9. ^Похлебкин В. В. (1997). История водки. Центрполиграф. s. 23.

kizlyarka, üzüm, votkası, isim, kizlyar, modern, dağıstan, kuzeyi, kentinden, geliyor, içindeki, alkol, oranı, arasında, değişir, içecek, kizlyar, konyak, fabrikası, yapılır, nın, farklı, türleriözellikler, düzenle, meşe, fıçılarda, tutulur, daha, sonra, sarı,. oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey,

ne arasanız burada

,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, seks, porno, indir, yukle, sex, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon için, chat, türk chat, turk, türk, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar.

Значение слова "kasnak" в словаре турецкий языка

НОВОСТИ, В КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТЕРМИН «KASNAK»

Здесь показано, как национальная и международная пресса использует термин kasnakв контексте приведенных ниже новостных статей.

Bakan Öney: "Ortak Mu¨zik Dili Birleştirdi"

Mesut ZEYREK / ALMANYA - DHA Uluslararası Kasnak Vurmalı Sazlar Festivali Tamburi Mundi, Almanya'nın Freiburg kentinde İsrail ve İranlı müzisyenlerin ... «Haberler, Авг 15»

Dünyayı buluşturan etkinlikler

Almanya'nın Freiburg kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Tamburi Mundi, yani Uluslararası Kasnak Vurmalı Çalgılar Fetstivali'nde daha önceki ... «Hürriyet, Июл 15»

Ağaç tutkalı ve kasnaktan ekmeğini kazanıyor

Mersin'in Silifke İlçesinde Nemika Yılmaz, evinin salonunu atölyeye çevirip internetten öğrendiği mesleğini irca ediyor. Ağaç tutkalı ve kasnak yardımıyla işlediği ... «Cihan Haber Ajansı, Июл 15»

DAVUL TAMİRCİLERİ ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Özkan, "Müşteriler davulların kasnağı patladığı zaman davulları tamir ettirmek için getiriyorlar. Arızalanan kasnakları onarıyoruz ve eski haline getiriyoruz. «Milliyet, Июн 15»

Ak Partili Özlem Zengin'den Meral Akşener'e Tam Destek

İnsanlar beraber oturuyor, kasnak yapıyor, kimisi bilgisayar öğreniyor. Keşke biraz vakit olsa da bende gelsem diyorum. Hanımlarla beraber bende yapmaya ... «Haberler, Май 15»

Göller Bölgesi'nde 20'den Fazla Böcek Türü Bulundu

Bu çalışmalarımızı daha çok Eğirdir İlçesi, Yukarıgökdere bölgesindeki endemik bitki türü olan Kasnak Meşesi ormanlarında yaptık. Bunun yanında Gölhisar ... «Haberler, Апр 15»

Köyde Ürettiklerini Sosyal Medyada Satıyorlar

Kurs öğretmeni Münevver Pala ise, ev hanımlarına el nakışı, kasnak işleme ve boncuk işleme gibi el işi eğitimi verdiklerini belirtti. En önemli sıkıntılarının ürünleri ... «Haberler, Фев 15»

AFYONKARAHİSAR VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI …

Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mahir Kasnak da katıldı. Toplantıda konuşan Arap, kentteki ... «Milliyet, Янв 15»

Kasnak ve Hacı'nın transferleri gerçekleşti

Hamitköy başkanı Emir Miş, Mehmet Kasnak'ın kiralık bonservisini, anlaştığı Ortaköy'e, Hacı Mert Kutuğu'nun anlaştığı Akova'ya kiralık bonservisini verdi. «Spor Kıbrıs, Дек 14»

Afyon'da özgür medyaya operasyon protesto edildi

Zaman'ı çıktığı günden bu yana takip ettiğini, gerçekleri yazmasından dolayı abone olduğunu söyleyen Fikret Kasnak da doğruları yazan, söyleyen herkesin ... «Bugün Gazetesi, Дек 14»


ССЫЛКИ

« EDUCALINGO. Kasnak [онлайн]. Доступно на <https://educalingo.com/ru/dic-tr/kasnak>. Июн 2023 ».

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası