okuldan izin alma dilekçe örneği / Öğrenci İzin Dilekçesi - örnek, şablon - Word ve PDF

Okuldan Izin Alma Dilekçe Örneği

okuldan izin alma dilekçe örneği

Düşünbaz yazan:

Arkadaşlar yeni çıkan yönetmeliğe dayanaraktan devlet okullarından öğrenciler için izin alan oldu mu? Alındıysa nasıl bir dilekçe örneği ile alındı?


aslında önce mebbis in güncellenmesi lazım. yine de yapılacak işlemler sırayla şunlardır.(bana göre)
funduszeue.infori bilgilendireceksiniz.
funduszeue.infon yarım gün için izin dilekçesini alacaksınız.
3.öğrencinin okuluna gidip müdürü bilgilendireceksiniz. tabi okullar böyle bir şey yok diyecekler, siz ısrarla bıkmadan usanmadan yönetmelikten bahsedeceksiniz.
4.yönetmeliğe inanmayarak sizden üst yazı şekline yazı isteyecekler. hatta bazıları milli eğitim müdürlüğünden yazı isteyecekler. bir okul müdürünün bize söylediği aynen şu: bakanlığın yönetmeliği beni bağlamaz git şube müdüründen yazı getir.
funduszeue.infoç olarak tüm bunları yaptıktan sonra 7 okuldan sadece 2 si bizi anlayıp öğrenciye izin vermiştir. o 2 müdürde yeni nesil genç müdürler.
diğer müdürler Nuh diyor, Peygamber demiyor
Allah yardımcımız olsun

&#;Ders Dışı Etkinlik Veli İzin Dilekçesi&#; başlıklı içeriğimizde; spor, egzersiz, gösteri provası yapmak gibi ders dışı faaliyetler için öğrenci velisinin izni istenmesi durumunda, yazılması gereken dilekçe örneğini sayfanın sonunda bulabilir ve word ya da pdf formatında indirip gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Ders Dışı Etkinlik/Çalışma

Okullar, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak dışında, sosyal gelişimine de katkı sağlamak amaçlı pek çok ders dışı etkinlik düzenleyebilmektedir. Bunlar; şehir içi-şehir dışı, hatta kimi zaman yurt dışında düzenlenebilecek spor çalışmaları, öğrenciler tarafından yapılması planan gösterilerin provalarından oluşabilmektedir. Bunun gibi daha pek çok ders dışı etkinlik için öğrencinin velisinden izin dilekçesi yazması istenmektedir. Bunun nedeni, henüz reşit olmayan öğrencinin velisi ile okul yönetimi arasında resmiyete dayanan bir güven yaratmaktır.

Tahmin edileceği üzere, veli izni olmadan öğrencinin bu tarz etkinliklere katılması mümkün değildir. Öte yandan, 18 yaşın altında olup ailesinden uzakta yaşayan öğrenciler, kazai rüşt (ergin kılınma) dilekçesi yazıp Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak resmi işlemler için imza atma hakkına sahip olabilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve ilgili dilekçe örneği için aşağıda paylaşılan içeriğimize göz atabilirsiniz:

Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Dilekçe Örneği

Bahsedilebilecek bir diğer konu ise, okul yönetimi dışında velilerin de ders dışı etkinlik düzenleyip düzenleyemeyeceğidir veya bu etkinliklerde gözetmen gibi rollerle aktif rol alıp alamayacağıdır. Özellikle okul aile birliği üyesi olan veliler, okul yönetimi ile de anlaşarak kendi sorumluluğunda, öğrenciler için ders dışı çalışma/etkinlik düzenleyebilir veya okul yönetimine öneride bulunabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğini okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ders Dışı Etkinlik için Veli İzin Belgesi Nasıl Yazılır?

Ders dışı etkinlikler için yazılacak izin belgesi, oldukça kısa ve nettir. Klasik olarak dilekçeye, dilekçeyi yazdığınız kuruma hitap ederek başlamalısınız. Ardından velisi olduğunuz öğrencinin sınıfını ve numarasını belirtmeli ve planlanan etkinlik programının tarihini ve içeriğini eklemelisiniz. Sonda da imza atıp telefon numarası ve adresinizden oluşan kişisel bilgilerinizi de ekleyerek dilekçeyi tamamlamalısınız.

Aşağıda yer alan örnek dilekçeyi word formatında indirip tarafınız için bırakılan boşlukları uygun şekilde doldurabilir ve belgenin çıktısını alıp imzaladıktan sonra okula teslim edebilirsiniz. Öte yandan, tüm metni elle de yazmanızda sakınca yoktur.

Not: Yazılacak izin dilekçesinde öğrencinin imzasına gerek yoktur, sadece velinin imzası yeterlidir.

Ders Dışı Etkinlik Veli İzin Dilekçesi

Ders Dışı Etkinlik Veli İzin Dilekçesi Word İndir

Ders Dışı Etkinlik Veli İzin Dilekçesi PDF İndir


Konuya ilişkin ilginizi çekebilecek diğer yazılarımız:

İlgili Yazılar

Öğrenci İzin Dilekçesi

Öğrenci İzin Dilekçesi (Devamsızlık Dilekçesi), okula devam etmemiş ya da devam edemeyecek olan lise öğrencisinin izinli sayılması için veli tarafından yazılan bilgilendirme dilekçesidir.

Orta öğretim kurumlarında devamsızlık sınırı mazeretsiz 10 gün, toplamda (mazeretli veya mazeretsiz) 30 gün olarak belirlenmiştir. Bu devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve bu durum yazılı olarak veliye bildirilir.

Veli öğrenci devamsızlık yaptığı günden itibaren 5 gün içerisinde devamsızlık dilekçesini yazmak zorundadır. Sonrasında dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge orta öğretim (lise)öğrencileri için kullanılır.

Bu belge veli tarafından, öğrencinin devamsızlık sorunu yaşamaması için yazılır. Dilekçeyle yapılan devamsızlık bildirimi, okul idaresi tarafından geçerli görülür ise e-okul sistemi üzerinden öğrencinin devamsız olduğu gün sayısı silinir.

Bu belge öğrencinin okula yarım gün, tam bir gün ya da bir günden fazla devamsızlık yapacağı hallerde kullanılabilir. Belge içerisinde veliye ve öğrenciye ait bilgiler yer alır. Öğrencinin ne kadar süre ile okula devam edemeyeceği ve isteğe bağlı olarak devamsızlık nedeni bu belge içerisinde yer alır.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve öğrencinin velisi tarafından imzalanmalıdır. Dilekçenin, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içerisinde bizzat öğrenci velisi tarafından ilgili okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.


Yasal Dayanak

Öğrenci İzin Dilekçesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği´nin maddesinin 7. fıkrasında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur

Öğrencilerimizin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için okulumuza giriş ve çıkışlar okul yönetimi tarafından düzenlenmiş tanıtıcı kartlar ve izin formları ile takip edilir. Okulumuza ziyarete geldiğinizde eğitim ve öğretim ortamına girmemenizi, sizin için ayrılmış bekleme alanında danışma görevlimizden destek almanızı rica ederiz.
Ziyaretçi Giriş Kartı (Beyaz) : Herhangi bir amaçla okulumuza gelen tüm ziyaretçiler, geçerli bir kimlik karşılığında “Ziyaretçi Giriş Kartı” alarak içeri girerler ve ziyaretleri süresince yakalarında bu kartı taşırlar.
Okul Öğrenci Çıkış Kartı (Kırmızı) : Servislere kayıtlı bulunmayıp her gün kendi başına çıkış yapacak öğrencilere, velilerinin başvuru dilekçeleri neticesinde verilir. Kartın üzerinde öğrencinin fotoğrafı bulunur. Okul Öğrenci Çıkış Kartı, sadece ortaokul ve lise öğrencileri için geçerlidir.
Öğrenci Alım Kartı (Yeşil) : Her gün velisinin ya da velisi tarafından yetkilendirilmiş bir yetişkinin gözetiminde çıkış yapacak, servis kullanmayan öğrenciler için velisi tarafından doldurulmuş form dilekçe karşılığında düzenlenir. Kartın üzerinde hem öğrencinin hem de öğrenciyi almaya yetkili en fazla iki kişinin fotoğrafı bulunur. Öğrenci Alım Kartı bulunmayan velilerimiz danışma görevlisinden alacakları “Öğrenci Çıkış İzin Formu” ile öğrencilerini okuldan alabilirler.
Öğrenci Çıkış İzni Formu : Okuldan her günkü düzeninden farklı olarak ya da okul saatleri içerisinde çıkış yapacak öğrenciler için düzenlenir. Servislere kayıtlı olmayan ve okul öğrenci çıkış kartı bulunmayan, servislere kayıtlı olduğu halde o gün için servis kullanmayacak olan öğrenciler için düzenlenir. Öğrenci çıkış izni formu ilgili idareciler tarafından sadece öğrencimizi almaya gelen veliye veya velimizin yetkilendirdiği bir yetişkine verilmek üzere düzenlenir.

Öğrenci Çıkış Yerleri ve Çıkış Türleri

Çıkış Yerleri:
Servis kullanan ilkokul ve ortaokul öğrencileri B (2. Kat ) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.
Servis kullanmayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri A (3. Kat) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.
Lise öğrencileri D (Lise Binası) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.
Okul öncesi öğrencileri C (Anasınıfı Kapısı) kapısından giriş ve çıkış yaparlar.

Çıkış Türleri:

Servisle Çıkış: Servis kullanan öğrenciler, servis hosteslerinin eşliğinde ve nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde okuldan çıkarlar.
Her gün veli/yetişkin gözetiminde çıkış: Servis kullanmayan, kendisinin de tek başına okuldan çıkması velisince/okul idaresince uygun görülmeyen ve mutlaka velisi veya velisinin yetki verdiği bir kişi tarafından alınacak öğrenciler için uygulanan yöntemdir.
Çıkışlarda kullanılacak “Öğrenci Alım Kartı” nın basılabilmesi için veli, form dilekçeyi doldurmak üzere müdür / müdür yardımcılarına başvurur. Okul müdürünün onayının ardından kart basılır. Basılan kartlar, müdür yardımcıları tarafından velilere ulaştırılır.
Her gün kendi başına çıkış: Velisi/okul idaresince öğrencinin okuldan tek başına çıkmasında bir sakınca görülmeyen çıkışlardır. Veli form dilekçeyi doldurmak üzere müdür ve müdür yardımcılarına başvurur. Okul müdürünün onayının ardından basılan kart öğrenciye teslim edilir. Bu uygulama sadece ortaokul ve lise öğrencileri için geçerlidir.
Her zamankinden farklı çıkış: Servis kullandığı halde o gün kendi servisi ile çıkmayan ya da servis değiştiren, “Öğrenci Alım Kartı” nda ismi yazılı kişilerden farklı bir kişi tarafından alınacak olan öğrenciler için kullanılan çıkıştır.
Servis değişikliği için: Veli adres değişikliğinden kaynaklı servis değişikliği taleplerini dilekçe ile ilgili müdür / müdür yardımcısına iletmelidir. Veliler günlük servis değişikliği taleplerini e-posta yolu ile saat ’e, Cuma günleri ise ’a kadar [email protected] adresine yazılı olarak iletir. Müdür / müdür yardımcısı ve servis firma sorumlusu talebi değerlendirir, yer varsa öğrencinin uygun bir servis aracına binmesi planlanır. Durum bilgisi, servis firması tarafından veliye ve ilgili müdür veya müdür yardımcısına bildirilir.
Öğrenciyi her zamankinden farklı bir kişi alacaksa: Veli öğrenciyi alacak kişiyi e-posta yolu ile yazılı olarak müdür / müdür yardımcılarına bildirir. Danışma ve güvenlik görevlileri kimliğini gördükten sonra düzenlenmiş “Öğrenci Çıkış İzni Formu” ile öğrencinin çıkışını sağlar. Bu formun bir kopyası çıkış esnasında öğrenciyi alan kişi tarafından güvenliğe teslim edilir.

Okul sonrası çalışmalarına kalanların çıkışı:
Okul sonrası çalışmalara kalan ve servis kullanmayan öğrenciler:
Okul Öğrenci Çıkış Kartı varsa “Okul Öğrenci Çıkış Kartı”yla, Okul Öğrenci Çıkış Kartı yok ise “Öğrenci Çıkış İzni Formu” ile çıkış yaparlar. Öğrenci Çıkış İzni Formu, danışma görevlisi tarafından düzenlenir. Bu formun bir kopyası çıkış esnasında veli tarafından güvenliğe teslim edilir. Etüt çalışmalarına ve spor takımlarının antremanları nedeni ile okul sonrası çalışmalarına kalan öğrencilerimizin okuldan ayrılış saati ’dir.

Diğer Çıkışlar;
Okul sonrası öğrenci etkinliği: Okul çıkışının sağlıklı yapılması, etkinliği gerçekleştiren süreç sahibi öğretmenin sorumluluğundadır. Süreç sahibi çıkış ile ilgili öğrenci bilgilerini, velileri ile yapacağı görüşmeden sonra okul portalında yer alan ilgili alana işler. Öğrencinin kendi başına okuldan çıkmasına, süreç sahibinin onayı olmadıkça izin verilmez.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası