okulda başarılı olmak için dua / Sınavda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua - Sınav duası, yks duası

Okulda Başarılı Olmak Için Dua

okulda başarılı olmak için dua

Sınav Duası - En Tesirli Sınav Başarı Duası, Kalem Suresi, Başarı ve Zihin Açıklığı İçin Okunacak Dualar

Kalem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

Hemmazin meşşain binemiymin.

Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

'utullin ba'de zalike zeniymen.

En kane za malin ve beniyne.

İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

Senesimuhu 'alelhurtumi.

İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

Ve la yestesnune.

Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

Feasbehat kessariymi.

Fetenadev musbihıyne.

Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

Fentaleku ve hum yetehafetune.

En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

Felemma reevha kalu inna ledallune.

Bel nahnu mahrumune.

Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

Ma lekum keyfe tahkumune.

Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Sınava girmeden önce okunacak dualar! Zihin açıklığı ve başarı için kısa sınav duaları

Sınava girmeden önce okunacak dualar! Zihin açıklığı ve başarı için kısa sınav duaları

Sınav günü ailelerin çocuklarındaki zihin açıklığını arttırmak için okuyabileceği ve adayların sınav öncesi muhakkak okumaları tavsiye edilen kısa duaları bir araya getirdik. Peki sınava girmeden önce okunacak dualar neler? Sınavdan önce yapılması gerekenlere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Girilecek sınava göre hedefleri de farklı olan adayların büyük emek ve uğraşları sonucunda hayallerini gerçekleştirmeleri ve ellerinden geleni yaptıktan sonra güzel bir netice alabilmeleri için yapılması en güzel şey, duadır.  Ancak bazı ebeveynlerin yaptığı bir takım uygulamalara değinecek olursak; sınava girecek öğrencilere özel olarak verilen okunmuş şeker ya da pirinç başarı sağlamak maksadıyla günümüzde sıklıkla uygulanan yollardan biridir. Çocuk gerçekte ister başarılı olsun ister olmasın bu tarz uygulamaların bir dayanağı yoktur. Ancak ayetlerin şifa kaynağı olduğu da bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim'deki geçen bazı ayetlerin bazı sıkıntıları ortadan kaldırmak için vesile olmak amacıyla yazılmasında sakınca görülmez. Çalışmak başarıya ulaşmanın ilk şartıyken tevekkül edip dua ile istemek de İslami açıdan en güzel teslimiyettir. Bu haberimizde sınava girecekler için yaptıkları çalışmanın ardından okuyabilecekleri duaları derledik.

Bunların yanı sıra her sınavda olduğu gibi bu sınava giriş için de adayların yanlarında kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini bulundurması zorunludur. Adayların sınavdan en az 1 saat öncesinde giriş belgelerinin yazılı olduğu okullarda yer alması gerekiyor. Kalem suresi ne için okunur? Kalem suresi okunuşu ve anlamıİLİŞKİLİ HABERKalem suresi ne için okunur? Kalem suresi okunuşu ve anlamı

SINAVDA BAŞARI İÇİN OKUNMASI ÖNERİLEN AYET 

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي . أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي

Kale rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefkahu kavli.

Anlamı: Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü, çöz de sözümü anlasınlar. (TAHA )

Sınav için başarı ayetleri

Sınav için başarı ayetleri

Anlamı: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!" (İSRA- 80)

sınavda başarı duası

sınavda başarı duası

Anlamı: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: , I, )

Kuran-ı KerimİLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'de hangi sure kaçıncı cüz ve sayfada? Kuran-ı Kerim sureleri konuları

zihin açıklığı duaları

zihin açıklığı duaları

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE TAVSİYE EDİLEN DUALAR:

TefriciyeFetih suresi ilk Ayeti,Fetih suresi, Yasin,Kalem suresi, Alak suresi,İnşirâh, Taha suresi.

ÇEKİLEBİLECEK ESMA ZİKİRLER: Ya Mukaddim, Ya Fettah, Ya Alim

Sınava besmele çekerek başladıktan sonra:

Arapçası: Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğisu. Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım. Senin rahmetine sığınıyorum.

RABBİ YESSİR DUASI

Arapçası: Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr. Türkçesi: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

SALATEN TÜNCİNA

Arapçası:"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcâti ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiâti ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayâti min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike inneke ala külli şey in kadir. Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

(Sınav niyetiyle okunabilir.)

- Sınavda başarı için okunması gereken bir diğer dua ise ''Kalem suresidir.''

sınava girmeden okunacak dualar

sınava girmeden okunacak dualar

- Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayeti sınavda başarı için 7 kez okunabilir.

- Sınavda unutkanlık olmaması için Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” okunabilir.

Sınavda başarı için okunabilecek sure önerilerinden biri de Fetih suresidir.

Sınavda okunacak dualar: Başarı için hangi dua, sure, ayet okunur?

Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar, sınavdan önce okunması gereken dualar hangileridir? soruları YKS başta olmak üzere, MSÜ, KPSS, DGS, TUS, gibi sınavlara girecek adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte sınavlardan önce okunabilecek ayet ve hadis-i şeriflerdeki duâlar.

Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar

Besmele her hayrın başıdır. Her işe besmele ile başlamak en güzelidir. Ardından Allah Teâla'ya hamd etmek ve Resûlullâh Efendimiz'e salavat getirmek duânın âdaplarındandır.

“Bismillahirrahmânirrahîm”

Mânası:"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla”

“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin”

 • “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Fâtiha Sûresi )”

Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tün­cînâ bihâ min cemîi’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ ce­mîa’l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi’s-seyyiât ve ter­fe­unâ bihâ â’le’d-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemîi’l-hayrâti fi’l-hayâti ve bâ’de’l-memât. Âmin yâ mü­cîbe’t-da’vât ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.”

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et. Öy­le bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve be­lâ­lar­dan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürme­tine ye­rine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rah­metin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rah­me­tin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşü­nü­le­bi­lecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah’ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Okunuşu: “

manası: “Rabbim, ilmimi artır.” (Tâ Hâ Sûresi )

Rabbi zidnî ilmen okunuşu

: “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Tâ Hâ Sûresi )

İsrâ Sûresi ayet okunuşu

“Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

: “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İsrâ Sûresi 80)

Sınava girerken okunması tavsiye edilen dualar hangileri?

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

 • "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi ayet)

 • ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çfunduszeue.infoından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

6 – "Allahümme hır li vehter funduszeue.info teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's funduszeue.infoşrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Nihat Hatipoğlu sınav duası

Sınav öncesi okunacak dua:

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha )

Sınav başlayınca okunacak dua

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim

 • 1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

 • 2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

 • 3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

 • 4. Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.

 • 5. Fesetubsıru ve yubsırune.

 • 7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

 • 8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

 • 9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

 • Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

 • Hemmazin meşşain binemiymin.

 • Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

 • ‘utullin ba'de zalike zeniymen.

 • En kane za malin ve beniyne.

 • İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

 • Senesimuhu ‘alelhurtumi.

 • İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

 • Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

 • Feasbehat kessariymi.

 • Fetenadev musbihıyne.

 • Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

 • Fentaleku ve hum yetehafetune.

 • En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

 • Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

 • Felemma reevha kalu inna ledallune.

 • Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

 • Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

 • Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.

 • Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

 • ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

 • Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

 • İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

 • Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

 • Ma lekum keyfe tahkumune.

 • Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

 • İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

 • Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

 • Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

 • Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

 • Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

 • Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

 • Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

 • Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

 • Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

 • Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

 • Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

 • Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

 • Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

 • Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

 • Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Kalem Suresi Türkçe meali-anlamı

1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.

8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.

16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).

19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.

23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.

25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası