okul ödenek isteme yazısı örneği / Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü

Okul Ödenek Isteme Yazısı Örneği

okul ödenek isteme yazısı örneği

Uluslararası MEB Robot Yarışması

ÖDENEK TALEP İŞLEMLERİNDE OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okslkdul/kurumlarımızın ve Ekonomik Kodundan talep edeceği ödeneklerin nasıl isteneceğine dair aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek ödenek taleplerinin üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Okul/Kurum Müdürlükleri;

1-Ödenek talebi için "Piyasa Araştırma Tutanağı" ve "Talep Açıklama Formu"nun doldurulması ve "Proforma Fatura"nın eklenmesi, "Örnek ödenek talebi üst yazı şablonu ve  DYS desimal kodunu kullanılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze talep yazısını sunacaktır.

2-Alınacak taşınır malzemeler (yalnızca demirbaş) tek tek miktarları ile belirlenip piyasa araştırm

3-Talep Açıklama Formuna; Malzemenin neden istendiği, nerede kullanılacağı, hangi alan/dal için alınacağı, alınacak malzemelerden okulun taşınır kayıtlarında bulunup bulunmadığı var ise miktarları vb. bilgiler hazırlanarak okul müdü

ve ekonomik kodları haricindeki kodlardan istenecek ödenek talepleri için Makam onayına ihtiyaç yoktur, Ödenek Talep Modülünden ilgili evraklar eklenerek talepte bulunulabilir.

5-İl Müdürlüğünce alınan Makam Oluru ile MEBBİS Ödenek Takip Modülüne ilgili bü

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek ödenek talebinde bulunulması, eksik ya da hatalı evrak olması durumunda onay işlem süreci uzayacağından, azami dikkat edilmesi, ve ekonomik kodundan uygun şekilde istenecek ödenek taleplerinin onay alınmak üzere İl Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları

Alan/ Dal Tanıtımları

Ek-1 ve Ekpdf

        Eğitim Öğretim Yılı İlçemiz Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu tarafından hazırlanan çalışma takvimi gereğince; - tarihleri arası ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik alan/ dal tanıtım çalışmaları kapsamında okul ziyaretlerimiz tamamlanmıştır.


Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi


Söz konusu  "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" nin uygulama esaslarında yer alan takvim çerçevesinde tüm iş ve işlemlerin eksiksiz olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.                       

Proje Uygulama Esasları .docx


Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması,  ortaokul ve dengi okullar ile ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin birbirleri ile paylaşılması için Bakanlığımızca Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenecektir.

Söz konusu Uluslararası MEB Robot Yarışması, Mart tarihleri arasında Bursa İlinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek olup, yarışmanın uygulama kılavuzu ve dokümanları funduszeue.info adresinde yayınlanmıştır.

Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Toplantısı Yapıldı


İlçemize bağlı okullarda eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik, mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve yönlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu kapsamda sektörün en çok eleman ihtiyacı olan meslek grubunda eğitim verilen alan/dalın öğrenci, veli ve sektörü buluşturmak üzere, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının proje ve protokollerinin ilgili iş ve işlemleri ile Mesleki Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarını değerlendirmeye yönelik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hilmi KARAOT'un başkanlığında; Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu Nevzat YILDIZ ve Kezban ŞAHİN'in yapmış oldukları sunumlarla ilçedeki bütün ortaokul ve mesleki ortaöğretim kurumlarının tanıtım ve yöneltmeden sorumlu müdür yardımcıları ve bahse konu okullardaki rehber öğretmenlerin katılımları ile Pazartesi günü saat 'da Çubuk Halk Eğitim Merkezi salonunda toplantı yapıldı.

Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Liselerinde öğrenim gören , sınıf öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmelerine fırsat vermek, imkan hazırlamak, tüm geleceklerini etkileyecek meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmak, bilim ve teknolojiyi anlayıp yorumlayabilmek, üretime yansıtan nitelikli insan  gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, verimliliğin artmasına katkı sağlamak, mesleki bilgi, beceri, tavır ve davranış yeterlilikleri kazandırmak, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlamak amacıyla; 

İlçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde öğrenim gören ve sınıf öğrencileri Pazartesi günü saat 'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okullarını ziyaret ederek, bölümleri tanıma fırsatı buldu, Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri tarafından verilen konferansta meslek seçimleri konusunda bilgilendirildi.

görsel

Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarının tanıtım ve yöneltmeden sorumlu müdür yardımcıları, 7. ve 8. sınıflardan sorumlu okul rehber öğretmenleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görevli okul rehber öğretmenleri, alan şefleri, resmi/özel okul ve kurum müdürlerinin katılımları ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican KILIÇ'ın başkanlığında 29 Mart Salı günü saat 'de Halk Eğitimi Merkezi salonunda Tanıtım ve Yöneltme kapsamında toplantı yapıldı.

Mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) komisyon üyeleri e Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerinin katılımları ile İlçemiz Kaymakamı Sayın Adem KELEŞ başkanlığında Perşembe günü saat 'da İlçemiz Hayri Aslan Ortaokulu salonunda toplantı yapıldı.

İlçemize bağlı okullarda eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik, mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve yönlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu kapsamda sektörün en çok eleman ihtiyacı olan meslek grubunda eğitim verilen alan/daın öğrenci, veli ve sektörü buluşturmak üzere, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının proje ve protokollerinin ilgili iş ve işlemleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarını değerlendirmeye yönelik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hilmi KARAOT'un başkanlığında; ilçedeki bütün ortaokul ve mesleki orta öğretim kurumlarının tanıtım ve yöneltmeden sorumlu müdür yardımcıları ve bahse konu okullardaki rehber öğretmenlerin katılımları ile Pazartesi günü saat 'te Çubuk Halk Eğitim Merkezi salonunda toplantı yapıldı.

×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen funduszeue.info web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

funduszeue.infoşisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

 

funduszeue.infoşisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

funduszeue.infoşisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel:Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (funduszeue.info_SessionId)

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için funduszeue.info adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

funduszeue.info Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası