oksan veteriner ilaç / Ekozanid | Veteriner İlaçları - Ekomed İlaç

Oksan Veteriner Ilaç

oksan veteriner ilaç

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sexism, attitudes, and behaviors towards violence against women in medical emergency services workers in Erzurum, Turkey

Articles Published in Other Journals

An Evaluation of the Infant Mortality Rate in and in Northeastern Anatolia

KOŞAN Z., Bedir B., YILMAZ S., ARAS A., ÇALIKOĞLU E. O., UÇAR M.

Fertility Preferences of Women in a Province Center

ÇALIKOĞLU E. O., Yerli E., Yilmaz S., KAVUNCUOĞLU D., KOŞAN Z., ARAS A.

Socio-demographic characteristics and quality of life among women in the 3rd trimester of pregnancy living in Erzurum city center

Çalıkoğlu E. O., Akçay H. B., Kavuncuoğlu D., Çınar Tanrıverdi E., Yerli E. B., Salcan S.

Determinants of Tick Bites in an Endemic Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Region, Erzurum

BEYHUN N. E., KOŞAN Z., ACEMOĞLU H., Güraksın A., ÇALIKOĞLU E. O., VANÇELİK S., et al.

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Assessment of the Knowledge, Attitude and Oral Hygiene Habits of the Dental and Medical Students,and the Candidates of Pharmacists, Teachers and Nurses

KOŞAN Z., BEDİR B., ARAS A., AYDIN O. B., DERELİOĞLU S., ÇALIKOĞLU E. O.

T&#;rk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September , vol, pp

Histopathologic Findings of Lymph Nodes Biopsy in Cases withTularemia

ÖZMEN S. A., DEMİRCİ E., ŞİPAL S., GÜNDOĞDU B., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZKURT Z., et al.

ATAVET 1. ULUSLARTARASI KATILIMLI &#;ĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October , vol.1

Doktor, Eczacı, Hemşire, &#;ğretmen ve Diş Hekimi Adaylarının Ağız Diş Sağlığı Bilgi, Tutum ve AlışkanlıklarınınDeğerlendirilmesi

Doktor, Eczacı, Hemşire, &#;ğretmen ve Diş Hekimi Adaylarının Ağız Diş Sağlığı Bilgi, Tutum ve AlışkanlıklarınınDeğerlendirilmes

ERZURUM İLİNDE VE YILLARINDA GER&#;EKLEŞEN BEBEK &#;L&#;MLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KOŞAN Z., BEDİR B., YILMAZ S., ARAS A., ÇALIKOĞLU E. O., UÇAR M.

ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 19 March , vol.1

. Hbs Ag, Anti HBS, anti HCV, anti HIV Seroprevalance in pregnant women in a local hospital.

Okzan
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Bileşimi: Okzan Oral Tablet, krem renkli bir yüzü çentikli tablettir.

Her tablet:
Oksfendazol mg
Oksiklozanikd mg içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Okzan Oral Tablet, benzimidazol türevlerinden oksfendazol ve salisilanilid türevlerinden oksiklozanid kombinasyonu olan geniş spektrumlu bir antihelmintiktir.

Okzan Oral Tablet&#;in bileşimindeki oksfendazol parazitlerin fumarat redüktaz enziminin etkinliğini engelleyerek etki gösterir. Oksfendazol gevişenlere oral yolla verildiğinde, 6 saatte plazmada doruk yoğunluğa ulaşır ve yarı ömrü yaklaşık 6 saat kadardır. Aktif madde ve metabolitlerin vücuttan atılımları yavaştır. oranında idrarla, oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid ise, salisilanilid türevi bir molekül olup, parazitlerde oksidatif fosforilasyon zincirini kırarak dolayısıyla enerji metabolizmalarını bozarak etkir. Oral yolla alındığında, sindirim kanalından iyi emilir, karaciğer, böbrek ve barsaklarda yüksek oranda bulunur ve büyük ölçüde idrarla ve giukoronid bileşiği halinde safra ile atılır.

Okzan Endikasyonlar Kullanım Sahası

Okzan Oral Tablet, sığırların ve koyunların mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia sp. erginlerinin tedavisi ve korunmasında antihelmintik olarak kullanılır. Helmintlerin yumurtalarına sağladığı ovisid etkiyle meraların parazit yumurtalarıyla bulaşmasını önler.

a) Karaciğer kelebekleri

Fasciola hepatica, Fasciola gigantica (ergin).

b) Mide &#; barsak kıl kurtları

-Mide kıl kurtları: Ostertagia (inhibe larvalar dahil) sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus axsi,

-İnce barsak kıl kurtları: Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp. (inhibe larvalar dahil), Bunostomum sp.

-Kalın barsak kıl kurtları: Chabertia sp., Trichuris sp., Oesophagostomum sp.

c) Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus sp. (ergin ve larva formlarına)

d) Şeritler: Moniezia sp.&#;ye karşı etkilidir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığır, koyun, kuzu, buzağı ve danalara 5 mg/kg c.a oksfendazol ve 15 mg/kg c.a oksiklozanid hesabıyla;

Kuzulara 25 kg&#;a yarım tablet, Koyunlara 50 kg&#;a 1 tablet, Buzağı ve Danalara kg&#;a 2 tablet, Sığırlara kg&#;a 10 tablet verilir.

Tabletler ortasındaki çentik vasıtasıyla kolayca iki yarıma bölünebilir.

Okzan tabletler, alışılmış olan tabletler gibi yutturulur. Su içinde eritilerek şişeyle de içirilebilir.

Özel Klinik Bilgiler ve Uyarılar

  • Ülkemizde paraziter enfeksiyonların oluşma dönemi göz önüne alındığında yılda en az 2 kere; ilkbaharda mera sezonunun başlangıcında (meraya çıkıştan hafta sonra) ve sonbaharda ahır sezonu başlangıcında Okzan Oral Tablet, uygulaması önerilir.
  • Gebelik başlangıcı ve doğum sonrasında inaktif haldeki nematodlar aktif hale geçeceğinden hayvanlardaki parazit yükü artar. Koç katımından iki hafta önce tüm sürünün ilaçlanmasıyla meraların bulaşması ve kuzuların invazyona karşı korunması sağlanabilir, gebeliğin ve yavru gelişiminin sağlıklı olması mümkün olur.
  • Tedavi edilen hayvanlar, parazitlerin atılabilmesi ve mera bulaşmasının önlenmesi için 8 saat kadar kapalı tutulmalıdır.
  • Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanı, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız,

Okzan İlaç Etkileşimleri

Bromsalan bileşikleri (dibromsalan ve tribromsalan&#;ın eşit miktardaki karışımından olan hilomid gibi ) birlikte kullanıldığında ineklerde abort ve koyunlarda ölüme neden olabileceğinden, bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

İstenmeyen Etkiler

Sığır ve koyunlarda Oksiklozanid&#;in tolerans verileri, tek seferde uygulanan nispeten düşük dozların (15 mg/kg canlı ağırlık) merkezi sinir sistemi ve bağırsak fonksiyonları üzerinde istenmeyen etkiler davranış bozukluğu, diyare ve iştahsızlık) oluşturabileceğini göstermiştir.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler, Antidot

Oksiklozanid, sığır ve koyunlara yüksek dozlarda verildiği takdirde toksisite belirtilerinin şiddeti artabilmekte (Terapotik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksi, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir) ve S0 mg/kg canlı ağırlık ve üzeri dozlarda ölüm şekillenebilmektedir. Toksik bekrti durumunda klinik semptomlara göre sağaltıma geçilmelidir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar

ilaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağım) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. insan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

Kontrendikasyonları

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Gebelikte Kullanım

Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3 &#;ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

Genel Uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

Kendi ambalajı içinde kuru bir yerde ve oda sıcaklığında ( 0C) saklayınız.

Raf ömrü Üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Blister üzerinde bulunan baskı bilgilerinde, sayı dizisinde, ilk 4 sayı &#;Üretim ayı ve yılını”, sonraki 6 hane “Seri no.” sunu, &#;SK&#; harflerinden sonraki 4 sayı ise &#;Son kullanma tarihi için ayı ve yılı” belirtir.

Ticari Takdim Şekli

5 tabletlik blisterlerde, 2 (10 tablet), 4 (20 tablet) ve 10 (50 tablet) adet blister karton kutu içindi piyasaya sunulmaktadır.

Satış Yeri ve Şartları

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehana ve polikliniklerinde satılır (VAR

Prospektüsün Onay Tarihi: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve No: /

Ruhsat Sahibi Adı ve Adresi: Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cad. No:9 Kat Maslak İstanbul &#; Türkiye

Üretim Yeri Adı ve Adresi: Arion İlaç San. ve Tic. A.Ş. İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) Cadde No:8 Tepeören, Tuzla &#; İstanbul

Tags:AntihelmintikcevadifOksfendazolOksiklozanidOkzanoral antihelmintikVeteriner Antihelmintikveteriner antiparaziter

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası