öğrenci belgesi nerden çıkarılır / NÜFUS CÜZDANI - определение и синонимы слова nüfus cüzdanı в словаре турецкий языка

Öğrenci Belgesi Nerden Çıkarılır

öğrenci belgesi nerden çıkarılır

1 ABHAZYA YA DÖNÜŞ YAPANLARIN (REPATRİANTLARIN) HUKUK REHBERİ Av. Anıt Baba Аҧсныҟа ихынҳəуа арепатриантцəа рзинҭҵааратə шəҟəы Aныҭ Папба Ücretsizdir, para ile satılmaz.

2 Abhazya ya Dönüş Yapanların (Repatriantların) Hukuk Rehberi Av. Anıt Baba Kapak Tasarımı ve Sayfa Düzeni: Behice Bağ (Bagba) Kapak Fotoğrafı: Sürgün Anıtı Sohum Fotoğraf: Serpil Baba 1. Baskı- Eylül İstanbul Kitabın yayına hazırlanmasına katkıda bulunan kurumlar: Абхазский Общественный Фонд Развития "Амшра" (Abhaz Toplumsal Kalkınma Vakfı) Sukhum Center For Humanitarian Programmes (İnsani Amaçlı Programlar Merkezi) Kitabın basımına katkıda bulunanlar: Suat Sazba, Nizam Hapat, Sunay Aguas, Vural Maan, Ali Anşba, Rıdvan Han-İpa, Bahadır Açuşba, Erkut Azınba, Neycan Açuşba Kitap Dağıtım Sponsoru: Abhaz Dernekleri Federasyonu Adres: Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi, Sakızgülü Sokak: No: 21 Daire: 3 Kadıköy/İstanbul Tel: e-posta: [email protected] Baskı: Kayhan Matbaacılık Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi C Blok No Topkapı-İstanbul Tel: Fax: [email protected] Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 2 inci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

3 Hayatını dokuz çocuğunu yetiştirmeye adayan sevgili annem Koç-pha (Kuaçpha) Yaman Baba ya ve 70 yaşındayken bana bir gün mutlaka Kafkasya ya birlikte gideceğimizi söyleyen, olur da birlikte gidemezsek, benim gidip görmemi vasiyet eden rahmetli babam Papba Gazi Baba nın anısına

4 ABHAZYA YA DÖNÜŞ YAPANLARIN (REPATRİANTLARIN) HUKUK REHBERİ

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 13 Birinci Bölüm TÜRKİYE ABHAZYA İLİŞKİLERİ i- Türk-Abhaz ilişkilerinin kısa tarihi ii- Abhazya Cumhuriyeti nin Türkiye Devleti açısından statüsü iii- Abhazya nın Türkiye ye ve Türk vatandaşlarına yönelik uygulamaları İkinci Bölüm ABHAZYA DA REPATRİANTLARIN (VATANA DÖNENLERİN) STATÜSÜ. 21 i- Abhaz mevzuatına göre repatriant (vatana dönen) kimdir, hukuki statüsü nedir ii- Repatriant statüsünün sona ermesinden sonra Türkiye den Abhazya ya dönüş yapanların hukuki statüsü nedir iii- Türkiye den Abhazya ya geri dönüş yapan ve Abhaz vatandaşlığı ile birlikte Rusya Federasyonu vatandaşlığını da almış olanların hukuki statüsü nedir Üçüncü Bölüm REPATRİANTLARIN FARKLI ÜLKELERDEKİ VATANDAŞLIK STATÜLERİ NEDENİYLE İLİŞKİLİ OLDUKLARI HUKUKİ MEVZUAT BU STATÜLERİ BAĞLAMINDA SÖZ KONUSU MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE İZLENEBİLECEK HUKUKİ YOLLAR I- Repatriantları ilgilendiren vatandaşlık hukuku mevzuatı ve bu mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bu sorunlara önerilen çözüm yolları.. 29 i- Abhaz Vatandaşlık Hukuku ii-türk Vatandaşlık Hukuku iii-rusya Federasyonu Vatandaşlık Hukuku S a y f a 5

6 Repatriantların vatandaşlık hukukundan kaynaklanan sorunlarına dair kimi çözüm yolu önerileri 67 II- Repatriantları ilgilendiren aile hukuku mevzuatı ve bu mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bu sorunlara önerilen çözüm yolları 71 Evlenme i- Abhaz Aile Hukuku na göre evlenme yaşı, evlenmenin tabi olacağı ulusal hukuk, evlenme yerinin evlenmeye etkisi, evlenmek için gerekli belgeler ii-türk Aile Hukuku na göre evlenme yaşı, evlenmenin tabi olacağı ulusal hukuk, evlenme yerinin evlenmeye etkisi, evlenmek için gerekli belgeler iii- Rus Aile Hukuku na göre evlenme yaşı, evlenmenin tabi olacağı ulusal hukuk, evlenme yerinin evlenmeye etkisi, evlenmek için gerekli belgeler Boşanma 88 i- Abhaz Aile Hukuku nda boşanma davasının koşulları, boşanmanın taraflara ve ortak çocuklara etkileri, nafaka vb. konular ii-türk Aile Hukuku nda boşanma davasının koşulları, boşanmanın taraflara ve ortak çocuklara etkileri, nafaka vb. konular iii-rus Aile Hukuku nda boşanma davasının koşulları, boşanmanın taraflara ve ortak çocuklara etkileri, nafaka vb. konular Çocuklara ilişkin hususlar i-abhaz Aile Hukuku nda çocukların nüfusa kayıt ve pasaport işlemleri ile vatandaşlık durumları ii-türk Aile Hukuku nda çocukların nüfusa kayıt ve pasaport işlemleri ile vatandaşlık durumları iii-rus Aile Hukuku nda bir ebeveyni Rusya Federasyonu diğeri yabancı ülke vatandaşı olan çocukların nüfusa kayıt ve pasaport işlemleri ile vatandaşlık durumları Repatriantların aile hukukundan kaynaklanan sorunlarına dair kimi çözüm yolu önerileri III- Repatriantları ilgilendiren sosyal güvenlik hukuku mevzuatı ve bu mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bu sorunlara önerilen çözüm yolları S a y f a 6

7

8 VI- Repatriantın veya bir yakınının vefatı nedeniyle ortaya çıkan durumlara dair hukuki mevzuat ve bu mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bu sorunlara önerilen çözüm yolları. Ana Hatlarıyla Türk-Abhaz ve Rus Miras Hukukları i-ana hatlarıyla Abhaz Miras Hukuku ii- Ana hatlarıyla Türk Miras Hukuku iii-ana hatlarıyla Rus miras hukuku - Repatriantın vefatı durumunda Abhazya ve Rusya da yapılması gerekli işlemler - Repatriantın vefatı durumunda Türkiye de yapılması gerekli işlemler - Cenazenin Türkiye den Abhazya ya veya Abhazya dan Türkiye ye nakli VII-Abhazya da gözaltı uygulamaları, ceza davaları, temyiz, istinaf, itiraz yolları ve sanık hakları hakkında repatriantların bilmesi gereken temel bilgiler VIII- Abhazya da repatriantın mülkiyet hakkına yönelik işlem veya haksız fiillere karşı yasalardan kaynaklanan güvenceleri. KAYNAKÇA EKLER Abhazya Cumhuriyeti Anayasası (Tam Metin) Repatriantlar Hakkında Abhazya Cumhuriyeti Temel Yasası (Tam Metin) Repatriantlara yapılan maddi desteklere ilişkin usuller S a y f a 8

9 Предисловие Содержание.. 13 Раздел первый Отношения между Абхазией и Турцией. 15 i- Правовой статус Абхазии с официальной точки зрения Турецкой Республики ii- Фактическое отношение Турецкой Республики в вопросах, связанных с Абхазией iii- Отношение Республики Абхазия к турецким гражданам (визовая политика и т.д.) Раздел второй Правовой статус репатриантов в Абхазии 21 i- Правовой статус репатрианта в соответствии с абхазским законодательством ii- Правовой статус экс-репатриантов в соответствии с абхазским законодательством iii- Правовой статус тех репатриантов в Абхазии, кто получил российское гражданство. Раздел третий Проблемы гражданского статуса репатриантов и их решения I. Проблемы репатриантов, связанные с гражданством и возможные решения i- Абхазский закон о гражданстве ii- Турецкий закон о гражданстве iii- Российский закон о гражданстве Решение проблем, возникающих в связи с Законом о гражданстве. 67 II. Проблемы репатриантов, связанные с семьей проблемы и решения S a y f a 9

10 Брак. 71 i- В соответствии с Законом абхазские семьи; право возраст вступления в брак, применимым национальным законодательством (если один из супругов является иностранцем), срок действия брака, которая произошла за рубежом и документов, необходимых для вступления в брак ii- В соответствии с турецким законодательством в области семейного права: права возраст вступления в брак, применимым национальным законодательством (если один из супругов является иностранцем), срок действия брака, которая произошла за рубежом и документов, необходимых для вступления в брак iii- В соответствии с Законом русская семья, право возраст вступления в брак, применимым национальным законодательством (если один из супругов является иностранцем), срок действия брака, которая произошла за рубежом и документов, необходимых для вступления в брак Срок действия брака, которая произошла перед абхазскими властями в Турции Развод. 88 i- В соответствии с Законом абхазская семья, условия развода, правовые последствия развода экс-супруга и общих детей, алименты и т.д. по вопросам, связанным с разводом ii- В соответствии с турецким семейного права, условия развода, правовые последствия развода экс-супруга и общих детей, алименты и т.д. по вопросам, связанным с разводом iii- В соответствии с Законом русская семья, условия развода, правовые последствия развода экс-супруга и общих детей, алименты и т.д. по вопросам, связанным с разводом Срок действия развода, которая произошла перед абхазскими властями в Турции Вопросы, касающиеся детей. i- В соответствии с Законом абхазские семьи; гражданство детей (если один из супругов является иностранцем) и регистрации рождения и паспортные процедуры для новорожденных. ii- В соответствии с турецким семейного права, гражданского статуса детей (если один из супругов является иностранцем) и регистрации рождения и паспортные процедуры для новорожденных. iii- В соответствии с Законом русская семья, гражданство детей (если один из супругов является иностранцем) и регистрации рождения и паспортные S a y f a 10

11 процедуры для новорожденных Решение проблем, возникающих в семейном праве. III-социального страхования Проблемы репатриантов и решения. Медицинское страхование i- Абхазского системы здравоохранения страхования и его реализации для репатриантов ii- Турецкая система медицинского страхования. Реализация (Турецкий) Генеральный медицинского страхования (ГХИ) для турецких граждан, проживающих за пределами Турции -Пенсионных прав в Турции - Пенсионные права в России Решение проблемы репатриантов, связанные с социальным вопросам страхования IV- военно-обязательство проблемы репатриантов и решения. i- Военная обязанность граждан Абхазии. ii- Военная обязанность граждан Турции iii- Воинская обязанность репатриантов, которые также проводить русский паспорт Решения по проблемам репатриантов, связанные с военными вопрос обязательство V- правовые проблемы студентов репатриантов и решения Турецкая система образования и ее отличия от системы образования абхазских - Проблемы репатриантов, занявший его / ее первый / средней части образования в Турции и хочет продолжить его / ее образования в Абхазии (необходимые документы, процедуры и т.д.) - Решения по проблемам репатриации, связанные с проблемами образования S a y f a 11

12 VI-правовой ситуации, которая происходит после смерти репатрианта и проблема передачи наследства и другие вопросы, связанные с наследованием Основные направления турецко-абхазского и русского наследия Законодательство i- Основные направления наследственного права абхазского ii- Основные направления турецким законам наследования iii- Основные направления русского права наследия -Правовые обязательства по смерти объявление на абхазском и турецком законодательстве. -Процедуры передачи гроб из Турции в Абхазию -Процедуры по социальным вопросам страхования, связанные со смертью репатрианта VII-Основные сведения о законе казни абхазского для репатриантов. VIII-конституционный гарантий для репатриантов о своих имущественных прав в Абхазии Правовые гарантии от экспроприации и конфискации -Правовой защиты от нарушений прав собственности, связанных с частными лицами БИБЛИОГРАФИЯ ОБОРУДОВАНИЕ Конституция Республики Абхазия (Полный текст) Основной Закон Республики Абхазия о репатриантов (Полный текст) Процедуры для финансовой поддержки для репатриантов S a y f a 12

13 Sunuş yılının Ocak ayında Abhazya ya geldiğimden bu yana, Abhazya da repatriant (vatana dönen) olarak adlandırılan, çoğunluğu Türkiye doğumlu Abhaz ve Ubıhlarla, onların ailelerinden oluşan kişilerin yaşadıkları entegrasyon sorunlarını derinleştiren hukuki mevzuat konusundaki belirsizlik, bilgisizlik ve eksiklerin nasıl giderilebileceği konusu, bir hukukçu olarak zihnimi daima meşgul etti. Bu konudaki sorunların aşılmasına katkı koyacak bir çalışma yapmayı hep arzuladım. Ne var ki bu tür bir çalışmayı birinci elden ilgilendiren Abhaz ve Rus mevzuatının Rusça olması, bu konuya dair projelerimi uzun bir süre ertelememe neden oldu. Tam da bu noktada, bu tip sunuş yazılarında adet olanın aksine bir teşekkürümü sonda değil en başta ifade etmek istiyorum. Eğer Sohum da çalışmalarını yürüten Center For Humanitarian Programmes (İnsani Amaçlı Programlar Merkezi) ve onun değerli hukukçuları Said Gezerdava ile Tina Pilia nın ve yine Sohum un en tanınmış hukuk bürolarından biri olan Lex Consultant ın kıymetli avukatlarından Vladimir Agumava nın çok değerli teşvik ve katkıları olmasaydı elinizde tuttuğunuz rehberin hazırlanması kesinlikle imkansız olurdu. Onlara hem kendim, hem de bu çalışmadan yararlanacaklarına inandığım tüm repatriantlar adına en içten teşekkürü bir borç biliyorum. Abhaz ve Rus mevzuatı ile ilgili özellikle dilden kaynaklanan sıkıntılarımı yukarıda isimlerini verdiğim değerli meslektaşlarımın destekleri ile aşabileceğime inandıktan sonra Repatriantların Hukuk Rehberi olarak kafamda tasarladığım çalışmanın hangi konulara odaklanması gerektiği sorusunun yanıtını aramaya başladım. Bu sorunun yanıtını almak için bir çok repatriantla ve konu ile ilgili Abhaz yetkili ile görüş alışverişinde bulundum. Yaptığım bu fikir alışverişleri ve kendi gözlemlerim neticesinde Abhazya daki repatriantların hukuki sorunlarının temel olarak vatandaşlık, sosyal güvenlik (emeklilik, ücretsiz sağlık hizmetlerine erişim), aile hukuku mevzuatı (evlenme, boşanma, çocukların velayeti vb), askerlik mükellefiyeti, eğitim, miras ve mülkiyet sorunları gibi bazı başlıklarda yoğunlaştığını tespit ettim. Bu tespitim çerçevesinde şekillenen bu kitapta, az önce sayılanlar başta olmak üzere Abhazya daki repatriantları en çok ilgilendirdiğine inandığım konularda, onlara temel mevzuat bilgileri vermenin yanı sıra, karşılaştıkları ya da muhtemelen günün birinde karşılaşacakları problemleri pratik biçimde aşmaları için öneriler getirilmesi hedeflenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Repatriantların Hukuk S a y f a 13

14 Rehberi nin tamamen pratik bir takım ihtiyaçlara cevap vermek için hazırlandığı, herhangi bir akademik kaygı içermediği, bu tip bir kurgusunun ve iddiasının olmadığı derhal görülecektir. Umarım bu rehber, repatriantların hukuki sorunlarını aşmalarında, hedeflendiği şekilde, onlara pratik bir yarar sağlar ve aynı zamanda kendisinden sonra bu alanda yapılacak daha kapsamlı, daha işlevli ve daha değerli çalışmalar için mütevazi bir başlangıç noktası olmayı da başarır. Bu kısa sunuşu bir dizi başka teşekkürle bitirmek istiyorum. Çalışmamı bir proje olarak kağıda döktüğüm andan itibaren onu en ciddi şekilde destekleyen ve projenin yürütülmesini mümkün kılan maddi desteklerin sağlanması için elinden gelen tüm yardımı yapan hatta adeta gönüllü bir proje danışmanı gibi çalışan Center For Humanitarian Programmes yöneticisi Arda İnal-İpa ya gönülden teşekkür ederim. Aynı şekilde projenin hazırlanması sürecini maddi olarak destekleyen Abhaz Toplumsal Kalkınma Vakfı na (Абхазский Общественный Фонд Развития "Амшра"), bu Vakfın kurucu ve yöneticilerinden Beslan Agırba, Aiada Ladaria ve Elena Kobakiya ya da teşekkür ederim. Kitabın taslak halini inceleyerek değerli görüşlerini benimle paylaşan Ankara Barosu avukatlarından sevgili ablam Fahriye Belgün Baba ile İstanbul Barosu avukatlarından ağabeyim Murat Şeref Baba ya ve hem kitabın teknik olarak hazırlanmasında, hem de değerli eleştirileri ile içeriğinin oluşturulmasında önemli bir katkı sunan, daha önce de Her Yönüyle Abhazya kitabını birlikte hazırlamaktan onur duyduğum (Bagba) Behice Bağ ve (Yağan) Adnan Özveri ye de ayrı ayrı teşekkür ederim. Kitabın dağıtımını üstlenerek okuruna ulaşmasına imkan sağlayan Abhaz Dernekleri Federasyonu na (Abhaz - Fed) ve onun değerli Başkanı Feridun Aksoy a (Akhusba) da özel olarak teşekkür ederim. Ayrıca başta Suat Sazba olmak üzere Nizam Hapat, Sunay Aguas, Vural Maan, Ali Anşba, Rıdvan Han-İpa, Bahadır Açuşba, Erkut Azınba ve Neycan Açuşba ya kitabın basılmasına yaptıkları maddi katkılardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak ise iyi günde kötü günde beraber olmanın hakkını her zaman en gerçek manasında vermeyi bilen hayat arkadaşım değerli eşime ve en sıkıntılı anlarımda bile bir gülümseyişi ile içimi ısıtmayı başaran minik kızıma teşekkür ederim. Onların manevi desteği, her türlü çabamın sonuca ulaşmasında benim için en temel güçtür ve aslında hiçbir teşekkürle bu desteğin hakkı ödenemez. Av. Anıt Baba Eylül Sohum S a y f a 14

15 Birinci Bölüm TÜRKİYE - ABHAZYA İLİŞKİLERİ S a y f a 15

16 S a y f a 16

17 Türkiye Abhazya İlişkileri i-türk-abhaz ilişkilerinin tarihi Türk-Abhaz ilişkilerinin uzun bir tarihi vardır. Türklerin Hazar bölgesine ve Anadolu nun Karadeniz kıyılarına gelmeleri ile başlayan bu ilişkiler, yılında Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet in bir Ceneviz kolonisi haline gelmiş olan Sebastopolis i (bugünkü Sohum şehri) alıp Sohum-Kale adıyla Batum Sancağı na bağlaması, daha sonrasında 3. Murat ın Gürcistan ve Kafkasya fetihlerini takiben Sohum-Kale yi Beylerbeyliği yapması ve ardından tekrar Çıldır Eyaleti ne bağlaması Osmanlı tesirinin Sohum ve dolayısı ile Abhazya üzerinde giderek güçlenmesini beraberinde getirmiştir. Abhazların ve yıllarında Sohum-Kale de bağımsızlık talebiyle büyük bir isyan çıkarması üzerine Çıldır Valisi Osman Paşa tarafından ayaklanma bastırılarak Sohum ve çevresinde Osmanlı hakimiyeti yeniden tesis edilmiştir. Daha sonrasında Ferah Ali Paşa tarafından yeniden inşa edilen Sohum-Kale, &#;da Ruslar tarafından ele geçirilmişse de Bükreş Anlaşması hükümleri uyarınca Osmanlılara iade edilmiştir yılında kalenin ikinci defa Ruslarca işgal edilmesi sonrasında Edirne Anlaşması ile bölge yeniden Ruslara bırakılmıştır. Osmanlı Devleti nin Abhazya ya verdiği önemin bir göstergesi de, Sohum Kalesi nin kapısındaki kitabenin, Türkiye de 98 Harbi olarak da bilinen Osmanlı-Rus Savaşı nın ardından kalenin kesin olarak kaybedildiği anlaşılınca, zamanın padişahı tarafından İstanbul a geri getirilerek Topkapı Sarayı nın ikinci avlusuna dikilmesidir. Osmanlılarda kaybedilen başka bir kale için benzer bir uygulama hiç yapılmamıştır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın sadrazam olduğu tarihinden sonra yaptırılan bu kitabe III. Ahmet zamanında yazılmış ve kale kapısına konulmuştur. Abhazya ile Türkiye arasındaki en önemli tarihsel ve sosyal bağ hiç şüphesiz, yüzyıl boyunca devam eden Kafkas Savaşları nın neticesinde sayısı yüz binlerle ifade edilen Abhaz ın Türkiye topraklarına zorunlu olarak sürgün gitmiş olmasıdır. Bu sürgünlerin torunları Abhazya yasalarına göre, Abhazya Cumhuriyeti nin doğal vatandaşı sayılmakta ve bazı araştırmalara göre günümüzdeki nüfuslarının Abhazya daki Abhaz nüfusundan S a y f a 17

18 daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı yılı içinde Abhazca yı seçmeli ders olarak Türk devlet okullarında öğretilecek Anadolu da yaşayan ilk dört dilden biri olarak deklare etmiştir ( Özetle Osmanlılarla başlayan ve yaklaşık yıl geriye giden Türk-Abhaz ilişkilerinin bugüne dek gelen etkisi küçümsenemeyecek boyuttadır. ii-abhazya Cumhuriyeti nin Türkiye Devleti açısından statüsü yıllarında Gürcistan işgalini başarıyla püskürten Abhazya sonraki yıllarda bağımsızlığını adım adım güçlendirdi. Abhazya nın tarihsel ve sosyal gerçeklere dayanan bağımsızlığı uzun bir süre Birleşmiş Milletlere üye herhangi bir devlet tarafından tanınmadı. Hatta Gürcistan ın girişimleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) tarafından yılından itibaren Abhazya ya ağır bir ambargo uygulanmaya başlandı. Kara sınırları kapatıldı, denizden abluka uygulandı. Türkiye BDT ile herhangi bir üyelik ilişkisi içinde olmamasına karşın, bu topluluğun aldığı ambargo kurallarına gönüllü olarak destek olma yolunu seçti. Türkiye nin bu kararı almasında sınır komşusu Gürcistan la olan ilişkilerini geliştirme isteği etkili oldu. Bu acımasız ambargo ile mandalina başta olmak üzere, Abhazların tarım ürünlerinin ihracı ya engellendi ya da kısıtlandı. Aynı süreçte can damarı olan turizm sektörü de çöken Abhazya, Gazze Şeridi ne uygulanan muamelenin bir benzeri ile adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürüldü. Tüm bu akıl almaz baskılarla Abhaz halkına boyun eğdirileceği ve bağımsızlık iradesinin kırılacağı zannedildi. Ama zaman bu hesabı yapanların yanıldığını ortaya çıkardı dan itibaren BDT üyesi Rusya Federasyonu daha önce kısmen gevşettiği ambargoyu fiilen adım adım kaldırdı. Ne yazık ki Rusya nın bu olumlu adımı Türkiye tarafından takip edilmedi. Gürcistan ın yılında funduszeue.info ya saldırması ile birlikte başlayan savaş, Abhazya yı da hedef alan açıklamalarla yayılma eğilimi gösterdi. Rusya nın Gürcistan ın askeri saldırısına yanıtı sert oldu ve savaş beş gün içinde Rusya Federasyonu birliklerinin zaferi ile sonlandı. Bu savaşın sonucunda sadece Güney Osetya daki Gürcü işgal birlikleri değil ama Abhazya Kodor Vadisi ndeki son Gürcü askeri varlığı da temizlendi. 26 Ağustos &#;de Rusya Federasyonu Abhazya ile funduszeue.info nın bağımsızlığını tanıdığını tüm dünyaya açıkladı. Ardından Abhazya ve S a y f a 18

19 Rusya arasında stratejik işbirliğinin temellerini atan birçok askeri ve mali anlaşma imzalandı. Ülkedeki güvenlik ve istikrar kaygıları büyük ölçüde giderilmiş oldu. Rusya Federasyonu nun ardından Abhazya yı BM üye ülkelerinden 5 Eylül &#;de Nikaragua, 10 Eylül da Venezuella, 15 Aralık da Nauru, 29 Nisan da Vanuatu, 29 Eylül de Tuvalu devletleri de resmen tanıdığını açıkladı. Abhazya nın bağımsızlığının tanınması açısından uluslararası platformda olumlu etkileri olan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye Devleti bugüne kadar Abhazya yı Gürcistan dan bağımsız ve kendi egemenliğine sahip ayrı bir ülke olarak resmen tanıma yönünde hiç bir adım atmadı. Türkiye-Abhazya ilişkileri Gürcistan ın stratejik öneme sahip olduğu Bakü- Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Nabucco Doğal Gaz Boru hattı ve benzeri projelerin gölgesinde kaldı. Bugün de Türkiye nin konuya dair resmi bakışı eski Türk Cumhurbaşkanını S. Demirel in ifadesi ile Abhazya daki sorunun Gürcistan ın toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı metotlarla çözülmesidir. Abhazya daki realiteyi kavramaktan uzak bu yaklaşım nedeni ile Türk-Abhaz ilişkileri sahip olduğu potansiyeli yakalamaktan ne yazık ki çok uzaktır. Yine de Abhazya açısından Türkiye en azından ticaret rakamları incelendiğinde önemli bir ticari ortaktır. Bazı istatistiklere göre Abhazya ithalatının yarıya yakınını ve ihracatının yüzde kırk beşini deniz yolu üzerinden Türkiye ile gerçekleştiriyor. Ne var ki zaman zaman Abhazya ya giden Türk gemilerine Gürcistan tarafından açık sularda el konuluyor, kaptanlar hapsediliyor. Eski Abhaz Devlet Başkanı S. Bagapş korsanlık olarak nitelediği bu konudaki tuhaflığa dikkat çekmiş ve Türkiye nin Gürcistan a hibe ettiği hücumbotlarla Abhazya ya gidip gelen Türk gemilerine açık sularda el koyuyorlar diyerek tepkisini dile getirmişti. Özetleyecek olursak Türkiye Cumhuriyeti devleti; - Abhazya nın bağımsızlığını ve egemenliğini resmi olarak tanımamakta, tıpkı diğer Batı ülkeleri gibi, Abhazya yı Gürcistan ın bir özerk bölgesi olarak var saymakta; - Ticari ilişkilerin sürmesi için iki ülke arasında mevcut ticari gemi ulaşımına fiilen göz yummakta ama ne deniz ne de hava yolu ile Abhazya ile Türkiye arasında doğrudan yolcu ulaşımına izin vermemekte; - Resmen tanımadığı Abhazya ile doğrudan diplomatik ilişki tesis etmemekte, az sayıdaki resmi ziyaretini Tiflis üzerinden gerçekleştirmekte S a y f a 19

20işlemlerde sorun çıkarmayarak) işlem tesisine göz yummaktadır. iii-abhazya nın Türkiye ye ve Türk vatandaşlarına yönelik uygulamaları Abhazya tüm bölge ülkeleriyle olduğu gibi, en büyük diasporasının yaşadığı Türkiye ile de iyi komşuluk ilişkileri tesis etmek istemektedir. Bu ilişkiler günün birinde tesis edildiğinde Abhazya belki de Türk turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri haline gelecektir. Bu açıdan Abhazya Türkiye nin bağımsızlığını tanımasını, bu gerçekleşinceye kadar ise Abhazya ve Türkiye arasında doğrudan ulaşımın yeniden sağlanmasını talep etmektedir. Ne var ki Türk tarafı Abhazya nın bu haklı taleplerine bugüne kadar olumlu bir cevap vermemiştir. Bu nedenle Abhazya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Abhazya Cumhuriyeti Devleti ne her ne amaçla (turistik ziyaret, iş, yerleşme, eğitim vb.) olursa olsun gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Abhazya vizesi almak zorundadır. Vize işlemleri sınırda yapılmadığından ayrıca Abhaz pasaportu olmayan Türk vatandaşlarının önceden vize başvurusu yapmadan Abhaz sınırından içeri girmesi mümkün değildir. Abhazya vizesi internet aracılığıyla Abhazya Dışişleri Bakanlığı nın sitesi ( üzerinden alınabileceği gibi, bizzat giderek Abhazya nın İstanbul daki temsilciliğinden de alınabilir. S a y f a 20

21 İkinci Bölüm ABHAZYA DA REPATRİANTLARIN (VATANA DÖNENLERİN) STATÜSÜ S a y f a 21

22 S a y f a 22

23 Abhazya da Repatriantların (Vatana Dönenlerin) Statüsü i-abhaz mevzuatına göre repatriant (vatana dönen) kimdir, hukuki statüsü nedir yılında Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından temel kanun statüsü ile kabul edilerek yürürlüğe giren "Repatriantlar Hakkında Abhazya Cumhuriyeti Temel Yasası"na göre anavatanları Abhazya&#;yı terk etmek zorunda kalan Abhaz (Abaza), Abazin ya da Ubıh kökenlilerden, Abhazya&#;ya geri dönenlere "repatriant" denir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Abhaz, Abazin ve Ubıh kökeni insanlar Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olma ve Abhazya&#;da yaşama hakkına sahiptir. Anavatanına dönen bu kişiler, kayıt tarihinden itibaren beş (5) sene için "repatriant statüsü" kazanır ve Abhazya vatandaşlarının haklarının yanı sıra özel bazı haklara da sahip olur. Abhazya Cumhuriyeti yasaları uyarınca repatriant olma şartları: -Abhaz, Abazin ya da Ubıh kökenli olmak. -Abhazya&#;ya gelerek, Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesine vatandaşlık için şahsen başvuruda bulunmaktır. Repatriantlık başvurusu için gerekli evraklar: -Nüfus Cüzdanı, -Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, -8 adet vesikalık fotoğraf, -Geri Dönüşçü (Repatriant) Formu (daha önce gönderilmediyse), -Diasporada yaşanılan yerdeki Abhaz yada Kafkas Derneği&#;nden hangi Kafkas halkından olunduğunu ve mensubu olunan sülaleyi gösteren mektup. Bu mektup, onu veren kurumun antetli kağıdına yazılmalı, sorumlu kişinin imzasını ve kurumun mührünü ihtiva etmelidir, -Abhazya&#;da yaşayan Türkiye&#;den geri dönen ve repatriantlık başvurusu yapan kişiyi tanıyan, başvurucunun Abhaz, Abaza, yada Ubıh olduğunu ispatlayabilecek iki kişinin imzalı beyanları. S a y f a 23

24 Repatriantlık başvurusunun bizzat yapılması gerekmektedir. Repatriantlarca (tarihi) Abhaz soyadının yeniden kazanılması Abhaz Medeni Durum İşlemleri Yasası sekizinci bölüm Madde 66 uyarınca, on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen Rus-Kafkas ve Rus-Türk savaşları ile yine aynı yüzyıldaki olayların neticesinde Abhazların (Abazaların) tarihsel topraklarını terk etmek zorunda kalan kesiminin doğrudan soyundan gelen etnik Abhazlar (Abazalar), on sekiz yaşına geldiklerinde (tarihi) Abhaz soyadlarını yeniden edinebilirler. On sekiz yaşından küçüklerin (tarihi) Abhaz soyadlarını edinmeleri ebeveynlerinin rızasına bağlıdır. Ebeveynin (tarihi) Abhaz soyadını alması esnasında kendi soyadı da değişecek on-on sekiz yaş aralığındaki küçük çocukların şahsi onayı aranır, on yaşından küçük çocuğun onayının alınması gerekli değildir. (Tarihi) Abhaz soyadının yeniden kazanılması için şu evraklara ihtiyaç vardır: - İlgili kişinin (tarihi) Abhaz soyadının yenilenmesi için başvurusu. - Başvuru sahibinin pasaportunun bir sureti. - Abhazya Geri Dönüş Devlet Komitesi nin ilgili kişinin başvurusunu destekleyen yazılı beyanı. Bu tip bir başvuruyu alan ilgili resmi memur üç işgünü içinde bir değerlendirme yaparak bir karara varmak durumundadır. Eğer geçerli nedenler varsa bu süre beş güne kadar uzatılabilir. Eğer başvuru reddedilirse, yazılı olarak ret gerekçeleri bildirilmek ve başvuruya müstenidat olarak resmi makama teslim edilen tüm belge ve dokümanlar başvurucuya eksiksiz iade edilmek zorundadır. Başvuru kabul edildiği takdirde, ilgili kişinin (tarihi) Abhaz soyadını yeniden edindiği bilgisi, yedi gün içinde kimlik bilgilerinin tutulduğu Devlet Kayıt Arşivi ne bu konuda kararı veren makamca bildirilmek zorundadır. Bu bildirimde ilgili kişiye dair tüm kimlik, tabiiyet, doğum vb. bilgilerin yanı sıra tarihi Abhaz soyadı edinilmeden önceki soyadı ve edinilmeden sonraki soyadı bilgileri bilhassa bulunur. Bu işlemin numarası ve gerçekleşmesinin yasal dayanaklarını içeren bir kayıt da repatriantın Abhaz pasaportunun ilgili sayfasına işlenir. S a y f a 24

Daha göster

Единое информационное пространство Закавказья и Великий Шелковый путь XXI века

Ни для кого не является откровением, что Кавказ, в силу этнического и религиозного многообразия своего населения, является довольно-таки сложной территорий в плане создания единого информационного пространсва, которое является одним из неоспоримых позитивных достижений глобальной эпохи, обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. Учитывая поляризацию в регионе, когда, сохраняя нормальные отношения с Россиией, Азербайждан более тяготеет к Турции, Грузия, несмотря на формальные попытки улучшения взаимоотношений с северным соседом, привержена идее вступления в Евросоюз и НАТО, а Армения, по словам главы аналитического бюро «Alte et Certe» Андрея Епифанцева, ведет комплементарную политику, пытаясь угодить и России, и Западу, а «в нашем полярном мире, который поляризуется все больше, достичь этого невозможно» . Таким образом, на сегодняшний день для Закавказья практически не осталось тем, освещая которые средства массовой информации могли бы способствовать восстановлению диалога и постепенному снятию напряжения между соседними народами. Поэтому, тема нового глобального проекта, способного свести воедино экономические интересы закавказских государств, могла бы консолидировать информационную политику средств массовой информации закавказских государств, способствовать зарождению единого информационного пространства региона и таким образом стать шагом если не к восстановлению нормальных отношений, то, по крайней мере, к началу кооперации между вовлеченными в этот проект структурами. «Решение по конфликтным ситуациям не будет найдено до тех пор, пока мы не будем воспринимать регион как единое экономическое пространство. То, что происходит в данном регионе, сразу отражается на соседях» , - сказал бывший министр иностранных дел Грузии funduszeue.infoришвили в одном из интервью и подчеркнул, что установление региональных структурных рамок позволит обеспечить стабильность и снизить риски.

Значение слова "nüfus cüzdanı" в словаре турецкий языка

НОВОСТИ, В КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТЕРМИН «NÜFUS CÜZDANI»

Здесь показано, как национальная и международная пресса использует термин nüfus cüzdanıв контексте приведенных ниже новостных статей.

Sığınmacılara Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenlendiği İddiası

Mardin Adliyesi binası- Tutuklanan kişilerin adliyeden çıkışı-Cezaevi aracına biniş Sığınmacılara sahte nüfus cüzdanı düzenlendiği iddiası- Adliyeye sevk edilen  «Haberler, Июн 15»

Nüfus cüzdanı hayatını alt üst etti

Sivas'ta 53 yaşındaki muhtar Mehmet Kimsesiz, nüfus cüzdanının 5 yıl geç çıkarılmasının yolaçtığı sorunlarla sürekli mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. «Zaman Gazetesi, Июн 15»

Mardin'de Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenleyen 22 Kişi Adliyeye Sevk …

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Adliye binası önünden detay görüntüler- Şahısların adliyeye çıkarılması Sığınmacılara sahte nüfus cüzdanı düzenlendiği iddiası-  «Haberler, Июн 15»

Sahte nüfus cüzdanı operasyonu: 30 gözaltı

Mardin'de Suriyeli sığınmacılara sahte nüfus cüzdanı hazırladıkları öne sürülen aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. «Memurlar, Июн 15»

ALES yarın yapılacak

Adaylarımızın, sınava girebilmesi için giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı  «Hürriyet, Май 15»

Dersim'de tarihi nüfus cüzdanı: Dini: İslam, mezhebi: Alevi

Baran ve Canan ailelerinin avukatı Cihan Söylemez, kazılar sırasında ortaya çıkan mühür ve ailenin bu güne kadar koruduğu nüfus cüzdanının tarihi bir kanıt  «CNN Türk, Май 15»

IŞİD, bir bebeğe 'nüfus cüzdanı' verdi!

Terör örgütü IŞİD, kan donduran bir bebek fotoğrafı paylaştı. Örgütün bebeğe 'nüfus cüzdanı' verdiği bildirildi. Fotoğrafta ise, bebeğin yanında hazırlanan 'nüfuz  «T24, Апр 15»

YGS adaylarına nüfus cüzdanı uyarısı

Erzurum Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi nüfus cüzdanı olmayan öğrenciler için sınav sabahı 2 fotoğrafla  «Hürriyet, Мар 15»

Bakan yeni nüfus cüzdanı ve ehliyeti tanıttı

Bakan Ala, İç güvenlik paketindeki düzenlemeyle pasaport ve ehliyet verme yetkisinin polis idarelerinden nüfus idarelerine geçeceğine dikkati çekti. «Posta, Фев 15»

Sahte Nüfus Cüzdanı Kullanan Şahsa 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Polisin nüfus cüzdanı üzerindeki fotoğrafın uyuşmaması üzerine gözaltına alınan Mehmet T. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Erzurum Asliye  «BUGÜN, Фев 15»


ССЫЛКИ

« EDUCALINGO. Nüfus cüzdanı [онлайн]. Доступно на <funduszeue.info>. Июн ».

Antalya Yabancı sağlık Sigortası

Antalya sigorta

Antalya Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı sağlık sigortası Antalya ve Türkiye'nin diğer illerinde ikamet izni almak isteyen yabancıların yaptırması zorunlu olan özel sağlık sigortasıdıfunduszeue.infomizde üretilen YABANCI SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ GÖÇ İDARESİNDE GEÇERLİDİR. Kısa dönem ikamet izni,Uzun Dönem İkamet izni,Aile İkamet İzni ve Öğrenci ikamet izni için En ucuz Yabancı Sağlık Sigortası poliçeleri Bir yıllık ve İki Yıllık düzenlenebilmektedir. Sigorta acentemizde üretilen Yabancı sağlık Sigortası poliçelerinde ''İş bu Poliçe Tarih ve 16 Sayılı vize ve İkamet İzni taleplerinde yaptırılacak Sağlık sigortalarına ilişkin Genelge'de belirtilen Asgari teminat yapısını kapsamaktadır''İbaresi bulunmaktadır.

Devamı


FOREIGN HEALTH INSURANCE

WHAT IS FOREIGN HEALTH INSURANCE
For foreign nationals who want to obtain a residence permit in Turkey.

It is a private health insurance product produced by insurance companies in order to cover the treatment expenses within the scope of policy coverage limits in case of accident and illness.

Foreign health insurance is a necessary document for residence permit applications.

We prepare and deliver the foreign health insurance for residence within 10 minutes with our professional team.

You can contact us at our contact number to get a foreign health insurance price for residence.

Contact number : -

- - ЗАРУБЕЖНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕЧТО ТАКОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕДля иностранных граждан, желающих получить вид на жительство в ТурцииЭто продукт частного медицинского страхования, выпускаемый страховыми
компаниями для покрытия расходов на лечение в пределах лимитов покрытия
полиса в случае несчастного случая и funduszeue.infoнская страховка для иностранца является необходимым документом для
получения вида на жительство.

Мы подготавливаем и доставляем иностранную медицинскую страховку для проживания в
течение 10 минут с нашей профессиональной funduszeue.info можете связаться с нами по нашему контактному номеру, чтобы получить стоимость
медицинского страхования за границей для funduszeue.infoтный телефон : - - -

Antalya ikamet izni

Antalya ikamet izni teskeresi için gerekli olan yabancı sağlık sigortası Antalya,Alanya,Aksu,Demre,Kaş,Kemer, Kepez,Manavgat,Gazipaşa,Döşemealtı,Konyaaltı,Muratpaşa ilçelerinde ikamet etmek isteyen yabancı uyruklular'ın, Yabancılar koruma kanunu gereği İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Tarafından  belirlenen şartlara göre özel sağlık sigortası yaptırılması zorunludur.Acentemizde üretilen YABANCI SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ GÖÇ İDARESİNDE GEÇERLİDİR.
DEVAMI


Antalya Oturma izni

Oturma izni Antalya Türkiye'de yaşamak isteyen yabancıların,Kendilerine verilen vize süresinden daha fazla Türkiye'de ikamet etmek istemeleri durumunda;Yabancılara geçici olarak oturma izni hakkı verilen İkamet funduszeue.infoa oturma izni randevu alma başvurusu yapan yabancılar özel sağlık sigortası yaptırması funduszeue.infoa oturma izni almak isteyen yabancılar Antalya Alanya Aksu Demre Kaş Kemer Kepez Manavgat Gazipaşa Döşemealtı Konyaaltı Muratpaşa ilçelerinde yoğun olarak yaşamaktadır.Acentemizde üretilen YABANCI SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ GÖÇ İDARESİNDE GEÇERLİDİR.
DEVAMI


İKAMET İZNİ

İkamet izni sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre,Yabancılara Türkiye'de kalmak üzere verilen izin funduszeue.infoi makamlar tarafından düzenlenen İkamet teskeresi yabancılara Türkiye'de belirli bi sürede belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadıfunduszeue.infol düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden İkamet izni; Yabancının talepte bulunması,istenilen evraklar ile başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

DEVAMI

Etiketler :Antalya ikamet izni,Antalya oturma izni,Yabancı sağlık sigortası,
Antalya yabancı sağlık sigortası,Yabancı sağlık sigortası fiyatları,
özel sağlık sigortası Antalya,Yabancı uyruklu sağlık sigortası,
Antalya yabancı danışmanlık,Yabancı danışmanlık,Antalya danışmanlık şirketleri,Antalya yabancı danışmanlık firmaları,
Antalya danışmanlık firmaları,Yabancılar için genel sağlık sigortası sgk,
Yabancı uyruklu sağlık sigortası fiyatları,Antalya yabancı sağlık sigortası fiyatları, Yabancılar için sağlık sigortası fiyatları

Antalya ikamet izni,Antalya oturma izni

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası