nagihan kocası / 'Kızımı göstermiyor' demişti! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı

Nagihan Kocası

nagihan kocası

Survivor Nagihan&#;ın kocası ihanet etti!

TV 8'de ekrana gelen Acun Il&#;cal&#;'n&#;n yar&#;&#;ma program&#; Survivor ile büyük &#;öhrete kavu&#;an milli atlet Nagihan Karadere, ya da Survivor Nagihan'&#;n kocas&#;n&#;n ç&#;plak foto&#;raflar&#; ortaya ç&#;kt&#;. Survivor Nagihan'&#;n kocas&#; ç&#;&#;lak foto&#;raflar&#;n&#; çekerek sosyal medyadan tan&#;&#;t&#;&#;&#; bir kad&#;na gönderdi ancak bu foto&#;raflar&#;n ortaya ç&#;kmas&#; gündeme bomba gibi dü&#;tü. Kocas&#;ndan böyle bir ihanet beklemeyen Survivor Nagihan ise &#;u anda ne yapaca&#;&#; konusunda büyük karars&#;zl&#;k içerisinde

SURV&#;VOR NAG&#;HAN'IN KOCASININ ÇIPLAK FOTO&#;RAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Survivor Nagihan'&#;n yar&#;&#;mada oldu&#;u dönemde çekildi&#;i idda edilen ç&#;plak foto&#;raflar olay yaratt&#;. &#;ddiaya göre; Survivor Nagihan'&#;n kocas&#; U&#;ur Karadere e&#;ini Survivor'da yar&#;&#;mac&#; oldu&#;u s&#;rada aldatt&#;. Ç&#;plak foto&#;raflar&#;n&#; sosyal medyadan tan&#;&#;t&#;&#;&#; bir kad&#;na gönderen U&#;ur Karadere'nin bu görüntüleri kad&#;n&#;n videolar&#; Survivor Nagihan'a göndermesi ile ortaya ç&#;kt&#;. Kocas&#;ndan böyle bir ihanet beklemeyen Nagihan Karadere gördüklerine inanamad&#;. Survivor Nagihan'&#;n kocas&#;n&#;n ç&#;plak foto&#;raflar&#; sosyal medyada da Nagihan'&#;n namuslu kocas&#; mesaj&#; ile payla&#;&#;ld&#;.

Survivor Nagihan ya&#;ad&#;&#;&#; bu &#;okun ard&#;ndan Kanal Dve TV 8'de canl&#; yay&#;na konuk oldu. Kanal D'ye aç&#;klamas&#;nda kendisine &#;antaj yap&#;ld&#;&#;&#;n&#; belirten Nagihan, "E&#;imden para s&#;zd&#;rmaya çal&#;&#;t&#;lar ondan alamay&#;nca bana döndüler. euro istediler." dedi.

E&#;inden böyle bir &#;ey yapmas&#;n&#; beklemedi&#;ini ifade eden Survivor Nagihan, ya&#;ananlardan k&#;z&#;n&#;n etkilenmesini istemedi&#;ini, bu nedenle bo&#;an&#;p bo&#;anmamay&#; konu&#;mak istemedi&#;ini söyledi. Gördükleri kar&#;&#;s&#;nda &#;oka girdi&#;ini belirten milli atlet, gözya&#;lar&#;na hakim olamad&#;.

SURV&#;VOR NAG&#;HAN K&#;MD&#;R?

Nagihan Karadere, 27 Aral&#;k tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesine ba&#;l&#; C&#;&#;c&#;k köyünde do&#;du. Atletizmle ilgilenen Nagihan, bu konuda Fenerbahçe'de yeti&#;irken, sürat ko&#;ular&#; bran&#;&#;nda yar&#;&#;t&#;. &#;lk önemli ba&#;ar&#;s&#;n&#; 'te Romanya'n&#;n Köstence &#;ehrinde düzenlenen Balkan Gençler Atletizm &#;ampiyonas&#;'nda kazand&#;. Burada metre bra&#;&#;nda alt&#;n madalya kazanan Nagihan Karadere, ayn&#; &#;ampiyonada 4xm bayrak yar&#;&#;&#;nda gümü&#; madalya, 4xm bayrak yar&#;&#;&#;nda ise bronz madalya kazand&#;.

'de Çin'in Shenzhen kentinde gerçekle&#;tirilen Dünya Üniversite Yaz Oyunlar&#;'nda 4xm bayrak yar&#;&#;&#;nda gümü&#; madalya kazanan Türk Milli Tak&#;m&#;n&#;n bir parças&#; olan Karadere, ayr&#;ca m engelli yar&#;&#;&#;nda bronz madalyay&#; ülkemize getirdi. Yaz Olimpiyat Oyunlar&#;'nda Atletizm m engelli seçmelerinde hatal&#; ç&#;k&#;&#; yap&#;nca elenen Nagihan, büyük üzüntü ya&#;ad&#;.

7 &#;ubat 'da TV 8'de yay&#;nlanan ve Acun Il&#;cal&#;'n&#;n sundu&#;u Survivor program&#;na Ünlüler tak&#;m&#;ndan kat&#;lan Nagihan Karadere buradaki performans&#; ve h&#;rs&#; ile dikkat çekti. Yar&#;&#;ma ile birlikte Survivor Nagihan olarak haf&#;zalara kaz&#;nan Survivor'u 5. olarak tamamlad&#;.

U&#;ur Gökçe ile evli olan Nagihan Karadere'nin Ece Arven ad&#;nda bir k&#;z çocu&#;u var.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Nagihan Karadere eşi Uğur Karadere tarafından aldatıldı

&#;ddialara göre ise; U&#;ur Karadere e&#;i Survivor'da yar&#;&#;&#;rken aldatt&#;. Karadere, ç&#;plak foto&#;raflar&#;n&#; sosyal medyadan tan&#;&#;t&#;&#;&#; bir kad&#;na gönderdi. Kad&#;n da videolar&#;n&#; Karadere'ye gönderdi.

Nagihan Karadere telefonla ba&#;land&#;&#;&#; Renkli Sayfalar program&#;nda ise &#;unlar&#; söyledi:

Foto&#;raf&#; görür görmez e&#;imi arad&#;m nerdesin diye sordum. Acil görü&#;memiz laz&#;m dedim. O da &#;oka girdi, bir &#;ey söyleyemedi yada konu&#;mak funduszeue.info bunun bir aç&#;klamas&#; olmad&#;&#;&#;n&#; zaten biliyordum. Ne derse desin ben tatmin eden bir cevap veremeyecekti.

O foto&#;raflar&#;n eski oldu&#;unu ve phoshop oldu&#;unu söylüyor. Kaç y&#;ll&#;k evliyim. Belden üstü tamam ama belden alt&#;n&#; pek e&#;ime benzetemedim.

Nagihan Karadere'nin e&#;inin bu ç&#;plak foto&#;raf&#; evlerinin banyosunda çekti&#;i öne sürülüyor. Foto&#;raf sosyal medyada Nagihan'&#;n namuslu kocas&#; mesaj&#; ile payla&#;&#;ld&#;. Nagihan da bu olay üzerine e&#;inden bo&#;anma karar&#; ald&#;.

Adada yar&#;&#;t&#;&#;&#; süre içerinde e&#;inin ihanetine u&#;rad&#;&#;&#;n&#; ö&#;renen Nagihan Karadere, Göz6 Panaroma program&#;na da kat&#;ld&#;. Karadere, ya&#;ad&#;&#;&#; &#;oku canl&#; yay&#;nda gözya&#;lar&#;yla anlatt&#;:

Bu günü nas&#;l atlatt&#;m bilmiyorum. Kendimde de&#;ilim. Ya&#;ad&#;m ama nas&#;l ya&#;ad&#;m. Bir &#;antaj söz konusu. E&#;imden para s&#;zd&#;rmaya çal&#;&#;t&#;lar, ba&#;aramay&#;nca bana döndüler. 10 bin euro gibi bir rakam söz konusu. Whatsapp konu&#;malar&#;m&#;z mevcut. Hukuki i&#;lem ba&#;lat&#;ld&#;. Avukat&#;m&#;z gerekli i&#;lemleri sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde bir aç&#;klama yapaca&#;&#;m. &#;uan ben de hiçbir &#;ey bilmiyorum. Bildi&#;i tek &#;ey, herkesin bildi&#;i bir konu. Detay&#;n&#; önümüzdeki günlerde ö&#;renece&#;iz. O zaman daha donan&#;ml&#;, daha dolu bir &#;ekilde sizlere aç&#;klama yapabilirim.

&#;nsanlar&#;n biraz anlay&#;l&#;&#; olmalar&#; gerekiyor diye dü&#;ünüyorum. Her ne olursa olsun &#;uan eminim U&#;ur'un üzerine gidiyorlard&#;r. Hakl&#;-haks&#;z gözetmeksizin biraz daha sakin olmalar&#;n&#; rica ediyorum. Çünkü bir k&#;z&#;m var. Onun bu konudan etkilenmesini istemiyorum. En hafif bir &#;ekilde, yaralanmadan ailece devam etmek istiyorum.

Bo&#;an&#;yor musun? sorular&#;na &#;imdi yan&#;t vermek istemiyorum. gün içerisinde her &#;ey netle&#;mi&#; funduszeue.infoa'ya ait bir numara verdiler. K&#;z Türk. Whatsapp'tan arad&#;lar beni, konu&#;tuk. Ben o görüntüleri görünce &#;oka girdim. E&#;ime döndüm. Hiçbir &#;ey diyemedi.

&#;uan çok konu&#;acak bir &#;ey de yok. Her &#;ey kar&#;&#;&#;k. Nas&#;l en hafif bir &#;ekilde bu olay&#;n içinden ç&#;kabiliriz onu dü&#;ünüyorum. Daha önce hiç böyle bir &#;ey ya&#;amad&#;m. Kaç y&#;ll&#;k evliyiz, e&#;imden hiç böyle bir &#;ey beklemezdim. Neden yapt&#;?

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası