müze kart yenileme noktaları / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Satış Noktaları

Müze Kart Yenileme Noktaları

müze kart yenileme noktaları

Pamukkale&#;ye Ucuza Girmenin Yolu Müzekart

Kültür ve Turizm Bakanl&#;&#;&#;’n&#;n ören yerlerine giri&#; ücretlerine zam yapmas&#;n&#;n ard&#;ndan tart&#;&#;malar ba&#;lad&#;. Müze ve ören yerlerine ekonomik olarak girebilmenin alternatif bir yolu ise müze kart uygulamas&#;. Bakanl&#;&#;a ba&#;l&#; yürütülen bu uygulama ile bir y&#;l boyunca müze ve ören yerlerine tekrar tekrar para ödemeden müze kart ile giri&#; yapabiliyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanl&#;&#;&#; taraf&#;ndan hizmete al&#;nan Müze Kart uygulamas&#;, bakanl&#;&#;a ba&#;l&#; ’den fazla müzeyi ekstra ücret ödemeden ve bilet s&#;ras&#;nda beklemeden ziyaret imkan&#; sa&#;layan y&#;ll&#;k müze gezi program&#;. &#;sminize özel ald&#;&#;&#;n&#;z müze kart ile bir y&#;l boyunca Müze Kart&#;n geçerli oldu&#;u müzelerin tümüne giri&#; yapabilirsiniz. Bir de Müzekart + &#;eklinde seçene&#;i vard&#;r. Bazen iki ziyarette fiyat&#;n&#; amorti etti&#;i gibi, birçok yerde de bazen çok süren bilet kuyru&#;unda bekleme süresini s&#;f&#;rlar.

Müze Kart Ücretleri Ne Kadar?

Tam Müze Kart 40 TL’dir.
Tam Müze Kart + (Müze Kart art&#;) : 50 TL’dir.
Ö&#;renci Müze Kart 15 TL’dir.

&#;ndirimli Müze Kart:  Milli E&#;itim Bakanl&#;&#;&#; ile özel ilk ve orta ö&#;retim okullar&#; geçerli kimlik kart&#;n&#; haiz ö&#;retmenler, 18 ya&#;&#;n üzerindeki ö&#;renciler için Müzekart fiyat&#; üzerinden yüzde 50 indirim uygulan&#;r (Emekli Ö&#;retmenler, Özel Dershane Ö&#;retmenleri ile Üniversite Ö&#;retim üye/görevlilerine bu madde hükmü uygulanmaz).

Museum Pass Ege Nedir ?

Museum Pass Kartlar ile Müze ve Örenyerlerini gi&#;elere u&#;ramadan, kuyrukta beklemeden, h&#;zl&#; giri&#; imkân&#;yla, süreli/ücretsiz ziyaret edebilir, Müze ve Örenyerleri ma&#;azalar&#;ndan indirimli al&#;&#; veri&#; yaparak birçok avantajdan faydalanabilirsiniz.

&#;zmir, Ayd&#;n ve Mu&#;la illerinde bulunan tüm Müze ve Örenyerlerinde kullan&#;c&#;s&#;na her bir Müze/Örenyerine bir kez giri&#; imkân&#; sa&#;layacak ve ilk kullan&#;ld&#;&#;&#; andan itibaren 7 gün süre ile geçerli olacakt&#;r. Museum Pass Ege Kart 75 TL bedel ile geçerli oldu&#;u tüm Müze/Örenyerleri gi&#;elerinden sat&#;&#;a sunulacakt&#;r.

Museum Pass Ege kart&#;, bölgede mevcut bulunan tüm Müze ve Örenyerleri ma&#;azalar&#;ndan indirimli yararlanma, bölgedeki mevcut anla&#;mal&#; özel Müze ve Örenyerlerine indirimli giri&#; ve anla&#;mal&#; Kafe, Restoran, Konaklama Tesisleri, E&#;lence Mekânlar&#; ve Ma&#;azalardan indirimli yararlanma avantaj&#; sa&#;layacakt&#;r.

Müze Kart &#;çin Gerekli Belgeler

Çok kolayd&#;r. Geçerli kimlik kart&#;n&#;z ve ilk sefer için son 6 ayda çekilmi&#; bir foto&#;raf ve Müze Kart bedeli yeterlidir. Süresi geçen yenilemelerde s&#;f&#;rdan kart ç&#;kar&#;l&#;r ancak kay&#;t durdu&#;u için tekrar foto&#;raf gerekmez.

Müze Kart Nereden Al&#;n&#;r?

3 ana yol söyleyebiliriz. &#;nternetten, mobil araçlardan ve müze kart sat&#;&#; noktalar&#;ndan.

&#;nternetten Müze Kart Nas&#;l Al&#;n&#;r? Müze Kart Resmi siteden kredi kart&#; al&#;n&#;r. 2,50 TL kargo ücreti vard&#;r. 2 i&#; günü içinde teslim edilece&#;i söylenmektedir.
Mobil Müze Kart Sat&#;&#; Arac&#;: Bakanl&#;&#;&#;n gezici arac&#;na denk gelirseniz, rahatl&#;kla Müze Kart’&#;n&#;z&#; alabilirsiniz.
Denizli’de Müze Kart Sat&#;&#; Noktas&#; Pamukkale’dedir.

Müze Kart’&#;n Geçerli Oldu&#;u Yerler

Ülkemiz genelinde ’den fazla müze ve ören yerinde geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl&#;&#;&#;’na ba&#;l&#; tüm müze ve ören yerlerinde geçerli olup, özel müzeler, belediyelerin müzeleri v.s. gibi yerlerde geçmez. Ayr&#;ca üç önemli noktada ikinci mekan için geçerli de&#;ildir. Müze Kart + ise ekstra birçok müzede geçerliyken üstüne bir de avantaj noktalar&#;nda indirimler ve kampanyalar düzenler. Bir nevi kültürel seyahat sadakat program&#;d&#;r ve indirimlerinin içinde Özel Müzelerden, sergilere, Devlet Tiyatrolar&#;ndan, Devlet Opera ve Balesi’ne kadar birçok seçenek vard&#;r. Ayr&#;ca &#;stanbul &#;ehir Hatlar&#;’n&#;n bo&#;az turlar&#;nda da indirim yapar.

Sıradaki haber:

Bu Kiste Dikkat! Hayvandan İnsana Geçiyor

Bir yıl boyunca müzelere sınırsız erişim sağlayan Müze Kart&#;ın yılı fiyatı açıklandı. Müze Kart fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Kart türü ve müzeye göre Müze Kart ve e-bilet ücretleri 20 TL ila TL arasında değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı&#;nın belirlediği fiyata göre bir yıl boyunca &#;den fazla müze ve ören yerine sınırsız erişim sağlayan Müze Kart (Muzekart) ücreti belli oldu.

Müze Kartı ile İstanbul&#;da gezilebilecek müzeler listesi: Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Fethiye Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı), İslam Bilim ve Teknoloji Merkezi Müzesi, Adam Mickiewicz Müzesi, Kariye Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi.

Müzelere indirimli veya ücretsiz giriş

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri aşağıdaki gruplar için ücretsizdir: 18 yaş ve 18 yaş altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve aileleri, şehitler, engelliler, askere alınmış askerler, öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri.

60 TL olan giriş seviye Müzekart dışındaki Müzekart&#;lara &#;de zam geldi. Aşağıda güncel Müzekart fiyatlarını bulabilirsiniz. Öte yandan, 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü Türk vatandaşı gişelerden ücretsiz bilet alarak giriş yapabilir.

Müze kartı nasıl alınır?

Müze Kart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından &#;Fotoğraflı Kimlik Kartı, Pasaport veya Ehliyet&#; ibraz ederek 40 saniye içinde kartlarını alabilirler. Ayrıca funduszeue.info&#;de istenen bilgileri girerek, kredi kartı ile kart satın alabilirler. İnternet başvuruları, sistem onaylandıktan sonra 5 gün içerisinde kargo ile belirtilen adrese gönderilir.

İstanbul&#;da 8 satış noktası bulunmaktadır: İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kariye Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Aya İrini Anıtı Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Rumeli Hisarı.

Müze Kartı türleri ve fiyatları

Müze Kart resmi web sitesine göre, işte satın alabileceğiniz beş tür müze kartı.

 • Museum Pass Türkiye : Türkiye Müze Kartıyla, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı&#;na ait üç yüzden fazla müze ve ören yerini on beş gün boyunca ziyaret edebilir, yolculuğunuzun tadını zamanında çıkarabilirsiniz. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren on beş gün geçerli olan Museum Pass Türkiye fiyatı TL&#;dir.
 • Museum Pass İstanbul : İstanbul&#;da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı&#;na bağlı 13 müze MuseumPass İstanbul ile 5 gün boyunca gezilebiliyor. Müze ve ören yerlerini ilk ziyaretinizden itibaren 5 gün geçerli olan MuseumPass İstanbul fiyatı TL.
 • Museum Pass Cappadocia : Kapadokya Müze Kartıyla Nevşehir&#;de T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı&#;na ait ondan fazla müze ve ören yerini üç gün boyunca ziyaret edilebilir. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren üç gün geçerli olan Museum Pass Cappadocia fiyatı TL.
 • Museum Pass Akdeniz : Akdeniz Müze Kartıyla, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı&#;na ait elliden fazla müze ve arkeolojik sit alanını Antalya, Mersin, Adana ve Denizli&#;de ziyaret edebilirsiniz. yedi gün boyunca seyahatinizin tadını çıkarın. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren yedi gün boyunca geçerli olan Akdeniz Müze Giriş ücreti TL&#;dir.
 • Museum Pass Ege : Ege Müze Kartı ile İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli&#;de TC Kültür ve Turizm Bakanlığı&#;na ait altmışın üzerinde müze ve arkeolojik sit alanını ziyaret edebilirsiniz. 7 gün boyunca seyahatinizin tadını çıkarın. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren yedi gün geçerli olan Museum Pass the Aegean fiyatı TL.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı içeriklerde kombine biletler, e-biletler ve müze biletleri satışa sunuldu:

 • Efes Örenyeri + Efes Müzesi + Yamaçevler + St. Jean Örenyeri Kombine Bileti TL
 • Hıerapolis Örenyeri + Hierapolis Müzesi + Laodıkeia Örenyeri Kombine Bileti TL
 • Kombine(Efes Örenyeri-Efes Yamaçevler) E-Bilet i TL
 • İzmir Efes Örenyeri E-Bilet TL
 • Troya Örenyeri + Troya Müzesi Ve Assos Örenyeri Kombine Bıleti TL
 • Pamukkale Örenyeri Ve Arkeoloji E-Bilet TL
 • Galata Kulesi Müzesi E-Bilet TL
 • Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi E-Bilet TL
 • Nevşehir Göreme Örenyeri E-Bilet TL
 • Troya Örenyeri Ve Troya Müzesi Kombine Bileti TL
 • Kombine Bilet (Hatay Müzesi-St. Pierre Anıt Müzesi-Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi) E-Bilet i TL
 • Kombine Bilet (Side Antik Tiyatro-Side Müze) E-Bilet i TL
 • Aziz St. Nicolas E-Bilet TL
 • İzmir Bergama Akropol Örenyeri E-Bilet i TL
 • Aspendos Örenyeri E-Bilet TL
 • Çanakkale Troya Müzesi E-Bilet TL
 • Derinkuyu Yeraltı Şehri E-Bilet TL
 • İstanbul Arkeoloji Müzesi E-Bilet TL
 • Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri E-Bilet TL
 • Göbeklitepe Örenyeri Ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi Kombine Bileti TL
 • Perge Örenyeri E-Bilet TL
 • İstanbul Türk Ve İslam Eserleri Müzesi E-Bilet TL
 • Çanakkale Troya Örenyeri E-Bilet TL
 • Antalya Müzesi E-Bilet 90 TL
 • İzmir Bergama Asklepion Örenyeri E-Bilet i90 TL
 • Aksaray Ihlara Vadisi E-Bilet i90 TL
 • Antalya Myra Örenyeri E-Bilet 90 TL
 • Antalya Olympos Örenyeri E-Bilet i90 TL
 • Antalya Phaselis Örenyeri E-Bilet 90 TL
 • Antalya Patara Örenyeri E-Bilet 90 TL
 • Antalya Side Tiyatrosu E-Bilet 90 TL
 • Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri E-Bilet 90 TL
 • İzmir Efes Yamaçevler E-Bilet 85 TL
 • Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi E-Bilet 75 TL
 • Mersin Silifke Astım Mağarası E-Bilet 75 TL
 • Mersin Silifke Cennet Cehennem Örenyeri E-Bilet 75 TL
 • Denizli Laodikeia Örenyeri E-Bilet 75 TL
 • Aydın Afrodisyas Müzesi Ve Örenyeri E-Bilet 70 TL
 • Alanya Kalesi E-Bilet 65 TL
 • Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi E-Bilet 65 TL
 • Hatay Müzesi E-Bilet 65 TL
 • Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi E-Bilet i65 TL
 • Hatay St. Pierre Anıt Müzesi E-Bilet 65 TL
 • Nevşehir Zelve Paşabağlar Örenyeri E-Bilet i65 TL
 • Müzekart+60 TL
 • İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi E-Bilet 60 TL
 • Van Akdamar Anıt Müzesi E-Bilet 60 TL
 • İzmir Agora Örenyeri E-Bilet 50 TL
 • Kars Anı Örenyeri E-Bilet 50 TL
 • Çanakkale Assos Örenyeri E-Bilet 50 TL
 • Aydın Didim Örenyeri E-Bilet 50 TL
 • İzmir Efes Müzesi E-Bilet 50 TL
 • İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi E-Bilet 50 TL
 • Nevşehir Göreme Karanlık Kilise E-Bilet 50 TL
 • İstanbul İslam Bilim Ve Tek. Tarihi Müzesi E-Bilet 50 TL
 • İzmir Çeşme Müzesi E-Bilet 50 TL
 • Milet Örenyeri E-Bilet 50 TL
 • Muğla Marmaris Müzesi E-Bilet 50 TL
 • Özkonak Yeraltı Şehri E-Bilet 50 TL
 • Antalya Side Müzesi E-Bilet 50 TL
 • İzmir funduszeue.info Örenyeri E-Bilet 50 TL
 • Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi E-Bilet 50 TL
 • Ankara Cumhuriyet Müzesi E-Bilet 30 TL
 • Şanlıurfa Göbeklitepe Karşılama Merkezi E-Bilet 20 TL

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası