müşfik diktatör / Çocuklar için diktatörlük dersleri! - Tr

Müşfik Diktatör

müşfik diktatör

aydınlanma akımı ve pozitivizmden etkilenmiş, toplumun refahını arttırmaya yönelik adımlar atan diktatörleri karşılayan bir kavrammış. ingilizcedeki "benevolent dictator" teriminin karşılığı olarak böyle çevirdim.

öncelikle kimin iyi huylu diktatör kimin kötü diktatör olduğuna karar vermek oldukça öznel ve tartışma yaratan bir konu, bunu kabul edeyim. yine de böyle bir şapka altına topladığımızda tarih anlayışımızı geliştirebilecek bir grup yöneticiden bahsetmek de mümkün. wikipedia'da deli petro, napolyon, ii. mahmut gibi liderleri bu sınıf altına sokuyorlar*. genelde kendi ülkeleri için yenilikçi fikirlere sahip, nispeten daha hoşgörülü ve kendince iyi olanı yapmaya çalışan liderleri müşfik diktatör olarak niteleyen pek çok insan bulabiliriz.

ayrıca özgür yazılım dünyasında açık kaynaklı bir projenin lideri ve son sözü söylemede yetkili tek insan konumundaki kişiler içinde de kullanılan bir kavram bu. aklıma ilk gelen örnek, beni bu kavramla tanıştıran (kavramın da isim babası), pythonisimli dilin yaratıcısı ve dilin geleceği hakkındaki son sözü söyleme yetkisine sahip guido van rossumisimli hollandalı amcamız**. hatta diktatör olmak yetmezmiş gibi bir de ömür boyu nişanını alıp kendisini "benevolent dictator for life" ilan etmiş.

özgür yazılım projelerindeki diktatörlüğün müşfik yani topluluğun çıkarını gözeten konumda kalması gayet kolay sağlanıyor. eğer diktatör bencilce kararlar alıp, o projeye katkıda bulunanları rahatsız ederse rahatsızlık duyanlar kodlar açık olduğu için kolayca gidip kendilerine yeni bir proje başlatabiliyorlar ve kaldıkları yerden yeni bir diktatörle veya başka bir sistemle devam edebiliyorlar. yani diktatörün yetkisini kullanırken dikkate alması gereken karşılıklı bir güç dengesi söz konusu.

özgür yazılımdaki bu güçler dengesini devletlere uyarlamaya çalışırsak, mutlak güce sahip ancak halkın memnuniyetsizliği belirli bir seviyeyi aşarsa kolayca (ve kansız) devrilebilecek bir diktatör yaratmayı hedefleyebiliriz. bizim demokrasilerimizdeki güçler ayrılığı ilkesi yerine, süresi belirli bir güçler birliği ve diktatöre yakın yetkilere sahip seçilmiş bir başkan bu işi görebilir belki. mesele, diktatörün mevcut güçlerini sistemi ömür boyu diktatörlüğe çevirmek için kullanmasını engellemekte. yani diktatör mutlak bir güç kullanma yetkisine sahip olsa da gücün kendisine ve ülkeye sahip olmamalı. aksi hâlde halkın "biz seni sevmedik süt oğlan, gidip kendimize yeni bir ülke kuruyoruz." demesi mümkün olmayacağı için bu sistem çöker. demedi, demeyin.

* enlightened absolutismenlightened absolutism (also called by modern historians benevolent despotism or enlightened despotism) is a form of absolute monarchy or despotismwikipedia
** benevolent dictator for life - wikipedia, the free encyclopediabdfl should not be confused with the more common term for open-source leaders, " benevolent dictator", which was popularized by eric s. raymond's ewikipedia

Vedat Bilgiç, dikkat çeken 'Müşfik Diktatör' kitabını tanıttı

Vedat Bilgiç, yeni çıkan ' Politika ve Psikoloji Müşfik Diktatör' kitabıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

İşte Bilgiç'in o röportajı;

funduszeue.info bey, kısaca kendiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Burdur Tefenni ilçesinde doğfunduszeue.infos Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Yozgat ve Burdur’da pratisyen hekim olarak görev yaptıfunduszeue.infoırköy Ruh ve SinirHastalıkları Hastanesinde psikiyatri ihtisasımı tamamladıktan sonra Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Osmancık Devlet Hastanelerinde çalıştım. yılından beri Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatrist ve öğretim üyesi olarak  görev yapıyorum. 

 

2. Psikitaristsiniz. Her bilim dalında farklı akımlar söz konusudur. Sizin psikiyatri, psikoloji alanında benimsediğiniz, kendinizi içinde gördüğünüz alan veya akım hangisidir?

Psikiyatri çok geniş bir alanı kapsayan bir bilim dalı. Tıbbın bütün dalları, felsefe, sosyoloji, antropoloji, politika ve sanat dalları ve teoloji gibi bir çok disiplin  ile ilgisi olan bir bilim dalı. Modern zamanda psikiyatri artık sadece akıl hastalarının hastalıkları ile değil pazarlama, medya, sinema ve dizilerin ilgisini çeken, toplumun tüm fertlerinin sorunlarına çözüm aranılan bir mecra haline funduszeue.info klasik psikiyatrinin yanında psikoterapist olarak da kendimi yetiştirmeye çalışanlardanıfunduszeue.info psikoterapi eğitimleri alarak hastaların ruhsal sorunlarının sadece biyolojik yönüne değil psikolojik ve sosyal yönlerine de bakmaya gayret funduszeue.info için ilaç tedavilerinin yanı sıra bireysel psikoterapi ve grup terapileriyle psikoterapi desteği sağlamaya gayret funduszeue.infoıca sinemaya olan ilgimden dolayı özel seçilmiş sinema filmleriyle ruhsal çözümlemeler yaptığım seminerlerle ruh sağlığı için farkındalık oluşturacak aktiviteler yapıfunduszeue.infou ilgilendiren konularda psikiyatri biliminden faydalanarak yazılar kaleme aldığım gibi terapist gözüyle film senaryosu ve roman projelerim devam ediyor. Bunun sebebi insanların bize bavurduklarındaki beklentileri. İnsanlar psikiyatriden mevcut sunulandan daha fazlasını bekliyorlar. Sosyal hayatta, evlilikte, çocuk eğitiminde,varoluşsal sorunlarında psikiyatriste başvuruyorlar artık bir çok kişfunduszeue.info nedenle bir psikiyatrist olarak sadece hastalıklardan fazlasını bilmeniz ve çeşitli problemlere yönelik çözüm önerileriniz olması funduszeue.info beklentilere ben sinema, sanat ve edebiyattan yararlanarak cevap vermeye çalışıyorum.

3. Gelelim kitabınızın konusuna. Müşfik Diktatörlük adında bir kitabınız çıktı.Bu kitaba neden ihtiyaç duydunuz?

Bir internet sitesinde köşe yazıları yazma teklifi aldım. İnsanı ve davranışlarını anlamaya çalışan ve hergün yeni şeyler öğrenen funduszeue.info en büyük öğretmenlerim hastalarım. İnsanları okumayı kitapları okumak kadar seviyorum. Zaten film okumaları yapan birisi olarak toplumdaki olayları politik ve sosyal hayatı psikoloji gözüyle okumak, bireyden yola çıkarak toplumu, topluma bakarak bireyi anlama çabası bu kitabı doğurdu funduszeue.infoşık bir buçuk yılda yazdığım yazılar bir kitap olarak ete kemiğe büründü.Çünkü yazıların güceli işleyen yazılardan ziyade her zaman geçerli olan analizlerden oluşmasına gayret ettim.

 

4. Kitabı okuyunca Türkiye’den manzaralar insanın zihninde canlanıyor. Ama isim vermiyorsunuz. Neden? Yoksa bu durum bile diktatörlüğün varlığının bir emaresi mi?İsim vermeniz halinde hakaretten dava açılacağı endişesi mi söz konusu?

Kitabın isminin kışkırtıcılığının farkındayıfunduszeue.infoa bahsettiğim diktatörlük sadece politik diktatörlük değil, aile, iş, okul ve insanın kendi iç dünyasındaki farklı diktatörlük çeşfunduszeue.infoı okuyanlar politikadan daha çok psikoloji konusunda bilgi aldıklarını söylüfunduszeue.infoında kitap dış dünyanın politik çatışmalarından yola çıkarak bireyin psikolojik iç çatışmalarına odaklanıfunduszeue.info bilim insanı olarak politikanın sığ sularında yüzmek yerine bilimin derin okyanusuna açılmayı tercih ettim. İçinde bulunduğumuz politik ortamdan elbette etkilenmemek mümkün değil. İster sanatçı isterse bilim insanı olsun yaşadığı çağdan funduszeue.info etkilenme onun bazı konulara yönelmesine yol açar funduszeue.infokadan hiç hoşlanmayan biri olarak insanı ve tolumu anlamak isterken politik alana da girmek zorunda kaldıfunduszeue.info ben bir terzi gibi bir elbise diktim.Üstüne uyan alıp funduszeue.infoım politika yapmak değil, olaylara bilimsel bakış ile bazı politik analizler funduszeue.info bilim tümden olmasa da en azından ahlaki düzeyde tarafsız olmak zorundadıfunduszeue.info de bu kitapta kimseyi doğrudan hedef almıfunduszeue.infoında sanat da, hukuk da, bilim de asgari bir tarafsızlık ile ilerleyebilir.

 

5. Diktatörlük genelde buyurganlık, katılık, astığım astık kestiğim kestik sıfatları çağrıştırır. Müşfik diktatörlükten kasıt nedir?

Etrafımız müşfik diktatörlerle funduszeue.info ego kendi hakimiyetini kurma peşinde. Kendi hegomanyasını kabul edenlere karşı müşfik, karşı çıkanlara karşı şiddetli davranıyorlar. Diktatör kelimesi dikte etme kökünden geliyor yani emretme funduszeue.infoörlük, bir kişinin dikte ediciliğidir. Bu dikte edicilik birey, aile ve toplumun birçok katmanında sık olarak görünen bir durum aslında. Örneğin yazarlar dikte edicidirler. Kendilerine ait bir içsel dünyanın tek hâkimidirler çünkü. Hâkimler de dikte ederler, ‘yaz kızım diyerek’ yazdırırlar emirlerini, çünkü mahkemenin tek hâkimidirler. Hekimler reçeteyi yazarken, cerrahlar ise ameliyat yaparken dikte edicidir. Yönetmen mutlak hâkimi olduğu filmi çekerken dikte eder. Hepsinin ortak noktası tek bir ‘erk’in dikte ediciliği ve mutlak hâkimiyetidir. Ancak politik hayattaki karşılığı bir yöneticinin her istediğini yaptığı demokrasinin tersi bir durumu tanımlar. Müşfik diktatörlük sözlüklerde şöyle tanımlanır: “Liderin sadece kendi kişisel çıkarına veya nüfusun sadece küçük bir bölümünün yararına değil de toplumun bütününün faydasına çalıştığı izlenimi vardır. Müşfik ve hayırsever bir diktatör referandumlar yoluyla bazı demokratik kararların alınmasına izin verebilir. Napolyon ve Tito gibi bazı liderler müşfik diktatörler olarak vasıflandırılırlar.”

 

6. Her bilim dalı olaylara kendi penceresinden bakıyor. Bir psikiyatristin penceresinden diktatörlüğü ortaya çıkaran sebepler, faktörler nelerdir?Bir diktatörün psikolojisi, kişilik yapısı nasıl tarif edilebilir?

Diktatör psikolojisi kitabının yazarı Moghaddam'a göre; diktatörlük bazen bir darbeyle gelir, bazen de demokratik seçim sandığından toplumsal barış vaatleriyle çıkar ve adeta bir kanser gibi toplumu sinsice pençesine alır. Hadisi Şerif’te söylendiği gibi “Bir toplum nasılsa öyle yönetilir”. Yani sütün cinsi neyse kaymağı ondan oluşur. Toplumların yapısı yönetim şekillerini belirliyor. Sanki coğrafya önemli bir etken gibi,Doğu toplumlarının demokrasileri ortada. Doğu toplumlarının aile yapısında aile büyüğü dede veya baba güvenilen itaat edilen kişidir. Devletin başındaki kişiyi ailenin babası gibi algılar toplum şuuraltı, ona güvenmek ister. Bir yanlışı olsa da kolay kabullenemez. Bir de maalesef bu dönemde doğu toplumlarında her şeyi belirleyen tek erk güç. Gücü elinde bulunduran kesim iktidar, hukuk ve paraya hükmediyor. Oysa bir toplumda gücün esas kaynağı hikmet, adalet, sanat ve bilimden beslenirse o toplumda demokrasi yerleşir. Yoksa doğu tarzı demokrasi görünümlü diktatörlük ile yönetilir ülkeler.

7. Bugün diktatörleşen politik şahsiyetler hakkında bazı tıbbi meslek kuruluşları duygu durumu konusunda analizlerde bulundu, açıklamalar yaptı. Böyle on planda olan biri hakkında uzaktan psikolojik tahlil yapmak ne kadar güvenilir? Sizin tahliliniz ne olurdu?

 

Bir kişi hakkında uzaktan tanı koymak tıp ahlakına uymaz.Böyle bir yaklaşımı çok yanlış funduszeue.infoerin görevi uzaktan tanı koymak değfunduszeue.infoer adli soruşturma veya kişinin kendi isteği doğrultusunda tanı funduszeue.info dönemde her türlü olumsuzluk medikalizasyona tabi tutuluyor. Medikalizasyon (tıbbıleştirme) ‘hastalık ile açıklama’ funduszeue.info hayattaki “her kötülüğü hastalıkla açıklama hastalığı” diyelim funduszeue.info kişinin davranışlarındaki bozukluk hastalıktan kaynaklanıyorsa o kişi masumdur.Kötülüğü hastalık ile karıştırmak hem hastalara hakarettir hem de kötülüğü masumlaştırmaktıfunduszeue.info bakış açısına göre bütün kötülükler bir hastalık ise cehennem de bir hastane olması gerekir.

O yüzden kimse istemedikten sonra onun hakkında psikolojik tahlil yapmam. Ancak insani olarak politik tahliller yapma hakkına da hepimiz sahibiz.

8. Türkiye’de çokça algı operasyonlarından bahsediliyor. Algı operasyonu nedir? Nereye kadar sürer, gerçekler hangi şartlarda ve ne zaman algı operasyonunu alt eder?

Makyavelist Gobbles tarzı politik algı oyunları başarılı olsaydı bunu ilk kullananlardan biri olan Hitler başarılı olması funduszeue.infotinde Hitler başardı mı, hayır başaramadı?Demek ki geçici bir sure işe yarıyor ve sonunda mutlaka çöküyor. İnsanların algılarıyla oynayarak toplumu yönlendirme son yetmiş seksen yılda zirve yaptı.Bunun ilk örneğini Kuranı Kerimde anlatıldığına göre Firavun ve sihirbazlarının kullandığını anlıfunduszeue.info insanları illüzyonlarla etki altına almak bir çeşit toplumsal hipnoz veya büyü.Algı oyunları bir süreliğine işe yarasa da gerçekler karşısında yalanın ömrü kısadır.

 

9. Birçokları Türkiye’deki durum geçici diyor. Türkiye bir Rusya veya Mısır olmaz funduszeue.info halkın da neredeyse yüzde 40’lik gibi bir bölümü yolsuzluk ve hukuksuzlukla anılan bir iktidar funduszeue.info ne dersiniz?Bu yüzde 40 aldatılıyor mu, yoksa aldatılmak mı istiyor?

 

Kitle psikolojisi ve grup aidiyeti gibi nedenle tarafgirliklerin yarıştığı bir ortamda haklı haksız ayrımı yapıfunduszeue.info ve ideolojik aidiyet ve bunlardan beslenen siyasal yönelişler hakikatin değil tarafının kazanmasını funduszeue.infokanın kendi seyri içinde bunlar doğaldıfunduszeue.infolar tıpkı bireyler gibi belli buhran dönemlerinden geçfunduszeue.infoumuz siyasal, ekonomik ve ahlaki bir buhran döneminden geçfunduszeue.infoçmişte muhafazakar kesime inancından dolayı baskılar yapıldı. İlk defa gücü eline geçiren kesim daha önceleri askeri vesayetin kendilerine reva gördüğü baskıyı şimdi karşı tarafa yapılmasına rıza gösteriyor.Tıpkı geçmişte geniş bir halk kitlesinin diğer bir kesime yapılan baskıya rıza gösterdiği funduszeue.infoında olup bitenler bir empati şansı doğurdu funduszeue.infoık kimse “devlet gücü benden yana, benim tarafımda olan baskıcı iktidar iyidir” funduszeue.infoasi ve özgürlük ve adaletin herkes için en iyisi olduğu anlaşıfunduszeue.info doğum sancıları.Ülkemizin geleceğini aydınlık görüyorum.Büyük buhranlardan sonra büyük sıçramalar funduszeue.infoım bu buhran dönemini kazasız belasız atlatırıfunduszeue.infoı bu süreçleri geçirdi şimdi sıra bizde.

Size halktan biri sorsa, manipülasyon-propagandaya karşı kendimi nasıl koruyabilirim, kendimi aldatılmaktan koruyabilirim diye ona tavsiyeniz ne olurdu? Manipülasyon bombardımanı karşısında vatandaşın ruh sağlığını, sağduyusunu, gerçekleri anlama kabiliyetini koruması adına bir ruh hekimi olarak ne tavsiye edebilirsiniz?

Bireysel olarak yapmamız gereken Kuranı Kerimin ilk emrine uymamızdır. İlk emir “oku” der. Varlık alemindeki her nesne hadise bir harftir. Olayları hadiseleri okumak kitap okumak kadar önemlidir. Okumak aynı zamanda davet funduszeue.info birey varlık ve hadiseleri okumalı sonra da bunu duyurmalıdıfunduszeue.infosal olarak da gerçeklerle yüzleşmesini bilmemiz funduszeue.infon ve toplumun kendiyle yüzleşmesi de yine kendini okumaktan geçer.Bütün bu olup bitenler neden funduszeue.infoını bilene her hadise gerçekleri zaten haykırmaktadır. İnsanların bilinçaltı gerçeği funduszeue.info gerçeği sıkça örterek kendimize yalan söyleriz. İnsan canı yandığı zaman kendiyle yüzleşir. Malesef toplum da canı yanmadan gerçeklerle yüzleşmeyecek. İnsanlar canı yandıkça uyanıfunduszeue.infoım daha kötü ekonomik ve siyasi felaketlere uğramadan toplum uyanır.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası