milletvekili şöförü maaşı / Milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL ? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? - Haberler

Milletvekili Şöförü Maaşı

milletvekili şöförü maaşı

Vekilin hem arabası hem de şof&#;r&#; var

Milletvekillerinin yıllardır beklediği 3. personel desteği de nihayet kendilerine verildi. Birer danışman ve sekreter çalıştıran milletvekilleri 1 Ekim’den itibaren en az lise mezunu olması koşuluyla artık 3. personelle çalışma olanağına da kavuşacak. Bu uygulamanın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in TBMM personelini, personel sayısının çok arttığı gerekçesiyle emekliliğe teşvik ederek norm kadroya geçiş için hazırlık yapmasıyla aynı döneme rastlaması dikkati çekti. Kimi zaman sabahın ilk saatlerine kadar TBMM’de çalışan milletvekilleri seçim bölgelerine giderken yorgunluk nedeniyle kendi kullandıkları özel araçlarla kaza yapınca 3. personel gerekliliği gündeme gelmişti. 3. personelin lise mezunu olması halinde 2 bin lira, üniversite mezunu olması halinde ise 2 bin lira civarında maaş alacağı öğrenildi. Milletvekili, şoförlük dışında, hak tanınan personeli, ikinci danışman olarak da kullanabilecek.

Vekille gelip gidecekler
Herhangi bir milletvekilinin birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ise bu şekilde çalıştırılmayacağı bildirildi. Ancak engelli milletvekilleri için en az lise mezunu olma ve akrabasını çalıştırmama yasağı geçerli olmayacak. Söz konusu personel herhangi bir siyasi partiye üye olamayacak, siyasi faaliyette bulunamayacak.
Buna göre, milletvekillerinin hak tanınan üçüncü personelin, en az lise mezunu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından görevli, geçici görevli veya dışarıdan sözleşmeli “yardımcı personel” olarak istihdam edileceği, Bakanlar Kurulu üyeleri ve komisyon başkanları hariç, Başkanlık Divanı üyelerinde görevli 3 sekreterden birinin yardımcı personel olarak görev yapacağı belirtildi.
Devlet memuru olma koşulunu taşıyacak personel için yaş sınırı ise getirilmedi. Bu personelin görev süresi, yasama dönemi ile sınırlı olacak. Dönem içinde kendilerinden yararlanılmaması halinde, milletvekillerinin talebi üzerine devlet memuru olanlar eski görevlerine iade edilecek, sözleşmelilerin sözleşmeleri ise herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın feshedilecek.


5 bin personel var

TBMM’de 5 bin personel çalışıyor. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasası değişikliği için taslak hazırlanması çalışması sırasında, TBMM Başkan Müşaviri sayısının 80’i aştığı ve bu sayının 15’e düşürüleceği, başmüşavir sayısının da 5 ile sınırlanacağı bildirildi.


Kim ne kadar kazanıyor?

TBMM’de görev yapan milletvekili sekreterlerinin kamu personeli olması gerekiyor. Bu sekreterlere TBMM Başkanlığı, personelin derece ve kademesine göre TL ile TL arasında değişen miktarda ek tazminat ödüyor. Milletvekili danışmanlarının ise üniversite mezunu olması gerekiyor, ancak danışmanlar için kamu çalışanı olması zorunluluğu bulunmuyor. Danışmanlar 2 bin TL civarında maaş alıyor. Memur kökenli danışmanların sözleşmelilerden farkı TBMM tarafından kapatılıyor.

Milletvekili maaşı kaç TL, ne kadar? Milletvekilleri aylık ne kadar kazanıyor?

Milletvekillerinin ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. yılında 25 bin lira olan milletvekili maaşlarının yılında ne kadar olduğu, yüzde kaç zam aldığı araştırılıyor. Milletvekili maaşı , Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Milletvekili maaşı kaç TL, ne kadar? Milletvekilleri aylık ne kadar kazanıyor? İşte, milletvekili maaşı

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

yılında milletvekili maaşı 25 bin lira olarak belirlendi. yılının ilk yarısında milletvekili maaşı 40 bin liraya yükseltilirken yılın ikinci yarısında 56 bin liraya yükseltildi. Milletvekillerinin yılında aldıkları aylık maaş 73 bin lira olarak belirlendi.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 'yı buldu. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise bin liraya yükselmiş oldu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde milletvekili maaşları belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

YILINDA HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

 • Adalet ve Kalkınma Partisi:  
 • Cumhuriyet Halk Partisi:  
 • Halkların Demokratik Partisi: 56
 • Milliyetçi Hareket Partisi: 48 
 • İYİ Parti: 37 
 • Türkiye İşçi Partisi: 4
 • Demokrat Parti: 2
 • Memleket Partisi: 2
 • Büyük Birlik Partisi: 1
 • Demokrasi ve Atılım Partisi: 1
 • Demokratik Bölgeler Partisi: 1
 • Saadet Partisi:
 • Yenilik Partisi:
 • Zafer Partisi:
 • Bağımsız Milletvekili: 4

TOPLAM: MİLLETVEKİLİ


MilletvekiliMilletvekili maaşımilletvekilleriTürkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili maaşıTBMM

Milletvekili danışmanı nasıl atanır ve ne kadar ücret alır?

Milletvekillerinin kaç danışman alma hakkı vardır? Danışmanlar nasıl atanırlar? Ve ne iş yaparlar ne kadar ücret alırlar? İşte milletvekili danışmanlığına ilişkin merak edilen 6 sorunun cevabı

1- Bir milletvekiliyle kaç personel çalıştırılabilir? Bunlara ne kadar ücret ödenmektedir?

Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere üç personel çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personeldir. Bunlar için kadro şartı aranmaz ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı değildir.

Bunlara yapılacak ücret ise;

Danışmanlara *0, = Brüt TL

İkinci danışmana *0, = Brüt TL

Yardımcı personele * 0, = Brüt TL

Bunlara yapılacak aylık ücret ödemeleri, hak edildikçe her ayın on beşinci günü yapılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılan tüm personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

2- Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir?

sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanı'nca belirlenmiştir.

3- Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

* Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

* İkinci danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması,

* İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

* sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,

* Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,

* Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması, gerekmektedir.

4- Emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi?

sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden emeklilik aylığı kesilmek şartıyla açıktan sözleşmeli personel statüsünde milletvekili danışmanı veya milletvekili (ilave) yardımcı personeli olarak görevlendirilebilir.

5- Bu personellerin göreve başlatılmasında sınav şartı var mıdır?

Bunların göreve başlatılmasında hiçbir sınav uygulaması yoktur. Şuana kadar da hiçbir kimse bunların alımlarında sınav şartı getirilsin teklifinde bulunmamıştır.

6- Bunların görevleri ne zaman sona erer ve kadroya geçme hakları var mıdır?

Danışman, ikinci danışman ve ilave personelin sözleşme veya görevlendirmeleri milletvekilinin ilgili yasama dönemi içinde milletvekilliği sıfatını kaybettiği tarihte veya tüm sayılanlar açısından milletvekili genel seçimlerinin ardından yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır. Bunların kadroya geçme hakları yoktur.

Bu Habere Tepkiniz

Makam Şoförü Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Makam Şoförü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kamu ve özel kurumlarda, makam aracını kullanarak, hizmetinde olduğu kişi/kişilerin şehir içi ve dışı ulaşımının zamanında ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan kişidir.

Makam Şoförü Maaşı Ne Kadar? Makam Şoförü Maaşları

Makam Şoförü maaşı ortalama aylık - TL’dir En düşük maaşı -TL, En yüksek ise - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Makam Şoförü İş İlanları İçin Tıklayın

Makam Şoförü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Makam Şoförü Ne İş Yapar?

Makam Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Aracın genel kontrolünü yapmak,
b)    Arabanın yakıt durumuna göre yakıt ikmali yapmak,
c)    Arabanın yağ değişim zamanlarını takip etmek, 
d)    Lastiklerin hava basıncını kontrol etmek,
e)    Transfer edilecek kişi / kişileri karşılamak,
f)    Aracın kapısını açmak, İniş binişlerde yardımcı olmak, bagajları almak, 
g)    Gidilecek yer, yol, konusunda bilgi edinmek,
h)    Uygun park yerlerinde beklemek,  
i)    Gerekli hallerde kişi/ kişileri gidecekleri yere araçla götürmek,
j)    Emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek,
k)    Yol işaret ve işaretçilerine dikkat etmek,
l)    Hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymak,
m)    Tutulması gereken kayıtları tutmak, belgeleri hazırlamak,
n)    Araçta bulunması gerekli olan yasal evrak ve avadanlıkları bulundurmak, 
o)    Aracın periyodik bakımlarının, zamanında yapılmasını sağlamak,
p)    Aracın temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

Haberin Devamı

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Makam Şoförü Meslek Ana Grubu:

 Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleridir.

Makam Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makam Şoförü mesleğinin meslek kodu olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Makam Şoförü maaşlarına ek sizlerde Makam Şoförü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Etiketler :

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası