miladî takvim / Hicri Takvim Nedir? Miladi takvim nedir? Arasındaki farklar nelerdir?

Miladî Takvim

miladî takvim

MİLADÎ TAKVİM

Hz. İsa'nın doğumunu tarih başlangıcı ve dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi olan gün 6 saatlik zamanı yıl olarak kabul eden takvim.

Dönencel yıl müddeti , gün üzerine kurulmuş olan bu takvimde, bir yıl uygulamada yaklaşık gün 6 saat alınmak suretiyte, kalan 6 saatlik fark her dört yılda bir 24 saate çevrilerek bu bir günlük süre, normal şartlarda yirmi sekiz gün süren Şubat ayına ilâve edilmiş ve böylece her dört yılda bir Şubat ayının yirmi dokuz gün sürdüğü kabul edilmiştir. Bu tür yıllara da "fazlalık yıl" veya "artık yıl" ismi verilmiştir.

Milâdi takvimin ilk şekli olan Jülyen takvimi, M.Ö. 46 yılında Roma'nın kuruluşunun yıldönümünde, İskenderiyede yaşayan astronomi bilgini Sosigenes'in tavsiyesi üzerine Roma İmparatoru Julies Cesar tarafından yapılmıştır. Julies Cesar tarafından gerçekleştirilen bu takvim reformu sırasında Roma'da günlerin sayılması konusunda düzensizlik görülmüş; buna da rahip ve papazların bazı çıkar hesapları yüzünden tarihleri istedikleri şekilde değiştirmeleri sebep olmuştur. Bu düzensizliğin giderilmesi amacıyla Julies Cesar yılbaşı gününü 1 Mart'tan 1 Ocak tarihine çevirmiş, yıl bir defaya mahsus olmak üzere gün'e çıkarılarak düzensizlik ortadan kaldırılmıştır. Böylece M.Ö. 46 yılının 1 Ocağında Jülyen takvimi yürürlüğe girmiş olmasına rağmen uygulama çözüm getirmemiştir.

Dört yılda bir gün eklemekle takvim yine kesin bir şekilde düzeltilmiş olmuyor, bu hesaplamaya göre arada yine yılda 7,5 günlük bir fark kalıyordu. Bir yılda 0, yıllık fark, başlangıçta önemsiz gibi görünüyorsa da zaman geçtikçe fazlalaşacağından, bazı yanlışlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilirdi. Gerçekten de, bu takvimin, yıl kullanıldıktan sonra, güneş yılından 10 gün geri kaldığı anlaşılmıştır. Tarih, 21 Mart olması gerekirken eldeki takvimde 11 Mart görünmekteydi.

Papa XIII. Gregorius'un yılında Jülyen takviminde görülen düzensizliğin giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sonunda toplanan Ruhâni meclis, her dört yüz yılda üç artık yılın atılarak bu farkın giderilmesini sağladı. Buna göre dörtyüzün katları olan bin altıyüz, ikibin, ikibin dört yüz yılları artık yıl olarak düşünülemez. Bu da Greğorius takvimi reformunun son özelliğini meydana getirir. Yine bu takvim çerçevesinde MS. yılında takvimin başlıca kurallarını belirleyen İznik Konsülü, Güneş Çevriminin esas alınarak mevsimlerin güneş çevrimine yerleştirilmesine karar vermiştir. İznik Konsülünün toplanmasından, yılına kadar ki fark olan yılda bu farkın on güne ulaştığı anlaşılmış, o günkü takvim gününe on gün eklenmiştir. Böylece Roma'da 4 Ekim Perşembe gününü doğrudan doğruya IS Ekim Cuma gününe bağlama kararı alınmıştır. Bu sayede hafta içinde günlerin sırası da değişmemiş oluyordu. İşte bu değişme ve toplantıyı (İznik Konsülü) düzenleyen Papanın ismine atfen, bu takvime Gregorien (milâdî) Takvimi denir. Gregorien Takvimi Fransa'da yılında kabul edilerek, 9 Aralık 'den hemen 20 Aralığa geçilmiştir. İngiltere yılının 3 Eylül günü kabul ettiği bu takvimle doğrudan 14 Eylül gününe geçmiştir.

Gregorien takviminde yılbaşının 1 Ocak tarihi olarak kabul edilmesi yılında gerçekleşti. O tarihe kadar 24 Aralık ile 1 Ocak tarihlere çiftyıl adı verilmekteydi.

On iki aydan oluşan miladi yılın aylarının isimleri ve bu ayların süreleri şöyledir: Ocak 31; Şubat 28, 29; Mart 31; Nisan 30; Mayıs 31; Haziran 30; Temmuz 31; Ağustos 31; Eylül 30; Ekim 31; Kasım 30; Aralık Ayrıca her yıl ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere dört mevsime ayrılmıştır. Yıl, her biri kavuşum ayının dörtte birine tekabül eden elli iki haftaya bölünmüştür.

Milâdî yılı Hicrî yıla çevirmek için önce eldeki milâdî tarihten sayısı çıkarılır; kalan sayı 33'e bölünür; bölüm, kalan sayıya eklenir.

Bir hicri yılı milâdi yıla çevirmek için ise şu formül uygulanır: Hicri yıl  33'e bölünür, çıkan sayı hicri yıldan düşülür ve kalan sayı ile toplanır.

Her ne kadar miladi takvim Hz. İsa'nın doğum gününü 1 Ocak (başlangıç) olarak kabul ediyorsa da bunun kesin olmadığı bilinmektedir.

Türkiye'de Miladi Takvimi İlk olarak Osmanlı devletinde İttihat ve Terakki partisi zamanında Takvim-i Garbi ismiyle 'de yürürlüğe konan Hıristiyan takvimi, Cumhuriyetin kurulmasıyla gerçekleştirilen köklü devrimler sırasında resmen kabul edilmiştir. 26 Aralık tarih ve sayılı "Takvimde Tarih Mebdeinin Tebdili" hakkındaki kanunla, Hicri Ocak ayının ilk günü 1 Ocak olarak değiştirilmiş ve bu tarihten itibaren yeni takvim yürürlüğe girmiştir. T.B.M.M. tutanaklarında kanun şu şekilde resmilik kazanmıştır:

Kanun No: Kabul tarihi: Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi devlet takviminde tarih başlangıcı olarak uluslararası takvim (milâdî Gregorien) başlangıç kabul edilmiştir.

Madde 2. senesi Kânûn-i evvelinin otuz birinci gününü takip eden gün, senesi Kânûn-i sânîsinin birinci günüdür.

Madde 3. Hicrî Kamerî takvim öteden beri olduğu üzere özel hallerde kullanılır. Hicrî Kamerî ayların başlangıcını rasathane resmen tesbit eder.

Madde 4. İşbu kanun neşri tarihinde muteberdir.

Madde 5. İşbu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Hey'eti memurdur T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, c.1 V, Atatürk İnkılâbı, Kültür Bak. Yay. Ankara , s. ).

" yılından itibaren Türkiye müslümanları ve hristiyanlar halkı ilk kez ortak bir yıl hesabı kullanmaya başladılar. Aynı şekilde, yine ilk kez, birçok Türk, Avrupa âdetlerine uyarak yılbaşlarında birbirlerine iyi dileklerini ilettiler" (bk. Paul Geııtizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğıı, çev. Fethi Ülkü, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara s. Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye'de İslamlık, Türkçesi, Hayrullah Örs, Ankara, s. ).

Cumhuriyet devrimlerinden sadece birisi olan milâdi takvimin kabulüyle Türkiye müslümanlarının bin yıllık islamî geçmişleriyle aralarına engeller konulmuş ve bundan böyle hristiyan Noel baba kültürü halk arasında yaygınlık kazanarak batılılaşma resmî devlet politikası halini almıştır. Hafta tatilleri pazar gününe alınmış, yılında ise Yahudilerin hafta tatilleri olan cumartesi günleri yarım gün tatil edilmiş, yılında cumartesi tatili tam güne çıkarılmıştır. Ancak Müslümanların haftalık bayramları olan cuma günleri için aynı durum söz konusu olmamıştır (Geniş bilgi için bk. Noel ve Hicri takvim md.).

Naci YENGIN

Miladi Takvim Nedir? Miladi Takvim Yıl Sistemi

Haberler

Teknoloji

Miladi Takvim Nedir? Miladi Takvim Yıl Sistemi

Zamanın yüzyıl, ay, yıl, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp belirli bir sıra içinde gösterildiği çizelgelere takvim denir. Takvimde belirlenen süreler güneş, ay, dünya gibi bazı astronomik olayların hareketlerine göre düzenlenmiştir. Bazı toplumlarda takvimler hasat zamanı, suların yükselmesi ve çekilmesi gibi doğa olaylarına göre de belirlenmiştir. Birçok uygarlık sosyal, ticari, dini ya da siyasi amaçlı takvim çeşitleri oluşturmuştur. Çok eski zamanlardan günümüze kadar birçok takvim çeşidi kullanılmıştır. Ancak en çok kullanılanı ise Miladi ve Hicri takvim olmuştur. Peki, miladi takvim nedir? İşte miladi takvim yıl sistemi

Takvimler dört ayrı sınıfa ayrılırlar. Bunlardan ilk Güneş takvimleri olan Şemsi takvimlerdir. Bu takvim, Dünya'nın güneş etrafında gerçekleştirdiği bir tam süre ile bağlantılıdır. Şemsi takvimlerinde yıllar,  mevsimlerin sürelerin ölçümle belirlenmesine göre hazırlanır. Celâli takvim ve Miladi takvim, bu takvimlere örnek olarak gösterilir. Ay takvimleri de denilen Kameri takvimler, Ay'ın Dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen devrelerini temel alır. Ay'ın devrelerine dayalı ilk takvimi kullananlar ise Sümerler olmuştur. Günümüzde de bazı dini topluluklar tarafından kullanılmaktadır. Ay'ın gökyüzünde kolay izlenebilmesinden dolayı ilk takvim olarak bilinmektedir. Ancak mevsimlere uymadığı için bazı yıllara yeni bir ay eklenmiştir. Bu nedenle Ay yerine Güneş- Ay takvimi niteliği kazanmıştır. Bu takvimlere Mezopotamya, Mûsevi, Nesili, Eski Çin Takvimi, On İki Hayvanlı Türk takvimi örnek verilebilir. Miladi takvim hakkında merak edilenleri sizler için derledik

Miladi Takvim Nedir? Miladi Takvim Yıl Sistemi

Miladi Takvim Nedir? Miladi Takvim Yıl Sistemi

Aşağıdakiler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Ana Sayfa1 milyon Türkiye fotoğrafı

Giriş Yap

Takvim; Miladi, Rumi, Hicri


ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz

Cemoli D18
8 yıl önce - Pts 15 Arl ,

Takvim; Miladi, Rumi, Hicrifunduszeue.info

Miladi takvimi, hicri takvime çevir.

http:///funduszeue.info


Rumi Takvim: Rumî Takvim, Hicret'i (Miladî ) başlangıç kabul eden güneş yılı esasına dayalı bir takvim. Dünya'nın Güneş etrafında dolanımını esas alan Şemsî Takvim düzeninde, 13 Mart 'ta uygulanmaya başladı. Kamerî takvim sisteminde 1 yıl gün, Şemsî takvim sisteminde ise Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı esas alındığından bir yıl gün olarak hesaplanır.

Miladi Takvim: Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim. Milad'ı tarih başlangıcı ve Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan gün 6 saatlik zamanı "1 yıl" olarak kabul eder.

Dünyada en yaygın olarak kullanılan takvim olan miladî takvim, senede saniye hata oranıyla en güvenilir ve hassas takvimdir.


Bazı mezar taşlarında doğum hicri olarak yazılır ölüm ise Miladi.

Önce hicri kaçıncı aydayız? Rumi 2 kanunuevvel , Hicri 22 Safer

Hicri takvimin ayları nelerdi?

Sırası ile bu aylar.

Muharrem
Safer,
Rebiülevvel,
Rebiülahir,
Cemaziyelevvel,
Cemaziyelahir,
Recep,
Şaban,
Ramazan,
Şevval,
Zilkade
Zilhicce..

 mesajı beğendiniz mi?

cevap yaz

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası