mesleki yeterlilik belgesi hangi meslekleri kapsar / Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? - funduszeue.info

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hangi Meslekleri Kapsar

mesleki yeterlilik belgesi hangi meslekleri kapsar

Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik BelgesiELEKTRİK TESİSATÇISI (MYK) BELGESİ
Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB yetki numarası ile ilk olarak tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Elektrik Tesisatçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 3, 4, 5) BELGELENDİRME PROGRAMI
Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3), Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) ve Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5) Belgelendirme Programı dokümanlarında yer almaktadır. Belgelendirme Programlarına ulaşmak için tıklayınız:

ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 3) BELGELENDİRME PROGRAMI
ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 4) BELGELENDİRME PROGRAMI
ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 5) BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi Ulusal Yeterlilikten sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği

KAPSAM
Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3 - Rev. 00), Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4 - Rev. 00) ve Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5 - Rev. 00) Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 için; A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır. Elektrik Tesisatçısı Seviye 4 için; A1 zorunlu yeterlilik birimi ve B1, B2 seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır. Seviye 5 için; A1, A2 zorunlu yeterlilik birimleri ve B1, B2 seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3 - Rev. 00) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4 - Rev. 00) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama
B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5 - Rev. 00) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri
B1: Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri
B2: Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 Yıl

Mesleki Yeterlilik Belgesi

1 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NEDİR?

MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

2 – MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Bireyler için Avantajlar,

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler için Avantajlar,

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

3 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NASIL ALINIR?

Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen bazı kuruluşlar bu belgenin verilmesiyle ilgili operasyonu yürütür. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış olan SZUTEST de bu kuruluşlardan biridir.

Peki süreç nasıl ilerler?

Bu belgeyi almak isteyen çalışan, önce hangi alanda alacağına karar verir. Ardından bu alanda belgelendirme yapan bir kurum bünyesinde sınava girer. Bu sınav sonucuna göre belgeyi almaya hak kazanır ya da kazanmaz. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Meslek grubuna göre Mesleki Yeterlilik Belgesini sunan kuruluşlar da farklılık gösterir.

Örnek vermek gerekirse; SZUTEST şu an Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 ve 4, Asansör Montajcısı Seviye 3 ve 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmektedir.

4 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

5 – BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULAN BELGELER NELERDİR?

sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

6 – BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULMAYAN BELGELER NELERDİR?

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerle belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde “kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, çıraklık veya kalfalık belgesi” çalışma şartını karşılamamaktadır. Söz konusu kişilerin çalıştırılabilmesi için ulusal yeterliliklerde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavlara girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

7 – HANGİ MESLEKLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TEŞVİKİ KAPSAMINDADIR?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/ tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
 • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
 • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
 • Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmışsa teşvikten yararlanma hakkı elde eder.
 • Usul ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini karşılayan işverene de yapılabilmektedir.

8 – İŞVEREN İÇİNDE TEŞVİK VAR MI?

 • sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
 • Bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini sorgulayarak prim desteği talebinde bulunmalıdır.
11UY/02

TR

Yeterlilik Adı

Mobilya Döşemecisi Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik KurumuSorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, Sk. No, Çankaya/AnkaraSorumlu Kurum URLfunduszeue.infoYönelimMeslekiAYÇ Seviyesi5

Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

TYÇ Seviyesi5Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO

KategoriÖzel AmaçlıKredi Değeri-Programın Normal Süresi -Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, iş/meslek alanının sınırlarının farkında olarak kapsamlı düzeyde sahip olunan olgusal ve kuramsal bilgi kullanılarak öngörülemeyen değişimlerin olduğu çalışma ortamlarında görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, yönetim ve gözetim görevi yürütülen, özgün sorunlara çözümler geliştirilen, kendisinin ve başkalarının performansının değerlendirildiği iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Üretim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş organizasyonu ile üretim süreçlerinde verimliliği artırıcı mesleki gelişim faaliyetlerini açıklar.
 • Mobilya döşeme sistemi projelendirerek döşeme süreci yönetimi yapar.
 • Mobilya döşeme süreçlerinde kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 • Yüz/astar hazırlar.
 • Minder ve yastık yapar.
 • İş süreçlerinde kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 • Levha ve kolan üzerine döşeme yapar.
 • Levha ve kolan üzerine döşemede kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 • Yay üzerine döşeme yapar.
 • Yay üzerine döşemede kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir. İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç

Yeterlilik Kodu

TR


Yeterlilik Adı

Mobilya Döşemecisi Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi


Öncelikli Olmayan Adlar

-


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Üretim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş organizasyonu ile üretim süreçlerinde verimliliği artırıcı mesleki gelişim faaliyetlerini açıklar.
 • Mobilya döşeme sistemi projelendirerek döşeme süreci yönetimi yapar.
 • Mobilya döşeme süreçlerinde kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 • Yüz/astar hazırlar.
 • Minder ve yastık yapar.
 • İş süreçlerinde kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 • Levha ve kolan üzerine döşeme yapar.
 • Levha ve kolan üzerine döşemede kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 • Yay üzerine döşeme yapar.
 • Yay üzerine döşemede kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 17UYMOBİLYA DÖŞEMECİSİ SEVİYE 5REVİZYON NO

TYÇ Seviyesi

5

Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.


Sınıflandırma (Tematik Alan)

Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)Sorumlu Kurum

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Balgat Mahallesi, Sk. No, Çankaya/AnkaraBilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sınıflandırma (Meslek Kodu)


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.funduszeue.info?option=com_yeterlilik_taslak_yeni&view=taslak_revizyon&task=indir&id=4&yeterlilik_id=

Qualification Code

TR

Qualification Title

Furniture Upholsterer (Level 5) VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat Street No Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlfunduszeue.info
OrientationMesleki
EQF Level5

The Qualification hasn't been included in TQF.

TQF Level5
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO (Interior designers and decorators)

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety and environmental protection rules at production processes.
 • Explains work organisation and vocational development activities improving productivity at manufacturing processes.
 • Designs furniture upholstry system and manages upholstry process.
 • Applies quality requirements at furniture upholstry processes.
 • Ensures the application of the occupational health and safety and environmental protection measures at manufacturing process.
 • Prepares cloth/lining.
 • Makes cushion and pillow.
 • Applies quality requirements at work processes.
 • Ensures the application of the occupational health and safety and environmental protection measures at manufacturing process.
 • Upholsters on panel and broad belt.
 • Applies quality requirements at upholstry on panel and broad belt.
 • Ensures the application of the occupational health and safety and environmental protection measures at manufacturing process.
 • Upholsters on spring.
 • Applies quality requirements at upholstery on spring.
 • Ensures the application of the occupational health and safety and environmental protection measures at manufacturing process.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on national qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

-

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi AçDescription

The person with this qualification;

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası