marmara bölgesi yöresel oyunları / MARMARA BÖLGESİ - Kaybolmaya Yüz Tutan Geleneksel Çocuk Oyunları Üzerine Bir İnceleme

Marmara Bölgesi Yöresel Oyunları

marmara bölgesi yöresel oyunları

Marmara Bölgesi&#;Nde Hangi Halk Oyunları Oynanır?

Kişilerin karşılıklı durarak oynadıkları “karşılama” Marmara Bölgesinde özellikle Trakya’da oynanır ve çoğu içinde 9/8’lik ritim barındırır. Grup olarak oynanacak ise kız ve erkek çiftler karşılıklı olarak iki sıra oluşturur fakat birbirlerine tutunmazlar.
Marmara Bölgesi Halk Oyunları Nedir

 • Hora. Bu oyun Bar ve Halaylar gibi el ele ya da kol kola tutuşularak disiplinli bir biçimde ve dizi halinde oynanmaktadır.
 • Karşılama. Karşılama iki kişinin karşılıklı durarak oynadıkları bir oyun biçimidir.
 • Bengi.
 • Contents

  Marmara bölgesinde hangi halk oyunları oynanır?

  Güvende, sekme, bengi, hora, karşılama, zeybek, kaşık oyunları, bar ve horon türü oyun müzikleri icra edilip oynanmaktadır. Halk çalgılarından cura, zil, davul, zurna, tulum, bağlama yörede görülmektedir.

  Halk oyunlarının konuları nelerdir?

  Rakamlarla ifade edilen oyunlar. İnsan hayvan ilişkilerini konu alan halk oyunları. Toplumsal olayları konu alan halk oyunları; kavgayı konu alan oyunlar, savaşı konu alan oyunlar, aşkı ve sevgiyi konu alan oyunlar, kızla erkeğin birbirine kur yapmasını konu alan oyunlar. Askere uğurlamayı konu alan oyunlar.

  Bölgelere göre halk oyunları nelerdir?

  Şimdi sırayla öğrenelim:

 • Hora: Trakya.
 • Zeybek: Ege, Güney Marmara, İç ve Batı Anadolu.
 • Teke: Göller Yöresi, Batı Akdeniz.
 • Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi: Konya Bölümü, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Doğu Akdeniz.
 • Horon: Orta ve Doğu Karadeniz.
 • Halay: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu&#;nun Doğusu.
 • Iç anadolu bölgesinde hangi halk oyunu oynanır?

  Halk çalgılarındanbağlama davul, zurna, kaşık, def, kaval ağırlıklı olmak üzere, halay, kaşık, semah, zeybek, seğmen havaları icra edilmektedir. Bozlak türü uzun havalara da rastlanılmaktadır.

  Hangi halk oyunu hangi yöreye aittir?

  Karşılama, kadın ve erkeklerin karşılıklı yürüttükleri halk oyunları. Ege Bölgesi, Karadeniz, Güney Marmara, İçbatı Anadolu, Konya çevresi, Mersin ve Doğu Anadolu bölgesinde oynanmaktadır. Düğünlerde karşılıklı, yan yana oynanan oyunların kalıplaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

  Akdeniz bölgesinde oynanan halk oyunları nelerdir?

  Akdeniz Bölgesi Halk Oyunları

 • Mengi oyunu. Mengi oyunu, Akdeniz Bölgesi halk oyunları arasında yer almaktadır.
 • Teke oyunu. Teke oyunu da Akdeniz Bölgesi halk oyunları arasında bulunuyor.
 • Kaşık oyunu.
 • Semah oyunu.
 • Zeybek oyunu.
 • Örnek Akdeniz halk oyunu.
 • Halk oyunları çeşitleri nelerdir?

  Halk Oyunu Türleri

 • Zeybek. Batı Anadolu yöresine ait bir halk oyunudur.
 • Halay. Türkiye&#;nin Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Çukurova bölgesinde oynanan oyunların genel ismidir.
 • Horon. Doğu Karadeniz bölgesine ait halk oyunu türüdür.
 • Bar.
 • Hora.
 • Karşılama.
 • Kaşık.
 • Teke Zortlatması
 • Halk oyununda neler yapılır?

  Sevinç, öfke, savaş, dayanışma, yakarış, dostluk, aşk, karşı cinsler arasında yakınlaşma gibi insanlık durumları bu danslarda canlandırılır. Türkiye&#;de gördüğümüz yaygın dans formları arasında halay, zeybek, bar, horon, hora, köçek, Kafkas dansı, karşılama gibi biçimleri sayabiliriz.

  Halk Dansları bölgelerine göre kaça ayrılır?

  Belirli Özelliklerine Göre Halk Danslarının Bölümlenmesi

  Çünkü Anadolu&#;da kimi dans dalları bölgelere de adını vermektedir. Örneğin Ege, Batı Anadolu Zeybek Bölgesi; Orta ve Güney Anadolu Halay Bölgesi; Doğu Karadeniz Horon Bölgesi; Doğu Anadolu Bar Bölgesi; Trakya Hora Bölgesi adını almaktadır.

  Iç anadolu bölgesinde yetişen tarım ürünleri nelerdir?

  İç Anadolu Bölgesinde, tahılın yanı sıra; şeker pancarı, soğan, patates, kabak, ayçiçeği, fasulye, nohut, mercimek, mısır, çeltik, havuç, elma, armut, domates üretimi de yapılmaktadır.

  Doğu Anadoluda ne oynanır?

  Ülke genelinde birçok yörede oynanan Halay, özellikle Doğu Anadolu&#;da sıkça tercih edilmektedir. Halayda kişiler yan yana dizilir ve kol kola, omuz omuza vererek hareket funduszeue.info ve zurnanın coşkulu seslerine zılgıtlar ve halay başı narası eşlik eder.

  Dogu Anadolu Bölgesi halk oyunları nelerdir?

  Türkülerin eşlik ettiği bu oyunlara örnek olarak divan, hoyrat ve garip de verilebilir. Ayrıca davul, zurna ve klarnetin eşlik ettiği halaylar da bu yörede yaygındır.

  MARMARA BÖLGESİ

  Oyunun Oynandığı İl: TEKİRDAĞ-Şarköy-Hasköy Mahallesi Oyunun Adı: funduszeue.infogaç 2.Aşık ile Maşuk

  Kim Anlattı: Derya Kamış, Üniversite Öğrencisi (21) Ona Kim Anlattı: Sevim Kamış (43) Annesi

  Oyunun Oynanması:

  1.Çamurlu bir zeminde oyun için oynanacak olan çamur hazırlanır. Daha sonra çamur yumruk büyüklüğünde ayrılır, oyuncular arasında paylaşılır. Daha sonra çamur yere vurularak çıkan sese göre kazanan ve kaybeden belirlenir.

  funduszeue.info oyun küçükbaş hayvanların dizkapağında bulunan aşık kemikleri ile oynanır. Aşıklar farklı renklere boyanır sonra oyuncular tarafından havaya fırlatılır. Dik duranlar kazanır, yan yatanlar kaybeder. Ve diğer oyuncu tarafından kazanma bedeli olarak yan yatan aşıklar alınır. Oyuncunun elindeki aşık bitinceye kadar bu tekrar eder. Bu oyun takım takım ayrılarak da oynanabilir.

  Oyunun Oynandığı İl: TEKİRDAĞ Oyunun Adı: Baloncuktan Atlama

  Kim Anlattı: Özge Özer, Üniversite Öğrencisi (20) Ona Kim Anlattı: İbrahim Çelik (60) İlkokul Öğretmeni Oyunun Oynanması:

  Oyun bir ebeden ve bir grup oyuncudan oluşur. Oyuncu sayısında bir sınırlama yoktur. Toplam kişi sayısının bir eksiği şeklinde yere daireler çizilir. Çizilen daireler halka şeklini oluşturur. Çizilen daireler arasında mesafe normal bir insanın sıçrayabileceği mesafeden biraz daha uzaktır. Ebe dairelerden oluşan halkanın tam merkezinde dikilir. Ebe arkasını dönünce halkada bulunan oyuncular anlaşarak bulundukları daireleri değiştirirler. Onlar halkalar arasında sıçrarken ebe havadaki oyuncuları ebelemeye çalışır. Havadayken ebelenen, dairenin çizgisi dışına çıkan ya da diğer daireye sıçrarken düşen yeni ebe seçilir ve onu ebeleyen oyuncu onun halkasına geçer.

  Oyunun Oynandığı İl: BURSA Oyunun Adı: Yap-Boz

  Kim Anlattı: Gülnar Hüseyinoğlu, Üniversite Öğrencisi (21) Ona Kim Anlattı: Behiye Hüseyinoğlu (75) Babaannesi

  Bu oyun sayısız kişi ile oynanabilir. Herhangi bir ortamda, belirlenen kişi sayısı kadar eşya seçilir. Bu eşyalar kişinin üzerinden veya evinden getirdiği eşyalardır. Bu eşyaların diğer kişiler tarafından

  saklanması istenir. Seçilen ebe bu eşyaları tek tek bulur ve bulunan eşyaların hangi kişiye ait olduğunu tahmin eder. Daha sonra ebenin gözleri bağlanır. Bulduğu eşyaların sırası karıştırılır ve tekrar eşyaların kime ait olduğunu bulması istenir. Ebenin doğru bulamadığı eşyayı anlayabilmesi için kişinin kişilik özellikleri tanıtılmaya çalışılır. Ebe bütün eşyaları bulunca oyun biter.

  Oyunun Oynandığı İl: BOLU-Gerede Oyunun Adı: Puluç

  Kim Anlattı: İlayda Seymen, Üniversite Öğrencisi (20) Ona Kim Anlattı: Vedat Seymen (48) Babası

  Oyunun Oynanması:

  Oynayan çocuklardan biri eline bir parça kağıt alır, karşısındakine göstermeden kağıdın hangi elinde olduğunu tahmin etmesini ister. Bilirse kağıt ona geçer, bilemezse ceza olarak yanağı hafifçe sıkılır ve bu oyuna puluç adı verilir. Kişi bilene kadar puluç almaya devam edilir ve puluçlar sayılır. Bilemediğinde ‘’ bilemedin bir puluç ‘’ denir.

  Oyunun Oynandığı İl: KIRKLARELİ-Merkez Oyunun Adı: Yedi Kiremit (Tombik)

  Kim Anlattı: Beste Bakı, Üniversite Öğrencisi (21) Ona Kim Anlattı: Birsen Bakı (55) Annesi

  Oyunun Oynanması:

  Oyun iki takım halinde oynanabilir. Takımdaki oyuncu sayısı kişi sayısına göre belirlenir. Gruplar dizdikleri yedi adet kiremiti belli bir mesafe bularak işaretlerler. Grup üyeleri de sırası geldiğinde belli bir uzaklıktan yedi adet kiremit ya da taşı devirmeye çalışırlar takımlardaki bireylerden devrilen taşların sayıları toplanır. En çok kiremit ya da taşı deviren grup oyunu kazanır.

  Oyunun Oynandığı İl: KIRKLARELİ Oyunun Adı: Bındırlama Oyunu

  Kim Anlattı: Gözde Yıldırım, Üniversite Öğrencisi (23) Ona Kim Anlattı: Sevgül Yıldırım (47) Annesi

  Oyunun Oynanması:

  Açık veya kapalı alanlarda oynanabilir. Önemli olan birden çok kişi ile oynanmasıdır. Yuvarlak nesneler seçilmesine özen gösterilir. Herhangi bir duvara belli bir yükseklikte yer işaretlenir. Oyuncular nesneleri işaretlenen yerden bırakırlar. Yuvarlanan nesne diğer yuvarlanmış nesneye değerse alandaki tüm nesneleri toplamaya hak kazanır. Oyun bu şekilde devam eder. Nesnesi biten oyuncu oyun dışı kalır. Nesneler şunlardır: Ceviz, fındık, misket…

  Oyunun Oynandığı İl: EDİRNE-Meriç-Küplü Oyunun Adı: Kule

  Kim Anlattı: Hasan Bildik, Üniversite Öğrencisi (21) Ona Kim Anlattı: Mehmet Bildik (65) Dedesi Oyunun Oynanması:

  İki ağaç olabilir. Oyuna her takım kendi kulesinden başlar. Amaç karşı takımın kulesine dokunup sayı kazanmaktır. Hücum-savunma durumu yoktur. Takımlar hem savunma hem de hücum yapabilirler. Kendi kuleleriyle temas da bu oyunda önemlidir. Kulene hücum eden birini yakalayabilmen için kendi kulene temasının onun kendi kulesine temasından sonra olması gerekir. Yakalananlar sayı olana kadar rakip takımın kulesinin yanında hareketsiz beklerler. Takım arkadaşları yakalananları kurtarabilirler. Karşı takımın kulesine dokunan oyuncu ‘’Kule!’’ demelidir. Yoksa sayı geçersiz sayılır.

  Oyunun Oynandığı İl: İSTANBUL Oyunun Adı: Kapak

  Kim Anlattı: Hanefi Tayfer, Üniversite Öğrencisi (21) Ona Kim Anlattı: Salim Tayfer (52) Babası

  Oyunun Oynanması:

  Oyun yere tebeşir ile yılan deseni çizerek başlar. Her oyuncunun elinde bir adet pet şişe kapağı bulunur. Oyuncular kapaklarını başlangıç noktasına yerleştirerek oyuna başlar. Oyuncular sıra ile kapaklara vurarak yılan deseninin dışına çıkmadan ve yılanın ağız kısmında bulunan zehire değmeden oyunu bitirmeye çalışır. Oyuncular, rakiplerin kapaklarına vurarak dışarı çıkarabilirler. Kapağı yılan deseninin dışına çıkan oyuncu başlangıç noktasından tekrar başlar. Eğer rakibin kapağı zehire temas ederse oyundan elenir. Yılan desenini ilk bitiren kişi oyunu kazanır.

  Oyunun Oynandığı İl: EDİRNE-Demirköy-Uzunbayır ve çevresi Oyunun Adı: Uçlama

  Kim Anlattı: Selahattin Töysüz, Üniversite Öğrencisi (22) Ona Kim Anlattı: Mukavemet Buluş (88) Eniştesi

  Oyunun Oynanması:

  Oyun birden fazla kişi ile sopa yardımıyla oynanır. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sopa yere vurularak fırlatılır. Sopası en uzak noktaya varan oyuncu oyunu kazanır. Sopasını en yakına atan kalkar ve tüm oyuncuların sopasını geri getirir. Kendi sopasını yan çevirir. Diğer oyuncular da bu kişinin sopasına doğru sopalarını tekrar atar. Ta ki sopalar en uzak noktaya atılıp kimse daha uzağa atamayana kadar böyle devam eder. En uzak noktaya gelindiğinde ebe olarak seçilen sopayı alır ve atar şayet herkesi geçerse oyuncular içinden yeni ebe seçilir, atamazsa kendisi yeniden ebe olur.

  In document Error Analysis Of Turkish Learners (Page )

  nest...

  çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası