marmara besyo sınav takvimi / Marmara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı | Besyo Ajans

Marmara Besyo Sınav Takvimi

marmara besyo sınav takvimi

- Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

-

Marmara Üniversitesi

- Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Başvuruları

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Başvuruları

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Ders Kaydı

Bahar Yarıyılı Ders Kaydı

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Asil Kayıtları

Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Asil Kayıtları

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Yönelme Grubu Seçimi için Son Gün

Bahar Yarıyılı Yönelme Grubu Seçimi için Son Gün

-

Marmara Üniversitesi

- Güz Yarıyılı Derslerine ait Not Giriş İşlemlerinin Tamamlanması Kesin Kayıt ve İlanı

Güz Yarıyılı Derslerine ait Not Giriş İşlemlerinin Tamamlanması Kesin Kayıt ve İlanı

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıt İlanı

Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıt İlanı

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtları

Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtları

-

Marmara Üniversitesi

- Madde Kapsamında Güz Dönemi I. Sınav Hakkı

Madde Kapsamında Güz Dönemi I. Sınav Hakkı

-

Marmara Üniversitesi

- Lisansüstü Bahar Dönemi Uzmanlık Alan Derslerine Ait Kararların Rektörlüğe Gönderilmesi İçin Son Gün

Lisansüstü Bahar Dönemi Uzmanlık Alan Derslerine Ait Kararların Rektörlüğe Gönderilmesi İçin Son Gün

-

Marmara Üniversitesi

- Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Başvuruları Sonuçların İlanı

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Başvuruları Sonuçların İlanı

-

Marmara Üniversitesi

- Güz Yarıyılı Hukuk Fakültesi-Yarıyıllık-Üç Ders Sınavı

Güz Yarıyılı Hukuk Fakültesi-Yarıyıllık-Üç Ders Sınavı

-

Marmara Üniversitesi

- Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı Tarihleri(Hukuk Fakültesi Öğrencileri Hariç)

Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı Tarihleri(Hukuk Fakültesi Öğrencileri Hariç)

-

Marmara Üniversitesi

- Çift Anadal ve Yandal Programları Öğrencileri İçin Başarısızlık Nedeniyle Kayıtların Silinmesi İçin Son Gün

Çift Anadal ve Yandal Programları Öğrencileri İçin Başarısızlık Nedeniyle Kayıtların Silinmesi İçin Son Gün

-

Marmara Üniversitesi

- Lisansüstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat

Lisansüstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat

-

Marmara Üniversitesi

- Lisansüstü Programlar Sonuçların İlanı

Lisansüstü Programlar Sonuçların İlanı

-

Marmara Üniversitesi

- Madde Kapsamında Güz Dönemi II. Sınav Hakkı

Madde Kapsamında Güz Dönemi II. Sınav Hakkı

-

Marmara Üniversitesi

- Bahar Yarıyılı Dersler

Bahar Yarıyılı Dersler

-

Marmara Üniversitesi

- Lisansüstü Programlar Kesin Kayıt

Lisansüstü Programlar Kesin Kayıt

-

Marmara Üniversitesi

81 ilimize () erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs  tarihleri arasında funduszeue.info adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (funduszeue.info) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c)    En az cm boyunda olmak, 
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 
e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ( tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış ( tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

İNSAN KAYNAĞI

15 Haziran

Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları Devam Etmektedir

Devamı

15 Haziran

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ IB İLERİ LİDERLİK SERTİFİKASININ AKREDİTASYONU BAŞARIYLA YENİLENDİ

Devamı

12 Haziran

Maltepe Üniversitesi Bidolubaskı.com'da

Devamı

31 Mart

​ YÖK Başkanı Özvar, Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne ilişkin alınan yeni kararları açıkladı:

Devamı

20 Şubat

Yükseköğretim Kurumlarımızda Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar ()

Devamı

12 Şubat

Maltepe Üniversitesi Deprem Koordinasyonu

Devamı

30 Kasım

Devamı

20 Ocak

Maltepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde mentor olun, hayallere ortak olun!

Devamı

23 Aralık

INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATHEMATICAL SCIENCES ICMS

Devamı

05 Ekim

Yeni akademik yılımızda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Devamı

28 Eyl&#;l

​Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Gözetim Tetkiki sürecini başarıyla tamamladı.

Devamı

24 Ağustos

Maltepe Üniversitesi Tohumdan Fidana 🌱

Devamı

02 Ağustos

İstanbul’un Kampüs Üniversitesi

Devamı

08 Eyl&#;l

Üniversitemizin Engelsiz Erişim Başarısı

Devamı

12 Haziran

Üniversitemizin Uzaktan Eğitimdeki Başarısı

Devamı

&#;ğrenci İşleri

TOPLAM &#;ĞRETİM &#;YESİ

&#;NLİSANS

LİSANS

Y&#;KSEK LİSANS

DOKTORA

25SANATTA YETERLİLİK

MEZUN

16&#;NLİSANS

44LİSANS

76Y&#;KSEK LİSANS

12DOKTORA

1SANATTA YETERLİLİK

Yılı Lisansüstü Eğitim Ücretleri


Aşağıdaki tabloda eğitim öğretim yılına ait eğitim ücretleri tablosunu görebilirsiniz.

Yılı ÜcretleriDevlet Üniversitleri Yüksek Lisans ÜcretleriVakıf Üniversitleri Yüksek Lisans Ücretleri
Tezli Yüksek LisansÜcretsiz TL TL
Tezsiz Yüksek Lisans TL &#; TL TL &#; TL
Uzaktan Yüksek lisans TL &#; TL TL &#; TL

Tezsiz programlarda öğrenim ücretleri dönemlik alınan 1 ders için kredi başına değişmektedir.Örnek olarak üniversiteye göre değişiklik göstermekle birlikte kredi tutarları ortalama TL &#; TL arasında değişfunduszeue.info ücretleri üniversitelerin senato kararlarına göre değişmektedir. Aşağıda bazı üniversitelerin yıllık tezsiz yüksek lisans ücretleri ve bulunmaktadır.

Örnek Marmara Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri

ProgramlarToplam Ücret
Coğrafya₺,00
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi₺,00
Ekonometri₺,00
İstatistik₺,00
Yöneylem Araştırması₺,00
İşletme Enformatiği₺,00
Bilişim₺,00
Gazetecilik₺,00
Yayıncılık Yönetimi₺,00
Halkla İlişkiler₺,00
Kişilerarası İletişim₺,00
Reklamcılık ve Tanıtım₺,00
Ekonomi Hukuku₺,00
Ekonomi ve Finans (ing)₺,00
Finansal İktisat₺,00
İktisat Politikası₺,00
İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi₺,00
Uluslararası İktisat₺,00
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi₺,00
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi₺,00
Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı₺,00
Global Pazarlama₺,00
İnsan Kaynakları Yönetimi₺,00
Muhasebe Denetimi₺,00
Muhasebe ve Finansman₺,00
Muhasebe Finansman (ing)₺,00
Pazarlama₺,00
Pazarlama(ing)₺,00
Perakendecilik ve Satış Yönetimi₺,00
Sayısal Yöntemler₺,00
Stratejik Marka Yönetimi₺,00
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi₺,00
Uluslararası İşletmecilik₺,00
Yönetim ve Organizasyon₺,00
Yönetim ve Organizasyon (ing)₺,00
Kamu Hukuku₺,00
Sağlık Hukuku₺,00
Mali Hukuk₺,00
Özel Hukuk₺,00
Görsel İletişim ve Dijital Medya₺,00
İletişim Bilimleri₺,00
Radyo Televizyon₺,00
Sinema₺,00
Kamu Politikası₺,00
Siyaset, Kurumlar ve Kriz Yönetimi (Fransızca)₺,00
Yönetim Bilimleri₺,00
Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları₺,00
Uluslararası Politik Ekonomi₺,00
İstanbul Araştırmaları₺,00
Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları₺,00

Örnek İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIKredi Başına Katkı Payıfunduszeue.info Kredifunduszeue.info Tutarfunduszeue.infoTutarfunduszeue.info Kredifunduszeue.info   TutarPROGRAM TOPLAM ÜCRETİ
MBA PROGRAMLARI
İşletme Yöneticilği (MBA) Türkçe₺,0012₺,0012₺,0012₺,00₺,00
İşletme Yöneticilği (MBA) İngilizce₺,0012₺,0012₺,0012₺,00₺,00
Yöneticiler İçin İşletme Yöneticiliği (Yönetici MBA) Türkçe₺,0012₺,0012₺,0012₺,00₺,00
Yöneticiler İçin İşletme Yöneticiliği (Executive MBA) İngilizce₺,0012₺,0012₺,0012₺,00₺,00
Uzaktan Eğitim İşletme Yöneticiliği (e-MBA) Türkçe₺,0012₺,0012₺,0012₺,00₺,00
İNGİLİZCE MS PROGRAMLARI
Accounting and Auditting₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Finance Management₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
International Management₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Supply Chain Management₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
TÜRKÇE MS PROGRAMLARI
Endüstri İşletmeciliği₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Yönetim Bilişim Sistemleri₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
İnsan Kaynakları Yönetimi₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Pazarlama Yönetimi₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Muhasebe ve Denetim₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
İşletmelerde Yönetim ve Strateji₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Finans Yönetimi₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Kalite Yönetimi₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00
Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma₺,0012₺,0012₺,006₺,00₺,00

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılı Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri

TezsizYıllık Toplam Ücret
Yapı İşletmesi (Tezsiz İ.Ö.) ,00
Bilgi Teknolojileri (Tezsiz İ.Ö.) ,00
İş Güvenliği (Tezsiz İ.Ö.) ,00
Elektronik ve Hab. Müh (Tezsiz İ.Ö.) ,00
Fen Bilgisi Eğitimi (Tezsiz İ.Ö.) ,00
Metalurji ve Malzeme Müh. (Tezsiz İ.Ö.) ,00
Makine Mühendisliği (Tezsiz İ.Ö.) ,00
İşletme Yönetimi (Tezsiz İ.Ö.),00
İnovasyon Girişimcilik ve Yön. (Tezsiz İ.Ö.),00
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz İ.Ö.),00
Modern Parasal İktisat (Tezsiz İ.Ö.),00
Eğitim Yönetimi (Tezsiz İ.Ö.),00
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz İ.Ö.),00
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (T.İ.Ö.),00
Sınıf Öğretmenliği (Tezsiz İ.Ö.)  ,00
Türkçe Eğitimi (Tezsiz İ.Ö.)  ,00
Yabancılara Türkçe Öğretimi (Tezsiz İ.Ö.)  ,00
Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezsiz İ.Ö.)  ,00
Yabancı Diller (İngilizce) Eğitimi (Tezsiz İ.Ö.),00

 

MBA Ücretleri İçin Tıklayın

Uzaktan Eğitim Ücretleri İçin Tıklayın

Tezsiz Program Ücretleri İçin Tıklayın

Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitim Ücreti


Yurtdışında yüksek lisans yapmanın toplam harcamaları başvuru yaptığınız okulun yer aldığı ülkeye, şehire, başvurduğunuz programa, ve kişisel harcamalarınıza göre çok değişkenlik gösteren bir aralıktadır.

Başvurularınızı yapmadan önce ilgili okulların web sitelerinden, forumlardan ve mümkünse ilgili programda yüksek lisans eğitimi yapmış/yapmakta olan birinden detaylı bilgi almanız faydalı olacaktır.

Harcamalarınızı hesaplarken dikkat etmeniz gereken ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

 • Okul eğitim ücreti ve harçları
 • Konaklama ve yemek masrafları
 • Kitaplar ve eğitim malzemeleri
 • Ulaşım (Avrupa ülkeleri için ulaşım masrafları şehirlerarası uçakla seyahat ücretleri ile eşdeğer olabiliyorken, Amerika, Avustralya, Çin gibi ülkelere ulaşım oldukça masraflı olmaktadır.)
 • Sağlık sigortası
 • Kişisel harcamalar

Masraflarınızı hesaplarken alabileceğiniz bursları da değerlendirmelisiniz ancak bursları ek gelir olarak düşünmeniz yaşanabilecek aksaklıkların yüksek lisans eğitiminizi yarıda bırakmanızı engelleyecektir.

Harcamalar, Masraflar / Ücretler

Yurtdışında yüksek lisans yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren detaylıca araştırmanız gereken konuların başında ortalama yıllık masraflarınız ve eğitimin toplam maliyeti gelmektedir. Okulların ücretleri dışında (bir çok okulun eğitim ücretleri web sitelerinde yer almaktadır)

 • Konaklama ve yemek masrafları
 • Kitaplar ve eğitim malzemeleri
 • Ulaşım
 • Sağlık sigortası
 • Kişisel harcamalar

Yıllık masraflar yaşam tarzınıza, okul ücretinize, uçak bilet fiyatlarına göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle yurtdışında yüksek lisans masrafları için genel bir aralık belirlemek mümkün ve gerçekçi değildir.
Yurtdışında yüksek lisans ücretleri için ülkemizdeki kurum ve kuruluşlardan ve aynı zamanda kabul edildiğiniz üniversiteden de burs alabileceğinizi unutmayın. Yurtdışı Bursları İçin Tıklayın

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası