toprak ve su burcu uyumu / Element Uyumu - Zodyak Burcu

Toprak Ve Su Burcu Uyumu

toprak ve su burcu uyumu

Bur&#; Grupları: Ateş, Toprak, Hava ve Su Grubu Bur&#;ları ve &#;zellikleri Nelerdir?

Burçlar, gökyüzündeki takımyıldızlarının adlarıyla anılan ve insanların doğum tarihlerine göre ait oldukları astrolojik gruplardır. Güneşin ekliptik üzerindeki hareketine göre 12 eşit bölüme ayrılır ve her biri yaklaşık 30 derecelik bir açıya sahiptir. İnsanların kişilik özelliklerini, duygusal durumlarını, ilişkilerini ve hayatlarını etkileyen faktörler olarak kabul edilen burçların her biri farklı bir elemente ve niteliğe bağlıdır. Bu element ve nitelikler burçların karakteristik özelliklerini belirler. 

Burç Grupları Nelerdir? 

Burç grupları, astrolojide burçların sahip oldukları ortak özelliklere göre dört elemente göre sınıflandırılmasıdır. Bunlar Ateş, Toprak, Hava ve Su şeklindedir. Her element grubunda üç burç bulunur ve bu burçlar elementlerin karakteristik özelliklerini taşırlar. Burç gruplarını bilmek, kendimizi ve çevremizdeki insanları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. 

Burç grupları, burçların kişilikleri üzerinde etkili olmakla birlikte, her burcun kendine özgü nitelikleri de vardır. Burç gruplarına göre uyumlu olan burçlar da vardır. Genellikle aynı elementten olan burçlar birbirleriyle iyi anlaşırken, zıt elementten olan burçlar çatışabilir. Ancak bu kesin bir kural değildir.

Ateş Grubu Burçları 

Bu burçlar enerjik, hevesli, pozitif, lider, yönetici ve cesur olma eğilimindedirler. Ateş grubu burçları hayata tutkuyla yaklaşır ve kendilerine güvenirler. Ancak bazen egoları yüksek, sabırsız, öfkeli ve bencil olabilirler. 

Toprak Grubu Burçları  

Bu burçlar pratik, sakin, çalışkan, güvenilir ve sabırlı olma eğilimindedirler. Toprak grubu burçları hayatı gerçekçi bir şekilde değerlendirir ve maddi güvenlik ararlar. Ancak bazen inatçı, tutucu, kuralcı ve somurtkan olabilirler. 

Hava Grubu Burçları  

Bu burçlar konuşkan, akıllı, sosyal, meraklı ve yaratıcı olma eğilimindedirler. Hava grubu burçları hayata zihinsel bir açıdan yaklaşır ve iletişim kurmayı severler. Ancak bazen kararsız, yüzeysel, dengesiz ve soğuk olabilirler. 

Su Grubu Burçları  

Bu burçlar duygusal, sezgisel, şefkatli, hassas ve fedakar olma eğilimindedirler. Su grubu burçları hayata duygusal bir açıdan yaklaşır ve empati kurmayı severler. Ancak bazen kırılgan, alıngan, kıskanç ve melankolik olabilirler. 

Burç Gruplarının Özellikleri Nelerdir?

  • Ateş Burçları Özellikleri: Enerjik, hevesli, cesur 
  • Toprak Burçları Özellikleri: Pratik, sabırlı, güvenilir 
  • Hava Burçları Özellikleri: Sosyal, hareketli, gerçekçi 
  • Su Burçları Özellikleri: Duygusal, fedakar, yaratıcı 
Astrolojide her zodyak burcunun taşıdığı bir element vardır. Toplam dört tane olan bu elementler Ateş, Toprak, Hava ve Su elementinden oluşurlar. Burcunuzun ait olduğu element kişiliğinizin esas yönlerini tanımlar. Elementler günlük hayata derinlemesine ortak bir bakış açısıyla farklı burçları birleştirir ve bu da belirli ilişkilerin başlatılmasını kolaylaştırır.

Bir kişinin burcu sizinle aynı elementi paylaşıyorsa, onu tanımak daha kolay olacaktır. Üstelik iki tarafın hayat tarzları farklı olsa bile, her biriniz dünyanın senkronize şekilde çalışmasına dair bir bakış açısına sahip olacaksınız. Toplumda kimilerin "İşin kimyası", kimilerin de "Birbirlerine kanları ısındı" dedikleri şeye astrolojide "Aynı elementi paylaşmak" denilmektedir.

Elementler Arası Aşk Uyumu

Benzer elementlerin ilişkisi her ne kadar kolay olsa da, bunlar genelde çabucak rahatlaşan ilişkilerdir. Siz ve ilgili kişi ne kadar çok ortak noktada buluşursa, birlikte olduğunuzda hiçbir ilerleme olmayacak şekilde o kadar birbirinizden uzaklaşıp ayrılabilirsiniz. Ancak zodyağın her elementi, karşınızdaki kişinin burcunu kaplayan bir karşıtlık tarafından dengelenir. Bu burç da haliyle en fazla sürtüşmeye yaşayacağınız ama dönüşümü olan bir ilişkinin tadını çıkaracağınız zodyak burcudur.

Burcunuza karşı çıkan element, kim olduğunuzu en çok tamamlayan elementtir. Hayata ve ilişkiye benzersiz yaklaşım getiren biriyle baş edebiliyorsanız, bu karşıt elemente ait üç burçtan biri büyük ihtimalle sizin için eşleşir. Kimi insanlar benzer özelliklere sahip, sezgileri güçlü ve öngörülebilirliği olan birini tercih ederken, kimileri de sürekli farklı yollardan bir şeyler yaptıkça ilerleme kaydetmek isterler.

Aynı Element İlişkileri

İki Ateş ilişkisi
Koç, Aslan ve Yay zodyağın Ateşburçlarıdır. Bu element enerjiyi ifade eder. Burç elementi Ateş olan iki kişi bir araya geldiğinde, icraatin yani davranışların sözlerden daha etkili olduğunu beraber anlarlar. Dikkatli olmak üzere bir konu üzerinde anlaşabilirlerse bir başka deyişle orta yolu bulabilirse, kesinlikle işleri halledecek ve olumsuz gidişatın bile üstesinden kolayca geleceklerdir.

Aşk konusunda bu ilişkiyi daha derin ve hızlı yol alma olarak ortaya çıkar. Nitekim en güçlü ilişkiler genelde erken dönemde kesin olarak kurulan ilişkilerdir. Ateş-Ateş ilişkisinde çok az mızıkçılık ve mırın kırın etmek vardır. Dolayısıyla iki taraf için net düşünce "olursa olur, olmazsa olmaz" şeklindedir. Yani yaparsa yaparlar, yapmazsa yapmazlar, hepsi bu kadar.

İki Toprak ilişkisi
Boğa, Başak ve Oğlak zodyağın Toprakburçlarıdır. Bu element maddeciliği ifade eder. İki Toprak burcu ilk birlikte olmaya başladıklarında neden birlikte olmaları gerektiğine dair pratik yönler hemen tartışılabilir. Taahhütün önündeki zorluklar, duygular veya tutkudan çok ekonomik ve kültürel farklılıklara dayanacaktır. İki tarafın da birlikteliği daha ileriye götürebilmesi için elle tutulur hedefleri ve bekletileri vardır. Bu standartların karşılanacağı fark edildiğinde aşk çiçek gibi açar.

İki Hava ilişkisi
İkizler, Terazi ve Kova zodyağın Havaburçlarıdır. Bu element fikir ve düşünceyi ifade eder. İki Hava burcu bir araya geldiğinde iletişim ve konuşmak ilişkinin özüdür. Fikir alışverişinde bulunmak ve tercihleri tartışmak, iki tarafın samimiyet kurduğu ve güven temeli oluşturduğu yöntemdir.

Taraflardan biri daha çok konuşursa, sebebi diğer tarafın bütün konuşmaların nereye bağlandığını anlamasıdır. Sessiz bir Hava burcu, erişimden ve hazır bulunmaktan sorumlu kalarak iletişimi kontrol eder. Bir tarafın varlığı, diğerine konuşmadan bile iki tarafın benimseyeceği sevgi ve bağlılık güvencesinin yettiğini söyler.

İki Su ilişkisi
Yengeç, Akrep ve Balık zodyağın Suburçlarıdır. Bu element duyguları ifade eder. İki Su burcu ilişkide olduğunda her ikisi de birbirlerinin yaklaşımını, mantığını ve muhakeme durumlarını yürekten anlayabilirler. Biri diğerinin yaptığı şeyi neden ve nasıl yaptığının ince detaylarını açıklayamayabilir. Lâkin birbirlerini anladıkları sürece, karşılıklı sevgi ve saygı için ortak bir alan bulabilirler.

Ama yine de gerekçelerinizin sorgulanması veya hedeflerinizin tanımlanması gibi sürtüşmeler olmadan, hedefleyeceğiniz hiçbir şey olmayabilir. Aynı zamanda mevcut ilişki öncelikli durumlardan uzaklaşma olarak görülebilir. İki Su burcu birlikte iyi yüzer ama çoğu zaman sadece yüzmekle kalırlar ve nerede hiçbir şey yapılmaz.

Karşıt Element İlişkileri

Ateş ve Hava
Her Ateş burcunun karşı elementi bir Hava burcudur. Hava, Ateşi durdurmaya ve yaptığı şeyi neden yaptığını anlamaya çalışır. İşlerin felsefi tarafı Ateş için öncelik değildir. Bu sırada Ateş sadece oturup ne yapılması gerektiğini tartışmak yerine Havanın ayağa kalkmasını ve bir şeyler yapmasını ister. Neticede Ateş Havanın olmadığı yerde yanmaz ve Hava onu daha da coşturarak alevleri göğe yükseltir. Zaten Ateş burçları aşkı duymak yerine sevmek isterler.

Toprak ve Su
Her Toprak burcunun karşı elementi bir Su burcudur. Bu ilişki hayatta statü, gerçekler ve bir kuruşluk miktardan daha fazla şeyler olduğunu hatırlatır. Sevginin saf olma ve koşulsuz olarak paylaşılma ihtiyacı, Toprak burcunun mantığa dayalı sevgisi karşısında uçuşa geçer. İşte Toprak-Su eşleşmesi tam da bu yüzden çok güzel birliktelik ortaya çıkarır.

Farklı Element İlişkileri

Ateş ve Toprak
Toprak burçlarından birine mensup insan, kişinin eylemleri sonuç verdiği için Ateş burcuna ilham verir. Temel kurallar erken dönemde serbestlik içeriyorsa ve sınırları belirlemek için gerekli zaman harcanırsa, Ateş-Toprak burçları ilişkisi devam edecektir.

Ateş ve Su
Su burçlarından birine mensup insan, Ateş burcu kişisinin yaptığı her şeye bunları nasıl yaptığını derin bir arzuyla bakar. Her Su burcunun hissetmek zorunda olduğu kapasite boyutu, Ateş burcunun hâl ve hareketlerinde bir amaca ilham verir.

Toprak ve Hava
Her sevgilinin bağlı olduğu belirli rolleri varsa, Toprak-Hava ilişkisi güçlü olacaktır. Hava burcu kişisinin harika fikirleri vardır ve Toprak burcundan olan kişi bunları gerçekleştirebilir. Ancak Hava tarafında olan sıkı çalışmaya katkıda bulunmalı ve ilişkinin mensubu olarak gerçekte neyin elde edilebileceği konusunda direktif almalıdır.

Hava ve Su
Hava burçları teorik diyarda yaşayabilirler ve düşünme şekilleriyle davranış biçimleri arasında kopukluk fark etmeyebilirler. Su burcu duygusal tarafı tekrar resme dahil ederek Hava burcunun mantığını dengeler.

Sonuç olarak, astrolojinin elementleri insanların ve ilişkilerinin astrolojik resmini oluşturarak tamamlayan şeyin küçük parçalarıdır. İki kişi arasındaki kimyayı açıklamanın etkili bir yöntemi olsa da, aşk daima sorumluluk gerektirir. Burcunuz hangisi olursa olsun, bu değişmez bir gerçektir.

Beğen

22

Muhteşem

3

Haha

3

İnanılmaz

3

Üzgün

4

Kızgın

5

İlişkiler astrolojisi mevzubahis olduğu zaman genelde gezegenler arasındaki uyum, açı kalıplarının nitelikleri ön plana alınır. Pek tabii ki bunlar ilişki uyumu açısından son derece önemlidir, ancak hikayenin en başına baktığımız zaman kişiler element ve nitelik açısından uyumlu mudur bunun incelenmesi lazımdır. Bu dağılım kişilerin sadece Güneş burcu ile alakalı değil tüm haritadaki yerleşimlerin genelinin incelenmesi ile ortaya çıkar.

Öncelikle elementlerin kısaca temel anlamlarına bakalım:

Ateş: Hevesli, girişken, coşkulu, agresif, canlı, inisiyatif alan, hareketli
Su: Duygusal, sezgisel, yoğun, tutkulu, bağlı, kıskanç, sakin, durağan
Toprak: Materyalist, sağlamcı, net, sınırları olan, ayakları yere basan, kontrollü
Hava: Objektif, tarafsız, pratik, duygulardan arınmış, rasyonel, mantık odaklı

Bu yapıları bir yapboz gibi düşünürsek eğer iki insanın element dağılımlarını birleştirdiğimizde örneğin ateş elementi düşükse tam tabiri caizse o ilişkinin alevi sönük olacaktır, taraflar inisiyatif almaktan çekinebilir, bir türlü hareket edemez ve ya da ilişkide ilk başta işler iyi gitse dahi durağanlık görülebilir. Diğer yandan tam tersi ateş elementi de yüksek olursa bu sefer çok harlı bir ilişki, çok hızlı ve yoğun bir tutku ya da ani kopmalar görülebilir. Çok fazla su ve toprak elementi olması ise ilişkiyi aşırı durağanlaştırabilir, su fazlalığı herkesin bir kriz olduğunda kendi dünyasına dalıp melankoliye girmesine sebebiyet verebilir.

Ateş ve hava, su ve toprak birbiri ile uyumlu elementlerdir; ancak bu iki kombinasyonun olması sadece bir ilişkiyi bağlamaya yetmez. İdeal olan iki insan sentezlendiğinde mümkün mertebe dört elementin bir dengeye oturmasıdır. Tabii ki ideal dengeye oturması her zaman rastlanmaz, ancak ilişkinin kalitesi açısından eksikler bilinirse orta yol bulunması kolaylaşır.

Niteliklere geçersek eğer; öncü, sabit ve değişken niteliklerin de uyumlu dağılımı bir diğer kilit konudur. Element açısından uyumlu bir ilişki eğer nitelik birleşimi uçlara savruluyorsa şayet niteliklerin baskınlığı ya da eksikliği sebebiyle yine sorunlar yaşayabilir. Bu sentez sonucunda da çıkacak sonuca göre ilişkinin kalitesi arttırılabilir, alınacak sorumluluklar net bir şekilde belirlenebilir.

Şimdi de niteliklerin özelliklerini inceleyelim:

Öncü: Bir şeyleri başlatan, harekete geçmeyi seven, dinamik, hevesi çabuk geçebilen
Sabit: Değişimi sevmeyen, kararlı, inatçı, esnemeyen, kendi kural ve düzeni olan
Değişken: Uyum sağlayan, kararsız, rüzgara göre hareket eden, karşısındakine göre hareket eden

Bu tabloda da örnek vermek gerekirse iki harita sentezlendiğinde öncü çok baskın bir ilişki saman alevi gibi yanıp sönebilir, hele işin içerisinde ateş elementi de sahnedeyse çok yoğun, tutku ancak sonunda eşyaların havada uçtuğu bir ilişki görebilir. Sabit baskın ilişkilerde ise aşırı inatçılık, iki tarafın orta yolu bulamaması ya da bir konuda kilitlenip kalma gibi durumlar ortaya çıkar. Tıpkı elementlerde olduğu gibi niteliklerin de mümkün mertebe dengeli dağılım bir ilişkinin kalitesi açısından çok çok önemlidir.

Genelde aldığımız sorularda Venüs-Satürn karemiz var bu ilişki nereye gider gibi sorular çok geliyor, ve tek bir açı bir ilişkinin kaderini kesinlikle tayin edemez. Oysa ki daha baştan element/nitelik dengesinin problemli oluşu bir çok sorunun temelini oluşturabilir. Bu bağlamda tekil açıları okumak ya da internetteki ezber kalıpları incelemek yerine tam teşekküllü bir ilişki uyumu çalışması yapılması gerekir.

Tabii ki bu çalışmanın ilk parçasıdır, sonra mutlaka açıların kalitesi, iki haritanın birbiri üzerindeki durumu ve en nihayetinde birleştirilmiş haritaların durumuna bakılmalıdır. Ancak ufuk çizgisinin çok ötesinde sorunları aramak yerine en basit ve sade kısımdan başlamak bir ilişkinin geleceğinin sağlam bir şekilde çizilmesi açısından büyük destek sağlayabilir. Doğum haritanız üzerinden aldığınız kişisel astrolojik etkileri buraya tıklayarak bize danışabilirsiniz.

İlişkilerinizde uyum mutluluk ve huzur dileğiyle,
Merve Dirağ

BURÇLAR VE ELEMENTLER

Burçlar ve Elementler

 Doğada bulunan ve doğayı şekillendiren temel 4 element olduğu gibi, astrolojide de burçlar 4 element grubuna ayrılırlar. Bunlar Ateş, Toprak, Hava ve Su’dur. Burçların karakteristik yapıları bu dört elemente göre şekillenir.

 Doğduğumuz an bu dünyada aldığımız ilk nefes ile, o an ki gök durumu astroloji haritamız olarak belirlenir. Doğada bulunan bu 4 temel elementin gücü ruhen onları nasıl kullandığımız haritaya bakılarak anlaşılabilir. Aslında amaç kendini tanımak ve nihayetinde bu 4 elementin gücünü eşit ve dengeli kullanmaktır.
Şimdi elementleri inceleyelim;

 ATEŞ

 Ateş elementi burçlar kuşağında Koç, Aslan ve Yay burçlarını kapsar. Ateş grupları doğal bir liderlik yeteneği taşırlar. Oldukça enerjik ve yaşam doludurlar. Kişilik olarak dışadönük ve sıcak mizaçlıdırlar. Çabuk heyecanlanır, yeni bir şeye başlamak konusunda heveslidir. Rutin işler spontanlığı engellediği için ona göre değildir. Ateş grupları hayata karşı bir çocuk gibi coşkuludur ve spontan, içinden geldiği gibi davranmayı tercih eder. Bunun sebebi ondaki baskın ateş enerjisinin, içinde yoğun bir enerji birikimi oluşturmasıdır. Bu sebeple bir hedefi yada arzusu varsa hemen harekete geçer. Böylece enerjisini harekete dökerek boşaltır. Bağımsızlığına çok düşkün ve ona ne yapacağının söylenmesinden pek hoşlanmayan kişilerdir. Yaratıcılığı, liderlik kapasitesi ile çevrelerinde en çok dikkat çekenler, Ateş elementi baskın kişilerdir.

 TOPRAK

 Toprak elementi burçlar kuşağında Boğa, Başak ve Oğlak burçlarıdır. Toprak burçları pratik, maddeci, ayakları yere basan kişilerdir. Bu element grubu sakin ve sabırlı yapıdadır. Hayalci olmaktan ziyade, elle tutulan, gözle görülen somut şeylere itibar ederler. Hayata ve düzene sıkı sıkı bağıdırlar. Bu sayede iş ve kariyer konusunda sebat ve çalışkanlıkları ile yükselebilirler. Toprak grubu ‘kök’leri hep güçlü olsun ister bu sebeple risk almaz, somut değerlere göre hareket eder. Hareket ve adımlarını önceden planlar ve zor koşullara oldukça dayanıklıdır. Güvenlik onun için önceliklidir, kendini güven içinde hissetme ihtiyacı sebebiyle, kişilere, evine, mal, mülk ve toprağına bağlıdır. Sürekli değişen koşullar onu rahatsız eder, hayatın rutin akışına uyum sağlamayı tercih eder. Yeniliklerden çok hoşlanmayan daha içe kapalı kişilerdir. Genel olarak koruyucu, sevdiklerini gözeten, kol kanat geren kişilerdir.

 HAVA

 Hava elementi burçlar İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır. İnsan ilişkilerinde, iletişimde güçlü kişilerdir. Hava burçları zihinsel olarak çok canlı ve yaratıcıdır. Çabuk kavrayan, sözel yeteneği gelişmiş ve kendini ifade etmek konusunda başarılı kişilerdir. Doğal olarak dışadönük ve sosyaldirler. Geniş bir arkadaş çevreleri vardır. Hava insanı değişim ve yeniliğe, yeni şeyler öğrenmeye çok isteklidir. Bu sebeple herşeye tıpkı hava gibi her şeye nüfuz ederler ancak bağlanmayı sevmezler ve mesafelerini korurlar. Zeki, soyut fikirleri kavrayan, çevresine bilgi aktaran, yenilikçi kişilerdir. Sosyal çevrelerine karşı duyarlı duyarlı bir yapıları vardır. Okumayı, araştırmayı seven entelektüel kişilerdir. Ancak bazen soyut fikirlerin ve kendi düşünce dünyalarından aldıkları zevkin içinde kaybolup, gerçeklerden kopma eğilimi gösterebilirler.

 SU

 Su elentine mensup burçlar Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Su grubunun karakteristik özelliği, sezgi gücü ve duygusallığıdır. Empati yetenekleri çok gelişmiştir ve bu şekilde çevrelerine ve bulundukları ortama tıpkı su gibi uyumlanırlar. Çevrelerindeki enerjileri tıpkı anten gibi algılar ve çekerler. Bazen bu özellikleri, olumsuzluklardan etkilenmelerine sebep olabilir. Duyarlılık, hayalgücü, yaratıcılık ve sanatsal yeteneklere sahip kişilerdir. Genel olarak çevrelerine karşı korumacı, şefkatli yapıdadırlar. Çok duyarlı oldukları için harekete geçmekte çok atik değildirler. Dikkati daha çok hissettiklerindedir. Diğer insanları dinleyen, onların içinde oldukları ruh durumunu anlayan ve yardımcı olmak isteyen yapıları, onlara doğal olarak bir iyileştirme gücü ve yönelimi verir. Su grubu kişiler harekete geçmek, akmak için bir itici güce ihtiyaç duyarlar. Derinliği olan, içe dönük, sakin yapıda kişilerdir.

 Son olarak, 4 elementin üzerimizdeki etkilerini anlamak için kendi öz burcumuz dışında, yükselen ve ay burcumuz ve diğer gezegenlerin doğum haritamızda hangi burçlarda olduklarına da bakmamız gerekir. Bu şekilde en çok hangi elementler yoğun veya hangi elementin özelliği zayıf ve geliştirmemiz gereken güçlerimiz nelerdir anlayabiliriz. Biz kendimizi tanıyıp kendimizi dengelersek, tüm elementlerin güçleri de içimizde dengeli ve uyumlu çalışmaya başlar.

Burçların Genel Özellikleri

Yükselen Burç

Ay Burcu

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası