kpss soru dağılımı / KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU VE SORU DAĞILIMI - Kpss Koçluğu

Kpss Soru Dağılımı

kpss soru dağılımı

Ortaöğretim KPSS Konuları KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İle Çıkmış Sorular

Diğer tüm KPSS B grubu sınavlarında olduğu gibi, ortaöğretim sınavının süresi dakikadır. Ortaöğretim seviyesindeki konulardan toplam soru sorulmaktadır. Genel kültür ve genel yetenek olarak iki temel kategoriye ayrılır. Genel yetenek bölümünde, Türkçe, Matematik ve Geometri derslerinden soru çıkar. Genel Kültür'de, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi dersleri sorulmaktadır. Soru sayıları bakımından şu şekilde bir dağılım gösterir: 30 Türkçe, 30 Matematik, 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık ve Güncel Bilgilerdir.

Ortaöğretim KPSS Konuları Nelerdir?

Devlet kurumlarındaki çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için girilen ortaöğretim KPSS'nin konuları aşağıda verilmiştir.

Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Sözcükte Yapı
 • Sözcük Türleri
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Faktöriyel
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Çarpanlara Ayırma
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Oran – Orantı
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi-Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde
 • Kar-Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Sayısal Mantık

Geometri Konuları

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi
 • Osmanlı Devleti
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
 • Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları
 • Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları
 • Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası
 • Atatürk İlkeleri
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Konuları

 • Türkiye'nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
 • Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Sanayi ve Endüstri
 • Ulaşım
 • Ticaret
 • Turizm
 • Bölgeler Coğrafyası

Vatandaşlık Konuları

 • Temel Hukuk
 • Anayasa ve Devlet Yapıları
 • Hükümet Sistemleri ve Demokrasi
 • Türk Anayasa Tarihi
 • Anayasası'nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Güncel Bilgiler

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe = 30 Soru

Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

Tarih = 27 Soru

Coğrafya = 18 Soru

Vatandaşlık = 9 Soru

Güncel Bilgiler = 6 Soru

Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.

KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM

KPSS Önlisans Konuları ve KPSS Önlisans Soru Dağılımı ÖSYM sizler için derledik; KPSS Önlisans Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Sizlere son beş yıldır çıkmış olan konuları ve soru dağılımını paylaştık.

KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Genel Yetenek kısmında adayların problem çözme, okuduğunu yorumlamasına yönelik sorular yöneltilmektedir. Genel Kültür kısmında  ise adaylara bilgi odaklı sorular yöneltilmektedir. Toplam soru sayısı KPSS önlisans sınavı için 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam soru sorulmaktadır. Süre ise dakika (2 saat 10 dakika) verilmektedir. Adaylar soru başına yaklaşık dakikalık süre ile yarışacaklar.

KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

KPSS  B Memurluk Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1 )KPSS B Memurluk (Lisans) Nedir?

Bir lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunan adayların girebileceği KPSS B sınavı, ÖSYM tarafından 2 yılda bir (çift yıllarda) düzenlenmektedir. Dolayısıyla B Grubu kadrolarına iki yılda bir çift yıllarda alım gerçekleşir.

2) B Grubu Memurluk (Ön Lisans/Ortaöğretim) Nedir, Kimler Girebilir?

Önceki yıllarda ön lisans okumuş, mezun olmuş ve şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS&#;ye, isterlerse de lisans KPSS&#;ye girebilirler. Bu şu demek oluyor, adaylar kendilerini hangi alanda daha yeterli hissediyorlarsa o alanda Kamu Personeli Seçme sınavına girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez. Ön lisanstan mezun olduğunuz gün, ortaöğretim puanınız geçersiz olacaktır.

3) B Grubu Memurluk Kadrolarına Atamalar Nasıl Yapılır?

KPSS B kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunu adayların, sorudan oluşan KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür sınavına girmeleri gerekmektedir.

A Grubu kadroları dışında kalan tüm kadrolar B Grubu kadrosudur. B Grubu (Lisans) Memurluk adayları atamalarda, KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türünü kullanırlar. Ön lisans mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için adaylar P93 puanı ile tercihte bulunabilirlerken, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için P94 puan türü ile atama yapılmaktadır.

Atamaları ÖSYM tarafından yapılan adaylar KPSS A’dan farklı olarak, başka bir sınava ya da yazılı, sözlü mülakata girmeden doğrudan ilan edilmiş kadrolara atanırlar. Bu alımlar merkezi alımlar olabileceği gibi kurumsal alımlar (Emniyet genel müdürlüğü, gümrük bakanlığı, TSK gibi) da olabilir. Ayrıca B grubu alımlar hem kadrolu hem de sözleşmeli alımları da kapsamaktadır.

KPSS Önlisans Konularını ve Soru Dağılımını

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki bölümden oluşur. Ayrıntılı şekilde açıklayacak olursak;

Genel Yetenek

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur.  Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe 30 Soru
Matemati &#; Geometri — 30 Soru

Geçtiğimiz yılların sorularını incelediğimizde adaylara; okuduğunu anlamaya , muhakeme gücünü, mantık yürütebilmeye yönelik sorular sorulacak olup adayların başarılı olabilmeleri için sınava hazırlanırken bol pratik yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyemizdir.

Genel Kültür

Genel Kültür bölümünde ise  toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

⇒ Tarih — 27 Soru
⇒ Coğrafya 18 Soru
⇒ Vatandaşlık 9 Soru
⇒ Güncel Bilgiler 6 Soru

Tarih ve coğrafya derslerinde öğrenilen bilginin doğruluğu ve yorumlaması hakkında sorular sorulurken vatandaşlık soruları bilgiye dayalıdır. Güncel bilgiler soruları için ise gündemi yakından takip etmeyi bırakmamak tavsiyemizdir.

Yukarıda sizlere derslerin soru dağılımlarından  bahsettik şimdi ise konuların 5 yıllık soru dağılımlarını sizlere aşağıda tablolar halinde sunduk. Üzerine tıklayarak konuların anlatımlarına ulaşabilirsiniz&#;

KPSS Önlisans Türkçe Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Matematik Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı
Temel Kavamlar&#;111&#;
Sayılar- Ebob-Ekok25333
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar22122
Basit Eşitsizlikler1111&#;
Mutlak Değer1&#;1&#;1
Üslü Sayılar12121
Köklü Sayılar&#;&#;&#;&#;1
Faktöriyel&#;&#;&#;&#;&#;
Çarpanlara Ayırma21112
Oran- Orantı&#;211&#;
Denklem Çözme22111
Sayı Problemleri21121
Kesir Problemleri&#;&#;111
Yaş Problemleri1&#;1&#;1
İşçi ve Havuz Problemleri111&#;1
Hareket-Hız Problemleri21111
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri12&#;1&#;
Karışım Problemleri&#;1&#;1&#;
Grafik Problemleri31212
Kümeler ve Problemleri1&#;112
Fonksiyonlar1&#;1&#;1
İşlem&#;&#;1&#;&#;
Modüler Aritmetik&#;&#;&#;&#;&#;
Permütasyon&#;11&#;&#;
Konbinasyon1&#;&#;1&#;
Olasılık&#;&#;111
Sayısal Mantık12223
Şekil Yetenek&#;&#;11&#;
TOPLAM SORU SAYISI2727272726

KPSS Önlisans Tarih Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi1&#;1&#;
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet3221
İlk Türk İslam Devletleri1121
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet3122
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi1221
Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi1&#;31
Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi12&#;1
Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 11&#;1
Yüzyıl Osmanlı Devleti2111
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet2214
Milli Mücadele Dönemi4434
İnkılap Tarihi5535
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar4351
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi1224
TOPLAM SORU SAYISI30272727

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı
Türkiye&#;nin Coğrafi Konumu11112
Türkiye&#;nin İklimi ve Bikti Örtüsü31232
Türkiye&#;nin Fiziki Özellikleri22444
Türkiye&#;de Nüfus ve Yerleşme12322
Tarım22111
Hayvancılık111&#;1
Madenler ve Enerji Kaynakları22122
Sanayi ve Endüstri121&#;1
Ulaşım11111
Ticaret12211
Turizm11111
Bölgeler Coğrafyası2&#;&#;1&#;
TOPLAM SORU SAYISI1818181818

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı
Temel Hukuk Kavramları3333
Anayasal Kavramlar1&#;&#;&#;
Türk Anayasa Tarihi&#;&#;&#;&#;
Temel Hak Ödevler1&#;&#;&#;
Yasama11&#;1
Yürütme1232
Yargı&#;1&#;1
İdare Hukuku2232
TOPLAM SORU SAYISI9999

KPSS B Memurluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

a. KPSS memurluk kadroları için sınav ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B memurluk kadroları için sınav ÖSYM tarafından 2 yılda bir çift yıllarda (, , …) yapılmaktadır. Bu kadrolara girmek isteyen lisans mezunu adaylar yılının Eylül ayında; Lise – Önlisans mezunu adaylar aynı yılın Ekim ayında; Ortaöğretim mezunu adaylar ise Kasım sınava girmeleri gerekmektedir.

funduszeue.info B memurluk sınavına son sınıf öğrencileri de girebilir mi?

Sınav sonuçlarının geçerli olduğu 2 yıl süresince mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS B memurluk sınavına girebilirler.

c. KPSS B memurluk atamaları nasıl yapılır?

KPSS B memurluk atamaları merkezi ve kurumsal atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır.

d. KPSS B memurluk “merkezi atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  memurluk merkezi atamaları, 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

e. KPSS B memurluk “kurumsal atamaları” ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B  kurumsal atamaları, ilgili kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır.

f. KPSS B memurlukta yabancı dil sınavının önemi nedir?

Yabancı dil sınavı adayların tercihine bağlıdır.

g. KPSS B kadrolarına atanmak için hangi puan türleri kullanılmaktadır?

KPSS B  kadroları için gerçekleştirilen atamalarda Lisans mezunu adaylar için P3, Önlisans mezunu adaylar için P93, Lise mezunu adaylar için P94 puan türleri geçerli olmaktadır.

funduszeue.info B memurluk atamalarında yaş sınırı var mıdır?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. B grubu kadrolar için üst  yaş sınırı yoktur. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise en az 15 yaşını doldurmuş ve mahkeme kararı ile reşit kılınmış olmak şartı ile devlet memurluklarına atanabilirler.

ı. KPSS B’den başka sınav yapılır mı?

Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Fakat kurumsal atamalarda ayrıca mülakat yapılabilir.

KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

KPSS Lisans Konuları, KPSS Lisans soru dağılımı, KPSS Önlisans Konuları, KPSS Önlisans soru dağılımı, KPSS Ortaöğretim Konuları, KPSS Ortaöğretim soru dağılımı

KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları

 • Hukukun Tanımı

 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar

 • Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)

 • Yardımcı Kaynaklar

 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları

 • Kamu Hukuku Dalları

 • Ceza ve Ehliyet

 • Özel Hukuk Dalları.

 • Hakkın Tanımı ve Türleri

 • Devlet Kavramı

 • Devlet Kurucu Unsurları

 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar

 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri

 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri

 • Hükümet Sistemleri

 • Anayasa

 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar

 • Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı

 • Türk Anayasa Tarih

 • Kanun-u Esasî ()

 • Kanun-u Esasî’de Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)

 • Teşkilât-ı Esasiye Kanunu

 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim Tarihli Değişiklikler

 • Anayasası

 • Anayasası .

 • Anayasa Değişiklikleri

 • Anayasası

 • Anayasasının Temel Özellikleri

 • Anayasasının Temel Özellikleri

 • Türk Tarihindeki Referandumlar

 • Yasama Organı

 • Yasama İşlemleri

 • TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni

 • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

 • TBMM Görev ve Yetkileri

 • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

 • Yürütme

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 • Yönetmelik

 • Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

 • Yargı

 • Yargı Organı

 • Hakimler ve Savcılar Kurulu

 • Yüksek Mahkemeler

 • Anayasa Mahkemesi

 • Yargıtay

 • Danıştay

 • Uyuşmazlık Mahkemesi

 • Sayıştay

 • Temel Hak ve Hürriyetler

 • Temel Hakların Türleri

 • İdare Hukuku

 • İdare (Kamu Yönetimi)

 • Yerel Yönetim Organları

 • Kamu Kuruluşları

 • Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar

 • Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar

 • KPSS Güncel Bilgiler

 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler

 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız

 • T.C. Anayasası Madde Dizini

 • Anayasasında Değişiklikleri

 • Anayasasında Değişiklikleri

 • Anayasasında Değişiklikleri

 • nest...

  çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası