kpss puan hesaplama yargı akademi / PEGEM AKADEMİ ALES (Yeni), DGS, KPSS Deneme Sınav Sonuçları

Kpss Puan Hesaplama Yargı Akademi

kpss puan hesaplama yargı akademi

Ticari ve ihtiyaç kredi faizinde limitler yükselecek

Merkez Bankası'nın önceki günkü Para Politikası Kurulu toplantısıyla politika faiz oranını yüzde 8,5'ten beklentilerin çok altında yüzde 15'e çıkarması regülasyonlarla piyasa faiz oranlarına getirilen limitleri belirleyen referans faiz oranını da arttırdı. Merkez Bankası dün referans faiz oranının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 1,36 olduğunu yıllık bileşik referans faiz oranını yüzde 17,8 olarak açıkladı. Böylece kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki faizlerin yanı sıra bankaların menkul kıymet tutma zorunluluğundan kaçınabilecekleri ticari ve ihtiyaç kredisi faiz oranları da yeniden belirlenmiş oldu. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre temmuz ayından itibaren ticari kredide yüzde 25 yüzde 32,2, ihtiyaç kredi faizinde ise yüzde 32,20 yüzde 35,72 oranları aşıldığında menkul kıymet tutma zorunluluğu devreye girecek.

Referans faiz oranının katlarına göre belirleniyor

Referans faiz oranıyla ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde limitler belirleniyor. Politika faizi artırımı öncesinde referans faiz oranı yüzde 0,81 ve yıllık bileşik referans faiz oranı da yüzde 10,31 idi. Ve ticari kredi faizi için referans faiz oranının katı aşılması durumunda yüzde 20, katı aşılması durumunda ise yüzde 90 oranında menkul kıymet tesis zorunluluğu var. Ve bu faiz oranları yüzde 14,5 ile yüzde 18,7 seviyesindeydi. Politika faizi yüzde 15'e yükseltildi ve referans faiz oranı da yüzde 1,36 olarak ilan edildi. Böylece ticari kredi faizinde de limitler yüzde 25,04 ile yüzde 32,2'ye çıkmış oldu.

İhtiyaç kredi faizinde de katı aşıldığında yüzde 20, 2 katı aşıldığında ise yüzde oranında menkul kıymet tesis zorunluluğu var. Bu oranlar faiz artışı öncesi yüzde 18,7 ve yüzde 20,2 seviyesinde bulunuyordu. Politika faizi yüzde 15'e çıkarılması sonrası sırasıyla yüzde 32,2 ile yüzde 35,72 seviyesine çıktı.

Bankacılık sektörü kaynakları yüksek enfl asyon ortamında düşük faizli kredi politikasında ilk kez politika faizindeki artışla birlikte bir gevşeme yaşandığını dile getirirken PPK metninde belirtildiği gibi etki analizi sonrasında regülasyonlarda kademeli bir sadeleşmenin ise sektörün faaliyetleri açısından çok daha yararlı olacağına işaret etti.

Ortalama ticari kredi faizi yüzde 15

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre 16 Haziran haftası itibariyle ticari kredi faizleri ortalama yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Ticari kredi kartı ve kredili mevduat hesapları hariç TL cinsi ticari kredi faizleri ise yüzde 14,39 seviyesinde. Bu faiz oranları düşük görünse de bankacılık sektörü kaynakları kamu bankalarının düşük faiz oranlarının ortalamayı düşürdüğünü ancak kamu bankalarının da sınırlı kullandırım yaptığını dile getirdi. Bu oranlardan ticari kredi kullanımının oldukça sınırlı seviyede bulunuyordu. Net faiz gelirinin oldukça yüksek negatif seyretmesi kredi arzının sıkılaşması sonucunu doğurduğunu söyleyen bankacılık sektörü kaynakları, faiz artışıyla temmuz ayı itibariyle referans kredi faizi oranlarının artmasıyla sektörün ticari kredi faizlerini yükselteceğini dile getirdi.

İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 42'ye dayandı

İhtiyaç kredisinde ise 70 bin liraya kadar kullandırımın menkul kıymet tesis zorunluluğu kapsamı dışında kalması bankacılık sektörünün bu alanda daha yüksek faiz oranları uygulamasını sağlıyordu. Merkez Bankası verilerine göre 16 Haziran haftası itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 41,68 seviyesinde bulunuyor. Bu oran referans faiz oranının artırılmasıyla birlikte yüzde 32,2 ile yüzde 35,7 seviyesine çıkması beklenen ihtiyaç kredisi faiz oranı limitlerinin de üzerinde bulunuyor. Bankacılık sektörü kaynakları ihtiyaç kredisi faizlerinde de artış yaşanacağını yine sektörün 70 bin lira altında kredi kullandırmayı tercih edeceğine işaret etti.

Ticari ile mevduat faizi arasındaki makas puan

Merkez Bankası verilerine göre 16 Haziran haftasında en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranları da yüzde 40'ı aştı ve yüzde 40,72'ye yükseldi. Toplam TL cinsi mevduat faiz oranları ise yüzde 30,32 seviyesinde bulunuyor. İhtiyaç kredisinde faiz oranı 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranının biraz üzerinde seyretse de ortalama ticari kredi faiziyle arasındaki makas oldukça yüksek. Ticari kredi faizinin Merkez Bankası verilerine göre ortalama yüzde 15 olduğu göz önüne alındığında 3 aya kadar vadeli TL mevduat ile arasındaki makas puana yükselmiş durumda.

Menkul kıymet, tesis hakkında tebliğde düzenleniyor

Merkez Bankası'nın ihtiyaç ve ticari kredilere yönelik üst limitleri yıllık bileşik referans faiz oranına göre belirlemesi Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de ayrıntılı olarak açıklanıyor. TCMB sitesinde bulunan tebliğin geçici 3'üncü maddesi ticari kredilerde menkul kıymet tesisini şöyle düzenliyor: "GEÇİÇİ MADDE 3 (1) Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet tesisine tabi krediler için kredi faiz/kar payı oranına göre Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda menkul kıymet tesis edilir. (2) Bu maddenin yürürlük tarihinden 30/12/ (dahil) hesaplama tarihine kadar kullandırılan kredilerden, yıllık bileşik faiz/kar payı oranı 10/2/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: /4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın

a) 1,4 ile 1,8 (dahil) katı arasında olanlar için yüzde 20,

b) 1,8 katından yüksek olanlar için yüzde 90

oranında Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edilir." İhtiyaç kredilerine ilişkin düzenleme ise geçici 7'nci maddede yer alıyor ve o da şöyle:

"GEÇİÇİ MADDE 7 - (1) Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet tesisine tabi krediler için kredi faiz/kar payı oranına göre Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesis edilir. (2) Bu maddenin yürürlük tarihinden 29/12/ (dahil) hesaplama tarihine kadar kullandırılan kredilerden, yıllık bileşik faiz/kar payı oranı, birinci kademede yer alanlar için yüzde 20, ikinci kademede yer alanlar için yüzde oranında menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kademeler 10/2/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: /4) çerçevesinde Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranının katlarına göre Merkez Bankasınca belirlenir. (4) Tebliğin 6'ncı maddesinin beşinci fıkrası bu madde uygulamasında tatbik edilmez. (5) Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası gereğince gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payından düşük olanı yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalara bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca birinci kademeye göre menkul kıymet tesis oranı tatbik edilmez."

Şebnem TURHAN - funduszeue.info

Bu Habere Tepkiniz

KPSS Puan Hesaplama İşleminizi Kolayca Hesaplayın!

KPSS Puan Hesaplama ile hesaplamalarınızı hızlı ve doğru bir şekilde yapın. KPSS Puan  hesaplama sitesiyle tüm hesaplama işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Ücretsiz hesaplama araçlarını hemen keşfedin!

Hemen Hesapla

Hesaplama Araçları

En Çok Ziyaret Edilen Hesaplama Araçları


KPSS Puan Hesaplama

KPSS Puan Hesaplama aracı ile sınav sonucunuzu öğrenin ve kariyer yolculuğunuza adım atın. En güncel KPSS puan hesaplama işlemleri için sitemizi ziyaret edin.


Yüzde Hesaplama

Yüzde hesaplama aracımızla yüzde değişimleri kolayca hesaplayın. Artış, azalış veya yüzde oranını bulun. Ücretsiz ve pratik yüzde hesaplaması için deneyin!


DGS Puan Hesaplama

DGS Puan Hesaplama aracı ile sınav sonucunuzu öğrenin ve yüksek öğrenim hayatınızı planlayın. DGS puan hesaplama işlemleri için sitemize göz atın.


ALES Puan Hesaplama

ALES Puan Hesaplama aracı ile sınav sonucunuzu kolayca öğrenin. ALES sayısal ve sözel puan hesaplama işlemleri için sitemizi ziyaret edin.


İhtiyaç Kredisi Hesaplama

İhtiyaç Kredisi Hesaplama aracı ile kolayca kredi tutarınızı ve ödeme planınızı hesaplayın. En uygun ihtiyaç kredisi seçenekleri için sitemizi ziyaret edin.


Kredi Hesaplama

Kredi Hesaplama aracı ile ihtiyaç, konut, ticari ve taşıt kredileri için ödeme planınızı kolayca hesaplayın. En uygun kredi seçenekleri için sitemize göz atın.


Konut Kredisi Hesaplama

Konut Kredisi Hesaplama aracı ile en uygun konut kredisi seçeneklerini öğrenin. Ödeme planınızı ve faiz oranlarını karşılaştırın. Hesaplamak için ziyaret et.

LGS'de testlerindeki net ortalaması, geçen yıla göre arttı

Merkezi sınav uygulaması, 4 Haziran'da Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da özel önlemler alınarak buradaki öğrencilerin istediği il ve ilçelerde sınava girebilmelerine imkan sağlandı.

Merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak merkezi sınavda, eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre sorular yer aldı.

Bakanlıkça hazırlanan özet rapora göre, sınavın uygulanması sürecinde sınav merkezindeki 83 bin salon kullanıldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda yaklaşık bin öğretmen görev yaptı. Başvuran toplam 1 milyon bin öğrencinin 1 milyon 30 bin 'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu.

Sınava katılan öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Öğrencilerin sınavda daha yüksek netler elde etmesi nedeniyle üst dilimlerde yığılma beklendiğinden tercihlerin sağlıklı yapılabilmesi için Bakanlıkça tercih robotu hazırlandı. Tercihler yapılırken tercih robotu kullanılarak yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi önerildi.

Sınav performansı

Öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirmek için her bir alt testteki doğru cevap sayılarının dağılımı ve dağılıma ait istatistikler kullanıldı.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında en yüksek ortalama 9,99 ile Türkçe alt testinde yakalandı. Fen bilimleri alt testine ait ortalama 9,01 ve matematik alt testine ait ortalama ise 5,95 olarak hesaplandı.

Soru sayısı 10 olan alt testler arasında ise ortalama doğru cevap sayısının en yüksek olduğu alt test 6,29 net ile din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

Bunu sırasıyla TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük (6,06) ve yabancı dil (4,91) alt testleri takip etti.

puan aralığındaki öğrenci oranları geçen yıla göre arttı

Bu yılki sınavda, matematik ve Türkçe alt testlerindeki doğru cevap ortalamaları geçen yıla göre daha yüksek oldu. Bu fark puan aralığındaki öğrenci oranlarının geçen yıla göre artmasına neden oldu.

Merkezi sınavda kullanılan soruların nitelikleri madde güçlük indeksi ve ayırt edicilik indeksi dikkate alınarak incelendi. Elde edilen sonuçlar, ortalama güçlüğün 0,30 ile 0,63 arasında; ortalama ayırt ediciliğin ise 0,49 ile 0,75 arasında değiştiğini gösterdi. Hesaplanan iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayıları da 0,77 ile 0,92 arasında değerler aldı.

Kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha yüksek performans gösterdi

Önceki yıllarda gerçekleştirilen LGS merkezi sınavları ve uluslararası değerlendirme çalışmalarının bulgularına benzer şekilde, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek performans gösterdiği görüldü.

20 soruya sahip alt testler içinde kız ve erkek öğrenciler arasındaki en büyük farkın görüldüğü alt test Türkçe oldu. Bu testte kız öğrencilerin ortalaması 10,72 iken erkek öğrencilerin ortalaması 9,26 oldu. 10 soruya sahip alt testlerde ise en büyük farkın görüldüğü alt testin din kültürü ve ahlak bilgisi olduğu dikkati çekti. Bu testte kız öğrencilerin ortalaması 6,66 iken erkek öğrencilerin ortalaması ise 5,91 oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, yılından itibaren uygulanıyor. LGS aracılığıyla öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına geçişi sınavlı ve sınavsız olmak üzere iki tür yerleştirme aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Merkezi sınav, sınavla öğrenci alan okullara geçişte kullanılıyor ve öğrencilerin 6 ayrı alandaki akademik başarısını ölçmek amacıyla uygulanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

TYT: Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi?

3 milyon bin adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) son buldu. Öğrenciler Türkçe sorularının uzunluğundan yakınırken, eğitimciler de benzer konuya dikkat çekti. Türkçe sorularının zamanı yetiştirmede öğrencilere sorun yaşattığına değinen eğitimciler sadece Türkçe değil, zaman yetmediği için ve o kadar da kolay sorular olmadığı için matematik testinin de benzer şekilde belirleyeci olacağına dikkat çekti. 

Pervinkaplancom instagram yayınına katılan Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bölüm Başkanları TYT sorularını değerlendirdi. Hangi sorular eleyici oldu? Hangi testler belirleyici olacak?  

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

İşte eğitimcilerin TYT sorularıyla ilgili yorumları: 

NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI

MATEMATİK ( Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Matematik testi uzun metinli, günlük hayat modellemeleri içeren beceri temelli soruların olduğu bir sınavdı. 9. ve sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış, dengeli bir soru dağılımına sahip bir sınavdı. Soruların uzun metinli olması süre yetiştirme konusunda ciddi sıkıntı yaşatmış olabilir.  Genel olarak okuduğunu anlama, mantıksal akıl yürütme ve çıkarım yapma, verileri matematiksel olarak ifade etme becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olmuş.  

GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): Geometri sorularında müfredat dışı soru yok. Geçmiş yıllara göre daha az sayıda hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış sorular bulunmakta. Temel geometri bilgisine sahip, muhakeme yeteneği güçlü olan öğrencilerin çözebileceği sorulardan oluşmaktadır. 

FİZİK (Bölüm Başkanları -Banu Metin-Eylem Tanış):  TYT Fizik soruları beklenildiği gibi 9. ve sınıf müfredatına uygun hazırlanmıştır. Sorular, son yıllarda TYT sınavlarında olduğu gibi, fizik bilgilerinin hayatta uygulaması üzerine kurgulanmıştır. Sınav, çalışan öğrencinin çok zorlanmadan yapacağı bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur. 

KİMYA (Bölüm Başkanı Gamze Çakır):  YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9. ve sınıf müfredatına uygun sorulardan oluşmuştur. Kazanımlara hakim, konuları yeterli ölçüde tekrar eden öğrencilerin ön planda olacağı bir sınav hazırlanmış. 

BİYOLOJİ (Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz):  TYT Biyoloji soruları MEB müfredatına uygundur. Öğrencilerin bilgiyi kullanma becerisi, 9. sınıf ve sınıfa ait toplam 6 ünitenin her birinden, karşılarına gelen birer soruyla ölçülmüştür. Bu nedenle TYT Biyoloji soruları, geçen yıllarda uygulanan sınavlarda olduğu gibi hem sınıf hem ünite bazlı olarak eşit dağılım göstermektedir. 

Sorular, öğrencilerin temel bilgi düzeyini ölçer niteliktedir. Sınavdaki Biyoloji testinin, YKS hazırlık sürecinde dersi dikkatli dinleyen ve konu bilgisi tam olan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.  

BİRBİRİNE YAKIN SEÇENEKLER

TÜRKÇE (Bölüm Başkanı Mutlu Kılavuz ):   YKS/TYT Türkçe soruları yoğunluklu olarak anlam bilgisi konularından oluşmakta. 3 sözcükte anlam, 4 cümle yorumu, 26 paragraf sorusuyla toplamda 33 anlam bilgisi sorusu kullanılmış. Metinler ağırlıklı olarak psikoloji, felsefe ve sanat konulu olunca öğrenciyi zorlayacak bir durum meydana getirmiş. Soruların çıkarıma dayalı olması, öğrencilerin birbirine yakın seçenekleri eleyememesine neden olmuştur.

Dil bilgisi konularında 1 ses bilgisi, 2 yazım kuralları (‘’ana dili’’ ve uyurgezer sözcükleri sorulmuş), 2 noktalama işaretleri, 1 cümle ögesi, 1 fiilimsi sorusu sorulmuş. Bunlar çalışan öğrencinin alışık olduğu tarzda sorular. 

TARİH (Bölüm Başkanı Yadigar Tatlı): Tarih soruları 9. ve sınıf müfredatına dayalı olup 5 sorudan 3’ü yoruma dayalı, 2 soru ise kavram, kronolojik sıralama ve bilgi içerikli hazırlanmıştır. İnkilap Tarihi’nden gelen soru Milli Mücadele Hazırlık Sürecinde Mustafa Kemal’in görev ve çalışmalarının tarihi sıralamasına dayalı, seçiciliği yüksek bilgi ağırlıklı olmuştur. Belirleyici olan 2 sorunun dışında gelen diğer sorular, öğrencilerimizin rahatlıkla yapabileceği kazanımları yoruma dayalı nitelikte hazırlanmıştır. 

COĞRAFYA (Bölüm Başkanı Veysel Boynueğri): Sorular genel olarak müfredata uygun özellikle 5 sorunun 4’ü 9. sınıf konularından geldi. Afetlerden erozyon ile ilgili soru ise lisenin tüm sınıflarında anlatılan bir başlıktır. 2 tane soru grafik yorumuyla ilgiliydi. Grafik yorumuyla ilgili sorular konuyu bilmeden yapılabilecek sorular değil.  

FELSEFE (Bölüm Başkanı Özlem Erdem):  TYT Felsefe soruları müfredatla uyumlu ve kolay okunup yanıtlanabilecek nitelikteydi. Doğrudan bilgi içeren anlayış ya da filozof soruları bulunmamakla birlikte, bazı sorularda soru köklerinin yönlendiriciliği önemliydi. Konu dağılımı ise felsefenin özellikleri, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, orta çağ islam felsefesi ve varlık felsefesi çerçevesinde değerlendirilebilecek sorulardan oluşmaktaydı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin çözmesi gereken felsefe soruları ise çoğunlukla filozofların görüşlerinin yorumlanmasını ve değerlendirilmesini içeriyordu.

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE PARAGRAF SORULARI OYALADI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK:  Temel Yeterlilik Sınavı’nın Türkçe soruları MEB müfredatına ve ÖSYM formatına uygun olarak hazırlanmıştır. TYT Türkçe sorularının 33’ü anlama ve yorumlamayı; 7’si dil bilgisini ölçmektedir. Dil bilgisi soruları; 2 yazım, 2 noktalama, 1 ses bilgisi, 1 eylemsi,1 cümle ögesine bağlı çeşitli dil bilgisi kazanımlarına yönelik şıklardan oluşmuştur. Anlam sorularının 26’sı paragraftan oluşmaktadır, 3 tane ikili paragraf sorusu sorulmuştur. Paragraf soruların oyalayıcı ve eleyici olduğu söylenebilir.  Soru dağılımına baktığımızda sınavın geçen seneki sınavla örtüştüğü görülmektedir. Bu seneki Türkçe sorularında tıp, psikoloji, sinema ve edebiyatla ilgili metinlerin olduğu gözlemlenmiştir. Olumlu köklü paragraf sorularının fazla olması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında cevap seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından sınavın seçiciliğini ortaya koymuştur.

TARİH: TEMEL BİLGİLER VE KAVRAMLAR

TARİH BÖLÜM BAŞKANI TURGUT ÖZEL: Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Ancak, Türk- İslam devletleri ile ilgili soruda  döneme ait bilgilerde sorgulanmıştır TYT tarih soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. sınıf kazanımlarından 2 soru sınıf kazanımlarından 1 soru, sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. Beklenildiği gibi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ikinci dönem konuları ile ilgili soru sorulmamıştır. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

COĞRAFYA: GRAFİK OKUMA VE BİLGİ YORUMLAMA

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR:  TYT coğrafya soruları, 9. ve sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktur. 9.sınıftan 2, sınıftan 3 soru sorulmuştur. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Önceki sınavlardan farklı olarak harita okuma becerisiyle ilgili soru sorulmamıştır. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, bilgiyi yorumlayabilen ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

FELSEFE: ANLAMA, YORUMLAMA, SONUÇ ÇIKARMA

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI HÜLYA GÜÇKAN TAŞKIN:  TYT sınavının felsefe soruları konulara ve kazanımlara uygun, soruların bir tanesi zor, üç tanesi kolay ve bir tanesi orta düzeydedir. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup bir soru bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü felsefe soruları ise, 1. kısımda yer alan felsefe sorularına göre daha kolay sorulardır. 

Genel ve müfredatta baskın olan konulardan soruların seçilmesi, öğrencilerin zorlanmadan çözebilmelerini sağlayacak türden sorular olmasını sağlamıştır.    

DİN SORULARI: YORUM VAR

                                                                                                                                                               

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI SELAMİ ÖĞREDEN: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden çıkan TYT soruları 2 bilgi ve 3 yorum sorusu şeklinde sorulmuştur. Zorluk derecesine bakıldığında 1 sorunun zor, 4 sorunun orta derecede olduğu görülmüştür. Genel olarak sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yöneliktir.

Sınavda müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sorular 9. ve sınıf müfredatından gelmiştir.

MATEMATİK: DAHA KOLAY SORULAR

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU: Öğrencilerimizden aldığımız ilk geri bildirimlere göre , TYT matematik testindeki sorular TYT matematik testindeki sorularla kolaylık-zorluk olarak çok yakındır. Geometri testinde ise diğer yıllardaki sorulara bakıldığında yapılabilir soru sayısının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Sorular MEB müfredatına uyumlu ve kazanımlar taranmıştır. MEB kazanım testleri ve yardımcı kaynakları incelemiş ve çözmüş adayların başarılı olacağı   bir sınavdır. Konu dağılımı son yıllardaki sınavlarla paralellik göstermektedir. Yorumlama gerektiren sorular açık ve anlaşılır niteliktedir.

Sınavda matematik testine yeterli zaman ayırabilen  öğrenciler avantaj sağlayacaktır. Zaman yönetimi için özellikle matematik testini en son çözen öğrenciler için önem kazanmaktadır. Bu durum da belirleyiciliği arttıracaktır. Bu yılda TYT matematiğin özetinin muhakeme gücü ve yorum kabiliyeti olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK: EZBERLE ÇÖZÜLEMEYECEK SORULAR

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR: Öğrencilerin ezbere çözülebilecekleri sorular yerine fizik bilgilerini kavrayıp, birbirleriyle ilişkilendirmelerini gerektiren soruların yer aldığı bir sınav olmuştur. Fizik soruları; önceki senelerde sorulan sorulara benzer olarak günlük yaşamla bağlantı kuran, okuma alışkanlığı olan ve kazanımları özümsemiş öğrencilerin zorlanmayacağı şekilde hazırlanmıştır. 

Soruların sınıf düzeyi ve üniteler açısından değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:

 • 9. sınıf Kuvvet ve Hareket ünitesi kavramlarını tam anlamıyla özümseyen öğrencilerin sorunsuzca çözebileceği, 
 • 9. sınıf Isı ve Sıcaklık ünitesinden ısının iletim yolları kazanımlarına uygun olarak temel düzeyde,
 • sınıf Optik ünitesinden yansıma kanunlarına ait kazanımları kavramış bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği bir soru ve yine aynı üniteden aydınlanma konusundan seçici nitelikte başka bir soru yer almıştır.
 • sınıf Elektrik ünitesinden lamba parlaklığına ait önceki yıllarda sorulmuş sorulara benzeyen klasik tarzda ve yine aynı üniteden elektriksel enerji konusundan bir soru yer almıştır.
 • Sorulardan biri 9. sınıf Madde ve Özellikleri ile sınıf Kaldırma Kuvveti kazanımlarının ortaklaşa yer aldığı temel düzeyde bir sorudur.

Isı ve Sıcaklık, Optik, Kuvvet ve Hareket ünitelerinden geçen yılda olduğu gibi bu yıl da soru gelmiştir. Ayrıca sınavda Elektrik ve Optik ünitelerinden ikişer  soru yer almıştır. 

KİMYA: BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ: TYT sınavında kimya sorularının 9 ve sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülmektedir. Sorular “Bilgi ağırlıklı, işlemden ve yorumdan uzak” olarak değerlendirilebilir. 

* 9. sınıf konularından 4, sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. 

* Grafik ve tablo içerikli sorulara yer verilmemiş ve işlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru sorulmuştur. 

* Sınavda öncüllü soru sayısı 3 olup sınavın genelinde olumlu soru kökü kullanılmıştır. 

* İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülmüştür. 

BİYOLOJİ: TEMEL BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYİ

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN:  TYT sınavında biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlenmiştir. 9. ve sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulanmıştır. 

Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Soruların sınıflara ve konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

9. SINIF  

1. Soru: Yaşam Bilimi Biyoloji: Canlıların Yapısında Temel Bileşikler - Karbonhidratlar

2. Soru: Hücre : Organeller

3. Soru: Canlılar Dünyası: Canlı Alemleri ve Özellikleri – Bakteri, Protista

SINIF

1. Soru: Hücre Bölünmeleri: Mitoz

2. Soru: Kalıtımın Genel İlkeleri: Eşeye bağlı kalıtım 

3. Soru: Ekosistem Ekolojisi: Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı

UĞUR OKULLAR-UĞUR KURS LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel: Sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre, TYT matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9 ve sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavda önceki yıllarda çıkmış sorulara benzeyen ancak uğraştırıcı olmayan, güncel sorularda bile hikaye net bir şekilde anlaşılıp direkt çözüme başlanabilecek daha kolay matematik sorularından oluştuğu belirtilmiştir.

Matematik soruları; okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak ifade edip işlem yapabilme yeteneğini ölçmeye yöneliktir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış olup hikayeleştirilmiş sorular da bulunmaktadır. Soruların zorluk derecesi orta seviyeli olmakla beraber geçen seneden daha kolay olduğu belirtilmiştir. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: Türkçe’de sekiz dil bilgisi sorusu sorulmuş bu soruların şıklarında birden çok kazanım yoklanmış, geri kalan soruların ise paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasındadır. Türkçe sorularının geçen seneden farklı olmadığı gözlemlenmiştir.

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay: Öğrencilerimizden aldığımız ilk bilgilere göre, soruların Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı müfredat çerçevesinde hazırlandığı görülmektedir. 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) kısmında, fizik bilgileri günlük hayattaki örnekler üzerinden sorgulanmıştır. Bu yaklaşım, öğrencilerin fizik konularını somut bağlamlarla ilişkilendirmelerine ve gerçek dünya problemlerini çözebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sınavda sorulan üç soru; 9. sınıf müfredatındaki kuvvet-hareket, ısı-sıcaklık ve madde özellikleri ünitelerini kapsamaktadır. Soru sayısı bakımından dağılımın adil olduğu söylenebilir. Kalan 4 dört soru ise sınıf müfredatındaki elektrik ve optik ünitelerine eşit bir şekilde dağıtılmıştır.

SORU SORULMAMASI SÜRPRİZ

Soru dağılımında dalgalar ve basınç- kaldırma kuvveti ünitelerinden soru sorulmaması sürpriz olarak nitelendirilebilir. Sorularda matematiksel hesaplama gerektirmeyen ve bilgiyi kullanma ile ilişki kurma yeteneğini öne çıkaran bir yaklaşım benimsendiği ifade edilmektedir. Bu, öğrencilerin sadece teorik bilgiyi ezberlemek yerine, onu gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını ve farklı durumlar arasında nasıl ilişki kurabileceklerini anlamalarını gerektirmektedir. Bu yaklaşım; öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz becerilerini değerlendirmeye yönelik olduğunu göstermektedir.

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil:  TYT Kimya sorularının beklenen konuları ve beklenen kazanımları sorguladığı görülmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi dört soru 9. sınıf, üç soru sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine sorular önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur. Öğrenciler, soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca öğrenciler; soruların normal düzeyde, bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç:  TYT Biyoloji soruları 9 ve sınıf müfredatını kapsamaktadır. Altı sorudan üç tanesi 9. sınıf, diğer üç tanesi ise sınıf müfredatına aittir. Sınavda TYT biyoloji müfredatına ait her üniteye değinilmiştir. Biyoloji  testinin temel bilgi düzeyini ölçecek kapsamda, kolay dereceli olarak nitelendirilebilecek sorulardan oluştuğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesi bilgi ve yorum içerikli, diğer beş tanesi ise doğrudan bilgiye dayalı kurgulanmıştır. Soruların müfredat kazanımları ile uyumlu ve beklenilen ÖSYM formatında olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler, seçici veya sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır.

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler: Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9 ve sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır.  Öğrencilere 9. sınıf kazanımlarından iki, sınıf kazanımlarından üç soru yöneltilmiştir. Her ünite başlığından soru sorulmuştur. Beş sorunun ikisinde grafik okuryazarlığı ön plandadır. Düzenli olarak çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır.

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün: Tarih sorularının genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sorular, daha önceki TYT’lerde olduğu gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Temel bilgi ve kronoloji bilgisini bilen, olay örgüsüne hakim olan öğrencilerin bile  zorlanacağı bir sınavdır. Alışılagelmiş TYT sınavındaki zorluk seviyesinin üzerinde zor  sorular sorulmuştur.

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: TYT felsefe soruları, 10 ve sınıf MEB müfredatına uygundur. Sorular bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafları dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren niteliktedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi orta derecede olup seçenekler bilgiye dayalı olarak eleme yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları genel olarak okuma, anlama ve yorumlama becerisinin yanında temel bilgileri de ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmıştır. Yorum gerektiren bazı soruların içerisinde temel bilgileri sorgulayan ifadelere de yer verilmiştir. Soruları dikkatli bir şekilde okuyan ve zaman problemi yaşamayan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği sorulardan oluşan sınavın zorluk derecesi kolaya yakındır. 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ: TYT Temel Yeterlilik testindeki matematik soruları, 9 ve sınıf kazanımlarından sorulmuştur. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştır. Sorular, öğrencilerin işlem becerilerinden çok okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür.

Özellikle sorunun “Aşağıdakilerden hangisi olabilir ya da olamaz?” şeklinde sorulmasının öğrencilerin seçenekleri tek tek elemek zorunda kalmaları nedeniyle ekstra zaman harcamalarına sebep olduğu düşünülmektedir.

sınıf kazanımlarına ait 3 soru olup, 9. sınıf kazanımlarına ait problem sorularında görsel okuma becerisi gerektiren sorulara da yer verilmiştir. 

Matematik testinde, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrencilerin değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayabilen öğrencilerin daha başarılı olacağı düşünülmektedir. 

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT: TYT Geometri testi, 9 ve sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşmuştur. Tüm sorular öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdadır. Çizime dayalı küp sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. 

ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ SORULAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ: TYT Türkçe testinde geçen seneki gibi 7 dil bilgisi sorusu sorulmuş, diğer sorular sözcük ve cümle anlamı ile paragraf sorularından oluşmuştur.

Dil bilgisi soruları konuyu bilen öğrencileri zorlamayacak şekildedir. Anlam sorularında anlaşılması zor kelime olmamakla birlikte 4 veya 5 paragraf sorusunun çeldiricileri oldukça kuvvetli olduğundan bu soruların belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Dil bilgisinde geçen yıldan farklı olarak “öge” konusu doğrudan değil; “tamlama, edat ve fiilimsi” ile ilişkilendirilerek sorulmuştur.

Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR; Fizik soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9 ve sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınav olmuştur. Geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin hem 9 hem de sınıf kazanımını analiz etmelerini gereken 1 soru sorulmuştur.

Günlük hayattan örnekler ile hikâyeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bu yıl da sorulmuştur. Fizik testi 1 soru dışında matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan oluşmuştur. Sorularda öğrencilerden günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bazı olayları fizik dersi açısından yorumlamaları beklenmiştir.

Bu yıl yapılan sınav için 9. ve sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak cevaplayabilecekleri sınav olduğunu söylemek mümkündür. 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN ÇİNKAYA: TYT Kimya soruları geçen yıllarda olduğu gibi, 9. sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi ile sınıf “Kimya Her Yerde” üniteleri dışında kalan tüm 9 ve sınıf ünitelerini kapsamaktadır. Kimya soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Sorular, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen bir niteliktedir. Matematik işlem becerisi gerektiren bir tane soru bulunmaktadır. Önceki yıllardan farklı olarak testte, daha kısa metinler yer almış, grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular sorulmamıştır. Bu yıl günlük hayatla ilişkili sorulara yer verilmemesi dikkat çekici olmuştur.

TYT Kimya testinin, düzenli ve planlı çalışan tüm öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri kolay ve orta düzey zorlukta sorulardan oluştuğunu söylemek mümkündür. 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ: Biyoloji testinde, 9 ve  sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru bulunmaktadır. Sorular Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kazanımlarına uygundur. Temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştır. Soruların güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Testte, öğrenciler sınav hazırlık sürecinde sıkça aşina oldukları soru tipleri ile karşılaşmış olup, düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağı ön görülmektedir. 

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN: Tarih soruları, önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik göstermekte olup, 3 soru bilgiyi analiz edebilen öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği düzeydeyken, 2 soru kavramsal bilgiye hâkim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydedir. Sorular MEB tarafından daha önce açıklandığı gibi 1. Dönem kazanımlarıyla örtüşmektedir. Testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesi orta düzeyde olup Millî Mücadele Dönemi ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. 

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI İSMAİL ÜMİT SOYKAN: TYT Sosyal Bilimler testi sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımına bakıldığında 9. sınıftan iki, sınıftan üç kazanımı ölçen soru bulunduğu görülmektedir. Bir önceki yılın soruları ile karşılaştırıldığında gerek ünite ve sınıf seviyelerine göre dağılımı gerekse zorluk düzeyi bakımından önemli bir farklılığın olmadığını söylemek mümkündür. Bu yılın coğrafya soruları genel olarak, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği kolay ve orta güçlükteki sorulardan oluşmaktadır. 

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM: TYT felsefe soruları, geçen yılki TYT felsefe sorularında olduğu gibi okuduğunu anlama ve genel kültür becerisiyle çözülebilecek sorulardan oluşturulmuştur. Bu anlamda kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin daha kolay yanıtladığı bir test olduğu düşünülmektedir. Bu yıl 1 soru dışında, sorularda doğrudan filozof görüşlerine yer verilmemiştir.  Paragraflar önceki yıllara göre daha kısa tutulmuş, ezbere dayalı sorulara yer verilmemiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken sorular; TYT ve öncesinde olduğu gibi filozof isim ve kitaplarına değinen, seçeneklerde terimlerin yer aldığı alışık olduğumuz felsefe sorularından esinlenerek hazırlanmıştır. 

ULUS KAMPÜSÜ ÖZEL MEF LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ

TÜRKÇE: BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu yılki sınavın belirleyici bölümünün Türkçe olduğunu rahatlıkla  söyleyebiliriz. Özellikle bazı  paragraf sorularının çeldiricilerinin çok güçlü olması  öğrencileri oldukça zorlamıştır. Bunlar, anlaşılması zor ve emek isteyen sorular olduğu için tek okumada değil, birkaç okumada doğru cevaba ulaşılabilir niteliktedir. Çeldiricisi güçlü bu sorular, öğrencilerin zamanı kullanma açısından sıkıntı yaşamasına sebep olmuş ve sınavdaki süre kullanma planlamasını etkilemiştir. Sözcük ve cümlede anlam soruları ise rahat çözülebilir niteliktedir. TYT Türkçe anlam bilgisi  sorularını, her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap okuma becerisi gelişmiş öğrenciler daha rahat çözmüşlerdir. Dil bilgisi konuları dışındaki TYT Türkçe  sorularının dağılımı şu şekildedir:

 • Sözcüğün ve Sözün  Anlamı 3 soru
 • Cümlede Anlam 4 soru
 • Paragraf Bilgisi ve Anlatım Biçimleri 26  soru (akışı bozan cümle, paragraf oluşturma, tamamlama, paragrafı ikiye bölme,  paragrafta yardımcı düşünce, ana düşünce, paragrafta anlatım biçimleri, karma paragraf sorusu)
 • Paragraf sorularının 3’ü, tek metinden 2 soru şeklinde gelmiştir.

yılını ve yılları ile  dil bilgisi soruları açısından karşılaştırdığımızda zorluk derecesi ve soru sayısı  açısından  farklı olmadığı görmekteyiz. TYT dil bilgisi soruları, konu dağılımı açısından da geçen yıllara göre çok büyük  bir farklılık göstermemektedir. Bu yıl olduğu gibi ve yıllarında da öğrencilere  7 dil bilgisi sorusu sorulmuştu. TYT Türkçe dil bilgisi sorularının konu dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 • Yazım Kuralları 2 soru,
 • Noktalama İşaretleri 2 soru,
 • Eylemsiler 1 soru,
 • Karma dil bilgisi 1 soru (cümlenin ögeleri, tamlamalar, sözcük türleri),
 • Ses Bilgisi 1 soru,

TARİH: OKUDUĞUNU ANLAMA VE KRONOLOJİ BİLGİSİ ÖN PLANDAYDI

9- 11 ve sınıf ünite konularını kapsayan Tarih sorularına baktığımızda, sorular okuma, anlama, mantık muhakeme ve kronoloji bilgisi güçlü öğrenciler için ayırt edici nitelik taşımaktaydı. 9. sınıfa ait Selçuklular ile ilgili soruda öğrencilerden kavram bilgisine- tarih terminolojisine  hakim olmaları beklenirken sınıfa ait funduszeue.infoılap Tarihi ve Atatürkçülük ünite konularından Milli Mücadeleye Hazırlık sürecinde öğrencilerin kronoloji bilgisine hakimiyetleri ölçülmüştür. Kalan 3 soru ise öğrencilerin dikkatlerini ve soruyu doğru anlayarak yorumlama becerisini  ölçer nitelik taşımaktadır. Konu dağılımına baktığımızda; 9. sınıf ünitelerinden İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinden Asya Hun Devleti sorusu, Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk  Türk İslam Devletleri ünitesinden Büyük Selçuklu Devleti sorusu, sınıf ünitelerinden Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum ilişkisi ünitesinden Tanzimat Fermanı sorusu ve sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ünitelerinden, Milli Mücadele ünitesi kronoloji bilgisi sorusu ve yine aynı üniteden Kurtuluş Savaşı sürecini içeren soruları görmekteyiz. Sorular tamamen müfredat ile uyumlu olup, orta düzeyde zorluk seviyesine sahiptir. Sürpriz herhangi bir soru sınavda yer almamıştır.

COĞRAFYA: GRAFİK YORUMLAMA BECERİSİ

TYT Coğrafya Soruları funduszeue.info sınıf ünite konularını kapsamaktadır. 9.sınıftan 2, sınıftan ise 3 soru soruldu. 1 soru iklim grafiği yorumlama, 1 soru ise Nüfus Piramidi sorusu idi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nüfus ve Doğal Afetler ünitesinden soru çıkmıştır. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde olup coğrafya dersi ünite kazanımlarındaki temel bilgilere hâkim olan, bilgiyi yorumlayabilen ve grafik okuma becerisine sahip olan öğrencilerin çözebileceği net ve anlaşılabilir nitelikteydi. Konu dağılımına baktığımızda ; 9.sınıf ünitesinden Bölge Kavramı, İklim Bilgisi, sınıf ünitesinde, Doğal Afetler, Nüfus Piramitleri, Dış Kuvvetler ünitelerinden müfredatla ile uyumlu sorular yer almaktadır.

FELSEFE: ANALIZ VE SENTEZ ISTEDI

TYT Felsefe soruları ve sınıf kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular felsefe alanının terminolojisine hakim olmayı gerektirmekte; yorum-anlam içeren paragraf sorularıu analiz ve sentez düzeyinde düşünme becerisi içermektedir. Soru dağılımına bakıldığında; felsefi düşüncenin özellikleri, felsefi soru oluşturma, etik, epistemoloji ve islam felsefesi konularından soru  geldiği görülmektedir.

Anlama, soru sorma, analiz etme, gerekçelendirme, karşı tez oluşturma çalışmaları ile elde edilen kazanımlarla çözümlenmesi rahat olacak; ancak yalnızca bilgi düzeyinde kalan yorum yapabilme becerisi eksik olan katılımcıların zorlanacağı sorulardan oluşmaktadır.

 

DIN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BILGISI: OKUMA VE ANLAMA

TYT Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun olup 4 soru yoruma dayalı, 1 soru bilgi içeren yorum sorusudur. Okuma, anlama ve yorumlama becerisini geliştirmeye yönelik olan soruların seçenekleri güçlü çeldiricilere sahip değildir. TYT sorularının orta zorlukta olduğu kabul edilirse TYT soruları, TYT’ye kıyasla daha kolay sorulardan oluşmuştur. Paragraf uzunlukları ÖSYM’nin öngördüğü uzunlukta olup yeterli düzeyde okuma hızına sahip her öğrenciye sınav süresini verimli kullanma adına avantaj sunmaktadır

 

MATEMATIK: PROBLEM ÇÖZME BECERISI

 

MEB müfredat programları sınıf  Matematik dersi kazanımları ile uyumlu hazırlanmış olduğunu  ve  9. sınıf  müfredatı ağırlıklı olduğunu   belirledik. Sınavdaki matematik sorularının %90’ı 9. sınıf  kazanımlarından ve  %10’ u  sınıf  ilk iki ünitesinden sorulmuş ve  problem ağırlıklıdır. Matematik –Geometri  kazanımlarının sorulara  dağılımının  yılında olduğu gibi  30 Matematik Geometri  şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.  Matematik sorularının orta- kolay zorlukta olduğu  ve geçmiş yıllarda olduğu gibi okuma – anlamaya  dayalı  kurgulandığı, sorunun özünü anlayabilen verileri matematik diline çevirip öğrendiği  bilgiyi  problem çözme   sürecinde kullanabilen öğrencilerin  yapabileceği  türden sorulara yer verildiği  ve   sürpriz bir soru ile  karşılaşılmadığını  söyleyebiliriz. Bu sınavda,  yıl içi  düzenli  deneme sınavı çözen ve   zaman yönetimi  konusunda  kendisini  geliştirmiş, soruları sabır ile  okuyup anlamaya çalışan öğrencilerin  başarılı  olabileceğini düşünüyoruz. 

Soruların sınıf düzeyleri ve kazanımlara  dağılımı  aşağıda verilmiştir.

 • 9. sınıf Denklem ve Eşitsizlikler Ünitesinden;
 • Sayılar 11 soru, Problemler 13 soru
 • Mantık-Koşullu Önermeler  1  soru,
 •             Kümelerde İşlemler 1 soru,
 •             Veri-Sayma 1  soru
 •             sınıf Fonksiyonlar Ünitesinden  1 soru,
 •             sınıf Sıralama-Seçme ve Olasılık konularından 2 soru

GEOMETRI SORULARI: BİLGİ AĞIRLIKLI

TYT Geometri sorularını incelediğimizde; soruların    TYT Geometri  soruları ile  sayı ve konu dağılımı açısından benzerlik gösterdiğini  gözlemledik.  Sınavda  bir önceki yıl olduğu gibi  10 soru sorulduğu ve  yarısının  9. sınıf müfredatından , diğer yarısının  da   sınıf geometri konularından sorulduğunu  belirledik. Geometri soruları  kazanımları iyi kavrayıp bu konuda kendini geliştiren öğrencilerin  rahatlıkla  yapabileceği  sorulardan oluşturulmuştur.

Soruların  sınıf düzeyleri ve kazanımlara  dağılımı  aşağıda verilmiştir.

 • 9. sınıf  Üçgenler  Ünitesinden;
 • Üçgende  Temel Kavramlar 3 soru, Dik Üçgen  ve Benzerlik Uygulamaları 1 soru,  Üçgende Alan ve benzerlik   1  soru
 • sınıf  Dörtgenler ve Çokgenler Ünitesinden;
 • Düzgün Çokgen 1, Özel Dörtgenler (Yamuk ve Özellikleri 1- Kare ve Özellikleri 1)
 • Katı Cisimler 2 soru

TYT matematik-geometri soruları düzenli çalışma alışkanlığı olan ve zamanını iyi yönetebilen sabırla soruları okuyup çözmeye çalışan öğrencilerimiz  için orta–kolay  zorlukta olarak  yorumlanmış olup yıl içi okulumuzda uygulanan  deneme sınavları ile uyumlu  olduğu  gözlenmiştir.

BIYOLOJI: BILGI BIRIKIM SORULARI

Bilgi-birikim soruları ağırlıkta olup akademik olarak belirli bir donanıma sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. Yoruma dayalı soru bulunmamaktadır. Tamamı bilgi gerektiren soruların yer aldığı bir sınavdır. 9. ve sınıf konularının dışında müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamaktadır. TYT-AYT ayrımı bakımından özen gösterilen bir sınav olması nedeniyle sınavın memnuniyet verici olduğunu belirtebiliriz.

Sorular içerisinde akademik anlamda herhangi bir yanlış soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak öyle tahmin ediyoruz ki TYT biyoloji ortalaması diğer yıllardan çok farklı olmayacaktır.

Biyoloji bölümü Sorularının konulara göre dağılımı şöyledir:

 • Yaşam Bilimi Biyoloji-Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-(Polisakkaritler)
 • Canlılığın Temel Birimi Hücre-(Hücre Organeller-koful)
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması-(Bakteri-Protista Karşılaştırılması)
 • Hücre Bölünmeleri ve Üreme-(Mitoz Evreleri)
 • Kalıtımın Genel İlkeleri-(Eşeye Bağlı Kalıtım sorusu)
 • Ekosistem Ekolojisi Ve Güncel Çevre Sorunları-(Besin Piramidi)

FIZIK: HEM BİLGİ HEM YORUM İSTEDİ

9.sınıf 3 soru, (madde özellikleri 1, kuvvet hareket 1, ısı sıcaklık 1) sınıftan 4 soru (elektrik akımı 2, optik 2) şeklinde olmuştur. Sınavda hem bilgi hem de bilgiyi yorumlama kabiliyeti gerektiren sorular yer almaktadıfunduszeue.info  fizik sorularının dikkat çekici noktalardan biri toplam 7 sorunun 4 tanesi iki konudan ( optik ve elektrik akımı) konularından çıkmasıdır. Geçmiş yıllarda genelde her üniteden birer soru çıkarken bu sene ikişer soru çıkmıştır. TYT fizikte derinlemesine bilgi ve işlem gerektiren soru çıkmazken kavramların anlamlarını çok iyi kavramayı ve içselleştirmeyi gerektiren sorular yer almaktadır. Öğrencilerimizin değerlendirmeleri sürpriz, daha önce görmedikleri tarzda soruyla karşılaşmadıkları şeklindedir. Akademik olarak yanlış veya hatalı bir soru bulunmamaktadır.

 

KIMYA: BİLGİYİ DOĞRU KULLANMA VE DİKKAT

TYT Kimya soruları MEB 9. ve sınıf müfredatına uygun olarak gelmiştir. ÖSYM’nin bu yılki TYT Kimya soruları; bilginin tek başına yeterli olmadığı, bilginin doğru yorumlanması gerektiği, bununla birlikte dikkati ön plana çıkaran sorulardan oluşmaktadır. Bu yıl TYT’de sorular;

 • Kimyanın Sembolik Dili 1 soru
 • Atomun temel tanecikleri ve atom türleri 1 soru
 • Kimyasal Değişimler 1 soru
 • Maddenin halleri-hal değişim olayları 1 soru
 • Mol kavramı 1 soru
 • Karışımları ayırma yöntemleri 1 soru
 • Asitler ve Bazlar 1 soru

konularından sorulmuştur, Periyodik Tablo ve Özellikleri, Kimya Her Yerde ünitelerinden soru çıkmamıştır. TYT sorularının MEB tarafından açıklanan kazanımlara uygun sorulardan oluştuğu görülmüştür. Düzenli çalışan her dikkatli öğrencinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşan bir sınavdı.


nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası