kayseri onay sineması / Отдых в Кайсери: интересные факты и рекомендации туристам

Kayseri Onay Sineması

kayseri onay sineması

1 KARADENİZ BLACK SEA ЧЕРНОЕ МОРЕ Sonbahar/Падать/Autumn 2014 Yıl/Год/Year 6 Sayı/Число/Issue 25 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE ISSN: Sahibi/ Учредитель/ Owner Hayrettin İVGİN Konur Sokak 66/7 Bakanlıklar-ANKARA (+90) [email protected] Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editör/ Главный редактор/ Editor Erhan İVGİN Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Yayın Kurulu/ Редколлегия/ Editorial Board Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ(Ardahan Üniversitesi) Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ(Ardahan Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Anatoly A. BURTSEV (Ammasov Adına Yakutistan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Emekli) Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Sivtseva-Maksimova Prasovya VASILYEVNA (Ammasov Adına Yakutistan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Bekir DENİZ(Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Caval KAYA (Ardahan Üniversitesi) Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV (Çuy Üniversitesi) Prof. Dr. Dimitri D. VASİLEV,(Moskova Bilimler Akademisi) Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNA (Moskova Bilimler Akademisi) Prof. Dr. Yakup ÇELİK(Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Victoria V. KRASNYKH (Kiev Bilimler Akademisi) Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Emekli) Prof. Dr. Hüseyin TÜRK (Ardahan Üniversitesi) Prof. Dr. İhsan BULUT (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa ÜNAL(Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üniversitesi) Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Roin KAVRELIŞVILI (Ahıska Cevahişvili Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Enver TÖRE (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Vasiliy Vasilyeviç İLLARİONOV (Ammasov Adına Yakutistan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Tina GELAŞVİLİ(Ahıska Cevahişvili Üniversitesi) Prof. Dr. Elena ARABADJİ (Melitopol Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Natalie KONONENKO (Alberta Üniversitesi) Doç. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL(Ardahan Üniversitesi) Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA ( Altayistik Enstitüsü) Doç. Dr. İbrahim TÜZER (Yıldırım Bayazıt Üniversitesi) Redaksiyon/ Редакция/ Redaction Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÇELİKBAY Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMU Teknik Sorumlu/Ответственныйпотехническойчасти / Technical Manager Öğr. Gör. Arif Cem TOPUZ : [email protected] Öğr. Gör. Eser KARADENİZ : [email protected] Uluslar ArasiIliskiler /Международныеотношения/ internationalrelationsexpert Yrd. Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU : [email protected] Yabancı Dil Danışmanları/ Советникипоиностраннымязыкам/ Foreign Language Consultants Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ / Yrd. Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU Yazışma Adresi/ Адресиздательства/ CorrespondanceAddres Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Ardahan/TÜRKİYE Tel.: (+90) (+995) [email protected] Baskı/ Типография/ Press Sage Yayıncılık (ANKARA)

2 Bu dergi Tübitak/ULAKBİM TR, Index Copernicus (IC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich s Web (UPD), Modern Language Association of America (MLA), Proquest ve ASOS Index tarafından indekslenmektedir. This journal is indexed by Tubitak/ULAKBIM TR, Index Copernicus (IC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich s Web (UPD), Modern Language Association of America (MLA), Proquest and ASOS Index Hakem Kurulu/ Консультативный совет Редколлегия/ Editorial Board Hakem Kurulu Hakem Kurulu Prof. Dr. Adnan AKGÜN - Maramara Üniversitesi, (Türkiye) Prof. Dr. Ali AKAR - Muğla Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN - Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Walter ANDREWS - (ABD) Prof. Dr. Tayyar ARI - Uludağ Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Erman ARTUN - Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR - Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Aygün ATTAR - Giresun Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Hasan BAHAR - Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Cevat BAŞARAN - Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Vladimir BELYAKOV - (Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Uwe BLAESİNG - (Hollanda) Prof. Dr. Bernt BRENDEMEON - (Norveç) Prof. Dr. Valerij BOVTUN Altay Devlet Teknik Üniversitesi (Altay Kray Rusya Federasyonu Prof. Dr. İhsan BULUT - Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ahmet BURAN - Fırat Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ömür CEYLAN - Kültür Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ahmet CİHAN - Nevşehir Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Maria CİKİA - (Gürcistan) Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Halit ÇAL - Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Bekir DENİZ - Akdeniz Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Remzi DEVLETOV Kırım Devlet Pedegoji ve Mühendislik Üniversitesi, (Kırım) Prof. Dr. Abide DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV - Muğla Üniversitsi (Türkiye) Prof. Dr. A. Bican ERCİLASUN - Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Gavril GAVRILEVIÇ FILIPPOV - (NEF Üniversitesi Yakutistan - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Hande BİRKALAN-GEDİK - Yeditepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Orhan GÖKÇE - Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. İsmail GÖRKEM - Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Kadir GÜLKAYRAN (İran) Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN - Ege Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN - Muğla Üniversitesi (Türkiye)

3 Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU - Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Harun GÜNGÖR - Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Figen GÜRSOY - Ankara Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Tacida HAFIZ - (Bosna-Hersek) Prof. Dr. Cengiz HAKOV - (Bulgaristan) Prof. Dr. Vasiliy Vasilyeviç İLLARİONOV (SAHA Cumhuriyeti -Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Alimcan İNAYET - Ege Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Bravina Rozalia INNOKENTYEVNA (SAHA Cumhuriyeti Bilimler Akademisi -Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Aleksander KADİRBAYEV - (Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Ruslan KADİROV, Mohaçkale Devlet Üniversitesi, (Dağıstan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Fitnat KAPTAN - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ - İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Kerem KARABULUT - Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Recai KARAHAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU - Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ - (Gürcistan) Prof. Dr. Ceval KAYA - Ardahan Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV (CHUI Üniversitesi - Kırgızistan) Prof. Dr. İsmail KERİMOV - (Kırım) Prof. Dr. Remzi KILIÇ - Niğde Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Faruk KOCACIK - Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Aynur KOÇAK - Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Özdemir KOÇAK - Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ - İnönü Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ - Ardahan Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL - Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Victoria V. KRASNYKH - (Moskova Lomonosov Üniversitesi - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU - Marmara Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Muhtar KUTLU - Ankara Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK - Fırat Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Olga MELNITCHOUK, (NEF Üniversitesi - Yakutistan - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Alekseyev Anatoly NIKOLAYEVIC (RAN Kuzey Sibirya Halkları Bölümü - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Mehmet OKUR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Ege Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Ramazan ÖZEY - Marmara Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ - Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT - Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Hakan POYRAZ - Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Svetlana PROKOPIEVA - (NEF Üniversitesi Yakutistan - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Abdulkerim RAHMAN - (Çin) Prof. Dr. Hülya SAVRAN - Balıkesir Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNA - (Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ - Ardahan Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Hatice ŞAHİN - Uludağ Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN - Osman Gazi Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ - Niğde Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK - Fırat Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Rüstem ŞÜKÜROV - (Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN - Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN - Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU - Rize Üniversitesi (Türkiye)

4 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - Ege Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN - Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Berrak TARANÇ - Ege Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Halil İbrahim USTA - Ankara Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. İlyas ÜSTÜNYER - (Gürcistan) Prof. Dr. Olga MELNİCUK - (NEF Üniversitesi - Yakutistan - Rusya Federasyonu ) Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ - Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Kamil VELİ - İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Sivtseva-Maksimova Praskovya VASILYEVNA (NEF Üniversitesi - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Obayev Nikolay VYACESLAVOVIC (Tuva Devlet Üniversitesi - Rusya Federasyonu) Prof. Dr. Hakkı YAZICI - Kocatepe Üniversitesi (Türkiye) Prof. Dr. Dursun YILDIRIM - Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Doç. Dr. İbrahim TÜZER - Yıldırım Bayazıt Üniversitesi, Ankara (Türkiye) Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA - (Altay) Doç. Dr. Liudmila S. ZAMORSCHIKOVA (NEF Üniversitesi - Yakutistan - Rusya Federasyonu) Doç. Dr. Alexander D. VASILYEV (Sosyal Bilimler Ens. Şarkiyat Bölümü - Moskova - Rusya Federasyonu) Doç. Dr. Mukhopleva Svetlana DMITRIEVNA (Yakut Folklor Enstitüsü RAN - Rusya Federasyonu) Doç. Dr. Ergali ESBOSUN - (Abay Üniversitesi, Kazakistan) Dr. Stale KNUDSEN - (Norveç) Dr. Sayzana TOVUU, (Tuva Üniversitesi, Tuva, Rusya Federasyonu)

5 Temsilcilikler/ Представители/ Representative YURT İÇİ / Турция / Interior: Prof. Dr. Bekir DENİZ ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Bilşen İNCE ERDOĞAN AYDIN Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU BALIKESİR Yrd. Doç. Dr. Ali ATALAY BOLU Halis TEKİN BURDUR Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR GİRESUN Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAKTAR EDİRNE Doç. Dr. Davut KILIÇ ELAZIĞ Yrd. Doç. Dr. Hilal OYTUN ARSLAN İSTANBUL Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN İZMİR Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ KAYSERİ Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN KARS Osman KABADAYI KIRŞEHİR Yrd. Doç. Dr. Mehmet EROL KİLİS Dr. Erkan KALIPÇI - KONYA-NEVŞEHİR Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes KAYA MALATYA Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ÖZKAN NEVŞEHİR Doç. Dr. Hikmet KORAŞ NİĞDE Doç. Dr. Ergin AYAN ORDU Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN SAMSUN Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA SİVAS Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ TRABZON Yrd. Doç. Dr. Rezzan KARAKAŞ - DİYARBAKIR YURT DIŞI / Другие страны /Abroad: Mehmet Akif KORKMAZ ALMANYA Jale İSMAİLOV AZERBAYCAN İlya İVANOV ÇUVAŞİSTAN Serpil KUP FRANSA Maria CİKİA GÜRCİSTAN Mehmet TÜTÜNCÜ HOLLANDA Harid FEDAİ KKTC Prof. Dr. Tacide HAFIZ KOSOVA Prof. Dr. Hamdi HASAN MAKEDONYA Lübov ÇİMPOYEŞ MOLDOVA Eden MAMUT ROMANYA Doç. Dr. Miryana MARİNKOVİÇ SIRBİSTAN Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNA - RUSYA FEDERASYONU Hakan KARAKOÇ - RUSYA FEDERASYONU YAKUTİSTAN Doç. Dr. Nadya TIDIGOVA ALTAY Murat TOYLU - TATARİSTAN M.C. Natalya BUDNİK - KIRIM UKRAYNA Dr. İrina KAYAN - POKROVSKAYA UKRAYNA Prof. Dr. İngeborg BALDAUF ALMANYA Prof. Dr. Ramesh DEOSARAN - TRİNİDAD-TOBAGO Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV İNGİLTERE Prof. Dr. Charlyn DYERS - GÜNEY AFRİKA Prof. Dr. Shih-chung HSIEH TAYVAN Doç. Dr. Rainer CZICHON ALMANYA Doç. Dr. Ramile ESXADULLAKIZI - TATARİSTAN M.C. Doç. Dr. Cabbar İŞANKUL ÖZBEKİSTAN Doç. Dr. Gholam VATANDOUST KUVEYT Dr. Anarhan NADİROVA KIRGIZİSTAN Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ NAHÇIVAN Prof. Dr. Rukiye HACI ÇİN Prof. Dr. Cengiz HAKOV BULGARİSTAN Prof. Dr. Marika Cikia GÜRCİSTAN Prof. Dr. Dosay KENÇATAY KAZAKİSTAN Prof. Dr. Kopi KYÇYKU ROMANYA Dr. Maria MAVROPOULOU YUNANİSTAN Dr. Emna CHIKHAOUİ TUNUS Yrd. Doç. Dr. Damuta CMMİELWSKA POLONYA Prof. Dr. Tursun GABİTOV KAZAKİSTAN Doç. Dr. Kadir GÜLDİKEN İRAN Doç. Dr. Ergali ESBOSUNOV KAZAKİSTAN Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU NAHÇIVAN Dr. Kızıl Maadır SİMÇİT, RUSYA FEDERASYONU TUVA. Ertuğrul KULAÇ - RUSYA FEDERASYONU BURYATİA İrina JERNOSENKO RUSYA FEDERASYONU ALTAY KRAY. Prof. Dr. Ruslan KADİROV, (Dağıstan Cumhuriyeti, RUSYA FEDERASYONU)

6

7 İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ Söz Başı Presentation Предисловиe Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK... 9 Энтропия Как Элемент Глобальной Трансформации Культурных Кодов Genel Kültürel Kodların Değiştirilmesinde Bir Vasıta Olarak Entropia Entropy As Elements of a Global Transformation of Cultural Codes Tamilla Aliyeva Milli Mücadele Döneminde I. Yüzyılda Çıldır, Posof ve Büyük Ardahan Sancaklarında Zeyrek Tarımı Linseed Agriculture in Cildir, Posof And Great Ardahan Districts in The XVI. Century Выращивание Льна В Чильдирском, Поцховском И Большом Ардаганском Санджаках В 16 Веке. Doğukan Özcan... 91

8 (Saha Türklerinin Destanı) Nurgun Batır Destanı (Сахайский Эпический Сказ) Эпический Сказ Нургун Батыр (The Epic of Sakha Turks) The Epic of Nurgun Batir Çevirenler: Erdoğan Altınkaynak - Aygül Bolotova Altınkaynak Kırgız Şamanı (Bakşı) (1920 li Yıllar) Кыргызский Шаман (Бакшы) В 20-Е Годы XX Века Kyrgyz Shaman (Bakshi) (20-İes of XX Century) İmel Moldobaev (Aktaran: Abdrasul İsakov)

9 SÖZ BAŞI Saygı değer okuyucular, Altıncı yaşımızı doldurduk, yedinci yaşımızın ilk sayısı 25. Sayımızla huzurlarınızdayız. Bizlere, dergimizin yayın kurallarına uymayan pek çok makale gelmektedir. Bu nedenle gönderdiğiniz makalelerinizin pek çoğunu geri çevirmek veya kabul etmemekle karşı karşıya kalıyoruz. Bu hem bizim ve hem de siz değerli araştırmacılar için zaman kaybına neden olmaktadır. Lütfen, dergimizin yayın ilkelerini gözden geçirerek makalelerinizi gönderiniz. Son çalışmalarla birlikte dergimizin yayınlamış olduğu kitap sayısı da bir hayli arttı. İsteyenler bu kitapları dergimizin adresine müracaat ederek temin edebilir. İnternet adresimizde, domainimiz istenmeyen kişilerin eline geçmiş durumdadır. Bu nedenle adımızı ve adresimizi değiştirdik. Lütfen dostlarınızı da, dergimizin başına gelen bu tatsız hadiseden dolayı haberdar ediniz. Dergimizin yeni adresi, Ardahan Üniversitesi adresinden hareketle: olarak değiştirilmiştir. Bu adreslere girdiğiniz takdirde arşivlerimiz de dahil olmak üzere istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Tubitak ın Dergipark projesi kapsamında dergimizde yer alan makalelere DOİ numarası da verilmektedir. Dergimize gönderilen makaleler Turn It In.com intihal sorgulama sistemi tarafından taranmaktadır. Bu şekilde dergimize gönderilen ve yayınlanan makalelerin uluslararası alanda denetlenmesi de sağlanmış olacak ve prestiji daha da artmış olacaktır. Akademik yükselme sağlayanlara başarılarının devamı, aramızdan ayrılan sosyal bilimcilere Tanrıdan rahmet diliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dilerim Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Editör PRESENTATION Dear Readers; We have completed our sixth year and are in your presence with the 25th issue. So far, we have received many articles which are not compatible with the writing format of our journal. Therefore, we are forced to turn down some of them for revision or not accept some at all, which means a loss of time for us and the dear writers/contributors. I kindly ask you to first have a close look at the writing principles of the journal and then send us the articles. As a consequence of the recent studies we have carried out, the number of books published in the name of our journal has increased immensely. Those wishing to attain these books can do so by communicating with our journal. Unfortunately, our web-site was attacked and so we decided to change its name and address. Could you please kindly inform our colleagues about this unfortunate event? The new address of our journal is given in a link in Ardahan University s domain as and In the new address, you can achieve both the archival documents as well as the new articles to be published in the new issues. We are glad that our journal is increasingly receiving attention in many countries and that many more academics are sending articles to us. Thus, we limited the content of our journal with language culture and literature. Within the scope of the TÜBİTAK project named Dergipark, every article published by the journal is given a DOİ number. The papers sent to us are scanned for plagiarism with a programme

10 called, Turn It In.Com. By this way, all the papers sent to us will be filtered and accepted worldwide with a better scientific reputation. We congratulate the academicians who have attained new titles and pay tribute to those who have passed away. We wish you a bright period of success.. Associate Professor Erdoğan ALTINKAYNAK Editor ПРЕДИСЛОВИE Уважаемый читатель, Зокончился шестой год со дня издания нашего журнала. Изданием 25-го номера начали седьмой год. Последнее время мы получаем много статей, не соответствующих нашим требованиям. Связи с этим вынуждены выслать эти статьи обратно своим авторам. Всё это становится причиной патери дорогого времени. Просим прысилать доклады соответсвующие нашим требованиям. Наряду с публикациями выросло количество книг изданных нашим журналом. Желающие могут получить эти кники через наш адрес. Наш интернет адрес и домеин находится в руках у нежелательных лиц. В связи с этим, мы поменяли наше интернетназвание и адрес. Прошу Вас уведомить ваших коллег об этом. Войти на новый адрес нашего журнала можно через электронный адрес Ардаганского университета. Здесь расположены все архивы и нужные для вас материалы. Все статьи, подготовленные в рамках проекта Dergipark и финансируемые Тубитаком, обозначаются номером DOİ. Доступ ко всем докладам можно осуществлять по системе Turn İt İn.com. Этим они становятся более престижными и доступными на международном уровне. Учёным желаю высоких научных достижений, царство небесное всем деятелям общественных наук, покинувших нас. С уважением, Профессор доктор Эрдоган АЛТЫНКАЙНАК Редактор журнала

11 ЭНТРОПИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ. GENEL KÜLTÜREL KODLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE BİR VASITA OLARAK ENTROPİA ENTROPY AS ELEMENTS OF A GLOBAL TRANSFORMATION OF CULTURAL CODES Tamilla ALIYEVA * АННОТАЦИЯ Понятие энтропии впервые было введено Клаузиусом в термодинамике в 1865 году. Энтропия функция, устанавливающая связь между макро- и микросостояниями; единственная функция, которая показывает направленность процессов. Энтропия функция состояния системы, которая не зависит от перехода из одного состояния в другое, а зависит только от начального и конечного положения системы. Этот термин очень часто можно встретить и в постмодернистской литературе. Ключевые слова: энтропия, глобализация, трансформация, культурный код, семиотика, макро и микро текст. ABSTRACT The concept of entropy was first introduced by Clausius in thermodynamics in Entropy - the function that establishes the link between the macro and micro states; the only function that shows the direction of processes. Entropy - state function of the system, which is independent of the transition from one state to another, and depends only on the initial and final position of the system. This term is very often found in postmodern literature. Key Words: entropy, globalization, transformation, Cultural code, semiotics, macro and micro text. История развития художественной литературы отличается сменой культурных эпох. Каждому периоду развития истории искусства и литературы соответствуют свои течения и направления и отличаются борьбой тенденций прогресса и упадка. Во всех сферах жизни современного общества процесс глобализации усиливается. Изменения происходят не только в культурной жизни, но и в жизни отдельного человека в целом. В процессе глобализации расширяется роль транснациональных взаимодействий в мире, расширяются масштабы коммуникаций, что позволяет улучшить жизнь людей. В то же время, сегодня в процессе нарастающего кризиса, * Doç. Dr. 11

12 процесс глобализации носит в себе и отрицательные качества, «Современная цивилизация, разрушая классическую систему мира как совокупности суверенно замкнутых государств, порождает механизмы наднационального управления миром, формируя фактически новую Глобальную Империю» (Хардт М., Негри. 2004:440). Перед художественной литературой, искусством и всей культурой ставятся новые проблемы. Происходит переоценка ценностей, трансформация, изменение системы, смена отдельных элементов, последовательный переход в иное состояние. В современную культуру сознательно насаждаются новые культурные стереотипы, которые стимулируют процессы трансформации всей культуры в целом. Это происходит последовательно, преобразуя всю систему. Старая система ценностей подвергается разрушению, новые символы, знаки вступают в борьбу со старыми, традиционными системами ценностей. Ценности и традиции, господствовавшие веками, расходятся с традициями и смысл остается не всегда ясным. Это положение осложняется тем, что художники, философы, люди искусства, которые дают оценку новой ситуации в культуре, литературе сами же являются носителями традиционных, по отношению к сегодняшней культуре и систем ценностей. Именно в процессе борьбы противоположных тенденций оказалось возможным преодоления формалистическо-субъективистских концепций и выход на путь прогрессивного постмодернизма. Как литературное направление постмодернизм появился в 70-е годы ХХ века на Западе. С появлением постмодернизма в искусстве и литературе появились новые термины и понятия, которые используются для характеристики этой эстетики. Нововведенным термином характеризующий постмодернизм являются понятия энтропия, культурный код, семиотика, герменевтика, интертекстуальность, деконструкция и другие. Постмодернистское понимание современного состояния культуры, искусства, литературы оказалось своевременным философским феноменом. Смерть автора, вариативность интерпретация текста, хаотичная структура или бесструктурность, бесконечность переходов между фрагментами текстов. Перед мыслителями открываются новые творческие возможности для осмысления сегодняшнего состояния общества, он стал более раскрепощенным в своих суждениях, понятиях, осмыслениях. Постмодернизм появился на фоне больших, серьезных изменений, происходящих в человеческой культуре, и может стать связующим звеном с традиционной классической культурой, литературой, показать и объяснить значение, роль и философским понятиям, в том числе и роль энтропии в художественной литературе. Понятие энтропия введено в научный оборот в 1865 г. Р. Клаузиусом для характеристики процессов превращения энергии, а позднее, в 1877 г., Л. Больцман, К.Шеннон дали ему статистическое истолкование. Важность понятия энтропия для анализа необратимых (неравновесных) процессов также была показана впервые Р. Клаузиусом. В современной науке понятие энтропия является общенаучным и философским. Энтропия (греч. εντροπία "поворот, превращение") понятие сложное, и в рамках разных наук оно имеет специфическое освещение. В целом «энтропия это мера беспорядочности, или разупорядоченности, системы». Впервые понятия «энтропия и информация», связал К.Шеннон в С его подачи энтропия стала использоваться как мера полезной информации в процессах передачи сигналов по 12

13 проводам. Следует подчеркнуть, что под информацией Шеннон понимал сигналы нужные, полезные для получателя. Неполезные сигналы, с точки зрения Шеннона, это шум, помехи. Таким образом, известно три варианта энтропий. В термодинамике - это функция состояния (Клаузиус) и мера беспорядка (Больцман). В теории информации мера достоверности передаваемой по каналу связи информации (Шеннон). Энтропия Больцмана является мерой беспорядка, хаотичности, однородности молекулярных систем. Энтропия Клаузиуса пропорциональна количеству связанной энергии, находящейся в системе, которую нельзя превратить в работу. Энтропия Шеннона количественно характеризует достоверность передаваемого сигнала и используется для расчета количества информации. Основатель теории синергетики И. Пригожин писал, что энтропия служит одной из важных характеристик статистической теории мерой неупорядоченности, или хаотичности, состояния системы. Энтропия это функция состояния системы, следовательно, это зависимая переменная величина неупорядоченности в системе, то есть не сама неупорядоченность, а большая или меньшая её степень, то есть показатель наличия в системе неупорядоченности. Система может быть частично неупорядоченной, но полностью неупорядоченной она быть не может, так как в этом случае она перестаёт быть системой и становится номенклатурой единиц с оборванными связями. Энтропия имеет глубокую внутреннюю связь с системой. Как зависимая переменная величина энтропия имеет зависимость от некоторых факторов. В XX веке понятие " энтропия " оказалось плодотворным для исследования биосистем, а также процессов передачи и обработки информации. Глубокое понимание соответствия энтропии физической и информационной остается одной из кардинальных недостаточно исследованных проблем современной науки. Ее решение послужит одним из важных факторов становления нового научно-технического мышления. Энтропия функция, устанавливающая связь между макро- и микросостояниями; единственная функция в физике, которая показывает направленность процессов. Энтропия функция состояния системы, которая не зависит от перехода из одного состояния в другое, а зависит только от начального и конечного положения системы. Энтропия тесно связана с кодом, культурным кодом и двойным кодом. Мысленно подвергая источники случайным испытаниям, мы вводим понятие энтропии, как измеряемой величины. При этом, формулируются ряд вопросов и ответов, и центральное место отводится кодовым цепям, с помощью которых источники и каналы без памяти могут быть описаны. В этом случае не происходит потеря информации, так как каждое событие может быть непосредственно восстановлено по соответствующему кодовому слову. Такой процесс называется кодированием источника, а совокупность кодовых слов всех событий - кодом источника. Таким образом, энтропия это функция и любому состоянию можно придать определенное значение энтропии. В термодинамике достижение максимума энтропии характеризует наступление равновесного состояния, в котором уже невозможны дальнейшие энергетические превращения: вся энергия превратилась в теплоту, и наступило состояние теплового равновесия. При максимальной энтропии на уровне текста можно говорить о том, что текст перестал быть таковым, то есть утратил все признаки текста. 13

14 С энтропией тесно связана и теория информации, но в данном случае для нас информация- это текст, и информация, которая содержится в тексте. В первом случае информация мера организации системы. Как энтропия системы выражает степень ее неупорядоченности, так информация показывает меру ее организации. Второе значение информации связано с философским концептом отражения. Относительная информация, то есть то, что содержит текст, из потенциальной ситуации превращается в актуальную, происходит восприятие на уровне отражения. В этом случае количество информации определяется как величина, обратно пропорциональная степени вероятности того события, о котором идет речь в тексте. Это означает, что если в тексте происходит изменения, отражающие воздействие другой системы, то можно утверждать, что первая становится носителем информации о второй. В.П.Руднев считает, что «энтропия и информация (текст) суть величины, равные по абсолютной величине, но противоположные по направлению, то есть с увеличением энтропии уменьшается информация. Вещи увеличивают энтропию, тексты увеличивают информацию, текст движется в направлении уменьшения энтропии и накопления информации». (Руднев В.П. 1996:12) Таким образом, при вычислении показателя энтропии текста, необходимо учитывать следующие количественные параметры объем анализируемого текста на пропорциональном уровне, количество точек бифуркации (случаев возникновения флуктуаций) со знаком «минус» - увеличение энтропии, или «плюс» - уменьшение энтропии, количество «коммуникативных дефектов», приводящих к «ухудшению» реализации макроинтенции (замысла) автора, количество «коммуникативных дефектов», вызывающих флуктуацию (со знаком «плюс» и «минус») и, вследствие этого, совпадающих по местоположению в тексте с точкой бифуркации. По мнению исследователей, «энтропия возрастает в художественных текстах и разговорной речи, уменьшается в публицистике и научно-технической речи» (Герман И.А. 2000:66), «художественный язык имеет более высокую избыточность и высшую энтропию, представляющие собой величины приблизительно обратно пропорциональные». (Левый И.1975:300) Понятие «код», «двойной код», «культурный код» используется как в научнотехнической среде, так и в искусстве и литературе. Основное значение кода дешифровка искусственных языков. С другой стороны это система знаков и свод правил, по которым производится шифровка, расшифровка, хранение и перенос информации. Культурный код помогает расшифровать смысл культурных явлений, знаков, символов. Код обеспечивает взаимосвязь между знаком и значением, помогает перевести мир номинаций в мир смыслов, то есть помогает понять, что означают те или иные культурные феномены. С помощью культурного кода текст становится открытым, то есть один и тот же текст может прочитываться по-разному в зависимости от того, какой код используется. В то же время, в процессе развития происходит трансформация кода. Он может упрощаться, усложняться и менять знаковую систему. Чем больше символов, знаков тем больше комбинаций, которые происходят в тексте художественного произведения. Энтропия, включаясь в этот процесс, ускоряет и изменяет текст, культурные коды. Двойной код формирующийся из теории семиотики и способствующий анализу постмодернистских текстов - один из основных черт постмодернизма, который отражает сложность сегодняшнего времени и противоречивость мышления самого 14

15 человека. «Коды для нас важны только как отправные точки «уже читанного» как «трамплины интертекстуальности» (Ильин И.И. 2001:291) Существуют разные точки зрения теоретиков в классификации кодов. Французский теоретик Р.Барт вводит пять кодов культурный, герменевтический, символический, семический и проайретический («акциональный или нарративный код»). Барт считает, что в классической литературе используется акциональный код (логико-темпоральная упорядоченность) и код загадки (синтез «вопроса-ответа»), оба этих кодов создают необратимость произведения. Двойной код соединяет семиотические и семантические значения текстов и означает, что художественный текст закодирован дважды, и представляет собой как две большие кодовые сверхсистемы. (Ильин И.И. 2001:48). Главной особенностью двойного кода является «иронический модус», направленный на нарушение языковых стереотипов восприятия читателя. Постмодернисты обращают внимание на игровую природу современной литературы, как стилистический прием «познавательного сомнения» ((Ильин И.И. 2001:49). Кроме того, двойной код способствует созданию разных миров в тексте художественного произведения. Тема, герой, сюжет, слово, фрагмент, любая деталь, считает В.Б.Смиренскийможет стать прототипом, вызывающим действие двойного кода. (Смиренский В.Б.). Например, Пушкин использует строку басни Крылова для создания иронического подтекста. Таким образом, двойной код, используя разные известные тексты, активизирует концепцию интертекстуальности, то есть диалог между текстами. Выбирая чужой текст, художник хочет усилить какой-то эффект или объяснить свое мнение. Все совокупности исторически сложившихся разнообразных художественных кодов в литературных произведениях, относятся к внетекстовым связям и эти связи реальны. Нужно отметить, что текстовые структуры, как и язык художественного произведения, имеют свою иерархичность. При этом, включаясь в различные уровни иерархии, каждый элемент исследуемого текста, вступает в разные внетекстовые связи. Тексты могут принадлежать к разным жанрам, стилям, эпохам, авторам, при этом может изменяться величина энтропии всех его элементов. И это помогает внимательно исследовать внетекстовые связи как реальные и в то же время, определить пути измерения величины этой реальности. Художественный текст-это основная единица, где мы стараемся интерпретировать значение образов, их связи, события, взаимоотношения, ищем некую организованность и системность в окружающих событиях, разгадываем все новые защифрованные коды и находим ответы на вопросы, то есть идет сбор материала. Все образы, события - это воплощение хаоса, энтропия. Иногда может произойти обратное, когда "энтропия" и "хас" вступают в противоречие со смыслом и с реальностью, которой они означали. Значит, в художественном тексте энтропия не может возрастать. Если даже энтропия как будто будет возрастать, он всё равно сойдётся в какой-то точке с другим уровнем, где энтропия будет уменьшаться, или будет вообще минимальной. Согласно второму закону термодинамики спонтанные процессы в некоторой изолированной системе всегда приводят к возрастанию энтропии этой системы, то есть к состоянию термодинамического равновесия, при котором температура, давление и другие показатели в разных частях некоторой системы выравниваются.(фендж.1986:336 ) Ещё сам Клаузиус относительно такой ситуации 15

16 сделал вывод о том, что энтропия Вселенной постоянно возрастает и тяготеет к максимуму (ФенДж. 1986:274) (подобное утверждение может иметь место лишь в том случае, если наша Вселенная является конечной и замкнутой системой). Именно в замкнутой системе идет процесс возрастания энтропии, хаоса. С законом термодинамики мы можем сталкиваться не только при интерпретации постмодернистских текстов. В процессе глобализации, расширяются и масштабы литературного процесса. Происходит трансформация кодов и в литературных произведениях, и в жизни общества. Термин трансформация, означает изменение системы, смену её отдельных элементов, то есть её последовательный переход в иное состояние. Трансформация кодов это направленный процесс, который реализуется за счёт встраивания в её части чужеродных элементов, внешне не разрушающих саму систему, но постепенно заставляющий её работать по новому в соответствии своими внутренними законами. Взаимопроникновение культур и цивилизаций, усиление их влияния друг на друга, влияние западной культуры, глобализация все эти многообразные и противостоящие друг другу процессы и развивающиеся одновременно, дают основания для разных оценок происходящего. «Законы природы, трактуют теперь не об определенностях, а о возможностях, и служат своего рода мостами через вековую пропасть, разделявшую бытие и становление. Они описывают мир нерегулярных хаотических движений, который по своему духу ближе к миру, рожденному фантазией древних атомистов, чем к миру регулярных ньютоновских орбит. Этот беспорядок составляет самую основу макроскопических систем, к которым мы применяем эволюционное описание, связанное со вторым началом термодинамики законом возрастающей энтропии». (Пригожин И., Стенгерс И. 1986:136) Разлад цивилизации с природой, нахлынувший поток неупорядоченной информации, неверие в прогресс и будущее, совпавшие с концом гуманизма, породили идею возвращения космоса в состояние доисторического хаоса, гибели Бога, который некогда создал из этого хаоса мир. Культура постмодернизма, а вместе с ней и мораль постмодернизма, рассматриваются как своеобразный защитный инструмент, «антиэнтропийный механизм», а фактором, противостоящим саморазрушению социальных систем, служит высокий уровень их внутреннего разнообразия. Процесс эволюции нашей культуры рассматривается как чередование дифференциации и интеграции ценностей и идеалов, их расцвета и крушения. «Мировая история, то есть процесс социальной самоорганизации, в полном объеме может рассматриваться как глобальное художественное творчество. В роли творца здесь выступает человечество в целом, а в роли художественного произведения весь преобразованный им мир». (Бранский В.П. 1999: 124) Поскольку современная эпоха представляет собой систему разочарований в гуманистических идеалах и в возможностях разума как инструмента познания, приходится обращаться к темным, скрытым глубинам человеческой психики. «Если до сих пор истину искали у разума, то теперь ее стали усматривать в противоположном месте: в до сознательном, бессознательном, подсознательном». По 16

17 мнению ученого, на смену «философии мысли» пришла «философия жизни»; классический идеализм, основанный на разуме, сменился «иррациональной волей» Шопенгауэра, а затем «имморальным произволом» Ницше; философский модернизм повернулся к архаике, мифотворчеству.(самосознание 1991:.67) Таким образом, опираясь на понятие энтропии как элемент глобальной трансформации культурных кодов, можно определить современную эпоху как период разрастания хаоса по мере приближения к точке бифуркации, моменту выбора нового варианта стабилизирующего порядка. Постмодернизм это течение, изменившее гуманистическую модель, ставящее перед собой задачу представить мир как абсолютный хаос, который и является для него объективной реальностью. Позиция постмодернизма- выражение хаоса, где нет никакой формы, никаких границ, никакой направленности, никакого определенного пространственного, временного или исторического измерения. Текст существует сам по себе, он представляет собой порождение внутреннего авторского мира. Художник подчиняется внешней, внутренней стихийности, не пытаясь оформить поток собственных впечатлений, эмоций и ассоциаций. Текст перестает быть феноменом определенным образом упорядоченной реальности, содержащей литературные признаки сюжета, композиции и характеров. Для автора не существует разницы между фактами действительности, собственными фантазиями, своим и чужим текстом. «Автор это не всезнающий демиург, управляющий ходом действия, а фигура, часто включающая себя в повествование на равных с другими героями. Поскольку истины не существует, он может предложить свой взгляд на мир наряду с прочими точками зрения. Ролан Барт провозгласил «смерть автора», на смену которому пришел «записывающий», ограниченный в своих знаниях человек».(пирогов Л. 2005) В мире-хаосе без формы, без границ, исчезает, и понятие времени, где свободно перемещаются фрагменты прошлого, настоящего и будущего. Эпоха глобализации оказалась эпохой тотальной массовости, что предсказал Н. Бердяев в начале ХХ в.: «Энергии творческие, создающие многообразие космоса, идут на убыль. Мир погибнет от неотвратимого и непреодолимого стремления к физическому равенству. И не есть ли стремление к равенству в мире социальном та же энтропия, та же гибель социального космоса и культуры в равномерном распределении тепловой энергии, необратимой в энергию, творящую культуру».(бердяев Н.А. 1922:71) В литературе, искусстве и культуре постмодернизма все развитие скатывается к началу времен, тем самым показывая поражение современной цивилизации, которая стремится создать искусственный порядок, но спровоцировавшей энтропию. И только животворная энтропия может оживить сегодняшнее состояние постмодернистской литературы и искусства. Таким образом, постмодернистское направление несет в себе потенциал, как хаоса, так и нового эстетического качества, ибо, чем выше уровень разнообразия в литературном тексте стилевых, жанровых элементов, образов, тропов, традиций и новаций, тем сильнее его энергетическая насыщенность, энтропия, связь с реальностью и историческим литературным процессом. Современные понятия, опираясь на достижения точных наук, энтропии рассматривают современную эпоху как этап эволюции человечества, который 17

18 переведет его на новую ступень развития. Постмодернизм, как культурноисторическая эпоха, используя процессы энтропии, проявляет тенденции к трансформации в сторону поисков стабилизирующих факторов, пытаясь найти опору, как в новых, так и в традиционных мировоззренческих и эстетических моделях. Литература: 1. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922,С Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // Общественные науки и современность С Герман И.А. Лингвосинергетика. Барнаул, Ильин И.И. Постмодернизм словарь терминов. М.:Инграда, 2001 С Левый И. Теория информации и литературный процесс//структурализм.- М., Пирогов Л. Смерть героя. Почему так плохо читают «серьезную литературу» // Независимая газета июль. 7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986,С Пригожин Илья Романович // Некрасов С. И., Некрасова Н. А.Философия науки и техники (дата обращения ). 9. Руднев В.П. Морфология реальности. Исследование по «философии текста. М., Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991,С Смиренский «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему? Глубинные и поверхностные структуры литературных прототипов». 12. Фен Дж. Машины, энергия, энтропия. - М.: Мир, С Хардт М., Негри A. X 20 Империя / Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. М.: Праксис, 2004.С. 440 KAYNAKÇA: 1. Berdyayev N.A.Predsmertnıye mısli Fausta// Osvald Şpengler i Zakat Evropı. M.,1922,S BranskiyV.P.Socialnaya sinergetika kak postmodernistskaya filosofiya istorii // Obşestvenıyenauki i sovremennost S German İ.A. Lingvosinergetika. Barnaul, İlyin İ.İ. Postmodernizm slovar terminov. M.:İngrada, C Levıy İ. Teoriya informacii i literaturniy process//strukturalizm.-m., Piragov L. Smert geroya. Poçemu tak ploho çitayut «seryoznuyu literaturu» // Nezavisimaya gazeta İyul.

19 7. Prigojin İ.,Stengers İ. Poryadok iz haosa.novıydialogçeloveka s prirodoy. M.,1986,S Prigojin İlya Romanoviç//Nekrasov S.İ.,Nekrasova N.A. Filosofiyanauki i tehniki.(data obraşeniya ) 9. Rudnev V.P. Morfologiya realnosti. İsledovaniye po filosofii teksta.m., Samosoznaniye evropeyskoy kulturı XX veka.m.,1991, S Smirenskiy V.P. Kajdaya nesçastlivaya semya nesçastliva po-svoyemu? Glubinnıye i poverhnostnıye strukturı literaturnıh prototipov. 12. Fen Dj. Maşinı, energiya,entropiya.-m.: Mir, S. Хардт М., Негри A. X 20 Империя / Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. М.: Праксис, 2004.С

20 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE I. TBMM NİN ERMENİ TEHCİRİNE BAKIŞI ОТНОШЕНИЕ I-го ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТУРЦИИ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ АРМЯН В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY (TBMM) S VIEW ON ARMENIAN DEPORTATION DURING THE INDEPENDENCE WAR Nurhan AYDIN ÖZ I. Dünya Savaşı sonucu imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı siyasi yaşamı açısından yeni bir döneminde başlangıcı olmuştur. Bu süreç içerisinde on bir tane hükümet kurulmuştur. Mütarekeden sonra kurulan Osmanlı Hükümetleri nin gündemini en çok meşgul eden olay, savaş döneminde Ermeni isyanlarına ve saldırılarına karşı alınan önlemler ve bu olayda görev yapmış olan kişilerin cezalandırılması idi. Ermeniler bu dönem içinde kendilerine mezalim yapıldığı iddiasını dile getirerek Osmanlı Devleti nde çeşitli taleplerde bulunmuşlardır. Bu durum ise İtilaf Devletleri nin işine geldiği için sürekli Osmanlı Hükümetlerine müdahale ederek Ermeni iddialarını desteklemiş ve Osmanlı Hükümetleri ne ciddi baskılar uygulamışlardır. Bu bağlamda Osmanlı Hükümeti İtilaf Devletleri nin baskısını azaltmak, Ermenilerin isteklerini bir bahane olarak kullanmalarına müsaade etmemek için, tehcirde görevlerini suiistimal ettikleri öne sürülen kişileri yargılama ve cezalandırma vb. çeşitli politikalar uygulamışlardır. Aslında tehcirin bu kadar gündeme gelmesinde en etkin unsurlardan birisi de bu meselenin bir iç politika malzemesi olarak kullanılması idi. Bu nedenle tehcir olayı, bir yandan politik bir malzeme unsuru, diğer yandan bir milleti mahkûm ve yok etme aracı olarak kullanılmıştır. Mütareke ortamı da bunun için en uygun bir zemin olmuştur. Dolayısıyla amaçlar her ne kadar (İtilaf Devletleri ve Ermenilerin) farklı da olsa aracın aynı olduğu görülmektedir. Ölüm kalım mücadelesinin verildiği bir dönemde iç politik çekişmenin unsuru olarak kullanılan Ermeni tehcir olayı İtilaf Devletleri nin maksatlarına ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bu dönemde ülke idaresini elinde bulunduran Osmanlı Hükümet yetkilileri de Avrupa Devletleri nin baskısı altında oldukları için vazifelerini yapamamışlardır. Son Osmanlı Parlamentosunda Misak-ı Milli nin kabul edilmesi ile Ermeni politikasında ciddi bir algı değişikliğine gidilmiştir. Burada azınlık hakları ile ilgili olarak komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan faydalanması şartı ile kabul edileceği ilan edilmiştir. Bu yeni bir süreçti. İlk defa Avrupa ya karşı, Ermenilere karşı bu Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KARS 20

Daha göster

Отдых в Кайсери, Турция

Окутанный загадочностью исторический город Кайсери в Турции предлагает уникальный опыт отдыха, подарив путешественникам возможность погрузиться в необычные ландшафты и богатую культурную наследию этого региона. Каменные замки, величественные мечети и древние церкви рассказывают свои собственные истории, окутывая посетителей духом прошлого. Ароматы традиционных базаров, где насыщенные красками ткани и изысканные изделия ручной работы манят глаза, позволяют ощутить пульс местной культуры. Великолепные пейзажи Каппадокии с ее каменными формациями и воздушными шариками, парящими в небе, создают картину, непохожую ни на одну другую. Кайсери — это место, где история, природа и гостеприимство местных жителей сливаются в неповторимую симфонию, оставляя незабываемые впечатления у тех, кто решит освоить эту малоизвестную жемчужину Турции.

Современный город Kayseri, созданный из бетона, появился вместо старого сельджукского поселения из черного камня вулканического камня. Его окружают холмы с лесами, зеленые поля, заснеженные вершину потухших вулканов. Город, известный религиозным консерватизмом и ультранационализмом, заслуживает внимания. Детали на ResortTurkey.

Краткие сведения

В Кайсери находится штаб-квартира Партии Националистического Действия. Сначала это была полуфашистская партия, потом она поменяла свою направленность, лидером стал Девлит Бахджеди.

Город характеризуется доброжелательным отношением к иностранным туристам. В настоящее время Кайсери является развитым культурным центром.

В Средние века здесь был центр торговли традиционными товарами, в частности, продавали ткани и ковры ручной работы. Длительная история и удобное положение города способствовали ее развитию.

На территории современного Кайсери находятся интересные исторические памятники. Недалеко от города находится птичий заповедник Султансазлык и гора Эрджиес — идеальные места для катания на лыжах и семейных пикников.

Почему город Кайсери включен в экскурсионные программы по Турции?

На его территории сохранились древние памятники.

Историческая справка

Древняя цивилизация, которая возникла в этом регионе, датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. Ее следы были обнаружены в ходе археологических раскопок в Кюльтепе (в двадцати километрах от Кайсера в сторону Сивас).

В раннехеттскую эпоху тут находились два крупных поселения:

 • Канеш — столица одного из самых могущественных царств в Анатолии;
 • Карум — торговый город, основанный ассирийскими купцами.

Ранее та территория, на которой в настоящее время располагается город Кайсери, именовалась Мазака. Происхождение его остается для историков загадкой. Впервые город стал значимым центром при фригийцах.

В 17-18 веках до нашей эры город назвали в честь императора Тиберия Цесареей, превратили в столицу римской провинции Каппадокия. После сражения при Урфе его захватили персами, но достаточно быстро римлянам удалось вернуть его обратно.

 1. При существовании Византийской империи Цесарея была перенесена на два километра на север от древнего акрополя, сформировалась вокруг монастыря и церкви, построенными в 4 веке (епископом Цесареем, основателем первых восточных монастырей Св. Василием Великим).
 2. Удобство расположения города сделало его торговым центром. Несмотря на систематические угрозы с востока, Цесарея превратилась в художественный и культурный центр.
 3. Набеги арабов в 7-8 веках опустошили город. В начале 11 века Цесарея сдалась туркам — сельджукам, превратилась в столицу крупного эмирата Данишменд (в него также вошли Сивас, Каппадокия, Амасья). В конце одиннадцатого века в Цесарею вошли крестоносцы, но в тринадцатом веке здесь стали монголы.

Городом правило несколько турецких султанов, а после победы Тамерлана, в нем стала править династия Караманоглу. В шестнадцатом веке он вошел в состав Османской империи.

Полезные советы

Для того чтобы оказаться в городе со стороны автовокзала, рекомендуем сесть на долмуш с табличкой «Terminal». Его остановка находится напротив Osman Kavuncu Caddesi.

 1. В Ургюп микроавтобусы отходят и прибывают на автобусную остановку на шоссе (всего в нескольких сотнях метров о самого города).
 2. Железнодорожный вокзал располагается в километре от Кайсери (в конце Ataturk Bulvari). Сюда ходят долмуши (Терминал), они же передвигаются и в противоположную сторону (к отогару).
 3. Автобусы туристической фирмы Argeus (по предварительной заявке) встречают пассажиров в международном аэропорту, довозят туристов в любой из населенных пунктов провинции Каппадокии. За поездку в Ургюп придется заплатить 15 лир (на одного человека).
 4. Также можно воспользоваться услугами фирмы Nese, которая обслуживает пассажиров воздушного переводчика Onur Air.

Туристический справочный центр располагается недалеко от комплекса Хунат Хатун. Здесь туристы могут познакомиться с расписанием поездов, автобусов, самолетов, изучить списки гостиничных комплексов и ресторанов, информацией о горнолыжном курорте на Эрджиес.

 1. Банкоматы и банки находятся на Nazmi Toker (Bankalar) Caddesi.
 2. Бесплатный доступ в Интернет предоставляет Hollywood Internet Cafe.

Куда можно отправиться в городе для того, чтобы познакомиться с историей города?

Кирсанов Дмитрий

Советуем посетить этнографический музей.

Гостиницы Кайсери

Отель Hilton

Располагается гостиница за комплексом Хунат Хатун. Бывалые путешественники считают его одним из самых недорогих вариантов проживания в городе.

В отзывах гости отмечают доброжелательное отношение обслуживающего персонала, чистоту в номерах, разнообразное питание. Из номеров можно любоваться отличными видами мечети.

Hotel Titiz

Эта гостиница среднего уровня предлагает гостям небольшие по площади комнаты, в которых есть все элементы отельной инфраструктуры:

 • телевизор;
 • ванная комната;
 • холодильник;
 • кондиционерами.

Как добраться до Кайсери?

Можно приехать самостоятельно или в составе экскурсионной группы.

Отель Burс

В комплексе на Сevik Sokak к услугам туристов комфортные комнаты. Отличительное особенностью отеля является его удобное расположение — в центре города.

Grand Eras Hotel

Эта четырехзвездочная гостиница располагается в паре минут от центра, в сторону армянской церкви. Здесь постояльцам предлагается сервис, в полной мере соответствующий заявленной категории.

Из просторных номеров, оснащенных удобной мебелью и современной техникой, открываются красивые виды.

Где покушать

Кайсери знаменит своей острой, содержащей чеснок, пастырмой (вяленым мясом), салями (суджуком), мантами (есть предположение, что они стали прообразом для равиоли). На его территории располагается несколько достойных заведений питания (ресторанов).

Бывалые путешественники советуют заглянуть в Bizim Sofra, расположенный на Ahi Evran Caddesi (почти напротив кинотеатра Onay Sinemasi). Чтобы добраться сюда, с Sivas Caddesi нужно повернуть налево, пересечь аллею, потом пройти мимо Melikgazi Hastanesi.

Тут гостей обслуживают официанты — женщины (для Турции это нехарактерно).

 1. Ресторан «Kayseri » известен вкусными мантами, которые подают с йогуртом и чесноком (блюдо можно приправить смесью мяты с перцем чили). Среди фирменных блюд этого заведения питания выделим япрак сармасы. Оно представляет собой виноградные листья, которые подают с острым рисом в насыщенном томатном соусе. Средняя стоимость блюда — 10 лир.
 2. Ресторан Tuana (располагается заведение недалеко от почтамта, на Sivas Caddesi) специализируется на приготовлении вкусных десертов, недорогих кебабов, мантов. Помимо наслаждения вкусными турецкими блюдами, гости могут любоваться видами горы Эрджиес.
 3. Bebek Et Lokantasi считается одним из самых дорогостоящих ресторанов. Заведение пользуется спросом у местных жителей благодаря разнообразному меню. Фирменным блюдом ресторана является гюнюн йемеги. Стоимость этого блюда — 3 лиры (маленькая порция).
 4. Среди популярных ресторанов отметим Iskender Kebab Salonu. Ресторан находится напротив комплекса Хунат Хатун. Здесь гостям предлагают вкусные блюда на гриле, стоимостью от восьми лир.
 5. Отличный кефте, бургеры, кебабы можно попробовать в Sultanahmet Koftecisi. Мороженое и разнообразные торты и пирожные предлагают в Divan Pastanesi ( в ресторане есть кондиционеры, поэтому можно отдохнуть тут от изнуряющей жары).

В свободное время можно отправиться в крупный торговый центр Kasseria. Помимо разнообразных магазинов с одеждой, обувью, техникой, здесь размещается четырехзальный современный кинотеатр Kasseria Sinemalari (показ осуществляется на английском языке). Сеансы проводятся с 11-30 до 21-00.

Достопримечательности Кайсери

Среди отличительных особенностей Кайсери отметим обилие древних сооружений. Они и в настоящее время играют важную роль в городской жизни, являются демонстрацией скромности местных жителей. Священный Коран не разрешает личную роскошь и богатство гражданам, поэтому даже публичными деятелями деньги не используются для личных нужд, а вкладываются в строительство общественных сооружений.

Некоторые старинные здания и в наши дни применяются как крытые восточные рынки. Их в центральной части города три, причем, все были построены в разные исторические эпохи.

 1. В Бедестене, который появился в конце пятнадцатого века сначала продавали одежду. В настоящее время тут находится магазин турецких ковров.
 2. Везир Ханы был воздвигнут в первой половине восемнадцатого века. В наши дни тут реализуют оптом хлопок-сырец, кожу, ковры, шерсть. На территории крытого отреставрированного рынка девятнадцатого века установлено около пятисот частных торговых лавок.

  Предприимчивость турецких торговцев породила массу слухов. Согласно одной из историй одним торговцем был украден осел, покрашен, а на рынке продан его первоначальному владельцу.

Советуем начать знакомство с городом от зубчатых стен крепости, которая была построена из черного камня вулканического происхождения. У многих путешественников создается впечатление, что именно тут «кипит жизнь». В 6 веке, в период правления императора Юстиниана, здесь была создана древняя цитадель. Мечеть, что сейчас предстает перед гостями города на юго-западе от крепостных ворот, создана в начале 13 века сельджукским султаном Кейкубадом, а потом неоднократно перестраивалась.

Медресе Хунат Хатун

Это первая мечеть, которая была построена в Анатолии сельджуками (1239 год). Состоит Хунат Хатун из мечети 13 века и медресе, представляющей собой образец турецкой сельджукской архитектуры.

 1. В бывшей религиозной школе есть два открытых внутренних дворика и два эйвана.
 2. Недалеко от красивого михраба располагается деревянный ларец с прядью волос пророка Мухаммеда.

За рынком находится древняя мечеть Улу Джами (Большая Мечеть). Построена она была в период правления эмиров из династии Данишменд (начало 13 века). В наши дни это религиозное сооружение, входить в которое можно было с трех разных сторон, находится у отличном состоянии.

 1. Крышу подпирают четыре ряда колонн из камня (с мраморными капителями).
 2. Не разрушен и деревянный резной мимбар. Заменен только центральный купол здания.

Многие историки считают Кайсери городом мавзолеев. На его территории располагаются многочисленные гробницы (две находятся посреди проезжей части автомобильной дороги на гору Эрджиес).

Особняк Гюргюпоглу

Этнографический музей располагается рядом с улицей Turan Caddesi. Фахверковый дом был отреставрирован. В экспозициях музея представлены:

 • иероглифические и клинописные тексты;
 • рельеф из Девели;
 • голова сфинкса;
 • изображение божьей матери (датирован началом бронзового века);
 • ассирийские сосуды в форме животных 2 тысячелетия до нашей эры;
 • коллекция глиняных табличек в «конвертах» 2 века до н.э.

В отдельном зале музея представлены экспонаты, которые были собраны недалеко от Кайсери. Среди них:

 • римские и греческие украшения;
 • погребальные дары из захоронений римского периода (изделия из золота и серебра)

В саду находятся хеттские львы из Голлюдага.

Итог

Кайсери интересен не только многочисленными историческими достопримечательностями, но и крупным горнолыжным курортом «Erciyes Ski Center», находящимся в двадцати километрах. Детали обо всех интересных местах Кайсери на портале ResortTurkey.

Проголосовало: 5

Тест: Проверь себя на сколько хорошо ты знаешь Турцию?

0%

В каком году появились фамилии в турецком государстве?

Что такое донер?

Что такое Назар бонджук?

Столица Турции?

Основное вероисповедание в Турции?

Какой подарок вручают турецким молодожёнам?

Выращивается ли чай в Турции?

Самая знаменитая мечеть в Стамбуле?

Валюта в Турции?

Национальное блюдо в Турции?

Проверь себя на сколько ты знаешь Турцию

Вы точно были в Турции?

Наверняка вы пару раз бывали в Турции и, очевидно, знакомы с этой страной, но пока не очень близко. И это даже здорово, ведь у вас все впереди. Попробуй пройти тест ещё раз!

Знаток Турции

Вы довольно много знаете о Турции, но, судя по результату, чтобы стать совершенным знатоком этой удивительной страны, вам стоит пройти тест еще раз.

Вы точно не живете в Турции?

Вы знаете о Турции всё и у нас складывается ощущение, что Вы житель этой страны!

Поделитесь своими результатами:

Посмотреть другие тесты о Турции

Подпишись на новости Турции от ResortTurkey и читай их в Яндекс и Google!

Турецкий город Кайсери

Современный город из бетона Кайсери (Kayseri), построенный вместо старого сельджукского поселения из чёрного вулканического камня, окружают зелёные поля, лесистые холмы и покрытые снегами вершины потухших вулканов. Город известен своим религиозным консерватизмом и ультранационализмом. Здесь расположена штаб-квартира Партии Националистического Действия, изначально полуфашистской партии, впоследствии перестроившейся под руководством Девлета Бахджели.

Несмотря на это, Кайсери дружелюбен по отношению к иностранным туристам и является бурно развивающимся центром, где в средневековых ханах процветает торговля традиционными товарами, в первую очередь коврами и тканями. Долгая история и стратегическое расположение города привело к тому, что в нём размещается ряд интересных исторических памятников, а находящиеся поблизости гора Эрджиес и птичий заповедник Султансазлык являются идеальными местами для пикников и катания на горных лыжах.

Панорама Кайсери

Содержание статьи

Краткая история Кайсери

Возникшая в этом регионе древняя цивилизация относится к IV тысячелетию до нашей эры. Она представлена на раскопе в Кюльтепе, который находится в 21 километре от Кайсери по дороге на Сивас. В раннехеттскую эпоху здесь располагались два поселения – Канеш, столица одноимённого царства, возможно, самого могущественного в Анатолии, и основанный ассирийскими купцами, чуть ли не самый первый в мире торговый город Карум.

Дивный Кайсери

Дивный Кайсери

Место, на котором сегодня располагается Кайсери, называлось Мазака. Его происхождение неизвестно, но город впервые начал играть значительную роль при фригийцах. В XVII-XVIII веках до нашей эры он был назван в честь императора Тиберия Цесареей и сделан столицей римской провинции Каппадокия. Захваченный персами после битвы при Урфе, он был быстро отвоёван римлянами обратно. Во времена Византийской империи Цесарея переместилась на 2 километра к северу от древнего акрополя и сосредоточилась вокруг церкви и монастыря, которые построил в IV веке епископ Цесарей и основатель первых восточных монастырей Святой Василий Великий.

Городские стены Кайсери

Городские стены

Стратегическое положение города было выгодно и для торговли, и для противостояния врагам, поэтому населённый пункт, хотя и подвергался постоянной угрозе с востока, вскоре стал культурным и художественным центром. Арабские набеги VII и VIII веков были особенно опустошительны, и в 1067 году Цесарея в конце концов покорилась туркам-сельджукам под предводительством Кылыч-Арслана II и стала столицей могущественного эмирата Данишменд, в который вошли Каппадокия, Сивас и Амасья.

В 1097 году ею ненадолго овладели крестоносцы, потом до 1243 года тут правили монголы. Пройдя через руки нескольких турецких султанов, в 1397 году она перешла во владение к Баязиду I, но, когда в битве при Ангоре он был побеждён Тамерланом, город заняла династия Караманоглу. Перед тем как в 1515 году, во время правления Селима Грозного, окончательно войти в состав Османской империи, Кайсери некоторое время принадлежал мамлюкам.

Аэропорт Кайсери

Аэропорт Кайсери

Прибытие, размещение и питание в Кайсери

Чтобы попасть в город с его автовокзала (отогара), сядьте на долмуш с надписью «Terminal», который останавливается на противоположной стороне Osman Kavuncu Caddesi. Микроавтобусы в Ургюп и обратно отходят и приходят на автобусную станцию на шоссе в нескольких сотнях метров от города. Железнодорожный вокзал находится в 1 километре от Кайсери, в конце Ataturk Bulvari. К нему довольно часто ходят долмуши с надписью Terminal, следующие также и в противоположную сторону к отогару. Авиакомпания THY (Turkish Airlines) имеет офис по адресу: Yildirim Cad, 1.

Микроавтобусы туристической компании Argeus по предварительной договорённости встречают пассажиров THY в аэропорту и доставляют их в любой населённый пункт Каппадокии. Чтобы доехать, например, в Ургюп, вы заплатите 15 лир с человека. Аналогичную услугу фирма Nese оказывает пассажирам авиакомпании Onur Air. Их офис находится на Ahmetpasa Caddesi. Из-за происков местной таксистской мафии сейчас из аэропорта в Кайсери автобусы не ходят.

Железнодорожный вокзал Кайсери

Железнодорожный вокзал

Центральная туристическая справочная находится рядом с комплексом Хунат Хатун. В ней можно найти расписание поездов, самолётов и автобусов, списки гостиниц и ресторанов, а также последние сведения о горнолыжном курорте на Эрджиес. Банки, банкоматы и дёвизы располагаются в основном на Nazmi Toker (Bankalar) Caddesi, a Is Bankasi имеет свой банкомат на Sivas Caddesi. Доступ в интернет есть в Hollywood Internet Cafe по адресу: Sivas Cad 15.

Отель Hunat находится за комплексом Хунат Хатун. Это лучшая из дешёвых гостиниц в городе, спокойная, удобная и чистая, с дружелюбным персоналом. Из её номеров с удобствами открываются замечательные виды на мечеть. Из гостиниц среднего уровня хороша Hotel Titiz (Maarif Cad 7) с небольшими, но хорошо обставленными комнатами, где есть телевизоры, холодильники и небольшие ванные комнаты.

Отель «Hilton» в Кайсери

Отель «Hilton»

Отель Burс на Сevik Sokak также предлагает чистые, удобные номера и находится в самом центре. Дорогой гостиницей является 4-звёздочный Grand Eras Hotel, который находится в нескольких минут ходьбы от центра по направлению к армянской церкви. В ней есть всё, что вы ожидаете получить в четырёхзвёздочной гостинице. Возможно, в ней гораздо больше блеска, чем вам хотелось бы.

Бутик-отель «Fier» в Кайсери

Бутик-отель «Fier»

Хотя Кайсери больше известен острой, приправленной чесноком пастырмой (вяленым мясом), суджуком (видом салями) и мантами, от которых, возможно, произошли равиоли, а не ресторанами, тем не менее, здесь есть несколько вполне достойных заведений. В первую очередь следует посетить Bizim Sofra на Ahi Evran Caddesi. напротив кинотеатра Onay Sinemasi (у стадиона Ататюрка поверните с Sivas Caddesi налево и пересеките аллею, пройдя мимо Melikgazi Hastanesi). В отличие от других типичных турецких ресторанов, тем более в консервативном Кайсери, здесь готовят и работают официантками женщины.

В Kayseri manti подают вкусные манты с чесноком и йогуртом (щедро приправьте их сумаджем, перетёртой с перцем чили мятой), япрак сармасы (виноградные листья с острым рисом в густом томатном соусе) и другие фирменные блюда, на которые вы потратите не более 10 лир. Безукоризненно чистый, с кондиционерами ресторан Tuana находится на Sivas Caddesi недалеко от почтамта. Там готовят недорогие кебабы, свежую рыбу, манты и десерты, а из окон открывается замечательный вид на гору Эрджиес.

Ресторан «Konak» в Кайсери

Ресторан «Konak»

Bebek Et Lokantasi по адресу: Nazmi Toker (Bankalar) Cad 9 – это один из наиболее дорогих ресторанов, очень популярный среди местных жителей за самое разнообразное в городе меню. Его фирменное блюдо гюнюн йемеги стоит 3 лир, но подаётся очень маленькими порциями. Ещё одним популярным местом является расположенный по адресу: Millet Cad 5 – Iskender Kebab Salonu, который находится прямо напротив комплекса Хунат Хатун. Основные виды приготовленных на гриле блюд обойдутся вам здесь в 8 лир.

Недалеко от ресторана Tuana находится Sultanahmet Koftecisi, где подают качественное кёфте, кебабы и бургеры, a Divan Pastanesi на Millet Caddesi – заведение с кондиционерами, где в жаркий день можно полакомиться пирожными и мороженым. В 15 минутах ходьбы от города по Sivas Caddesi (или в 2 минутах езды на автобусе) находится роскошный торговый центр Kasseria. Здесь в 4-зальном кинотеатре Kasseria Sinemalari показывают последние голливудские премьеры на английском языке. Первый сеанс начинается в 11.30, а последний – 21.00.

Мечеть Бурунгуз в Кайсери

Мечеть Бурунгуз

Достопримечательности Кайсери

Одной из самых примечательных черт Кайсери является то, что его прекрасные древние здания до сих пор играют значительную роль в жизни города и одновременно демонстрируют скромность сельджуков: Коран запрещает личную роскошь, поэтому их публичные деятели вкладывали свои деньги в общественные сооружения. Часть старинных зданий до сих пор используются в качестве крытых рынков (в центре города их три, все относятся к разным периодам). В построенном в 1497 году Бедестене первоначально торговали одеждой, теперь это магазин ковров. Везир Ханы воздвигли в 1727 году, в нём оптом продают кожу, хлопок-сырец, шерсть и сотканные в Кайсери ковры.

На недавно отреставрированном крытом рынке 1859 года находятся пять сотен частных торговых лавочек. По всей Турции ходят слухи о предприимчивости местных торговцев. В одной из таких историй рассказывается о том, как человек украл осла, покрасил его и продал обратно его владельцу (в последнее время эта история стала ещё интереснее: теперь её герой похищает свою мать, красит её и продаёт своему отцу). Хорошо начать изучать город от зубчатых стен построенной из чёрного вулканического камня крепости, поскольку кажется, что основная его жизнь сосредоточена именно здесь. В VI веке, во времена правления императора Юстиниана, здесь была возведена древняя цитадель.

Комплекс (медресе) Хунат Хатун в Кайсери

Медресе Хунат Хатун

Однако та, что сейчас стоит на её месте, построена в 1224 году сельджукским султаном Кейкубадом и несколько раз перестраивалась, особенно Мехмедом II, который также построил Фатих Джамии, небольшую мечеть у юго-западных ворот крепости. Недалеко отсюда находится комплекс Хунат Хатун, первая мечеть, построенная сельджуками в Анатолии (её строительство было начато в 1239 году). Хунат Хатун состоит из мечети XIII века и медресе, которая представляет собой один из самых замечательных примеров турецкой сельджукской архитектуры. Бывшая религиозная школа имеет два открытых внутренних двора и два эйвана.

Часовая башня Кайсери

Часовая башня

Рядом с великолепно украшенным михрабом находится деревянный ларец с прядью пророка Мухаммеда. За рыночной площадью расположена первая из нескольких древних мечетей, Улу Джамии (Большая мечеть). Она была построена во времена правления эмиров династии Данишменд в первой половине XIII века. Мечеть, в которую можно было входить с трёх сторон, до сих пор находится в замечательном состоянии. Её крышу подпирают четыре ряда каменных колонн с мраморными капителями, сохранился и резной деревянный мимбар, а вот центральный купол мечети уже современный. Кайсери часто описывают как город мавзолеев.

В нём находится огромное количество гробниц – странных, приземистых, великолепно украшенных кюмбетов XII-XIV веков, на которые можно натолкнуться в, казалось бы, самых неподходящих для этого местах: например, две из них находятся на островках безопасности посреди проезжей части шоссе, ведущего к горе Эрджиес. Эти изящные гробницы часто имеют два этажа, гроб с телом обычно помещался наверху. Предполагается, что эти сооружения напоминали ввезённые в Турцию из Центральной Азии конические юрты. Самой известной из этих гробниц является Дёнер Кюмбет. Она датируется 1275 годом и построена для шаха Джихана Хатуна. Гробница украшена арабесками, стилизованными изображениями пальмовых листьев и изображением древа жизни с двуглавым орлом и львом под ним.

Особняк Гюргюпоглу (Кайсери)

Особняк Гюргюпоглу

 • Особняк Гюргюпоглу (Этнографический музей)

Особняк Гюргюпоглу (Этнографический музей) находится прямо за городской стеной недалеко от улицы Turan Caddesi. Этот хорошо отреставрированный фахверковый дом, в котором хранятся: клинописные и иероглифические тексты, голова сфинкса и потрясающий рельеф из Девели. Среди предметов, найденных в Кюльтепе, также изображения матери-богини начала бронзового века, ассирийские сосуды в виде животных II тысячелетия до нашей эры, а также коллекция глиняных табличек в глиняных «конвертах» того же периода.

Во втором зале находятся экспонаты, собранные в окрестностях самого Кайсери. Это греческие и римские украшения и погребальные дары из римских захоронений, среди которых – прекрасные ювелирные изделия из серебра и золота. В саду демонстрируется два замечательных хеттских льва из Голлюдага рядом с Нигде, которые относятся к VII веку до нашей эры, но сохранили при этом все свои зубы.

Церковь Григория Просветителя в Кайсери

Церковь Григория Просветителя

 • Церковь Святого Григория Просветителя

Большая армянская церковь Святого Григория Просветителя, последнее архитектурное напоминание о роли, которую играл Кайсери в Византийской империи, находится в получасе ходьбы от города по дороге на Хаджилар – Эрджиес (спросите, куда идти, в туристической справочной). Церковь относится к 700 году нашей эры и считается крупнейшей в Турции, так как когда-то во время службы в ней одновременно размещалось до 1 тысячи человек. Теперь службы здесь проводятся всего два раза в год – 16 марта и 16 июня. Её прихожане – это в основном представители армянской диаспоры Стамбула (только в Кайсери теперь проживает около 50 армян).

Считается, что эта церковь имеет отношение к Святому Григорию, первому епископу Цесарей и официальному основателю Армянской церкви, который провёл здесь большую часть своей жизни. Сурп Крикор легко узнать по большому куполу с крестом, хотя старые армянские и греческие дома, которые её окружают, должны быть в скором времени снесены для строительства на их месте новых многоэтажных зданий и дороги. Чтобы войти внутрь, позвоните в дверь, и дружелюбный сторож-армянин из Стамбула будет счастлив вам её показать.Facebook

Pinterest

LiveJournal

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Мировой Туризм

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası