karaciğer 2 derece yağlanması / Karaciğer Yağlanması Nedir? Karaciğer Yağlanması Ne İyi Gelir?

Karaciğer 2 Derece Yağlanması

karaciğer 2 derece yağlanması

Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri ve Tedavisi

Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri ve Tedavisi

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğer yağlanması; normalin üstünde yağ birikintisi nedeniyle gelişen bir karaciğer rahatsızlığıdır. Yağlanma derecesinin artmasıyla karaciğerde iltihaplanma oluşumları başlar ve organ fonksiyonları azalır. Sonuç olarak ise karaciğer hücrelerinde nekroz; yani harabiyet yaşanır. Bu durum ise karaciğer kanserine ve siroza zemin hazırlayabilir. Hepatosteatoz olarak ifade edilen bu hastalık; sinsice ilerleyerek, belli bir seviyeye gelmeden belirti göstermez.

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanması erken evrede belirti veren bir hastalık değildir. Belirti vermediği gibi, günlük yaşamda herhangi bir soruna da neden olmaz. Ancak, hastalığın seviyesi ilerlediğinde karnın sağ üst kısmında basınç ve doluluk hissi oluşur. Bunun nedeni; karaciğerin büyümesi ve çevre doku ile kemiklere oluşturduğu baskıdır. İleri yağlanma ve büyüme olan bir hastanın kaburgaları arasına doğru basınç olacağı için uzman doktor tarafından yapılan fiziki muayenede tespit edilebilmektedir. Bunun dışındaki belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Enerjide düşüş
 • Halsizlik
 • Göğüs ve karın bölgelerinde ağrı
 • İştah kaybı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Sarılık

Karaciğer yağlanması nedenleri nelerdir?

Karaciğer,  vücuttaki yağ metabolizmasında rolü önemli bir organdır. Çalışması ve enzim dengesi pek çok nedenden ötürü bozulabilir ve bu durumda yağlanma ve büyüme gelişir. Oluşum faktörlerinin en başında; sağlıksız beslenme gelir. Gün içinde vücuda alınan besinler, günlük yağ miktarı, öğün sıklığı ve öğün ile uyku arasındaki zaman dilimi gibi beslenme ile ilgili birçok etken; sağlıklı ve dengeli olarak ayarlanmadığı zaman karaciğer yağlanmasının gelişmesi kaçınılmazdır. Bunun dışındaki risk faktörleri şunlardır:

 • Alkol kullanımı
 • Sigara içme
 • Hızlı kilo alma ve hızlı kilo verme
 • Düzenli olarak kullanılan bazı ilaçlar
 • Hareketsiz ve düzensiz yaşam tarzı
 • Yüksek kolesterol
 • Şeker hastalığı
 • Toksin içeriği yüksek besin tüketimi
 • Hamilelik

Karaciğer yağlanması tedavisi nasıl yapılır?

Basit karaciğer yağlanması durumunda, hastaya ön tanı konulduktan sonra; ideal kilo üzerinde olan veya durumu obeziteye yaklaşmış hastaların bir diyetisyene yönlendirilerek diyete başlamasının sağlanması gerekir. Bunun yanında, düzenli egzersiz de önemlidir. Şeker hastalarında oral diyabet önleyen ilaçların ve gerek duyuluyorsa insülin uygulamasıyla kan şekeri regülasyonun sağlanması ve takip edilmesi önemlidir. Hiperlipidemisi olan hastaların kan lipidlerini dengeleyen yardımcı ilaçların kullanımı gerekir. Bu tedaviye uyan hastalardaki basit karaciğer yağlanması kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilecektir. 6 ay boyunca tedavi uygulanan; ancak enzim yüksekliği hala aynı olan hastalardan karaciğer biyopsisi alınarak hastalık evresi, neden olduğu hasar seviyesi konusunda araştırma yapılmalıdır. Birinci evre yağlanma daha kolay döndürülebilirken, fibrozis ve siroz gelişmiş karaciğerlerde yağlanmanın döndürülebilmesi için yıllar geçmesi gerekebilir. Bu hastaların; doktorun önerdiği tedaviye ek olarak; egzersiz, diyet ve kan şekeri kontrolüne özen göstermesi önemlidir. Son olarak, karaciğer yağlanması hangi evrede olursa olsun; alkol tüketimi ve sigara kullanımından uzak durulmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • funduszeue.info sitesine veya funduszeue.info adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Acıbadem’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “funduszeue.info” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) ATATÜRK funduszeue.info funduszeue.info:3/8 ATAŞEHİR, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak [email protected] ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, funduszeue.info web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI

Karaciğer Yağlanması Nedir? Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

 

Karaciğer sağlığın önemli bir parçasıdır ve vücudun en büyük organlarından biri olarak sayısız görevi yerine getirir. Ancak günümüzde oldukça sık rastlanan karaciğer yağlanması hastalığı bu kritik organın düzgün çalışmasını sekteye uğratır ve yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Peki karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanması ne iyi gelir?

Karaciğer Yağlanması Nedir?

“Karaciğer yağlanması nedir?” diye merak ediyorsanız karaciğer yağlanmasının günümüzde dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve özellikle de yaşam tarzı kaynaklı hastalıkların önemli bir sebebi olan karaciğerin fonksiyonlarını bozan bir durum olduğunu bilmelisiniz. Bu durumun oluşmasının başlıca sebepleri arasında yetersiz beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek kilo ve obezite gibi faktörler bulunur. Karaciğer yağlanması belirtileri genellikle erken dönemde fark edilmez ve çoğu zaman tesadüfen yapılan kan testleri sonucunda ortaya çıkar. Ancak ilerleyen evrelerde karın bölgesinde şişkinlik, halsizlik, iştahsızlık, karaciğerin büyümesi gibi semptomlar gözlenebilir. Tedavi sürecine destek olmak ve karaciğer yağlanması için diyet yapılması önemlidir.

Karaciğer Yağlanması Belirtileri Nelerdir?

“Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?” sorusu da merak edilenler arasında. Karaciğer yağlanması karaciğerin normalden daha fazla yağ depolamasıdır ve genellikle alkol tüketimi, obezite, yüksek kolesterol gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu durumun belirtileri arasında halsizlik, mide ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı ve karın bölgesinde şişkinlik yer alabilir. Ancak bazı insanlar hiçbir belirti göstermeyebilir ve bu nedenle karaciğer yağlanması teşhisi koymak zor olabilir. Karaciğer yağlanması belirtileri genellikle erken evrede hissedilmez. Ancak ilerleyen evrelerde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Yorgunluk,
 • İştahsızlık,
 • Kilo kaybı veya kilo alımı,
 • Karın ağrısı ve şişkinlik,
 • Halsizlik ve konsantrasyon güçlüğü,
 • Karaciğer yağlanması ciltte belirtileri ise ciltte kaşıntıdır.

Karaciğer Yağlanması Neden Olur?

Karaciğer yağlanması neden olur?” sorusu merak edenler için şu şekilde yanıtlanabilir:

Karaciğer yağlanması ve büyümesi birçok nedene dayanır. Bunların arasında obezite, yüksek tansiyon, diyabet, insülin direnci, yüksek kolesterol seviyeleri, hızlı kilo kaybı gibi faktörler bulunu. Alkol tüketimi de karaciğer yağlanması riskini arttırabilir.

Karaciğer Yağlanması Evreleri Nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının evreleri şu şekildedir:

 • Evre 1 - Steatozis: Yağ birikimi başladığı ilk aşama. Karaciğerdeki yağ oranı % arasındadır.
 • Evre 2 - NASH (Non-Alkolik Steatohepatit): İnflamasyonun eşlik ettiği karaciğer yağlanması aşamasıdır. Karaciğerdeki yağ oranı % arasındadır. Karaciğer yağlanması 2. evre belirtileri inflamasyondur.
 • Evre 3 - Fibrozis: İltihaplı hücrelerin yerine bağ dokusu hücreleri oluşmaya başlar ve karaciğerde fibrozis yani sertleşme meydana gelir.
 • Evre 4 - Siroz: Karaciğer hasarı sonucunda artık normal işlevlerini yapamaz hale gelir.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Teşhis Edilir?

“Karaciğer yağlanması nasıl tedavi edilir?” diye merak ediyorsanız öncelikle durumun teşhis aşaması hakkında bilgi edinmelisiniz. Karaciğer yağlanması günümüzde sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Ancak birçok kişi belirtileri fark etmeden uzun süre bu durumla yaşayabilir. Bu nedenle karaciğer yağlanması teşhis edilirken dikkatli olmak gerekir. Karaciğer yağlanması karaciğer fonksiyon testleri ALT – AST ve ultrasonografi gibi tetkiklerle teşhis edilebilir. Kan testleri ile karaciğer enzim seviyelerinin yüksek olup olmadığına bakılır. Ultrasonografi ise karaciğerdeki yağ oranının ölçülmesini sağlar. Bazı durumlarda doktor biyopsi yaparak karaciğer hücrelerinin incelenmesini de tercih edebilir. Ancak bu yöntem daha invazivdir ve genellikle diğer tetkikler sonuç vermezse uygulanır. Bu aşamaların sonrasında karaciğer yağlanması tedavisi uygulanır.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Tedavi Edilir?

“Karaciğer yağlanması nasıl geçer?” sorusu da merak edilen konular arasında. Tedavi sürecinde bu sorunun yanıtı aranarak kişinin durumuna özel planlama yapılır. Karaciğer yağlanması günümüzde sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Karaciğer yağlanması tedavisi sürecinde destek beslenme önerileri de oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde ilk adım yaşam tarzı değişiklikleri yapmaktır. Bu değişiklikler arasında düzenli egzersiz yapmak, alkol tüketimini azaltmak ve kilo vermek bulunur. Ayrıca doktor tarafından reçete edilen ilaçlar da kullanılabilir. Beslenme açısından ise doymuş yağ tüketimi azaltılmalıdır. Bunun yerine sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve protein kaynakları gibi besinler tercih edilmelidir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve balık tüketimi karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca antioksidan açısından zengin olan besinler de tüketilmelidir. Örneğin turunçgiller, kırmızı biber, ceviz ve zeytinyağı gibi besinler vücuttaki toksinleri atarak karaciğer sağlığına olumlu etki sağlar.

Karaciğer Yağlanması Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Karaciğer yağlanması olanlar için sağlıklı bir beslenme düzeni önemlidir. Bu beslenme düzeni karaciğerin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olabilir ve tedavi sürecine destek sağlayabilir. İşte karaciğer yağlanması olanlar için dikkat edilmesi gerekenler:

 • Şekerli gıdalardan uzak durun.
 • Yağlı gıdaları azaltın.
 • Sağlıklı protein kaynaklarına yönelin.
 • Sebzeleri tüketin.
 • Lifli gıdalar tüketin.

 

Karaciğer yağlanması olanlar, sağlıklı beslenmek, aktif bir yaşam tarzı benimsemek ve “Karaciğer yağlanmasını ne temizler?” sorusunun yanıtını almak için doktorlarıyla da görüşmelidir. Ayrıca tedavi sürecine destek olmak için bazı vitamin takviyeleri de kullanılabilir. Ancak bu takviyelerin ne kadar alınması gerektiği konusunda uzman tavsiyesi alınmalıdır.

Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

Karaciğer yağlanması sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörlerden kaynaklanan yaygın bir sağlık sorunudur. Bu durum karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olabilir ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Karaciğer yağlanmasının tedavi sürecinde destekleyici bir rol oynayan bazı beslenme önerileri bulunur. Öncelikle doymuş yağ ve trans yağ içeren gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Bunun yerine karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler olan lifli gıdalar, tam tahıllar, sebzeler ve meyveler gibi sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Ayrıca protein alımına da dikkat edilmelidir. Protein açısından zengin olan et, tavuk, balık ve yumurta gibi gıdalar tüketilebilir. Ancak kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. Karaciğerin işlevini arttırmak için omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar (somon, uskumru), ceviz ve keten tohumu gibi gıdalar da tüketilebilir. Su tüketimine de dikkat edilmelidir. Günde en az 2 litre su içmek karaciğer sağlığı için önemlidir.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Önlenir?

“Karaciğer yağlanması için ne yapmalı? Nasıl önlemler alınmalı?” diye merak ediyorsanız ilk olarak sağlıklı bir beslenme düzeni yaratmanız gerektiğini bilmelisiniz. Fast food, işlenmiş gıdalar ve abur cubur tüketimi azaltılmalıdır. Bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve protein kaynaklarından zengin bir beslenme programı uygulanmalıdır. Aynı zamanda alkol tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Düzenli egzersiz yapmak da karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olır. Haftada en az dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapılmalıdır. Ayrıca sigara kullanımından da kaçınılmalıdır.

Karaciğer Yağlanması Nelere Sebep Olur?

Karaciğer yağlanması sağlıklı bir karaciğerin görevlerini yapmasını engelleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Karaciğer yağlanmasının zararları arasında karaciğer hasarı, siroz, insülin direnci, diyabet, yüksek kan basıncı ve kalp hastalığı gibi bir dizi sağlık sorunu yer alır. Ayrıca karaciğer kanseri riski de artabilir. Peki karaciğer yağlanması ne kadar sürede geçer? Karaciğer yağlanması tedavisi kişinin yaşına, kilosuna, beslenme düzenine ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda karaciğer yağlanması birkaç ay içinde azalabilirken bazı durumlarda tedavi süreci daha uzun olabilir. Bu nedenle kesin bir süre belirtmek mümkün değildir. Ancak diyetteki değişiklikler, egzersiz yapmak ve alkol tüketimini sınırlamak karaciğer yağlanmasının tedavisinde etkili olabilir. Ayrıca doktor önerileri doğrultusunda ilaçlar da kullanılabilir. Tedavinin başarılı olabilmesi için sabır ve disiplin gereklidir. Tedavi sürecinde düzenli kontroller yaparak karaciğer sağlığı takip edilmelidir.

Karaciğer yağlanması olanlar ne yemeli?

Lifli gıdalar, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, düşük glisemik indeksli besinler, buharda veya fırında pişirilen yiyecekler, somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklar, ceviz, badem gibi kuruyemişler.

Karaciğer yağlanması olan kişiler ne yememeli?

Şekerli yiyecekler, şekerli içecekler, doymuş yağ içeren gıdalar, kızartmalar, fast food ürünleri, tereyağı, trans yağ içeren gıdalar, margarin, hazır çorba, atıştırmalıklar, fast food.

Karaciğer yağlanması 3. evre nedir?

Karaciğer yağlanması 3. evre karaciğerdeki yağ birikiminde artış olduğu ve hücre hasarının da meydana geldiği evredir. Bu evrede kişi, özellikle yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı gibi belirtilerle karşılaşabilir. Ayrıca karın bölgesinde şişkinlik hissi de yaşanabilir.

Karaciğer yağlanması kendiliğinden geçer mi?

Karaciğer yağlanması kendiliğinden geçmez. Bu durumun ilerleyen aşamalarında karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirme kabiliyeti zayıflar ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle problemin tedavisi için diyet değişiklikleri, egzersiz, kilo kaybı ve bazı ilaçlar kullanılabilir.

Kilo verince karaciğer yağlanması azalır mı?

Kilo verildiğinde karaciğer yağlanması azalabilir. Araştırmalar kilo vermenin özellikle de karın bölgesindeki yağların azaltılmasının karaciğer yağlanması üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Ancak her zaman durum böyle olmayabilir ve ileri derecede karaciğer yağlanması olan kişiler için ek tedavi yöntemleri gerekebilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve doktorunuzun önerdiği diyet ve egzersiz programlarını uygulamak önemlidir.

Karaciğer yağlanması kaşıntı yapar mı?

Karaciğer yağlanması kaşıntıya neden olabilir. Karaciğerde biriken yağlar vücuttaki bazı maddelerin dengesini bozabilir ve böylece kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca karaciğer yağlanması gibi karaciğer hastalıkları da safra akışını etkileyebilir ve bu da ciltte kaşıntıya neden olabilir. Eğer karaciğer yağlanması şüphesi varsa veya kaşıntı sorunu devam ediyorsa doktor tavsiyesi alınması önemlidir.

Stres karaciğer yağlanması yapar mı?

Stres karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Stres hormonları vücutta arttığında bu yağ depolama sürecini etkileyebilir ve karaciğerde yağ birikmesine neden olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve stresten kaçınmak karaciğer sağlığı için önemlidir.

Yorum Ekle

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası