kafada çıkan sivilceler nasıl geçer / Saç dibindeki sivilcelere 4 çözüm önerisi - Güncel yaşam haberleri – Sözcü

Kafada Çıkan Sivilceler Nasıl Geçer

kafada çıkan sivilceler nasıl geçer

Saç dibindeki sivilcelere 4 çözüm önerisi

Birçok nedenle ortaya çıkan saç derisindeki sivilcelere ne iyi gelir? İşte cevabı

Yayınlanma:

Saç dibindeki sivilcelere 4 çözüm önerisi

Stres, sağlıksız beslenme, alerjiler, ölü hücreler… Bütün bunlar saç derisinde sivilce oluşumuna neden olabilir. Peki bu sorundan kurtulmak mümkün mü? Her sağlık sorununda olduğu gibi saç derisinde sivilce problemi için önce doktora görünün sonra bu doğal formülleri deneyebilirsiniz.

SAÇ DİBİNDEKİ SİVİLCELERE 4 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

domates-suyu

**Taze domates suyunu saç derisine uygulayın, 10 dakika bekletin ve durulayın. Domates suyunun içindeki asit, akneleri kurutucu özellik gösterir.

**1 kaşık domates suyu, birkaç damla limon ve yarım kaşık balı da karıştırarak aknelere uygulayabilirsiniz. 5 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Bu tarifleri de birkaç günde bir uygulayabilirsiniz.

**Eşit miktarda elma sirkesi ve ılık suyu karıştırıp saçlarınızı durulayın. dakika bekletip temiz su ile yeniden yıkayın. Saçınızı her şampuanladığınızda bu işlemi tekrarlayın.

sac-temizleme

**Aloevera yaprağını kesip direkt olarak saç derisindeki sivilceye uygulayın. Haftada 2 kez bu işlemi tekrarlayın.

Sağlıksivilce

Kör Sivilcelere &#;yi Gelen H&#;zl&#; ve Do&#;al Formüller

T&#;pta genel ad&#; akne olan sivilceler hemen hemen hepimizin hayat&#;n&#;n baz&#; dönemlerinde u&#;ra&#;mak zorunda kald&#;&#;&#; bir cilt bozulmas&#; durumudur. Hem a&#;r&#;s&#;yla hem de görüntüsüyle en zorlay&#;c&#; olan tür ise kör sivilceler yani deri alt&#; sivilcelerdir. A&#;r&#;lar bazen o kadar çok artar ki oturma ve bir yere yaslanmay&#; bile ac&#;l&#; bir eyleme dönü&#;türebilir.

Kör sivilceler estetik sorun yaratmas&#;n&#;n ötesinde içindeki bakteriler yay&#;ld&#;&#;&#;nda sivilce art&#;&#;&#;na da sebep olabildi&#;inden daha büyük problemlere de sebebiyet verebilmektedir.

Kör sivilce tedavisi sivilcenin tipine ve olu&#;ma nedenine göre farkl&#;l&#;k göstermektedir. E&#;er basit ve dönemsel bir sivilcelenme söz konusu ise kremler ve do&#;al çözümler uygulayabilirsiniz. Ancak uzmana dan&#;&#;t&#;ktan sonra altta yatan hormonal sorunlar gibi ba&#;ka faktörler bulunursa, problemi kökten çözmek gerekecektir.

kör sivilce nas&#;l geçer

Kör Sivilce Nedir?

 • Kör sivilce yani deri alt&#; sivilce akne türleri aras&#;nda en zorlay&#;c&#; olan türdür. Kör sivilcelerin ad&#;ndan da anla&#;&#;laca&#;&#; gibi d&#;&#;a açan bir gözü yani ucu bulunmaz. Sadece cildin yüzeyine yak&#;n bölümde bir beyazl&#;k ya da k&#;zar&#;kl&#;k görünür. Hafif tümsek yap&#; belirse de normal sivilceler gibi s&#;kmaya çal&#;&#;&#;ld&#;&#;&#;nda bir patlama kolay kolay olmaz. Kör sivilce patlatmak zaten uzmanlar taraf&#;ndan da önerilmemektedir.
 • Deri alt&#; sivilce olu&#;umu genellikle ergenlik döneminde hormonal de&#;i&#;iklikler sonucu ortaya ç&#;kabilmektedir ama farkl&#; ya&#; gruplar&#;nda da daha ender olarak olu&#;abilir. Deri alt&#; sivilceler en çok yüzde olu&#;sa da vücudun ya&#;lanma olan herhangi bir k&#;sm&#;nda da ortaya ç&#;kabilmektedir.
 • Cildi rahatlataca&#;&#;n&#; dü&#;ünerek kör sivilce nas&#;l patlat&#;l&#;r sorusunun cevab&#;n&#; ar&#;yor olabilirsiniz ama bu olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bu tip sivilcelerin içinde bakteriler olabilece&#;i için, kör sivilceyle oynanmas&#; bakterilerin vücuda yay&#;lmas&#;na da sebep olabilir. Sonuçta bir akneden kurtulmaya çal&#;&#;&#;rken olumsuz bir &#;ekilde daha çok akne olu&#;mas&#;n&#; tetikleyebilirsiniz.

Kör Sivilce Nas&#;l Geçer? 6 Do&#;al Çözüm

Kör sivilce di&#; macunu, kör sivilce so&#;an gibi farkl&#; kombinasyonlarla cilt sorunlar&#;n&#;z&#; çözmeye çal&#;&#;m&#;&#; olabilirsiniz. Önemli olan kökten çözüm sa&#;layabilmektir. Bunun için de kendinize en uygun yönteme bir uzmana ba&#;vurduktan sonra karar vermek en sa&#;l&#;kl&#;s&#;d&#;r.

Hangi tarifi deneyecek olursan&#;z olun alerjik reaksiyonlara kar&#;&#; önce vücudunuzun küçük bir bölümünde deneme yapman&#;z da yararl&#; olacakt&#;r.

Basit kör sivilcelere sava&#; açmak için do&#;al çözümleri deneyebilirsiniz. Kör sivilce problemiyle sava&#;abilecek, kolayca haz&#;rlayabilece&#;iniz tarifleri sizler için derledik! Gelin birlikte göz atal&#;m…

1) Kör Sivilceleri Kurutan Do&#;al Formül

Malzemeler:

 • Di&#; macunu
 • So&#;an

Uygulan&#;&#;&#;:

 • Malzemeler aras&#;nda hem di&#; macunu hem de so&#;an bulunuyor ama siz bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz.
 • Gece yatmadan önce sivilce üzerini kapatacak &#;ekilde di&#; macunu sürün. Macunun katk&#;s&#;z, sade olmas&#; daha uygun olacakt&#;r.
 • Macun yerine kesti&#;iniz so&#;an&#;n suyunu da pamuk yard&#;m&#;yla sürebilirsiniz. Tercih sizin. Sabah kalkt&#;&#;&#;n&#;zda &#;l&#;k suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz.
so&#;an

2) Kör Sivilce &#;i&#;liklerini Söndüren Tonik

Malzemeler:

 • 1 kahve fincan&#; maden suyu
 • 1 kahve fincan&#; elma sirkesi

Uygulan&#;&#;&#;:

 • Maden suyu ve elma sirkesini kar&#;&#;t&#;r&#;n ve sivilcenin &#;i&#;li&#;i inene kadar pamukla günde bir kere uygulama yap&#;n.
 • Halk aras&#;nda maden suyu ve sodan&#;n ayn&#; içeri&#;e sahip oldu&#;u dü&#;ünülmektedir ama bu do&#;ru de&#;ildir.
 • Maden suyu yerine soda kullanman&#;z ayn&#; etkiyi yaratmayacakt&#;r.
elma sirkesi

3) Lavanta Çay&#;yla Ar&#;nm&#;&#; Bir Cilt

Malzemeler:

 • 1 tatl&#; ka&#;&#;&#;&#; lavanta
 • 1 bardak su

Uygulan&#;&#;&#;:

 • Ocakta kaynamaya ba&#;layan suya lavantay&#; at&#;n ve 5 dakika k&#;s&#;k ate&#;te demlendirin.
 • Her gün taze haz&#;rlayaca&#;&#;n&#;z, mis kokulu lavanta çay&#;n&#; aç karn&#;na için.
 • 2 hafta boyunca her gün sonras&#;nda haftada kez lavanta çay&#; içerek daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Lavanta Çay&#; Faydalar&#; Nelerdir? Nas&#;l Demlenir?

lavanta çay&#;

4) Kör Sivilce &#;çin Pratik Maske

Malzemeler:

 • 1 yemek ka&#;&#;&#;&#; ya&#; maya
 • 1 yemek ka&#;&#;&#;&#; süt

Uygulan&#;&#;&#;:

 • Ya&#; maya ve sütü macun k&#;vam&#;na gelene kadar kar&#;&#;t&#;r&#;n. Sivilceli bölgeye kar&#;&#;&#;m&#; maske gibi sürün.
 • Maskeyi 20 dakika cildinizde beklettikten sonra &#;l&#;k suya bat&#;rd&#;&#;&#;n&#;z yüz süngeriyle temizleme i&#;lemini yapabilirsiniz.
 • Temizleme a&#;amas&#;nda sonra do&#;al gül suyuyla cildinizi ferahlatman&#;z faydal&#; olacakt&#;r. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile son dokunu&#;unuzu yapabilirsiniz.
 • Bu maskeyi sivilceler geçene kadar haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Ya&#; Maya Maskesi Nas&#;l Yap&#;l&#;r? 6 Do&#;al Maske

ya&#; maya

5) Sivilceli Ciltler &#;çin En Do&#;al Bak&#;m: Aloe Vera

Malzemeler:

Uygulan&#;&#;&#;:

 • Aloe vera jelini aktarlarda ve eczanelerde bulabilece&#;iniz gibi evinizde yeti&#;tirece&#;iniz aloe vera bitkisinden de do&#;al olarak elde edebilirsiniz.
 • Antibakteriyel jel ile kör sivilceleri temizleyerek, iltihapla sava&#;abilirsiniz.
 • Sivilcenin üzerine jeli sürdükten 20 dakika sonra &#;l&#;k suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz.
 • Uygulamay&#; sonuç alana kadar günde 2 kez yapabilirsiniz.

Aloe Vera Jeli Faydalar&#;, Nas&#;l Saklan&#;r, Kullan&#;l&#;r?

aloe vera

6) Kör Sivilcelere Kökten Çözüm!

Malzemeler:

Uygulan&#;&#;&#;:

 • Limonu ve maydanozu 1 dakika blend&#;rdan geçirin. Bu toksin temizleyici suyu hergün taze haz&#;rlay&#;n ve 10 gün boyunca için.
 • Yenileyici kür sayesinde cildiniz derinden temizlenir, deri sorunlar&#;yla genelde ba&#;lant&#;l&#; olan karaci&#;erdeki ya&#;lanma sorunu da azal&#;r.
 • Ancak özellikle hamileler ve dü&#;ük tansiyon sorunu ya&#;ayanlar için bu kür uygun de&#;ildir.
limon maydanoz

Kör Sivilce Neden Ç&#;kar?

Kör sivilcenin ç&#;kma nedenini bildikten sonra tedavi etmesi daha kolay olur. Bu yüzden konuyla ilgili uzmana ba&#;vurabilirsiniz. Kör sivilce kendili&#;inden geçer mi sorusuna da en iyi cevab&#; bir dermatolog verecektir. Çok nadir de olsa akneler kendili&#;inden de geçebilmektedir ama h&#;zl&#; sonuca ula&#;mak için uygun &#;ekilde müdahale etmek de iyi sonuçlar verebilmektedir.

Deri alt&#; sivilcelerin nedenlerini &#;öyle s&#;ralayabiliriz:

 • Polikistik Over Sendromu: Kad&#;nlarda yumurta geli&#;imi sorunu yani pko sendromu hormonel dengesizliklere yol açabilmektedir. Bunun sonucunda da cilt de etkilenebilmekte ve sivilceler olu&#;abilmektedir.
 • Ciltte Tahri&#;: Sürekli ta&#;&#;nan s&#;rt çantalar&#; gibi cilde sürtünme yoluyla uzun süre temas eden maddeler varsa ciltte tahri&#; olu&#;abilir. Bu da deri alt&#;nda sivilcelenmeyi tetikleyebilmektedir.
 • Genetik Yatk&#;nl&#;k: Birçok rahats&#;zl&#;kta oldu&#;u gibi genetik yatk&#;nl&#;k sebebiyle cilt sivilcelenmeye daha yatk&#;n olabilir. Bu durumda özellikle do&#;al yöntemleri uygulamak iyi bir seçenektir.
 • Zararl&#; Cilt Ürünleri: Cilt tipine uygun olmayan ya da kimyasal içeri&#;i yüksek olan makyaj ve bak&#;m ürünleri de sivilcelenmeye hatta daha ciddi sa&#;l&#;k sorunlar&#;na yol açabilmektedir.
 • Hormonal Dengesizlikler: Ba&#;ta ergenlik olmak üzere ba&#;ka rahats&#;zl&#;klar ve stres gibi farkl&#; nedenlerle olu&#;abilen hormonel dengesizlikler sivilcelerin en yayg&#;n nedenleri aras&#;ndad&#;r. Bu tip durumlarda sorunun kayna&#;&#;na inerek çözümleme yap&#;lmas&#; sivilcelerin tekrar etmemesi aç&#;s&#;ndan önemlidir.
 • Alerji: Herkeste farkl&#; yiyecekler ve içecekler vücutta farkl&#; reaksiyonlara neden olabilmektedir. Akl&#;n&#;za gelmeyecek bir g&#;da yüzünden sivilce sorunu ya&#;&#;yor olabilirsiniz. E&#;er geçmeyen bir akne sorununuz varsa alerji testi yapt&#;rman&#;z iyi olabilir. Özellikle sar&#;msak, domates ve ac&#; baharatlar sivilcelenmeyi tetikleyen yayg&#;n g&#;dalar aras&#;ndad&#;r.
kör sivilce nas&#;l patlat&#;l&#;r

Kör Sivilceleri Önlemenin Püf Noktalar&#;

Kör sivilcelerin cildinizde yer edinmesini engelleyebilece&#;inizi biliyor musunuz? Cilt bak&#;m&#;na ve beslenmenize dikkat etti&#;iniz sürece kör sivilceler cildinizden uzak kalacakt&#;r.

 • Paketli ürünleri tüketmekten kaç&#;nmal&#;s&#;n&#;z. Özellikle de cips ve tuzlu çekirdekler kör sivilcelere neden olur.
 • Asitli ve &#;ekerli içecekler, cildinizde kör sivilce olarak yer edinir. Yo&#;un &#;ekerli içecekleri içmemeniz önerilir.
 • Fast food yiyeceklerin k&#;sa bir süre sonra cildinizde kör sivilce olu&#;turaca&#;&#;n&#; unutmay&#;n.
 • Kalitesiz makyaj malzemelerini kullanmamaya dikkat edin. Dü&#;ük kaliteli ürünler cildinizi yorar ve kör sivilcelerin ç&#;kmas&#;na neden olur.
 • Yüzünüzü s&#;k s&#;k temizleyin. Temizlerken cilt tipinize uygun ürünleri kullanmaya dikkat edin.
 • Bol su içerek cildin h&#;zla yenilenmesine yard&#;m edebilirsiniz.
 • Terleme, spor sonras&#;, okul ve i&#; ç&#;k&#;&#;&#; durumlar&#;nda mutlaka yüzünüzü bol suyla y&#;kay&#;n.

Ciltte Sivilce Yapan 9 Zararl&#; Yiyecek

Sivilcelere Evde En H&#;zl&#; 15 Kesin Çözüm

Siyah Noktalardan Kurtulman&#;n 10 Kesin Yolu

Pürüzsüz Cilt &#;çin En Do&#;al ve Etkili 10 Maske Tarifi

Sivilce &#;zi Nas&#;l Geçer? Sivilce &#;zleri &#;çin 8 Do&#;al Maske Tarifi

Kafa Derisindeki Sivilceler Nasıl Geçer?

Sivilce; yüz, sırt, omuz gibi bölgelerin yanı sıra kafa derisinde de görülen bir cilt problemidir. Ağrı, kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren kafa derisindeki sivilcelerin nedenlerini ve kafa derisindeki sivilceler nasıl geçer mercek altına aldık. Bazı durumlarda tehlikeleri sonuçlara neden olan kafa derisindeki sivilcelerle gibi bilinmesi gereken tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. <br> Kafa derisinde çıkan sivilceler, vücutta çıkan sivilceler ile aynı nedenlerden meydana gelirken bazıları yağ bezesine dönüşebilir. Vücuttaki yağ bezleri yani sebumun ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine saç kanalları ile bağlanır. Kafa derisinde oluşan aşırı yağlanma ve sebum ile bölgedeki gözenekler tıkanır. Kafa derisinde sivilce oluşumu, derinin nefes alamayıp iltihap oluşturması ile ortaya çıkar.Aşırı stres, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar sivilce oluşumunu funduszeue.info yanı sıra kafa derisinde çıkan sivilcelere; saç bakım ürünleri, saç kremleri ve jöle gibi kafa derisindeki gözenekleri tıkayan ürünlerde neden olabilir. Hava kirliliği, sıcaklık, nemli hava ve terleme ciltteki gözenekleri doldurup bakteri oluşumuna neden olacaktır. Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır. Peki kafa derisinde oluşan sivilcelere ne yapmak gerekir?

Sivilce; yüz, sırt, omuz gibi bölgelerin yanı sıra kafa derisinde de görülen bir cilt problemidir. Ağrı, kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren kafa derisindeki sivilcelerin nedenlerini ve kafa derisindeki sivilceler nasıl geçer mercek altına aldık. Bazı durumlarda tehlikeleri sonuçlara neden olan kafa derisindeki sivilcelerle gibi bilinmesi gereken tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kafa derisinde çıkan sivilceler, vücutta çıkan sivilceler ile aynı nedenlerden meydana gelirken bazıları yağ bezesine dönüşebilir. Vücuttaki yağ bezleri yani sebumun ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine saç kanalları ile bağlanır. Kafa derisinde oluşan aşırı yağlanma ve sebum ile bölgedeki gözenekler tıkanır. Kafa derisinde sivilce oluşumu, derinin nefes alamayıp iltihap oluşturması ile ortaya çıkar.Aşırı stres, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar sivilce oluşumunu funduszeue.info yanı sıra kafa derisinde çıkan sivilcelere; saç bakım ürünleri, saç kremleri ve jöle gibi kafa derisindeki gözenekleri tıkayan ürünlerde neden olabilir. Hava kirliliği, sıcaklık, nemli hava ve terleme ciltteki gözenekleri doldurup bakteri oluşumuna neden olacaktır. Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır. Peki kafa derisinde oluşan sivilcelere ne yapmak gerekir?

Saç derisinde sivilce neden olur? Saç diplerinde sivilce için evde 6 bitkisel çözüm

Sivilce, yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde göründüğü gibi kafa derisinde de oluşabilir. Bu can sıkıcı sorun, hem yaşlı hem de genç birçok insanda görülebilir. Hormonal değişiklikler (özellikle ergenlik döneminde ve adet dönemlerinde), sağlıksız beslenme, alerjik reaksiyon, sık banyo yapmamak, hava kirliliği, genetik, stres ve depresyon gibi durumlar kafa derisinde akne oluşumunu tetikleyebilmektedir. Sivilceler irinli, büyük ve iltihaplı da olabilir. Kafa derisinde sivilce çıkmasının en sık karşılaşılan nedenleri şöyledir.

SAÇ DERİSİNDE SİVİLCE VE İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN OLUR?

 1. Ergenlik dönemi, menopoz, hamilelik ve adet dönemi gibi hormonal değişimlerin olduğu dönemler
 2. Şampuan, saç kremi, saç spreyi gibi saç bakım ürünlerinin zamanla saç derisinde birikmesi
 3. Stres, pisikolojik sorunlar, depresyon
 4. Kullanılan ilaçların yan etkisi
 5. Nadir banyo yapmak, günlerce saçları yıkamamak
 6. Yaşam tarzı faktörleri. Sürekli yağlı, paketlenmiş, işlenmiş gıdalarla beslenme , stres ve kaygı, kafa derisinde daha fazla yağ üretimine neden olup saç derisinde sivilce çıkmasına yol açabilir.
 7. Genetik. Anne, baba ve üst kuşaklarda bu sorun varsa sizde de görülebilir.
 8. Saç bakım ürünlerine, şampuana karşı alerji
 9. Saçların ve saç derisinin çok yağlı olması
 10. Saç derisinde mantar enfeksiyonu veya bakteriyel enfeksiyon
 11. Aşırı terledikten hemen sonra saçları yıkamamak
 12. Şapka kullanımı.
 13. Yanlış beslenme
 14. Seboreik dermatit, genelde saçlarda oluşan kepeklerden sorumludur ve bazen sivilceler de oluşturur
 15. Aşırı aktif ter bezleri. Ya ergenlik döneminde ya da hiperhidroz ya da aşırı terleme şikayeti olan kişilerde görülür. 
 16. Hava koşulları.Aşırı sıcak ve nemli hava, cildinizin ve saç derinizin terlemesine ve daha fazla sebum üretmesini tetikleyerek saç derisinde daha yağ ve tıkanıklık oluşmasına sebep olabilir. Bu da, kafa derisi aknesine yol açabilir.

SAÇ DERİSİNDE SİVİLCE NASIL GEÇER?

Saç derisinde sivilce için Cildiye doktoruna gitmelidir. Doktorun verdiği krem kullanılabilir.

SAÇ DERİSİNDE SİVİLCE VE İLTİHAPLI SİVİLCE İÇİN EVDE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Saç derisinde sivilcenin geçmesi için doktorun vereceği topikal ve oral ilaçları kullanabileceğiniz gibi aşağıdaki doğal yöntemler de kafadaki sivilcenin geçmesine yardımcı olabilir. Bu yöntemlerden dilediğinizi uygulayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, sivilce ve diğer kafa derisi sorunları için etkili bir çözümdür. Bu uçucu yağ, antiseptik özellikleriyle saç derisindeki gözenekleri dezenfekte eder ve sivilceyi hızlıca kurutur. Akneye neden olan bakterileri bile öldürür, kızarıklık ve kaşıntıyı da giderir.

 1. 5 damla çay ağacı yağını 2 ila 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla karıştırın. Bu karışımı saç derinize sürün ve 1 ila 2 saat saç derinizde bekletip suyla yıkayın. Şampuanlayın ve suyla durulayın. Haftada 1 kez bunu uygulayın.
 2. Diğer bir seçenek de bir pamuklu çubuğuna 1 veya 2 damla çay ağacı yağını batırın ve saç derinizdeki sivilce olan bölgeye nazikçe sürmektir. Birkaç saat beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, kafa derisindeki sivilceleri tedavi etmek için bir başka doğal çözümdür. Zerdeçalda bulunan kurkuminismindeki madde, güçlü antibakteriyel, antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Bakterilerle savaşıp saç derisindeki sivilcelerin geçmesine yardımcı olur.  1 çay kaşığı toz zerdeçal ile yarım tatlı kaşığı sızma hindistancevizi yağıyla karıştırarak kalın bir macun yapın. Saç derisinde sivilce olan bölgelere uygulayın. 1 saat bekleyin, ardından şampuanla yıkayıp saçınızı suyla durulayın.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi kafa derisindeki sivilcelerle savaşmaya yardımcı olur. Antibakteriyel ve antiseptik özellikleri, sivilceye neden olan bakteri ve mikropların temizlenmesine yardımcı olur.

 1. Elma sirkesini eşit miktarda ılık suyla karıştırın (Mesela yarım su bardağı elma sirkesi ile yarım su bardağı suyu karıştırın) ve banyodan çıkmadan saçınızı bu solüsyonla durulayın. dakika bekleyin, ardından saçınızı tekrar temiz su ile durulayın.

ALOE VERA

Saç derisindeki sivilceleri  gidermek için bir başka popüler yöntem aloe veradır. Akneye neden olan bakterileri öldürmeye, enfeksiyonu önlemeye, iltihabı azaltmaya ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Saç derisinin pH dengesini korumaya bile yardımcı olur.

Journal of ChemicalandPharmaceuticalResearch'te yayınlanan tarihli bir araştırma, aloeveranın anti-inflamatuar, antibakteriyel, anestezik, antiseptik ve antimikrobiyal gibi tıbbi özelliklerini vurgulamaktadır. Saç ve saç derisinin yanı sıra cilde de iyi gelir.

 1. Bir aloevera yaprağını bıçakla uzunlamasına kesin ve içindeki jeli çıkarın. Bu jeli saç derisinde sivilce ıkab bölgeye bir hafta boyunca günde iki kez uygulayın.
 2. Alternatif olarak, ½ fincan aloevera jeli ve ½ limon suyunu iyice karıştırın. Nemli saçınıza uygulayın ve sivilce olan daha fazla odaklanın. 30 dakika bekleyin, ardından ılık suyla saçları durulayın. Bunu birkaç gün boyunca günde bir kez yapın.

DOMATES SUYU

Domates, saç derisindeki sivilce dahilher türlü akne tedavisinde etkili olan mükemmel bir salisilik asit kaynağıdır. Salisilik asit sivilcenin kurumasına yardımcı olur.

Domates ayrıca kafa derisi sivilcelerinin nedenlerinden biri olan sebum üretimini azaltmaya yardımcı olur ve kafa derinizde sağlıklı bir pH'ı korumaya yardımcı olur.

 1. Saç derinize taze domates suyu uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra saçınızı ılık suyla durulayın. Birkaç gün boyunca günde bir kez tekrarlayın.
 2. Diğer bir seçenek ise 1 çorba kaşığı domates suyu, birkaç damla limon suyu ve ½ tatlı kaşığı bal ile karışım hazırlamaktır. İçine bir pamuk batırın ve etkilenen bölgelere uygulayın. 5 dakika bekleyin, ardından ılık suyla durulayın. Bu ilacı birkaç gün boyunca günde bir kez kullanın.

SARIMSAK

Saç derisindeki sivilceleri iyileştirmeye yardımcı olan bir başka popüler mutfak malzemesi de sarımsaktır. Bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu kafa derisindeki sivilce oluşumunu tedavi etmeye yardımcı olan antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir .

Sarımsak iltihabı yatıştırabilir, ağrıyı azaltabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

 1. 4 ila 6 adet soyulmuş sarımsağı 3 su bardağı suda 5 dakika kaynatın. Örtün ve soğumaya bırakın. Sarımsakları çıkarın ve suyla saçınızı durulayın. 10 dakika bekleyin, ardından temiz suyla durulayın. Günde bir kez tekrarlayın.
 2. Alternatif olarak, günde 2 veya 3 kez doğrudan sivilce olan bölgeye ezilmiş sarımsak veya birkaç damla sarımsak yağı uygulayabilirsiniz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası