ilginç bir yasak ve ülkesi / Ülkelere göre ilginç yasaklar: Dünyanın en ilginç yasakları nelerdir

Ilginç Bir Yasak Ve Ülkesi

ilginç bir yasak ve ülkesi

"Bu kadar da olur mu?" diyeceğiniz, dünyadaki birbirinden ilginç yasaklar

Kurallar ve yasaklar toplumlar&#;n ahenk içerisinde, birbirlerinin alan&#;n&#; ihlal etmeden, daha rahat ve güvende ya&#;amalar&#;n&#; sa&#;l&#;yor. Ancak baz&#; toplumlarda koyulan öyle yasaklar var ki insana "Pes!" dedirtiyor. Mant&#;kl&#; bir aç&#;klamas&#; olmayan bu yasaklar gelenekselle&#;ti&#;i için yasaklar&#;n uygulanmas&#; nesiller boyu devam ediyor. &#;&#;te dünyan&#;n farkl&#; yerlerinde hâlâ devam eden birbirinden ilginç yasaklar

 

Tayland Paras&#;na Asla Basmay&#;n

Güneydo&#;u Asya'n&#;n egzotik ülkelerinden birisi olan Tayland'da hayli ilginç bir kural var. Tayland'da yerel paran&#;n üzerine basmak kesinlikle yasak. Üzerinde kral&#;n resmi oldu&#;u için paran&#;n üzerine basarsan&#;z büyük ceza ve yapt&#;r&#;mlarla kar&#;&#;la&#;abilirsiniz.

Avustralya'da Tav&#;an Besleyemezsiniz

Sevimli hâlleriyle yüzümüzü güldüren tav&#;anlar&#; Avustralya'da beslemek yasak. Sadece sihirbazlar&#;n tav&#;an beslemesine izin verilen ülkede, bu sevimli canl&#;lar istilac&#; bir tür olarak görülüyor. Bu nedenle yaln&#;zca Queenslan ve civar&#;ndaki eyaletlerde tav&#;an beslenebiliyor.

Yunanistan'&#;n Tarihî Bölgelerinde Topuklu Ayakkab&#; Giyemezsiniz

Yunanistan'&#;n Arnavut kald&#;r&#;ml&#; tarihî dar sokaklar&#;nda topuklu ayakkab&#; giymek yasak. Dünyan&#;n pek çok bölgesindeki müzelerde de yasak olan bu uygulama, adeta aç&#;k hava müzesini and&#;ran Yunanistan'&#;n tarihî yerlerinde de geçerli.

&#;ngiltere'de Noel Gecesinde Bisküvi Yiyemezsiniz

y&#;l&#;nda Oliver Cromwell, &#;ngiltere'de Noel'i ve Noel geleneklerini yasaklad&#;. Yasa&#;a ba&#;l&#; olarak simgesel al&#;&#;kanl&#;klar da k&#;s&#;tland&#;. Bu simgelerden birisi olan Noel bisküvisini &#;ngiltere'de Noel gecesinde tüketemezsiniz. Günümüzde hâlâ geçerlili&#;ini korusa da uygulamada cezai bir yapt&#;r&#;m bulunmuyor.

Çin'de Bo&#;ulan Bir Ki&#;iyi Kurtaramazs&#;n&#;z

Do&#;u felsefesinin ilginç yasaklar&#;ndan birisi de Çin'de kar&#;&#;m&#;za ç&#;k&#;yor. Çin'de denizde bo&#;ulmak üzere olan ki&#;ileri kurtarmak yasak. Ki&#;inin kaderine müdahale olarak görülen bu yard&#;m, ahlaki aç&#;dan uygun görülmüyor.

Kanada'da Margarin Sar&#; Renk Olamaz

Kanada'da margarinlerin sar&#; renkli olmas&#; yasak. Tereya&#;&#; ile kar&#;&#;t&#;r&#;lma ihtimaline kar&#;&#; margarinler sar&#; renkli üretilmiyor.

&#;ikago'da Nükleer Silaha &#;zin Yok

&#;ikago'da nükleer silah üretimi yapmak ve bu silah&#; test etmek yasak. Ayr&#;ca nükleer silah depolama ve bak&#;m&#;na da izin verilmiyor. E&#;er nükleer silah bulundurursan&#;z dolarl&#;k bir ceza ile kar&#;&#;la&#;&#;rs&#;n&#;z.

Çin'de Yaya Geçidinde Duramazs&#;n&#;z

Çin'de yaya geçidinde durmak ve beklemek yasak. E&#;er yaya geçidinde durursan&#;z cezas&#; 5 yuan. Kalabal&#;k yollar&#; t&#;kamamak ad&#;na al&#;nan bu karar, görece aç&#;klanabilir duruyor.

Singapur Hakkında 10 İlginç Bilgi

Singapur, tam bir çeşitlilikler ülkesidir. Asya’nın en istikrarlı ve büyüyen ekonomisine sahip ülke, öğrencilere sağladığı sonsuz kariyer fırsatları nedeniyle son yıllarda yüksek öğrenim için popüler bir rota haline gelmiştir. Üstelik İngiltere, Amerika ve Avustralya’ya göre daha ucuzdur. QS dünyanın en iyi üniversiteleri arasında National University of Singapore ile sırada ve Nanyang Technological University ile sırada yer alan Singapur, son yıllarda uluslararası öğrencilerin de gözdesi olmuştur. 

 

İngilizcenin yaygın olarak konuşulduğu Singapur, temiz ve mükemmel ulaşım imkanları, yıl boyunca ılıman iklimi ve egzotik Asya kültürü hakkında edineceğiniz bilgiler, eşsiz bir eğitim deneyimi yaşamanıza neden olacaktır. Yazımızda Singapur’da eğitim almak isteyen öğrenciler için farklılıkları ve sıra dışı kültür çeşitliliği ile yaşam tarzına sahip ülke hakkında ilginç bilgiler verdik.  

 

1. 63 adadan oluşan bir şehir devleti

 

Singapur, temelde bir büyük adadır, ama ülke ana adayı çevreleyen, çoğu ıssız 62 küçük adadan oluşur. Singapur nerede merak ediyorsanız, Malezya ve Endonezya arasında yer alan küçük bir ada ülkesi ve şehir devletidir demek doğru olur. yılında bağımsızlığını ilan eden Singapur Cumhuriyeti’nin, bugün %75’ine yakınını Çinliler oluşturur. Geri kalan Singapur nüfusu ise Malaylar, Hintliler ve azınlıklardan oluşur. Küçük olmasına rağmen ticarete dayalı ekonomisi ve gelişmiş turizmi, gemi yapımı, petrol rafineri ve elektronik endüstrileri ile dikkat çeken Singapur’un en büyük adası Sentosa’dır. Monorayla hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz adaya, aynı zamanda Cable Car yani teleferik sistemi ve yürüyerek gidebilirsiniz.

 

Yurtdışında üniversite okumak istediğiniz okullar, bölümler ve başvurular hakkında merak ettiklerinizi uzmanlarımıza ücretsiz sorarak yurtdışı eğitim danışmanlığı alabilirsiniz. 

 

2. Dört resmi Singapur dili

 

Singapur, günümüzde 4 resmi dile sahip nadir, çok dilli ülkelerden biridir. Yani Singapur dili dendiğinde aralarında Çince, İngilizce, Malayca ve Tamilce dillerinin konuşulduğu bir ülke aklınıza gelmelidir. Singapur'da eğitim ve iş sektörünün resmi dili ise İngilizce dilidir. Yaygın olarak İngilizce konuşulan ülkede yerel halkın konuştuğu İngilizce diline Singlish denir. Singapurlular, İngilizce konuşma diline özgü kelimeleri benzersiz kılan takılar ekleyerek Singlish aksanıyla konuşurlar. 

 

3. Yasaklar ülkesi Singapur

 

Singapur hakkında ilginç bilgiler denilince herkesin aklına ilk olarak yasaklar gelecektir. Aslında bazıları için yasak değil de, toplum olarak yaşamanın gerektirdiği kurallar diyebiliriz bunlara. Zira ülkede sakız çiğnemekten çöp atmaya, asansöre işemekten çıplaklığa, yere tükürmekten sokakta su dışında bir içecek içilmesine, gece yarısından sonra duş almaktan arabaları kirli bırakmaya, uyuşturucu kullanmaktan pornografiye kadar çok bilinen Singapur yasakları ve uygulanan cezalar vardır. 

 

 

Yasaklar ülkesi Singapur'da örneğin, yere çöp atmanın bin dolara kadar yere tükürmenin beş yüz dolara kadar eşcinsel ilişki yaşamanın ki -eşçincel evlilik de yasak- iki yıla kadar cezası vardır. Ülkedeki asansörler, idrar kokusunu algılayan sensörlere sahiptir ve böyle bir durumda polis gelene kadar kapıları kilitler. Bundan daha sıra dışı ilginç bilgiler bulabileceğiniz başka bir ülke yok gibi görünüyor.

 

4. Dünyanın en yeşil kentlerinden biri

 

Singapur, dışarıdan bakıldığında yüksek ve modern binaları ile bir beton yığını olarak görülebilir. Ancak gerçekte ülke topraklarının neredeyse yarısı bitki örtüsü ile kaplıdır. Yeşillik şehrin hemen hemen her yerine yansımıştır. Ağaçlar ve bitkiler ısı azaltılmasında yardımcı olduğu için Singapurlular kentsel tasarımlarına daha sağlıklı ve temiz bir çevreyi karşılayacak doğadan yardım alırlar. Öyleki, Singapur'a geldiğinizde çoğu bina ve gökdelenin teras ve çatılarının ağaçlar ve bitkilerle kaplı olduğunu görerek şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. 

 

5. Aslanlı şehir

 

Singapur adı Sanskritçe, aslan anlamına gelen ‘’Simha veya Singha’’ terimlerinden elde edilmiştir ve ülkenin de ulusal sembolü aslandır. Bugün Lion City olarak geçen Singapur hakkında bilgi verebileceğimiz en ilginç gerçek ise ülkede aslanlara ait bir kayıt bulunamamasıdır. Bunun yanında kaplanlara ait belgelere rastlanıldığı doğrudur. Günümüzde Merlion olarak bilinen yarı aslan yarı balık figür, Singapur’un sembolüdür. Bu efsanevi yaratık için her yıl Eylül ayında bir festival düzenlenir. 

 

6. Dünyanın ayakta kalan 3 şehir devletinden biri

 

Singapur hakkında ilginç bilgiler arasında ülkenin Vatikan ve Monaco’nun da olduğu dünyada hayatta kalan 3 şehir devletinden biri olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda kilometre kare ile dünyanın en küçük ülkeleri arasında sıradadır. Monaco’dan sonra dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Singapur, Amerika’dan 15 bin kat daha küçüktür. 

 

7. Gezegenin en hızlı yayaları

 

Evet, yanlış duymadınız!ilginç bilgiler listenize bunu da alın. Singapur, dünyanın en hızlı yayaları ile ünlüdür. British Council tarafından yapılan bir araştırmaya göre Singapurlular, ortalama olarak 1 saat içerisinde yaklaşık 6,15 km yürüyüş yapabilirler. Usain Bolt’tan bile daha hızlı oldukları söylenebilir.

 

8. F1 gece yarışı

 

Singapur, yılından bu yana her yıl, dünyanın ilk Formula1 gece yarışlarına ev sahipliği yapar. F1 hayranları ve her yaştan ziyaretçiler için Grand Prix sezonunda konserler ve eğlenceler düzenlenen gecede, ışıkların ve projektörlerin muhteşem görünümü büyüleyicidir. 

 

Sitemize üye olarak dünyanın en iyi üniversiteleri, yurt dışı eğitim haberleri, faydalı içerikler ve ücretsiz broşürlerden faydalanabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen bu linkten kayıt olun.

 

9. Dünya mirası botanik bahçeler

 

Singapur hakkında bilgi haznemize eklenmesi gereken en önemli ilginç bilgiler arasında ülkede yılında kurulan Singapur Botanik Bahçelerinin yılından itibaren UNESCO tarafından koruma altına alındığıdır. Singapur’da gezilecek yerler listenizin başına alabileceğiniz bahçelerin en popüler bölümü ise binlerce orkide türüne ev sahipliği yapan Ulusal Orkide Bahçesidir.

 

Singapur’un bilindik bir diğer noktası ise Gardens by the Bay olarak geçen dönümlük bir arazi üzerine yayılmış yapay bir doğa parkıdır. Singapur'a geldiğinizde içerisinde insan yapımı dünyanın en yüksek kapalı şelalesine ve 3 kattan oluşan ve aklınıza gelebilecek her türden bitkinin yetiştiği Cloud Mountain’e ev sahipliği yapan Cloud Forest'a uğramadan gitmeyin. Tamamı yapay olan ancak bahçedeki bitkilere gölge sağlamak amaçlı yapılan Supertrees olarak adlandırılan ağaçlar ve Guinness World Records’a giren devasa cam sera Flower Dome görülmeye değer. 

 

Dünyanın ilk gece hayvanat bahçesi

 

Singapur hakkında ilginç bilgiler bulacağınız listemizin sonundayız. Dünyanın ilk gece safarisi yapabileceğiniz hayvanat bahçesinin yılında Singapur’da açıldığını biliyor muydunuz? Yapımı 7 yıl süren hayvanat bahçesi için milyon dolar harcanmıştır. farklı türden 2, hayvana ev sahipliği yapan cazibe ormanı, yok olma tehdidi altındaki türlere ve güçlü bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Çadırda rahat bir gece, vahşi gecenin ortasında akşam yemeği, turlar ve yağmur ormanlarının büyüleyici deneyimi ile Singapur’da gece safarisi sizi bekliyor. 

 

Singapur hakkında aşağıdaki ilginç bilgiler de işinize yarayacaktır:

 

 • Ülkede günde 8 saatten fazla çalışmak ve 20 dakikadan fazla trafikte olmamak hükümet desteğiyle sağlanmaktadır. 
 • Vanda Miss Joaquim olarak bilinen orkide çiçeği Singapur’un ulusal sembolüdür. 
 • Singapur’da üzerinde Hug Me, bana sarıl yazan Coca-Cola makinesini kucaklayıp sarıldığınızda size bedava kola sunan otamat vardır. Singapur'da eğitim alacaklar için makinenin National University of Singapore’da yer aldığını da söyleyelim. 
 • Bir mimari şaheser görmek isterseniz, sizi Marina Bay Sands otelinin katında yer alan gemi şeklindeki teras, Skypark'a davet edebiliriz. Terasında yer alan sonsuzluk havuzu görülmeye değer. 
 • Dünya mutfaklarının her çeşidini bulabileceğiniz ülkede halkın çoğunluğu dışarıda yemek yer. Her bütçeye uygun Singapur yemekleri bulabileceğiniz ülkede, fiyat ve hijyen kontrolü hükümet tarafından sağlanmaktadır. 
 • Singapur’da sahip olacağınız araç sayısı sınırlıdır. Çevre bilincini arttırmak amacıyla her ailenin bir araba sahibi olabileceği ülkede ev fiyatları ile neredeyse eş değer olan araba fiyatları oldukça yüksektir.
 • Singapur hakkında ilginç bilgiler arasında ülkedeki binaların metreden yüksek olamayacağını söyleyelim. 
 • Asya ülkeleri arasında yaşam standartları en yüksek olanıdır ve ortalama aylık asgari ücret $ civarındadır. 
 • Singapur’da fuhuş yasaldır ve resmi verilere göre 10 binden fazla kız çalışır. 
 • Singapur ulusal marşı, dolarlık (Singapur Doları) banknotlarının arkasında yer alır. 
 • Dünyanın en büyük çeşmesi, Suntec şehir merkezinde, yılında 6 milyon dolara inşa edilmiştir. 
 • Ülkede herkes bir ev sahibidir ya da devlet tarafından ev almaları için nakit desteği sağlanır. Kirada oturanlar yurtdışında eğitim almak ya da çalışmak için gelenlerdir ve yabancılar Singapur’da ev satın alamaz. 
 • Singapur, dünyanın en büyük süs balık ihracatçısıdır. 
 • Her yıl 7 Kasım, Singapur’da ulusal ağaç dikme günüdür.

 

Singapur hakkında ilginç bilgiler yazımız hoşunuza gittiyse sıra geldi Singapur’da eğitim almayı düşünenlerin faydalanacağı linklere: Singapur’da Eğitim Ücretleri, Singapur Yaşam Ücretleri, Singapur’da Eğitim için 3 Burs Seçeneği, Singapur’da Okunacak En Popüler 3 Bölüm, Singapur’da Kariyer Yapmanız İçin 7 Neden

 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası