ilgi zamiri olan ki / Edebiyat Okulu: İlgi Zamiri (ki) Nedir? Örnekler

Ilgi Zamiri Olan Ki

ilgi zamiri olan ki

İlgi zamiri nedir? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı özeti

Yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi eğer ilk cümledeki –ki eki çıkartılırsa cümlenin anlamı bozulmaz. Fakat ikinci örnekteki ilgi zamiri olan –ki eki çıkarıldığında, cümlenin anlamı tamamen bozulacaktır.

Not: İlgi zamiri olan -ki eki ile isimden sıfat türeten -ki eki karıştırılmamalıdır. Burada dikkat edilecek husus, -ki eğer ilgi zamiri ise bağlandığı sözcükteki –in ya da –im gibi tamlayan eklerinden sonra kullanılır. İsimden sıfat yapan -ki ekinde ise böyle bir durum yoktur.

Örnek:

 • Akşamki yağmur yüzünden tüm bahçeyi su basmış (Akşam-ki = isimden sıfat yapan ki)
 • Senin söylediklerin değil ama çocuğunkiler bana mantıklı geldi. (Çocuk-un-ki= ilgi zamiri)

İlgi Zamiri Örnekleri

 • Arabam bozulduğu için servise bıraktım; bugünlük seninkini kullanabilir miyim? (senin araban)
 • Bizimkiler yarın tatile gidiyorlar. (bizim aile)
 • Pantolonunu hemen eskitmişsin, benimki hala ilk günkü gibi duruyor. (benim pantolonum)
 • Onunki hakkında hiçbir bilgim yok. (onun dersleri)
 • Dışarıda yediğim her yemek anneminkini aratıyor. (annemin yemekleri)
 • Benim saçlarım çok çabuk döküldü, seninki ise hala gür. (senin saçların)
 • Onunkini çok beğenmişler. (onun sesi)
 • Senin baban benimkinden daha uzun boylu (benim babam)
 • Kalemtıraşım kırıldı, seninkini ödünç alabilir miyim? (senin kalemtıraşın)
 • Lale’nin kazağı siyah, Tuğçe’ninki ise mavidir. (Tuğçe’nin kazağı)
 • Babamın söyledikleri doğru ancak seninkiler hiç aklıma yatmıyor. (senin söylediklerin)
 • Salonun camları kırıldı ama neyse ki banyodakiler sağlam duruyor. (banyonun camları)

İlgi zamiri nedir, örnekleri neler? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Cümleler içinde varlıkların adlarını doğrudan kullanmadığımız durumlarda bu varlık adlarının yerine kullandığımız, isim görevinde bulunan ama isim olmayan kelimeler zamir olarak adlandırılır. Kullanım şekline ve amacına göre çeşitlere ayrılan zamirlerden ilgi zamirini tüm detaylarıyla aşağıda inceledik. İlgi zamiri konu anlatımı ve ilgi zamiri örnekleri içeren yazımızda aynı zamanda bu zamir türüyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

İLGİ ZAMİRİ NEDİR?

İlgi zamiri; cümle içerisinde kendinden önce ifade edilmiş bir cümlenin yerine gelen ya da bir isim tamlamasında tamlayan ismi ifade eden ve tamlayana getirilen "-ki" ekidir. Bu ekte dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, ilgi zamiri olan "-ki"nin her zaman eklendiği kelime ile bitişik yazılması gerektiğidir. "Benim telefonum seninkinden eski" cümlesinde görüldüğü gibi "seninki" sözcüğüyle ifade edilmek istenen varlık cümlenin başında bahsedilen telefondur. Ve "senin telefonun" isim tamlamasının tamlayanı olan "senin" sözcüğüne "-ki" eklenmesiyle oluşturulmuştur.

İlgi zamiri içeren cümlelerde her zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi isim tamlamasının tamlananı açıkça yer almayabilir. Bu gibi durumlarda cümlenin anlamına göre bir çıkarım yapılabilir. Örnek verilecek olursa, "Dışarıdakiler ıslandı." cümlesinde ilgi eki olan -ki almış olan ilk sözcükte bahsedilmek istenen dışarıdaki sandalyeler ya da dışarıdaki insanlar olabilir. Yani bir cümlede ilgi zamirini bulmak için isim tamlamasının tamlayanının açıkça gözüküyor olması yeterlidir.

İlgi zamiriyle ilgili cümlelerde çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Çoğunlukla, İlgi eki olan -ki, bağlaç olan -ki ve yapım sıfat yapan -ki karıştırılmakta ve bu da yanlış kullanımlara, özellikle de sınavlarda soruların yanlış cevaplanmasına yol açabilmektedir. Bu üç ek arasındaki ayrılan noktaların incelenmesi, karışıklığın önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir.

BAĞLAÇ OLAN Kİ

Bağlaç olan -ki'nin işlevi cümleler ya da kelimeler arasında bağlantı kurmaktır ve her zaman eklendiği kelimeden ayrı olarak yazılır. Ayrıca bağlaç olan -ki, cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamında bütünüyle bir bozulma değil, yalnızca anlam daralması meydana gelir. "Öyle çok insan var ki bunların değerini bilmeyen." Cümlesinde -ki bağlaç olarak kullanılmıştır. "öyle çok insan" ve "bunların değerini bilmeyen" söz öbeklerini birbirine bağlama işlevindedir.

İLGİ ZAMİRİ OLAN Kİ

İlgi zamiri olan -ki ise her zaman bitişik yazılır. Ayrıca ilgi ekinin geldiği kelimelere ekten önce ya da sonra -in ve -im gibi tamlayan ekleri getirilebilir. Aynı zamanda ilgi zamirlerinden -ki eki çıkarılırsa cümlede tamamen anlam bozulması oluşur. Ama en önemli nokta ilgi zamiri bir ismin yerini tutuyor oluşudur. Tüm bunlar "Seninkini de getirdim." örnek cümlesinde de açıkça görülebilir. İlgi zamiri olan -ki ile çok fazla karıştırılan bir diğer ek de sıfat yapan -ki ekidir. Sıfat yapan -ki'nin eklendiği kelimelerin tamlayan eki almıyor oluşundan yola çıkılarak bu karışıklığın önüne geçilebilir. "Akşamki konser çok eğlenceliydi" cümlesinde görülen -ki sıfat yapan -ki ekidir ve görüldüğü gibi ekten önce herhangi bir tamlayan eki yoktur.

Aşağıdaki ilgi zamiri olan -ki örnekleri ve cümleler incelendiğinde konu daha da pekişecektir.

İLGİ ZAMİRİ İLE İLGİLİ CÜMLELER

 • Apartmandakiler gürültüden şikâyetçi.
 • Aklındakileri benimle paylaşmak ister misin?
 • Annem, dolaptakilerin hepsini çöpe atacağını söyledi.
 • Onlarınki benimkinden güzel değil.
 • Çantadakilerin hepsi kırılmış.

İlgi zamiri nedir ve nasıl bulunur? İlgi zamiri &#;rnek c&#;mleleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Yukarıdaki cümlede ''ki'' eki ''balkon'' kelimesinin yerine kullanılmıştır.

Bizim evin - Bizimki

Dil bilgisi kurallarına göre ilgi zamiri olan ''ki'' bitişik yazılır.

2- Sıfat olan ''ki'' de ilgi zamiri gibi birleşik yazılır.

Sıfat olan ''ki'', ismin bulunma hali olan -de -da ekleriyle birlikte kullanılır.

Örnek: ''Sendeki fazla kalemi bana verir misin?''

Sen + de + ki (Sıfat)

Örnek: ''Kalemtıraşını verir misin, benimki bozuldu.''

Ben + im + ki

İlgi Zamiri ile İlgili Örnek Cümleler

A- 1. TEKİL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Benimkiler senin yazdığın şiirlerin yanında çok sönük ve amatör kalıyor.

 Benimkiler - Yazdığım Şiirler

2 Kim ne derse desin onun çektiği fotoğraflar benimkilerden kat be kat daha güzel.

Benimkilerden - Çektiğim Fotoğraflardan

B- 2. TEKİL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Benim sevgilim çok ihmalkâr seninki ise saat başı mesaj atıp seninle ilgileniyor.

 Seninki - Senin Sevgilin

2- En sevdiğim küpelerimi hiçbir yerde bulamıyorum; bu akşam düğüne giderken seninkileri taksam sorun olur mu?

Seninkiler- Senin Küpelerin

C- 3. TEKİL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Senin mücadelende şevk ve azim var, onunkinde ise sadece üstün gelme arzusu

Onunkinde - Onun mücadelesinde

Haberin Devamı

2- Yazdığım kitap kısa kısa hikayelerden oluşuyor onunki ise denemelerden.

Onunki - Onun yazdığı kitap

D- ÖZEL İSİMLERLE OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

1- Ayşelerinki daha lüks görünüyor ama bizim oturduğumuz çok daha geniş.

Ayşelerinki - Ayşelerin oturduğu ev

2- Yaptığın hata insanlık halidir deyip görmezden gelinebilir ama Mustafa'nınki asla affedilemez.

Mustafa'nınki - Mustafa'nın yaptığı hata

3- Ankara'nın kışı çok sert geçer derler ama Çorlu'nunki çok daha betermiş

Çorlununki - Çorlu'nun kışı

4- Göz kalemini evde unuttuysan Selma'nınkini kullanabilirsin.

Selma'nınki - Selma'nın Göz Kalemi

E- 1. ÇOĞUL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLERİ

Örnek Cümleler:

Haberin Devamı

1- Sizin arabayla yolculuk yapmak çok daha konforlu olur çünkü bizimki çok eski.

 Bizimki - Bizim Araba

2- Ablanla paylaştığınız oda ne kadar havadar, bizimki ise çok basık.

Bizimki - Bizim Oda

F- 2. ve 3. ÇOĞUL ŞAHISLA OLUŞTURULAN İLGİ ZAMİRLER

Örnek Cümleler:

1- Çağırdığımız taksi geldi, sizinki nerede kaldı acaba?

Sizinki - Çağırdığınız taksi

2- Bizim köpeğimiz golden, onlarınki buldog.

Onlarınki - Onların köpeği

İlgi zamiri

İlgi eki ile karıştırılmamalıdır.

Ayrıca bakınız: Aitlik eki

Örnekler
 • onunki
 • okulumuzunki
 • Ayşe'ninki

İlgi zamirleri, Türkçede aitlik eki-ki ile oluşturulan zamirlerdir. Bu nedenle zaman zaman aitlik eki ve ilgi zamiri kavramları eş anlamlı olarak kullanılır.[1] İlgi zamiri belirtili isim tamlamalarında ikinci kısmın (tamlananın) yerine geçer.[1]

İlgi zamirleri şu şekilde oluşturulur:

ilgi zamiri = isim soylu sözcük + ilgi eki + aitlik eki
Örnekler

İlgi zamiri eki, bağlaç olan ki ile karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan ki -mademki ve sanki gibi istisnalar dışında- ayrı yazılır ve kaldırıldığında cümlenin anlamı pek değişmez. İlgi zamiri eki -ki kaldırıldığında ise cümle ya anlamsız hale gelir ya da apayrı ve kastedilmeyen bir anlam kazanır:

İlgi zamiri eki, isimden sıfat türeten -ki eki ile de karıştırılmamalıdır. İlgi zamiri eki olan -ki'den önce -im, -in gibi aidiyet bildiren ekler (ilgi ekleri) gelir. Sıfat türeten -ki eki ise doğrudan isme veya ismin hâllerinden birine eklenir:

Prof. Dr. Muharrem Ergin, -ki sıfat ve zamir yapma eki ile oluşturulan öteki, beriki, deminki, alttaki, dağdaki gibi sözcüklerin belirsizlik zamiri (belgisiz zamir) olduğunu belirtir.[2]

Kaynakça[değiştir

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası