hitler nasıl yenildi / adolf hitler'in rusya'ya saldırması - ekşi sözlük

Hitler Nasıl Yenildi

hitler nasıl yenildi

Hitler İktidara Geçti

Adolf Hitler, 30 Ocak tarihinde Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından Almanya şansölyesi olarak atandı. Hitler, Nazi Partisi’nin lideriydi. Nazi Partisi’nin tam adı, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ydi. Bu partinin üyelerine çoğu zaman kısaca Nazi deniliyordu. Naziler aşırı sağcı olup Yahudi, komünist ve demokrat karşıtıydı.

Hitler’in nasıl iktidara geldiğiyle ilgili yanlış bilinen bazı şeyler vardır. Şu noktaların anlaşılması önemlidir:

  • Hitler, iktidara darbe yaparak gelmedi.
  • Hitler, iktidara doğrudan seçimle gelmedi

Hitler ve Nazi Partisi, Almanya’nın yasal siyasi süreçleri yoluyla iktidara geldi.

Hitler’in ’te şansölye olarak atanmasının nedeni, o sıralarda Nazi Partisi’nin popüler olmasıydı. Ancak Nazi Partisi, her zaman böyle popüler olmamıştı. Nazi hareketi, ’li yılların başlarında ilk kurulduğunda küçük, etkisiz ve marjinaldi.

’li yılların başlarında Almanya nasıl bir yerdi?

’li yılların başlarında Almanya’da sosyal, ekonomik ve siyasi kargaşa hüküm sürüyordu. Bu kargaşa, I. Dünya Savaşı (–) nedeniyle ortaya çıkmıştı. Almanya, bu savaşı kaybetti. Bu yenilgi sonucunda Alman İmparatorluğu çöktü. Yerine yeni bir demokratik cumhuriyet kuruldu. Bu yeni Alman hükûmetine Weimar Cumhuriyeti deniyordu. Weimar Cumhuriyeti’nin Alman liderleri, Haziran ’da Versay Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmayla Almanya, I. Dünya Savaşı’nı başlattığı için cezalandırılıyordu.

Weimar Cumhuriyeti (–), ’li yılların başlarında siyasi ve ekonomik sorunlarla karşı karşıyaydı. Savaşın yarattığı yıkım, ekonomik bir krize yol açmıştı. Almanya’nın savaş borçları nedeniyle aşırı enflasyon yaşanıyor, para değer kaybediyordu.

Ayrıca, yeni hükûmeti devirmek isteyen siyasi hareketler vardı. Siyasi yelpazenin hem aşırı sol, hem de aşırı sağ uçlarında böyle hareketler bulunuyordu.

Bu tür hareketlere katılanlar, Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan huzursuzluk nedeniyle tepki gösteriyordu. Ancak daha fazla huzursuzluğa, hatta bazen şiddete neden oluyor ve bu ortamı körüklüyorlardı. İnsanları özellikle endişelendiren grup, Almanya Komünist Partisi’ydi. Çok daha az dikkat çeken bir başka siyasi grup da yeni kurulan Nazi Partisi’ydi.

Nazi Partisi, ’li yıllarda nasıldı?

Nazi Partisi, ’li yılların başlarında Almanya’da faaliyet gösteren çok sayıda yeni radikal siyasi hareketten biriydi. Nazi Partisi’nin merkezi, Münih şehrindeydi. Hareket, Kasım ’te tüm Almanya’da dikkatleri topladı. Bu tarihte Adolf Hitler önderliğindeki Naziler, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmeyi denedi. Bu başarısız darbe girişimi, Birahane Darbesi olarak bilinir.

Şiddet kullanarak hükûmeti deviremeyen Hitler ve Naziler, taktik değiştirdi. ’li yılların ortalarından başlayarak seçim kazanmaya odaklandılar. Nazi Partisi, başlangıçta seçmenlerin ilgisini çekemedi. yılında yapılan Almanya parlamentosu seçimlerinde Nazi Partisi’nin ülke çapındaki oy oranı %3’ün altında kaldı. Ancak Nazi Partisi, yılından itibaren oylarını artırmaya başladı. Bu başarının ana nedeni, Almanya’da yaşanan ekonomik ve siyasi krizdi.

’lu yılların başlarında Almanya’daki ekonomik ve siyasi durum nasıldı?

Almanya, ’lu yılların başlarında ekonomide ve siyasette krizdeydi.

sonbaharında tüm dünyada Büyük Buhran adı verilen bir ekonomik kriz başlamıştı. Milyonlarca Alman, işsiz kaldı. İşsizlik, açlık, yoksulluk ve evsizlik, ’lu yılların başlarında Almanya’da ciddi birer soruna dönüştü.

Alman hükûmeti, Büyük Buhran’ın yol açtığı sorunları çözemiyordu. Almanya siyasi açıdan kutuplara ayrılmıştı. Bu nedenle Alman parlamentosunda sürekli anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bu durum, yeni bir yasa çıkartmayı neredeyse imkânsız hâle getirmişti. Almanların çoğu, siyasi liderlerin ülkeyi yönetebileceğine olan inancını kaybetti.

Nazi Partisi ve Almanya Komünist Partisi gibi radikal siyasi gruplar, öne çıkmaya başladı. Bu gruplar, ekonomi ve siyasetteki kaos ortamını avantaja çevirdi ve siyasetteki çıkmazdan bıkmış olan Almanları kendilerine çekecek propaganda çalışmaları yaptı.

Adolf Hitler ve Nazi Partisi, ’lu yılların başlarında nasıl oy topladı?

Eylül ’da Almanya’da parlamento seçimi yapıldı. Büyük Buhran başlayalı neredeyse bir yıl olmuştu. Naziler, oyların yüzde 18’ini aldı. Bu durum, bazı Almanları çok şaşırttı. Özellikle Nazilerin aşırı uçta, marjinal bir siyasi hareket olduğunun farkında olan Almanlar şoka uğradı.

Adolf Hitler ve Naziler, güçlü bir Almanya yaratma sözü vererek yandaş topladılar. Naziler, şu vaatlerde bulundu:

  • Ekonomiyi düzeltip herkese iş bulacaklardı.
  • Almanya’yı yeniden Avrupa’da, hatta tüm dünyada güçlü bir devlet durumuna getireceklerdi.
  • Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda kaybettiği toprakları geri alacaklardı.
  • Güçlü ve otoriter bir Alman hükûmeti kuracaklardı.
  • Irkı ve etnik kökeni uygun olan tüm Almanları birleştireceklerdi.

Naziler, insanların umutları, korkuları ve önyargılarından yararlandı. Ayrıca, insanlara günah keçileri sundular. Almanya’daki tüm sorunların kaynağının Yahudilerin ve komünistlerin olması gibi haksız bir iddiada bulundular. Bu iddia, Nazilerin Yahudi karşıtı ve ırkçı ideolojisinin bir parçasıydı.

Adolf Hitler, ’te nasıl iktidara geldi?

Naziler, ’lu yılların başlarında oylarını artırmaya devam etti. Temmuz ’deki parlamento seçimlerinde Naziler, oyların yüzde 37’sini aldı. Bu oy oranı, diğer tüm partilerden yüksekti. Kasım ’deki seçimlerde Nazilerin oy oranı %33’e düştü. Bu oy oranı, yine de diğer partilerin hepsinden fazlaydı.

Nazi Partisi’nin seçimlerdeki başarıları, Almanya’yı onlar olmadan yönetmeyi çok zor kılıyordu. Hitler ve Naziler, diğer siyasi partilerle birlikte çalışmayı reddetti. Hitler, şansölye olarak atanmak istediğini bildirdi. Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, başlangıçta bu talebe karşı koydu. Ancak daha sonra bunu kabullendi ve 30 Ocak ’te Hitler’i Almanya şansölyeliğine getirdi.

Hindenburg’un Hitler’i bu pozisyona ataması, siyasi bir anlaşmanın sonucunda gerçekleşti. Bazı muhafazakar politikacılar, Cumhurbaşkanı Hindenburg’u atamayı yapmaya ikna etti. Bu politikacılar, Nazi Partisi’nin popülerliğini kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istiyordu. Hitler’i kontrol edebilecekleri gibi yanlış bir fikre kapılmışlardı.

Hitler, Ocak ’te bir anda diktatör olmadı. Şansölyeliğe atandığında Almanya’nın demokratik anayasası hâlâ yürürlükteydi. Ancak Hitler, demokratik siyasi sistemi kendi çıkarları için kullanarak Almanya’yı değiştirdi. Hitler ve diğer Nazi liderleri, mevcut yasalardan yararlanarak Alman demokrasisini ortadan kaldırdı ve bir diktatörlük kurdu.

Cumhurbaşkanı Hindenburg, Ağustos ’te öldü. Hitler, kendini Almanya’nın Führer’i (lider) ilan etti. Hitler, bu noktadan itibaren Almanya’nın diktatörüydü.

Hitler İktidara Geçti

Önemli Tarihler

28 Haziran
Versay Antlaşması
Almanya, Kasım ’de I. Dünya Savaşı’nı kaybetti. Almanlar, büyük bir şok ve dehşete kapıldı. Adolf Hitler de dahil olmak üzere birçok insan, savaşı gerçekten kaybettiklerini kabul edemedi. Almanya’nın yenilme nedeni olarak haksız yere Yahudileri ve komünistleri suçladılar.

Almanların yaşadığı şok, Almanya’nın Haziran ’da Versay Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmasıyla daha da arttı. Bu antlaşma, Almanya’yı savaşın sorumluluğunu üstlenmeye zorladı. Birçok Alman, antlaşma şartlarının çok ağır olduğunu düşünüyordu. Almanya, savaşın neden olduğu hasarlar için büyük miktarlar ödemek (savaş tazminatı) zorundaydı. Yine antlaşmanın şartlarına göre Alman ordusu, askerle sınırlandırılmıştı. Son olarak da Almanya, komşularına toprak vermek zorunda bırakılmıştı. Nazi Partisi’nin siyasi planının temel parçalarından biri, Versay Antlaşması’nın feshedilmesiydi. Almanların çoğu, Nazilerin bu vaadini beğendi.

89 Kasım
Birahane Darbesi
Nazi Partisi, ’li yılların başlarında küçük bir radikal gruptu. Almanya’da iktidarı zor kullanarak ele geçirmek istiyorlardı. Adolf Hitler ve Nazi Partisi, 8–9 Kasım tarihlerinde Bavyera eyaletindeki hükûmeti devirmeye çalıştı. Bu darbe girişimi, Münih’teki bir birahanede başladı. Girişimciler, Berlin’e saldırmayı planlıyordu. Ancak büyük bir başarısızlığa uğradılar. Münih polisi, Hitler’in 10’dan fazla yandaşını öldürdü. Hitler ve darbeye katılan diğerleri tutuklandı, yargılandı ve vatan hainliğinden hüküm giydi. Bu darbe girişimi, Birahane Darbesi olarak bilinir.

Birahane Darbesi’nin başarısız olması sonucunda Nazi liderleri, stratejilerini değiştirmeye karar verdi. Naziler, güç kullanmak yerine seçim kazanmaya odaklandı.

24 ve 29 Ekim
New York borsasının çökmesi
New York borsası, çöktü ve bu durum dünya çapında bir ekonomik krize yol açtı. Bu krize Büyük Buhran adı verilir. ’li yılların sonlarında Amerikan ve Alman ekonomileri iç içe geçmişti. Bu ekonomik bağın temel nedeni, I. Dünya Savaşı tazminat ödemeleri nedeniyle yapılan mali anlaşmalardı. Bu nedenle borsanın çökmesi, Almanya’yı neredeyse anında etkiledi. Haziran ’ye gelindiğinde Almanya’da yaklaşık 6 milyon kişi işsizdi. Bu ekonomik koşullarda Nazilerin vaatleri halka daha çekici geliyordu.

Son Redaksiyon: Sep 7,

Barbarossa harekatı nedir, neden başarısız oldu? Barbarossa harekatı hangi devlete karşı yapıldı, amacı nedir?

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 16,

LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi

Nazi lideri Adolf Hitler hızlı bir zafer öngördü, ancak ilk başarıdan sonra, acımasız kampanya stratejik hatalar ve sert kış havasının yanı sıra Alman kuvvetlerinin maruz kaldığı kararlı bir Sovyet direnişi ve yıpratma nedeniyle sürüklendi ve sonunda başarısız oldu. Başarısız olmasının sebebi neydi tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

22 Haziran 'de Almanya, kod adı Barbarossa Operasyonu olan II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'ni işgalini başlattı.

Barbarossa Harekatı Nedir ve Hangi Devlete Karşı Yapılmıştır?

 Ağustos 'da Almanya, Sovyetler Birliği ile, daha sonra Joseph Stalin liderliğinde, iki ulusun 10 yıl boyunca birbirlerine karşı askeri eylemde bulunmama konusunda anlaştıkları bir anlaşma imzaladı . İki ulus arasındaki şiddetli çatışmanın tarihi göz önüne alındığında, Alman-Sovyet saldırmazlık paktı dünyayı şaşırttı ve Hitler rejimiyle kendi anlaşmalarını imzalayan ancak Alman birliklerinin o yılın başlarında Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde bunun ihlal edildiğini gören Fransa ve İngiltere'yi dehşete düşürdü.

 Hitler, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında mevcut bir karşılıklı savunma anlaşmasını etkisiz hale getirmek ve Almanya bir sonraki hedefi olan Polonya'yı işgal ettiğinde Sovyetlerin beklemede kalmasını sağlamak istedi. Pakt, Polonya'yı nüfuz alanlarına bölmek için gizli planlar içeriyordu; Almanya ülkenin batı yarısını ve Sovyetler Birliği'ni doğusunu ilhak etti.

Haberin Devamı

 3 Eylül 'da, Nazi kuvvetlerinin Polonya'yı işgalinden iki gün sonra, Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Sözde düzmece savaş sekiz ay sonra, Almanya onun başlattı Blitzkrieg Mayıs ayından itibaren sadece altı hafta içinde Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Fransa’yı bertaraf etti. Fransa'nın yenilmesi ve Avrupa'da Almanya'ya karşı yalnızca İngiltere'nin ayakta kalmasıyla, Hitler nihai hedefine, Almanya'nın doğuya doğru genişlemesine ve Alman halkının hayatta kalmasını sağlayacak olan Lebensraum'a (yaşam alanına) yöneldi.

 Tanımı gereği bu, Sovyetler Birliği'nin yenilgisini ve topraklarının, özellikle de kaynak zengini Ukrayna'nın, Hitler'in ırksal olarak aşağı olarak gördüğü yerli Slav nüfusu yerine “Aryan” Almanlar tarafından sömürgeleştirilmesini gerektiriyordu. 'ın sonunda Hitler, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni planlı işgali için bir emir olan Führer Direktifi 21'i yayınladı. Kod adı Barbarossa Harekatı - güçlü Ortaçağ Kutsal Roma İmparatoru I. Frederick'in () takma adından sonra - işgal, Alman birliklerinin Archangel limanından Volga'daki Astrakhan limanına kuzey-güney yönünde uzanan bir hat boyunca ilerlemesini gerektiriyordu.

Haberin Devamı

Barbarossa Harekatının Amacı Nedir?

 Hitler, blitzkrieg'in Batı Avrupa'daki başarısını tekrarlamayı ve Almanya'nın yeminli düşmanı olarak gördüğü devasa ulusa karşı hızlı bir zafer kazanmayı umuyordu. 22 Haziran 'de, 3 milyondan fazla Alman ve Mihver askeri, mil uzunluğundaki bir cephe boyunca Sovyetler Birliği'ni işgal ederek Barbarossa Operasyonunu başlattı. Wehrmacht'ın yaklaşık yüzde 80'ini, Alman silahlı kuvvetlerini ve tarihin en güçlü işgal kuvvetlerinden birini temsil eden Almanya'nın savaşın en büyük işgal gücüydü.

 Tekrarlanan uyarılara rağmen Stalin, Hitler'in bir saldırı planladığına inanmayı reddetti ve Alman işgali Kızıl Ordu'yu hazırlıksız yakaladı. Kuzeyde Leningrad'a, merkezde Moskova'ya ve güneyde Ukrayna'ya yönelik üç yönlü bir saldırıyla, Alman panzer (tank) tümenleri ve Luftwaffe (hava kuvvetleri), Almanya'nın sayısız ama kötü eğitimli Sovyet birliklerine karşı erken bir avantaj elde etmesine yardımcı oldu. Sadece saldırının ilk gününde, Luftwaffe 'den fazla Sovyet uçağını düşürmeyi başardı.

Haberin Devamı

Barbarossa Harekatı Neden Başarısız Oldu?

 Bölgesel kazanımlarına ve Kızıl Ordu'ya verdiği zarara rağmen Barbarossa Harekatı birincil hedefinde başarısız oldu. Hitler, Moskova saldırısının başarısızlığından kış havasını sorumlu tutsa da, tüm operasyon uzun vadeli stratejik planlama eksikliğinden zarar görmüştü. Hızlı bir zafere güvenen Almanlar, geniş mesafeler ve zorlu arazi ile başa çıkmak için yeterli tedarik hatları kurmayı başaramadılar.

 Ayrıca, Stalin'in “Ana Rusya”yı savunma çağrılarıyla ustaca teşvik ettiği Sovyet direnişinin gücünü de hafife almışlardı. Hitler'in Komiser Düzeni ve Almanların diğer acımasız davranışları da Kızıl Ordu'nun sonuna kadar savaşma kararlılığını pekiştirmeye hizmet etti. Doğu Cephesi'nde savaş bitmek üzereydi ve Hitler Haziran 'de Sovyetler Birliği'ne karşı bir başka büyük stratejik saldırı emri verdi. Benzer engeller sayesinde, sonunda başarısızlıkla da karşılaştı ve 'teki Stalingrad Savaşı gelgitin kararlı bir şekilde dönmesine yardımcı oldu.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası