hamileliğin kan testinde çıkmaması / Kanda ve İdrarda Gebelik Testi Nasıl Yapılır? - Ankara Tüp Bebek Uzmanları

Hamileliğin Kan Testinde Çıkmaması

hamileliğin kan testinde çıkmaması

Bahçeci Sağlık Grubu

Hamilelik Kan Testi Nedir? Kaç Günlük Hamilelik Kan Testinde Çıkar?

Halk arasında hamilelik kan testi olarak bilinen beta HCG testi, kişinin gebe olup olmadığının anlaşılması için yapılan ve neredeyse kesin sonuç veren bir tür laboratuvar testidir.

Diğer test yöntemlerinin aksine damardan alınan kan örneğinin laboratuvar ortamında incelenmesiyle yapılan beta HCG testinde yanılma payı sıfıra yakındır. İnsan koryonik gonadotropini olarak tanımlanan HCG hormonunun alfa ve beta olmak üzere iki farklı türü bulunur. Gebeliğin oluşmasıyla birlikte yükselişe geçen insan koryonik gonadotropini hormonunun beta türü (beta HCG), gebelik kan testi olarak en sık kullanılan parametredir.

Farklı bir deyişle progesteron hormonunun sürekli olarak üretilmesini ve gebelik süresince anne adayının düşük yapmasını engelleyen hormon beta HCG&#;dir. Kadın üreme hücresi olan yumurtanın sperm ile döllenmesinin ardından geçen 6. günden sonra beta HCG hormonu, kanda hızla yükselir. Gebelik devam ettiği sürece haftadan itibaren beta HCG hormon seviyesinin yükselişi yavaşlar.

Kandan bakılan bir diğer kanda gebelik testi ise nitel HCG kan testidir. Bu testte de beta HCG hormonunun varlığı incelenerek kişinin gebe olup olmadığı anlaşılır. Sıklıkla merak edilen kaç günlük hamilelik kan testinde çıkar sorusunu cevaplamadan önce &#;Kanda hamilelik testi nedir?&#; bunu yanıtlamak gerekir.

Hamilelik Kan Testi Nedir?

Hamilelik kan testi, kişinin gebelik belirtilerinden bir ya da birkaçını fark etmesi ya da girilen cinsel ilişki sonucunda hamile kalıp kalmadığının anlaşılması için yapılan testlerden biridir. Kanda gebelik testi bir tür laboratuvar testidir. Hastane ve laboratuvarlarda yapılabilir.

Gebeliğin anlaşılabilmesi için kanda HCG seviyesinin ölçülmesi gerekir. Hamilelik için kan testi türleri, nitel (niteliksel) ve kantitatif (niceliksel) HCG kan testi olmak üzere ikiye ayrılır. Nitel HCG kan testinde, yalnızca kan düzeyinde HCG hormonunun varlığına ya da yokluğuna bakılır.

Çoğunlukla adet döneminin gecikmesinden 11 gün sonra yapılan kan testinde, kişinin kanında HCG hormonunun saptanması durumunda test pozitif, yokluğunda ise negatif olarak sonuçlanır. Kantitatif HCG testinde ise kandaki HCG hormonunun miktarı ölçülür. Döllenmenin ardından geçen 6. günden itibaren yükselişe geçen beta HCG hormon düzeyinin seviyesinin saptandığı bu test, gebeliğin araştırılmasının yanı sıra gebelik sırasında yaşanabilecek, düşük ve dış gebelik gibi problemlerin saptanması için de kullanılır.

Gebelik kan testi sonucu pozitif çıkanların gebe olduğu büyük ölçüde anlaşılsa da bu yalnızca ön tanı olarak değerlendirilir. Gebeliğin kesin tanısı için ultrason muayenesi sırasında gebelik kesesinin görülmesi esastır.

Gebelik testi yaptırmayı düşünen kişiler, sıklıkla hamilelik kanda kaçıncı gün belli olur? veya 1 haftalık gebelik kan testinde belli olur mu? şeklinde sorular sorabilir.

Kaç Günlük Hamilelik Kan Testinde Çıkar?

Gebeliğin varlığının anlaşılması için kan düzeyinde bakılan beta HCG hormon seviyesinin yükselme süresi kişiden kişiye farklılık gösterse de testin, genel olarak adet gecikmesinden sonraki günde yapılması önerilir. Kanda gebelik testi yanlış çıkanlar, genellikle bu süreden önce test yaptırdıkları için hatalı sonuç ile karşılaşır.

Testin doğruluğunun anlaşılması için test, 48 ila 72 saat sonra tekrarlanabilir. Beta HCG düzeyinin gebelik haftasına uygun şekilde yüksek olması gerekir.

Beta HCG hormonunun öngörülen düzeyden yüksek olması, gebeliğin başlangıç zamanının hatalı hesaplanmasından kaynaklanabileceği gibi çoğul gebelik ve mol gebeliklere (üzüm gebeliği) bağlı olarak da oluşabilir. Ayrıca tek başına testin pozitif sonuçlanması, gebeliğin sağlıklı bir şekilde oluştuğu anlamını taşımaz.

Gebeliğin 4. ya da 5. haftalarından sonra yapılan ultrason muayenesinde gebelik kesesinin görülmesi gerekir. Hamilelik kan testi sonucu raporunda beta HCG düşüklüğü görülmesi ise gebeliğin başlangıç tarihinin yanlış hesaplanması ve dış gebelik varlığı gibi pek çok farklı durumdan kaynaklanabilir. Bu gibi bir durumun varlığında ileri tanı tetkikleri yapılması gerekebilir.

Hamilelik Kan Testi Sonucu

Gebelik sırasında oluşan, döllenen yumurtayı besleyen ve rahim duvarına bağlı olan kese, plasenta olarak tanımlanır. HCG hormonu, hızla gelişimini sürdüren plasenta tarafından üretilir. Kan testinde gebelik saptanabilmesi için gebeliğin oluştuğu günden sonraki gün, beta HCG testi yaptırılmalıdır.

Testin doğruluğunun netleştirilmesi için 48 ila 72 saat sonra test tekrarlanabilir. Bu sürenin beklenmesinin temel sebebi, HCG hormon düzeyinin bu süre içinde katlanarak artmasıdır. Kan testinde hamilelik saptanması için HCG değerinin en az 5 mlU/ml ve üzerinde olması gerekir. Bu değer, gebelik haftası ilerledikçe yükselir.

Gebeliğin 3. ayına kadar katlanarak arttıktan sonra bir miktar düşer ve gebelik boyunca sabit kalır. Dolayısıyla 5 mlU/ml ve üzeri HCG değeri kişinin gebe olduğunu gösterir. Beta HCG test yaptıranların sıkça sorduğu bir diğer soru da &#;Kanda gebelik ne zaman belli olur?&#; şeklindedir. Test sonucu, kan verildikten sonra laboratuvarın yoğunluğuna bağlı olarak aynı gün içinde çıkar.

Kanda Gebelik Testi Kaç Olmalı?

Kanda gebelik testi yaptırmayı düşünenlerin merak ettiği sorulardan biri de &#;Gebeliğin anlaşılabilmesi için kanda gebelik testi kaç olmalı?&#; şeklindedir. Gebeliğin varlığından söz edilebilmesi için beta HCG değerinin en az 5 mlU/ml düzeyinde olması gerekir.

Gebelik haftaları ilerledikçe kanda görülen beta HCG hormon seviyesi de hızla yükselir. 4 haftalık gebelikte 5 ila mlU/ml olan değer, 5. haftada 20 ila mlU/ml seviyesine 6. haftada ise ila mlU/ml düzeyine erişir.

Bu değerler, gebeliğin yaklaşık haftasına kadar katlanarak yükselir ve sonrasında yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu noktada, son görülen adet kanamasının ilk gününün gebeliğin de birinci günü kabul edildiği unutulmamalıdır.

Kanda Gebelik Testi Yanlış Çıkanlar

Evde yapılan gebelik testleri ve idrar yoluyla bakılan gebelik testlerinde bir miktar yanılma payı olsa da kandan yapılan gebelik testlerinde yanılma payı oldukça düşüktür.

Ancak yine de gebelik varlığının erken dönemde doğru bir şekilde saptanması için yapılan kanda gebelik testi, bazı durumlarda yanlış sonuç verebilir.

Beta HCG düzeyinin düşük çıkması, kişinin gebe olmadığını gösterse de dış gebelik, gebelik haftasının hatalı hesaplaması ve testin erken dönemde yapılması gibi etkenler beta HCG düşüklüğüne yol açabilir.

Ayrıca düşükle sonuçlanan gebeliklerde de beta HCG seviyesi düşük çıkabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için test 48 ila 72 saat sonra tekrar edilebilir. Beta HCG testinin yüksek çıkması ise gebeliği işaret eder.

Ancak gebelik tarihinin yanlış hesaplanması, çoğul ya da mol gebelik varlığında da test, beklenen seviyenin üzerinde çıkabilir. Kullanılan ilaçlar, erken evrede gerçekleşen düşükler ve bazı kanser türleri de beta HCG seviyesinin pozitif çıkmasına yol açabilir.

Hamilelik Kan Testi İle Gebelik Testi Farkı

İdrardan bakılan gebelik testi bir sağlık kuruluşunda yapılabileceği gibi eczaneden satın alınan gebelik kiti ile evde de yapılabilir. Adet gecikmesinden sonraki hafta içinde yapılan bu testin hata payının en aza indirgenmesi için test, adet gecikmesinin ardından geçen günde yapılmalıdır.

Bazı özel gebelik kitleri, cinsel ilişkiden sonraki 6. günde de sonuç verir. Bu test kitinden çıkan küçük kavanozda idrar toplanır ve ardından çubuğun uç kısmı idrara batırılır. Test çubuğunun üzerinden testin negatif ya da pozitif çıktığı hızlı bir şekilde öğrenilebilir.

Burada bahsedilen yöntemler, markalar arasında farklılık gösterdiğinden test öncesinde ürünün kullanma kılavuzu dikkatle okunmalıdır. Kandan bakılan gebelik testi ise yalnızca laboratuvar ortamında yapılabilir.

Kişinin damar yolundan alınan kan, laboratuvara gönderilir ve sonuçları aynı gün içinde çıkar. Bu açıdan değerlendirildiğinde idrardan bakılan gebelik testi daha hızlı sonuç verse de gebelik varlığının net bir şekilde anlaşılması için doğruluk payı daha yüksek olan kan testinin yaptırılması gerekir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • funduszeue.info sitesine veya funduszeue.info adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Acıbadem’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “funduszeue.info” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) ATATÜRK funduszeue.info funduszeue.info:3/8 ATAŞEHİR, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak [email protected] ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, funduszeue.info web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI

Gebelik Testi

Gebelik testi sonucu hem inanılmaz derecede mutluluk hem de çok büyük üzüntü kaynağı olabilir. Adet gecikmesi gebelik testi yapmak için en önemli sebeptir.

İki tip gebelik testi vardır. Bunlardan kolay ve pratik olanı idrarda gebelik testi, kesin sonuç veren ise kanda gebelik testidir. İdrarda gebelik testi eczanelerden alınıp birkaç damla idrar ile kolayca yapılabilir. Kan testinde ise laboratuvara kan verip sonucunu beklememiz gerekir.

Gebelik testleri normal hamilelik dışında dış, gebelik, içi boş (unembriyonik) gebelik, dış gebelik, üzüm gebeliği (mol gebeliği), kimyasal gebelik ve bazı B-hCG üreten nadir kanserlerde de pozitif çıkabilir. Her iki testte de yani idrar ve kan gebelik testlerinde sadece gebelik olup olmadığı belli olur. Gebeliğin normal olup olmadığı ancak ultrason ile bakılınca belli olur.

Her iki testte hCG (human chorionic gonadotropin) hormonunu kullanır. hCG embriyonun rahim içine yerleşmesinden hemen sonra plasenta (bebeğin eşi) tarafından üretilir. Gebelikle ilgili bulgular bu hormonun kanda yükselmesi ile olmaktadır.

gebelik testi

İdrarda Gebelik Testi

İki şekilde yapılabilir. İdrar bir kabın içine alındıktan sonra test çubuğu içine daldırılabilir ya da idrar yaparken idrarın orta kısmı ile çubuk ıslatılır. Biraz bekledikten sonra renk değişikliği takip edilerek gebeliğin olup olmadığı anlaşılır.

İdrarda gebelik testi beklenen adet tarihi geçince ya da vücutta adet dönemi yaklaştığında farklılıklar hissedildiğinde yapılabilir. Test için en güvenli yapılma şekli testin talimatlarını uygulayarak olur. Farklı idrar testlerinde ufak farklılıklar olabilir.

İdrar ile yapılan testlerde yalancı pozitifliğin yani gebelik olmadan test sonucunu gebelik varmış diye değerlendirmenin en önemli nedeni olması gereken süreden daha sonra değerlendirme ile olur. İlk test yapıldığında tek çizgi varsa gebelik yok, silik veya belirgin ikinci çizgi oluşursa gebelik ver demektir.

İdrarda gebelik testi günün her saatinde yapılabilir, ancak sabah ilk idrarda hCG miktarı daha yoğun olduğundan daha hızlı ve belirgin sonuç alınır.

İdrarda Gebelik Testi Ne Zaman Yapılır?

Test için en güvenli zaman beklenen adet tarihinin geçtiği tarihten sonrasıdır. Adet düzensizliği olanlarda ise bu tarih yanıltıcı olabilir. Beklenen adet tarihi geçince hamilelik varsa test % oranında doğru sonuç verir. Ciddi derecede adet düzensizliği olanlarda korunmasız ilişki sonrası genellikle 2 hafta sonra test pozitif çıkar. Ancak nadir durumlarda yumurtlamadan 1 hafta önceki ilişkilerde de sperm 1 hafta canlı kalabileceği için yaklaşık 3 hafta sonrasına idrar testi pozitif olmaya başlar.

Erken Gebelik Testi Nedir?

Erken hamilelik testi idrarda gebelik testi ile aynı şekilde yapılır. Bu testlerin hassasiyeti daha fazla olduğu için embriyo tüplerden geçip rahime yerleştiği andan hemen sonra yapılan testlerde pozitif sonuç alınabilir. Bu dönem beklenen adet tarihinden gün öncesi bile olabilir.

Kanda Gebelik Testi Nedir?

Hamilelik testinde kesin sonuç almanın yolu kanda gebelik testi ile yapılan testtir.  Diğer testlerde olduğu gibi koldan kan alıp laboratuvarda B-hCG testi yapılır. Kanda çıkan değer net olmamakla birlikte gebeliğin kaç hafta olduğu ile ilgili bilgi verir:

 • 3 haftalık gebelikte mIU/L
 • 4 haftalık gebelikte mIU/L
 • 5 haftalık gebelikte mIU/L
 • 6 haftalık gebelikte mIU/L
 • haftalık gebelikte mIU/L
 • haftalık gebelikte mIU/L
 • haftalık gebelikte mIU/L
 • haftalık gebelikte mIU/L
 • haftalık gebelikte mIU/L

Mol gebelikte, çoğul gebeliklerde ve bazı tümörlerde bu değerler beklenenden daha yüksek çıkar.

Kanda gebelik testi sadece gebe olup olmadığımızı tespit etmek için kullanılmaz. Sağlıklı gebeliklerde test değerleri günde bir gebelik başında ikiye katlar. Kimyasal gebelik ve dış gebelik gibi bazı durumlarda değer artışı beklenenden az olabilir. Mol gebelik sonrası bir yıl boyunca mol gebeliğin kansere dönüşüp dönüşmediğini takip etmek için ayda bir test yapılır.

Kanda Gebelik Testinin Avantajları

 • İdrar testine göre gün daha erken gebelik tespiti yapılabilir.
 • Kandaki B-hCG seviyesini tespit edip sağlık için gerekli değerlendirmelere olanak sağlar.

Kanda Gebelik Testi Dezavantajları

 • İdrar testine göre daha pahalıdır.
 • Sonuç almak daha üzün sürede olur.
 • Laboratuvar ortamında yapılması gerekir.

Gebelik Testi Hamile Olduğumuzu Nasıl Tespit Eder?

Gebelik testi hCG hormonunun kanda veya idrarda tespiti ile yapılır. hCG tespiti hamileliğin olduğunun kanıtıdır. Test ile ilgili yanlış değerlendirmeler veya uygun zamanda yapılmaması nedeniyle olabilmektedir.

Gebelik Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Beklenen adet tarihinin gecikmesi evde idrarda gebelik testi için yeterlidir. Geciken adet çoğunlukla hamileliğin ilk belirtisidir. İdrar testleri yaklaşık %97 oranında doğrudur. Eğer test çok erken yapılırsa yanlış negatif sonuç verebilir (test gebe olmadığınızı söylemesine rağmen gebesinizdir). Birkaç gün sonra adet başlamamışsa testi tekrarlamak gerekir.

Kanda gebelik testi idrar testine göre daha duyarlıdır. Beklenen adet tarihinden önce bile gebelik tespiti yapılabilir. Sonuç negatif çıksa bile adet gecikmesinde kanda gebelik testini de tekrarlamak gerekir.

Pozitif idrar testi gebe olduğunuzu gösterir. Bu gebeliğin normal rahim içi bir gebelik mi yoksa anormal gebelik mi olduğunu ancak ultrason ile anlayabiliriz.

Negatif gebelik testi her zaman gebe olmadığınız anlamına gelmez. Test çok erken yapılmış olabilir veya test bozuk olabilir. Negatif gebelik testine rağmen birkaç gün içinde adet olmazsa mutlaka test yenilenmeli ve muayene olunmalıdır.

Gebelik Testi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 • Gebelik en erken ne zaman belli olur? Hamilelik testleri ile beklenen adet tarihinden gün önce bile belli olabilir. Ancak adet gecikince gebelik şüphesi oluştuğu için çoğunlukla testi beklenen adet tarihi geçince yaparız.
 • Gebelik testi ne zaman yapılmalı? Şüpheli ilişkiden gün sonra bile yapılabilir. Düzenli adet görenlerde adet gecikmesi olduktan sonra yapılabilir. İlk yapılan test negatif çıkar ve adet olmazsa gün sonra test tekrarlanabilir.
 • Kanda gebelik testinin avantajları nelerdir? İdrar testine göre daha erken sonuç verir. Sadece gebe olup olmadığı değil gebelikle ilgili sorunların takibinde de kullanılır.
 • Gebelik testi sonucu nasıl değerlendirilir? İdrarda silik de olsa belirtilen süre içinde ikinci çizginin çıkması ve kanda değerin 10 ıu/l üzerinde olması gebelik olduğunu gösterir.
 • Kanda gebelik testi değeri ne olmalı? Kanda değerin 10 ıu/l üzerinde olması gebelik olduğunu gösterir. Ancak ultrasonda gebelik kesesini değer ıu/l olduktan sonra görebiliriz.
 • Erken gebelik testi nedir ne zaman belli olur? Erken gebelik testi gebe olup olmadığını bir an önce öğrenmek için yapılan testtir. Beklenen adet tarihinden gün önce bile belli olabilir.
 • Hamilelik test dışında nasıl anlaşılır? Bazı kadınlar göğüste hassasiyet, bulantı, lekelenme tarı kanama gibi erken gebelik bulgularını hemen hissedebilir. Testler dışında hamileliğin tek öğrenme yolu ultrason ile olur.
 • İdrar da hamilelik testinde silik çizgi ne anlama gelir? İdrar ile yapılan gebelik testinde ikinci çizginin erken dönemde silik çıkması gebelik şüphesi anlamına gelir. Testte belirtilen süreden sonra ortaya çıkan silik çizgi hamilelik olduğunu göstermez
 • İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur? Spermler vücutta güne kadar yumurta ise 1 gün canlı kalır. Yumurtlamadan gün önce ilişki olmuşsa gebelik ilişkiden gün sonra yumurtlama günü ilişki olmuşsa gün sonra test pozitif çıkabilir.
 • En İyi gebelik testi hangisidir? Hem idrar hem de kanda gebelik testlerinin duyarlılıkları oldukça fazla. Duruma göre idrar ve kan testi tercih edilebilir.
 • Gebelik testini sabah yapmak daha iyi sonuç verir mi? Gebelik testleri her saat yapılabilir ancak sabah idrarı gün içindeki idrarlardan daha yoğun olduğu için daha erken dönemde sonuç verir.
 • Adet gecikmesi gebelikten mi olur? Kadınlardaki adet gecikmesinin en sık nedeni gebeliktir. Adet geciken kadınların yaklaşık %70 inde gebelik testi pozitif çıkar.
 • İkili test nedir? İkili test gebeliğin haftalarında bebekte kromozomal hastalık olup olmadığını öğrenmek için yapılan bir testtir. Bebeğin ultrason ölçümleri, annenin yaşı ve kanda bazı hormonlara bakılarak sakatlık ihtimalinde artış olup olmadığı hakkında olasılık bildiren bir testtir.
 • Kan uyuşmazlığı testi nedir? Kan grubu Rh(-) olan bir annenin Rh(+) bir babadan hamile kalıp bebeğin kan grubunun Rh (+) olması durumunda ortaya çıkan ve annenin bir sonraki gebeliğinde sorun oluşturma ihtimali olan bir durumdur. Kan uyuşmazlığı varsa gebeliğin Haftasında ve gerekirse doğumda kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır.
 • Bebek cinsiyet testi yapılabilir mi? Bebeklerin cinsiyeti hafta itibariyle ultrason da görülebilir. Haftadan itibaren anne kanından yapılan bebek kromozom testleri ile cinsiyet öğrenilebilir ancak ülkemizde kanda cinsiyet tayini yasal değildir.

Etiketler:gebelik testigebelik testi ne zaman yapılmalıhcgidrarda gebelik testikanda gebelik testi

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası