gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim / 10 Kasım: Açtığın Yolda, Gösterdiğin Hedefe Durmadan Yürüyeceğiz. - T.C. Yumurtalık Belediyesi

Gösterdiğin Hedefe Durmadan Yürüyeceğime And Içerim

gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır. Bir devletin kurulabilmesi için olmazsa olmaz üç unsur bulunmaktadır. Bunlar toprak, insan ve egemenliktir. Bu üç unsurun içerisinde sayılan insan topluluğu ise milleti ifade eder. Devletin beşeri unsuru millet, birbirlerine bir takım bağlarla bağlanmış insanlardan oluşmuş bir topluluktur.

Milleti oluşturan insanları birbirine bağlayan mazi, hatıra, amaç, ideal, gelecek, ülkü birliği gibi bağlar sübjektif niteliktedir ve manevi özellikler taşır. Birlikte acı çekmiş, sevinmiş ve gelecekte de birlikte yaşama arzusuna sahip insanlar topluluğu olan millet; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” sözüyle ifade ettiği gibi sübjektif bir tanımlamadır.

Eski dünya düzeni ulus devletler üzerinden imparatorlukları parçalayarak imparatorlukların sonunu hazırlarken küreselleşen yeni dünya düzeni için tehdit oluşturan ulus devletlerin bu kez etnik ve mezhebi uyanışların canlandırılmasıyla çözülmeye zorlanarak yeni ulus devletçiklerin üretilmesi noktasında politikalara sahne olmaktadır.

Bölgemizin yakın tarihine baktığımızda bölgesel olarak Türkiye’yi  en çok etkileyen Orta Doğu coğrafyasında yeni ulus devletçik politikalarının "Büyük Orta Doğu Projesi"  kapsamında “Arap Baharı” ile uygulanmaya konulduğu görülmektedir. Bu politikaların Türkiye’ye yansıması yılında “Açılım Süreci” ile başlamış 16 Nisan referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi (başkanlık tipi hükûmet sistemi) ile devam etmektedir. Ulus devleti ortadan kaldırmanın ilk aşaması egemenliğin bir kişiye verilmesi ile bu adım atılarak ikinci aşamaya devleti oluşturan insanların manevi ulus bilincini ortadan kaldırmaya gelmiştir.

Ulus devlet bilincini ortadan kaldırmak için yılından beri okullarda okutulan ‘Öğrenci Andı' ’de  kaldırılmış, Devlet Madalyalarındaki Atatürk kabartmaları çıkarılmış, kamu kurumlarında T.C ibaresi kaldırılmış, Üniter ve ulus devlet yapımızın  lideri, birleştiricisi Atatürk’ün ismi havaalanı, stadyum gibi tesislerden silinmiştir. Bunlarla ilgili açılan idari davalarda Danıştay’ın idari işlemleri onaması yargının Türk Milleti adına değil Emperyalistler adına karar verdiğinin göstergesidir. Milli ve yerliyiz diyenlerin aslında gayri milli oldukları ve sömürü düzenine hizmet ettikleri net bir şekilde anlaşılmaktadır.  Bu hizmetin Türkiye ve bölgesi üzerinde ki görevi AKP hükümeti ve destekçileri tarafından yapılmaktadır.

Anadolu coğrafyasında Türk tanımı bir ırkı değil,  en geniş, birleştirici üst kimlik olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kasteden egemenliğimizin teminatıdır. Başka etnik yapılarla eşitlemeye çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez. Mahkemeler siyasetin istediği doğrultuda karar veremez, mahkemeler aldığı kararlarla Türk üst kimliğini parçalamayı hedefleyemez.

Andımız kalktı, fabrikalar satıldı, her şey özelleştirildi, tarımda, sanayide, bilimde üretim yok, eğitim sistemi çökmüş, işsizlik almış başını gidiyor. Bütün bunlar sistemli olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde oynanan bilinçli politikalardır.

Türk olmak zoruna gidenlere,

Doğruyum diyemeyen eğrilere,

Çalışkan  değil,  tembellere,

Andımız elbette alerji yapar.

 

İstiklal Marşımız korkma diye başlıyor.

Korkmuyoruz,

Ant olsun ki, biz ne Atatürk’ten vazgeçeriz, nede kurduğu Cumhuriyet ve temel niteliklerinden.

Atatürk’ü silmek, kurduğu çağdaş nitelikler içeren Cumhuriyeti gerici zihniyete dönüştürmek istediğinizin farkındayız.

Çabanız nafile.

Andımız olsun.

Ey Büyük Atatürk ! Açtığın yolda, Gösterdiğin hedefe, Durmadan yürüyeceğimize and içeriz.

 

BÜRO-İŞ SENDİKASI

 

 

Sosyal Medyada Paylaş
kaynağı değiştir]

ANDIMIZ

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,
kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Ne mutlu Türk'üm diyene.

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türk'üm diyene!

Ayrıca bakınız[değiştir kaynağı değiştir]

Dönemin Millî Eğitim Bakanı, Reşit Galip, Türkiye Cumhuriyeti yılını doldururken 23 Nisan sabahı çocuklarına kendi yazdığı bir andı okutmuş ve o gün Çocuk Haftası'nı açış konuşmasında da bu metni tekrar ederek şunları söylemişti:[1][3]

Çocuklar, güzel yüzlü Türk yavruları, Büyük Millet Kurultayının Gazi babanızın eliyle açıldığı gündür. Bunu bayram edinmeniz, ey Türk çocukları, öz kurultayın açıldığı, öz devletin kurulduğu günü kendi bayramınız için seçmeniz ne mutlu buluş! Büyük Türk yarınının yapıcıları arasına girmek için şimdiden hazırlanan güzel çocuklar, daima kulağınızda çınlasın ki çalışkan olmayan Türk sayılmaz, ahlaklı olmayan Türk olamaz. Şimdiden bağırarak söylüyorum ki sizlerden çalışmayanlar, iyi yetişmeğe kulak asmayanlar bizim yarınki düşmanlarımızdır. Budunlar içinde bir ve eşsiz Türkün güzel çocukları, Türklüğün büyük yarını sizin görünüşte mini mini dayanıksız, fakat hakikatte sağlam ve dayanıklı omuzlarınızdadır. Bunu düşünün bilin, anlayın ve bir an bile unutmayın.

Size bütün şu işi veriyorum, bayramınız biter bitmez mekteplerinize döndüğünüz ilk günden başlayarak birinci derse girdiğiniz zaman sınıflarınızda hep birden ve her gün şu sözleri tekrarlayacaksınız:

Türküm, doğruyum, çalışkanım. / Yasam: Küçükleri korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. / Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir. / Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Afet İnan’ın aktardığına göre, bu nutuk 24 Nisan tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesi baş sayfasında "Türk Çocuğu Yasası" başlığıyla haber oldu.[1] "Öğrenci Andı" olarak bilinen metin, bu konuşmanın ardından Bakanlıkça yayımlanan bir genelge ile Cumhuriyet'in yılından başlayarak okullarda sürekli hep bir ağızdan okutuldu. Öğrenci Andı'nın amacı, anlamı ve öğrencilere nasıl kavratılacağı 18 Mayıs tarih ve /42 sayılı “Talebenin Her Gün Tekrar Edeceği İbare Hakkında" başlıklı Bakanlık genelgesinde açıklandı ve genelge ilkokullar yönetmeliğinde yer aldı. Metin, ve yılında çeşitli değişikliklere uğradı.

Reşit Galip'in metni hazırlarken, daha önce okul kitaplarında yazılmış olan metinlerden etkilenmiş olduğu düşünülür.[1] Metin, Reşit Galip’in sivil vatandaş idealinden uzaklaşan ve II. Dünya Savaşı'nın ortamına uygun olan "asker vatandaş" yetiştirme idealini gösterir.[1] Genel olarak milliyetçi bir metin sayılan ant, çeşitli kesimlerce faşist yorumlar içeren bir ant olarak nitelendirilmiştir.[4][5][6]

Çözüm süreci kapsamında yapılan yasal değişikliklerle, 'te Türkiye'de okullarda okunması uygulamasına son verildi.[7][8] Türk Eğitim Sendikasının uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin olarak Danıştay'da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, yılında oy çokluğuyla aldığı kararda, andı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi.[9] Ancak bu karar, yürütme tarafından uygulamaya alınmadı.[10] Millî Eğitim Bakanlığı, kararı temyiz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi. Kurul, 13 Mart 'de itirazı oy çokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesinin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı.[11]

Metni[değiştir

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası