ggk testi nasıl yapılır / ACIPAYAM 2 NOLU ASM

Ggk Testi Nasıl Yapılır

ggk testi nasıl yapılır

Gaitada Gizli Kan (GGK) Testi nedir?

Gaitada Gizli Kan (GGK) dışkıda gözle görülmeyen kan anlamına gelir. İngilizcesi, Fecal occult blood (FOB). Dışkıdaki az miktar kanı tespit edebilir (GGK testi).

Bu test sadece dışkıda kan olup olmadığını tespit eder, kendi başına bağırsak kanserini tespit etmez.

İlgili Makale

Göbek Deliği ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler

Basur için Güncel Tedavi Seçenekleri

Ne zaman yapılır?

Gaitada gizli kan testi elli yaş üstü kişilerde, anemisi (kansızlık) olanlarda her yıl tarama amaçlı olarak yapılmalıdır.

Yılda bir kez GGK bakılması kolon kanserinden ölümleri sırasıyla %30 oranında azalttığı görülmüştür. Tarama testlerinin sonlandırılması konusu tartışmalıdır. Araştırmalara göre aşağıdaki durumlarda testler artık gereksizdir ve sonlandırılabilir:

 • 80 yaş üzerindeki kişiler
 • Yaşam beklentisini azaltan ilave hastalıklar (Terminal dönem kanser hastaları, bitkisel hayattaki hastalar, vb.)

Eskiden testlerden birkaç gün önce diyet uygulanması gerekirdi (Guaiac, Benzidin vb.). Örneğin, kırmızı et yenmesi önerilmezdi.

Günümüzde insan kanına duyarlı (HHb) daha özel ve hassas testler kullanılıyor. Bu testlerde diyet uygulanmasına gerek yoktur. Yeni testlerin yanılma (yanlış pozitiflik) olasılığı çok düşüktür. Bu yöntemlerle dışkıda – 1 ml’ye kadar kan fark edilebilir. Dışkıda günde 2 ml&#;den fazla kan kaybedilmesi patolojik bir durum olarak kabul edilir.

HHb Monoklonal Antibody

İnsanın kan hücrelerini tespit eder. HHB&#;nin açılımı: Human Hemoglobin (H5A3) demkir. Bu özellik yeni testlerde mevcuttur.

Test Nasıl Yapılır?

GGK testi üst üste 3 kez yapılan dışkılamadan alınan üç örnekle incelenmesi uygundur. Eski yöntem testler kullanılırsa, gün önce et yenmez. Dışkı temiz bir kapta toplanır.

 • Adet (regl) dönemi kadınlar ve kanamalı hemoroid olanlarda test yapılmaz.
 • GGK testi yılda 3 kez yapılır
 • RT (Rektal Tuşe = parmakla) ile alınmaz!
 • Diyet gerekebilir.

Evde GGK Testi

 1. GGK hızlı test kiti şimdilik sadece hekim kontrolünde bazı hastanelerde verilmektedir.
 2. Eldivenle az miktar gaita örneği alın ve bir kaba koyun. Dışkı örneği başka bir şeye temas etmeden vücuttan çıktığı an alınmalıdır.
 3. Kit üzerinde yazılanları uygulayın.
 4. Sonuç dk sürede belli olur.
  1. GGK testi Tek çizgi (bir çizgi): Negatif, yani temiz
  2. GGK testi Çif çizgi (iki çizgi): Pozitif, yani dışkıda gizli kan var
  3. GGK testi çizgi yok: geçersiz, test tekrarlanmalı.
gaitada gizli kan testi GGK anlamı ve yorumu. Tek ve çift çizgi ne demek?

gaita testi pozitif çıkması ne demek?

(Pozitif Testin anlamı)

Dışkıda gizli kan olduğunu gösterir. Toplumun %7&#;sinde test pozitif çıkar. Test aşağıdaki durumlarda Pozitif çıkabilir:

Sindirim Sisteminde kanamanın olabileceği bölgeler - dışkıda gizli kan

Barsak kanseri erken uyarı belirtisi vermeden başlayabilir. Kanser vücudun başka yerlerine yayılmadan önce barsak duvarının içinde yıllarca büyüyebilir. Bu büyümelerden çoğu zaman az miktarda kan sızar ve GGK testi ile tespit edilebilir.

Damlaya damlaya göl olur

Sebebi ne olursa olsun dışkıda gizli kanaması olan kişilerde vücuttaki kan depolarının azalması ve tükenmesine neden olabilir. Dolayısıyla bu kişilerde, sağlıklı görünseler bile, aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Halsizlik
 • Uyuklama hali
 • Merdiven çıkma, yokuş çıkma gibi egzersizler ile nefes nefese kalma
 • Kansızlık veya demir eksikliği bulunması

Kolorektal Ca Taramaları

ÜLKEMİZDEKİ KOLOREKTAL TARAMA ULUSAL PROGRAMI

Kolorektal Kanser Tarama Yöntemi


   Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem iki yılda bir uygulanacak Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) ve 10 yılda bir yapılacak kolonoskopi yöntemleri ile yapılacak olan taramadır. Gaitada Gizli Kan Testi; Poliklonal veya monoklonal antikorlar kullanarak gaitada hemoglobin varlığını gösterebilmeli ve testlerde kullanılan antijenler sadece insan hemoglobinine hassas olmalı, gıdalarla alınabilecek hayvan kaynaklı hemoglobinlerle reaksiyona girmemeli ve bu şekilde yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır.Hedef Popülasyon, Taramanın Başlangıç ve Bitiş Yaşları, Tarama Sıklığı


         Ülkemiz koşulları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir hedef, tüm erkek ve kadınlarda 50 yaşında başlayacak ve 70 yaşında bitecek olan toplum tabanlı taramadır. Taranacak popülasyon, davet yöntemleriyle bir yıllık intervallerle tekrarlanmalı ve son iki testi negatif olan 70 yaşındaki kadın ve erkeklerde tarama kesilmelidir.GGK Testinin Yapılması

      Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Aile Hekimliklerinde görevli pratisyen hekim, ebe, hemşire ve laboratuar teknisyenleri tarafından ücretsiz dağıtılan GGK kiti kişi tarafından evinde uygulandıktan sonra sadece kit içindeki test kaseti verilen merkeze geri getirilir.


GGK Testinin Değerlendirilmesi Değerlendirme,

      kitleri dağıtan Aile hekimleri ve merkezlerdeki pratisyen hekim, ebe, hemşire ve laboratuar teknisyenleri tarafından yapılır ve veri tabanına işlenir. Kit içerisindeki değerlendirme kasetini getiren kişi, sonuç ve bundan sonraki süreç hakkında bilgilendirilir, gerekli yönlendirmeler yapılır.

1. GGK Testi (-) Olan Kişilerde Uygulanacak Yönetim

      Normal sonuç, test örneğinde kan bulunmadığı anlamına gelir. Çoğu kez (her kişiden yaklaşık 98'inde) sonuç normal çıkmaktadır. Bu kişilerden bazıları, daha önceki sonuç belirsiz çıktığı için testi tekrarlamış olanlardır. Normal sonuç kolorektal kanser olmadığını veya ileride asla olmayacağını garantilemez, bu nedenle kolorektal kanser belirtileri ile ilgili bilgiler tekrarlanarak, kişiye yeniden kolorektal kanser bilgilendirme broşürü verilir ve 2 yıl sonra tekrar 20 davet edileceği ve kolorektal kanseri taraması yaptırma imkanının tanınacağı söylenir.

funduszeue.info Testi (+) Olan Kişilerde Uygulanacak Yönetim

      Anormal sonuç, dışkıda kan bulunmuş olduğunu gösterir - kanser tanısı değildir, ancak kolonoskopi yaptırılması gerektiği anlamına gelir. Anormal sonucun nedeni kolorektal kanserden çok, poliplerdeki kanama olabilir. Hemoroid (basur) gibi başka hastalıklardan kaynaklanmış olması da mümkündür. Sonuç anormal çıkarsa, tedavi gerektiren bir sorun olup olmadığını belirlemek için kalın bağırsağın (kolonun) daha ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesini (kolonoskopi) görüşmek üzere, Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde gastroenteroloji, genel cerrahi veya gastro cerrahisi servislerine yönlendirilmesi gerekir. Test yapılan her kişiden yaklaşık ikisinde sonuç anormal çıkmaktadır.

3. GGK Testi Belirsiz Olan Kişilerde Uygulanacak Yönetim

      Belirsiz sonuç, gaitada gizli kan (GGK) testi için aldığınız örnekte, kan olabileceğine dair belirti görülmemesidir. Belirsiz sonuç kanser olmadığız anlamına gelmez, sadece tekrar test yaptırılması gerektiğini gösterir. Sonuç belirsiz çıkarsa, en fazla iki kere daha gaitada gizli kan (GGK) testi yapmanız istenir. Bu gereklidir, çünkü polipler ve kanserler sürekli kanama yapmazlar ve dışkıda kan olup olmadığının saptanması önemlidir. Her kişiden yaklaşık dördünde sonuç belirsiz çıkmaktadır. Daha sonra testi tekrarlayanların çoğunda normal sonuç alınmaktadır.


SONUÇ

Kolorektal kanser önlenmesinde ve tedavisinde erken teşhis önemli olup, tarama programlarının kolorektal kanser morbidite ve mortalitesine olumlu katkısı olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bu nedenle asemptomatik hastalar hangi risk düzeyinde olursa olsun kolorektal kanser yönünden taranmalıdır. Toplum, tarama testlerinin erken teşhise olanak sağladığı, KRK morbidite ve mortalite oranlarını düşürdüğü konusunda bilgilendirilmelidir. Ailesinde KRK öyküsü olanlar başta olmak üzere, tüm toplum semptomsuz dönemde tarama testlerini yaptırmak konusunda teşvik edilmelidir.
      Tüm dünyada normal populasyonda ve risk gruplarında tarama yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bizimde kendi verilerimiz ışığında değerlendirdiğimizde kolorektal kanserlerin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu görülmektedir.
      Tüm bu bilimsel veriler ışığında ülkemizde hem maliyet etkinlik hem de istenmeyen yan etkiler açısından ; Avrupa Birliği (AB) tarafından da önerilen 24 primer tarama testi olan gaitada gizli kan testi’nin (GGK) ülkemiz için uygun bir tarama testi olduğunu, yanlış pozitiflik sonuçları ortadan kaldırmak ve daha az kolonoskopik tetkike ihtiyaç duyulmasını sağlamak için de immunolojik gaitada gizli kan testinin kullanılmasını, 51 ve 61 yaş grubundaki tüm erkek ve kadın populasyonuna da gaitada gizli kan sonucunun ne olduğuna bakılmaksızın 10 yılda bir kolonoskopi uygulanması gerektiğini önermekteyiz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası