gastronomi sayısal mi / Gastronomi bölümü sayısal mı sözel mi?

Gastronomi Sayısal Mi

gastronomi sayısal mi

Gastronomi bölümüne sayısaldan girilir mi?

Gastronomi Bölümü Sayısal , Sözel Mi? Gastronomi bölümü sözel bir bölümdür. Ancak sayısal öğrencileri de tercih etmektedirler. Sayısal öğrencileri mutfak matematiği, mutfak kimyası gibi derslerde daha başarılı olmaktadıfunduszeue.info 18,

İçindekiler

Gastronomi sayısaldan alır mi?

Gastronomi puan türü açısından çoğu üniversite TS (Türkçe-Sosyal) ile öğrencileri kabul etse de verilen eğitim tam olarak sözel sayılmıyor, çünkü derslerin bazılarında kimya, biyoloji gibi fen ağırlıklı konular bulunmakta.

Gastronomi hangi alana girer?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, mutfağa, yemeklere, yemek yapmaya ilgisi olanların, mutfak sanatları konusunda bilimsel eğitim alma olanağı sağlar. Yiyecekler ve içecekler hakkında detaylı bilgi alma, bilimsel ve sanatsal bir bakış açısına sahip olma gibi kazançları vardır.

Aşçı olmak için hangi bölüm?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında yer alan aşçılık bölümü 2 yıllıktır. Mezun olan öğrenciler Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümüne dikey geçiş yaparak 4 yıllık lisans programını tamamlayabilir. Mezunlar, staj yapıp deneyim kazandıktan sonra otellerde, tatil merkezlerinde ve restoranlarda aşçı olarak çalışabilir.

Gastronomi kaç yıl okunur?

Tam Burslu ve Yarı burslu kontenjan bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe ve 4 yıldır. Gastronomi Bölümü hakkında daha detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Gastronomi bölümü Hangi alandan alıyor?

2 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hangi puan türü ile öğrenci kabulü yapmaktadır? Bölümümüzde öğrenci olabilmeniz için tercihlerinizi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan aldığınız Sözel puan türü ile yapabilirsiniz.

Gastronomi hangi bölüm lise?

Gastronomi için gidilen bir lisenin önemi yok. Anadolu lisesinin sözel bölümüne ya da turizm bölümü, aşçılık bölümü olan meslek lisesine gidilebilir.

Gastronomi eşit ağırlık mı?

Gastronomi eşit ağırlıktan alır ? Gastronomi puan türü açısından çoğu üniversite TS (Türkçe-Sosyal) ile öğrencileri kabul etse de verilen eğitim tam olarak sözel sayılmıyor, çünkü derslerin bazılarında kimya, biyoloji gibi fen ağırlıklı konular bulunmakta.

Gastronomi hangi bölüm lisede?

YİYECEK &#; İÇECEK HİZMETLERİ ALANI.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli &#; Tezsiz)

Gastronomi turizm, kültür, sanat ve gıda bilimiyle beraber yol alabilen multidisipliner bir bilim dalıdır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programında, bilimsel gelişmeleri, ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, takım çalışmasına yatkın, alanında yetişmiş nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda “gastronomi” alanıyla ilgili tez çalışmalarının sayısı oldukça artmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları programında yiyeceklerin süreç içerisindeki değişimi, beslenme alışkanlıkları, güncel mutfak eğilimleri ve yöresel mutfak kimliklerinin oluşumunun incelenmesi, gıdanın kültür ile bağının ortaya konulması, yiyecek- içecek işletmelerinde maliyet yönetimi, yeni ürün geliştirme, maliyet ve verimlilik ilişkileri, müşteri ilişkileri ve hizmet fonksiyonlarının analiz edilmesi, sürdürülebilir turizm faaliyetlerinde gastronominin önemi konusunda kapsamlı bir eğitimin verilmesi hedeflenmiştir. Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programında uygulamalı lisansüstü eğitim olanağı da bulunmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı mezunları gastronomi ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanarak, hem yiyecek içecek alanında hem de akademik yapılanma içinde kendini geliştirmiş uzman bireyler olacaktır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Başvuru Koşulları (Tezli)

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak, veya

b. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği harici başka bir lisans programı mezunu olmak

Not: “b.” kategorisine göre başvuru yapan adayların programa kabul edilmeleri halinde müfredatta bulunan derslere ek olarak, yüksek lisans ders dönemlerinde en fazla 2 adet olmak üzere bilimsel hazırlık fark dersleri almaları beklenebilecektir.

c. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sözel puan türünden en az 55 puan almış olmak,

d. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük ’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanı aldığını gösterir belge (varsa)
 5. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 7. 3 fotoğraf
 8. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

 

Başvuru Koşulları (Tezsiz)

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Lisans programından mezun olmak, veya

b. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği harici başka bir lisans programı mezunu olmak

Not: “b.” kategorisine göre başvuru yapan adayların programa kabul edilmeleri halinde müfredatta bulunan derslere ek olarak, yüksek lisans ders dönemlerinde en fazla 2 adet olmak üzere bilimsel hazırlık fark dersleri almaları beklenebilecektir.

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük ’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası