format cd si nasıl kopyalanır / Format USB’si Nasıl Hazırlanır? | Windows 7, 8 ve 10 » TechWorm

Format Cd Si Nasıl Kopyalanır

format cd si nasıl kopyalanır

Windows XP, ses dosyalar&#;n&#; dinleyebilmeniz ve organize edebilmeniz için çok yönlü bir araç olan Windows Media Player'&#; kullan&#;m&#;n&#;za sunmu&#;tur. Bu program sadece dosyalar&#; açmakla kalmaz, sevdi&#;iniz CD'lerden gerçek bir müzik ar&#;ivi olu&#;turman&#;za da olanak tan&#;r.

1- &#;lk yapman&#;z gereken, bilgisayar&#;n CD-ROM sürücüsüne seçti&#;iniz bir CD'yi yerle&#;tirmektir. Birkaç saniye bekleyin. Bilgisayar&#;n&#;z otomatik olarak bunun bir müzik CD'si oldu&#;unu anlayacak ve kar&#;&#;n&#;za bir pencere içinde yapabilece&#;iniz i&#;lemleri s&#;ralayacakt&#;r.

2- Kar&#;&#;n&#;za ç&#;kan seçeneklerden "Ses CD'si Çal"&#; i&#;aretleyin ve "Tamam" dü&#;mesine bas&#;n. Bu sayede Windows Media Player aç&#;lacak ve CD'deki ilk parçay&#; çalmaya ba&#;layacakt&#;r.

3- Windows Media Player'&#; kendiniz de çal&#;&#;t&#;rabilirsiniz. Bunun için "Ba&#;lat/ Tüm Programlar / Windows Media Player" yolunu takip etmeniz yeterli.

4- Windows Media Player ile MP3 dosyalar&#;n&#; da dinleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle "Dosya" menüsünde görece&#;iniz "Aç" seçene&#;ine t&#;klay&#;n. Aç&#;lacak olan diyalog penceresini kullanarak dinlemek istedi&#;iniz dosyalar&#; bulun ve "Aç" dü&#;mesine t&#;klay&#;n. Farkl&#; bir alternatif olarak, MP3 dosyalar&#;n&#; seçerek Windows Media Player penceresinin içerisine sürüklemeyi deneyebilirsiniz.

CD'den Bilgisayara Müzik Kopyalamak

CD'den Bilgisayara Müzik Kopyalamak

CD'DEN B&#;LG&#;SAYARA MÜZ&#;K KOPYALAMAK

E&#;er her müzik dinlemek istedi&#;inizde, CD'leri CD sürücüye tak&#;p ç&#;kartmaktan s&#;k&#;l&#;yorsan&#;z, Windows Media Player ile sevdi&#;iniz parçalar&#; do&#;rudan bilgisayar&#;n&#;za kopyalayabilirsiniz. Bu sayede, CD'ye ihtiyaç duymadan müzik dinlemeniz mümkün olacakt&#;r.

5- Sol k&#;s&#;mda görece&#;iniz seçeneklerden "CD'den kopyala"ya t&#;klay&#;n.

6- Bu sayede CD'de yer alan parçalar listelenir. Her parça ad&#;n&#;n yan&#;nda birer onay kutusu göreceksiniz. PC'nize kopyalamak istedi&#;iniz &#;ark&#;lar&#;n yan&#;ndaki kutular&#; i&#;aretleyin. Seçiminizi tamamlad&#;ktan sonra "Müzik Kopyala" seçene&#;ine t&#;klay&#;n. &#;&#;in bundan sonras&#;n&#; Windows Media Player sizin için halledecektir. Seçili olan &#;ark&#;lar, "Belgelerim" klasörü içerisinde yer alan "Müzi&#;im" alt klasörüne kopyalan&#;r.

Tam Tersi

Tam Tersi

TAM TERS&#;

E&#;er anlatt&#;&#;&#;m&#;z i&#;lemin tam tersini yapmak, yani sevdi&#;iniz &#;ark&#;lardan bir müzik CD'si olu&#;turmak isterseniz, Windows Media Player bu konuda da size yard&#;mc&#; olabilir.

7- CD olu&#;turmak için, bo&#; CD'lerin üzerine veri aktarabilen CD yaz&#;c&#; cihazlara ihtiyac&#;n&#;z olacak. Bu cihazlar, görünüm olarak standart bir CD sürücüyü and&#;r&#;rlar.

Bo&#; bir CD'yi CD yaz&#;c&#;n&#;za yerle&#;tirin. Daha sonra Windows Media Player'&#;n "Dosya" menüsündeki "Aç" komutu ile istedi&#;iniz müzik parçalar&#;n&#; seçin (dördüncü ad&#;mda oldu&#;u gibi). Ard&#;ndan, pencerenin sol k&#;sm&#;nda yer alan "CD veya Ayg&#;ta kopyala" seçene&#;ine t&#;klay&#;n.

8- Kopyalamak istedi&#;iniz parçalar&#;n yan&#;ndaki kutucuklar&#; i&#;aretledikten sonra, sa&#; üst bölümdeki k&#;rm&#;z&#; dü&#;meye (Müzik Kopyala) t&#;klay&#;n. Windows Media Player, seçili &#;ark&#;lar&#; sizin için CD'ye yazmaya ba&#;layacakt&#;r. Ancak bu i&#;lemin tamamlanmas&#; için birkaç dakika beklemeniz gerekecek.

Bilgi: Yasalar

B&#;LG&#;: YASALAR

Müzik parçalar&#;n&#;n telif haklar&#;, yasalar çerçevesinde koruma alt&#;na al&#;nm&#;&#;t&#;r. Dolay&#;s&#;yla CD'den kopyalayaca&#;&#;n&#;z &#;ark&#;lar&#;n da&#;&#;t&#;m&#; da suç &#;&#;lemek anlam&#;na gelir. Bu yüzden tüm i&#;lemler, sadece ki&#;isel kullan&#;m amac&#;yla yap&#;lmal&#;d&#;r.

Bilgi: Dosya Tipleri

B&#;LG&#;: DOSYA T&#;PLER&#;

Windows Media Player, müzik dosyalar&#;n&#; ".WMA" (Windows Media Format} uzant&#;s&#; &#;le kaydeder. Bu tip dosyalar, asl&#;nda MP3 dosyalar&#;ndan çok da farkl&#; de&#;ildir. WMA dosyalar&#; da, MP3 dosyalar&#;nda oldu&#;u gibi geli&#;mi&#; bir s&#;k&#;&#;t&#;rma tekni&#;ini kullan&#;rlar Media Player, WMA'n&#;n yan&#; s&#;ra &#;nternet üzerindeki en popüler müzik dosyas&#; tipi olan MP3Ü de destekler. Ancak CD'den &#;ark&#; kopyalarken, her zaman ".WMA" uzant&#;s&#;n&#; kullan&#;r.

Okuyucu Yorumları

Format DVD si Oluşturma

 • Çavuş
  75 Mesaj
  Konu Sahibi
  ARKADAŞLAR BEN FORMAT DVD Sİ OLUŞTURMAK İSTİYORUM ARAŞTIRDIM ISO DOSYASI OLARAK KAYDEDİLECEK DEDİLER SONRA D&#;Ş&#;K HIZLA YAZILACAK DEDİLER 4X LE YAZDIRDIM OLMADI ŞUANA KADAR EN AZ 10 DVD BOŞA GİTTİ BU İŞİ BANA DETAYLI OLARAK ANLATABİLCEK VARMI. • Yüzbaşı
  Mesaj
 • Çavuş
  75 Mesaj
 • Selam
  Sizin tabirinizle sorayım. Bu nasıl bir format DVD'si olacak ve hangi sistem i&#;in?

  Sırasıyle;
  1. Elinizde bir iso dosyası varsa o zaten boot edebilir durumdadır.
  2. Klas&#;r olarak bir işletim sistemi varsa bunu boot edebilir DVD'ye d&#;n&#;şt&#;rmek i&#;in aşağıdaki 3 &#;nl&#; programları kullanabilirsiniz.
  a) Ultra ISO
  b) Power ISO
  c) Nero

  3. XP DVD'si hazırlayacaksanız, mutlaka elinizde funduszeue.info dosyası olması gerekir ki, başlangı&#;ta boot edebilsin.
  CD veya DVD hazırladığınızda bunu denemek i&#;in mutlaka RW(tekrar yazılabilir) olanları tercih edin ki, tek yazımlık CD veya DVD'niz boşa gitmesin!!!
  Kolay gelsin..
 • Çavuş
  75 Mesaj
  Konu Sahibi
  Ben win7 nin 32 bit 64 bit ve t&#;m s&#;r&#;mlerini i&#;eren bi DVD yapmak istiyorum ben bunun i&#;in gereken t&#;m dosyaları topladım ama yazıyorum yok olmuyor.
 • Çavuş
  69 Mesaj
 • Multiboot disk yapmaya calisiyorsunuz. Multiboot icin gerekli program var mi elinizde?
  ayrica bu programi sadece kullanmaniz yeterli olmayacaktir. d&#;zeltmeniz gereken dosyalar elbette olmasi lazim.
 • quote:

  Orijinalden alıntı: Lavagespar

  Ben win7 nin 32 bit 64 bit ve t&#;m s&#;r&#;mlerini i&#;eren bi DVD yapmak istiyorum ben bunun i&#;in gereken t&#;m dosyaları topladım ama yazıyorum yok olmuyor.
  Selam
  Bu Win7 32 ve Bit dosyalarını mutlaka bir klas&#;rde toplamışsınızdır? Eğer &#;yle ise Ultra ISO programını kurun ve dosyanın nerede olduğunu g&#;stererk, ister DVD'ye isterseniz ISO kalıp dosyası ile kaydedebilirsiniz.

  Ben Windows işletim sistemlerinin t&#;m&#;n&#; modifiye ediyor, g&#;ncellemelerini ekliyor ve her 3 ay aralıkla kendi sitem &#;zerimden &#;yelerimle bunları paylaşıyorum. İ&#;inde KG isimi ge&#;en CD veya DVD'lerin hepsi benim elimden ge&#;tiği kesindir! Bu ay i&#;inde de IE9 ekli ve g&#;ncel bir Win7 DVD'si hazırlayıp &#;yelerimle bunu paylaşacağım..

  Yukarıdaki yazdığım şekilde bunu yapabilrisiniz kardeş.. Yapamıyorsanız buda sizin eksiğinizdir demekten başka bir şey s&#;yleyemeceğim. İzmir'de oturuyorsanız bana gelin size nasıl yapıldığını g&#;rerek anlatayım ve h&#;tt&#; benim g&#;zlemim altında kendiniz bunu hazırlayarak başarabilirsiniz.
  Kolay gelsin..
 • Çavuş
  75 Mesaj
 • Çavuş
  68 Mesaj
 • ya aslında bunu &#;ok kişi soruyor bı hayır sever anlatım yapıp sabitlese s&#;per olur.. benim vizelerim var bu ara yoksa ben anlatırdım
 • Çavuş
  68 Mesaj
 • quote:

  Orijinalden alıntı: fbmusti34

  Resim destekli anlatan biri olsa iyi olur

  vizeler bitene kadar biri anlatmaz ise ben anlatacagım s&#;z
 • quote:

  Orijinalden alıntı: fbmusti34

  Nerodan nasıl yapılır bilen nero 11 den yapıyorum ama &#;ny&#;kleme olmuyor

  Selam
  Nero ile &#;ny&#;klemeli(bootlu) yapmanız i&#;in funduszeue.info dosyası olması gerekir. Aksi durum boot etmeyecektir.
  Bunu bootlu olarak en pratik y&#;nden UltraISO veya PowerISO programları ile yapabilirsiniz.

  USB'den boot edecek şekilde hazırlamak isterseniz, WinSetupFromUSB ve yine PowerISO programlarını kullanabilirsiniz. Windows XP, Vista, Win7, Linux, Ubuntu, Pardus vs. işletim sistemlerini desteklerler.
  Kolay gelsin..
 • Çavuş
  68 Mesaj
 • Çavuş
  68 Mesaj
 • Çavuş
  68 Mesaj
 • yeni mesaja gitYeni mesaj

Benzer içerikler

Microsoft hesabıyla oturum açın

Oturum açın veya hesap oluşturun.

Merhaba,

Farklı bir hesap seçin.

Birden çok hesabınız var

Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bilgisayarınızdan boş bir CD veya DVD 'ye müzik, resim ve video kopyaladığınızda, bu, "yakma" olarak adlandırılmıştır. Bir CD veya DVD'den bilgisayarınıza müzik, resim ve video kopyalama işlemine "kopyalama" denir. Windows Media Player 'ı her ikisini de yapmak için kullanabilirsiniz.

CD'ye (veya veri DVD'sine) yazma

Windows Media Player ile üç tür disk yazabilirsiniz: ses CD 'leri, veri CD 'Leri ve veri DVD 'leri. Hangi tür diski kullanmanız gerektiğine karar vermek için neyi kopyalamak istediğinizi, ne kadar kopyaladığınızı ve diski nasıl çalmak istediğinizi düşünmelisiniz. Bu tablo ne tür bir diskin kullanılacağına karar vermenize yardımcı olur.

Disk türü

Açıklama

Ses CD'si

Arabanızda, müzik setinizde veya bilgisayarınızda çalabileceğiniz müzik CD'leri yapmak istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

 • Bunu yalnızca müzik için kullanın

 • Kapasite: 80 dakikaya kadar

Veri CD'si

Veri CD'lerini bilgisayarlarda ve bazı CD ve DVD oynatıcılarda açabilirsiniz. Cihazın diske eklediğiniz WMA, MP3, JPEG veya Windows Media Video (WMV) gibi dosya türlerini desteklemesi gerekir. Çok fazla müzik parçanız ve diske eklediğiniz dosya türlerini oynatabilecek bir CD veya DVD oynatıcınız varsa ya da medyanızı yedeklemek istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

 • Bunu müzik, resimler ve videolar için kullanın

 • Kapasite yaklaşık megabyte (MB) veya kabaca 8 saat müziktir

Veri DVD'si

Veri DVD'lerini bilgisayarlarda ve bazı DVD oynatıcılarda açabilirsiniz. Cihazın diske eklediğiniz WMA, MP3, JPEG veya WMV gibi dosya türlerini desteklemesi gerekir. Veri DVD'sinde bol bol yer olduğundan, tek bir CD'ye sığmayacak kadar çok dosyanız varsa bu seçeneği kullanın.

 • Bunu müzik, resimler ve videolar için kullanın

 • Kapasite yaklaşık 4,7 gigabyte (GB) veya kabaca 54 saat müziktir

İşleme başlamak için iki şeye ihtiyacınız vardır:

 • CD veya DVD kayıt sürücüsü (CD veya DVD yazıcı olarak da bilinir).

 • Boş CD veya DVD.

80 dakikalık müzik içeren bir CD oluşturabilir ve neredeyse tüm CD oynatıcılarda oynarlar. Alternatif olarak, birkaç saat müzik (veya birçok fotoğraf ya da kısa video klipleri) alan ve bilgisayarlarda açılabilen bir veri CD'si ya da DVD'si oluşturabilirsiniz. Veri CD 'si diske kopyalanan dosya türlerini destekleyen CD oynatıcılarda çalışır.

Ses CD'si şu şekilde yazılır:  

 1. Windows Media Player'ı açın.

 2. Player Kitaplığı 'nda, yaz sekmesini seçin, yazma seçenekleri düğmesini Seçenekler düğmesiseçin ve Ses CD 'si veya CD veya DVD'yi seçin.

 3. CD veya DVD yazıcınıza boş bir disk takın.

  Bilgisayarınızda birden çok CD veya DVD sürücüsü varsa, kullanmak istediğiniz sürücüyü seçin.

 4. Player Kitaplığı'nızda diske yazmak istediğiniz öğeleri arayın ve ardından bunları Player Kitaplığı'nın sağ tarafındaki liste bölmesine sürükleyerek bir yazma listesi oluşturun.

 5. Listeyi tamamladığınızda Yazmayı başlat'ı seçin.

İpuçları: 

 • Yazma listesindeki öğelerin sırasını değiştirmek istiyorsanız, bunları listede aşağı veya yukarı sürükleyin.

 • Bir öğeyi yazma listesinden kaldırmak istiyorsanız, öğeye sağ tıklayıp Listeden kaldır'ı seçin. Bu işlemde öğe yazma listesinden kaldırır, ancak bilgisayarınızdan silmez.

 • Listenizde bir disk için çok fazla öğe varsa, kalan öğeleri ikinci bir diske yazabilirsiniz.

CD'den kopyalama

CD 'den müzik kopyaladığınızda, şarkıları bir ses CD 'sinden bilgisayarınıza kopyalarsınız. Kopyalama işlemi sırasında, Player her bir şarkıyı sıkıştırır ve sürücünüze bir Windows Media Audio (WMA), WAV veya MP3 dosyası olarak kaydeder.

Kopyalanan dosyalar otomatik olarak müzik klasörüne kaydedilir, ancak kopyalama ayarları sekmesindeki seçenekleri kullanarak konumu değiştirebilirsiniz.

Windows Media Player 'ın, kopyalanan parçaların CD, sanatçı ve unvanlarıyla ilgili bilgileri otomatik olarak otomatik almasını istiyorsanız, BILGISAYARıNıZıN Internet 'e bağlı olduğundan emin olun.

 1. Windows Media Player'ı açın.

 2. Bilgisayarın CD sürücüsüne bir müzik CD'si takın.

 3. CD 'yi Kopyala düğmesiCD 'yi seçin.

İpuçları: 

 • Farklı bir biçim veya bit hızı seçmek istiyorsanız Kopyalamaayarları menüsünü seçin ve ardından, Player Kitaplığı'nda Biçimlendir'i veya Ses Kalitesi'ni seçin

 • Her şarkıyı kopyalamak istemiyorsanız istemediğiniz şarkıların yanındaki onay kutularını temizleyin.

 1. Player Kitaplığı'nda düzenlemek istediğiniz albümü veya şarkıyı arayın.

 2. Albüme sağ tıklayıp Albüm bilgisini bul'u seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arama sonuçlarında doğru albüm veya sanatçı bilgileri görünürse doğru girdiyi seçip sayfadaki yönergeleri takip ederek albüm kapak resmini ve medya bilgilerini otomatik olarak güncelleyin.

  • Arama sonuçlarında doğru albüm görünmüyorsa, farklı arama ölçütleri kullanarak yeniden aramak veya medya bilgilerini el ile eklemek için sayfadaki yönergeleri izleyin.

Notlar: 

 • Albüm bilgilerini bulmaya çalışırken gizlilik ayarlarınızı değiştirmeniz gerektiğini söyleyen bir hata iletisi alırsanız önce Düzenle'yi, ardından Seçenekler'i ve Gizlilik sekmesini seçip İnternet'ten medya bilgilerini alarak müzik dosyalarımı güncelleştir onay kutusunu seçin.

 • Doğru albüm bilgileri, albüm kapak resmi yerine genel bir müzik simgesi olacak şekilde görünüyorsa, albüm kapak resmi indirilemiyor demektir.

Yaptığınız değişiklikler, kopyaladığınız yeni öğelere uygulanır. Kopyaladığınız bir şarkının biçimini veya ses kalitesini değiştirmek için Player 'ı kullanamazsınız.

 1. Windows Media Player'ı açın.

 2. CD sürücünüze bir CD yerleştirin.

 3. Tüm menü seçeneklerini görmek için Windows Media Player penceresini büyütün, Kopyalama ayarları'nı ve ardından değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Not: Telif haklı malzemenin yetkisiz olarak kullanılması ve/veya çoğaltılması Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde/bölgelerde telif hakkı yasasının ihlali anlamına gelebilir. Telif haklı malzemeler ses ve müziğin (MP3 kodlaması dahil) yanı sıra yazılımları, belgeleri, grafikleri, şarkı sözlerini, fotoğrafları, küçük resimleri, animasyonları, filmleri ve video kliplerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. A.B.D. ve uluslararası telif hakları yasalarının ihlali, sizi önemli para cezalarına ve/veya daha ağır cezalara maruz bırakabilir.

FacebookLinkedInE-posta

RSS AKIŞLARINA ABONE OLUN

İzle

Programsız Format USB’si Nasıl Hazırlanır?

İlk olarak hemen üstte linkini verdiğimiz yerden belirdiğiniz işletim sistemini ISO olarak indirin ve en az 8 GB büyüklüğünde boş bir USB bellek hazırlayın. Bu işlemler tamamsa programsız “Format USB’si” hazırlama işlemine geçebiliriz.

Klavyeden Windows ve R tuşlarına basın gelen panele “diskpart” yazıp enter yapalım.

Gelen siyah ekrana ilk olarak list disk yazalım. Karşımıza bilgisayarımıza bağlı olan depolama birimleri gelecektir. USB belleğinizin disk numarasını öğrenin. Örneğin benim; Disk 1 ve bu nedenle ben select disk 1 yazıp enter yapıyorum. Sizin hangi rakam varsa sonuna onu yazın.

Devamında sırasıyla; clean, create partition primary, format quick fs=fat32, active, assign yazarak enter yapın böylece önyüklenebilir bir USB hazırlamış olacağız. Son olarak indirdiğiniz ISO dosyası halindeki işletim sistemini sağ klikleyin ve birlikte aç kısmında Windows Gezgini deyin.

Ardında burada kopyaladığınız işletim sistemi dosyalarını USB belleğin içine kopyalayın. İşlemimiz tamamdır.

Programlı Format USB’si Nasıl Hazırlanır?

Burada Rufus adı verilen program yardımıyla ISO dosyası olarak indirdiğiniz Windows 7, 8 ve 10 işletim sistemini USB belleğimize yazdırıyoruz. İlk olarak üstte linkini verdiğimiz yerden size uygun olan işletim sistemini ISO olarak indirin ve en az 8 GB büyüklüğünde boş bir USB bellek hazırlayın.

funduszeue.info web sitesine giderek büyük punto ile yazılmış İndir seçeneğinin altında bulunan Rufus ( MB) kısmındaki linki klikleyerek Rufus programını bilgisayarınıza indirin ve çalıştırın.

Aygıt: Bu kısımda USB’mizi seçiyoruz. Doğru USB’yi seçtiğinizden emin olun. Çünkü bu işlem sonucunda USB’nin içindeki tüm veriler silinip ardından seçtiğiniz Windows işletim sistemi yüklenecektir.

Ön Yükleme Seçimi: Bu kısımda indirdiğiniz ISO dosyası şeklinde Windows işletim sistemini seçeceksiniz. Bunun için SEÇ kısmını klikleyip ISO kalıbı halindeki işletim sistemini seçmeniz yeterlidir.

Disk Bölüm Düzeni: Bu kısım oldukça önemli. Eğer hatalı seçim yaparsanız format atma sırasında Windows bu diske yüklenemez GPT-MBR hatası alacaksınız ve bu USB bellek oluşturma işlemini ya yeniden bu işlemi yapacaksınız ya da format aşamasında GPT-MBR çevrimi yapmak durumunda kalacaksınız. Bu nedenle hard diskiniz (veya ssd’nizin) GPT mi MBR mi Olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Basit bir şekilde buradaki (tıkla) videoyu izleyerek diskinizin GPT mi MBR mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Diskinizin bölüm düzeni neyse onu yazın ve son olarak “BAŞLAT” deyin. Mavi şerit üzerinde “Hazır” uyarısı geldiğinde “Format USB’niz” hazırlanmış demektir.

TechWorm

format usb, format usb hazırlama programı, format usb si hazırlama, format usb si nasıl hazırlanır, ıso to usb, rufus create bootable usb drives the easy way, rufus indir, rufus kullanımı, usb format, usb format hazırlama, usb ile format atma, windows 10 format usb, windows 10 format usb oluşturma, windows 7 format usb indir, windows 7 format usb oluşturma, windows 7 format usb oluşturma programı, windows 7 usb den format atmai usb format programı

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası