fiprojin deri spreyi / Fiprojin % Deri Spreyi

Fiprojin Deri Spreyi

fiprojin deri spreyiSığır : Besi : -
Koyun : Besi : -
Keçi : Besi : -
Tavuk : Yumurtalık : -
Hindi : Yumurtalık : -
Süt : - Süt : - > Süt : - Etlik : - Etlik : -


Kedi x
Köpek x
At -
Balık -
Arı -

Açıklama

- = İlgili hayvanda kullanılmaz.

x = İlgili hayvanda kullanılır.

xx = İlgili hayvanın ergin olmayan bireylerinde kullanılır (sığırlarda buzağı, koyunlarda kuzu, keçilerde oğlak, atlarda tay).

Sitemizde yayınlanan veteriner ilaçlarına dair bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup, funduszeue.info sitesinden alınmıştır ve herhangi bir tedavi önerisi sunmamaktadır. Güncel liste için lütfen ilgili siteyi ziyaret ediniz. İlacın detaylı kullanımı için lütfen bir uzmana danışınız.

Fiprojin %

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Fiprojin % Deri Spreyi köpek ve kedilerde; pire (Ctenocephalides sp.), kene (Rhipicephalus sp., Dermacentor sp., Ixodes sp.), pirelerden ileri gelen alerjik dermatitis (FAD), ısırıcı bit (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) enfestasyonlarında tedavi ve kontrol amacıyla, sarkoptik uyuz (Sarcoptes scabiei var. canis) enfestasyonlarında tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Fiprojin % Deri Spreyi; köpeklerde pirelere karşı yaklaşık 2 ay süre, kedilerde pirelere karşı yaklaşık 5 hafta süreyle ve enfestasyon yoğunluğuna bağlı olarak kene enfestasyonlarına karşı 1 ay süre ile etkilidir. Hayvanın vücuduna yeni gelmiş pireler 24 saat içinde ölür.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Fiprojin % Deri Spreyi lokal olarak deriye yaklaşık 10 - 20 cm uzaklıktan uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, her kg canlı ağırlığa 3 - 6 ml ( - 15 mg fipronil / kg c.a.) uygulanır. Bu uygulama için kg canlı ağırlığa sprey 6 - 12 kez püskürtülür ve canlı ağırlığa göre ayarlama yapılır. Kıl örtüsünün deriye kadar ıslandığından emin olunmalıdır. Uzun tüylü kedi ve köpeklerde uygulanan Fiprojin % Deri Spreyi deriye penetre olur. Doğal olarak kuruması beklenir. Havlu veya benzeri malzemeler ile kurutulmamalıdır.

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Kutusuz olarak mllik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fiprojin % Deri Spreyi

Kedi ve Köpekler İçin Ektoparaziter (İnsektisit &#; Akarisit)

BİLEŞİMİ

Her ml’de mg fipronil içeren renksiz, berrak, karakteristik kokulu bir çözeltidir.

Fiprojin % Deri Spreyi’nin etken maddesi olan fipronil, fenilpirazol grubundan bir insektisit ve akarisittir. Temas halinde hedef parazitlerdeki sentral sinir sisteminin sinir iletiminde görevli GABA (gamma-amino bütirik asit) reseptörlerini bağlayarak klor iyonlarının geçişini önlemek suretiyle etkisini gösterir. Böylelikle klor iyonlarının hücre zarından sinaptik transferi durdurulur, merkezi sinir sisteminin aktivitesi kontrol edilemez ve parazitlerde eksitasyon ve ölüme neden olur. Fiprojin % Deri Spreyi deri üzerine uygulandığında deriden çok az (yaklaşık %15) emilir. Fipronil çok düşük miktarlarda plazmada saptanabilir. Lokal olarak uygulandıktan sonra, 24 saat içinde uygulama noktasından epidermis ve yağ bezlerine nüfuz ederek çevreye doğru bütün vücut yüzeyini kapsayacak şekilde yayılır. Fipronil, uygulama sonrası yağ bezlerinde yoğunlaşarak bir kaynak meydana getirir. Yağ bezlerinin normal sekresyonları sırasında bu kaynaktan deri ve kıllar üzerine etken madde salınır. Fipronil insektisit ve akarisit etkiye neden olan sülfon türevleri şeklinde metabolize olur. Fipronil kene ve pirelerin tüm yumurta, larva ve ergin formlarına etkilidir.

Toksikolojik bilgiler: Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sınıflandırmasına göre fipronilin toksisite sınıfı II’dir. Fipronilin akut oral LD50 değeri ratlarda 92 &#; mg/kg, dermal LD50 değeri mg/kg’dır. Laboratuvar çalışmaları fipronilin herhangi bir teratojenik ve embriyotoksik etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Fiprojin % Deri Spreyi köpek ve kedilerde; pire (Ctenocephalides spp.), kene (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.), pirelerden ileri gelen alerjik dermatitis (FAD), ısırıcı bit (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) enfestasyonlarında tedavi ve kontrol amacıyla, sarkoptik uyuz (Sarcoptes scabiei var. canis) enfestasyonlarında tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Fiprojin % Deri Spreyi; köpeklerde pirelere karşı yaklaşık 2 ay süre, kedilerde pirelere karşı yaklaşık 5 hafta süreyle ve enfestasyon yoğunluğuna bağlı olarak kene enfestasyonlarına karşı 1 ay süre ile etkilidir. Hayvanın vücuduna yeni gelmiş pireler 24 saat içinde ölür.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Fiprojin % Deri Spreyi lokal olarak deriye yaklaşık 10 &#; 20 cm uzaklıktan uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, her kg canlı ağırlığa 3 &#; 6 ml ( &#; 15 mg fipronil / kg c.a.) uygulanır. Bu uygulama için kg canlı ağırlığa sprey 6 &#; 12 kez püskürtülür ve canlı ağırlığa göre ayarlama yapılır. Kıl örtüsünün deriye kadar ıslandığından emin olunmalıdır. Uzun tüylü kedi ve köpeklerde uygulanan Fiprojin % Deri Spreyi deriye penetre olur. Doğal olarak kuruması beklenir. Havlu veya benzeri malzemeler ile kurutulmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Fiprojin % Deri Spreyi kenelerin hayvana tutunmasını engellemez. Fakat kene tutunduktan sonraki 24 &#; 48 saat içinde, daha henüz doymadan ölür ve böylece hastalık nakletme riski en az düzeye iner. Ölen keneler genelde düşer; kalanlar hafif çekme ile kolayca yerlerinden alınabilirler.

Eğer pire alerjik dermatitis tedavisi için kullanılıyor ise alerjik dermatitisli hastaya ve aynı evde bulunan diğer hayvanlara 1’er ay aralıklarla uygulama yapılması tavsiye edilir.

Çok sayıda hayvanın bir arada bulunduğu yerlerde pire ve kene problemlerinin optimal kontrolü için bu yerlerde bulunan bütün köpek ve kediler uygun bir insektisit ile ilaçlanmalıdır. Buna ilaveten, bütün sahaların vakumlu süpürülmesi, pet yataklarının yıkanması ve çevreye yönelik pire mücadelesi de dahil olmak üzere çevresel uygulamalar yapılmalıdır.

Gebelikte kullanım: Laboratuvar çalışmaları fipronilin herhangi bir teratojenik ve embriyotoksik etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Tavsiye dozunun 3 katı dozlarda gebe ve emziren dişilerde

tekrarlayan doz uygulamaları formülasyonun güvenliğini ortaya koymuştur. Fipronil çiftleşme, gebelik ve emzirme dönemlerindeki dişilerde kullanılabilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Uygulama alanında geçici irritasyon meydana gelebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Pire kontrolü için, eş zamanlı olarak kullanılacak diğer insektisitlerin Fiprojin % Deri Spreyi ile geçimsizliğine ilişkin bir bilgi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tedavi dozunun 5 katı dozda birbirini takip eden 6 ay süresince her ay uygulandığında kedi ve köpeklerde herhangi bir zararlı etki tespit edilmemiştir. 1’er ay aralıklarla tekrarlanan tedaviler emniyetlidir. Zehirlenme belirtileri gösterdiğinde semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Aktif maddeye ve alkole hassasiyeti olan hayvanlarda, 8 haftalıktan küçük köpeklerde ve 12 haftalıktan küçük kedilerde kullanılmamalıdır. Sadece lokal kullanım içindir.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Alev alıcı özelliktedir. Uygulama sırasında bir şey yenilip içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır. Uygulama iyi havalandırılmış yerlerde yapılmalıdır. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında ürünün hayvanın gözüne bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Çocukların hayvan ile oynamasına izin verilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar akşamın ilk saatlerinde ilaçlanmalı ve ilaçlanmış hayvanların sahipleriyle ve özellikle çocuklar ile birlikte yatmalarına izin verilmemelidir. Uygulamadan sonra hayvanların birbirlerini yalamamasına dikkat edilmelidir. Havuz ve su kanalları ilaçla veya boş ambalajlarla bulaştırılmamalıdır. Uygulamadan sonra en az 24 saat geçmedikçe hayvanların havuzda veya diğer su birikintileri içinde yüzmesine izin verilmemelidir. Uygulamadan 1 saat önce ve 48 saat sonra hayvanın yıkanması, şampuanlanması veya suyla ıslatılması ilacın etkinliğini ve etki süresini değiştirmez. Fiprojin % Deri Spreyi uygulanan hayvanlar sprey uygulamasını takiben en az 30 dakika ve tamamen kuruyuncaya kadar ateş ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdırlar.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, kapağı sıkıca kapatılmış olarak, kuru ve serin bir yerde (25 °C’nin altında), ışıktan koruyarak ve yiyecek maddelerinden uzakta saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanımdan hemen sonra boş ilaç şişeleri emin bir şekilde yok edilmelidir. Balıklar ve diğer suda yaşayan canlılar fipronile karşı aşırı derecede duyarlı olduğundan ilaçlı yıkama suları, ilaç artıkları ve boşalan kaplar akarsular, göl ve göletlere atılmamalıdır. Tavşanlarda kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içindeki ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde ve kutusuz olarak ml, ml ve ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: &#; /

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16 Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi Sokak No: 3 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Tags:AkarisitEktoparaziterFiprojinfipronilİnsektisitTeknovetveteriner antiparaziter

Parazit Karşıtı Ürünlerfiyat listesi

Xiaomi Petoneer Kedİ Köpek Evcil Hayvan PUL USB Uv Sterilizasyon Kalemi

Hepsiburada

Fiprojin %0,25 Kedi Köpekbit-Pire-Kene

Hepsiburada

Beeztees Kedi Tüneli Beyaz 64 x 25 x 25 cm

Hepsiburada

Hilays Kedi Şampuanı Bit Pire Kene Kovucu

Hepsiburada

Le Charme Kedi Pati Kremi – Le Charme Pati Nemlendirici

Hepsiburada

Reyonon Biozing Dog & Cat / Biozing Kedi Köpek Biotin Çinko Tüy Dökümü Önleyici ML

Hepsiburada

Hipet Kedi Derinlemesine Pati Bakım Seti

Hepsiburada

Profarm Lcs-3 Bit Pire Kene Öldürücü 1 kg

Hepsiburada

My Clean Tüy Toplama Rulosu 60 Yaprak 12 Li

Hepsiburada

Go İthalat Kedi Pati Kremi - Le Charme Pati Nemlendirici

Hepsiburada

Go İthalat Kedi Pati Kremi – Le Charme Pati Nemlendirici

Hepsiburada

Le Charme Evcil Dostum Için Kedi Pati Kremi – Le Charme Pati Nemlendirici

Hepsiburada

Beeztees Kedi Tüneli Siyah 64 x 25 x 25 cm

Hepsiburada

Le Charme Kedi Pati Kremi – Le Charme Pati Nemlendirici

Hepsiburada

Karlıe Kulak Temizleme Solüs. 50ML

Hepsiburada

Karlie Evcil funduszeue.infolleri Için Deterjan ml

Hepsiburada

Cameo Kedi-Köpek Kışlık Regl Külotü No : 5

Hepsiburada

Le Charme Tüy Bakım Kremi ml

Hepsiburada

Derma Kedi Dış Parazit Damla 2 Kutu + Veteriner Onaylı Ağız Kokusu Giderici

Hepsiburada

Royalist Pawclean Süngerli Kedi Pati Temizleme Spreyi ml

Hepsiburada

Karlıe Sımons Cat Kedi Oyunxak 25 x 5 x 5 cm Peluş Gri

Hepsiburada

Jazz Vet Kedi Ense Damlası kg 4 x 2 ml

Hepsiburada

Dr. Heigels Katzenfell ml Kedi Tüy Bakım Spreyi + Little Friends Keep Off

Hepsiburada

Cleapet Kedi Virüs Mantar Koku Hijyen Için Nano Sprey ML

Hepsiburada

Derma Kedi Dış Parazit Damla 4 Kutu

Hepsiburada

Karlie Lastik Top Neon 10 Cm

Hepsiburada

Blue Veteriner Doğal Kedi Dış Parazit Damla 2 ml 5'Li

Hepsiburada

Coraxvet Corax-Vet Kedi Hap Yutturma Enjektörü (2 Adet)

Hepsiburada

Hipet Kedi Pati Stick Set Bakım Paketi 3 Adet

Hepsiburada

Herba Max Pire Dış Parazit Kene Tasması - 42 cm

Hepsiburada

Beeztees Kedi Dambıl 4*4*11 cm

Hepsiburada

Croci Kedi Parazit Önleyici Yağ 5X2ML

Hepsiburada

Little Friends Keep Off Kediler Için 5x1 ml

Hepsiburada

Little Friends Keep Off Kediler Için Ense Damlası 5x1 ml

Hepsiburada

Hilays Pire Dış Parazit Kene Tasması - 75 cm

Hepsiburada

Bio Pet Active Bio-Felilysine Kedi ve Köpekler Için Lizin Tablet 90 gr

Hepsiburada

Nova Kediler Için Calsium Tablet (60 Tablet)

Hepsiburada

Mycat Nova Hindistan Cevizi Özlü Kedi Şampuanı ML

Hepsiburada

Nova Kediler Için Brewers Tablet (60 Tablet)

Hepsiburada

Mycat Nova Kediler Için Balık Yağı ML

Hepsiburada

Cleapet Evcil Hayvan Günlük Hijyenik Temizleme Mendili (15’li)

Hepsiburada

Kedi Kıl Topu Önleyici - Apex Malt Softe Pasta

Hepsiburada

Herba Max Pire Dış Parazit Kene Tasması - 42 cm

Hepsiburada

Pawise Hijyenik Islak Mendil 70 Li Paket

Hepsiburada

Gimcat Kedi Macunu Derma Paste 50 gr

Hepsiburada

Le Charme Kıtık Açıcı Toz gr

Hepsiburada

Lozzy Pet Cleaning Wipes Hijyenik Tüy ve Pati Temizleme Mendili Tekli Paket 30'lu

Hepsiburada

My Cat Nova Kedi Ense Damlası 2ml x 4 Adet

Hepsiburada

Cleapet Evcil Hayvan Kedi Köpek Temizleme Antibakteri Nano Havlu

Hepsiburada

Petomani Mbv Cat Notopac Paste Kedi Tüy Yumağı Önleyici Macun 50 gr

Hepsiburada

Bio Pet Active Vitalicat Paste Kedi Multivitamin Macunu ml

Hepsiburada

Dr. Sed Derma Kedi Dış Parazit Damla 2 Kutu

Hepsiburada

Karlie Art funduszeue.info Boyun Tasma 30 cm x 10 mm Mavi

Hepsiburada

Eastland Kene Cımbızı

Hepsiburada

Karlıe Kedi Boyun Tasma Üçgen Desenli 30 cm x 10 mm

Hepsiburada

Tarımsan Avi-Pet

Hepsiburada

Karlie Art funduszeue.info Boyun Tasma 30 cm x 10 mm Gri

Hepsiburada

Pet-Technic Herbal Care Cat Spray Deri ve Tüy Bakım Spreyi

Hepsiburada

Bio Pet Active Catimalt +Plus ml

Hepsiburada

Rome Tricopure Mantar Kremi 80 ml

Hepsiburada

Paw Journey 4'lü Kedi Dış Parazit Damlası Bitkisel Deri Bakım Ürünü

Hepsiburada

Zonaks Kedi Ense Damlası 2 ml

Hepsiburada

My Cat Nova Kedi Ense Damlası (2ml*4 Adet) 10KG'A Kadar

Hepsiburada

Binoo Max 5'li Organik Deri Sağlık Damlası

Hepsiburada

Xnews Pire Dış Parazit Kene Tasması - 38 Cm-

Hepsiburada

Eastland Kedi Otlu Deniz Atı Kedi Oltası 13X8CM

Hepsiburada

Bio Biootic Kedi-Köpek Kulak TEMIZML

Hepsiburada

Biyo-Teknik Fermacat Tüy Topağı Önleyici Kedi Maltı 80 gr

Hepsiburada

Pet Active Dermacat Kediler İçin Sarmısaklı Maya Tableti 75 Adet

Hepsiburada

Bio Pet Active Dermacat Kediler Için Sarımsaklı Maya Tableti 75 Adet gr

Hepsiburada

HiPet Kedi Jojoba Pati Stick

Hepsiburada

HiPet Kedi Cannabis Pati Stick

Hepsiburada

Dr. Sed Derma Kedi Dış Parazit Damla

Hepsiburada

Dr. Sed Maxi Derma Kedi Ensedamlası 5'li Damla Paketi 5 x 1 gr

Hepsiburada

Pets Famıly Cat & Dog Glucozamin Paste gr

Hepsiburada

Gezeroğlu Petshop Apex Herbo Deri ve Tüy Sağlığı Koruyucu Kedi ve Köpek Spreyi ml

Hepsiburada

Biyo Biyoteknik Biyo-Dermacure Herbio Catspray Deri-Tüy Bakım Spreyi ml

Hepsiburada

Dr. Heigel's funduszeue.info's Katzenfell Kediler Için Deri ve Tüy Bakım Ürünü (ML)

Hepsiburada

Pets Famıly Cat & Dog Relax Paste gr

Hepsiburada

Keyf Kedi Tüy ve Deri Bakım Yağı 5 Adet

Hepsiburada

Tower Of Tracks 3 Katlı Kedi Oyuncağı Seti - Turuncu

Hepsiburada

Biyo-Teknik Biyo Iyoderm - Kedi Köpek Deri Bakım Kremi G

Hepsiburada

ALLDAY All-Dermacare Kedi Bitkisel Dış Parazit Koruyucu kg 2 ml

Hepsiburada

Karlie Art funduszeue.info Boyun Tasma 30 cm x 10 mm Yeşil

Hepsiburada

Karlıe Art funduszeue.info Boyun Tasma 30 cm x 10 mm Turuncu

Hepsiburada

Eastland Catnipli Matatabi Makara 4,5 cm

Hepsiburada

Mycat Nova kedi ense damlası (2ml*4 adet) 10kg'a kadar

-Needion

Albino Maxi Derma Drop Doğal Kedi Ense Damlası 5’li Damla Paketi (5x1 Gr.) x 2 Paket

-ÇiçekSepeti

POWERMASTER PM SARI KIRMIZI GECE LAMBASI

-PttAVM

Karlıe Evcil funduszeue.infolleri İçin Deterjan ml

-PttAVM

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası