emeklilikte eksik prime çözüm / EYT EMEKLİLİK SON DAKİKA: EYT primi eksik olanlar ne yapacak? Eksik prim günü nasıl tamamlanır?

Emeklilikte Eksik Prime Çözüm

emeklilikte eksik prime çözüm

8 Eylül öncesi işe başlayıp prim eksiği olanlar ne yapmalı?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusu yaparak, ilk maaşlarını da almaya başladı. EYT ile emeklilik hakkına sahip olanlar süre sınırı olmaksızın, SGK ve

'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesi detayları

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, SGK ve e-devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

 • İlk etapta yaklaşık 2 milyon bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

 • Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

EYT başvuru nereden yapılacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.

EYT eksik prim nasıl tamamlanır?

Sigortasız olduğundan ya da sigortası geç yapıldığı için veya eksik yatırıldığından dolayı kişinin primi yetersiz kalabiliyor. Bu durumdaki işçiler, sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde önce arabulucuya gidip sonuç alamazsa açacakları ‘hizmet tespit davası’ ile tespit ettirebilir.

Bu yolla kayıp günlerin geri kazanılabilmesi için şahit ve belgenizin olması önemli. 8 Eylül ’dan önce başladığınız bir işte son 5 yıl içinde işten ayrıldıysanız ve sigorta girişiniz de 8 Eylül ’dan önceki döneme rastlıyorsa yapacağınız başvuru emeklilik yaşınızı öne çekeceği gibi EYT düzenlemesinden yararlanma imkanınız oluşacaktır.

Aynı işyerinde çalışıyor olsanız da işten ayrılmadan hizmet tespit davası açma hakkınız var. Eğer, ’dan önce işveren sigorta bildirgesi, sigortalı hesap fişi gibi belgeleri SGK’ya bildirmiş ancak prim hizmet belgesi göndermemişse bu durumda 5 yıllık zamanaşımı süresi işlemez. Bu kapsamdaki kişiler istedikleri zaman yargı yoluyla sigorta başlangıcını geri çektirebilir.

Askerlik borçlanması ile eksik primler tamamlanır mı?

normalde sigorta başlangıç tarihini öne çekmez, sadece prim gün sayısını artırır. Ancak, askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapmış kişiler askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihleri borçlanma yaptıkları gün kadar geri çekilir. Bir başka deyişle 8 Eylül ’dan sonra sigortalı olup

kapsamına girmeyen bir kişi askerlik borçlanması yaparsa EYT hakkından yararlanabilir. Burada askerlik süresi ve 8 Eylül ’dan ne kadar sonra sigortalı olunduğu belirleyici oluyor. Borçlanmanın günlük tutarı 69 lira. 18 ay ( gün) askerlik borçlanması yapanlar 31 Aralık ’ye kadar 37 bin lira ödeyerek tüm bu süreleri primine ekletebilir.

Doğum borçlanması ile EYT’li olunur mu?

Anneler doğum sonrası ücretsiz izin kullanır ve 2 yıl çalışmaya ara verirse bu süreleri borçlanabiliyor. Borçlanma hakkı 3 çocuğa kadar tanınıyor. Anneler bu yolla 6 yıla kadar doğum borçlanması yaparak toplamda gün prim kazanabiliyor.

Doğum borçlanması normalde sigortalı işe girdikten sonra yapılan doğumları kapsıyor. Ancak staj döneminde staj sigortası yatmış kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyor. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınlar, sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma süresi kadar geriye gittiği için EYT kapsamına girip daha erken emekli olabilecek.

olmayan sigortalı kadınlar ise eksik günlerini borçlanmayla kapatabilecek. Öte yandan tüm staj ve çıraklık sigortası olanlar, emeklilik için sigorta başlangıcının bu sigorta tarihlerine çekilmesini yani stajın sigorta başlangıcı kabul edilmesini istiyor.

Emeklilikte ek primi kimler kazanır?

 • 4C’li olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri.

 • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

 • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri.

 • Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.

 • Grev ve lokavtta geçen süreler.

 • Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

 • Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.

 • sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri.

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT’li sayılacak mı?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.” yanıtını verdi.

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Sigorta başlangıcı 9 Eylül tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

Emeklilik Maaşını Artırmanın Altın Kuralları

EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN BAŞLAR, ORAN NASIL HESAPLANIYOR? <br> Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır. Kurumca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır. <br> Hangi sigortalılar daha kolay şartlar ile yaşlılık aylığına hak kazanmaktadır?<br> Sosyal güvenlik uygulamalarında, çalışmaya başladığı tarihten önce malul olan, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlana, çalışma gücü kaybı olan, maden işyerinin yer altı işlerinde çalışan, erken yaşlandığı tespit edilenlere kolay şartlarda emeklilik imkanı sağlanıyor.

EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN BAŞLAR, ORAN NASIL HESAPLANIYOR?
Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır. Kurumca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır.
Hangi sigortalılar daha kolay şartlar ile yaşlılık aylığına hak kazanmaktadır?
Sosyal güvenlik uygulamalarında, çalışmaya başladığı tarihten önce malul olan, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlana, çalışma gücü kaybı olan, maden işyerinin yer altı işlerinde çalışan, erken yaşlandığı tespit edilenlere kolay şartlarda emeklilik imkanı sağlanıyor.

Yaşınız tutuyor prim sayınız eksik

Haberin Devamı

Cevap: Erkek çocuklar 25 yaşına kadar yetim aylığı alıyor, üniversite okumayanlar ise 20 yaşına kadar yetim maaşı alıyor. Ananenizin durumuna gelince bazı durumlarda kendi emekli maaşı da dahil üç maaş alınabiliyor. Sizin durumunuzda hiçbir geliriniz olmadığı ve yetim olduğunuz için devlet yardımına başvurabilirsiniz.

SİGORTANIZI 5 YIL ÖNE ÇEKEBİLİRSİNİZ

Soru: doğumluyum. 4/b’den tescillenmiş, ilk sigortaya girişim var. sigortam ’e çekilir mi?

Cevap: Sigorta tesciliniz Bağ-Kur üzerinden yapılmış ve yılında sigorta başlangıcınız bulunuyor. Muhtemelen sigorta girişiniz var ama prim ödenmemiş, dolayısıyla sigortalılığınız durdurulmuş, yılında yeniden başlamış. Aradaki beş yıllık priminizi ödeyip yeniden aktif edebilirsiniz ve sigorta başlangıcınızı yılına çekebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞINIZ DÜŞER

Soru: Eşim nisan yılında işsiz kaldı, primleri tavandan yatıyordu. Şimdi dışarıdan devam etmemiz gerekiyor. Eşim primlerini düşük olarak dışardan öder ise en son çalıştığı yerdeki yüksek primlerin ileride emekli maaşının düşmesine sebep olur mu? Eşimin doğum tarihi , ilk sigorta girişi Derya O.

Cevap: Eşiniz 25 yıl çalışıp, gün prim ödeyip, 55 yaşında emekli olacak. Mevcut durumda eksiksiz çalıştıysa 25 yılı doldurmuş ve prim gün sayısını da doldurmuş hatta geçmiş gözüküyor. Doğum tarihine göre eşinizin emekliliğine daha 12 yıl var ve yaşı bekleyecek. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte düşükten prim öderseniz emekli olduğunda alacağı maaş ciddi azalır.

Haberin Devamı

58 YAŞINDA İADE ALABİLİRSİNİZ

Soru: doğumlu, Bağ-Kur’a isteğe bağlı sigorta primi ödedim. ’de başladım ’de durdurdum. Yatırdığım primleri almak istiyorum, nasıl alabilirim? Nermin Ö.

Cevap: Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Prim iadesi için 58 yaşını doldurmanız gerekiyor ki, gelecek yıl sizin yaşınız doluyor. Bu durumda 58 yaşını doldurduğunuzda SGK’ya başvurup, primlerinizi iade alabilirsiniz. Ancak 12 yıl prim ödemişsiniz, sigortanızı yeniden aktif hale getirip, prim ödeyerek, yaştan dolayı emekli olabilirsiniz.

İSTİFA EDERSENİZ TAZMİNAT ALAMAZSINIZ

Haberin Devamı

Soru: Ücretsiz izine çıkarıldım, emekli olma zamanım geldi, emekli olmak istiyorum. Bu iş yerinde 20 aydır çalışıyorum. İş yerinden çıkışımı istiyorum, ama bana istifa yazmamı söylediler. Ben ne yapmalıyım? Talihe S.

Cevap: SGK’ya gidip, emeklilik işlemini başlatacaksınız ve emekli olabileceğinize dair belgeyi alıp, işyerine vereceksiniz. İşyeri emeklilik işlemini yapıp, sizin de 20 aylık kıdem tazminatını ödemek durumunda. İstifa ederseniz tazminatınızı alamazsınız.

#YAZAR#Noyan DOĞAN#SGK

LinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi

Yazarın Tüm Yazıları

bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Yaşı doldurduğu halde prim eksiği olan ve çalışamayan bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor.

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

BİN GÜN ŞARTI
Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla, öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Ancak borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.

MECLİS'E GELECEK
Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak. (Güneş)

Kaynak: Akşam
Yayımlanma Tarihi: 3 Temmuz Salı

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası