şehit neden yıkanmaz / Şehitler neden yıkanmadan kıyafetleriyle gömülür - Analiz - ODATV

Şehit Neden Yıkanmaz

şehit neden yıkanmaz

Sual: Şehit fıkhî olarak kime denir? Ve şehitler yıkanıp kefenlenilir mi?

Cevap: Kâfirlerin, bâgîlerin, yol kesicilerin öldürdüğü veya harb meydanında göz, kulak veya burnundan kan akması veya midesinden gelerek ağzından kan çıkması gibi yaralanma işareti olmak üzere ölü bulunan müslümana şehîd denir.

(Hidâye)de diyor ki: Yaralanma işareti bulunan ölü bulununca yıkanmaz, kefenlenmez ancak namazı kılınır. Çünki Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Uhud cengi şehîdlerine böyle yapmıştır. Bütün şehîdlere böyle yapılır. Aşağıdaki hallerde vefat eden müslümanlar şehîd olur: Düşman bir müslümanın atını sıkıştırsa, at ürküp müslümanı yere atıp müslüman ölse veya düşman bir yere ateş dökse, rüzgâr o ateşi sürükleyip müslümanların çadırlarını yaksa veya su bendi açılıp müslümanlar boğulsa veya gemide yangın çıksa veya müslümanlar bir kaleyi kuşatıp duvarlara tırmanırken düşman onları aşağı atsa, bunların hepsinde, ölen müslümanlar şehîd olur. Yani katle sebeb olan düşman ise, ölen müslüman şehîd olur.

Şehirde bir ölü bulunsa, öldüren bulunamazsa Hanefî âlimlerine göre bu şehîd olmaz. Şâfiîde şehîd olur. Bir cünüb veya çocuk öldürülse Ebû Hanîfe’ye (rahimehullah) göre şehîd olmaz. Ebû Yûsuf ve Muhammed’e (rahimehumallah) göre şehîd olur, yıkanmaz.

Harbde bir kimse yaralansa, tedâvî edilse, yese, içse, onu bir çadırdan diğerine canlı olarak taşısalar ve bir namaz vakti geçinceye kadar aklı yerinde olarak kalıp ondan sonra ölürse şehîd olmaz. Ama bir namaz vakti geçinceye kadar düşmandan yediği yara sebebiyle baygın kalıp sonra ölürse şehîd olur. Dünya işi için vasiyet ederse ittifakla şehîd olmaz. Ahiret işi için vasiyet ederse Ebû Yûsuf’a göre şehîd olur. İmâm-ı Muhammed’e göre şehîd olmaz. Ancak şehîdler hükmüne sahip olur. Onu kanlı elbiseleri ile defnederler ve yıkamazlar. Elbiseleri çıkarılmaz. Ancak kefen cinsinden olmayan deri elbise, çizme, külah ve harbde kullandığı her türlü silah çıkarılıp alınır. Vücûduna giydiği elbise 3 adet değilse üçe tamamlanır. Çünki kefenin 3 parça olması sünnettir. 3 elbiseden fazla ise sünnete uymak için üçe indirilir. Had veya kısas cezası ile öldürülen yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. Yol kesenler ve devlete isyan eden bâgîler öldürülürse bir rivayete göre yıkanmaz ve namazları kılınmaz. Bir rivayete göre ise yıkanır fakat diğer eşkiyâya bir zecr, bir ibret olması için namazı kılınmaz. Gurbette ölen, suda boğulan, yangında yanan şehîd sevabı kazanır. Hanefî mezhebinde böyle şehîdlerin namazı kılınır. Şâfiî mezhebinde kılınmaz. Bu rivayet (Manzûme) kitabındadır. (Tergibü&#;s-salat ve teysirü&#;l-ahkam)

Tavsiye Yazı &#;> Sefer-i Ahiret Risalesi (Seyyid Abdülhakim Arvasi &#;rahmetullahi aleyh&#;)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf TerbiyesiSultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Şehitler Yıkanır Mı? Şehitler Neden Yıkanmaz?

Bitlis’ten gelen şehit haberi sonrasında yasa boğulan Türkiye’de düşen uçakla ilgili araştırmalar artarken vatandaşlar, ölen 11 şehidin ardından şehitlerin nasıl gömüldüğünü araştırmaya başladı. Müslümanlara özgü bir kavram olan şehitliğin ne anlama geldiğinin yanı sıra şehitlerin yıkanıp yıkanmayacağı da merak ediliyor. Bitlis’te düşen Cougar helikopteri ile şehit olan 11 kişinin nasıl gömüleceği araştırılmaya devam ediyor.

Müslümanlıkta önemli bir yer tutan şehit kelimesi sözlükte bilen, duyan, haberdar olan ve hazır olan gibi anlamlara gelir. Şahit kelimesi ile benzeşmekle beraber çoğul anlamı ve abartılı halidir. Öğrenmiş, bilmiş kişi anlamına gelen şehit kelimesinin sözlükteki anlamının yanı sıra İslam dini için de farklı bir anlamı vardır. Türkçe’de şahit kelimesinin çoğulu olarak da bilinen şehit kelimesi Kuran’da ise çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Kuran’da en çok geçen kelimelerden biri olan şehit, Allah’ın peygamberin, meleklerin ve insanın sıfatı olarak kullanılmaktadır. İslami olarak olumlu bir anlam içeren şehit kelimesi, vatanı müdafaa etmek için savaşırken ölen kişi demektir. Bu kişilerin öldükten sonra yıkanmadan gömüldüğü bilinir.

Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz

#Şehitler Yıkanır Mı, Şehitler Neden Yıkanmaz, Şehit Nasıl Gömülür, Asker Şehitler yıkanır mı, Şehitler için cenaze namazı kılınır mı, Islam dinine göre şehitlik ne demektir, Şehitler yıkanır mı yıkanmaz mı, türkiye, başladı, Gibi, bitlis

Şehitler neden yıkanmadan kıyafetleriyle gömülür

Şehit kavramı “Varlığını yüce değerler uğruna feda eden ve bunun karşılığında Allah’ın onlara özel verdiği nimetlere tanık olan kimse” demektir.

Son birkaç gündür, donarak şehit olan askerlerimiz üzerinden saçma ve bir o kadar gereksiz, hatta seviyesiz tartışmalar beni bu yazıyı kaleme almama vesile oldu. “Şehitlikten siz ne anlarsınız?” diyalogundan tutun, kime şehit denir kime denmeze kadar hangi kalitesiz atışmalar varsa sergileniyor, adeta ortaoyunundaki komedi unsurları içerisine ulvi manalar alet edilerek çirkin bir tiyatro oynanıyor. Oynanan tiyatroya şehitlerimiz figüran yapılmasın düşüncesiyle “şehadet/ şehitlik” konusuna açıklık getirmek istedim.

Üstelik bu hükümet zamanında olur olmaz herkes için şehit unvanını kullanma illeti nedeniyle şehitlik meselesini açıklığa kavuşturma gereği hissettim.

Şehitlik genel olarak ikiye ayrılır:

1-GERÇEK ŞEHİTLİK/ ŞEHİD-İ KÂMİL: Yüce ve kutsal değerler için yaşamını yitiren kişilerin şehitliği bu sınıfa girer. Hem dünya açısından hem de ahiret açısından en yüce şehitliktir.

Bu kişiler, savaş meydanında, yurdun sınırlarını beklerken veya askerlik vazifesini ifa ederken yahut asiler, eşkıyalar, teröristler veya hırsızlar tarafından öldürülen kimselerdir.

Bu tür şehitler hakkında Kur’an’da “Onlar için ‘ölüler’ demeyiniz, onlar hayattadır, ama siz farkında değilsiniz” (Bakara Suresi, Ayet)” ifadesi kullanılmaktadır. Gerçekte şehitler elbette ki ölürler, ama Kur’an onları yüceltme, ideallerini kutsama ve ardında kalanları teselli etme adına “Onlar ölü değildir” cinsinden romantik üslubu tercih ederek aslında şehitlik makamına iltifat eder. Kimi İslamcı yazarlara göre, şehitler ölüm acısını tatmaksızın kendini güzel bir yaşam boyutunda bulur ve kendilerinin öldüklerini bilmezler.

Başka bir ayette de şehitlik, "iki güzelden biri" şeklinde ifade edilmiştir. (Tevbe Suresi, Ayet) Çünkü bir kişi savaşta iki güzel sonuçtan ödüllendirilecektir; ya galip gelecektir ya da şehit olacaktır. (İbnu Kesir, IV/; Nesefi, II/)

Şehitlerin, kul hakları hariç tüm günahları affedilir.

Peygamberlerden sonra en yüksek manevi makama sahiptirler.

Cenazeleri yıkanmaksızın, elbiseleriyle defnedilmeleri gerekir, çünkü üzerlerindeki kanın onlar için ahirette madalya gibi olacağına inanılır.

Ünlü İslam bilgini Hamdi Yazır, şehitlerin ruhani, yani madde üstü ama gerçek bir yaşama sahip olduklarından söz eder.

Ancak İslamcılar, şehitlik konusunu radikal dinci anlayışın kabullerine ve geleneksel fıkıh (İslam hukuku) mantığına uygun yorumladıklarından, bir kişinin şehit sayılabilmesi için “Müslüman olmak, vurulduğu anda ölmek ve hataen vurulmamak” şartlarını sayarlar. Oysa söz konusu maddeler, Çanakkale cephesi dahil olmak üzere bu topraklarda düşman askerlerine karşı savaşıp yaşamını yitirmiş pek çok gayri müslim askerlerimize ve yakınlarına haksızlık etme sonucunu doğurur. Ayrıca sanki devlet bürokrasisine benzer “o anda ölmesi ve kasten vurulma şartı gerekir” mantalitesi, şehitler arasında ayrıma yol açacaktır.

2-UHREVİ ŞEHİTLİK: Ahirette, yani öldükten sonra gerçekleşeceğine inanılan diğer yaşam boyutunda şehitlik rütbesi alacak ama “gerçek şehitlik” sınıfında sayılmayacak kişiler bu sınıfa dahildir.

Peygamberin sözleri ve İslam bilginlerine göre bunlar :

* Suda boğulanlar.

* Ateşte yananlar. (İbnu Mace, Cihad, 17)

* Enkaz altında kalanlar.

* Veba gibi bulaşıcı bir hastalıktan ölenler.

* Sıtma gibi ateşli hastalıktan ölenler.

* İlim yolunda ölenler.

* Ciğer hastalıklarından ölenler.

* Doğum sırasında veya lohusa iken ölen kadınlar.

* Baş ağrısından ölenler.

* Karın ağrısından ölenler.

* Ailesinin nafakasını helâlinden kazanmak için çalışırken iş kazasından ölenler.

* Cuma gecesi ölenler.

* Gurbet ilde vefat edenler.

* Akrep, yılan sokması gibi sebeblerle vefat edenler.

*hayvanından düşüp ölenlerdir… (Buhari, Ezan, 32, Cihâd, 30; Müslim, İmâre, ; Tirmizî, Cenâiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed b. Hanbel, I/22, 23, II/, ).

Bu kişilerin, cenazeleri yıkanıp kefenlenmiş olarak gömülmeleri gerekir.

3-DÜNYALIK (HÜKMÎ) ŞEHİTLİK: İkiyüzlü, sahtekâr ve içten içe yüce ilahi değerlere ve kutsallarına düşman olduğu halde bunu gizleyen münafıklara özgü “Göstermelik şehitliktir”

4-NİYETİ SAMİMİ OLANLARIN ŞEHİTLİĞİ: Şehit olmayı Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile şehitlerin derecesine eriştirir." (Müslim, İmâre, , ; Ebû Davud, İstigfâr, 26; Neseî, Cihad, 36; ibn Mâce, Cihad, 15).

Şehitlik meselesi oldukça nazik bir meseledir.

Şehitlik; ne Soma’daki ve birçok işyerindeki ihmaller yüzünden ölen zavallı işçilerin arkasından, daha ziyade kendi günahlarını silmek için devlet yöneticileri ve sorumlular tarafından pervasızca kullanılabilecek bir rütbedir, ne de olur olmaz herkese dağıtılacak bir ulufedir.

Şehitlik güzeldir, çünkü şehitler gerçekten güzeldir.

Onlar sadece ahiretteki ödüllerine şahit değillerdir, aynı zamanda onların üzerinden politika veya rant hesabı yapanlara tanıklık eden ölümsüz neferlerdir.

Nazif Ay

funduszeue.info

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası