şehit eşleri ne kadar maaş alıyor / T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Maaş Bağlama

Şehit Eşleri Ne Kadar Maaş Alıyor

şehit eşleri ne kadar maaş alıyor

Bakanlık Bağlantıları

Soru Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler i&#;in hangi kuruma başvurulmalı?

Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili işlemler için istenen belgelerle birlikte kendi kurumuna müracaat ederler. Kurumları gerekli belgeleri tamamladıktan sonra dosyalarını Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Mithatpaşa Cad. No:7 Kızılay-ANKARA) gönderirler.

Soru Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili Sosyal G&#;venlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel M&#;d&#;rl&#;ğ&#; adres bilgisini &#;ğrenebilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:7 Kızılay-ANKARA

Soru Şehit yakınları ve gazilere maaş bağlanması ile ilgili olarak istenen belgeleri hangi kurumdan &#;ğrenebilirim?

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7 Kızılay/ ANKARA Tel: ALO

Soru Şehitlik maaşı verilen ailelere hangi mevzuatla ne gibi kolaylık veya avantajlar sağlanmış durumdadır?

Şehitlik maaşı verilen aileler; Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarından yararlanmaktadırlar. Bu Kanunlar kapsamında; ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca dul ve yetim aylığı bağlanması, faizsiz konut kredisi verilmesi, şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması, iş hakkı sağlanması, elektrik ve su ücreti indirimi, özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma, SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması, ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma gibi haklar sağlanmıştır.

Soru Vazife Malul&#; Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla ( güne) kadar olanlara 30 yıl ( gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi funduszeue.info adresinden alınabilir.

Soru Emsal Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi funduszeue.info adresinden alınabilir.

Soru Harp Malul&#; Aylığı kimlere bağlanmaktadır?

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

  1. a) Harpte fiilen ateş altında,
  2. b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
  3. c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,
  4. d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
  5. e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
  6. f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,  (1)

hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile malul olanlara harp malullüğü aylığı bağlanmaktadır.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi funduszeue.info adresinden alınabilir.

Soru Derece Y&#;kseltilmesi ve Kademe İlerlemesi kimlere ne şekilde uygulanmaktadır?

sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece

yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi funduszeue.info adresinden alınabilir.

Soru Şehit Anne ve Babalarına &#;denen Aylıklar nasıl ve kimlere bağlanmaktadır?

Harp malullüğü gerektiren sebepler ile ve sayılı Kanunlar kapsamında belirtilen görevler nedeniyle hayatını kaybedenler ile vazife malullüğü hükümleri kapsamında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır. sayılı Kanun ile vazife ve harp malullüğü kapsamı ile terör mağduru sivil vatandaşlarımızın anne babalarında aranan muhtaçlık şartı kaldırılmıştır.

Türkiye'de yılına girilmesinin ardından maaşlarda yenileme gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle şehit aileleri ve gazi maaşları da değişti. Peki şehit aileleri ve gazi maaşları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar

SON DAKİKA! GAZİ MAAŞLARI ARTTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile gazi maaşlarına zam yapıldığını duyurdu. Bilgin "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" dedi. Bilindiği üzere emekli maaşları da en düşük asgari ücrete çekilmişti.

gazi-maaşları

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ MAAŞI NE KADARDI?

öncesinde son yapılan düzenlemede şehit aileleri ve gazi maaşı TL'den TL'ye çıkarılmıştı.  Son enflasyon oranları sonrasında 'te bu rakam TL seviyesine çıkarıldı. 

Ayrıca gaziler arasında alınan maaşlarda da fark bulunuyor. Terör gazileri 4 Bin TL ile 7 Bin tl arasında maaş ödemesi alırken Kıbrıs ve Kore Gazileri TL, 15 Temmuz Gazileri de TL almaktadır.

Gazilerin aldığı bu maaş kendilerine "Şeref Aylığı" adı altında verilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilerde kimlere hangi oranla maaş verildiği de açıklanmıştır. Açıklamada şu ifadelere yer verilmektedir;

1.) sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

2.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Ayrıca şeref aylığı haczedilemez.

SON DAKİKA HABERİ: Gazi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi

Son dakika haberi! 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve emekli güvenlik korucularının aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi.

Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.

Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak

Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin ,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin ,07 TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin ,93 TL’den 6 bin ,30 TL’ye yükseltilecek.

EMEKLİ GÜVENLİK KORUCULARINA 7 BİN TL AYLIK

Düzenlemeyle emekli güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin TL’den az olmaması sağlandı.

Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası