e ihaleye nasıl üye olabilirim / funduszeue.info - Türkiye'nin İlan Portalı

E Ihaleye Nasıl Üye Olabilirim

e ihaleye nasıl üye olabilirim

e-ihale danışmanlığı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine teklif vermek isteyen isteklilere e-ihale danışmanlığı vermektedir. Günümüz itibariyle ihaleler internet üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. İlk defa elektronik teklif (e-ihale) verecek veya emin olamadığınız konularda bize ulaşın.


Güvenlik

İlk Prensibimiz


 • Firma bilgi gizliliği
 • Doküman gizliliği
 • Teklif gizliliği

Hizmetimiz

e-ihale Çözüm Ortağınız


 • Ekap Kayıt İşlemleri
 • e-imza işlemleri
 • Ekap Mali Evraklar Yükleme
 • e-teklif / e ihale işlemleri
 • Ekap İş Bitirme İşlemleri
 • Ekap e-ihale Eğitimi

e-ihale nedir?

Günümüz de teknolojik gelişmeler ile birlikte internet hayatımıza tam anlamıyla yılından itibaren daha çok girmeye başlamıştır. Firmalar ve şahıslar için icra ihalesi, ister gümrük ihaleleri ile yapım, danışmanlık, mal, hizmet alımı işlerinin elektronik ortamda teklif verilmesine e-ihale veya e-teklif denmektedir.

Ekap nedir?

Kamu Kurum ve Kamu İktisadi teşekküllerinin ihtiyacı olan yapım işleri, hizmet ve mal alımları ile danışmanlık işlerinin elektronik ortamda alınmasını sağlayan sisteme ekap denir. Açılımı elektronik kamu alım platformu&#; dur.

Ekap ihaleye nasıl girilir?

Ekap üzerinden ihaleye katılmak için, firma bilgilerinizin sistem üzerinden kaydı, ve gerekli prosedürlerin tamamlanması gerekir.

Ekap&#;a üyelik ücretli mi?

Elektronik kamu alımları platformuna üyelik ücretsizdir.

e-ihale&#; ye katılmak için üye olmamız zorunlu mu?

Teklif verebilmeniz için vergiye kayıtlı şahıs işletmesi veya tüzel kişilik olmanız gerekmektedir. Vatandaş olarak sadece genel sonuçlara bakabilirsiniz. İhale ilanlarını görebilmek ve istekli sıfatı kazanıp ihale dokümanı satın alabilmeniz için üye kaydınız olması gerekmektedir.

Ekap kayıt işlemi nasıl yapılır?

funduszeue.info adresine girilir. Ekap kısmına girilip kayıt işlemleri menüsü altında, gerçek ve tüzel kişi kaydı seçeneğine tıklanıp, gerekli bilgiler doldurulur. Otomatik olarak protokol çıkacaktır. Bunu bilgisayarınıza kaydediniz.

ekap kayıt ekranı

Ekap gerçek kişi e-ihale kaydının yapılması

Firmanız gerçek kişi (şahıs firması) ise;

 1. Kayıtlı olduğunuz ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
 3. Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

Ekap tüzel kişi e-ihale kaydının yapılması

 1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
 2. Tüzel kişiliğe ilişkin temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile protokolü imzalayan temsilcinin noter onaylı imza beyannamesi,
 3. Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e-ihale kayıt için yapılacak işlemler

Bilgisayara kaydedilen protokol imzalanır ve şirket nevinize göre evraklar ekine konulur. Kamu İhale Kurumunun adresine posta yoluyla gönderilir. Kuruma ulaştıktan sonra, inceleme süreci başlayacaktır. Protokol girişi yaparken sorumlu personelin e-mail adresinin doğrulundan emin olmanız gerekir. Çünkü onay mailleri veya eksik evrak bildirimi buradan tebellüğ edilecektir. Daha sonra Protokolünüz onaylandığında protokolde belirtilen platform sorumlusunun/sorumlularının e-posta adresine protokolün onaylandığına ilişkin bilgi ve kullanıcı hesaplarını aktif hale getirebilmeleri için aktivasyon linki gönderilecektir. Platform sorumlusunun/sorumlularının bu aktivasyon adımlarını izleyerek şifrelerini belirleme ve kullanıcı hesaplarını aktif hale getirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Aktivasyon işlemi yaptıktan sonra şifreniz ile giriş yaptığınızda artık sistemde tam üyelik işlemini tamamlamış olursunuz.

kayıt ekranı örneği

İdarelerin ekap kaydı nasıl yapılır?

Ekap kayıt işlemleri menüsünden idare kaydı kısmına tıklanır. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz sayfa ekrana gelecektir.

idare kayıt örneği

Gerekli bilgileri aşağıdaki bulunduğunuz duruma göre doldurmaya başlayın. EKAP tarafından otomatik olarak protokolünüze verilen protokol numarasını bir yere not ediniz ve kaybetmeyiniz. Ayrıca, protokol onay süreciyle ilgili bilgilendirmeler protokol hazırlama sırasında tarafınızca belirlenecek olan platform sorumlularına e-posta ile yapılacağından platform sorumluları için girdiğiniz e-posta bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. Kayıt aşamasında idarenizce verilen kurumsal e-posta adresi kullanmanız önem arz etmektedir. İdare kayıt ve protokol hazırlama işlemleri aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

Kamu ekap kaydı nasıl yapılır?

 • 6 bölümden oluşan kurumsal kodunuz giriniz
 • Bütçe türü seçilmeli,
 • “Bilgileri getir” butonuna basılarak gelen bilgilerin idarenize ait olduğu kontrol edilmelidir.

“İdarenizin bağlı olduğu döner sermaye işletmesi var mı?” sorusuna “evet” denildiği durumda işletme kodu girilmelidir. İşletme kodu bilinmiyor ise de işlemlere devam edilebilir ve protokol başvurunuz onaylandığında “idare bilgileri” alanından işletme kodunuzu ekleyebilirsiniz.

Yerel idareler ekap kaydı nasıl yapılır?

 • 5 haneli yerel idare kodu girilir.
 • “Bilgileri getir” butonuna basılarak gelen bilgilerin idarenize ait olduğu kontrol edilmelidir
 • Eğer idareniz belediye veya il özel idare ise harcama birimi adı yazılarak girilmelidir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ekap kaydı nasıl yapılır?

 • İdarenize ait “Kapsamı”, “Bağlı Olduğu İdare”, “Üst Organizasyon”, “Birim” seçilmeli
 • İdare listesinde idarenize ait bilgiler yok ise Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulmalıdır.

Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) ekap kaydı nasıl yapılır?

 • İdarenize ait vergi numarası girilmeli,
 • “Bilgileri Getir” butonuna basılarak gelen bilgilerin idarenize ait olduğu kontrol edilmeli,
 • “En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdare” ve “İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdare” alanına “Türü”, “İli”, “Adı”, “Oranı” bilgileri girilmeli,
 • “Ticaret Odası/Ticaret Sicil Memurluğu”, “Ticaret Sicil No”, “Ticaret Sicil Gazetesinin Tarihi ve Sayısı” bilgileri girilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumları ekap kaydı nasıl yapılır?

 • 5 bölümden oluşan kurumsal kod girilmeli
 • “Bilgileri Getir” butonuna basılarak gelen bilgilerin idarenize ait olduğu kontrol edilmelidir.

Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler ekap kaydı nasıl yapılır?

 • “Bağlı Olduğu İdare” ve “İhaleyi Yapan İdare Adı” seçilmeli, idare listesinde idarenize ait bilgiler yok ise Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulmalıdır.

Döner Sermaye Saymanlıkları/Döner Sermaye İşletmeleri ekap kaydı nasıl yapılır?

 • 11 haneli işletme kodu girilmeli,
 • “Bilgileri Getir” butonuna basıldıktan sonra “Döner Sermaye İşletme Adı” seçilmeli, gelen bilgilerin idarenize ait olduğu kontrol edilmelidir.

e-ihale sistemine idare kaydında dikkat edilecek genel işlemler

 • İdarenize ait “Adres ve İletişim Bilgileri” alanı doldurulmalıdır,
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu sorumlusu alanına idare harcama yetkilisinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi girilmeli, “Bilgileri Getir” butonuna basılmalı, kurumsal e-posta adresi girilmeli, “Doğrula” butonuna basılmalı, girilen e-postaya gelen doğrulama kodu girilmeli, unvan, telefon ve cep telefonu bilgileri girilmelidir
 • Protokol Kamu İhale Kurumuna ulaştıktan sonra onay süreci başlayacaktır. Bu süreçteki bilgilendirmeler platform sorumlusunun e-posta adresine yapılacaktır.
 • Protokol onaylandığında protokolde belirtilen platform sorumlusunun e-posta adresine protokolün onaylandığına ilişkin bilgi ile kullanıcı hesaplarının aktif hale getirilebilmesi için aktivasyon linki gönderilecektir. E-posta adresine gelen link tıklanarak şifre oluşturabilir, şifrenizle EKAP’a giriş yaptıktan sonra platform sorumlusu olarak alt kullanıcı tanımlayabilir, her kullanıcı için farklı yetkilendirmeler yapabilirsiniz.
 • Protokolün onaylanmaması durumunda onaylanmama gerekçesine ilişkin bildirim platform sorumlusunun e-posta adresine gönderilecektir.
 • Protokol e-imza ile imzalanarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmediği sürece idare kayıt işlemleri yeniden yapılabilecek, yeni bir protokol hazırlanabilecektir.

e-ihale sisteminin 11 avantajı

e-ihale sistemi yılından itibaren planlanmış ancak, kademe kademe uygulamaya sokularak yılı itibariyle artık ihalelerin çoğunluğu bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemin firmalara büyük avantajları olmuştur. Bu avantajları beraber inceleyelim.

 1. İstekli firmalara zaman kazandırma bakımından müthiş bir hız ivmesi yakalamasını sağlamıştır. Daha önceki yıllarda e-ihale sistemi olmadan önce firmalar her ihaleye gidip gelmek için zaman ve para harcamak durumundaydı. Bu durum sadece teklif aşamasında değil ihale dokümanı satın alma aşamasında da firmalara fiziki olarak seyahat zorunluğunu ve masraflarını ortadan kaldırmıştır.
 2. e-ihale sistemi ile birlikte ihale aşamasında yapılan firma hataları otomatikman azaltmıştır. Fiziki olarak ihaleye aracınız arızalansa, uçağınız iptal olsa, trafikte kalsanız ihaleye yetişememe olayları sebebiyle katılamazsınız. Ayrıca evrakları yanlışlıkla unutulması sebebiyle sadece benim katıldığım ihalelerde yüzlerce firma elenmiştir. Artık bu durum ortadan kalkmıştır.
 3. e-tebligat sistemi ile birlikte ihale kararları otomatikman tebliğ edilmesi hem idareler hem de istekliler açısından büyük kolaylık sağlamıştır. Daha önceki yıllarda örneğin İller Bankası A.Ş&#; nin bir kanalizasyon yapım işine kişinin katıldığı dönemleri hatırlamaktayım. İdareler bütün firmalara tek tek posta ile tebligat göndermekle uğraşmaktaydı. Bu durumu tüm Türkiye&#; deki idareler ve işler için göz önüne aldığınızda Kamu personelleri için e-ihale sistemi büyük nimet haline gelmiştir. Aynı şekilde istekli firmaların da postacı yolu gözlemesine gerek kalmamaktadır. Firmalar da postadaki gecikme veya en ufak aksilikte ihale itiraz sürelerini kaçırarak hak kayıplarına uğramaktaydı.
 4. Her ihale için teminat mektubunu bankadan fiziki evrak olarak alıp, tekrar ihaleden sonra idare başka bir ilde bile olsa geri alıp fiziki olarak bankaya teslim etmeniz gerekiyordu. Buda şirketlerin sadece bu işleri takip etmesi için eleman istihdam etmesi gerekiyordu. Yeni sistem de elektronik teminat mektubu ile hiç uğraşmadan e-mail ile işinizi çözebiliyorsunuz.
 5. Eski sistemde her ihale dokümanı satın almak ve teklif vermek için birde ihaleden sonra teminat mektubunu tekrar geri almak için 3 kere ku bir ihale için aynı kuruma gitmeniz gerekirdir. Şimdiki e-ihale sistemi ile kurumlara gitmeniz gerekmediği için firmalar açısından teklif hazırlık süreleri kısalmış olması açısından, daha fazla ihaleye teklif vermelerine imkan sağlamıştır. Paralelinde ise idarelerin açmış oldukları ihalelerde katılımcı sayıları artmış, rekabet ortamı artmıştır. Eski sistem de İzmir ilindeki boya ihalesi için Hakkari ilindeki firmanın katılması için 3 sefer gidip gelmesi gerekmekteydi. Şimdi Türkiye&#; nin herhangi bir ilindeki ihaleye tüm farklı bölgelerden teklif gelmektedir.
 6. Yazılı evraklar ile katıldığımız ihalelerde Teklif birim fiyat cetveli ile götürü bedel teklif mektuplarında yapılan maddi hatalar ortadan kalkmıştır. Ayrıca kaşe basıp imza atmaması sebebiyle firmaların elenme ihtimali ortadan kalmıştır. İnsana dayalı maddi hata miktarını azalttığı yadsınamaz bir gerçektir.
 7. Benzer şekilde eskiden hazırladığımız teklif zarflarında yine bilgi eksikliği, kaşe eksikliği, zarf yapışkanının açılması, yırtılması, imza eksikliği vb. tüm hata ve elenme sebepleri ortadan kalkmıştır.
 8. Eski sistemde istekliler ihale saatinden bir saat önce ilgili kuruma gider, her firmanın yanında adet boş teklifi bulunurdu. Bahçede kalabalığın durumuna göre ve yahut teklif vermeye gelen rakipleri analiz etmeye çalışır, fiyat tekliflerini son dakika yazılır ve teslim edilirdir. Yeni sistemle birlikte bu durumda ortadan kalkmıştır.
 9. Tüm bu yukarıda saydığımız gerekçelerden dolayı istekli firmalar teklifleri değerlendirme dışı bırakıldığında, önce Kamu İhale Kurumu daha sonra idari mahkeme, istinaf, danıştay gibi yargıya giden dosyalardan dolayı işlerin gecikmesi, tasfiye edilmesi vb. yargı&#; nın üzerine yük olarak gelen binlerce dosyanın sıfıra inmesine sebep olmuştur.
 10. Tebligatlarda postadaki gecikmeler ve hatalar sizin kusurunuz sayılmaktaydı. Bu sistemle birlikte bu kusurda ortadan kalkmıştır.
 11. E-ihale sisteminden önce ihale dokümanları idareler tarafından para ile satılıyordu. Şimdi ile dokümanlar tebliğ gereği tamamen ücretsizdir. yılından bir örnek vereyim İller Bankası A.Ş ihale dokümanı almanız için o tarihteki para ile ,00 TL istemekteydi. En küçük işlerin o günkü doküman fiyatı ,00 TL fiyat ile satılırdı.

Ekap e-ihale sistemine genel hatları ile bakıldığın da büyük fayda sağladığı ortadadır. Kamu Kurumları ve yargı üzerindeki gereksiz bürokrasi en azından yukarıda bahsettiğimiz hususlardan dolayı komple tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır.


Türk Ceza Kanunu nci Maddesi

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
funduszeue.infoe katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
funduszeue.infoe katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

Yeni e-ihale sistemi ile mevcut Türk Ceza Kanunu ilgi maddeleri de otomatikman boşa çıkmıştır. Eskiden kurumların bahçesinde ihale saatinden önce katılımın az olduğu işlerde firmalar, anlaşma yoluna gider ve çıkma çek tabir edilen ve aralarından 7 emin seçtikleri bir firmaya bu anlaşma evraklarını teslim edilerek sistemde bu suç işlenirdi. Çıkma çek alan firma ihale dosyasından bir tane evrağı çekerek (imza beyanı, teminat mektubu vb.) 7 emine teslim ederdi. Böylelikle katılım azalır ve çek yani rüşvet dağıtan firma teklif bedelini yükselterek işi alırdı. Bu durumda Kamu zararı oluşurdu. Ancak bu zararın hesaplanması tarihe karışmasından dolayı mali açıdan pek mümkün değildir. Yukarıda ki alıntıda bahsedilen kanunda ki katılımı engellemek tam olarak bu konuyu kastetmektedir.

Bir diğer husus yeterliliği olmayan firmaların ihaleye katılması halinde bu durumun ortaya çıkartılması tesadüf haricinde mümkün değildi. Alıntıda vermiş olduğum 2. madde de esasında sahte iş bitirme belgesini kastetmektedir. Bazı firmalar kooperatif iş bitirmeleri veyahut tespit edilmesi uzun ve zahmetli olacak kamu kuruluşlarına ait sahta iş bitirme belgesi düzenleyerek ihalelere teklif verebilmektelerdir. e-ihale sisteminde ise iş bitirme belgeleri sistem üzerinden düzenlendiğinden dolayı artık bu yapılan suç teşkili de ortadan kendiliğinden kalkmıştır.

Yukarıda detaylıca açıkladığım sebeplerden ötürü, teknolojik gelişmenin faydalı bir şekilde, yapısal reform ile birleşmesi sonucu hem Kamu hem istekli firmalara büyük kolaylıklar sağlamıştır. Ayrıca yargı yükünü hafifleterek, gereksiz bürokrasiyi sonlandırmıştır.

e-ihalenin 5 dezavantajı

 1. Onlarca faydası bulunmakla birlikte bazı hususlarda dezavantajı bulunmaktadır. Bunun en başında bilgi güvenliği, daha açık olmak gerekirse yaklaşık maliyetlerin tek bir merkezde server da toplanması ve bunun güvenliğinin tam olarak nasıl sağlandığının bilinmemesidir. Ekap e-ihale sisteminde yaklaşık maliyetleri gören kurul üyeleri veyahut e-ihale sistemini kuran yazılımcıların bunları görüp görmediğinin denetlenmesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Her ne kadar güvenlik öncelikli bir sistem olduğu belirtilse de, günümüz çağında çok büyük banka ve Devlet kurumlarının sitelerine sızılabilmektedir. Bunun temel sebebi bu yazılımları yapan kişilerin her türlü donanım, bilgi ve tecrübeye sahip olmasıdır. Tersine mühendislik te yapıldığı bilinmektedir.
 2. İstekli firmalar açısından yerel esnaflara ekap e-ihale sistemi zarar vermektedir. Şöyle ki, küçük bir ilçede kırtasiyeci, nalbur, inşaat firması, oto kiralama firması vb. hizmetleri sunan esnaflar için artık Türkiye&#; deki tüm firmalar ile rekabet etmesine yol açmaktadır. Eskiden sadece o ilçede bulunan esnafların katıldıkları ihaleler varken, bunun çok uzaklardaki firmalar da teklif verebilmektedirler. Bu konuda bazı çalışmaların yapılması elzem hale gelmiştir. Küçük ölçekli firmaların bu konuda desteklenmemesi veyahut korunmaması halinde, ilgili idareler açısından kısa vadede kazanç gibi gözüken bu durum, uzun vadede farklı zararları ortaya çıkacaktır.
 3. e-ihale sistemindeki uzun vade deki dezavantajı biraz daha detaylandıralım. Mardin ilinin küçük bir ilçesinde oto kiralama işi yapan firmalar pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaz ise , Ankara ilinden bir firma gelir 1 adet araba kiralama işini kazandığında ilk bakışta idare açısından rekabetin fazla olması faydalı gözükmektedir. Ancak uzun vade de küçük firmalar bu işlere giremedikleri için bu işi yapmayı bırakacaklar ve büyük firma zamanla tekel pozisyonuna gelecek, otomatik olarak fiyatlarını yükselterek hem devlete maliyet artacak hem de sermayenin tek elde toplanmasına imkan sağlamış olacaktır.
 4. e-ihale sistemi ile yaşanması halinde muhtemel pozitif tecrübeleri tamamen ortadan kaldırmıştır. İhalelere eski sitemde katıldığınız da heyecanla tek tek tekliflerin açılmasını ve bu esnada yaşanılan heyecan ve adrenalin bambaşka bir duygudur. Yeni arkadaşlar asla bu sistemde bu duyguyu hissedemeyeceklerdir. Aynı zamanda yüz yüze ihalelerde rakiplerinizi yakından tanıma, konuşma, aynı sektörde bulunduğunuz için problemler üzerinde düşünme, iş ortaklıkları hakkında görüşme bunların tamamı ortadan kalkmıştır.
 5. e-ihale sistemi aslında her yeni teknolojik sistem gibi yaratıcı bir yıkım gerçekleştirmiştir. Bu durumdan istekli firmalar, İdareler ve şahsi düşüncem olarak kesinlikle şikayetçi değiliz. Sadece tespit olarak belirtip geçeyim.
  • Firmalar teklif verecekleri ve merkezi yönetimden yapılmayan ihaleler için 1 gün öncesinden veya ihaleden önce işin yapılacağı yere gidip değerlendirme yaparak işin zorluk derecesine göre tekliflerini revize eder ve öyle teklif verirlerdi. e-ihale sistemiyle artık firmalar işin yerini görmek için yolculuk yapmamaktadırlar. Bu sebeple zorluk derecesi yüksek olan işler yerinde görülmediği için şirketlerin aleyhine olmakla beraber idarelerin de başına iş açma ihtimali küçük de olsa her zaman mevcuttur.
  • Ülkemiz&#; de yaklaşık müteahhit olduğu ve bunun en az yarısının Kamuya iş yapan firmalar olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık firma en azından ihaleye gidip gelsin, teminat işlerini takip etsin diye personel çalıştırırken, bu sistemde istihdamı azalttığını düşünmekteyim.
  • Avantajların da belirttiğim hususlar da her ne kadar yargı yükünü azalttığını belirtsem de, bu sistemde avukatlara düşün dosya sayısı azalmaktadır. Bu teknolojik gelişme ve yapısal reformalar avukatların aleyhine olmuştur.
  • Gerek firma sahipleri, gerekse çalışanlar ihaleye teklif vermek için Ülkemizin birçok noktasını gezmekteydi. Şahsım adına konuşmak gerekirse çalıştığım dönemde 5 yıl içerisinde 60 adet il gezdim. Bu gezilerde yakıt, otel, otobüs, gittiğimiz yerlerde küçük esnaf (yemek vb.) doğrudan ve dolaylı yoldan kazanç sağlıyorlardı. Personel ve yerel esnaf da bu yaratıcı yıkımdan ölçümleyemesek de nasibini aldığını düşünmekteyim.
  • Ezcümle, yeni e-ihale sistemin getirmiş olduğu yenilikler hepimizin hayatını kolaylaştırmakla birlikte, belki de eski günlerin özlemini çekmemizden dolayı dezavantaj olarak bu yüzden görmekteyim. Takdir bu konuda sizindir.

e-ihale ile ilgili tanımlar

EKİPElektronik Kamu İlan Bülteni
ESHSElektronik Servis Hizmet Sağlayıcısı
IKNİhale Kayıt Numarası
E-ANAHTARŞifre Açma Verisi
ATOM SAATİTÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saat
E-TEKLİFEKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklif

e-ihale&#; de tebligat nasıl yapılmış sayılır?

e-ihale tebligat

e-ihalede tebligatlar ekap sistemine düşmekle birlikte cep telefonlarınızda uygulama yüklediyseniz bildirim gelmekle birlikte aynı zamanda sistem e-mail atmaktadır. Tebligat bildirim esaslarının genel kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 • İdare tarafından sisteme üzerinden gönderilen tebligat, sisteminize girdiği an bildirim tarihi kabul edilir.
 • İdare istediği zaman, mesai saati dışı, resmi tatil vb. günlerde tebligatı Ekap sistemine yükleyebilir. Ancak Ekap tarafından bu bildirimler iş günlerinde sabah ile arasında istekli firmalara gönderilir.
 • İdare ile yazışmalarda faks veya e-mail göndermenizin herhangi bir karşılığı yoktur. Bu durum yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Ekap&#; a üyelik ücretlimi?

Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyelik ücretsizdir.

Elektronik ihalede diğer firmaların teklifini görebilir miyim?

İhale saatinden sonra, diğer firmaların teklifini ihale durum ekranından görebilirsiniz.

Ekap&#; a nasıl üye olurum?

Firma bilgilerinizi elektronik ortamda girdikten sonra çıkan protokolü imzalayıp, ekleri ile birlikte Kamu İhale Kurumuna göndermeniz ve Kurumca onay verilmesi halinde kullanıcı adı ve şifreleri tarafınıza sms ve e-mail yoluyla gelmektedir.

Bütün ihaleler artık ekap&#;tan mı yapılıyor?

İhale mevzuatına tabi bütün idarelerin ihaleleri artık ekap üzerinden yapılması zorunlu hale gelmiştir.

E-ihale nedir? E-ihale girişi nasıl yapılır?

E-ihale nedir? E-ihale girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı gümrüğe takılan yüzlerce aracın e-ihale yöntemiyle satışa sunulacağını duyurmasının ardından e-ihale'ye ziyaret arttı.

E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

funduszeue.info adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75’idir.

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

E-İHALE NEDİR?

E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.

e-İhale &#;demeleri

SİZE &#;ZEL &#;&#;Z&#;MLER
&#;R&#;N VE HİZMETLERİMİZ
SİZE &#;ZEL &#;&#;Z&#;MLER
&#;R&#;N VE HİZMETLERİMİZ
Hakkımızda
e-İhale &#;demeleri

E-İhale &#;demelerinizi Vakıf Katılım aracılığıyla ger&#;ekleştirebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı – Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, gümrükte kalan malların web adresi üzerinden ücretsiz kayıtla ihale yoluyla satışı için alınan “teminat tutarı ödemeleri” Vakıf Katılım aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Elektronik ihalenin (e-İhale) amacı nedir?

sayılı Gümrük Kanunu ve sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşya satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısıyla rekabetin daha da artırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır.

E-İhale sistemine web adresinden ve Android/IOS işletim sistemi tabanlı tablet ve cep telefonlarından e-İhale uygulamasını cihazınıza kurarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet üzerinden e-İhale uygulamasına erişilmesi de mümkündür.

 • İhale teminat tutarı satışa esas bedelin %10’udur. Azami teminat tutarı ise TL’den fazla olamaz.
 • Örnek: TL’den satışa çıkan bir araç için teminat tutarı TL’dir. TL ve üzeri satışa esas bedelli ihalelerde azami teminat tutarı TL olacaktır.
 • Üyeler tarafından sistem üzerinde kullanılacak teminat ve satış bedellerini Şubelerimizi ziyaret ederek ya da İnternet ve Mobil Şubemiz üzerinden ödeyebilirsiniz.
 • Daha fazla bilgi için web adresine tıklayınız.

Diğer &#;deme T&#;rleri

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar d&#;nyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

© Vakıf Katılım Bankası AŞ

Web sayfamızda siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, kullanıcı tercihlerinizi hatırlamak, site istatistiklerini raporlamak için çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası