ctf radyoloji rapor sorgulama / İstanbul Üniversitesi| İstanbul Tıp Fakültesi

Ctf Radyoloji Rapor Sorgulama

ctf radyoloji rapor sorgulama

HASTA RANDEVU HİZMETLERİ​

Ülkemizdeki “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”ne (bu yönetmelik, tarihli, sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır) göre;

Akupunktur Tanımı:

“Akupunktur; iğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, kulak için tohum, iğne ya da manyetik topçuklar, termik stimülasyon, akupres ve ses veya elektrik veya manyetik titreşimler gibi uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulamayı ifade eder.”

Akupunktur Uygulamaya Yetkili Personel:

İlgili alanda uygulama eğitimi almış sertifikalı Tabip veya kendi alanında uygulama yapmak üzere Diş Tabibi.

Akupunktur Uygulanabilecek Durumlar:

Akupunktur aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

Akupunktur Uygulama Merkezlerinde Yapılabilecek Uygulamalar Listesi:

•          Kas-iskelet sisteminin mekanik aÄŸrısı.

•          Eklem aÄŸrıları.

•          Migren, gerginlik tipi ve organik olmayan diÄŸer baÅŸ aÄŸrıları.

•          DiÅŸ aÄŸrıları.

•          Nöropatik aÄŸrılar.

•          Kas spazmı, bel fıtığı akut konservatif dönem ve kronik dönem bel aÄŸrıları,

•          Ä°laç yan etkisine baÄŸlı, taşıt tutması ve gebelikle ilgili bulantı ve kusmalar.

•          Fonksiyonel gastrointestinal sistem bozuklukları; kabızlık, motilite bozuklukları, reflü

•          Allerjik rinit bulguları

•          Dismenore, infertilite, polikistik over sendromu ve premenstruel sendrom, doÄŸum aÄŸrısı.

•          Organik nedene baÄŸlı olmayan uyku bozukluÄŸu.

•          Eksojen obezite tanısı almış hastada diyete uyum.

•          Alerji, egzema ve cilt kuruluÄŸuna baÄŸlı kaşıntı.

•          Sigarayı bırakma sırasında oluÅŸan anksiyete.

•          Anksiyete.

•          Organik bir nedene baÄŸlı olmayan gece iÅŸemeleri.

•          Kemoterapi ve radyoterapiye baÄŸlı bulantı, kusma, aÄŸrı, ağız kuruluÄŸu.

•          Organik nedeni olmayan vertigo.

•          Geriatrik hastalarda.

•          Solunum sisteminin kronik hastalıklarında günlük yaÅŸam kalitesini artırma.

•          Genel iyilik halinin oluÅŸması ve sürdürülmesine yardımcı olma.

•          Progresif nörolojik defisiti olmayan ve kauda ekuina saptanmayan sinir kökü irritasyonları.

•          Alkol bağımlılığı tedavisinde oluÅŸacak sıkıntıların azaltılması.

•          Çocukta ekstubasyon sonrası solunum sıkıntısı.

•          Kronik göz hastalıklarında hastanın tedaviye uyumunun artırılması.

•          Unutkanlık ve hafıza problemlerinde yaÅŸam kalitesinin artırılması.

•          Dikkat eksikliÄŸi ve hiperaktivite bozuklukları.

•          Ä°diopatik ve /veya Sjögren hastalığına baÄŸlı göz kuruluÄŸu.

•          Ä°nmeye baÄŸlı kısmi felçlerde kas kontraktürleri veya güçsüzlüğü.

Akupunktur Uygulanmayacak Durumlar:

Acil durumlarda, kanama diatezi olan hastalar ile gebelikte ilk üç ayda alt karın bölgesi, 2. ve funduszeue.infotirde üst abdomen ve lumbosakral bölgelere ve gebede yoğun uyarı veren noktalara akupunktur uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

Akupunktur Uygulama Merkezlerinde Bulundurulması Zorunlu Cihaz ve Malzeme:

Steril tek kullanımlık çelik iğne.

Akupunktur Uygulama Merkezlerinde Bulundurulabilecek Cihaz ve Malzemeler:

Elektro akupunktur, kulak ve vücut detektörü, lazer akupunktur cihazı, gümüş ve altın iğne.

Akupunktur Tedavisi Nasıl Yapılır?

Akupunktur tedavisinin esası, Akupunktur Noktalarının uyarılması temeline dayanır. Akupunktur tedavi sırasında, tüm vücuda yayılmış olan veya vücudun belli bir bölgesinde bulunan Akupunktur Noktaları (genellikle, tüm vücut ve kulak kepçesindeki noktalar) kullanılmaktadır.

Akupunktur Noktalarını uyarmak için; akupunktur iğnesi, ısı uyarısı, masaj (bası) tekniği, elektrik akımı, lazer ışını (yoğun ışık), manyetik (mıknatıs) titreşim ve ses dalgası kullanılabilmektedir.

Akupunktur Noktalarının Cihaz ile Tespit Edilmesi Ne Demektir?

Akupunktur noktalarının vücut yüzeyinde tespit edilmesinde kullanılan cihazlara, nokta göstericiler-bulucular (punktoskop=nokta dedektörü) denilir. Vücut akupunktur noktalarındaki deriye ait elektriksel direncin, çevresindeki deriye göre daha düşük (veya elektriksel iletkenliğinin daha yüksek) olduğu bildirilmiştir. Nokta bulucu cihazlar, vücut akupunktur noktalarının bu özelliğine göre çalışır.

Bu cihazların biri sabit, biri de hareketli (nokta bulucu) olmak üzere metal çubuk şeklinde olan iki ucu vardır. Sabit ucu, hasta elinde tutar. Bu sırada hekim; hareketli ucu, cilt üzerinde olmak üzere, hastanın vücut veya kulak yüzeyinde gezdirerek (değdirerek) akupunktur noktalarını tespit etmeye çalışır. Hareketli uç, akupunktur noktasına geldiğinde cihaz görsel ve işitsel sinyaller verir. Böylece; bu cihaz, akupunktur noktasını işaret eder. Bu tür cihazlar, elektrik uyarısı uygulayabilme özelliğine de sahip olabilir (yani; hem noktayı tespit, hem de tedavi edebilmektedir).

Akupunktur Tedavisindeki Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

Akupunktur tedavisinde; İğneli Akupunktur, Moksa Akupunkturu, Masaj Akupunkturu, Elektro-Akupunktur, Lazer Akupunktur, Manyetik Akupunktur ve Sono-Akupunktur isimli yöntemler uygulanmaktadır. İğneli, Moksa ve Masaj Akupunktur yöntemleri, akupunkturun geleneksel uygulamalarıdır. Elektro-Akupunktur, Lazer Akupunktur, Manyetik Akupunktur ve Sono-Akupunktur yöntemleri ise akupunkturun modern uygulamalarıdır.

İğneli akupunktur yöntemi: Bu yöntemde; akupunktur noktaları, insan vücudu için uygun akupunktur iğneleri ile uyarılır. Vücut ve/veya kulaktaki belli noktalara direkt olarak tek kullanımlık metal iğnelerin batırılması metodudur. Bu yöntem, iğneleme metodudur ve iğneli akupunktur tedavisi adını alır. Bu yöntemde, iğneleme alanına herhangi bir ilaç verilmez. Bu yüzden halk arasında “kuru iğneleme” olarak da bilinir. En yaygın olarak kullanılan akupunktur yöntemidir.

DiÄŸer akupunktur yöntemleri: Akupunktur tedavisinde iÄŸneli akupunktur yönteminden baÅŸka, insan vücudu için uygun özellik ve ÅŸartları taşıyan diÄŸer akupunktur yöntemleri de uygulanabilmektedir. 

Diğer akupunktur yöntemleri arasında; Elektro-Akupunktur (elektrik akımı uyarısı ile akupunktur yöntemi), Lazer Akupunktur (yoğun ışık uyarısı ile akupunktur yöntemi), Sono-Akupunktur (ses dalgası uyarısı ile akupunktur yöntemi), Manyetik Akupunktur (mıknatıs titreşimi uyarısı ile akupunktur yöntemi), Moksa Akupunktur (ısı uyarısı ile akupunktur yöntemi), Masaj-bası Akupunktur (el-parmak, bası aleti, tohum vb. aracılığıyla bası uyarısı ile akupunktur yöntemi) gibi yöntemler bulunmaktadır.

Tedavide; hangi akupunktur yöntem veya yöntemlerinin size uygun olacağı, açıklamaları ile birlikte doktorunuz tarafından size önerilecektir. Tedavi sürecinde; gerekirse akupunktur yöntemlerinde, sizin rızanız alınarak uygun değişiklikler yapılabilmektedir.

İğneli akupunktur dışındaki diğer akupunktur yöntemlerinin uygulanma kuralları, genel akupunktur kurallarına benzer. Ancak, her bir akupunktur yönteminin uygulanma şekli ve kuralları, kendine özgüdür. Bu konularda, doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Akupunktur Tedavisindeki Tedavi Planı ve Seansı Ne Anlama Gelmektedir?

Bir akupunktur tedavisinin bütününde yapılacakları içeren şemaya, tedavi planı denir. Bir tedavi planında; hangi akupunktur yöntemlerinin kullanılacağı ve bu yöntemlerin uygulama şekli, süresi, sıklığı ve sayısının ne olacağı tespit edilir. Akupunkturun etkili olabilmesi için, hastanın bu tedavi planına uyması ve özen göstermesi gerekir. Örneğin; seanslara zamanında gelinmemesi veya seanslar sırasında gereği gibi davranılmaması durumunda, akupunktur tedavisinin etkinliği bozulmaktadır.

Her bir akupunktur uygulamasına, bir seans denir. Seans uygulama süresi, sıklığı ve sayısı, hasta ve hastalığın durumuna göre değişmektedir. Akupunktur tedavisindeki toplam seans sayısı, bir tedavi kürü olarak bilinir. Bir tedavi kürü, ortalama 10 seanstan oluşur (6 seans ile 15 seans arasında değişebilmektedir).

Standart bir tedavi planında iğneli vücut akupunkturu, haftada en az 2 (iki) kez (seans) yapılmaktadır. Seans uygulama sıklığı, her gün veya gün aşırı olabileceği gibi, ayda bir ve hatta yılda bir de olabilmektedir.

Standart bir tedavi planında kalıcı iğneli kulak akupunkturu, günde bir (genellikle haftada bir) kez (seans) yapılmaktadır. Seans sonrası; flasterli kalıcı kulak iğneleri, sudan etkilenip çıkmazlar. Ayrıca; su, flasterli kalıcı kulak iğnelerinin alt kısmına rahatlıkla geçip deriye ulaşabilmektedir. Geçici iğneli kulak akupunkturu; iğneli vücut akupunkturuna benzer şekil ve kurallar ile uygulanmaktadır.

Akupunktur Tedavisi Güvenli Bir Yöntem Midir?

Akupunktur, yan etkisi ve riski çok nadir olan güvenli bir tedavi yöntemidir (detaylı bilgi için Merkezimizin “Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgilendirme Rehberi”ne bakınız). Bununla birlikte; eğer bir kan hastalığınız, kanama bozukluğunuz, tümör-kanser hastalığınız, kronik hastalığınız, epilepsi (sara) hastalığınız, genetik (ailesel-soya çekim) hastalığınız, bulaşıcı hastalığınız, herhangi bir başka hastalığınız, herhangi bir sağlık probleminiz, geçirmiş olduğunuz ameliyatlarınız, vücudunuzda tıbbi olarak (amaçla) yerleştirilmiş cihaz-materyal (kalp pili, kalp stenti, platin, protez gibi) durumunuz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar (özellikle de, kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçlar), sağlığınız ile ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey (o anlık olsa bile) ve/veya gebeliğiniz (kadın hastalar için) varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Akupunktur Tedavisinin Birinci Seansına Geldiğimde Neler Yapılacak?

A)Önce akupunktur tedavisi ile ilgili olarak doktorunuz ve hemşireniz, sizin ile bir ön görüşme yapacaktır. Bu görüşme sonrası, durumunuzun akupunktur yönteminin uygulanmasına uygun olup olmadığı nedenleriyle size açıklanacaktır.

B)Durumunuz akupunktur tedavisi için uygunsa, aşağıda açıklanan 5 basamakta gerçekleşecek işlemler sonrası ilk günkü akupunktur seansınız (yani, birinci seansınız) tamamlanmış olacaktır:

funduszeue.infok (Kayıt Aşaması): Bu aşamada, hemşireniz aracılığıyla kayıt işlemlerinizi yaptırıp tamamlamanız gerekmektedir. Sonra 2.aşamaya geçilecektir.

funduszeue.infok (Bilgilendirme ve Form Doldurma Aşaması): Bu aşamada; doktorunuz, hemşireniz ve Merkezimizin “Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgilendirme Rehberi” aracılığıyla size akupunktur tedavisi hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. “Akupunktur Tedavisi için Aydınlatılmış Onam Formu” ve “Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgi, Muayene ve İzleme Formu”ndaki ilgili yerleri dolduracaksınız. Bu 2 form, doktorunuz ve hemşireniz tarafından kontrol edildikten sonra uygunsa 3.aşamaya geçilecektir.

funduszeue.infok (Muayene Aşaması): Bu aşamada akupunktur tedavisi ilgili olarak; doktorunuz tarafından muayene ve tıbbi incelemeniz yapılacak ve sonucunda tedavi planınız oluşturulacaktır. Sonra 4.aşamaya geçilecektir.

funduszeue.infok (Uygulama Aşaması): Üçüncü aşamada oluşturulan tedavi planına göre, akupunktur tedavinize başlanacak ve seansınız yapılacaktır.

funduszeue.infok (Son Aşama): Son tıbbi kontrolleriniz yapılacak ve ardından yapılan seans ve sonraki seans ile ilgili olarak size bilgiler verilecektir.

Akupunktur Tedavisinin Birinci Seansı Sonrasındaki Seanslarına Geldiğimde Neler Yapılacak?

Birinci seans sonrasındaki seanslarda ise, birinci seansta açıklanan beş basamağın sadece 1., 4. ve funduszeue.infoklarındaki işlemler uygulanacaktır.

Akupunktur Tedavisindeki Bir Seans Süreci Kaç Dakikamı Alır?

Birinci seans süreci: Birinci seansın süreci (yani, bu seansın beş basamağındaki işlemlerin geçekleşmesi için geçen yaklaşık toplam süre), kulak akupunkturunda 60 dakika kadar, vücut akupunkturunda ise 80 dakika kadar olabilmektedir.

Birinci seans sonrasındaki seansların süreci: Bu seansların her birindeki süreç  (yani, bu seansların her birindeki 1., 4. ve funduszeue.infoklarda yer alan iÅŸlemlerin geçekleÅŸmesiiçin geçen yaklaşık toplam süre), kulak akupunkturunda 40 dakika kadar, vücut akupunkturunda ise 60 dakika kadar olabilmektedir.

Her Bir Seansa Gelmeden Önce ve Seans Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Her bir seansa gelmeden önce, karnınızın çok aç olmamasını tavsiye ederiz.

Her bir seans sonrasında, akupunkturun kas gevşetici ve rahatlama etkisinden dolayı, hafif bir uyku hali olabilmektedir. Bu nedenle; her bir seans sonrası, kısa bir süre dinlenmenizi tavsiye ederiz. Ancak; seans sonrası, birkaç saat tehlike yaratabilecek herhangi bir araç ve gereç kullanmamalısınız.

Akupunktur hakkında Sıkça Sorulan Sorular için:

“İTFAM Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgilendirme Rehberi”ne TIKLAYINIZ.

Akademik Kadro

TARİHÇE

yılında Askeri-Mülki Tıp Mektepleri birleÅŸtirilerek oluÅŸturulan Ä°stanbul Tıp Fakültesinde yılında CerrahpaÅŸa Tıp Fakültesinin ayrılışı ile, Ä°stanbul Tıp Fakültesi olarak devam eden kuruluÅŸtaki Adli Tıp Enstitüsü, Prof. Dr. Hikmet Yalgın ve Prof. Dr. Şemsi Gök’ün CerrahpaÅŸa Tıp Fakültesine geçmeleri ile hocasız kalmış ve Adli Tıp Enstitüsüne patolojik anatomi hocası Prof. Dr. Besim Turhan vekaleten görevlendirilmiÅŸtir. yılına kadar eÄŸitim ve öğretim Prof. Dr. Şemsi Gök tarafından yürütülmüştür. yılında Adli Tıp Müessesesi  ve Meclisi BaÅŸkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Cahit Özen müesseseden ayrılarak Ä°stanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsüne hoca olarak atanmıştır. yılında iki fakülte haline gelen kuruluÅŸlardaki Temel Bilim Kürsülerine CerrahpaÅŸa ve Çapa olarak yer tahsis edilip rektörlükçe inÅŸaata baÅŸlanmış  ancak Çapa camiası içinde yapılan binada Adli Tıp Enstitüsü için bir yer ayrılmamıştır. Prof. Dr. Besim Turhan’ın müracaatı üzerine bir komisyon kurularak Anatomi ve Patolojik Anatomi Enstitüleri arasına sıkıştırılmak sureti ile Adli Tıp Enstitüsü için bir yer tahsis edilebilmiÅŸtir. yılında Kürsü BaÅŸkanlığına yılında atanan Prof. Dr. Cahit Özen öğrencilerine adli tıp derslerini vermeye baÅŸlamış, ayrıca DiÅŸ HekimliÄŸi öğrencilerine de konferans mahiyetinde adli tıpla ilgili dersler vermiÅŸtir. Uzun zaman tek başına çalışan kalan Prof. Dr. Cahit Özen’in yanına yılında Adli Tıp Müessesesi Morg Şubesi Müdürü Dr. Mehmet Aykaç uzman asistan olarak atanmıştır. Dr. Mehmet Aykaç yılında doçent, de profesörlüğe yükseltilmiÅŸtir. Bu esnada Kürsüye asistan olarak giren ortopedi uzmanı Dr. Erdem Akkay adli tıp uzmanlığını kazanarak eÄŸitim ve öğretime iÅŸtirak etmiÅŸtir. Prof. Dr. Cahit Özen tarihinde yaÅŸ haddinden emekliye ayrılınca kürsü baÅŸkanlığına  Doç. Dr. Mehmet Aykaç atanmıştır. Bu yıllarda Adli Tıp Kürsüsü, Temel Bilimler binası içinde daha geniÅŸ bir bölüme müstakil olarak yerleÅŸmiÅŸ ve Prof. Dr. Mehmet Aykaç tarihinde yaÅŸ haddinden emekli olunca yerine adli tıp profesörü Dr. Erdem Akkay tayin edilmiÅŸtir. yılında Anabilim Dalı BaÅŸkanlığı’na Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı seçilmiÅŸtir. Prof. Dr. Ä°mdat Elmas tarihinde  Anabilim Dalı BaÅŸkanlığı’na  atanmış olup Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı  tarihinde yeniden Anabilim Dalı BaÅŸkanlığı’na atanmıştır. tarihinde Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Anabilim Dalı BaÅŸkanlığı’na seçilmiÅŸ olup, halen bu görevine devam etmektedir. Adli Tıp Anabilim Dalı’nda halen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, funduszeue.info Ä°mdat Elmas, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Doç. Dr. Nevzat Alkan, Uzm. Dr. Birgül Tüzün ve 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi görev yapmaktadır.

MÄ°SYON

MÄ°SYONTürkiye’de Adli Tıp hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi konusunda asistan ve uzman düzeyinde  eÄŸitim çalışmaları yapılması ve bu hizmetlerin yaygınlaÅŸtırılması. 

VÄ°ZYON 

Adli Tıp Anabilim Dalı’nın adli tıp hizmetleri konusunda öncü bir nitelik taşıması.

EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİME KATILIM

İstanbul Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencilerine yönelik 2 hafta süre ile adli tıp stajı kapsamında teorik ve pratik(otopsi uygulaması) ders programı, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu, Rektörlük ve Dekanlık onayı ile özel Üniversite Tıp ve Hukuk Fakülteleri’nde adli tıp ders programı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

 MEZUNÄ°YET SONRASI EĞİTÄ°MAdli Tıp Uzmanları DerneÄŸi iÅŸbirliÄŸi ile pratisyen hekimlere yönelik adli tıp eÄŸitim programları, Ä°stanbul Protokolü kapsamında hekim, hakim ve savcılara yönelik adli tıp eÄŸitim programları, Çocuk Ä°stismarı ve Ä°hmali, Aile İçi Şiddet, YaÅŸlı Ä°stismarı konularında fakülte içi anabilim dallarına, pratisyen hekimlere ve konu ile ilgili uzmanlık alanlarına yönelik eÄŸitim programları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

Anabilim Dalı asistan eğitim programı ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde adli tıp ders programı ve tez danışmanlığı hizmetleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nda asistan eğitim programı kapsamında yer alan seminerler öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

HÄ°ZMET

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANLARI

Anabilim Dalı’nda kurulmuş olan araştırma laboratuarında diğer anabilim dalları ile müştereken deneysel hayvan çalışmaları sürdürülmektedir. Anabilim Dalı Polikliniği her gün saat arasında hizmet vermekte olup, 1 Öğretim Üyesi, 1 Uzman ve 1 Asistan denetiminde adli travmatoloji, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, yaşlı istismarı ve cinsel istismar ve yazı-imza incelemesi konularında özel ve resmi başvuruları kabul ederek bilirkişilik hizmeti vermektedir.

İLETİŞİM

Tel:+90 21

Fax:+90 56 42

E-posta:[email protected]

Akademik Kadro

​

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANIDoçfunduszeue.infoşe PALANDUZ
  
Uzm. Dr. Sema BÃœYÃœKÇELEBÄ° TUNCER 
Uzm. Dr. Sabiha Banu DENÄ°ZERÄ° 
  

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı yılında Prof. Dr. Abdülkadir Kaysı başkanlığında kurulmuştur. yılında tıpta uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 9 Aile Hekimliği Uzmanı eğitimini tamamlamıştır.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

MÄ°SYON

1.Tıp öğrencilerinin Aile Hekimliği disiplini ile ilgili farkındalıklarını sağlamak,

2.Tıp öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda kullanacakları bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına katkıda bulunmak,

funduszeue.info Hekimliği çekirdek yeterliliklerine sahip, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, koruyucu hekimliği ön planda tutan, güncel tıbbi bilgiyi takip eden, sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış, kanıta dayalı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak, etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,

4.Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında Aile Hekimliği Uygulamasında yer alan hekimlere yönelik eğitim etkinliklerinde yer almak,

funduszeue.infoi basamak sağlık hizmeti sunumuna ışık tutabilecek bilimsel araştırmalar yapmak,

6.Güncel bilgilerin ışığında, toplumun gereksinimlerine uygun Aile Hekimliği hizmeti vermek,

funduszeue.infoğer tıp disiplinleri ile işbirliği yapmaktır.

VÄ°ZYON

Aile Hekimliği disiplininin temel ilkeleri çerçevesinde, güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, birinci basamak sağlık hizmeti sunacak hekimlerin yetiştirildiği; Aile Hekimliği disiplinine ışık tutacak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların yürütüldüğü; yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireye kapsamlı, sürekli ve nitelikli hizmet sunulan bir merkez olmaktır.

EĞİTİM

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Tıp Eğitimi:

Aile Hekimliği: 1 sınıflar için toplam 12 saat

Tıpta uzmanlık eğitimi:

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi: Halen 5 tıpta uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Son 1 yıl içinde SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış çalışma sayısı: 2

İLETİŞİM

Tel +90 20 00 - E-posta

[email protected]

Akademik Kadro

Çocuk Sağlığı VE Hastalıkları Bilim Dalları

1. Beslenme ve MetebolizmaBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Gülden Fatma GÖKÇAY
2. Büyüme Gelişme ve Pediatrik EndokrinolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Fatma Feyza DARENDELİLER
3. Çocuk AcilBilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Metin UYSALOL
4. Çocuk Gastro, Hepatoloji ve BeslenmeBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Özlem DURMAZ UĞURCAN
5. Çocuk Göğüs HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep Ülker TAMAY
6. Çocuk NörolojisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nur AYDINLI
7. Çocuk RomatolojisiBilim Dalı BaÅŸkanıProf. Dr. Rukiye Nurten ÖMEROĞLU
8. Ergen SağlığıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Firdevs BAŞ
9. Genel PediatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe KILIÇ
Klinik İmmünolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayper SOMER
NeonatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Emine Asuman (ÇELENK) ÇOBAN
Pediatrik AllerjiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep Ülker TAMAY
Pediatrik Genetik HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Seher BAŞARAN
Pediatrik İnfeksiyon HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayper SOMER
Pediatrik KardiyolojiBilim Dalı Başkanıfunduszeue.info Nurten EKER ÖMEROĞLU
Pediatrik NefrolojiBilim Dalı Başkanıfunduszeue.info Ahmet Nevzat NAYIR
Pediatrik Onkoloji ve HematolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep KARAKAŞ
Sosyal PediatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe KILIÇ
Yoğun BakımBilim Dalı Başkanıfunduszeue.info Kemal NİŞLİ

TARİHÇE

MÄ°SYON VÄ°ZYON

EĞİTİMTelefon:0 () 20 00
 Dahili: 
Fax: 
E-Mail 


Akademik Kadro

ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANIDoç. Dr. Murat COŞKUN
  
Doçfunduszeue.info SOYLU 
Öğr.Göfunduszeue.info Ali KARAYAĞMURLU 
 funduszeue.infoÄ°lyas KAYA 
  

TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ülkemizde kurulmuş olan bu alandaki ilk birimdir. 10 Mart tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olarak kurulmuştur. Çocuk psikiyatrisi enstitüsünün amacı “Çocuklarda görülen akıl hastalıkları ile zeka ve karakter özelliklerini tetkik ve bunlarda görülecek bozuklukları önlemek, cemiyete adaptasyon aykırılıklarını gidermek hususunda çalışmalarda bulunmak, poliklinikler açmak, bilimsel yayınlarda bulunmak, konferanslarla halkı aydınlatmak, gerektiğinde hasta çocukların aileleri ile işbirliği yapmak, okullarla ilişki kurmak ve bu konularda yayınlarda bulunmaktır” şeklinde belirtilmişti. Kurulduğu tarihten bu yana ülkemize önemli hizmetler sunan kliniğimiz yılında ayrı bir anabilimdalı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı adını almıştır.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

Misyonumuz; Ä°stanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi KliniÄŸi kurulduÄŸundan bu yana pek çok alanda hizmet vermiÅŸ ve geliÅŸme göstermiÅŸtir. Bir üniversite kliniÄŸi olarak temel görevleri;  hastaların tanı ve tedavisini üstlenmek ve yürütmek, ruh saÄŸlığı alanında çalışanların ve toplumun eÄŸitimi ve hastalıkların tanı ve tedavisinde ve farklı alanlarda bilimel çalışmalar yürütmektir.

EĞİTİM

EÄŸitim faaliyetleri tıp öğrencilerini bu alanda  yetiÅŸtirme ve uzmanlık eÄŸitim programı sunmak, eriÅŸkin psikiyatrisi asistanlarının bu alanda eÄŸitimlerini saÄŸlama, psikoloji, pedagoji, sosyal çalışma, master ve doktora öğrencilerine staj talebini  karşılamayı içermektedir. EÄŸitim programımız tıpta uzmanlık öğrencileri (asistanlar) için zengin klinik birikimi saÄŸlamak yanında araÅŸtırmacı  olmalarını teÅŸvik etmekte ve araÅŸtırma projelerinde bulunmaları için gereken destek ve süpervizyon verilmektedir. KliniÄŸimiz yılından bu yana Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık öğrencisi almaktadır ve ÅŸimdiye kadar çok sayıda çocuk psikiyatrisi uzmanı yetiÅŸtirmiÅŸtir. KuruluÅŸundan bu yana TUS’nda en yüksek puan alan uzman hekim adaylarının tercih ettiÄŸi bir bölüm olan kliniÄŸimizde ÅŸu anda 19 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim kadorusu olarak 3 öğretim görevlisi ve 2 uzman hekim bulunmaktadır. KliniÄŸimiz gerek öğretim üyesi sayısı gerekse de uzmanlık öğrencisi sayısı açısından ülkemizdeki en büyük Çocuk Psikiyatrisi kliniÄŸi olma özelliÄŸi taşımaktadır.

POLÄ°KÄ°NLÄ°K HÄ°ZMETLERÄ°

KliniÄŸimizin en önemli hizmet alanlarından birisi her gün çok sayıda çocuk ve ailesine ruh saÄŸlığı hizmetinin verildiÄŸi ayaktan hasta tedavi ve takip poliklinikleridir. KliniÄŸimizde saÄŸlık hizmetlerinde tıp doktorları yanı sıra psikologlar, pedagoglar, sosyal çalışmacılar ve psikiyatri hemÅŸireleri görev yapmaktadır. Bu ekip elemanları hastanın çeÅŸitli deÄŸerlendirme aÅŸamasında, gerek nöropsikolojik, gerek gözlem ve aile incelemesi programlarında rol almaktadırlar. Hastalara sunulan tıbbı hizmetin yanı sıra danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunulmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız.

ARAŞTIRMALAR

 AraÅŸtırma alanında hem klinik hem temel bilimlerle iÅŸ birliÄŸinde çeÅŸitli araÅŸtırmalar yürütülmektedir. Son on yıl da çocuk psikiyatrisi branşı açısından çok heyecan verici geliÅŸmeler görülmüştür. Genetik, nörobiyoloji  ve davranış bilimlerinde görülen anlamlı geliÅŸmeler  çocuk psikiyatrisi disiplinin   geliÅŸmesine ciddi katkı saÄŸlamıştır. KlinÄŸimizce yürütülen ve uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. KliniÄŸimizde devam etmekte olan bilimsel çalışmalar uzmanlık öğrencilerinin tez araÅŸtırmalarının yanı sıra farklı alanlarda yürütülen psikiyatrik bozuklukların sıklığı, nedenleri, özellikleri, tanısı ve tedavisini araÅŸtıran çalışmalardan oluÅŸmaktadır.

İLETİŞİM

Akademik Kadro

Deri ve Zührevi Hastalıkları Bilim Dalı

1. Veneroloji Bilim Dalı BaşkanıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Esen ÖZKAYA

 

DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLARI funduszeue.info BAŞKANIfunduszeue.info ÖZKAYA
  
funduszeue.infoRıfkiye KÜÇÜKOĞLU 
funduszeue.info BAYKAL 
funduszeue.info AKDAĞ KÖSE 
  
  
  
Uzm. Dr. Goncagül BABUNA 
Uzm.(Doç.) funduszeue.infoül POLAT EKÄ°NCÄ° 
  
*Veneroloji Bilim Dalı Başkanıfunduszeue.info ÖZKAYA
Doçfunduszeue.infouÅŸ Didem YAZGANOĞLU 
  

TARİHÇE

  yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından Berlin'deki Neu-Köln-Rickersdorf Hastanesi modeline göre Gureba Hastanesine ek bölüm olarak planlanan bina yapımından bir süre sonra 'te kısa dönem Kuduz Müessesesine tahsis edilmiÅŸtir. yılında Atatürk'ün direktifi ile Ä°stanbul Darül-Fünun'un yerine Ä°stanbul Ãœniversitesi kurulmuÅŸtur. Bu modernleÅŸtirmede Vakıf Gureba Hastanesi dermatoloji uzmanı Hulusi Behçet () Ä°stanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi kürsüsü yöneticiliÄŸine "Prof." ünvanı ile getirilmiÅŸtir. Hulusi Behçet'in yılında vefatından sonra klinik yöneticiliÄŸine yılları arasında Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim Ä°ncedayı getirilmiÅŸtir. yılında Vakıf Gureba'da dar alanda faaliyet gösteren dermatoloji kliniÄŸi bugün bulunduÄŸu binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren Ä°stanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji KliniÄŸi'nde anabilim dalı baÅŸkanı olarak görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Yemni, Prof. Dr. Nevzat Öke, Prof. Dr. OÄŸuz Lav, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Ahmet Murat, Prof. Dr. Dilek Kocabalkan Selçuki, Prof. Dr. Gülsevim Azizlerli, Prof. Dr. Güzin ÖzarmaÄŸan olup; tarihinden beri Prof. Dr. Rıfkiye KüçükoÄŸlu Anabilim Dalı baÅŸkanlığında bulunmaktadır.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi eğitime katılım:

Paket program dahilinde Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 6 haftalık sürede 2 grup halinde teorik ve pratik dersler verilmektedir. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri de intörnlük eğitimi sırasında seçmeli dermatoloji stajı alabilmektedir.

Ayrıca Diş Eğitimi Fakültesi Dermatoloji dersleri de öğretim üyeleri arasında dönüşümlü olarak iki ayrı öğretim dönemi halinde verilmektedir.

Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerine Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile ilgili (teorik ve uygulamalı) eğitim funduszeue.info Didem Yazganoğlu tarafından verilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim programları:

İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Alerji Birimi 7 Aralık ve Aralık tarihlerinde Prof. Dr. Esen Özkaya başkanlığında 5 kişilik bir kurs ekibi ile (Uzm. Dr. Didem Yazganoğlu, Dr. Leyla Mirzoyeva, Dr. Sevinç Elinç Aslan, Uzman Biyolog Nilüfer Uzar, sağlık teknikeri Tülay Öztürk) 40 kişilik dermatolog katılımcıya Dermatolojide Alerji Testleri kursu düzenlemiştir.

’den beri her sene dermatoloji asistanlarına yönelik Türk Dermatoloji Derneği tarafından Kış Okulu düzenlenmektedir. Bu eğitime son sene asistanları katılmaktadır. Eğitimci olarak da her sene değişmekle beraber öğretim üyelerimizin bazıları katılmaktadır.

15 günde bir İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dermatopatoloji Birimi ile ortak olarak vaka toplantıları düzenlenmektedir.

Ayda 1 hem Cerrahpaşa hem de İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dermatopatoloji Birimi ile diğer dermatoloji kliniklerinin de katılımıyla gerçekleşen vaka toplantılarına asistanlarımız ve bazı öğretim üyelerimiz katılmaktadır.

Ayda 1 tüm dermatoloji kliniklerinin ortak katılımı ile Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğinin düzenlendiği toplantılara asistanlarımız ve bazı öğretim üyelerimiz katılmaktadır.

Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongrelere asistanlarımız ve öğretim üyelerimiz katılabilmektedir.

Yıllık yayın sayısı (): 11 makale, 1 kitap bölüm yazarlığı, 1 kitap yazarlığı, 9 sözlü sunum / konferans, 8 bildiri

Yıllık poliklinik işlem sayısı ():

Yıllık yatan hasta sayısı ():

Yıllık laboratuvar işlemleri ():

Yıllık biyopsi sayısı ():

Yıllık tedavi amaçlı işlemlerin sayısı ():

Yıllık konsültasyon sayısı ():

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

I. Birim İçi Eğitim

 • 1. Servis DoktorluÄŸu (En az 4 Ay)
 • 2. Poliklinik DoktorluÄŸu (En az 12 Ay)
 • 3. Özel Poliklinikler
 • Behçet PolikliniÄŸi (3 ay, haftada bir gün)
 • Büllü hastalıklar PolikliniÄŸi ve Ä°mmunfloresan laboratuvarı (3 ay, haftada bir gün)
 • Alerji PolikliniÄŸi (3 ay)
 • Fototerapi (3 ay, Genel Poliklinik kapsamında)
 • Kozmetoloji  PolikliniÄŸi (3 ay)
 • CÄ°BH  PolikliniÄŸi (3 ay, Genel Poliklinik kapsamında)
 • 4. Pratik EÄŸitim
 • Punch biyopsi  ( adet)
 • Elektrokoterizasyon ( adet)
 • Prick test (10 adet)
 • Patch test (10 adet)
 • Paterji testi (10 adet)
 • Direkt fungus arama (10 adet)
 • Tzank smear (10 adet)
 • Sarkopt arama (10 adet)
 • Karanlık sahada spiroket tayini (10 adet)
 • Dermatoskopi
 • Dermatolojik fotoÄŸraf çekimi
 • DiÄŸer

II. Birim Dışı Eğitim

 • Zorunlu Rotasyonlar
 • Ä°nfeksiyon Hastalıkları (3 ay)
 • İç Hastalıkları (3 ay)

Bilimsel Faaliyetler

 • 1. Seminer-dergi kulübü ve vaka sunumu (en az 3 tane)
 • 2. Kongre-kurs ve sempozyumlar katilimi en az 1 yurt içi kongreye poster veya sözlü bildiri ile katılım
 • 3. Aylık Dermatoloji / Dermatopatoloji Toplantıları (En az 3’er olgu sunumu)
 • 4. Basili yayinlar (varsa)
 • Uzmanlık Tez EÄŸitimi

HÄ°ZMETLERÄ°MÄ°Z

Fototerapi:

 • funduszeue.infomoterapi (PUVA)
 • funduszeue.info UVB
 • funduszeue.info Band UVB
 • funduszeue.info UVA
 • funduszeue.info PUVA

Küçük Müdahaleler: Elektrokoter; Kriyoterapi; Deri biyopsisi (punch biyopsi)

Dijital Dermatoskopi (MolemaxII)

Alerji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:

 • 1. Delme (Prick) ve çizme (scratch) testleri
 • 2. Yama testi (patch test)
 • 3. Atopi yama testi
 • 4. Fotoyama testi
 • 5. Fiziksel ürtiker testleri

Immunoloji Laboratuvarımızda Yapılan Testler:

 • 1. Direkt immunfloresan inceleme
 • 2. Ä°ndirekt immunfloresan inceleme
 • 3. Desmoglein-1 ve -3

Dermatoloji Merkez Laboratuvarında Yapılan Diğer Testler:

 • - Direkt mantar bakılması (% 20'lik KOH ile),
 • - Vaginal sürüntüden direkt candida aranması,
 • - Spiroket (karanlık saha) aranması,
 • - Sarcoptes scabies, pediculus hum. capitis, peduculus hum. corporis, pht. pubis aranması
 • - Leishmania tropica (ÅŸark çıbanı) (materyal giemsa ile boyanarak mikroskopta),
 • - Corynbacterium minutissimum (materyal metilen mavisi ile boyanarak mikroskopta);
 • - Demodex folliculorum
 • - Mycobacterium lepra,
 • - Bacillus anthracis (ÅŸarbon),
 • - H. ducrei araÅŸtırmaları,
 • - Alınan örnekleri giemsa ve metilen mavisi ile boyama,
 • - Alopesi olan hastalar için DNCB (Dinitroclorobenzen) hazırlanması.

Kozmetoloji Polikliniğinde Yapılan Uygulamalar:

 • 1. Hiperhidroz tedavisi ve kozmetik amaçlı botilinum toksin uygulaması
 • 2. Kimyasal peeling
 • 3. Kozmetik amaçlı dolgu uygulaması
 • 4. ND:YAG  ve KTP LASER (Gemini®)

İLETİŞİM

Akademik Kadro

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı

1. AlgolojiBilim DalıProf. Dr. Ayşegül KETENCİ

TARİHÇE

Tüm dünyada olduÄŸu gibi Türkiye’de de fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları askeri hastanelerde baÅŸlamıştır. Askeriye dışında en eski fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniÄŸi olan Anabilim Dalımız, Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu  tarafından kurulmuÅŸtur.

'da Tıbbiye-i Mülkiye'de Fizikoterapi Enstitüsünü kuran Çubukçu, tıbbiyenin halen içinde bulunduğu Çapa'ya naklinden çok sonra, 'de 35 yataklı Fizikoterapi Enstitüsü ve Kliniği’ni çalışır duruma getirmiştir.

İsmet Çetinyalçın yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Enstitüsü ve Kliniği'nde ilk rehabilitasyon çalışmalarını başlatmıştır. Çetinyalçın yılında, kliniği tümüyle tıbbi rehabilitasyona uygun şekle getirdikten sonra adını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon olarak değiştirmiş ve parapleji, hemipleji, poliomiyelit gibi hastalıkların rehabilitasyonuna başlamıştır. Bu, Türkiye'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon adını alan ilk kürsüdür. Bu tarihten sonra, burada doçent olanlar "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçenti" unvanını almaya hak kazanmışlardır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı günümüzde iki ayrı binada hizmet vermektedir. Bu binalardan ilki tarihi servis binasıdır. Servis binasının giriş katında anabilim dalı başkanı ve öğretim üyelerinin odaları ve sekreterlik bulunmaktadır. İkinci katta ise hasta yatakları, egzersiz ve rehabilitasyon salonları ve tedavi odaları yer almaktadır. Servis binasının üçüncü katında ise asistan ve hemşire odaları ve mutfak bulunmaktadır. Kütüphane, çeşitli laboratuar ve poliklinikler, öğretim üyesi odaları birinci bodrum katında yer almaktadır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı poliklinik binası Acil Cerrahi departmanının karşısında yer almaktadır. İlk katta öğretim üyeleri odaları, genel ve özelleşmiş poliklinikler, çeşitli laboratuarlar, tedavi ve egzersiz salonları ve sekreterlik bulunmaktadır.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

Anabilim Dalı tarafımızdan mezuniyet sonrası eğitim programları kapsamında toplantılar düzenlenmektedir. Son yıllarda düzenlenmiş olan toplantılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yılı Hastalık Sistemi Hastalrında Temel,Tamamlayıcı ve Destekleyidi Tedavi Yöntemleri
Yılı Klinik Araştırma, Planlama ve Uygulama
Yılıİş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi

 

ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI alanımız uygulamalarında temel ve üst düzeyde bilgileri ve becerileri sağlamak üzere düzenlenmiştir. Program asistanlarımıza; klinik uygulamalar, tedavi ve rehabilitasyon stratejilerini tüm yönleriyle tanıştırmayı ve aynı zamanda hem yatan hasta ve hem de poliklinik bazında profesyonel klinik deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bunlara ilave olarak, programımız asistanlarımızın yürüteceÄŸi “dergi kulübü”, “araÅŸtırma” ve “tez”lerle biliminsanı olmalarını ve FTR alanına özgün katkı saÄŸlamalarını vurgulamaktadır.  Asistanlarımızın 6 ana alanda yeterlik kazanması hedeflenmektedir:

Ana HedeflerAyrıntılar
Hasta bakımına ilişkin bilgi ve becerilerHasta değerlendirme işlemlerine ilişkin bilgi ve beceriler, ayırıcı tanıya ilişkin bilgiler, rehabilitatif yaklaşımlar başta olmak üzere farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilere/işlemlere ilişkin bilgiler ve beceriler
Tıbbi bilgiTemel ve klinik bilimlere ilişkin bilgi, uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme, araştırma bilgisi
Kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileriLiderlik becerileri, kişisel gelişime yönelik programlar, eğitim-öğretim prensiplerine ilişkin bilgiler
ProfesyonellikÖğrenmeye adamak, kişisel beceriler kazanmak, iletişim becerileri kazanmak, zamanın ve kaynakların etkin kullanımı, yapıcı eleştiriler yapabilmek, eleştirisel düşünce, problem çözme yeteneği, sorumluluk
Sisteme-dayalı uygulamalarSisteme ilişkin genelgeler, yönetmelikler, ve kanunlar hakkında bilgi, yönetsel beceriler
AraştırmalarBilgiye ulaşabilme / bilgiyi yakalama, bilimsel literatürlerin eleştirisel analizine dayalı klinik fikir yürütebilme becerisi, “Kanıta dayalı tıp uygulamaları” kavramı; tedavi yaklaşımlarının bilimsel prensiplere ve klinik etkinlikle ilgili araştırmalara dayanması, bilimsel araştırmanın klinik pratikten farklı bir aktivite olarak değil, FTR pratik uygulamalarının vazgeçilmez bir bölümü olarak algılanması, araştırmacı kimliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi, FTR alanında yeni kanıtlar oluşturabilmek için güvenilir araştırmalarda yer alınması, araştırmaların sunum ve yazım teknikleri

Klinik EÄŸitimin BileÅŸenleri

Servis, genel poliklinik, özel poliklinikler, konsültasyonlar, rotasyonlar, vizitler

Asistan Eğitim Programı (Didaktik Eğitim)

Seminerler: Her hafta Perşembe günleri arasında yapılır.

Öğle (Çarşamba) toplantıları: Her Çarşamba günü saat arasında tüm asistanlar ve öğretim üyelerinin katılımıyla bilimsel toplantılar yapılır.

Dergi klüpleri: Her toplantıda iki asistan, iki ayrı makale sunar. Her asistana ayrılan süre 30 dakikadır.

Olgu sunumları: Her Salı günü saat arasında OLGU TOPLANTISI yapılır.

Kişisel gelişim programı: Asistanlarımızın program amaçları doğrultusunda kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla bir seri kurs/eğitim toplantısı planlanmıştır.

Bilimsel toplantılar: Asistanlar çeşitli bilimsel toplantılara (Alanımızla ilgili Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar, Kurslar, Sertifika programları) etkin olarak katılmaya teşvik edilirler.

Öğrenci Eğitimi

Asistanlar eğitim ve öğretim becerilerini kazanmak ve geliştirmek üzere; ilk başladıkları zaman en az 3 ay süreyle ders asistanlığı yaparlar, ilgili öğretim üyesi süpervizyonunda öğrenci uygulamalarına katılırlar ve bizzat uygulama işlemlerinde yer alırlar.

Asistanların Değerlendirilmesi

Asistanlar ihtisasın ilk funduszeue.infoında ve daha sonra yılda bir kez olmak üzere; sınavlar, seminerler, dergi klüpleri, servis aktiviteleri, poliklinik aktiviteleri, rotasyonlar, çalışma düzeni, performans ve genel davranışlar açısından ile değerlendirilir.

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANI

Servis: Tarihi binada yer almaktadır. Servisimizde 30 hasta yatarak tedavi görmektedir.
Genel poliklinik: Acil Cerrahi binasının karşısında yer almaktadır. Genel polikliniğimizde günde ortalama 70 yeni hastaya bakılmakta ve diğer hastaların da takipleri yapılmaktadır.
Özelleşmiş poliklinikler: Çeşitli özelleşmiş polikliniklerde spesifik hastalıkların takibi yapılmaktadır. Bu poliklinikler haftanın belirli günlerinde hizmet vermektedir. Özelleşmiş polikliniklerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gün - -
PazartesiOsteoporoz PolikliniğiOmurilik Yaralanmaları Polikliniği, El Rehabilitasyonu Polikliniği
Salı İnme PolikliniğiAyak Hastalıkları Polikliniği
Çarşamba Omurga Hastalıkları Polikliniği, Romatizmal Hastalıkları PolikliniğiKas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Polikliniği
Perşembe Pediatri Polikliniği, Ürojinekoloji PolikliniğiÇene Hastalıkları Polikliniği
Cuma Enjeksion PolikliniğiEnjeksiyon Polikliniği, Manuel Tıp Polikliniği
Asistanlar bu polikliniklerde spesifik sağlık durumları ve işlemleri açısından eğitilirler ve hasta bakım/tıbbi işlem uygulama becerileri kazanırlar. Özelleşmiş polikliniklerden sorumlu öğretim üyeleri bizzat polikliniklerde bulunarak asistanların spesifik konularda eğitim/öğretiminden sorumludur.
Laboratuarlar: Kliniğimizin bünyesinde çeşitli laboratuarlar hizmet vermektedir. laboratuarların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu laboratuarlarda 3’er aylık süreler ile rotasyonel bir asistan görevlendirilir. Sorumlu öğretim üyeleri asistanların elektromiyografi ile ilgili konularda eğitim/öğretiminden sorumludur.
Tarihi Bina Yeni Bina
Elektromiyografi Laboratuvarıİzokinetik Laboratuvarı (Biodex)
Kemik Ölçümü (DXA) LaboratuvarıKemik Ölçümü (DXA) Laboratuvarı
Pedografi LaboratuvarıUltrasonografi Laboratuvarı
Fizik tedavi, egzersiz ve rehabilitasyon salonları: Sofistike cihazlarla donatılmış salonlarda servisimizde yatmakta olan veya ayaktan başvuran hastalar tedavi görmektedirler.
Eğitim programları:
a.  Bel okulu
b.  Dinamik lomber stabilizasyon programı
c.  Ergonomi eÄŸitimi

YILLIK YAYIN SAYISI

GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ

İLETİŞİM

Akademik Kadro

TARİHÇE

MÄ°SYON VÄ°ZYON

ANABİLİM DALIMIZDA TEMEL DEĞERLER VE İLKELER
• Etik kurallara uygunluk
• Güvenirlik ve kalite
• Bilimsellik
• Evrensellik
• Ã‡aÄŸdaÅŸlık
• Ä°nsan haklarına ve çevreye saygı
• Katılımcılık
MÄ°SYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
 
VÄ°ZYON
Göğüs Hastalıkları alanında iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.
 

EĞİTİM

Mezuniyet Sonrası Eğitim

 • Aylık Ä°stanbul  Toraks DerneÄŸi Toplantıları Katkı
 • Türk Toraks DerneÄŸinin Kış Okuluna ve diÄŸer aktivitelerine Katkı
 • Türk Toraks DerneÄŸi Yıllık Kongre Aktivitelerine Katkı
 • Türkiye Solunum ArÅŸatırmaları DerneÄŸi  Yıllık Kongrelerine Katkı

Uzmanlık Eğitim Programı

 • Modül A Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonu
 • Modül B Hava yolu hastalıkları
 • Modül B Torasik tümörler
 • Modül B TB dışı solunum infeksiyonları
 • Modül B Tüberküloz
 • Modül B AkciÄŸer damar hastalıkları
 • Modül B  Mesleki ve çevresel hastalıklar
 • Modül 7:  Diffüz  parankimal ( interstisiyel ) akciÄŸer hastalıkları
 • Modül 8:  Ä°atrojenik hastalıklar
 • Modül 9:  Akut hasar
 • Modül   Solunum yetmezliÄŸi
 • Modül   Plevral hastalıklar
 • Modül   Göğüs duvarı ve diyafram dahil solunum kaslarının
 • Modül Tümör dışı mediastinal hastalıklar
 • Modül 14 Sistemik / akciÄŸer dışı hastalıkların plöro - pulmoner belirtileri
 • Modül Genetik ve geliÅŸimsel bozukluklar
 • Modül Solunumsal hastalıklar ve gebelik
 • Modül Alerjik hastalıklar ( lgE aracılıklı )
 • Modül Eozinofilik hastalıklar
 • Modül Uyku ile iliÅŸkili bozukluklar
 • Modül Ä°mmun eksiklik hastalıkları
 • Modül B Nadir akciÄŸer hastalıkları
 • Modül C Semptomlar ve bulgular
 • Modül D Ä°ÅŸbirliÄŸi ile yapılan giriÅŸimler
 • Modül D AkciÄŸer fonksiyon testi
 • Modül D DiÄŸer giriÅŸimler
 • Modül E: Tedavi modaliteleri ve koruyucu önlemler
 • Modül F: Temel mesleki beceriler
 • Modül G: DiÄŸer uzmanlıklarla paylaşılan alanlarda yeterlik
 • Modül l:  Göğüs Hastalıkları ile iliÅŸkili diÄŸer alanlar

 

HÄ°ZMETLER
YATAK SAYILARIYatak SayısıYatış SayısıY.İ Oranı
Tüberküloz Servisi982
Göğüs Hasta Servisi25
Uyku Bozuklukları Servisi8
    
SayıGünlük Ortalama
Göğüs Hastalıkları Poliklinik Sayısı
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Poliklinik
 
 
 
 
 
 
DİĞER BİLİM DALLARI ROTASYONLARI
İç Hastalıklar- Kardiyoloji-Enfeksiyon Hastalıkları-Radyoloji- Göğüs Cerrahisi
 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Science citation index expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde yıllarına ait yayın sayısı 15Spesifikleşilen alanlar:

1-AkciÄŸer Kanserleri ve EndobronÅŸiyal Tedaviler

2-Nöromusküler hastalıklara sekonder solunumsal problemler

3-Kronik solunum yetmezliÄŸi ve Noninvaziv mekanik ventilasyon

4-Pulmoner Emboli ve Pulmoner hipertansiyon

5-Uykuyla iliÅŸkili solunumsal problemler

6-Tüberküloz

7-Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları

8-Mesleki Akciğer Hastalıkları

funduszeue.info solunum Yol Enfeksiyonlar

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

İLETİŞİM

Halk Sağlığı Bilim Dalları

Akademik Kadro

HALK SAĞLIĞI ANABÄ°LÄ°M DALI 

Başkan: Prof. Dr. Ayşe Emel Önal Halk Sağlığı Bilim Dalları

1.  Çevre SaÄŸlığı Bilim Dalı BaÅŸkanı: Prof. Dr. AyÅŸe Emel ÖNAL

2.   Ä°ÅŸ SaÄŸlığı Bilim Dalı BaÅŸkanı: Prof. Dr. Halim İŞSEVER

3.  Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Bilim Dalı BaÅŸkanı: Prof. Dr. Halim İŞSEVER 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Selma Karabey Prof. Dr. Nuray Özgülnar Prof. Dr. Ayşe Emel Önal Prof. Dr. Halim İşsever Prof. Dr. Sevgi Canbaz Doç Dr. Hülya Gül

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Merve Ören TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ord. Prof. Dr. Julius Hirsch tarafından yılında kuruldu. Daha sonraki Anabilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Zeki Ragıp Yalım, Prof. Dr. Sıtkı Velicangil, Prof. Dr. Övat Güray, Prof. Dr. Yakut Irmak Özden, Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyıldırım ve Prof. Dr. Ayşe Emel Önal'dır.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

MÄ°SYON

Anabilim Dalımızın temel misyonu, fakültemizdeki tıp eğitiminin amacı doğrultusunda öğrencilerimizin bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları için kuramsal ve uygulamalı eğitim yürütmektir. Bunu yaparken ana hedefimiz; öğrencilerimizin birlikte çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan hekimler olarak yetişmeleridir.

VÄ°ZYON

Doğuştan kazanılan temel bir insan hakkı olarak sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin ücretsiz veya kar amacı güdülmeksizin, asıl olarak kamu eliyle sunulduğu bir sağlık sisteminin geliştirilmesine eğitim ve araştırmalarıyla katkı yapan bir anabilim dalı olarak çalışmalarımızı sürdürmektir.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

Kısa Dönem: Anabilim dalımızda "İşyeri ve Çalışan Sağlığı Polikliniği" İstanbul Tıp Fakültesi çalışanlarına ve öğrencilerine yılından itibaren, işten kaynaklanan sağlık sorunlarında hizmet sunmaktadır. Bu poliklinik ayrıca çalışan sağlığına yönelik sorunları önlemek, korunma yolları konusunda danışanlara danışmanlık yapmak ve bağışıklama gereken bireyleri "Aşı Birimi"ne yönlendirerek gerekli aşılarını tamamlamak görevlerini sürdürmektedir. Hedefimiz bu polikliniğimizin çalışmalarını güçlendirerek sürdürmektir.

Yılında Anabilim Dalımızda "Sigara Bırakma Polikliniği" ve "Sigara Bırakma Danışmanlığı" hizmetleri başlamıştır. Ayrıca yılı başından beri Anabilim Dalımız içinde haftada bir gün, "İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği" hizmetleri verilmektedir. Bu iki polikliniğimizin çalışmalarını geliştirerek sürdürmek hedeflerimiz arasındadır.

Orta Dönem: Kamu veya özel sektöre bağlı çalışan çeşitli işyerlerine yönelik sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam becerileri eğitimi ve sigara bırakma konusundaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren sağlığı geliştirme programları düzenlenmesi hedeflenmektedir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından düzenlenen Çevre Sağlığı ve diğer konularda sertifikalı uzaktan eğitim programlarında Anabilim Dalımız öğretim üyeleri eğitici olarak görev yapacaklardır.

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER VE HİZMET

1.       Yan Dal Uzmanlık EÄŸitimi

Anabilim Dalı içinde Çevre Sağlığı, Tıpta Bilgisayar Uygulamaları ve İş Sağlığı Bilim Dalları bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızda yılından itibaren Protokollü İş ve Meslek Hastalığı yan dal uzmanlık eğitimi ve yılından itibaren de Çevre Sağlığı yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

İş ve Meslek Hastalıkları yan dal eğitim programı yılında açılmıştır. Bugüne kadar programda bir öğrenci yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olup, halen iki uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır. İlgili yan dal programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi arasında yılında işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu protokol çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binasında, eğitim öğretim yılında üçüncüsü yapılacak olan "Meslek Hastalıkları Günleri" aylık toplantıları düzenlenmektedir.

yılından itibaren Çevre Sağlığı yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Halen iki uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

2.        Bilimsel AraÅŸtırmalar

Öğretim üyelerinin yönetiminde genç araştırmacıların ve öğrencilerimizin aktif katılımıyla toplum tabanlı saha çalışmaları ve alan taramalarını da içeren bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Araştırmalarımızda hem niceliksel hem de niteliksel yöntemlere yer verilmektedir. Ayrıca araştırma konusuna bağlı olarak odyometrik testler, solunum fonksiyon testi, kanda kurşun düzeyi analizi, kapalı yer havasında karbon monoksit ve formaldehit ölçümü, havanın ve suyun mikrobiyolojik incelenmesi gibi tetkikler de kullanılmaktadır. Her sene iki farklı iş kolunda görülen mesleki hastalıklarla ilgili araştırmalar yürütülmekte, çalışanların periyodik muayeneleri yapılmakta ve iş sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim verilmektedir.

3.       SaÄŸlık EÄŸitimi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, çevresel etkenler ve beslenmenin sağlıkla ilişkisi, bulaşıcı hastalıklar, çocuk sağlığı, aşılar, savunmasız gruplar, afet yönetimi, üreme sağlığı, toplum ruh sağlığı ve halk sağlığının diğer konularında sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitim programları planlayıp uygulamaktadır.

4.        Kurumlar/Sektörlerarası Ä°ÅŸbirliÄŸi

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, okullar, belediyelerle, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmaktayız. Bilimsel çalışmalarımızın daha kapsayıcı olabilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için bu işbirliğini önemsemekteyiz. Bu kurumların yürüttükleri projelere bilimsel destek ve danışmanlık hizmeti sunulmakta, Anabilim Dalımız Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA) ile işbirliği içinde periyodik olarak sempozyumlar ve eğitimler gerçekleştirmektedir.

Anabilim Dalımız iki yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen Toplum Ruh Sağlığı Sempozyumu ve çalıştaylarını düzenleyen kurumlar arasında yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğretim üyelerimiz ve uzmanlık öğrencilerimiz araştırmacı olarak çalışmakta ve Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde öğrencilerimize İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışmaları tanıtılmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızın Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlükleri ile de çalışma protokolleri vardır ve öğrencilerin saha eğitimleri bu ilçelerde de yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra öğretim üyelerimiz ve uzmanlık öğrencilerimiz İstanbul Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi'nin sürveyans, önleme ve kontrol çalışmalarına, İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Birimine, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinin Yemek Hizmetleri yönetim sürecine de etkin olarak katkı sunmaktadır.

Anabilim Dalımız ayrıca üniversitemizin araştırmacılarına araştırma planlama ve biyoistatistik analizler konularında akademik destek vermektedir.

SERTÄ°FÄ°KA PROGRAMLARI

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA) ile işbirliği ile İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda düzenlediği eğitimler için katılımcı sertifikası vermektedir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde organize edilen "İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Programı"nda öğretim üyelerimiz eğitimci olarak katkı sunmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı koordinasyonunda yürütülen öğretim üyelerine yönelik "Eğitici Becerileri" sertifika programına öğretim üyelerimiz eğitmen olarak katılmaktadır. İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Aile danışmanlığı sertifika programına öğretim üyelerimiz eğitmen olarak katılmaktadır.

PROJELER

Ulusal projeler

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, , Arçelik AR-GE, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği, Çocuk Sağlığı Derneği ile işbirliğinde çok sayıda projede yürütücü, danışman, eğitmen ve araştırmacı olarak görev üstlenilmiştir.

Uluslararası projeler

Anabilim Dalımızca DSÖ, UNFPA, UNICEF, NATO, CEDPA, Avrupa Birliği, Columbia Üniversitesi gibi kurumlarla işbirliği içinde yürütülen çok sayıda projeye danışman, eğitmen, araştırmacı olarak katkı sağlanmaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri tarafından akademik yılında SCI-SCIE de ve yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısı 16'dır.

ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı

Çevre sağlığı, demografi, iş sağlığı, genç sağlığı, okul sağlığı, yaşlı sağlığı, kadın sağlığı, cinsel sağlık/üreme sağlığı, göçmen sağlığı, toplum ruh sağlığı, toplum beslenmesi, insan ticareti mağdurları, seks işçileri gibi savunmasız gruplar özel araştırma ve hizmet alanlarıdır.

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mezuniyet öncesi

Anabilim Dalımız hem İngilizce, hem de Türkçe Tıp Programında eğitime katkı vermektedir. 1.sınıfta 21 saat süreyle "Halk Sağlığına Giriş" dersleri, 5.sınıfta yedi grup halinde 51 saat süreyle "Halk Sağlığı" dersleri, ödev çalışmaları ve alan gezileri yapılmaktadır. Altıncı sınıf öğrencileri ise bir hafta katılımlı eğitim yöntemleri ile kurs şeklinde yürütülen kuramsal eğitimi takiben aile sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüğü rotasyonlarını içeren beş haftalık uygulamalı eğitim almaktadırlar. Ayrıca "Sağlığın Sosyal Belirleyicileri", "Toplum Ruh Sağlığı", "Bilimsel Araştırma Yöntemleri" konulu seçmeli dersler Anabilim Dalımızın öğretim üyelerinin yönetiminde yürütülmektedir. Öğretim üyelerimiz fakültemizin 1. yıl tıp öğrencilerinin beceri laboratuvarı çalışmalarında, 2. yıl tıp öğrencilerine yönelik düzenlenen "Nitelikli hekimliğe giriş" dersinde, "Simüle hasta uygulaması" ve "Hastane infeksiyonlarının önlenmesi" konulu beceri laboratuvarı uygulamalarında görev üstlenmektedir. Fakültemizin 2. ve 3. Sınıf dilimlerinde Halk Sağlığı Anabilim dalının ikişer teorik ders saati vardır.

Mezuniyet sonrası

Anabilim Dalımızda mezuniyet sonrası diplomalı eğitim programları kapsamında tıpta uzmanlık eğitiminin yanısıra, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Halk Sağlığı alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisans eğitimleri verilmektedir.

Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitiminin süresi 4 yıldır. Asistanlarımız ilk bir yılda yoğun bir kuramsal ve uygulamalı eğitim alırken, eş zamanlı olarak öğretim üyelerinin liderliğinde yürütülmekte olan araştırmalara ve diğer akademik etkinliklere katılmaktadır. Ardından Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği gereğince kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları, psikiyatri ve göğüs hastalıkları anabilim dallarında birer ay olmak üzere toplam 6 ay süreyle klinik rotasyonlarını tamamlarlar. Saha rotasyonlarını İl Halk Sağlığı Başkanlığında 3 ay, İlçe Sağlık Müdürlüğünde ay, Halk Sağlığı Laboratuvarında 15 gün olacak şekilde tamamlayarak bir yıllık rotasyonlarını bitirmiş olurlar. İki yılını tamamlayan uzmanlık öğrencisi uzmanlık tez konusunu alır ve tezini tez danışmanı yürütücülüğünde tamamlarken anabilim dalındaki poliklinik hizmetlerine katkı sağlar.

İş ve Meslek hastalıkları Yan dal Uzmanlık eğitimi süresi 3 yıldır. Halk sağlığı, göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanları bu eğitime başvurabilmektedir. Bu eğitim programı sırasında asistanlar klinik rotasyonları yanı sıra meslek hastalıkları hastanesinde rotasyon yapıp, işyeri gezileri yanı sıra eğitim ve öğretim faaliyetleri yanı sıra İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmetlerine katkı sağlamaktadır.

Çevre Sağlığı Yan dal Uzmanlık Eğitimi 2 yıldır. Bu sürenin 3 ayı İl Halk Sağlığı Laboratuvarında rotasyon olarak yapılmaktadır. Kalan sürede teorik eğitim ve çevre sağlığı konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Yüksek lisans eğitimine sağlık bilimleri ve sağlıkla ilgili diğer disiplinlerden öğrenci kabul edilmekte olup, eğitimin bir yılı ders, bir yılı tez dönemi olarak planlanmıştır. Doktora eğitimine ise tıp fakültesi mezunları ve halk sağlığı yüksek lisansı olanlar kabul edilmekte olup, genel olarak iki yıl ders süresi, iki yıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yılda doktora eğitimini tamamlamaktadırlar. Halk Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programında temel halk sağlığı, biyoistatistik, bulaşıcı hastalıklar, epidemiyoloji, sağlık yönetimi, çevre sağlığı, iş sağlığı, sağlık ekonomisi, nüfusbilim, toplum beslenmesi, üreme sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme gibi temel halk sağlığı konularının yanısıra öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre seçebilecekleri, sosyal bilim konularını ve halk sağlığının özgün çalışma alanlarını içeren dersler de yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Ders Programının konuları İş ve Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, İş Sağlığı Mevzuatı, İş Sağlığı Epidemiyolojisi, Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi, Ergonomi, İş Hijyeni, Temel Halk Sağlığı, Çevre Sağlığına Giriş, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Davranış Odaklı İş Güvenliği, Toksikoloji, İş Sağlığında Risk Grupları, İş Sağlığında Sağlık Eğitimi ve İletişim, Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi ve Kontrolü, Ekonomi ve İş Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleridir.

Ek olarak Fakültemize yeni başlayan asistanlara yönelik olarak yürütülmekte olan uyum eğitimlerinde hasta-hekim iletişimi, hastane infeksiyonlarının önlenmesi konuları öğretim üyelerimizin katkılarıyla yürütülmektedir.

FOTOĞRAF


İLETİŞİM

Dahili +90 20 00 -  

E-posta [email protected]

Akademik Kadro

İç Hastalıkları Bilim Dalları

1. AllerjiBilim Dalı BaÅŸkanı Prof. Dr Bahattin ÇOLAKOĞLU
2. Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
3. FizyopatolojiBilim Dalı Başkanı
4. GastroenterohepatolojiBilim Dalı Başkanıfunduszeue.info Fatih BEŞIŞIK
5. Genel DahiliyeBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Bülent Saka
6. GeriatriBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mehmet Akif KARAN
7. HematolojiBilim Dalı Başkanıfunduszeue.info NALÇACI
8. NefrelojiBilim Dalı BaşkanıProf Dr. Aydın Türkmen
9. RomatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mahdume Lale ÖÇAL
Tıbbi GenetikBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Şükrü PALANDUZ
Tıbbi OnkolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sezai VATANSEVER

HAKKIMIZDA

Endokrin01

 

Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve kuruluÅŸ tarihleri Tablo 1’de gösterilmiÅŸtir) ve Acil Biriminde 58 Öğretim Ãœyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. ’den günümüze kadar  görev yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı  BaÅŸkanları ve görev süreleri ise Tablo 2’de gösterilmiÅŸtir.

 

Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri

* ’de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuşlar, ’te Gastroenterohepatoloji şeklinde birleşmişlerdir.

Tablo 2: Anabilim Dalı Başkanları ve görev yaptıkları dönem


Anabilim Dalı Başkanı

Görev süresi

Prof. Dr. Cihad AbaoÄŸlu

Prof. Dr. Ä°lhan Ulagay

Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk

Prof. Dr. Ali Görpe

Prof. Dr. Ergin Sencer

Prof. Dr. Atilla Ökten

Prof. Dr. Murat Dilmener

Prof. Dr. Kerim Güler

Prof. Dr. Şükrü Palanduz

Prof. Dr Meliha Nalçacı


TARİHÇE

Ülkemizde modern tıp eğitiminin, askeri hekim yetiştirmek amacıyla ’da kurulan “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ile başladığı kabul edilir. Sivil Tıbbiye ise yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye” adıyla kurulmuştur. yılında, o sırada Haydarpaşa’daki modern binada bulunan iki Tıbbiye, Tıp Fakültesi adıyla birleşmiştir. Bu dönemde fakülte bünyesinde 3 dahiliye kliniği olduğu bilinmektedir. Fakülte, yılında kısa süreliğine İstanbul’ taşınmış, bu sırada Gureba Hastanesi’nde 1. Dahiliye ve Cerrahpaşa Hastanesi’nde de II. Dahiliye olma üzere dahiliye kliniklerinin sayısı ikiye inmiştir. Haydarpaşa’ya geri dönüldükten sonra da bu iki kliniğin çalışmaları devam etmiştir.

yılında Cerrahpaşa’da I. Dahiliye kliniği açılmış, başına o sırada İstanbul Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp getirilmiştir. II. Dahiye kliniği ise aynı zamanda Tıp Fakültesi dekanı olan Ord. Prof. Tevfik Sağlam yönetiminde Aşağı Gureba hastanesinde açılmıştır. Onun bu görevden ayrılmasından sonra yılında kliniğin başına önce Ord. Prof. Dr. Erich Frank, sonra da Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil gelmiştir. yılında Çapa’da Yukarı Gureba hastanesinde Prof. Dr. Tevfik Sağlam tarafından III. Dahiliye Kliniği açılmıştır. Klinik, yılına kadar Ord. Prof. Tevfik Sağlam, daha sonra da Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli () ve Doç. Dr. Cihat Abaoğlu tarafından yönetilmiştir. yılında II. ve III. Dahiliye klinikleri kaldırılarak yerine Çapa İç Hastalıkları Kürsüsü kurulmuş, başına Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil getirilmiştir. Aşağı ve Yukarı Gureba Kliniklerinde çalışmalarını sürdüren kürsü, yılında iki İç Hastalıkları Kliniği olarak ayrılmıştır: I. İç Hastalıkları Kliniği’nin başkanlığına Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, II. İç Hastalıkları Kliniğinin de başına ise Prof. Ord. Dr. Arif İsmet Çetingil getirilmiştir. yılında I. İç Hastalıkları Kliniğinde Allerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Dahiliye, Hematoloji, Hepatoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, ve Romatoloji seksiyonları kurulmuştur. Aynı tarihlerde, II. Dahiye kliniğinde de Genel Dahiliye, Kardiyoloji, Akciğer Hastalıkları, Nefroloji, Endokrinoloji-2 ve Hematoloji seksiyonlarının mevcut olduğunu görüyoruz. yılında da Tıbbi Genetik seksiyonu kurulmuştur.

yılında yeni Ãœniversiteler Kanunuyla Ä°stanbul Tıp Fakültesinde kurulan tek İç Hastalıkları Kürsüsüne BaÅŸkan olarak Prof. Dr. C. AbaoÄŸlu atanmıştır. yılında Prof. Dr. Müfide Küley’in emekliye ayrılması ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı altında birleÅŸtirilmiÅŸ ve baÅŸkanlığına Prof. Dr. Ä°lhan Ulagay  atanmıştır. 6 Kasım tarihinde yürürlüğe giren sayılı Yüksek Öğrenim Kanununa göre Ä°stanbul Tıp Fakültesi Bölümler, Anabilim Dalları ve Bilim Dalları olarak yeniden organize edilmiÅŸtir. tarihinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı, tarihinde Ä°nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, tarihinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve ’da da Kardiyoloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak, ayrı ayrı Anabilim dalı olarak kurulmuÅŸlardır.

Günümüzde 12 Bilim Dalı (Bilim Dalları ve kuruluÅŸ tarihleri Tablo 1’de gösterilmiÅŸtir) ve Acil Biriminde 63 Öğretim Ãœyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. ’den günümüze kadar  görev yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı  BaÅŸkanları ve görev süreleri ise Tablo 2’de gösterilmiÅŸtir.

Tablo 1: Bilim Dalları ve kuruluş tarihleri

Bilim DalıKuruluş tarihi
Allerji
Hematoloji
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Nefroloji
Romatoloji
Gastroenterohepatoloji*,
Fizyopatoloji
Tıbbi Genetik
Genel Dahiliye
Tıbbi Onkoloji
Geriatri

* ’de Gastroenteroloji ve Hepatoloji olarak kurulmuşlar, ’te Gastroenterohepatoloji şeklinde birleşmişlerdir.

Tablo 2: Anabilim Dalı Başkanları ve görev yaptıkları dönem

Anabilim Dalı BaşkanıGörev süresi
Prof. Dr. Cihad AbaoÄŸlu
Prof. Dr. Ä°lhan Ulagay
Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim
Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk
Prof. Dr. Ali Görpe
Prof. Dr. Ergin Sencer
Prof. Dr. Atilla Ökten
Prof. Dr. Murat Dilmener
Prof. Dr. Kerim Güler
Prof. Dr. Şükrü Palanduz


MÄ°SYON VÄ°ZYON

MÄ°SYON

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında yüksek teknoloji kullanarak sağlık hizmeti vermek, diğer taraftan uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

VÄ°ZYON

Anabilim Dalımız bünyesinde Genel Dahiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenterohepatoloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Geriatri, Genetik, Tıbbi Onkoloji ve Allerji Bilim Dalları yanı sıra Acil Birimi, Biyokimya laboratuvarı, Bilim Dallarına özel laboratuvarlar, diyaliz ünitesi, endoskopi ünitesi, kemik iliği transplantasyon ünitesi, aferez laboratuvarı ve görüntüleme merkezi bulunmaktadır. Toplam yatak ve çok sayıda poliklinikle sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda teorik ve pratik içerikli öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi verilmekte, ayrıca tüm bilim dallarında yan dal uzmanı yetiştirilmektedir. Kliniğimiz içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve laboratuvar araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu imkanlarla Anabilim Dalımızda sağlık hizmetinde mükemmelliğin yakalanması yanı sıra bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımı amaçlanmıştır.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

1. Kısa dönemde İç Hastalıkları Uzmanlık EÄŸitiminin ulusal ve uluslar arası akreditasyonu hedeflenmektedir.

2. Orta dönem hedeflerimiz mezuniyet öncesi ve uzmanlık eÄŸitiminde sahip olduÄŸumuz kalitenin korunup geliÅŸtirilmesi ve yeni yapılacak binalarda yüksek kaliteli saÄŸlık hizmeti sunmaktır.


EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Mezuniyet öncesi eğitimin 3., 4. ve 5. sınıflarında teorik dersler verilmekte ve hasta başı uygulamalar yapılmaktadır. 6. sınıfta 12 haftalık İç Hastalıkları rotasyonu vardır. Öğrenciler bu dönemde klinik çalışmaların içinde aktif olarak yer alırlar, kliniklerde, polikliniklerde çalışırlar, bilimsel etkinliklere katılırlar.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 11 Bilim Dalı ve Acil Dahiliye Biriminde yapılan rotasyonlarla yürütülmektedir.

itfgenel6

HÄ°ZMET

KONSÃœLTASYON: Ä°Ã§ Hastalıkları bilim dalları arasında ve diÄŸer anabilim dallarına konsültasyon hizmeti verilmektedir.

AKADEMÄ°K İŞBÄ°RLİĞİ: Ä°Ã§ Hastalıkları Anabilim Dalına baÄŸlı bilim dallarının ulusal ve uluslar arası çok sayıda akademik iÅŸbirlikleri mevcut olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının baÄŸlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

SERTÄ°FÄ°KA PROGRAMLARI: Ä°Ã§ Hastalıkları Anabilim Dalına baÄŸlı bazı bilim dalları tarafından sertifikalı eÄŸitim programları yürütülmekte olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının baÄŸlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

LABORATUVAR: Ä°Ã§ Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Allerji, Hematoloji ve Tıbbi Genetik Laboratuarları hizmet vermektedir.

PROJELER: Ä°Ã§ Hastalıkları Anabilim Dalına baÄŸlı bazı bilim dalları tarafından ulusal ve uluslar arası katılımlı projeler yürütülmekte olup bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili bilim dallarının baÄŸlantılarını izleyerek ulaşılabilir.

 

dahiliye

BÄ°LÄ°M DALLARI

genetik02

İLETİŞİM

Dahili: +90 20 00 -

Fax:+90 42 08

E-posta:   [email protected]

URL: funduszeue.info

Akademik Kadro


TARİHÇE

MÄ°SYON VÄ°ZYON

EĞİTİM

İLETİŞİM

Tel 22 00     Dahili No:
Fax 
E-posta 
URL 

Akademik Kadro

TARİHÇE

Sağ kalp kateterizasyonu yapıldı (Türkiye’de ilk). “EKG laboratuvarı” kuruldu. Kardiyoloji Bilim Dalı adını aldı. 2. Dahiliye binasına taşındı. “Koroner Yoğun Bakım Ünite”si (Türkiye’de ilk) kuruldu. “Hemodinami ve anjiyokardiyografi laboratuvarı” kuruldu. “Efor testi laboratuarı” ve “Fonokardiyografi laboratuvarı” kurulmuştur. Kalıcı kalp pili takıldı ve “Pacemaker Polikliniği” kuruldu. Sağ-sol kalb kateterizasyonu yapıldı.

Sağ kalp kateterizasyonu yapıldı (Türkiye’de ilk).

“EKG laboratuvarı” kuruldu

Kardiyoloji Bilim Dalı adını aldı.

2. Dahiliye binasına taşındı.

“Koroner Yoğun Bakım Ünite”si (Türkiye’de ilk) kuruldu.

“Hemodinami ve anjiyokardiyografi laboratuvarı” kuruldu.

“Efor testi laboratuarı” ve “Fonokardiyografi laboratuvarı” kurulmuştur.

Kalıcı kalp pili takıldı ve “Pacemaker Polikliniği” kuruldu.

Sağ-sol kalb kateterizasyonu yapıldı.

İç Hastalıkları (şu andaki konuma) taşınıldı.

Ekokardiyografi laboratuvarı kurulmuştur.

Sones metodu ile “koroner anjiyografi” yapıldı.

Judkins metodu ile koroner anjiyografi yapıldı.

Temel Elektrofizyolojik İncelemelr başladı.

10 yataklı “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi” açıldı.

Ilk koroner anjiyoplasti (PTCA) yapıldı.

İlk perkütan “balon valvüloplasti” yapıldı.

“Lipid polikliniği’, “kalp kapak hastalıkları polikliniği”, “hipertansiyon polikliniği” ve “koroner kalp hastalığı polikliniği” açıldı.

“Kardiyoloji Anabilim Dalı” kuruldu.

8 yataklı özel servis açıldı.

Yenilenerek 10 yataklı “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi” devreye sokuldu.

“Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı” açılarak elektrofizyolojik inceleme ve rutin ablasyon başladı.

Türkiye’de ilk kez transpektoral ICD takıldı.

“Aritmi polikliniği” ve “ICD polikliniği” açıldı.

12 yataklı “Aritmi Yoğun Bakım Ünitesi” kuruldu.

Perkütan “koroner aterektomi” ve “koroner stent” uygulamaları başladı.

Primer PTCA+Stent uygulamaları başladı.

3. Bodrum Kardiyoloji Anabilim Dalı’na katıldı.

IVUS uygulaması bailatıldı.

ve Kütüphane, dokümantasyon merkezi, 70 kişilik seminer salonu ve deneysel hayvan laboratuarı’nın bulunduğu 3 katılı yeni “akademik kardiyoloji ünitesi” binası hizmete açıldı.

A Blok 1. ve 2. kat servisler tümü ile yenilendi. Tüm odalar (Banyo-WC, LCD TV, buzdolabı, klima, telefon) tek ya da iki kişilik hale getirildi.

Üç boyutlu haritalama sistemi yenilendi.

Poliklinik ve non-invazif laboratuarların olduğu kat yenilendi.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi monitor sistemleri ve servis yenilendi.

Yeni Anjiyografi laboratuarı kuruldu.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

İDARI GÖREVLER

Kardiyoloji öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Ertem () ve Prof. Dr. Faruk Erzengin () İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yapmışlardır. Prof. Dr. Kamil Adalet, yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Onkoloji Enstitütüsü) “Tıbbi Direktörlüğü”, yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi senator olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Kamil Adalet, yılından itibaren “rektör yardımcılığı” ve “İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığı” görevlerini sürdürmektedir.

Diğer İdari Görevler: Prof. Dr. Ferruh Korkut ve Prof. Dr. Taner Gören İstanbul Tabip odası başkanlığı yapmıştır.

ÖZEL ARAŞTIRMA VE HIZMET ALANLARI

İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Türkiye’de “Girişimsel Elektrofizyoloji” alanında önemli bir araştırma, eğitim ile referans merkezi ve öncü olma niteliğini sürdürmektedir. Türkiye’nin hemen tüm üniversitelerinden aritmi hastaları sevk edilmektedir. Halen üç boyutlu haritalama sistemlerinin her ikisine de sahip tek merkezdir. Girişimsel Kardiyoloji alanında da İstanbul’un en önemli merkezlerinden biridir. Akut miyokard infarktüsünü çağdaş tedavisinde en önemli yeri tutan primer PTCA işlemini 24 saat/ gün yapan ender merkezlerden biridir.

EMEKLI OLANLAR VEYA AYRILAN ÖĞRETIM ÜYELERI

Kardiyoloji Bilim Dalı BaÅŸkanlıklarını sırasıyla Prof. Dr. Remzi Özcan () ve Prof. Dr. Güngör Ertem (), Kardiyoloji Anabilim Dalı BaÅŸkanlıklarını ise Prof. Dr. Güngör Ertem (), Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk (), Prof. Dr. Önal Özsaruhan (), Prof. Dr. Mehmet Meriç () ve Prof. Dr. Kamil Adalet (, ) yapmışlardır.

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk

Prof. Dr. Önal Özsaruhan

Prof. Dr. Özen Güven

Prof. Dr. Mehmet Meriç

Prof. Dr. Yılmaz Nişancı

Prof. Dr. Nevres Koylan

Prof. Dr. Dursun Atılgan

Prof. Dr. Ercüment Yılmaz

Uzm. Dr. Ömer Okur

VEFAT EDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Remzi Özcan,

Prof. Dr. Rasim Berkmen

Prof. Dr. Emir Özkan

Prof. Dr. Kadri Işık

Prof. Dr. Güngör Ertem

Prof. Dr. Ferruh Korkut

İLETİŞİM

Akademik Kadro

Nöroloji Bilim Dalları

1. Çocuk NörolojisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zühal YAPICI
2. Klinik NörofizyolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mehmet Barış BASLO
3. Nöromüsküler HastalıklarıBilim Dalı Başkanıfunduszeue.info Yeşim PARMAN

TARİHÇE

İstanbul Darülfünunu Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye’si Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almış, Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri önce Bakırköy’e, ardından da ’da Haseki ve Cerrahpaşa’ya taşınmıştı; birkaç yıl sonra da bütünü ile Cerrahpaşa’da toplanmıştı. yılında funduszeue.info Tükel, Doçfunduszeue.info Aktin ve Uz. funduszeue.info Baslo Cerrahpaşa’daki Nöroloji Kliniğinden ayrılarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğini kurmuşlardır. Bu dönemde Dr Erhan Oğul da kliniğin ilk asistanı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine geçmiştir. Bu tarihten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine asistan alınmaya başlanmış, ilk olarak Dr Gençay Gürsoy ve Dr Ataman Tangör asistan olarak kabul edilmiştir. yılında Doç Dr. Coşkun Özdemir, Doç Dr Ahmet Çalışkan ve Doç Dr Hıfzı Özcan’ın katılması ile çekirdek kadro oluşmuştur.

Emekli öğretim üyeleri: Prof. Dr. Kenan Tükel, Prof. Dr. Edip Aktin, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Çalışkan, Prof. Dr. Hıfzı Özcan, Prof. Dr. Aynur Baslo, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Reha Tolun, Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör, Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof Dr Sara Bahar, Prof Dr Jale Yazıcı, Prof Dr Murat Emre, Prof Dr Gülşen Akman-Demir

Akreditasyon (eğitim/hizmet) : Kliniğimiz Avrupa Nöroloji Board'u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir.

MÄ°SYON VÄ°ZYON

MÄ°SYON

Nörolojinin her alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından ülkenin ve bölgenin en iyi merkezlerinden birisi olma konumunu sürdürmek ve daha ileriye götürmek.

VÄ°ZYON

Mevcut uluslar arası ilişkilerimizi geliştirerek ve bilimsel araştırma potansiyelimizi ivmelendirerek dünya nörolojisinde araştırma ve eğitim açısından lider konuma yerleşmek.

EĞİTİM

Mezuniyet öncesiTıp Fakültesi Nöroloji stajı 5. yılda Nöroşirurji stajı ile birlikte toplam 6 haftalık bir dönem içinde yapılmaktadır. Bu dönemin 3 haftasında öğrenciler her gün sabah saatlerinde önce ikili gruplar halinde öğretim üyesi ile hastaya yaklaşım ve uygulama yaparlar, ardından grup halince tek bir öğretim üyesi ile nöroloji pratik derslerini yaparlar; öğleden sonraları da nöroloji ve nöroşirurji teorik dersleri anlatılıfunduszeue.infoğer derslere katılım: Tıp fakültesinin 3. yılında nörolojik semiyoloji dersleri iç hastalıkları ders programı içinde anlatılır. Diş Hekimliği Fakültesinde ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda da nöroloji dersleri kliniğimiz öğretim üyelerince yürütülür. Ayrıca 2. sınıf modül derslerinde öğretim üyelerimizin katkıları vardıfunduszeue.infon eğitimiHer sabah acil vaka toplantısında bir önceki gece nöbette görülen vakalar tartışılır; bu eğitime bütün asistanların katılımı funduszeue.info Perşembe arasında yürütülen olgu toplantılarında ilk bölümde birimler sıra ile eğitici bir olgu sunumu ve tartışması yaparlar. Ardından çözümlenememiş olguların tartışıldığı ve klinik dışından da olguların önceden bildirilerek danışılmasına açık olan ikinci bölüm gelir. Bu toplantılardan her ayın ilki morbidite-mortalite toplantısı şeklinde düfunduszeue.info pazartesi öğlen saatlerinde epilepsi ve EEG toplantıları yürütülüfunduszeue.info cuma öğlen saatlerinde dergi kulübü yürütülüfunduszeue.info Perşembe öğlen saatlerinde başağrısı olgu toplantıları yürütülür. Bu toplantıların aybaşında olanlarında ise nöroradyoloji eğitimi yapılıfunduszeue.info pazartesi ve çarşamba öğretim üyesi eşliğinde temel nöroloji ve nöro-anatomi kitaplarından konular okunarak tartışılıfunduszeue.info birimin de kendi içinde haftada bir gün eğitim seminerleri yapılır

Mezuniyet sonrasıMezuniyet sonrası eğitim kursu, 25 yıldır her yıl Mayıs ayında düzenlenir. Kliniğin öğretim üyeleri veya yurt içinden ya da yurt dışından davetli öğretim üyelerinin seminerlerini kapsayan bir toplantıdıfunduszeue.info-EMG kursu, 5 yıldır her yıl Mart ayında düzenlenir. Katılımcıların interaktif yöntemle EEG ve EMG öğrenmelerini hedefleyen 5 günlük bir toplantıdıfunduszeue.infoık eğitim programları:Nöroloji uzmanlık eğitimi: Kliniğimiz Avrupa Nöroloji Board’u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir.Çocuk nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimi (Mevzuat değişikliği nedeni ile şu an aktif olarak yürütülememektedir)Elektronörofizyoloji yüksek lisans programı (İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ve DETAE ile işbirliği içinde yürütülmektedir)Sinirbilim yüksek lisans ve doktora programı (İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ve DETAE ile işbirliği içinde yürütülmektedir)Rotasyoner eğitimi: Yurt içi ve dışından nörolojinin her alanında rotasyonere resmi yazışmalar çerçevesinde eğitim verilmektedir.

Yıllık yayın sayısı (): Anabilim dalımız öğretim üyelerinin eğitim yılında SCI ve SCI-E kapsamına giren uluslar arası hakemli dergilerde toplam makalesi yayınlanmıştır.

HÄ°ZMET

Genel nöroloji polikliniği

Acil nöroloji polikliniği

Nöroloji acil servisi

Nöroloji konsültasyon hizmetleri

Nöroloji yan dal hizmetleri

Çocuk nörolojisi

Klinik nörofizyoloji

Diğer nöroloji alt-birimleri

Serebrovasküler hastalıklar: yataklı servis, 4 yataklı nöroloji yoğun gözetim ünitesi ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Nöromüsküler hastalıklar: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Davranış nörolojisi ve hareket bozuklukları: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

MS ve demiyelinizan hastalıklar: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Epilepsi: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Çocuk Nörolojisi: yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Başağrısı: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Nöro-Behçet: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Botulinum toksini polikliniği: ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir

Yataklı hasta takibi: Kliniğimizde inme ünitesinde 8, nörolojik yoğun gözetim ünitesinde 4, çocuk nörolojisi servisinde 6, geri kalan 28’i genel nöroloji ve nöroloji alt-birimlerine ait olmak üzere toplam 45 hasta yatağı, bir adet 24 saat devamlı video monitorizasyon yatağı, acil serviste de 6 adet gözlem yatağı mevcuttur. Yataklar reel hesaplama ile tama yakın doluluk oranına sahiptir.

Ayaktan poliklinik hizmeti: 7 gün 24 saat sürdürülen acil nöroloji polikliniğinin yanı sıra, haftanın her günü genel nöroloji polikliniği ve çocuk nörolojisi yürütülmektedir. Bunların dışında, pazartesi günleri Multipl skleroz ve demiyelinizan hastalıklar polikliniği, Salı günleri Davranış nörolojisi ve demans polikliniği, salı günleri Serebrovasküler hastalıklar polikliniği, salı ve çarşamba günleri Epilepsi polikliniği, salı ve perşembe günleri Botulinum toksin enjeksiyonu polikliniği, çarşamba günleri Çocuk nörolojisi polikliniği, çarşamba günleri Nöromüsküler hastalıklar polikliniği, çarşamba günleri Nöro-Behçet ve vaskülit polikliniği, perşembe günleri Hareket bozuklukları polikliniği, cuma günleri de Baş ağrısı polikliniği yürütülmektedir. Bütün bu polikliniklerde bir ayda görülen toplam hasta sayısı yaklaşık ’dür.

Laboratuar hizmetleri: Nöro-sonoloji (doppler ultrasonografi), Nöropsikoloji, EEG, video EEG (kısa ve uzun süreli 2 ünite), EMG, uyarılmış potansiyel ve manyetik stimülasyon laboratuarlarının yanı sıra, nöromüsküler hastalıklar inceleme laboratuarı ve bu laboratuar bünyesinde hizmet veren klinik nöroimmunoloji laboratuarı mevcuttur.

Ayaktan yürütülen diğer hizmetler: Kas ve periferik sinir biyopsileri ve lomber ponksiyon uygulamaları ayaktan yürütülen girişimsel işlemlerdir.

AKADEMIK İŞBIRLIĞI

Ulusal: Birçok ulusal kuruma informal danışmanlık funduszeue.inforarası: 21 adet uluslar arası projemiz mevcuttur, bunların arasında Avrupa Birliği projeleri de mevcuttur.

KONSULTASYON

Genel nöroloji konsültasyonu ve 24 saat acil nöroloji konsültasyonu hizmeti süpervizyon altında verilmektedir.

İLETİŞİM

Akademik Kadro

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Kas01

Ä°letiÅŸim:

Tel+90 23 80
Faks+90 20 56
Dahili+90 20 00 –  (Sekreterlik)
E-mail[email protected]

 

Nükleer Tıp Anabilim DalıPET ÜnitesiPET-BT İletişim Telefonları – 20 00 /

Anabilim dalımızın temeli yılından sonra İç Hastalıkları kliniği içinde açılan Radyoizotop Laboratuarı ile atılmıştır. Bu dönemde bazal metabolizma ölçümü, tiroid uptake testi, tarayıcı (rektilineer) scanner ile tiroid ve karaciğer-dalak sintigrafileri yapılmıştır. yılında nükleer tıp anabilim dalı kurulmuş ve yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitimi başlamıştır. Anabilim dalımızda günümüze kadar 20’nin üzerinde Nükleer Tıp Uzmanı yetişmiştir.

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Akademik Kadro

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BAŞKANIfunduszeue.infoşe MUDUN
  
funduszeue.infoIşık ADALET 
funduszeue.infoÅŸe MUDUN 
funduszeue.info Nilgün ÃœNAL 
funduszeue.infoCüneyt TÃœRKMEN 
  
Doçfunduszeue.infon ŞANLI 
  
Uzm.(Doç.)funduszeue.info KUYUMCU 
Uzm.(Doç.)funduszeue.info Gözde ÖZKAN 
funduszeue.info YILMAZ 
funduszeue.info DÄ°RLÄ°K SERÄ°M 
  

 

Genel nükleer tıp bölümümüzde cihazların kalite kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması, radyoaktif iyot dozlarının içirilmesi, radyonüklid tedavi verilen hastaların ölçümlerinin yapılması, iyot uptake testlerinin yapılması, genel radyasyon güvenliğinin sağlanması ve kontrolü için 2 fizikçi, radyofarmasötiklerin hazırlanması için 2 biyolog, enjeksiyonların yapılması için 3 hemşire, sintigrafilerin çekimlerinin yapılması, görüntülerin alınması için 5 teknisyen, kemik yoğunluğu çalışmaları için 1 teknisyen, görüntülerin raporlanması ve faturaların hazırlanması için 1 tıbbi sekreter, 1 kürsü sekreteri, hasta kayıt işlemleri, randevuların verilmesi ve sonuçların dağıtılması için 2 kayıt elemanı ve 1 yardımcı personel ile hizmet vermekteyiz. PET/BT ünitesinde cihazın kalite kontrolü ve kalibrasyonlarından, radyasyon güvenliğinin sağlanmasından sorumlu 2 fizikçi, görüntülerin alınması için 4 teknisyen, 1 hasta kayıt elemanı ve 2 tıbbi sekreter çalışmaktadır.

Tarihçe

Anabilim dalımızın temeli yılından sonra İç Hastalıkları kliniği içinde açılan Radyoizotop Laboratuarı ile atılmıştır. Bu dönemde bazal metabolizma ölçümü, tiroid uptake testi, tarayıcı (rektilineer) scanner ile tiroid ve karaciğer-dalak sintigrafileri yapılmıştır. yılında nükleer tıp anabilim dalı kurulmuş ve yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitimi başlamıştır. Anabilim dalımızda günümüze kadar 20’nin üzerinde Nükleer Tıp Uzmanı yetişmiştir.

Misyon - Vizyon

Misyonumuz; Ä°stanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalının misyonu, tüm tanısal nükleer tıp tetkiklerini en iyi ÅŸekilde uygulayıp yorumlayabilen, radyonüklid tedavileri etkin bir ÅŸekilde uygulayabilen, iyi iletiÅŸim kurabilen, toplum saÄŸlığını ön planda düşünen, araÅŸtırmacı ve standartlara uygun eÄŸitim almış nükleer tıp uzmanları yetiÅŸtirmek, topluma kaliteli saÄŸlık hizmeti sunmak ve yeni araÅŸtırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz; Ä°stanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalının vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık eÄŸitimi, araÅŸtırma ve saÄŸlık hizmeti sunumunda en üst düzeye ulaÅŸmaktır.

EÄŸitim

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi EğitimUZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Nükleer tıp anabilim dalı TUS ile uzmanlık öğrencisi almaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Tıpta uzmanlık öğrencilerine eğitimin ilk üç ayında radyasyon güvenliği, radyofarmasötik işaretleme, kalite kontrol ve enstrümentasyon gibi temel nükleer tıp konularında teorik ve pratik eğitim verilir. Tıpta uzmanlık öğrencilerine ilk 1 yıl içinde tiroid sintigrafisi, tiroid uptake ölçümü, kemik yoğunluğu ölçümü, gama prob kullanımı, radyoaktif iyot içirilmesi ile ilgili eğitim verilir ve uygulamalara katılması sağlanır. Kardiyoloji anabilim dalı tarafından düzenlenen EKG kursu ve Anestezi ve Reanimasyon anabilim dalının düzenlediği İleri Acil Yardım kursuna katılmaları sağlanır. Uzmanlık Eğitimi sırasında alınan dış rotasyonlardan endokrinoloji ve kardiyoloji bilim dallarında eğitim programlarına ve klinik uygulamalara katılır. İkinci yıl gama kameralarda aylık rotasyonlar şeklinde genel sintigrafik görüntülerin çekilmesi ve yorumlanmasına, radyonüklid tedavi polikliniği rotasyonuna katılır. Yine dış rotasyonlardan medikal onkoloji rotasuonu yapılır. Ulusal kongrede sunulmak üzere çalışma konusu alınır. İkinci yılın sonunda tez konusu seçilir. Üçüncü yıl kıdemli olarak gama kamera rotasyonları devam eder. Dış rotasyonlardan da radyoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerine devam edilir. PET/BT ünitesinde eğitime başlanır. Ulusal kongrede sunum yapılır. Avrupa Nükleer Tıp Kongresi için çalışma konusu seçilir. Her yıl sonunda ara değerlendirme amaçlı sınav yapılır. Dördüncü yıl kıdemli asistan olarak ağırlıklı PET/BT ünitesinde çalışılır. Her eğitim yılında seminer ve dergi klübü makalesi hazırlanır. Eğitim Programı Eğitim Programı • 1. Dönem Seminer Programı • 2. Dönem Seminer Programı • Klinik Bilimler Dersleri Eğitim Programı • 2. Yarıyıl Eğitim Seminer Programı • Klinik Bilimler Dersleri • Temel Bilimler Dersleri

Yayınlar

Yayınlar

Nükleer Tıp Yayınları

Asistan EÄŸitim

Asistan EÄŸitim

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası